Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Vì 1 dm3 bằng 1 lít nên:

\(\frac{4}{5}\)m3 = 0,8 m3 = 8000 dm3 = 8000 lít

Đọc tiếp...

đổi 4/5 mét3 bằng 0,8 m3 

đổi 0,8 mét3 bằng 800 dm3

 bằng 800 lít

Đọc tiếp...

Các phân số nhỏ hơn 1 có tử số là 1 và tổng của tử số với mẫu số là 300 là :

\(\frac{1}{299};\frac{3}{297};...;\frac{149}{151}\)

Có số phân số  nhỏ hơn 1 có tử số là 1 và tổng của tử số với mẫu số là 300 là :

  ( 149 - 1 ) : 2 + 1 = 75 Phân số  hoặc ( 299 - 151 ) : 2 + 1  = 75 phân số

Đáp số 75 phân số

Đọc tiếp...

Bài 1 : (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 a/ Số 9,368 chữ số 3 ở hàng:

    A.  đơn vị                B.  nghìn                C. phần mười             D. phần nghìn

 b/ 0,16 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

    A.   0,16%                                B.  1,6%                      C. 16%                 D.  160%

Bài 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 5kg 18g =....................kg                                  b/ 5m3 15dm3 = ........ ......m3

c/ 29,8km2 = ........km2.........hm2                          d/ 2 giờ 45 phút =............giờ

 

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a/ Khi cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần

của hình lập phương gấp lên 3 lần.

b/ Khi cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình

lập phương gấp lên 27 lần.

c/ Khi bán kính của hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích của hình tròn 

gấp lên 9 lần.

d/ Khi bán kính của hình tròn gấp lên 3 lần thì diện tích của hình tròn 

gấp lên 3 lần.

Bài 4: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

          a/ 568,5 - 62,09                                                      b/ 49,84 : 8,9             

 

Bài 5: (1 điểm) Tìm x

 a) (X - 54,9) : 0,01 = 144                                             b) 410 + X = 81,06 x 6

 

Bài 6 : (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

       Biết rằng 3 người đắp xong  một nền nhà trong 4 ngày. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 3 ngày thì cần phải có bao nhiêu người? (Sức làm của mỗi người như nhau)

        Trả lời: Muốn đắp xong nền nhà đó trong 3 ngày thì cần ...... người.

Bài 7 : (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 a/ Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

    A.  150 m3                 B.   125 m3                     C. 100 m3            D. 25 m3

 b) Đồng hồ của Bình chạy nhanh 3 phút và bây giờ đang chỉ 8 giờ 25 phút sáng. Hỏi bây giờ thực sự là mấy giờ?

    A. 8 giờ 28 phút sáng                                   B. 8 giờ 22 phút sáng

    C. 8 giờ 55 phút sáng                                   D. 11 giờ 25 phút trưa

Bài 8: (1 điểm)

            Một thửa ruộng hình thang có diện tích bằng diện tích mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 75kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

 

Bài 9 : (1 điểm)

          Lúc 6 giờ 30 phút sáng, một người đi xe đạp từ  B đến C với vận tốc 12 km/h. Cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B 42 km với vận tốc 40 km/h đuổi theo xe đạp. Hỏi xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ?

 

Bài 10 : (1 điểm)

        Mũi thuyền cách mặt nước 90cm. Một giờ sau, nước dâng lên cao thêm 50cm nữa. Hỏi lúc này mũi thuyền cách mặt nước bao nhiêu xăng-ti-mét? Vì sao?

giúp mik với mn mik đang cần gấp

Đọc tiếp...

5

mn ơi giúp mik với mik đang cần gấp

Đọc tiếp...

k​iểm tra tự​ làm​ nha bạn!

Đọc tiếp...

bạn tự làm nha!

Đọc tiếp...

Nếu y=0 thì 0 x 2,5=0 < 7,2 chọn

Nếu y=1 thì 1 x 2,5=2,5<7,2 chọn

Nếu y=2 thì 2 x 2,5=5 < 7,2 chọn

Nếu y=3 thì 3 x 2,5=7,5>7,2 loại

vậy...

Đọc tiếp...

mk nhầm, y= 0;1 hoặc 2

Đọc tiếp...

Ta lấy 10:40x100%= 25%

Là ra đó Chúc hansara học tốt

Đọc tiếp...

Số học sinh giỏi chiếm số phần là:

10:40x100%=25%

Đọc tiếp...

cảm ơn 2 bạn nha

CẢM ƠN NHÌU NÈ

Đọc tiếp...

Diện tích đáy S của bể cá hình hộp chữ nhật: 0,5 x 0,3 = 0,15 m vuông = 15 dm vuông Thể tích V của bể cá = Diện tích đáy S x chiều cao H ===> Chiều cao H của bể cá = Thể tích V của bể cá : Diện tích đáy S của bể cá Ta có 48 lít nước là thể tích tương ứng với 4/5 chiều cao của bể cá 4/5 chiều cao H bể cá = 48 : 15 = 3,2 dm Chiều cao H của bể cá: 3,2 : 4 x 5 = 4 dm = 40 cm

Đọc tiếp...

7,94+24.72:12=y:2

7,94+2,06=y:2

10      = y:2

y       = 10 x 2

y         =20

k mk nha

Đọc tiếp...

y:2 = 7,94 + 1728:12 = 7,94 + 144

y:2 =  151,94

y = 151,94 . 2 = 303,88

Đọc tiếp...

Giá tiền của 1kg gạo là 232500:15=15500(đồng)

Vậy số gạo người thứ 2 mua là :77500:15500=5(kg)

Đáp số : người thứ 2 mua 5 kg gạo

Đọc tiếp...

Bài giải :

Mua 1kg gạo phải trả số tiền là :

232500 : 15 = 15500 ( đồng )

Người thứ hai mua số ki-lô-gam gạo là :

77500 : 15500 = 5 ( kg )

Đáp số : 5 kg gạo

Đọc tiếp...

thời gian bác Hai đi đường là :

\(150:40=4.75\text{ giờ}=4\text{ giờ }45\text{ phút}\)

Bác Hai về quê lúc : 

\(6\text{ giờ 10 phút + 4 giờ 45 phút =10 giờ 55 phút }\)

Đọc tiếp...

Số thời gian bác đi với vận tốc 40 km/h là

150 : 40 = 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

Khởi hành từ lúc 6h10' thì bác về quê lúc :

6 giờ 10 phút + 3 giờ 45 phút = 9 giờ 55 phút

Đáp số : 9 giờ 55 phút

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Bài giải :

Thời gian để bác Hai đi quãng đường đó là :

150 : 40 = 3,75 ( giờ )

Đổi 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút 

Bác Hai về đến quê lúc : 

6 giờ 10 phút + 3 giờ 45 phút = 9 giờ 55 phút 

Đáp số : 9 giờ 55 phút

#NgocBbi

Đọc tiếp...

Cái gì ở hình chữ nhật = 19cm vậy ? Rùi đang hình chữ nhật thành hình tam giác à ? 

Đọc tiếp...

hình cnhat tam giác:)))

Đọc tiếp...

What the fuck ???

Hình chữ nhật tam giác 

Vãi cả chưởng ạ >3<

Đọc tiếp...

1,8*3+1,8*4*1,8*6-5,4

 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 2 giờ trước (12:30)

8

Cách tính nhanh thì làm thế nào

Đọc tiếp...

Giá của 1 kg gạo là:

   232500 : 15 = 15500 (đồng)

Số kg gạo người thứ hai mua là:

   7750 : 15500 = 0,5 (kg)

            ĐS: 0,5 kg

Đọc tiếp...

1 kg gạo giá là :

232500 : 15 = 15500 ( dong )

Số kg người 2 mua :

7750 : 15500 = 0,5 ( kg )

Đáp số : 0,5 kg gạo

sắp kết thúc năm học mk chúc các bn học giỏi !

Đọc tiếp...

1,2 : y = 1,7 (dư 0,01)

Đọc tiếp...

Được cập nhật 2 giờ trước (12:25)

2

1,2:y=1,7(dư 0,01)

1,2:y=1,7+0,01

1,2;y=1,71

y     =1,71x1,2

y     =2,052

bạn nhớ k mình và chon đáp án mình nhé

Đọc tiếp...

X     = (1,2 - 0,01) : 1,7

X     = 1,19 : 1,7

X     = 0,7

Đọc tiếp...

9 dam2 9 m2 bang .... dam2

Đọc tiếp...

Được cập nhật 2 giờ trước (12:22)

0

Diện tích 4 bức tường tính cả các cánh cửa là :

\(2,4\times2\times\left(11+8\right)=91.2m^2\)

Diện tích trần nhà là

\(11\times8=88m^2\)

Diện tích quét vôi là :

\(91.2+88-8.5=170.7m^2\)

Đọc tiếp...

Diện tích quét vôi :

{ [ 11 + 8 ] x 2 x 2,4 + 11 x 8 } - 8,5 = 170,7( m2)

Đáp số : 170,7 m2

Đọc tiếp...

11/60 giờ

Đọc tiếp...

11 phút = \(\frac{11}{60}\)giờ

k mình nha

kb với mình nữa nha

thanks nhìu >.<

Đọc tiếp...

11/60 giờ tk mk nhé bn mk sẽ kb với bn

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: