Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

29 phút trước

Tôi đi dạo dưới bầu trời trong xanh, có gió thổi vi vu trong khi các bạn đang học bài.
 

27 phút trước

Trong lớp , các bạn đang học bài 

Ngoài trời, gió thổi vi vu.

Tôi ngước lên, bầu trời trong xanh ?!

Hôm nay, tôi đi dạo .

49 phút trước

nửa chu vi là: 52:2=26(m)

chiều dài là: (26+10):2=18(m)

chiều rộng là: 18-10=8(m)

diện tích là: 18\(\times\)8=144(m2)

Vậy ...

44 phút trước

48 m2

2.5*7.8+3.9*7.8-7.8

=2.5*7.8+3.9*7.8-7.8*1

=7,8*(2,5+3,9+1)

=7,8*10,75

=83,85

54 phút trước

\(2,5\times7,8+3,9\times7,8-7,8\)

\(=7,8\times\left(2,5+3,9-1\right)\)

\(=7,8\times5,4=42,12\)

1 giờ trước (15:43)

hỏi cái gì ạ

1 giờ trước (15:38)

loading...  

2 giờ trước (15:11)

2

2 giờ trước (15:13)

2

1 giờ trước (15:19)

loading...  

1 giờ trước (15:27)

Câu hỏi a, nếu cọ hết toàn bộ bể , Kiên = K và Quân= Q cần là 5 h , đúng không? K + Q = 5, ví dụ  tăng lên có 2 bể thì số giờ dùng là 10 h, cho Q riêng 1 bể để làm thì   có 2 K + 2 Q = 10
Kiên dùng 8 h để cọ xong toàn bộ bể thì Kiên làm chậm đấy. ( Kiên đau tay, :) ...
Kiên dùng 8 h vậy Quân là 1 h , tốc độ của K chỉ bảng 1/8 của Q ( Q:8)

Trong 1 h chia phần diện tích đã cọ bồn ra làm 9, (bạn muốn chia bao nhiêu thì tùy,) thì Quân 1 , Kiên 8 

Trông một giờ chia diện tích ra là 10 phần , thì cứ thế cho Q ...

2 giờ trước (14:39)

A=(99-97)+(95-93)+...+(7-5)+(3-1)

=2+2+2+...+2

=2*50

=100

B=(50-49)+(48-47)+...+(2-1)

=1+1+1+...+1

=1*25=25

29 tháng 9 2015 lúc 18:07

Giải 

Diện tích căn phòng là :

  6 x 4 = 24 (m2)

Cần số viên gạch để lát kín căn phòng là :

     24 : 1 = 24 (viên)

Số tiền mua gạch là :

  280000 x 24 = 6 720 000 (đồng)

    Đ/s : 6 720 000 đồng

2 giờ trước (14:34)

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là :

6 x 4 = 24 (m\(^{^2}\))

Cần số viên gạch để lát phòng là :

24 : 1 = 24 ( viên )

Số tiền mua gạch là :

280 000 x 24 = 6 720 000 ( đồng )

         Đáp số : 6 720 000 đồng