Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải bài tập

Trường hợp 1 : Hộp không có nắp, sơn 5 mặt ngoài (Diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy)

Chiều rộng hình hộp đó là:

\(1,5\times\frac{3}{5}=0,9\left(m\right)\)

Chu vi mặt đáy là:

    ( 1,5 +0,9) x 2=4,8 ( m)

Diện tích xung quanh cái hộp đó là:

    4,8 x 0,6 = 2,88 (m²)

Diện tích cần sơn là:

    2,88 +1,5 x 0,9= 4,23 (m²)

                    Đáp số: 4,23 m²

Trường hợp 2 : Hộp có nắp, diện tích sơn bằng diện tích toàn phần của HHCN đó.

Diện tích cần sơn là:

    2,88 +1,5 x 0,9 x 2 = 5,58 (m²)

                    Đáp số: 5,58 m²

Đọc tiếp...

chiều rộng là 1,5* 3/5=0,9m

S cần sơn là [1,5 + 0,9 ]*2*0,6 +1,5*0,9*2=3,15m2 

                                        Đ/S 3,15 m2

Đọc tiếp...

bạn dương quốc khánh tính sai phép tính cuối rùi

Đọc tiếp...
Giúp nha. Có thưởng

Bài tập Tất cả

Đọc tiếp...

Được cập nhật 16 phút trước

1

* Trả lời :

DT : người phụ nữ , ông , bệnh

ĐT : cho , xin , hẹn

TT : khuya , kĩ , hối hận 

* Nếu sai thì thông cảm ạ :)) *

Đọc tiếp...

Tớ giải nè: A-101= 1 + 2 - 3 -4 + 5 + 6 -7 -8 + ... +97 +98 -99 -100 ( có: ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 )

                   A-101= ( 1 +2 - 3 - 4 ) + ( 5 + 6 - 7 -8 ) + ... ( 97 + 98 - 99 +100 ) ( có 100 : 4 = 25 cặp )

                   A-101= - 4 + -4 + -4 + ... + -4 ( có 25 số hạng )

                   A-101= ( -4 ) . 25

                   A-101= -100

=>A=1

Đọc tiếp...

giúp mk với chiều nay mk hk rồi

Đọc tiếp...

\(1+2-3-4+5+6-7-8+...+98-99-100+101\)

\(=\left(1+2-3-4\right)+\left(5+6-7-8\right)+...+\left(97+98-99-100\right)+101\)

\(=\left(-4\right)+\left(-4\right)+...+\left(-4\right)+101\)

Ta ghép 4 số liên tiếp thành 1 cặp, ta được số cặp là:

\(100:4=25\)(cặp)

\(\Rightarrow=\left(-4\right)\cdot25+101=-100+101=1\)

Đọc tiếp...

A= 1 + 2 - 3 -4 + 5 + 6 -7 -8 + ... +97 +98 -99 -100 ( có: ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100 )

A= ( 1 +2 - 3 - 4 ) + ( 5 + 6 - 7 -8 ) + ... ( 97 + 98 - 99 +100 ) ( có 100 : 4 = 25 cặp )

A= - 4 + -4 + -4 + ... + -4 ( có 25 số hạng )

A= ( -4 ) . 25

A= -100

Đọc tiếp...

=25 tạ

Đọc tiếp...

5 tạ  :2 tạ = 2,5 tạ

Đọc tiếp...

5 tấn : 2 tạ

= 50 tạ : 2 tạ

= 25 tạ

Học Tốt!!

Đọc tiếp...

781 / 2500

CHO MÌNH NHÉ

Đọc tiếp...

781/2500

HOK TỐT ⭐️🏆🏅

Đọc tiếp...

A= 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729 + 1/2187

Nhân A với 3 , ta có :

 A x 3 = 3x ( 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729 + 1/2187) 

A x 3 = 1+ ( 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/729)

 A x 3 = 1 + A - 1/2187

A x 2 = 1 - 1/2187

A x 2 =  2186 / 2187

A = 2186 / 2187 : 2

A =    1093/2187 

Đọc tiếp...

a) \(1-\frac{13}{17}=\frac{4}{17}\) và \(1-\frac{15}{19}=\frac{4}{19}\)

Vì \(\frac{4}{17}>\frac{4}{19}\)nên \(\frac{13}{17}>\frac{15}{19}\)

b) \(\frac{12}{48}=\frac{1}{4}\) và \(\frac{9}{36}=\frac{1}{4}\)

Vì \(\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\)nên \(\frac{12}{48}=\frac{9}{36}\)

♥ ☼ ↕ ✿ ⊰ ⊱ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✫ ✬ ✭ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ ❄ ❉ ❋ ❖ ⊹⊱✿ ✿⊰⊹ ♧ ✿ 

Đọc tiếp...

mơn bạn nhiều

Đọc tiếp...

123+321-123+321

Đọc tiếp...

Được cập nhật 53 phút trước

14

123 + 321 - 123 + 321

= (123 - 123) + (321 + 321)

= 0 + 642

= 642

Đọc tiếp...

Lúc nãy mình tính nhầm

\(123+321-123+321\)

\(\left(123-123\right)+\left(321+321\right)\)

=       \(0+642\)

=\(642\)

Đọc tiếp...

xin lỗi mình tính sai =642

K NHÉ

Đọc tiếp...

Số gạo xuất  sau 2 lần là: 25+20=45 tấn

Sổ gạo còn lại là 97%, suy ra so gao đã xuất la 3%

Số gạo ban đầu là: 45:3%=1500 tấn

Tick nha

Đọc tiếp...

1500tấn gạo

tick nha!

 

Đọc tiếp...

1500 tấn

tick nha

Đọc tiếp...

1+ 1 /3+1/9+1/27+1/81+1/243+1/729.Đặt:S = 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 + 1/243 Nhân S với 3 ta có:S x 3 = 3 +1+ 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81Vậy: S x 3 - S = 3 - 1/2432S = 728/243S = 364/243

tick đúng nha

Đọc tiếp...