Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 giờ trước (14:43)

1mm = 1/10 cm;               1m= 1/1000  km;            1cm = 1/10 dm;             1dm = 1/10 m

1dam = 10 m;                 1dam= 1/10 hm

17 giờ trước (11:24)

Chiếc vòng màu hồng trong tổng số chiếc vòng của Mai là:

4 : 9 = 4/9 

Đáp số: 4/9

19 giờ trước (9:52)

Chiều rộng của hình chữ nhật là

\(38-12=26\) ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là

\(\left(38+26\right)\times2=128\) ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là

\(38\times26=988\) ( cm2 )

17 giờ trước (11:17)

Vì số gói ở mỗi thùng buổi sáng nhiều gấp đôi ở mỗi hộp buổi chiều

=> 5 thùng buổi sáng=10 hộp buổi chiều

=> Buổi sáng bán nhiều hơn buổi chiều số hộp là

                 \(10-5=5\) ( hộp )

Mà buổi sáng bán đc nhiều hơn buổi chiều 100 gói => 5 hộp=100 gói

 => 1 hộp có số gói là

               \(100\div5=20\) ( gói )

=> Buổi chiều bán số gói xà phòng là

                 \(20\times5=100\) ( gói ) Buổi sáng bán số gói xà phòng là

 

                 \(100+100=200\) ( gói )

Hôm qua lúc 20:29

Đổi 24 m = 2 400 cm;        12 m = 1 200 cm

Diện tích căn phòng là: 2 400 \(\times\) 1 200 = 2 880 000 cm2

Diện tích 1 viên gạch là: 20  \(\times\) 20  = 400 cm2

Cần số viên gạch để lát nền là: 2 880 000 : 400  = 7 200 ( viên)

Đáp số: 7 200 viên

Hôm qua lúc 20:29

Diện tích căn phòng là: 24 x 12 = 288 m vuông 

Diện tích 1 viên gạch là: 0,2 x 0,2 = 0,04 m vuông 

Số viên gạch cần là: 288 : 0,04 = 7200 viên gạch 

Hôm kia lúc 15:11

TH1: Số điểm được thêm là :

10 x 3 = 30 điểm

Để được điểm trung bình là 8 thì số điểm phải bù vào cho các bài đã kiểm tra là :

30 – 8 = 6 (điểm )

TH2: Số điểm được thêm là:

9 x 2 = 18 (điểm)

Để được điểm trung bình là 15/2 thì số diểm phải bù thêm vào cho các bài đã kiểm tra thì cần:

9x 2 = 18 (điểm )

18 – 15/2 x 2 = 3 (điểm)

Để tăng điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra từ 15/2 lên 8 thì số điểm phải tăng thêm là:

8 – 15/ 2 = 0,5 (điểm)

Số bài kiểm tra bạn Tâm đã làm là:

3 : 15/ 2 = 6 bài

Hôm kia lúc 12:26

90 con vịt

35 con ngỗng

75 con ngan

 

Hôm kia lúc 13:46

Đây là dạng toán tổng hiệu lồng nhau em nhé.

 

Theo bài ra ta có sơ đồ ta có: 

loading...

   Số vịt là: (200 - 20) : 2 =90 (con)

Tổng số ngan và ngỗng là: 

    200 - 90 = 110 (con)

Ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có: 

Số ngỗng là: ( 110 - 40) : 2  =35 ( con)

Số ngan là: 110 - 35 = 75 (con)

Đáp số: Vịt 90 con

             Ngan 75 con

            Ngỗng 35 con

 

 

 

 

Hôm kia lúc 16:34

a=5   b=0

 

Hôm kia lúc 16:44

a 5  b 0

 

POP POP
POP POP CTVVIP
31 tháng 5 lúc 15:26

DĐổi 1h45p= 105 phút

Đổi 2 giờ 5 phút = 125 phút

Mỗi phút vòi 1 chảy được:

2520: 105= 24 (lít)

Mỗi phút vòi 2 chảy được: 

2750:125= 22 (lít)

Vì 24 > 22 nên mỗi phút vòi 1 chảy được nhiều hơn vòi 2: 

24-22= 2 (lít)