Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Trần Phúc Khang 25 tháng 5 2019 lúc 10:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ĐK \(x\ge0\)

<=>\(\sqrt{2x+2}-\sqrt{x+3}=\sqrt{3x+1}-2\sqrt{x}\left(1\right)\)

Nhân liên hợp 2 vế ta có

\(\left(x-1\right)\left(\sqrt{3x+1}+2\sqrt{x}\right)=\left(1-x\right)\left(\sqrt{2x+2}+\sqrt{x+3}\right)\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\left(tmĐKXĐ\right)\\\sqrt{3x+1}+2\sqrt{x}=-\left(\sqrt{2x+2}+\sqrt{x+3}\right)\left(2\right)\end{cases}}\)

Lấy (1)+(2)

=> \(2\sqrt{x}=-\sqrt{2x+2}\)vô nghiệm

Vậy x=1

Lưu ý :

Bài này có thể dùng cách bình phương 2 vế luôn nhưng sau đó ta thu được phương trình hệ quả khi giải ra cần thử lại vào phương trình ban đầu rồi mới kết luận nghiệm

Đọc tiếp...
Wendy 19 tháng 11 2017 lúc 9:25
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

doi ra : 0,7 ta = 70 kg

dap an dung la : 70 kg

D/s : 70 kg

Đọc tiếp...
Hoàng hậu Bóng Đêm 3 tháng 12 2016 lúc 8:29
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

70

tk mk

 mk tk lại

hứa luôn

Đọc tiếp...
TrangA 27 tháng 11 2016 lúc 16:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

60 kg = 0,6 tạ

Gọi số tạ bán đc ngày 3 là x ( x < 3,5 ) ta có:

3,5 = 1,5 + ( x + 0,6 ) + x

<=> x = 0,7 ( tạ ) = 70 kg

Đúng nhớ k!

Đọc tiếp...
tran thi huong giang 1 tháng 5 2019 lúc 14:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đáp án là 4

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Trang 22 tháng 4 2019 lúc 11:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số bài kiểm tra là x , số điểm của các bài kiểm tra trước đó là a.

* Theo đề bài ta có, nếu được 9 ĐTB thì bài kiểm tra tới phải được 10, ta được :

- Theo giả định : \(a+10/x+1\) = 9.

Phần tử số là a + 10 vì số điểm kiểm tra trước đó + thêm điểm kiểm tra giả định.

Phần mẫu số là x + 1 vì x là số bài kiểm tra trước đó + thêm 1 bài kiểm tra có điểm giả định.

* Theo đề bài ta có, thực tế được 7,5 điểm nên ĐTB được 8,5, ta được :

- Theo thực tế : a+7,5/x+1=8,5

Phần tử số là a + 7,5 vì số điểm kiểm tra trước đó + thêm điểm kiểm tra thực tế.

Phần mẫu số là x + 1 vì x là số bài kiểm tra trước đó + thêm 1 bài kiểm tra có điểm thực tế.

Ta có phương trình :

a+10/x+1−a+7,5/x+1=9−8,5

⇔2,5/x+1=0,5

⇒x=4

Vậy trước đó An có 4 bài kiểm tra.

Đọc tiếp...
Mai Bui 22 tháng 5 2018 lúc 21:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a. (2x-4)(1-3x)=0

<=> 2x-4=0 hoặc 1-3x=0

<=> x=2 hoặc x=1/3

b. (x-3)(x2-3x+2)=0

<=> x-3=0 hoặc x2-3x+2=0

<=> x=3 hoặc x=2 hoặc x=1

c. (x-1)(5x+3)=(2x-7)(x-1)

<=> (x-1)(3x+10)=0

<=> x-1=0 hoặc 3x+10=0

<=> x=1 hoặc x=-10/3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Hòa 8 tháng 4 lúc 9:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ai chơi drgonboy ko cho mk xin 1 nick

Đọc tiếp...
nguyenquocthanh 18 tháng 11 2019 lúc 16:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Suy ra (2x-4)-(3x-3×5)=1 Suy ra(2x-4)-3x+15=1 Suy ra 2x-4-3x+15=1 Suy ra (2x-3x)+(15-4)=1 -1x+11=1 1-11=-1x -1x=-10 X=10

Đọc tiếp...
Incursion_03 CTV 25 tháng 5 2019 lúc 19:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hoành độ giao điểm (P) và (d) là nghiệm của phương trình

\(x^2=-2ax-4a\)

\(\Leftrightarrow x^2+2ax+4a=0\)

Để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thì pt trên có 2 nghiệm phân biệt 

Tức là \(\Delta'>0\)\(\Leftrightarrow a^2-4a>0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a< 0\\a>4\end{cases}}\)

Theo ht VI-ét \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=-2a\\x_1x_2=4a\end{cases}}\)

Ta có \(\left|x_1\right|+\left|x_2\right|=3\)

\(\Leftrightarrow\left(\left|x_1\right|+\left|x_2\right|\right)^2=9\)

\(\Leftrightarrow x_1^2+2\left|x_1x_2\right|+x_2^2=9\)

\(\Leftrightarrow\left(x_1+x_2\right)^2+2\left|x_1x_2\right|-2x_1x_2=9\)

\(\Leftrightarrow4a^2+8\left|a\right|-8a=9\)

*Nếu a < 0 thì \(4a^2-8a-8a=9\)

              \(\Leftrightarrow4a^2-16a-9=0\)

                \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}a=\frac{9}{2}\left(L\right)\\a=\frac{-1}{2}\left(tm\right)\end{cases}}\)

*Nếu a > 4 thì \(4a^2+8a-8a=9\)

              \(\Leftrightarrow a^2=\frac{9}{4}\)

               \(\Leftrightarrow a=\pm\frac{3}{2}\)(Loại)

Vậy  \(a=-\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
emily 25 tháng 5 2019 lúc 19:15
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cảm ơn trước nha

Đọc tiếp...
Tô Phương Linh 26 tháng 7 2015 lúc 16:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

S= 1/2 - 1/2 + 1/3 - 1/3 + 1/4 - 1/4 +...+ 1/50 - 1/50

S=       0     +       0      +      0      +...+        0

S=  0

Đọc tiếp...
Trương Hoài Nam 5 giờ trước (22:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{2.2}+\frac{1}{3.3}+\frac{1}{4.4}+...+\frac{1}{49.49}+\frac{1}{50.50}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{50}-\frac{1}{50}\)

\(=0+0+...+0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Kwon Ji Yong 30 tháng 4 2019 lúc 10:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ đề bài phải là :

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 1 tháng 5 2019 lúc 15:37
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thời gian xe máy đã đi trước ô tô là :

7 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút = 25 phút = 5/12 giờ

Quãng đường xe máy đã đi trước ô tô là :

36 x 5/12 = 15 (km)

Hiệu vận tốc giữa 2 xe là 

60-36=24 (km/h)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là 

15 : 24 =5/8 ( giờ )

Đ/s:5/8 giờ

Đọc tiếp...
Lelouch vi Britannia 12 tháng 10 2018 lúc 20:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chết a mk thiếu kết quả nha

Đọc tiếp...
Lelouch vi Britannia 12 tháng 10 2018 lúc 20:34
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a)\(A=\frac{3n+9}{n-4}=\frac{3n-12}{n-4}+\frac{21}{n-4}=3+\frac{21}{n-4}\)

A nguyên \(\Rightarrow\frac{21}{n-4}nguy\text{ê}n\)\(\Rightarrow n-4\in\text{Ư}\left(21\right)\)

\(n\in\left\{-3;1;3;5;7;11\right\}\)

b) tương tự

Đọc tiếp...
Bonking CTV 12 tháng 10 2018 lúc 20:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) Để A có giá trị nguyên thì :

3n + 9 \(⋮\)n - 4

3n - 12 + 21  \(⋮\)n - 4

3( n - 4 ) + 21  \(⋮\)n - 4

mà 3 ( n - 4 ) chia hết cho n - 4

=> 21  \(⋮\)n - 4

=> n - 4 thuộc Ư(21) = { 1; 3; 7; 21; -1; -3; -7; -21 }

..........

Đọc tiếp...
lah1411
Trả lời
9
Đánh dấu

24 tháng 7 2016 lúc 21:09

Sherlockichi Kudoyle 24 tháng 7 2016 lúc 21:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có sơ đồ

Số lớn : l---l---l---l---l.......l---l---l-l                                 ( 200 phần bằng nhau và 5 đơn vị)

Số bé :  l---l         1995

Hiệu số phần bằng nhau là:

200 - 1 = 199 (phần)

Số lớn là:

(1995 - 5) : 199 x 200 + 5

= 10 x 200 + 5

= 2000 + 5 = 2005

Số bé là :

(1995 - 5) : 199 x 1 

= 1990 : 199 x 1

= 10

Đọc tiếp...
Thiên Thần Bé Nhỏ 24 tháng 7 2016 lúc 21:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Gọi số lớn là a,số bé là b.

Theo đề bài ta có:

a-b=1995

a-5=bx200

a=1995+b

1995+b-5=bx200

1990=199xb

=>b=10

Số lớn là:

1995+10=2005

Chúc em học tốt^^

Đọc tiếp...
LINH ĐAN SO KUTE 24 tháng 7 2016 lúc 21:14
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

yêu cầu ạ ??

Đọc tiếp...
haanh Hieu
Trả lời
1
Đánh dấu

3 tháng 2 2017 lúc 12:01

Trần Thùy Dung CTV 3 tháng 2 2017 lúc 18:04
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A B C E D 3 5 4 5

Sử dụng tính chất đường phân giác trong tam giác ta có :

\(\frac{AB}{BC}=\frac{AD}{DC}=\frac{4}{5}\Rightarrow\frac{AB}{4}=\frac{BC}{5}\)

\(\frac{AC}{BC}=\frac{AE}{BE}=\frac{3}{5}\Rightarrow\frac{AC}{3}=\frac{BC}{5}\)

 \(\frac{AC}{3}=\frac{AB}{4}=\frac{BC}{5}=\frac{AC+AB+BC}{3+4+5}=\frac{72}{12}=6\)

Tính được AC = 18 cm ; AB = 24 cm; BC = 30 cm.

Đọc tiếp...
Nguyễn Như Đạt 17 tháng 5 2015 lúc 18:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi; 1 giờ 15 phút =1,25 giờ

Tổng vận tốc hai xe là;

106,25:1,25=85 km/giờ

Tổng số phần bằng nhau là :

9+8=17 phần

Vận tốc xe máy đi từ a là:

85:17x8=40 km/ giờ

vận tốc xe máy đi từ b là:

85-40 =45 km / giờ

Đáp số ; 45km/giờ

           ; 40km/giờ

Đọc tiếp...
haha hehe hihi hơhơ hêhê híhí hìhì chán!! 1 tháng 5 2018 lúc 14:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đáp số:45km/h và 40km/h

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 12 tháng 5 2015 lúc 10:45
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số bé là:

\(\frac{3}{4}\) : 7 = \(\frac{3}{28}\)

Số lớn là:

\(\frac{3}{4}-\frac{3}{28}=\frac{18}{28}=\frac{9}{14}\)

Đọc tiếp...
soyeon_Tiểu bàng giải 8 tháng 9 2016 lúc 11:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{100.99}-\frac{1}{99.98}-\frac{1}{98.97}-...-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

\(=\frac{1}{100.99}-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{97.98}+\frac{1}{98.99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{98}+\frac{1}{98}-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\frac{98}{99}=-\frac{9799}{9900}\)

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Dũng 20 tháng 6 2019 lúc 9:53
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{100.99}-\frac{1}{99.98}-\frac{1}{98.97}-....-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(\frac{1}{99.98}+\frac{1}{98.97}+...+\frac{1}{3.2}+\frac{1}{2.1}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{98}-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\frac{98}{99}\)

\(=\frac{9799}{9900}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Huy Hoang 30 tháng 12 2017 lúc 21:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{100.99}-\frac{1}{99.98}-\frac{1}{98.97}-...-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

\(=\frac{1}{100.99}-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{97.98}+\frac{1}{98.99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{98}+\frac{1}{98}-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\left(1-\frac{1}{99}\right)\)

\(=\frac{1}{9900}-\frac{98}{99}=-\frac{9799}{9900}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 27 tháng 4 2015 lúc 19:13
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{1}{3^2}<\frac{1}{2.3}\)

\(\frac{1}{4^2}<\frac{1}{3.4}\)

\(...\)

\(\frac{1}{100^2}<\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}<\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}<\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}<\frac{1}{2}-\frac{1}{100}\)

Mà \(\frac{1}{2}-\frac{1}{100}<\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+...+\frac{1}{100^2}<\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 22 tháng 8 2018 lúc 20:42
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{100^2}\)

Ta có : Đặt A = \(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{100^2}\)

                      = \(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+...+\frac{1}{100^2}< \frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+...+\frac{1}{99.100}\)

                      = \(A< \frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

                      = \(A< \frac{1}{2}-\frac{1}{100}\)

                      = \(A< \frac{49}{100}< \frac{1}{2}\)

Vậy A < 1/2 

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo Hiệp sĩ
Trả lời
6
Đánh dấu

21 tháng 5 2015 lúc 20:03

Nguyễn Thị Khánh Huyền 21 tháng 5 2015 lúc 19:47
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Giả sử tất cả 40 con đều là chó thì có tất cả số chân là:  40 x 4 = 160 (chân)

=> Số chân thừa ra so với đề bài là: 160 - 100 = 60 (chân)

Sở dĩ số chân thừa ra là vì ta thay số con gà bằng số con chó.

Cứ mỗi lần thay 1 con gà = 1 con chó thì số chân tăng lên là:  4 -2 = 2

=> Có số con gà là: 60 :2 = 30 (con gà)

Có số con chó là: 40 - 30 = 10 (con chó)

 

 

Đọc tiếp...
Võ Thị Mỹ Duyên 10 tháng 3 2016 lúc 20:58
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Coi mỗi con chó có 2 chân thì có số con là :

100 / 2 = 50 ( con )

Số chó là :

50 - 40 = 10 ( con )

Số gà là :

40 - 10 = 30 ( con )

ĐS : chó : 10 con

gà : 30 con

Đọc tiếp...
Phạm Tấn Dương 21 tháng 5 2015 lúc 19:38
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gà 30 con 

chó : 10 con

cho **** lê nguyên hạo

Đọc tiếp...
Tử Thần 16 tháng 2 2019 lúc 20:23
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x}{0,5}+\frac{x}{0,25}+\frac{x}{0,2}=5,5\)

\(\Rightarrow x\cdot2+x\cdot4+x\cdot5=5,5\)

\(\Rightarrow x\cdot(2+4+5)=5,5\)

\(\Rightarrow x\cdot11=5,5\)

\(\Rightarrow x=5,5\div11=0,5\)

Đọc tiếp...
Tử Thần 16 tháng 2 2019 lúc 20:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(20\%x+0,4x=12\)

\(\Rightarrow0,2x+0,4x=12\)

\(\Rightarrow(0,2+0,4)x=12\)

\(\Rightarrow0,6x=12\)

\(\Rightarrow x=20\)

Đọc tiếp...
Tử Thần 16 tháng 2 2019 lúc 20:26
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu cuối tự làm :D

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Giải thưởng hỏi đáp

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12
Toán lớp 1Toán lớp 2Toán lớp 3Toán lớp 4Toán lớp 5Toán lớp 6Toán lớp 7Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Tiếng Việt 1Tiếng Việt 2Tiếng Việt 3Tiếng Việt 4Tiếng Việt 5Ngữ Văn 6Ngữ Văn 7Ngữ Văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh lớp 1Tiếng Anh lớp 2Tiếng Anh lớp 3Tiếng Anh lớp 4Tiếng Anh lớp 5Tiếng Anh lớp 6Tiếng Anh lớp 7Tiếng Anh lớp 8Tiếng Anh lớp 9Tiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm

ôn thi thpt môn toánôn thi thpt môn vật lýôn thi thpt môn hóa họcôn thi thpt môn sinh họcôn thi thpt môn tiếng anhôn thi thpt môn lịch sửôn thi thpt môn địa lýôn thi thpt môn giáo dục công dântài liệu tham khảo môn toántài liệu tham khảo môn ngữ văntài liệu tham khảo môn sinh họctài liệu tham khảo môn vật lýtài liệu tham khảo môn hóa họctài liệu tham khảo môn lịch sửtài liệu tham khảo môn địa lýtài liệu tham khảo môn tiếng anhtài liệu tham khảo môn giáo dục công dân

Tài trợ

Học kỹ năng trực tuyến
Áo thun chuyên nghiệp aothunchuyennghiep
Doremon chế
Khảo sát trực tuyến KsvPro
Quản lý và chia sẻ tài liệu học tập
Luyện thi trung học phổ thông quốc gia

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: