Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Đặng Phương Thảo 12 tháng 7 2015 lúc 10:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE = AB 
Xét tam giác ABC và AEC có 
AB = AE 
góc BAC = góc EAC (AC là phân giác góc BAD ) 
AC là cạnh chung 
=> tam giác ABC = tam giác AEC ( c - g - c ) 
=> BC = CE và góc ABC = góc AEC 
tứ giác ABCD có góc A + góc B + góc C + góc D = 360 độ 
mà góc A + góc C = 180 độ => góc B + góc D = 180 độ 
từ góc ABC góc AEC và góc DEC + góc AEC = 180 độ => góc DEC = góc D 
Do vậy tam giác CDE cân đỉnh C => DC = CE 
từ BC = CE , DC = CE => CB=CD ( đpcm) 

Vậy CB=CD 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Nguyên 20 giờ trước (8:34)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

hình như đề bài sai. A+C=180

Đọc tiếp...
Ngô Gia Hiếu 2 tháng 8 2018 lúc 16:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Vì sao ạ+c=180 trước

Đọc tiếp...
Trần Vân Anh 31 tháng 5 2017 lúc 14:06
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Chiều cao mực nước trong bể là:                                          1:4=0,25(m)

Thể tích của mực nước trong bể đang có là:                            1,4*1,2*0,25=0,42(m3)

Thể tích nước còn lại trong bể ứng số phần trăm là:                   100%-75%=25%

Thể tích bể nước còn lại trong bể là:                                          0,42*25/100=0,105(m3)

                                                             Đ/S:0,105m3

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Nhan 25 tháng 4 2017 lúc 22:17
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

0,525 nha

Đọc tiếp...
Ác Mộng 20 tháng 6 2015 lúc 9:05
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{16^3.3^{10}+120.6^9}{4^6.3^{12}+6^{11}}=\frac{2^{12}.3^{10}+2^3.3.5.2^9.3^9}{2^{12}.3^{12}+3^{11}.2^{11}}=\frac{2^{12}.3^{10}+2^{12}.3^{10}.5}{2^{11}.3^{11}\left(2.3+1\right)}=\frac{2^{12}.3^{10}.\left(1+5\right)}{2^{11}.3^{11}\left(2.3+1\right)}=\frac{2.6}{3.7}=\frac{12}{21}=\frac{4}{7}\)

Đọc tiếp...
Phạm Hà Sơn 14 tháng 12 2017 lúc 19:50
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ngọc diệp làm thế thì ai hiểu

Đọc tiếp...
ngọc diệp 7 tháng 1 2017 lúc 11:28
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(\frac{16^3.3^{10}+120.6^9}{4^6.3^{12}+6^{11}}=\frac{4}{7}\)

Đọc tiếp...
zZz Cậu bé zở hơi zZz 28 tháng 5 2017 lúc 10:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 
 a.chia cho 15 dư 1
 
b. chia cho 15 dư 14
 
 c.chia hết cho 81

k mình nha

Đọc tiếp...
than mau dung 28 tháng 5 2017 lúc 10:54
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chia 15 dư 1

chia cho 15 dư 14

chia hết cho 81 

tích mk đi dù chỉ 1 cái

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 5 giờ trước (23:19)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

* Với \(m\le2\)thì từ (1) suy ra \(n^3-5n+10=2^m\le2^2\Rightarrow n^3-5n+6\le0\)(2)

Mặt khác do \(n\inℕ^∗\)nên \(n^3-5n+6>0,\)điều này mâu thuẫn với (2). Vậy \(m>2\).

* Với  \(m=3\)thì thay vào (1) ta có: \(n^3-5n+10=2^3\Leftrightarrow\left(n^3-2n^2\right)+\left(2n^2-4n\right)-\left(n+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n-2\right)\left(n^2+2n-1\right)=0\)

Do \(n\inℕ^∗\)nên \(n^2-2n-1>0,\)suy ra \(n-2=0\Leftrightarrow n=2\)

* Với  \(m\ge4\)thì biến đổi (1) thành \(\left(n-2\right)\left(n^2+2n-1\right)=8\left(2^{m-3}-1\right)\)(3)

Nhận thấy: \(\left(n^2+2n-1\right)-\left(n-2\right)=n^2+n+1=n\left(n+1\right)+1\)là số lẻ và \(n\inℕ^∗\),

nên hai số \(n^2+2n-1\)và \(n-2\)là hai số tự nhiên khác tính chẵn lẻ. Do đó từ (3) xảy ra 2 khả năng

a)\(\hept{\begin{cases}n-2=8\\n^2+2n-1=2^{m-3}-1\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}n=10\\2^{m-3}=120\end{cases}}\)

Vì  \(2^{m-3}\)là số tự nhiên có số tận cùng khác 0 nên \(2^{m-3}\ne120\). Do vậy trường hợp này không xảy ra.

b)\(\hept{\begin{cases}n-2=2^{m-3}-1\\n^2+2n-1=8\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}2^{m-3}=n-1\\n^2+2n-9=0\end{cases}}\)

Do phương trình \(n^2+2n-9=0\)không có nghiệm tự nhiên nên trường hợp này cũng không xảy ra. 

Vậy có một cặp số nguyên dương duy nhất thỏa mãn là \(\left(m;n\right)=\left(3;2\right).\)

Cách khác : còn có thể xét các trường hợp của \(n\left(n=1;n\ge2\right)\)trước sau đó mới xét \(m\).

Đọc tiếp...
thang Tran 18 tháng 7 2015 lúc 8:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a, Thay x = 1 ta có 

a, ( 5.1 - 3)^2 = 2^ 2 = 4

VẬy tổng các hệ số là  4 

b thay x = 1 ; y = 1 ta có:

 ( 3.1 - 4.1 )^20 = (-1)^20 = 1 

(*) Tổng quát muố tính tổng các hệ số sau khi khai chuyển ta chỉ việc thay 1 vào 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lan Anh 5 tháng 10 2017 lúc 20:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mk ko nghĩ như vậy khi khai triển theo pascal kết quả hoàn toàn khác

Đọc tiếp...
thang Tran 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Thay x= 1 ta có :

     a, ( 5.1 - 3)^6 = 2^6 = 64 

Vậy tổng các hệ số là 64 

b, thay x  = 1 ta cso:

         (3.1 - 4)^20 = (-1)^20 = 1 

Vậy tổng các hệ số  là 1 

BẠn chỉ cần thay 1 là biết tổng hệ số 

Đọc tiếp...
Mr Lazy 17 tháng 7 2015 lúc 20:35
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(5-3\right)^6=2^6=64\)

b/ Tổng hệ số khi khai triển = \(\left(3-4\right)^{20}=\left(-1\right)^{20}=1\)

Đọc tiếp...
bb yu 5 giờ trước (23:27)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

=x^2-10+25-21

=(x-5)^2-21

mà x-5)^2>=0

suy ra (x-5)^2-21>=-21 suy ra GTNN của bt trên là -21

khix= 5

Đọc tiếp...
Đỗ Tuấn Anh 4 tháng 6 2015 lúc 11:39
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(1\)\(<\)\(x<-1\)\(\Rightarrow\)\(5-3x>0\)\(\Rightarrow y>0\)

Nhân chéo 2 vế ta được:

\(y^2=\frac{\left(5-3x\right)^2}{1-x^2}\)\(\Rightarrow-x^2y^2+y^2=25-30x+9x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2.\left(9+y^2\right)-30x+25-y^2=0\)(1)

\(\Delta'=15^2-\left(25-y^2\right)\left(9+y^2\right)\Leftrightarrow\Delta=y^4-16y^2\)

Để ý có GTNN thì phương trình (1) phải có nghiệm

\(\Rightarrow\Delta\ge0\Leftrightarrow y^2.\left(y^2-16\right)\ge0\Rightarrow y^2\ge16\)

\(\Leftrightarrow y\ge4\left(TM\right)\)hoac \(y\le-4\left(KTM\right)\)

Vay \(y\ge4\)khi\(x=\frac{15}{25}\)

Đọc tiếp...
Bùi Thị Hoài 21 tháng 11 2016 lúc 20:33
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

y2= (5-3x)2/ ( 1-x2)

y2= ( 25+9x2-30x) / ( 1-x2)

y2 = (  16-16 x2 +25x2-30x+9) / ( 1-x2)

y2 = 16 + (5x-3)2 / ( 1-x2)

vì -1<x<1 => x2<1 => 1-x2>0

=> ( 5x-3)2/ (1-x2) >= 0

=> y2>=16

=> y>= 4 => min y =4 

dấu = xảy ra <=> x=5/3

Đọc tiếp...
phạm thị phương thảo 5 tháng 10 2017 lúc 12:22
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1,tìm 1 số cho biết bình phương của nó =4 lần lập phương số ấy

Đọc tiếp...
phạm thị phương thảo 5 tháng 10 2017 lúc 12:16
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tính tổng nha ko phải tích

Đọc tiếp...
Đào Thu Hoà 5 giờ trước (22:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nhận xét : Nếu cộng các đẳng thức, ta nhận được:

\(\left(x^4+2x^3-x+\frac{1}{4}\right)+\left(y^4+2y^3-y+\frac{1}{4}\right)=0.\)

Với việc chọn đa thức \(P\left(x\right)=\left(x-a\right)^2\left(x-b\right)^2,\)sau khi khai triển và đồng nhất hệ số với đa thức \(Q\left(x\right)=x^4+2x^3-x+\frac{1}{4}\)ta được: \(a=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\)và \(b=\frac{-1-\sqrt{3}}{2}.\)

Lời giải:  Xét đa thức: \(P\left(x\right)=\left(x-\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\right)^2\left(x-\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right)^2,\)

Thấy rằng với mọi \(x\in R\)thì \(P\left(x\right)\)luôn không âm. Suy ra

\(0\le P\left(x\right)+P\left(y\right)=\left(x+2x^3-x+\frac{1}{4}\right)+\left(y^4+2y^3-y+\frac{1}{4}\right)\)

                                       \(=\left(x^4+2y^3-x\right)+\left(y^4+2x^3-y\right)+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\)

                                       \(=-\frac{1}{4}+3\sqrt{3}+\left(-\frac{1}{4}-3\sqrt{3}\right)+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\)

                                       \(=0\)

Vì \(P\left(x\right);P\left(y\right)\)đều không âm nên dấu '=' xảy ra khi và chỉ khi \(P\left(x\right)=P\left(y\right)=0\).

Do đó: \(x,y\in\left\{\frac{-1+\sqrt{3}}{2};\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right\}.\)Thay vào phương trình và dùng phép thử trực tiếp, ta thu nhận được:

\(x=\frac{-1-\sqrt{3}}{2},y=\frac{-1+\sqrt{3}}{2}.\)

Đọc tiếp...
💋ɯɐN ɥu∀ ƃuàoH💋 5 giờ trước (22:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

\(D=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}\)

\(=\frac{a-2\sqrt{ab}+b+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{\sqrt{ab}}\)

\(=\frac{a+2\sqrt{ab}+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{\sqrt{ab}\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}{\sqrt{ab}}\)

\(=\frac{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)\)

\(=\sqrt{a}+\sqrt{b}-\sqrt{a}+\sqrt{b}\)

\(=2\sqrt{b}\)

Đọc tiếp...
I'm your star CTV 5 giờ trước (22:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

a) 4x = 64 

Ta có 4 × 4 × 4 = 64

=> 43 = 64 => x = 3 

Vậy x = 3

b) 2x = 16

Ta có 2 × 2 × 2 × 2 = 16

=> 44 = 64 => x = 4

Vậy x = 4

c) 9x - 1 = 9

9x = 9 + 1 

9x = 10

=> Không có x thỏa mãn

Vậy, x \(=\varnothing\)

d) x4 = 16

Ta có 2 × 2 × 2 × 2 = 16

=> 24 = 16 => x = 4

Vậy x = 4

e) 2x ÷ 25 = 11

2x ÷ 32 = 11

2x = 11 × 32

2x = 352

Ta có 25 × 11 = 352 

=> Không có giá trị nào thỏa mãn

Vậy, \(x=\varnothing\)

Cbht

Đọc tiếp...
I'm your star CTV 5 giờ trước (22:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Mình sai rồi mình sửa lại phần e) :

e) \(2^x\div2^5=1\)

\(2^x=1×2^5\)

\(2^x=2^5\)

=> x = 5

Vậy x = 5

Cho mình xin lỗi!!!

Đọc tiếp...
Park Jimin 6 giờ trước (22:29)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

43 = 64

24 = 16

2 = 16

25 : 25 = 1

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: