Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 10 2021 lúc 8:26

stop hỏny

1 tháng 10 2021 lúc 8:38

?

26 tháng 5 2022 lúc 9:56

lên google mà tìm

26 tháng 5 2022 lúc 10:00

.-.

18 tháng 9 2018 lúc 21:03

lên mạng mà search :)))

có đầy thây

8 tháng 5 2022 lúc 20:46

muốn ko

 

25 tháng 5 2021 lúc 11:08

1.tiến lên

2.quay phải

3.quay trái

4.lùi lại

5. nhấc bút

6. hạ bút

7.xóa toàn bộ sân chơi( về vị trí xuất phát)

8. ẩn mình

9. hiện mình

10. xóa( vẫn đứng ở vị trí đó)

11. về vị trí xuất phát

12. thoát khỏi phần mềm.

25 tháng 5 2021 lúc 11:36

1.Tiến lên.

2.Quay phải.

3.Quay trái.

4.Lùi lại.

5.Nhấc bút.

6.Hạ bút.

7.Xóa toàn bộ sân chơi(Về vị trí xuất phát).

8.Ẩn rùa.

9.Hiện rùa.

10.Xóa hết các nét vẽ trên sân chơi, rùa giữ nguyên vị trí.

11.Đưa rùa về vị trí ban đầu.

12.Thoát khỏi phần mềm Logo.

Chúc bạn học tốt nha!