Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 11 2015 lúc 22:17

=1234 + 766 + 789 +211

=(1234 + 766) + (789 + 211)

= 2000 + 1000

= 3000

31 tháng 1 lúc 21:21

3000

23 tháng 12 2015 lúc 10:31

1234*12345+(789+123)= 1234*12345 + 912

                                      = 15233730 + 912

                                      = 15234642

19 tháng 2 2017 lúc 15:19

24858 k mik nha 

19 tháng 2 2017 lúc 15:19

Đáp án: 20858

13 tháng 11 2019 lúc 21:34

9999=32.11.101

1234=2.617

789=3.263

999888=24.3.37.563

Ta có :

9999 = 32 . 11 . 101

1234 = 2 . 617

789 = 3 . 263

999888 = 24 . 3 . 37 . 563

23 tháng 5 2019 lúc 16:09

 (1234*3456*245*789*345*987*536*287*298) * ( 9*9-81)

= (1234*3456*245*789*345*987*536*287*298) * ( 81-81)

= (1234*3456*245*789*345*987*536*287*298) * 0

=0

=0

chúc bn học tốt

k mình nha 

cảm ơn các bn 

giúp mình qua 200sp 

và lập cột mốc mới nha

10 tháng 8 2016 lúc 10:57

487 x 789 + 487 x 211

= 487 x ( 789 + 211 )

= 487 x 1000

= 487 000

456 + 324 + 456 + 1234

= 780 + 1690

= 2470 

4567 + 1278 + 1224

= 5845 + 1224

= 7069

10 tháng 8 2016 lúc 10:55

=479899

=2470

=7069

12 tháng 2 2017 lúc 12:38

13 tháng 7 2016 lúc 20:38

a/Ta có: 

10^1234 = 100....0000 (1234 số 0)

Vậy 10^1234+2 = 100...0002 (1233 số 0)

Tổng các chữ số của 10^1234 là 1+2 = 3 chia hết cho 3 =>10^1234+2 chia hết cho 3

b/Bài b nếu tính theo cách giống như bài a thì ta có tổng các chữ số là : 10 không chia hết cho 9

Có thể là do đề của bạn sai hoặc có cách chứng minh khác mà mình không biết

17 tháng 12 2015 lúc 11:00

dùng máy tính cẩn thận ko là nổ

9 tháng 4 2021 lúc 12:56

ko biết???