Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 7 2017 lúc 8:46
Đổi: \(30'=0,5h\) \(10'=\dfrac{1}{6}h\) a, Thời gian xe máy đi hết quãng đường đầu là: \(t_1=\dfrac{S_1}{V_1}=\dfrac{2}{12}=\dfrac{1}{6}\left(h\right)\) Độ dài quãng đường sau là: \(S_2=V_2.t_2=20.0,5=10\left(km\right)\) Vận tốc xe máy đi trên quãng đường cuối là: \(V_3=\dfrac{S_3}{t_3}=\dfrac{4}{\dfrac{1}{6}}=24\)(km/h) b,Vận tốc trung bình của ô tô trên cả 3 quãng đường...
Đọc tiếp

Đổi: \(30'=0,5h\)

\(10'=\dfrac{1}{6}h\)

a, Thời gian xe máy đi hết quãng đường đầu là:

\(t_1=\dfrac{S_1}{V_1}=\dfrac{2}{12}=\dfrac{1}{6}\left(h\right)\)

Độ dài quãng đường sau là:

\(S_2=V_2.t_2=20.0,5=10\left(km\right)\)

Vận tốc xe máy đi trên quãng đường cuối là:

\(V_3=\dfrac{S_3}{t_3}=\dfrac{4}{\dfrac{1}{6}}=24\)(km/h)

b,Vận tốc trung bình của ô tô trên cả 3 quãng đường là:

\(V_{tb}=\dfrac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{2+10+4}{\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{6}}=19,2\)(km/h)

10 tháng 7 2017 lúc 11:36
a) Đổi: 30' = 0,5 h; 10' = \(\dfrac{1}{6}\) h Thời gian người đó đi trên quãng đường đầu là: t = S : v = 2 : 12 = \(\dfrac{1}{6}\) (h) Độ dài quãng đường sau là: S = v . t = 20 . 0,5 = 10 (km) Vận tốc người đó đi trên quãng đường cuối là: v = S : t = 4 : \(\dfrac{1}{6}\) = 24 (km/h) Đáp số: ... b) Vận tốc trung bình người đó đi trên 3 quãng đường...
Đọc tiếp

a)

Đổi: 30' = 0,5 h; 10' = \(\dfrac{1}{6}\) h

Thời gian người đó đi trên quãng đường đầu là:

t = S : v = 2 : 12 = \(\dfrac{1}{6}\) (h)

Độ dài quãng đường sau là:

S = v . t = 20 . 0,5 = 10 (km)

Vận tốc người đó đi trên quãng đường cuối là:

v = S : t = 4 : \(\dfrac{1}{6}\) = 24 (km/h)

Đáp số: ...

b)

Vận tốc trung bình người đó đi trên 3 quãng đường là:

\(v_{tb}=\dfrac{2v_1\left(v_2+v_3\right)}{2v_1+v_2+v_3}=\dfrac{2.12\left(20+24\right)}{2.12+20+24}=\dfrac{264}{17}\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

Vậy ...

3 tháng 5 2019 lúc 20:15

Quãng đường dài 24÷\(\frac{2}{4}\)= 48km

Đáp số : 48 km

3 tháng 5 2019 lúc 20:16

Cả quãng đường dài số km là :

\(24:\frac{2}{4}\) = 48 (km)

Đáp số 48 km

Nhớ cho mình 1 like nha!

15 tháng 11 2019 lúc 20:15

Thất bại của Mông Cổ trong trận chiến này mang sự tự tin cho các quốc gia châu Á nhỏ xung quanh về các cuộc chiến của họ chống lại quân Mông Cổ sau này, đồng thời cũng đè bẹp tham vọng chinh phục toàn bộ ĐNA của nhà Nguyên.

7 tháng 12 2018 lúc 12:24

Đó là hệ lụy từ cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, thói quen ăn uống thất thường, dẫn đến rối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể. Bệnh lý dạ dày diễn ra dai dẳng, nếu không điều trị kịp thời, về lâu dài có thể dẫn đến các biến chứng, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng, đặc biệt là chất lượng cuộc sống người bệnh.

4 tháng 5 2019 lúc 19:57
Gọi x là vận tốc của xe đi qđ AB . (km/h ; x >0) thì: vận tốc của xe đi quãng đường BC là : x-15 (km/h) tg xe đi qđ AB là :\(\frac{20}{x}\)(h) tg xe đi qđ BC là : \(\frac{15}{x-15}\) (h) Theo bài ra , thời gian xe đi 2 qđ là = nhau nên ta có pt: \(\frac{20}{x}=\frac{15}{x-15}\) \(\Leftrightarrow\)15x = 20(x-15) \(\Leftrightarrow15x=20x-300\) \(\Leftrightarrow5x=300\) \(\Leftrightarrow x=60\) (tm) Vậy vận tốc xe đi qđ ABlà :60...
Đọc tiếp

Gọi x là vận tốc của xe đi qđ AB . (km/h ; x >0)

thì: vận tốc của xe đi quãng đường BC là : x-15 (km/h)

tg xe đi qđ AB là :\(\frac{20}{x}\)(h)

tg xe đi qđ BC là : \(\frac{15}{x-15}\) (h)

Theo bài ra , thời gian xe đi 2 qđ là = nhau nên ta có pt:

\(\frac{20}{x}=\frac{15}{x-15}\)

\(\Leftrightarrow\)15x = 20(x-15)

\(\Leftrightarrow15x=20x-300\)

\(\Leftrightarrow5x=300\)

\(\Leftrightarrow x=60\) (tm)

Vậy vận tốc xe đi qđ ABlà :60 km/h

4 tháng 5 2019 lúc 20:00

Đặt ẩn:

V1 là vận tốc của xe ô tô đi trên quãng đường AB

Suy ra V1 - 15 là vận tốc của ô tô đi trên quãng đường BC

Vì thời gian đi trên 2 quãng đường là như nhau nên ta có PT:

\(\frac{20}{V_1}=\frac{15}{V_1-15}\)

Giải ta được V1 = 60

Vậy vận tốc của xe ô tô trên quãng đường AB là 60 km/h

13 tháng 5 2018 lúc 18:14

AB=BC/2=3CD

AB/3=BC/6=CD/1=AD/10

vtb=AD/(tab+tbc+tcd)

tab=AB/60=AD/200

tbc=BC/48=AD/80

tcd=CD/40=AD/400

Vtb=1/(1/200+1/80+1/400)=400/(2+5+1)=400/8

vtb=50km/h

18 tháng 9 2017 lúc 19:56

2m/s = 7,2km/h

Thời gian người đó đi quãng đường đầu là :

\(t_1=\dfrac{3}{7}.2=\dfrac{5}{12}\left(h\right)\)

Vận tốc trung bình là :

\(v=\dfrac{S}{t}=\dfrac{\left(3+1.95\right)}{\dfrac{5}{12}+0,5}=5,4\) (km/h)

Vậy vận tốc trung bình là 5,4km/h

18 tháng 9 2017 lúc 19:52

đổi 2m/s = 7,2 km/h

thời gian người đó đi trên quãng đường đầu là :

t' = \(\dfrac{s}{v}\) = \(\dfrac{3}{7,2}\) = \(\dfrac{5}{12}\) (h)

vậy vận tốc trung bình của người đó đi trên cả 2 đoạn đường là :
vtb = \(\dfrac{3+1,95}{\dfrac{5}{12}+0,5}\) = 5,4 (km/h)

17 tháng 3 2020 lúc 14:27

Đổi: 120 m = 0,12 km

60s = 0,02 giờ

Vận tốc của người đó trên quãng đường đầu:

\(v=\frac{S}{t}=\frac{0,12}{0,02}=6\) (km/h)

Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường:

\(v_{tb}=\frac{S_1+S_2}{t_1+t_2}=\frac{0,12+4,5}{0,02+0,5}=\frac{4,62}{0,52}=\frac{231}{26}\approx8,88\) (km/h)

Vậy...

Chúc bạn học tốt@@

17 tháng 3 2020 lúc 14:25

giải

vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường đầu

\(V_{TB1}=\frac{S1}{t1}=\frac{120}{60}=2\left(m/s\right)\)

đổi 4,5km=4500m

0,5h=1800s

vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường

\(V_{TB2}=\frac{S1+S2}{t1+t2}=\frac{120+4500}{60+1800}=\frac{77}{31}\left(m/s\right)\)