Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 9 lúc 21:50

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

18 tháng 12 2021 lúc 22:05

???

p I. Cho bi ế t nh ữ ng câu sau đây câu nào là câu rút g ọ n, . G ạ ch chân dư ớ i nh ữ ng câu đó và n êu tác d ụ ng c ủ a câu rút g ọ n . 1. Các b ạ n đang làm gì v ậ y ? - D ọ n v ệ sinh l ớ p. 2. C ậ u đã làm bài t ậ p xong chưa ? - Làm r ồ i . 3. Ôi! Nghèo quá. Tôi kh ổ đ ế n th ế này. 4. Th ậ t đ ẹ p quá! Đà N ẵ ng là quê hương trong lòng tôi t ự bao gi ờ 5. Hoa...
Đọc tiếp

p I. Cho bi ế t nh ữ ng câu sau đây câu nào là câu rút g ọ n, . G ạ ch chân dư ớ i nh ữ ng câu đó và n êu tác d ụ ng c ủ a câu rút g ọ n . 1. Các b ạ n đang làm gì v ậ y ? - D ọ n v ệ sinh l ớ p. 2. C ậ u đã làm bài t ậ p xong chưa ? - Làm r ồ i . 3. Ôi! Nghèo quá. Tôi kh ổ đ ế n th ế này. 4. Th ậ t đ ẹ p quá! Đà N ẵ ng là quê hương trong lòng tôi t ự bao gi ờ 5. Hoa h ồ ng! M ộ t loài hoa! Nh ữ ng đóa hoa h ồ ng khoe s ắ c dư ớ i ánh n ắ ng m ặ t tr ờ i lung linh. 6. Nga ơi! Nga v ẫ n ổ n ch ứ ? - Tôi không sao . 7. Mình ki ể m tra môn văn vào th ứ m ấ y v ậ y Sơn ? - Th ứ sá u. 8. M ộ t đêm đông! T ừ ng đ ợ t gió b ấ c và nh ữ ng cơn mưa phùn l ạ nh bu ố t đ ế n th ấ u xương. Tôi n ằ m ng ủ trong chăn ấ m. Không ra kh ỏ i nhà vì tr ờ i còn âm u. Ng ủ thi ế p đi khi nào không hay. Tôi ch ợ t th ứ c gi ấ c. Ôi! Nhìn kìa! M ộ t chi ế c lá!. Chi ế c lá duy nh ấ t còn sót l ạ i trên cành cây kh ẳ ng khiu sau đ ợ t đêm đông dài. 9. M ộ t cơn mưa! Đen k ị t. L ộ p đ ộ p. Nh ữ ng cơn mưa rào vào đ ầ u mùa h ạ kéo đ ế n như r ử a s ạ ch c ả b ầ u tr ờ i b ụ i b ặ m. 1 0 . Thương thay! Nh ữ ng s ố ph ậ n con ngư ờ i b ị cu ộ c đ ờ i vùi d ậ y trong đáy xã h ộ i cũ. 1 1 . Ăn qu ả nh ớ k ẻ tr ồ ng cây. 12 . U ố ng nư ớ c nh ớ ngu ồ n. 1 3 . G ầ n m ự c thì đen, g ầ n đèn thì sáng. 1 4 . H ứ a hươu h ứ a vư ợ n. 1 5 . Ăn không nói có. 1 6 . H ỡ i ơi! Cu ộ c s ố ng muôn ngàn khó khăn nhưng v ẫ n có chút màu h ồ ng
2
19 tháng 3 2020 lúc 9:26

bn viết khó đọc quá

oho

19 tháng 3 2020 lúc 9:53

bn đăng lại và mỗi câu thì cách xuống dòng nha

Bài 1: 1 bình thông nhau chứa nc biển. Ng ta đổ thêm xăng vào 1 nháh. 2 mặt thoáng ở 2 nháh chêh lệch nhau 18mm. Tíh độ cao của cột xăng bt TLR của nc biển là 10300N/m3vaf của xăng là 7000N/m3. Bài 2: Ng ta dùng 1 áp kế để xác định độ cao. Kq cho thấy: ở chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu coi TLR của ko khí ko đổi và có độ lớn là 12,5N/m3, TLR của thủy ngân là 136000N/m3 thì đỉnh núi cao bao...
Đọc tiếp

Bài 1: 1 bình thông nhau chứa nc biển. Ng ta đổ thêm xăng vào 1 nháh. 2 mặt thoáng ở 2 nháh chêh lệch nhau 18mm. Tíh độ cao của cột xăng bt TLR của nc biển là 10300N/m3vaf của xăng là 7000N/m3.

Bài 2: Ng ta dùng 1 áp kế để xác định độ cao. Kq cho thấy: ở chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg. Nếu coi TLR của ko khí ko đổi và có độ lớn là 12,5N/m3, TLR của thủy ngân là 136000N/m3 thì đỉnh núi cao bao nhiêu m?

Bài 3: Treo 1 vật ở ngoài ko khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nc thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỉ chất lm vật đó có TLR gấp bao nhiêu lần TLR của nc? Bt TLR của nc là 10000N/m3.

Bài 4: Có 1 vật = kim loại. Khi treo vật đó vào 1 lực kế và nhúng chìm vào trog 1 bìh tràn đựng nc thì lực khế chỉ 8,5N, đồng thời lg nc tràn ra ngoài có thể tích 0,5 l. Hỏi vật có khối lg = bao nhiêu và lm = chất j? TLR của nc là 10000N/m3.

Bài 5: 1 qả cầu = nhôm ở ngoài ko khí có trọng lg là 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi qả cầu 1 khoảng = bao nhiêu rồi hàn kín lại để khi thả vào nc, qả cầu nằm lơ lửng trong nc? Bt TLR của nc và nhôm lần lượt là 10000N/m3 và 27000N/m3.

1
14 tháng 3 2020 lúc 11:50

Bài 3:

Tóm tắt:

P=2,1N

FA=0,2N

dn =10000N/m3

d/dn=?

Giải

Thể tích vật là:

V=FA : dn =0,2 : 10000= 0,00002 (m3)

Trọng lượng riêng chất làm vật đó là:

d=P : V= 2,1 : 0,00002 = 105000 (N/m3)

=> d/dn= 105000 : 10000 = 10,5 lần

15 tháng 3 2018 lúc 14:05
Thơ 4 chữ Từng ngày băn khoăn Từng ngày suy nghĩ Trầm ngâm thắc mắc Bạn bè là chi? Trong những kí ức Kỉ niệm buồn vui Bạn bè là người Ta luôn chia sẻ Từng ngày từng ngày Từng năm từng tháng Bạn bè thân thiết Luôn ở bên ta Thơ 5 chữ Bạn bè là đám mây Còn tôi là Mặt trời Đôi bạn bước cùng nhau Trên còn đường tình bạn Tình bạn là vô tận Dễ tìm nhưng dễ mấtTình bạn mãi tồn...
Đọc tiếp

Thơ 4 chữ
Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết
Luôn ở bên ta

Thơ 5 chữ


Bạn bè là đám mây
Còn tôi là Mặt trời
Đôi bạn bước cùng nhau
Trên còn đường tình bạn
Tình bạn là vô tận
Dễ tìm nhưng dễ mấtTình bạn mãi tồn tại
Tình bạn luôn sống mãi
Trong trái tim chúng ta

tick mình nhaleuleu leuleu

15 tháng 3 2018 lúc 14:02

nhanh nhé các bạn mình cần gấp

4 tháng 2 2018 lúc 6:08

Nếu có thể, bn cho mk vài câu lớp 6 với. Cảm ơn

4 tháng 2 2018 lúc 13:54

dù thanh sắt là vật dẫn điện nhưng khi nó mang điện tích cùng loại với vật khác thi sẽ ko hút được vật đó

1 tháng 2 2018 lúc 19:58

vì thước nhựa có nhiều điện tích dương hơn thước sắt nên thước nhưa...

1 tháng 2 2018 lúc 19:58

Mặc nha bạn...

13 tháng 8 2018 lúc 9:01
So sánh Đoạn văn Nhận xét cách viết Đánh giá Đoạn 1 Cách viết trên làm nổi bật tình yêu thương và lòng kính mến mẹ của Bé Hồng. Đầu tiên là khẳng định một cách chắc chắn về tình yêu thương đó, tiếp theo mới đưa ra những cái lý do có thể sẽ khiến tình yêu thương của em bị thay đổi. Nhưng không , tình yêu thương ấy vẫn rất bền chặt và được bồi đắp...
Đọc tiếp

So sánh

Đoạn văn Nhận xét cách viết Đánh giá
Đoạn 1 Cách viết trên làm nổi bật tình yêu thương và lòng kính mến mẹ của Bé Hồng. Đầu tiên là khẳng định một cách chắc chắn về tình yêu thương đó, tiếp theo mới đưa ra những cái lý do có thể sẽ khiến tình yêu thương của em bị thay đổi. Nhưng không , tình yêu thương ấy vẫn rất bền chặt và được bồi đắp ngày một lớn thêm. Nên chọn
Đoạn 2 Khi đọc ở câu đầu của đoạn 1 , chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy lời khẳng định chắc chắn của bé Hồng về tình yêu thương mẹ nhưng ở đoạn 2 , khi ta đọc cả đoạn văn thì thấy không có sự kiên kết , mạch lạc giữa hai câu nên khiến cho đoạn văn dễ mất đi ý nghĩa thực tế của nó. Không nên chọn

13 tháng 8 2018 lúc 9:17

Cảm ơn bn nhìu lắm.haha

Bài tập 2: Khôi phục thành phần đã lược bỏ trong những câu rút gọn ở các đoạn văn sau: a. Khi lối mòn chỉ còn là một vệt sáng nhờ nhờ, cũng là lúc bước chân Ráp đặt chân vào con suối(1). Làm sao vượt suối khi lũ đang xuống dữ đây(2). (Theo Nguyễn Thị Lệ Thu) b. Một lần tôi ăn xong, quẳng luôn cái lõi ngô ra đường(1). Bà đứng lên nhặt, để ngay bên cạnh cái ghế bà đang ngồi và bảo (2): -Lần sau ăn xong...
Đọc tiếp

Bài tập 2: Khôi phục thành phần đã lược bỏ trong những câu rút gọn ở các đoạn văn sau:
a. Khi lối mòn chỉ còn là một vệt sáng nhờ nhờ, cũng là lúc bước chân Ráp đặt chân vào con suối(1). Làm sao vượt suối khi lũ đang xuống dữ đây(2).
(Theo Nguyễn Thị Lệ Thu)
b. Một lần tôi ăn xong, quẳng luôn cái lõi ngô ra đường(1). Bà đứng lên nhặt, để ngay bên cạnh cái ghế bà đang ngồi và bảo (2):
-Lần sau ăn xong thì cho bà xin cái lõi nhớ (3).
- Để làm gì ạ (4)? Tôi hỏi (5).
Bà vừa quạt vừa trả lời(6):
- Để khỏi bẩn đường phố(7).Hết hàng, bà mang đổ vào xe rác, cháu ạ (8).
(Theo Phong Thu)
c. - Bao giờ cậu có bài kiểm tra Ngữ văn? (1)
-Tuần sau.(2)
d. Thủy lặng lẽ ngẩng mặt lên bầu trời như tìm kiếm bóng dáng mẹ (1).Rồi cả chị Hương(2).

1
1 tháng 3 2020 lúc 20:23
a. Khi lối mòn chỉ còn là một vệt sáng nhờ nhờ, cũng là lúc bước chân Ráp đặt chân vào con suối(1). Làm sao Ráp vượt suối khi lũ đang xuống dữ đây(2). (Theo Nguyễn Thị Lệ Thu) b. Một lần tôi ăn xong, tôi quẳng luôn cái lõi ngô ra đường(1). Bà đứng lên nhặt, để ngay bên cạnh cái ghế bà đang ngồi và bảo (2): -Lần sau cháu ăn xong thì cho bà xin cái lõi nhớ (3). - Để làm gì ạ (4)? Tôi...
Đọc tiếp

a. Khi lối mòn chỉ còn là một vệt sáng nhờ nhờ, cũng là lúc bước chân Ráp đặt chân vào con suối(1). Làm sao Ráp vượt suối khi lũ đang xuống dữ đây(2).
(Theo Nguyễn Thị Lệ Thu)
b. Một lần tôi ăn xong, tôi quẳng luôn cái lõi ngô ra đường(1). Bà đứng lên nhặt, để ngay bên cạnh cái ghế bà đang ngồi và bảo (2):
-Lần sau cháu ăn xong thì cho bà xin cái lõi nhớ (3).
- Để làm gì ạ (4)? Tôi hỏi (5).
Bà vừa quạt vừa trả lời(6):
- Để khỏi bẩn đường phố(7).Hết hàng, bà mang đổ vào xe rác, cháu ạ (8).
(Theo Phong Thu)
c. - Bao giờ cậu có bài kiểm tra Ngữ văn? (1)
-Tuần sau tớ có bài kiểm tra ngữ văn.(2)
d. Thủy lặng lẽ ngẩng mặt lên bầu trời như tìm kiếm bóng dáng mẹ (1).Rồi cả chị Hương cũng lặng lẽ ngẩng mặt lên bầu trời như tìm kiếm bóng dáng mẹ (2).

4 tháng 2 2018 lúc 19:51

-Vì sắt là chất dẫn điện, nếu tay ta cầm trực tiếp, điện sẽ truyền từ sắt xuống mặt đất và trung hòa về điện => không bị nhiễm điện => không hút được vụn giấy

-Vì nhựa là chất cách điện nên mặc dù tay ta cầm trực tiếp thì điện cũng không bị truyền đi mất => hút được vụn giấy

Bạn hãy thực hiện thí nghiệm sau: - Cầm vào phần nhựa của ổ điện: Phần nhựa Phần kim loại Dẫn điện Cách điện Mô hình ổ điện - Cọ sát phần kim loại vào mảnh vải trong khi tay vẫn cầm ở phần nhựa - Xem có hút được vụn giấy không => Làm thí nghiệm xong thì xem xét lại câu trả lời nhé...
Đọc tiếp

Bạn hãy thực hiện thí nghiệm sau:

- Cầm vào phần nhựa của ổ điện:

Phần nhựa Phần kim loại Dẫn điện Cách điện Mô hình ổ điện

- Cọ sát phần kim loại vào mảnh vải trong khi tay vẫn cầm ở phần nhựa

- Xem có hút được vụn giấy không

=> Làm thí nghiệm xong thì xem xét lại câu trả lời nhé ok