Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 tháng 7 lúc 8:15

`100 + 100 + 200`

`=200 +200`

`=400`

3 tháng 7 lúc 8:15

400

mình nè kết bạn đi

23 tháng 3 2016 lúc 13:28

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

22 tháng 2 2017 lúc 11:31

100+100+200+200=400 tk nha

22 tháng 2 2017 lúc 11:31

100 + 100 + 200 + 200

= 200 + 200 + 200

= 200 x 3 

= 600 

tk mk nha 

hihi <3

23 tháng 9 2016 lúc 11:14

100 + ( 100 - 100 ) =100  

 200 + ( 1000000- 100000 )=900200

300 - ( 200- 100 ) =200

30 + ( 22 : 2 ) =41

23 tháng 9 2016 lúc 11:11

100 + (100 - 100)

= 100 + 0

= 100

200 + (1000000 - 100000)

= 200 + 900000

= 900200

300 - (200 - 100)

= 300 - 100

= 200

30 + (22 : 2)

= 30 + 11

= 41

21 tháng 8 2018 lúc 13:55

= 1200

Kết bạn nhé

21 tháng 8 2018 lúc 13:55

100+100+200+300+300=10000

23 tháng 9 2018 lúc 19:29

200

400

23 tháng 9 2018 lúc 19:29

100 + 100 = 200

200 + 200 = 400

10 tháng 1 2017 lúc 21:47

=1 nha  Do Thi Thanh Nga. k và kb nha

10 tháng 1 2017 lúc 21:46

đều bằng 1 hết

k mình nha

19 tháng 10 2016 lúc 20:21

100+100-100-100+200

= 0 + 200 

= 200

19 tháng 10 2016 lúc 20:21

100 + 100 - 100 - 100 + 200 

= 200 - 100 - 100 + 200

= 100 - 100 + 200

= 0 + 200 

= 200 

k nha 

21 tháng 12 2016 lúc 9:20

x+100=100.4+40

x+100=400+40

x+100=440

x        =440-100

x        =340

21 tháng 12 2016 lúc 9:21

Tk con nha

25 tháng 12 2016 lúc 10:11

x+100=200-200+100-100+300

x+100=300

x=300-100

x=200

tk mk mk tk lại

25 tháng 12 2016 lúc 10:12

x + 100 = 200 - 200 + 100 - 100 + 300

x + 100 = 300

x          = 300 - 100

x          = 200

Vậy số tự nhiên x cần tìm là 200

31 tháng 3 2017 lúc 17:24

quen lắm