Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

ミ♬★- ლ¡ղɑ β£ʊℰ ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ★♬彡 9 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

My favourite leisure activity is listening to music. I enjoy music and I listen it every single day. There are a lot of different styles of music for you to choose and enjoy. If I am in good mood, I prefer to listen some energy rock music that keep me happy and full of power. If I am tired, I chose some calm, relaxing songs. Music can speak, through music people can express feelings and emotions. When you hear something that looks you, that you understand it easily, you start to love it. There are several different ways to enjoy music as your hobby. When you discover an artist or musician that you satisfies, it’s clear that you want to collect all of their works. Not only listening to music, a music collection is a great hobby to have, too.

Đọc tiếp...
Cô Gái Hiền Lành 1 giờ trước (13:59)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

nếu hk r thì bn nhớ lại đi pk lm nhân chia  trước cộng trừ sau mà 

Đọc tiếp...
Cô Gái Hiền Lành 1 giờ trước (13:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bn NGUYỄN HUY ANH ơi mk bảo này bn đc học tính gtbt chưa vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Anh 1 giờ trước (13:47)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

số tự nhiên gì x với 0 đều bằng o mà bạn 2k mấy mà ko biết vậy

Đọc tiếp...

                                                     Hãy tả IDOL của bạn bằng 1 câu hoặc nhiều từ bằng tiếng anh !

                                                                       Nhóm nhạc mà bạn yêu thích tên là gì ?

                                                                           Bạn thích nhạc K-pop hay V-pop ?

                                                               Tên fandom của nhóm nhạc mà bạn yêu thích là gì ?

                                                               Bạn hãy kể 1 số bài hát mà bạn biết của nhóm nhạc đó ?

                                                                 Bạn đã làm fan của nhóm nhạc đó được bao lâu rồi ?

                                                       Nhóm nhạc mà bạn yêu thích đang đứng thứ mấy trên thế giới ?

                                                    Vậy bạn có nhận mik là 1 fan chân chính của nhóm nhạc đó không ?

                                                              AI TRẢ LỜI NHANH VÀ ĐÚNG MIK SẼ TICK CHO NHA !!!

                                                                         

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Huy Anh 1 giờ trước (13:41)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

có, đứng đầu bảng luôn , hãy trao cho anh , tiến lên việt nam ơi , thái bình mồ hôi rơi, một năm mới bình an, ấn nút nhớ thả giấc mơ.....          mình nhận 100 phần trăm

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Anh 1 giờ trước (13:38)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

 Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.                                    sorry

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Anh 2 giờ trước (13:36)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Spare parts - m tp                    V - pop

Đọc tiếp...
Nishimiya Aki⁀ᶜᵘᵗᵉ 3 giờ trước (12:31)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nghi vấn : 

+) Did you play football yesterday ?

+) Did he go to America ?

+) Did they read books ?

Khẳng định :

+) He was a student.

+) I was at home.

+) She was went to the beach.

Phủ định :

+) They were not a teachers.

+) We were not go to school yesterday.

+) She was not do homework.

Cbht

Đọc tiếp...
trần dương gia hân 3 giờ trước (12:26)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bạn nha

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 3 giờ trước (12:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nghi vấn:

Did you do your homewwork?

Did you go to school?

Did he buy bread?

Khẳng định:

I went to shool.

She cooked dinner.

He played video games.

Phủ định:

i didn't eat ice cream.

He didn't buy new clothes.

John didn't come to class.

CÂU HỎI LÀ CÂU NGHI VẤN ĐÓ,TỰ SÁNG TẠO THÊM NHA

Đọc tiếp...
Locle 4 giờ trước (11:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2. is                                         3.are                                        4.is                                      5.are                                6.are                                 7.is                                          8.am                                        9.are                                    10.is                               11.is                                      12.are                                  13                 

Đọc tiếp...
Phùng Thị Oanh 2 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2. She is French.

3. You are an accountant.

4. John is my brother.

5. They are from Berlin.

6. We are late.

7. It is warm outside.

8. I am hungry.

9. Lan and Jill are on the bus.

10. She is Spanish.

11. He is in the bathroom.

12. We are thirsty.

13. It is sunny.

14. You are a teacher.

15. They are at school.

16. Lucy is from Australia.

17. I am a nurse.

18. He is sleepy.

19. We are at home.

20. You are fom China.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ 49 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

16. Lucy     is       from Australia.

17. I     am         a nurse.

18. He    is        sleepy.

19. We    are          at home.

20. You      are       from China.

Đọc tiếp...
nguyễn thị thùy trang 4 giờ trước (11:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn điền động từ tobe vô là ok

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ 45 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

16. He      is       in the garden.

17. They     are      on the bus.

18. We are          friends.

19. I         am      25 years old.

20. She       is        sick.

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ 45 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

11. You      are     beautiful.

12. I      am    hot.

13. I       am   from London.

14. You   are        a doctor.

15. Emily   is      my sister.

Đọc tiếp...
Phùng Thị Oanh 4 giờ trước (10:53)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1) What do you play every afternoon after school?

2) What is your father doing at the moment?

3) Does Mary do the housework?

Đọc tiếp...
🎉 Party Popper 4 giờ trước (10:52)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. What do you do every afternoon after school?

2. What is your father doing at the moment?

3. Does Mary do the housework?

Đọc tiếp...
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄) 4 giờ trước (10:48)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1) What do you play every afternoon after school?

2) What is your father doing at the moment?

3) Does Mary do the housework ?

Hội con 🐄 chúc bạn học tốt!!! 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương Anh✡♍( Miyuki Nguyễn) 5 giờ trước (9:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Make sentences from the words / phrases given

1. We / keep / our bodies / warm / avoid / flu / a cold

=> We should keep our bodies warm to avoid flu and acold.

2. You / not / play / more / computer games / free time

=> You don't play more computer games in your free time.

3. Vitamins / play / important / role / our diet

=> Vitamins play an important role in our diet.

4. Getting / enough / rest / help / you / concentrate / school

=> Getting enough rest can help you concentrate after school.

5. Doctor / asking / Huy / questions / about / health problems

=> The doctor is asking Huy a few questionsabout his health problems.

K mik nha!

#Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
chuyên toán thcs 6 giờ trước (8:55)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh - Số 1

TRƯỜNG:..................

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 6

Môn: Tiếng Anh

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Chọn đáp án chính xác nhất điền vào chỗ trống

1. I……………eleven years old. 

A. is

B. are

C. am

2. They……......students.

A. am

B. is

C. are

3. Hello, …………..name’s Hoa. 

A. I

B. My

C. Me

4. What ……her name? 

A. is

B. am

C. are

5. Hello, Mary. ………….is Peter. 

A. That

B. This

C. There

6. Good………….Miss. Lan. How are you? 

A. Bye

B. night

C. Morning

7. She is eighteen ……………old.

A. year

B. years

C. day

8. Nineteen minus six equals………… 

A. twelve

B. thirteen

C. Fourteen

II. Chọn đáp án chính xác nhất điền vào chỗ trống

1. What . . . . . . . names ? – They’re Mai and Nga .

A. are / their

B. is / your

C. are / they

D. Both (A) and (C)

2. Which word has the final sound /s / ?

A. armchairs

B. names

C. thanks

D. erasers

3. There are. . . . . . . . . ……….. students in my school this school year.

A. nine hundred and ninety-nine

B. nine hundreds and ninety-nine

C. nine hundred ninety-nine

D. nine hundred and ninety-nines

4. How . . . . . … you ? I am twelve years old .

A. are

B. old are

C. is

D. old is

5. What ………..they………….. ? – They’re doctors .

A. do / do

B. does / do

C. do / does

D. does / does

6. What is this ? This is . . . . . . . . . eraser.

A. a

B. the

C. an

D. Ø

7. I am ………………… brother.

A. my

B. her

C. he

D. you

8. Where………… he ………. ?

A. do / live

B. does / lives

C. do / lives

D. does / live

9. We live ………………Le Loi street………QuyNhonCity

A. on / in

B. at / in

C. in / at

D. to /in

10. How many……… ………. there in your school?

A. student - is

B. students - are

C. students - is

D. are - students

III. Đặt câu hỏi cho phần được gạch chân trong các câu sau.

1. Mr. Hai travels to work by car every morning.

…………………………………………

2. They often go swimming in the summer.

…………………………………………

3. My mother needs an apple.

..................................................................

4. Jane’s sister works in a hospital.

……………………………………………

5. These students have English classes on Tuesday and Friday

……………………………………………

IV. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu cho trước, bắt đầu bằng những từ gợi ý.

1. My sister often walks to the supermarket.

=> My sister often goes ...............................

2. Does your class have fifty students?

=> Are .........................................................

3. Mrs. Hoa goes to work at six forty-five.

=> Mrs. Hoa goes to work at a ....................

4. He is in the bath at the moment.

=> He is .............................. a .....................

5. What is the price of the kets ?

=> How much ............................................

V. Đọc đoạn văn ngắn sau và trả lời các câu hỏiThis is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re students.1. How many people are there in his family? ……………………………..…………………2. How old is his father?……………………………..……………………………………….3. What does his mother do?……………………………..…………………………………..

 4. How old is his brother and his sister?……………………………..…………………….…

------- HẾT --------

Đọc tiếp...
Thiên thần nhỏ 7 giờ trước (8:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cậu xem tham khảo thử coi được không nha !

Đây là link mk lấy trên mạng:

download.com.vn/docs/de-kiem-tra-khao-sat-chat-luong-dau-nam-mon-toan-lop-6/download.

Chúc kiểm tra điểm cao nhé !

Đọc tiếp...
Gia Phát 7 giờ trước (8:30)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mik ấn rồi nhé thiên thần nhỏ

Đọc tiếp...
Lê Thạch 7 giờ trước (8:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

2 đề thi KSCL lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

  Để học tốt Tiếng Anh 6,

 Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6

 đây học tốt nha

Đọc tiếp...
Huyền Chimte :> CTV 8 giờ trước (7:15)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Nguồn : Internet

thực vật trong tự nhiên có rất nhiều loài đa dạng . Chúng có số lượng rất lớn và chiếm số lượng lớn trong tự nhiên 

Đọc tiếp...
Mai Nguyễn Ngọc Minh 7 giờ trước (7:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bởi vì chúng có số lượng rất lớn và chiếm số lượng lớn trong tự nhiên

Đọc tiếp...
Nguyễn Giang Lam 18 giờ trước (21:23)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.School starts on the 5th of September.

2.Does he live in Hanoi?

3.I'm excited about the first day at school.

4.Are you doing your homework?

5.We are having an English lesson in our class.

Đọc tiếp...
Tình Yêu Mùa Đông 18 giờ trước (21:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. Shool starts on the 5th semtember.

=> School starts on the 5th September.

2. Does he live in HA NOI

=> Does he live in Ha Noi?

3. Im excited about the first day of school.

=> I'm excited about the first day of school.

4. Are you doing your homework

=> Are you doing your homework?

5. Were having an English lesson in claaa

=> We are havin an English lesson in class.

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thùy Trang 18 giờ trước (21:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

mk lm thoy, \(chép\) \(lên\) vietjack dc rr

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 18 giờ trước (21:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tính chép tham khảo à 

Còn lâu mới cho

Đọc tiếp...
Nguyen Hong Hung 18 giờ trước (21:12)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

# Lê Tài Bảo Châu: Uk đồng ý đóa

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 18 giờ trước (21:26)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1)correspond

2)have been

3)to go

4)was praying

5)play

6)will be able to/can

7)learn

8)will have

9)was writing

10)would know

(e cũng chẳng chắc vì đang học lớp 7)

Đọc tiếp...
nguyen phan thu ngan 18 giờ trước (21:28)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

vậy à,bn cứ xem lại cho chắc

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ 6 giờ trước (8:50)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

6. He wishes he (can) chịu speak Japanese.
7. Are you used to (learn) learn your lesson early in the morning?
8. I wish I (have) will have a car. It would make life so much easier.
9. She (write)was writing some words on the wall when I saw her.
10. She wishes she (know) would know her address now

Đọc tiếp...
nameless 18 giờ trước (20:58)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Hồi đó thi giữa kì còn khó hơn 1 chút so với thi học kì =)))

Đọc tiếp...
Neko yandere 18 giờ trước (20:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đề Anh không quá khó đâu ! Đừng lo 😊

Đọc tiếp...
Phạm Bảo Ngọc 2006_ 18 giờ trước (20:55)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bạn tìm đề thi khảo sát 6 môn tiếng anh là ra ngay à

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: