Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

nguyễn minh tú 40 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1)kim nam joon                                                                                                                                                                                 2)kim seok jin                                                                                                                                                                                   3)min yoon gi                                                                                                                                                                                 4)jung ho seok                                                                                                                                                                                 5)park ji min                                                                                                                                                                                      6)kim tae hyung                                                                                                                                                                               7)jeon jeong guk              

Đọc tiếp...
Mai Thị Quỳnh Mai 2 giờ trước (13:02)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.Kim Namjoon

2.Kim Seokjin

3.Min Yoongi

4.Jung Hoseok

5.Park Jimin

6.Kim Taehyung

7.Jeon Jungkook

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 2 giờ trước (13:01)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Kim Nam Joon (RapMon, Leader Mon, Thánh phá hoại), Min Yoongi (Motionless Min, Slug), Kim Seok Jin (Pink Princess, Jin Princess, Ahjae, Eat Jin), Park Jimin (Manggaetteok), Jung Ho Seok (J-Horse), Kim Taehyung (Vee, TaeTae), Jeon Jungkook (Golden Maknae, Kookie).

* Chú ý: (...) là biệt danh của từng thành viên trong nhóm

Tham khảo tại: https://lacongaithattuyet.vn/thong-tin-ve-thanh-vien-nhom-bts-han-quoc/

#Học tốt!!!

~NTTH~

Đọc tiếp...
nguyễn minh tú 37 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

người ta hỏi bạn sinh ra khi nào thì bạn phải tự trả lời chứ! làm sao mình biết được ngày sinh của bạn

Đọc tiếp...
NHQT_tram 3 giờ trước (12:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

sửa lại là when were you born

TL : I was born in 2008

Đọc tiếp...
NHQT_tram 3 giờ trước (12:13)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

you hong phải your nhoa

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ 5 giờ trước (10:24)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1. How many gifts did your brother get at his birthday?

 2.Does Ken's parents work in the hospital?

3. or

4.with

5.A

6. ko hiểu đề

7.Sometimes i only drink coffee for breakfast

#Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Minh Kiều 5 giờ trước (10:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.How many gifts did your brother get at his birthday?

2.Does Ken's parents work in the hospital?

3.Is it a new house or an old house?

4.Would you to have bread with eggs?

5.A.dark

6.Who is that?it's my sister.Her name is Anne

7.Sometime? I only drink coffe for breakfast

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Phương Anh♍ 5 giờ trước (10:29)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.Do you know anything about tom and jerry?

2.During Maths lessons, i learn many interesting things about numbers.

3.present

4.D

5.on

#Hok tốt~~~

Đọc tiếp...
nguyễn minh tú 5 giờ trước (10:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1)do you know anything about '' tom and jerry ''?                                                                                                                                    2)during maths lesons,I lear manyinteresting things about numbes.                                                                                                      3)product                                                                                                                                                                                          4)would we to                                                                                                                                                                              5)on

Đọc tiếp...

2.a.behind         b.rice         c.right                   d.third                        (phần gạch chân đều là i )                                                                         3.a.watch          b.game      c.play                   d.rain                       ( phần gạch chân đều là a )                                                                        4.a.lunch           b.turn          c.bus                      d. truck                (phần gạch chân đều là u )                                                                           5.a.bear             b.near        c.hear                    d.tear                      (phần gạch chân ddeuf là ea )                                                                   6.a.sit                 b.live        c.big                         d.time                   (phần gạch chân là i )               

7.a.ball                 b.cat           c.can                   d..bag             (a)                                                                                                                       8.a.fine                b.five         c,little                   d.nine            (i)                                                                                                                           9.a.doll                  b.robot      c.for                     d.hot            (o)                                                                                                                          10.a.mother              b.thin            c.father       d.the               (th)                                                                                                                         

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Trung Hiếu Trần 6 giờ trước (9:26)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

các bạn giúp mik với

Đọc tiếp...

1.Choose th odd one out                 1.a.years              b,subject                    c. week                d.months                                                                                                                   2.a.toothache       b.mouth                      c.hand                 d.stomach                                                                                                                 3.a.travelled          b.visited                      c.drove                d.speak                                                                                                                   4.a.doing               b.going                      c.swimming           d.spring                                                                                                                    5.a.chinese          b. Japan                     c. american           d.Cambodian                                                                                                        6.a .Monday           b.sunday                     c. friday                d.today                                                                                                                   7.a.headache        b.toothache                 c.matter                 d.fever                                                                                                                    8.hot                    b.weather                    c.cold                    d.warm                                                                                                                    9.a.when               b.how                         c.what                   d.the                                                                                                                       10.a.subject            b.english                     c.science             d.music                                                         2.choosethe word whose underlined part is pronounced diferently from the rest        1.a.end       b.bed          c.quiet          d.left    (phần gạch chân đều là e )............................ m ik lười nên ko viết các bạn giúp mik đến hết bài 4 nha

 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ 6 giờ trước (8:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

đề viết khó hiểu quá lỗi sai thì sửa lại nha đề ko nhìn ra

1b

2a

3d

4d

5b

6d

7c

8d

9d

10a

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng phương linh 6 giờ trước (8:57)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

câu 1

1,a

2a

3.d

4.d

5.b

6.d

7.c

8.b

9.d

10.a

Đọc tiếp...
Gina-m P336 6 giờ trước (8:54)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1)1b-2a-3d-4d-5b-6d-7c-8b-9d-10a

2)C

bài 4 đâu có đâu em

Học tốt!!

Đọc tiếp...
Vua của Athanor :)) 17 giờ trước (22:03)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Emperor Ly Thanh Tong founded The Temple of Literature in 1070. Now it is considered as one of the historic and cultural sites of Vietnam. And then in 1076 Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam.

In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. Now it is recognized as the World heritage by UNESCO. In 2003, the Ha Noi People Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong, and Chu Van An who founded and developed Temple of Literature - Imperial Academy.

Đọc tiếp...
Nam Nhật 7 giờ trước (8:20)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

A Temple of literature was the first our high school. It very big. This school had the name of all  M.Sc. But we can't see all of them now. But it still alive. It was in Hanoi. Yo could visit it when you go to Hanoi. You will be very suprised whe n you go to th Imperial Academy

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung Dũng 17 giờ trước (22:05)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Temple of Literature - Quoc Tu Giam is the leading diverse and diverse complex of relics of Hanoi city, located south of Thang Long Citadel. This place has been included in the list of 23 special national monuments by the Prime Minister of Vietnam.

Đọc tiếp...
ღ༺Nhật༒Tân✰ ²ƙ⁶༻ღ 17 giờ trước (21:42)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, every is tidied, special food is cooked,offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning joss- sks scenting the air. First-footing is made when the lucky visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year.

Đọc tiếp...
★™_Ąɳ_Šїїʑ★ 17 giờ trước (21:39)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trl

coffe : cà phê

fish : cá

salt : muối

tomato : cà chua

milk : sữa

_Hc tốt

Đọc tiếp...
❤ミ★тɦαηɦ ηɠα★彡❤ 17 giờ trước (21:40)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Coffee: cà phê

Fish: cá

Salt: muối

Tomato: cà chua

Milk: sữa 

Hok tốt

Đọc tiếp...
Nam Nhật 7 giờ trước (8:22)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

coffe: cà phê

fish: cá

salt: muối

tomato: cà chua

milk:sữa

Đọc tiếp...
Quân 17 giờ trước (21:37)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.Could you tell me how to getto the City'Exhibition,please?

=>Could you show me thư way to the CE?

2.My room is smaller than your room.

=>Your room is bigger than my room

3.John is the tallest boy in my class

=>No boy in class is as tall as John

4.Do you find it easy to make friends?

=>Are you good at making friends?

5.I think you should prepare carefully for your journey.

=> I advise you to prepare carefully for your journey

=>I advise you to............................

Đọc tiếp...
ღ༺Nhật༒Tân✰ ²ƙ⁶༻ღ 17 giờ trước (21:36)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1.Could you show me the way to the City'Exhibition,please?

2.Your room is bigger than mine

3.No boy in my class is as tall as John

4.Are you good at making friends?

5.I advise you to prepare carefully for your journey

Đọc tiếp...
Hoàng Minh Hiếu 17 giờ trước (21:38)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1 me the way to the city exhibition pls?

2 is bigger than my room

3 in my class is taller than john

4 at making friends?

5 prepare carefully for your journey

Nhớ chọn câu tl của mình nhá chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Vương_Si_Đa 17 giờ trước (21:50)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

http://www.youtube.com/watch?v=G7SQEbcSh7Q

là link lỗi link này mới đúng nè :

https://www.youtube.com/channel/UC0mzmF8Yxj-yrGL1Qx9Gjyw

Đọc tiếp...

các ban ơi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho mình hỏi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i love you là j?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cảm ơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhìu lém

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Quân 18 giờ trước (21:14)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I love you

Tôi yêu bạn 

Đọc tiếp...
Nam Nhật 7 giờ trước (8:25)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

tôi yêu bạn

Đọc tiếp...
Vương_Si_Đa 17 giờ trước (21:56)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I love you

câu tỏ tình, thả thính,cầu hôn

còn từ này có nghĩ là

Tôi yêu bạn

một từ tôi chưa bao giờ sài

cảm ơn đẽ kéo đến đây

:)     :)     :)     :)     :)     :)     :)     :)     :)     :)

Đọc tiếp...
★™_Ąɳ_Šїїʑ★ 18 giờ trước (21:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trl

 chicken : gà

sky rice : xôi

time : thời gian

beach : biển

cheap : rẻ

city: thành phố

_Hc tốt

Đọc tiếp...
nguyễn ánh hằng 18 giờ trước (21:17)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

gà nướng

xôi

thời gian

biển

rẻ 

thành phố

Đọc tiếp...
Nam Nhật 7 giờ trước (8:25)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

chicken;gà

sky rice: cơm nếp

time: thời gian

beach; bãi biển

cheap: rẻ

city: thành phố

Đọc tiếp...
★™_Ąɳ_Šїїʑ★ 18 giờ trước (21:06)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trl

 rice : cơm

tuna : cá ngừ

tofu : đạu phụ

tea : trà

ham : giăm bông

egg : trứng

_Hc tốt

Đọc tiếp...
🍀🧡_Trang_🧡🍀 18 giờ trước (21:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

rice : cơm, gạo

tuna: cá ngừ

tofu : đậu hũ

tea: trà

ham : thịt giăm bông

egg: trứng 

Đọc tiếp...
꧁༺тнùу⊹⊱∂ươиɢ Team Rainbow 18 giờ trước (21:08)
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

- rice : cơm

- tuna  : cá ngừ

- tofu : đậu hũ

- tea : trà

- ham : giăm bông

- egg : trứng

 Bạn làm ơn t.i.c.k cho mik nha, thanks trước ^^

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: