Giúp tôi giải toán và làm văn


☤_€ự_Ǥiải_☤ Hôm qua lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

bn tham khảo ở link này nhé:

https://h.vn/hoi-dap/question/817575.html

#hok tốt#

Đọc tiếp...
Trần Hoài Thương Hôm qua lúc 22:54
Báo cáo sai phạm

bạn tham khảo ở link này vậy:

http://h.vn/hoi-dap/question/817575.html

Học tốt ~

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Tuyết Nhung Hôm qua lúc 22:32
Báo cáo sai phạm

1. that must be david who rings the phone 

2. Anna should win the race tomorrow

3.the letter could be from my cousin Janice

4. that can not be Colin because he is on holiday

5. she must be going to a fancy dress party

6.your hairbrush might be in the living room 

7.Harriet should be here in half an hour

8.James could be in trouble at school

Đọc tiếp...

Cần gấp. Ai nhanh 3tiks nhé

Ex1 underline the mistake in each sentence and write the correct words

1. my older brother can to ride a motorbike, but i can't

2. he'll has his dinner early today because he's going out

3. do you can come to my party?

4. you should to see a doctor about your foot

5. i couldn't bought any bread because the baker's was closed

6. you needn't to do the washing-up . i've already done it

7. the school ought listen to pupils' opnions

8. people shouldn't to drop their rubbish in the street

 

Ex2: write what they say using the word given

For example : tony wants to borrow his friend's pencil(could)

=> could i borrow your oencil?

1. alex wants to allow her friend to use her dictionary(can)

2. julie wants permission from her teacher to leave the classroom(may)

3. lou wants to wear his brother's new trainers(can)

4. terry wants to ask her boss for permission to take the day off work(could)

5. diane wants to use her dad's car this weekend(can)

6. a teacher wants to give her students five extra minutes to finish the test(may)

 

Ex3: rewrite the sentences using should or ought to and the words in brackets. you may have to use some negative forms

For example : i nees to earrn more money ( a, get, job, new, you)

=> you should /ought to  get a new job.

1. brenda is angry about what i said(are, say, sorry, you, you)

2. tom doesn't understand his homework(about, ask, it, he, his, teacher)

3. i'd like to learn to play the piano(having, lessons, start, you)

4. tina is often tired aT WORK (at, late, night, she, tv, watch)

5. i don't seem to have much energy at the momment(exercise, get, some, you)

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
🌟 👻 ➻❥ ℜℯϑᶏ 🎓♫ ✿ (Team Gà Công Nghiệp) Hôm qua lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Ex 1:

1. my older brother can to ride a motorbike, but i can't          => ride

2. he'll has his dinner early today because he's going out        => have

3. do you can come to my party?            => bỏ

4. you should to see a doctor about your foot           => see

5. i couldn't bought any bread because the baker's was closed             => buy

6. you needn't to do the washing-up . i've already done it            => do

7. the school ought listen to pupils' opnions           => ought to

8. people shouldn't to drop their rubbish in the street            => drop

Đọc tiếp...

Cần gấp. Ai nhanh 3tiks nhé

Ex1 underline the mistake in each sentence and write the correct words

1. my older brother can to ride a motorbike, but i can't

2. he'll has his dinner early today because he's going out

3. do you can come to my party?

4. you should to see a doctor about your foot

5. i couldn't bought any bread because the baker's was closed

6. you needn't to do the washing-up . i've already done it

7. the school ought listen to pupils' opnions

8. people shouldn't to drop their rubbish in the street

 

Ex2: write what they say using the word given

For example : tony wants to borrow his friend's pencil(could)

=> could i borrow your oencil?

1. alex wants to allow her friend to use her dictionary(can)

2. julie wants permission from her teacher to leave the classroom(may)

3. lou wants to wear his brother's new trainers(can)

4. terry wants to ask her boss for permission to take the day off work(could)

5. diane wants to use her dad's car this weekend(can)

6. a teacher wants to give her students five extra minutes to finish the test(may)

 

Ex3: rewrite the sentences using should or ought to and the words in brackets. you may have to use some negative forms

For example : i nees to earrn more money ( a, get, job, new, you)

=> you should /ought to  get a new job.

1. brenda is angry about what i said(are, say, sorry, you, you)

2. tom doesn't understand his homework(about, ask, it, he, his, teacher)

3. i'd like to learn to play the piano(having, lessons, start, you)

4. tina is often tired aT WORK (at, late, night, she, tv, watch)

5. i don't seem to have much energy at the momment(exercise, get, some, you)

 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
ßا§™ Đỗ ๖ۣۜĐức ☆ Lợi ღ 11 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

1. brenda is angry about what i said(are, say, sorry, you, you)

2. tom doesn't understand his homework(about, ask, it, he, his, teacher)

3. i'd to learn to play the piano(having, lessons, start, you)

4. tina is often tired aT WORK (at, late, night, she, tv, watch)

5. i don't seem to have much energy at the momment(exercise, get, some, you)

Đọc tiếp...
ßا§™ Đỗ ๖ۣۜĐức ☆ Lợi ღ 11 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

1. brenda is angry about what i said(are, say, sorry, you, you)

2. tom doesn't understand his homework(about, ask, it, he, his, teacher)

3. i'd to learn to play the piano(having, lessons, start, you)

4. tina is often tired aT WORK (at, late, night, she, tv, watch)

5. i don't seem to have much energy at the momment(exercise, get, some, you)

Đọc tiếp...
ßا§™ Đỗ ๖ۣۜĐức ☆ Lợi ღ 11 giờ trước (15:47)
Báo cáo sai phạm

1. brenda is angry about what i said(are, say, sorry, you, you)

2. tom doesn't understand his homework(about, ask, it, he, his, teacher)

3. i'd to learn to play the piano(having, lessons, start, you)

4. tina is often tired aT WORK (at, late, night, she, tv, watch)

5. i don't seem to have much energy at the momment(exercise, get, some, you)

Đọc tiếp...
Magicpencil 22 tháng 5 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

KO

ĐĂNG

CÂU

HỎI

LINH

TINH

TRÊN

DIỄN

ĐÀN

MAGICPECNIL

HÃY LUÔN :-)

Đọc tiếp...
Mary De 22 tháng 5 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Thưa sếp , tại sao sếp hỏi nhân viên toàn câu khó trả lời thế ạ ?

Đọc tiếp...
Hoàng Thiên 22 tháng 5 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

Bn chs tok ak _Boss_

Đọc tiếp...
Vũ Hoàng Phong 22 tháng 5 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 5 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Mary De 22 tháng 5 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bạn mạnh25 à , thực ra bạn ấy không hỏi câu linh tinh mà chỉ nhờ mọi người xác định giới tính cho thôi đấy mà

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 5 lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

Mình xin lỗi

Câu C mới đúng

Học tốt

Đọc tiếp...
Ho Thi Nhu Y 22 tháng 5 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Theo mình là câu D

@_@ Mình nghĩa là vậy thôi nhé ^^

Sai thì thôi nhé 

Đọc tiếp...
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm 23 tháng 5 lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ CLEANLINESS mới đúng vì nếu trong câu trắc nghiệm, hai phương án đúng ngữ pháp: sau for + noun/ v-ing; nhưng dịch nghĩa ra hợp lí hơn thì mình mới chọn: Singapore is famous for its cleanliness( sự sạch sẽ) and green trees, chứ cleaning nghĩa là việc làm sạch, hơi sai sai đúng không? Vậy chọn cleanliness có vẻ khách quan hơn nhỉ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trâm 21 tháng 5 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

Dr.Taylor asked Mai if he was going to visit NASA the following Thursday 

Nick asked me if I want to space one day

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 17 tháng 5 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

"Are you going to visit NASA next Thursday ? "Said Mai to Dr.Taylor 

\(\Rightarrow\) Mai asked Dr. Taylor if he was going to visit NASA the next Thursday

"Do you want to travel to space one day?" Nick asked me

\(\Rightarrow\) Nick asked me if I wanted to travel to space one day

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 17 tháng 5 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

Paris is one of the most (1)…..attractive……… and important cities in the world. It is also one of the Europe’s largest (2)……Cities  …….. and is known to people all over the world as The City Of Light. The central areas are the most popular with (3)… tourists   ……….. because there are lots of beautiful (4)… sights…….., monuments and museums. The Louvre has a very large number of (5) ………famous……..works, such as the Venus de Milo and the Mona Lisa. The Eiffel is one of the most popular tourist (6)…………attractions……….. in the world

The Industrial Revolution drew more and more people into Paris and now more than 10 million people live there. Everyday, five million people use the city’s underground system. Paris is regarded as one of the best places if you are interested in  (7)……fashion………………. Most of the world’s great fashion (8) ……   designers       …….. have (9)……shops………. and offices in the city. For many people, the more they (10) ………  visit……….Paris, the more they love it.        

Đọc tiếp...
♥Ngọc's♥Ken'z 15 tháng 5 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

1. he/she(mk k bt James là trai hay gái nên làm thế cho chắc)

2. he

3. we

#Hk_tốt

#KEn'z

Đọc tiếp...
#R.U.M# 15 tháng 5 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1. James is from England, isn't she?

2. His father took him to the zoo yesterday, didn't he?

3. Our neghbors have moved, haven't we?

Đọc tiếp...
Kim Mai 16 tháng 5 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm
 1. He
 2. He
 3. They
Đọc tiếp...
✿кιℓℓ•υッ 14 tháng 5 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

- A study shows that teenagers use text messaging to communicate with their friends more than ....

-The teacher told his students..to stop.....(stop) making noise.

-My mother made my brother ...tidy..(tidy) his room.

-She looks more.beautiful......( beautiul) than her sister.

-As soon as he ......(come) back from his office, tell him to see me.

--Viết lại câu này: từ :+) She hasn't have video chatting with him for 2 months.

=> She stopped...having video chatting with him 2 months ago

+)  He made up his mind to have a video conferance with them yesterday.

=> He decided ..to have a video conferance with them yesterday

#Hoctot

#Kill

Đọc tiếp...
Trần Bảo Dương 14 tháng 5 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

cleanliness

went - had cleaned

will be wearing

....

is drinking

of

....

The pilots suddenly went on strike so all flights had to be cancelled

....

to stop

tidy

beautiful

comes

She stopped having video chatting with him 2 months ago.

He decided to have a video conferance with them yesterday.

P/s : chỗ ... là t k nghĩ ra 

Đọc tiếp...
Magicpencil 14 tháng 5 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

k cho tô nah

Câu 1 : To stop

Câu 2 ; Tidy 

Câu 3 ;Beautiful

Câu 4 :Come 

She stopped playing a game in computer

He decided playing piano in the free time

MAGCIPECNIL

HÃY LUÔN :-)

Đọc tiếp...

1. Millions of Christmas cards _________ every year.

A. is sent        B. are sent        C. send        D. are sending

2. I don't know how_________ this game.

A. play         B. played        C. to play         D. playing

3. I take part _________ most of the youth activities of my school.

A. on           B. in          C. to         D. for

4. We're looking forward to_________ you earlier.

A. see        B. seeing        C. saw       D. be seeing

5. He had his father_________ his watch.

A. fixed       B. to fix        C. fix       D. fixing

6. Luckily, Peter had _________ to finish his final exam.

A. many time       B. enough time        C. time enough       D. some time

7. Tom_________ his hand when he was cooking the dinner.

A. burnt         B. was burning        C. burn        D. is burning

8. I must go now. I promised _________ late.

A. not being       B. not to be       C. to not be         D. not be no

9. Would you mind if I_________ a photo?

A. take       B. took       C. taking       D. will take

10. I _________ Cuba in 1990.

A. visit      B. visited       C. have visited        D. was visiting

11. It is_________ to find an expensive hotel in this town.

A. difficult        B. difficultly       C. difficulty       D. differ

12. _________you ever_________ to America yet?

A. Have …been       B. Were …being        C. Were … been       D. Are … been

II. Write the correct form of the words in brackets. (1.0 point)

1. Stop, Nam! It's........................to be near the stove. (danger)

2 .The glass pieces are dried.......................................... . (complete)

3. My elder brother studies hard this year in order to pass the...................... exam to the university. (enter)

4. Please confirm your........................... date and time if you want to come with us. (arrive)

III. Complete the second sentence in such a way that it has the same meaning as the first one. (2 points)

1. Clement Clarke Moore wrote the poem in 1823.

-> The poem……………………………………………………

2. "We are waiting for the school bus", said the children.

-> The children said ....................................................................

3. Roses can't possibly grow in such poor ground.

-> It is impossible .......................................................................

4. The last time I played tennis was in 1990.

-> I haven't....................................................................................

IV. Read the passage and answer the questions. (2 points)

THE GREAT WALL OF CHINA

In China, there is a wall that is 1,500 miles long. It is called the Great Wall of China. It winds uphill and down, through valleys and mountains. It was made by hand. The Great Wall of China was built from 246 - 209 BC. The people of China made it to keep out their enemies. There are watch towers all along the way. The Wall is made of brick and earth. It is high and wide on top. People can walk along the top as if it were a road. No other defense line has ever been made as long as the Great Wall of China.

1. Where is the Great Wall?
……………………………………………………………………

2. When was it built?
……………………………………………………………………

3. What is it made of?
……………………………………………………………………

4. What was it built for?
……………………………………………………………………

V. Listen to Lily talking about herself. Decide if the following statements are True (T) or False (F)

1. Lily comes from China.

2. English is important to her as she will need it for her future job.

3. She started learning English when she was eighteen.

4. She has a problem with listening.

5. She can understand people when they speak fast.

6. She doesn't find English difficult to learn.

7. She wants to be an English teacher.

8. She loves English songs, but she doesn't hope to become a singer.

 

ai nhanh nhất cho 10 tick

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 16 tháng 5 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

THE GREAT WALL OF CHINA

In China, there is a wall that is 1,500 miles long. It is called the Great Wall of China. It winds uphill and down, through valleys and mountains. It was made by hand. The Great Wall of China was built from 246 - 209 BC. The people of China made it to keep out their enemies. There are watch towers all along the way. The Wall is made of brick and earth. It is high and wide on top. People can walk along the top as if it were a road. No other defense line has ever been made as long as the Great Wall of China.

1. Where is the Great Wall?
……The Great Wall is in China………………………………………………………………

2. When was it built?
………The Great Wall of China was built from 246 - 209 BC.……………………………………………………………

3. What is it made of?
………The Wall is made of brick and earth.……………………………………………………………

4. What was it built for?
………It is built for keeping out their enemies.……………………………………………………………

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 16 tháng 5 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

1. Clement Clarke Moore wrote the poem in 1823.

-> The poem…was written by Clement Clarke Moore in 1823…………………………………………………

2. "We are waiting for the school bus", said the children.

-> The children said .....that they were waiting for the school bus...............................................................

3. Roses can't possibly grow in such poor ground.

-> It is impossible ......for roses to grow in such poor ground.................................................................

4. The last time I played tennis was in 1990.

-> I haven't.....played tennis since 1990...............................................................................

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 16 tháng 5 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

1. Stop, Nam! It's..........dangerous..............to be near the stove. (danger)

2 .The glass pieces are dried................completely.......................... . (complete)

3. My elder brother studies hard this year in order to pass the..........entrance............ exam to the university. (enter)

4. Please confirm your.................arrival.......... date and time if you want to come with us. (arrive)

Đọc tiếp...
Barbie Vietnam 20 tháng 5 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Spring has long been called the season of the festivals. Especially in some Asia countries including Vietnam, at this time there are many big and small festivals taken place all over the country. First of all, Tet is the most important event of our country. It just for a week but is well-received and well prepared. Everyone is looking forward to Tet, they go shopping for the New Year from December twenty one, prepare some items such as bonsai, candy, clothes, ..... This is a chance for them to remember their ancestors, spend time together, give each other best wishes, ... Besides Tet, there are many other festivals in the spring. Many people tend go to pagodas, temples, find the ancient land to pray for the family healthy and peaceful. Some families book themselves a short vacation, go to the famous sightseeing tours, recharge energy for a new year. Maybe spring makes people excited and happy because it has so many festivals. Thus, when talk about spring, people often think of joy, excitement.

Đọc tiếp...
❤Tasi My Love❤ 13 tháng 5 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

There are many sports, which are good for our health and popular over the world. Soccer is one of my favorite sports. It is played by two teams consisting of 11 people each team. The general rule is that the ball is kicked by leg and the players get score when having the ball in their goal post. Football is known as “king” among other sports. First, it improves integrity when applying several techniques to create strong power. Second, it not only reduces stress and bad cholesterol of body but also relaxes out spirit after a hard working day. My brother usually plays football every afternoon after work as he is in a local sport club. Moreover, football is not simply one kind of sport, it is an art because of the popularity. Since there is an increasing number of football team over the world such as: Manchester United, Barcelona, Arsenal with professional players. Although I am not able to play well, I love watching football matches as they are interesting and we can also learn from their technique. Furthermore, football is public concern as well as heated debate. Football is now popular through women, who are thought not able to play this kind of sport.

Đọc tiếp...
@xxxibgdrgn 12 tháng 5 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm

Dịch :

bn nên làm gì để cứu môi trường của chúng ta khỏi ô nhiễm ?

 1. Stop eating meat (or at least reduce it). ...
 2. Stop eating dairy. ...
 3. Change your car driving habits. ...
 4. Noe how you use water. ...
 5. Reduce the amount of paper in your life. ...
 6. Use a refillable water bottle and reusable lunch containers. ...
 7. Be mindful of what you throw in the trash. ...
 8. Bag it yourself.
Đọc tiếp...
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm 14 tháng 5 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

Kiểu một speaking or writing topic á, có phần mở đầu, kết luận, có sự mạch lạc, chứ không phải một câu trả lời nhanh, với lại các ý cơ bản phải thiết thực một tí va phải có lí do của cách làm đó, tại sao? Dù không cảm tình mấy với câu trả lời của các bạn nhưng mà cũng cảm ơn đã giúp mình, và có thể xem lại một chút có được không?

Đọc tiếp...
ツ๖ۣKhánh Huyền✿« 12 tháng 5 lúc 12:04
Báo cáo sai phạm
 1. Stop eating meat (or at least reduce it). ...
 2. Stop eating dairy. ...
 3. Change your car driving habits. ...
 4. Noe how you use water. ...
 5. Reduce the amount of paper in your life. ...
 6. Use a refillable water bottle and reusable lunch containers. ...
 7. Be mindful of what you throw in the trash. ...
 8. Bag it yourself.
 
Đọc tiếp...
@xxxibgdrgn 12 tháng 5 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

Dịch : Nguyên nhân và ảnh hưởng của 1 loại ô nhiễm trong khu vực của bn 

Có cần trả lời ko bn ? 

@xxxibgdrgn

Đọc tiếp...
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm 14 tháng 5 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

Khánh Huyền à, đề bài rõ ràng được in đậm là in your area mà, câu trả lời của bạn có liên quan á hả??? Nếu trong bài thi có câu này vậy là bạn đã mất trọn điểm rồi? Mình không biết nói sao luôn, bạn xem đề lại chút nha!

Đọc tiếp...
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm 12 tháng 5 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

Kiểu một short paragraph á? Mấy bạn viết rõ xíu nha nhưng cỡ sáu câu thôi.

Đọc tiếp...
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm 21 tháng 5 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Thật sự là hơi dài để trình bày trong một phân thi nói 2 phút cộng phần trả lời câu hỏi á?

Đọc tiếp...
Barbie Vietnam 20 tháng 5 lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Earthquake is a natural calamity which has power to destroy human lives in few seconds. It is lonely responsible for the huge damage to living and non-living beings. Earlier, people were unaware of the reasons of earthquake occurrence and the extent of damage. They believed that earthquake occur whenever mother earth become angry with them. It was Aristotle (a great Greek philosopher) who made people aware that earthquake occur because of some physical factors. He told that, some parts of land moves whenever air compressed within the arch escapes which is called as volcanic activity. Earthquake waves cause movement in the surrounding areas because of air pressure and imbalance.

Another reason of earthquake occurrence is isosta adjustment. Earth surface contains some raised and depressed blocks which make balance of earth surface however the balance disturb when blocks moves revolving on units of axis. Raised blocks get down and cause imbalance on the earth surface which inturn cause earthquake. Generally, it occurs in the volcano prime areas, under the feet of mountains and hills. However, it is not sure that earthquakes do not occur in other places. Earthquake may occur anytime in any part of the world. Some of the earthquakes become weak however some of them become very strong with huge force which may shake the earth suface far away from the centre point.

Earthquakes with huge intensity become really dangerous and cause severe damage. According to the scientific study with the help of Seismograph, there are some secondary waves and tertiary waves in the earthquake. There are various measurement scales which can accurately measure the intensity of earthquake such as Mercall’s scale, Richter scale, moment magnitude scale, etc. Himalaya zone, the Ganga, Deccan Plateau, the Brahmaputra valleys, etc are the earthquake prone areas in India. Kutch (Gujarat, India) earthquake of the year 1819 was so massive (calculated 8 on Richeter Scale) and affected a huge area (around 5000 square kilometers depressed by 15 feet and 1500 square kilometers raised by 50 feet). More than 10000 people were killed in the earthquake event of Latur and Osmanabad districts of Maharashtra on 30th of September in 1993.

Earthquake is the result of release of elas energy after forceful tectonic plate movements. Elas energy released in the form of seismic or shock waves which travels for a long distance outwards in all directions from the centre point (a place of maximum destruction). High-rise buildings and ancient structures of the cities ( Delhi) can be badly affected by the seismic force of earthquake.

Đọc tiếp...
sehun 11 tháng 5 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

thui anh bn ay xl em rui

Đọc tiếp...
Lê Phú Biên Cương 11 tháng 5 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

LM CAI CC

Đọc tiếp...
Hưng.... 11 tháng 5 lúc 16:35
Báo cáo sai phạm

tao thách mày lm j được tao đó

Đọc tiếp...
Lê Phú Biên Cương 11 tháng 5 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

I love you

Đọc tiếp...
ngọc trần 11 tháng 5 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

I love my family

Đọc tiếp...
hoshiko 11 tháng 5 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

câu hỏi : what are you love

trả lời : i love the snacks

Đọc tiếp...
❖︵Ňɠυүễη Çɦâυ Ƭυấη Ƙїệт♔ CTV 17 tháng 5 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

Câu 1 có vấn đề bạn nhé

2. This/can/expressions/hards/show/and/emotional/wave/robot

\(\Rightarrow\) This robot can show emotional expression and wave hards

3. My/the/been/gardening/do/robot/new/to/has/able

\(\Rightarrow\) My new robot has been able to do the gardening

4. What/2050/do/will/you/able/in/think/robots/be/to/do

\(\Rightarrow\) What do you think robots will be able to do in 2050?

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Chủ đề lớp 8

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: