Tiếng Anh lớp 8 - Hỏi đáp và thảo luận về Tiếng Anh lớp 8 - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Bé Kim Ngưu 7 giờ trước (21:54)
Báo cáo sai phạm

1 . in

2 . on

3 . in

Đọc tiếp...
Nguyễn Hòa Bình 6 giờ trước (22:07)
Báo cáo sai phạm

1. in

2. On

3. In

~ Chúc bn hok tốt nha ~

mk và kb vs mk nha thanks

mk xong đầu tiên đó

Đọc tiếp...
Team Gấu Moon 7 giờ trước (21:59)
Báo cáo sai phạm

In

On

In

 từ :  Anime xxx

Đọc tiếp...
Hoàng Ngọc Khánh 7 giờ trước (21:05)
Báo cáo sai phạm

1."Đừng chờ đợi nếu tôi đến trễ ", anh ta nói.

2. "Hãy đi xem phim", Ann nói. 

3. "Họ nên đặt đèn giao thông hre; nếu không thì sẽ có nhiều tai nạn hơn", ông nói.

4. "Chúng tôi muốn chúng tôi vượt qua kỳ thi", cho biết các em học sinh. 

5. anh ấy nói "Đã đến lúc chúng tôi bắt đầu học cách đi"

(Học tốt)

Đọc tiếp...
Maknae 9 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

We haven't been swimming for ages

 It's ages since we last were swimming

hok tok

Đọc tiếp...
Đội cảm tử của Nobita 9 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

=> It's ages since we last were swimming 

Chắc 10000000 %

Đọc tiếp...
Chibiusa 9 giờ trước (19:46)
Báo cáo sai phạm

We haven't been swimming for ages

=>It's ages since we last were swimming.

Đúng thì k cho mk nha.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 12 giờ trước (16:35)
Báo cáo sai phạm

1.My brother is a worker.He (work) has worked there for 10 years.

2.The student must not (bring)bring book in to the room.

3.When i (look) looked at my suitcase, i could see that somebody (try)was trying to open it.

4.We (catch) the bus is we (leave) soon now.

5.i wanted to be the first (tell) her about the new, but i (come) too late,someone already (tell) her

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 10 giờ trước (18:28)
Báo cáo sai phạm

1.My brother is a worker.He (work) has worked there for 10 years.

2.The student must not (bring)bring book in to the room.

3.When i (look) looked at my suitcase, i could see that somebody (try)was trying to open it.

4.We (catch) the bus is we (leave) soon now.

5.i wanted to be the first (tell) her about the new, but i (come) too late,someone already (tell) her

Đọc tiếp...
CÔ EM GÁI HAI MẶT Hôm qua lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

DIY        tức là tự làm

2moro    tức là Tomorow (ngày mai)

DYLI      tức là Do you love it (bạn có thích nó không?)

EZ          tức là Easy (dễ dàng)

WBU      tức là What about you ( thế còn  bạn thì sao ?)

WF        tức là way fun (cách vui vẻ )

Đọc tiếp...
Arika Kotori Hôm qua lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

e ms lên lp 7 ko bt đâu bt mỗi WF=> Wifi  đúng ko? hehehe

Đọc tiếp...
võ minh anh 20 giờ trước (08:42)
Báo cáo sai phạm

các công việc tự mình làm

ngày mai

bạn có thích cái đó ko?

dễ dàng

WBU (chịu)

mạng

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên Hôm qua lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

1) Harry always (look)....looks....untidy! And today he ( wear).....is wearing...... dirty jeans.

2) I ( write) .....write...... in reply to your advertisement in the Daily News.

3) That plant I bought (not grow) .....don't grow....... very much . And I (water) ........water....... it everyday.

4) Which hotel ( you stay)........are you staying...... at when you (come) .......come....... here?

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi Hôm qua lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

câu 3 bought là thì  quá khứ

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi Hôm qua lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

looks, wears

write 

didn't grow, water 

do you stay, come

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên Hôm qua lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

1 ) What ( you look )  are you looking  at ? (I wear) am wearing the  wrong clothes?

2) I( look after) am looking after Jack'dog this weekend , ( you want) do you want  to take it for a walk ?

3) Who ( drive) is driving the Mercedes that's parked outside?

4) I ( still have) still have a pain in my leg but it (get) is getting better.

5) Who ( Sue dance) is Sue dancing with? That's not her brother , is it ?

Đọc tiếp...
Bạch Dương Dễ Thương Hôm qua lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

We (be) were delighted (receive) to receive your letter yesterday 

Đọc tiếp...
Phan Vũ Như Quỳnh Hôm qua lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Were- to receive

Hok tốt

Đúng thì nhé

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 16/08 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

1. Khẳng định:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)

Trong đó:       S (subject): Chủ ngữ

                        is/ am/ are: là 3 dạng của “to be”

                        V(nguyên thể): Động từ ở dạng nguyên thể

CHÚ Ý:

- S = I + am = I’m

- S = He/ She/ It + is = He’s/ She’s/ It’s

- S = We/ You/ They + are = We’re/ You’re/ They’re

2. Phủ định:

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

Câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau động từ “to be”.

CHÚ Ý:

- am not: không có dạng viết tắt

- is not = isn’t

- are not = aren’t

3. Câu hỏi:

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

Trả lời:           Yes, S + is/am/ are.

                        No, S + is/am/are.

Đọc tiếp...
o0o nhật kiếm o0o 16/08 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

 Thì tương lai đơn : S + will + be + P2 + by-O 
Ex: They will hold the meeting before May Day 
=> The meeting will be held before May Day 
Thì tương lai gần : S + am/is/are + going to + be +P2 + by-O 
Ex: The teacher is going to tell a story 
=> A story is going to be told by the teacher 
Thì tương lai hoàn thành : S + will + have + been + P2 + by-O 
Ex: They 'll have built that house by June next year 
=> That house 'll have been built by June next year

Đọc tiếp...
cool queen 16/08 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1. Khẳng định:

S + is/ am/ are + going to + V(nguyên thể)

Trong đó:       S (subject): Chủ ngữ

                        is/ am/ are: là 3 dạng của “to be”

                        V(nguyên thể): Động từ ở dạng nguyên thể

CHÚ Ý:

- S = I + am = I’m

- S = He/ She/ It + is = He’s/ She’s/ It’s

- S = We/ You/ They + are = We’re/ You’re/ They’re

Ví dụ:

- I am going see a film at the cinema tonight.(Tôi sẽ đi xem phim tại rạp chiếu phim tối nay.)

- She is going to buy a new car next week. (Cô ấy sẽ mua một chiếc xe mới vào tuần tới.)

- We are going to Paris next month. (Chúng tôi sẽ đi tới Paris vào tháng tới.)

2. Phủ định:

S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên thể)

Câu phủ định ta chỉ cần thêm “not” vào ngay sau động từ “to be”.

CHÚ Ý:

- am not: không có dạng viết tắt

- is not = isn’t

- are not = aren’t

Ví dụ:

- I am not going to attend the class tomorrow because I’m very tired.(Tôi sẽ không tham dự lớp học ngày mai vì tôi rất mệt.)

- She isn’t going to sell her house because she has had enough money now. (Cô ấy sẽ không bán ngôi nhà của cô ấy bởi vì cô ấy đã có đủ tiền rồi.)

- They aren’t going to cancel the meeting because the electricity is on again. (Họ sẽ không hủy bỏ cuộc họp bởi đã có điện trở lại.)

3. Câu hỏi:

Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên thể)?

Trả lời:           Yes, S + is/am/ are.

                        No, S + is/am/are.

Câu hỏi ta chỉ việc đảo động từ “to be” lên trước chủ ngữ.

Ví dụ:

- Are you going to fly to America this weekend? (Bạn sẽ bay tới Mỹ vào cuối tuần này à?)

            Yes, I am./ No, I’m not. 

Đọc tiếp...
khongbiet Hôm qua lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

(1) put                                                                (5) warm

(2) heat                                                              (6) add

(3) empty                                                           (7) allow

(4) take                                                               (8) use

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Chủ đề lớp 8

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: