Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Diễm 21/02 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

sorr sorry!!! :P

Viết lộn 1 chút

Câu 2: "Every one" sửa thành " Everyone"

Câu 3: "ferget" sửa thành "forget"

Câu 5: " thet" sửa thành "that"

Đọc tiếp...
Rose sagittarious 21/02 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

bạn viết sai lỗi chính tả hơi nhìu. Không bt đề đó đúng hay sai nhưng mình có vài chỗ hơi thắc mắc nên không trả lời đc. Mong bạn thông cảm!

Đọc tiếp...
Soái Tỷ Ngày Mưa 20/02 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

trong lớp hoặc ở lớp

Đọc tiếp...
Hải Tiểu Mi 21/02 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

Dịch: Trong lớp hoặc ở lớp.

 Chúc bn học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Nhã 20/02 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Cái nào cũng đúng hết trơn mà, phải chọn tùy theo câu thôi, bạn gửi luôn câu hỏi thì ok, không có gì khó, hì hì.

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o CTV 16/02/2018 lúc 13:06
Báo cáo sai phạm

1) The girl fell off her bike and hit her head on the road .

2) You'd better put pressure on the wound .

3) The ambulance will be there in about  10 minutes .

4) How can we make contact with you ? 

5) After the accident I spent six months with crutches . 

Đọc tiếp...
Phan Thanh Trúc 16/02/2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

1. The girl fell off her bike and hit her heand on the road.

2. You'd better put pressure on the wound.

3. The ambulance will be there in about 10 minutes.

4. How can we make contact with you?

5. After the accident I spent six months with crutches.

mình nghĩ vậy thôi chứ mình chưa chắc đáp án của mình là đúng!!!

Đọc tiếp...
hoa ban 16/02/2018 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

the girl off her bike and hit head on the road

you đi better put pressure on th would

the ambulance will be therein about 10 minutes

sory mình phải đi học rùi lân khác mình sẽ trả lời sau

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 15/02/2018 lúc 09:11
Báo cáo sai phạm

ok làm ny t nhé , ngày nào  t cũng cho m mượn luôn :)

Đọc tiếp...
doraemon 15/02/2018 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

mượn ko tớ cho mượn nè

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 15/02/2018 lúc 09:16
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. Thông tin về các bạn được thưởng tiền được cập nhật thường xuyên tại đây.

Tham gia Hỏi đáp

Đọc tiếp...
bui thi phuong hue 17/02/2018 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

ko đăng câu hỏi linh tinh lên diễn đàn bn nhé

CHÚC BN NĂM MỚI VUI VẺ 

^ _ ^

Đọc tiếp...
Nguyễn An Nhiên 14/02/2018 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm
the paintings stolen from the museum haven't been found yet.
Đọc tiếp...
Yumi San 13/02/2018 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

       Rewrite the following sentences , keep the meaning stay unchaged

The paintings that were stolen from the museum haven't been found yet .

=>The paintings have not been found at the museum . 
 k nhé <3 thks you 

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Hoa 11/02/2018 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Tienganh123 hả? They are gathering at the table.

Đọc tiếp...
Trần Hippo 15/02/2018 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

1. The boy has short curly hair is wearing a T - shirt and jeans 

2. We are going to sell this house to move to the capital 

3.Minh was sad because he got bad marks in the final exam 

4. My sister used to sry a lot when she was a younger baby

5.Mr Hung wants to work in Paris so he is learning French now 

Đọc tiếp...

Chia các động từ trong ngoặc theo 1 trong 4 thì sau: Thì quá khứ đơn; quá khứ hoàn thành; hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1) He (give) me back the book, (thank) me for lending it to him and (say) that he enjoy it very much; but I (know) that he (not read) it because most of the pages (be) still uncut.

2) When he (see) his wife off at the station, he (return) home as he (no have) to be at the airport till 9.30.

3) He (not have) to pack, for his wife always (do) that for him and his case (be) ready in the hall.

4) He (not have) to check the doors and windows either, for his wife always (do) that before she (leave) the house.

5) All he (have) to do (be) to decide whether or not to take his overcoat with him.In the end, he (decide) not to.

6) At 8.30 he (pick) up his case, (go) out of the house and (slam) the door behind him.

7) Then, he (feel) in his pockets for the key, for his wife (remind) him to double-lock the front door.

8) When he (search) all his pockets and (find) no key he (remember) where it (be).

9) He (leave) it in his over coat pocket.

10) Then, he (remember) some thing else; his passport and tickets (be) in his overcoat pocket as well.

11) I (arrive) in England in the middle of July. I (be told) that England (be) shrouded in fog all year round, so I (be) quite surprised to find that it was merely raining.

12) I (ask) another passenger, an Englishman, about the fog and he (say) that there (not be) any since the previous February.

13) If I (want) fog, he said, I (come) at quite the wrong time.

14) However, he (tell) me that I could buy tinned fog at a shop in Shaftesbury Avenue.

15) He (admit) that he never (buy) fog there himself but I (assure) me that they (sell) good quality fog and that it (not be) expensive.I suppose he was joking

(Biết rằng từ câu 2 đến câu 10 là một đoạn văn; câu 11 đến câu 15 cũng là một đoạn văn) 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
tôn nữ mai phương 06/02/2018 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

1. gave, thanked, said, had enjoyed, knew, hadn't read.

2. had seen, returned, didn't have.

3. didn't have, had already done, was.

4. didn't have, did, left.

5. had, decided.

6. picked up, went, slammed.

7. felt, had reminded.

8.had searched, (had) found, remembered.

9.  had left.

10. remembered, were.

11.  arrived, had been told, was.

12.asked, said, hadn't been.

13. wanted, said, had come.


14. told.


15. admitted, had never bought, assured, sold, wasn't

TK MIK NHA~~~~

Đọc tiếp...
dinhkhachoang 05/02/2018 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

chẳng hiểu cái éo gì

Đọc tiếp...
Nguyen Thanh Dong 04/02/2018 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

1.There are four seasons in Vietnam.They are sping,summer,fall,winter.

2.It's hot.

3.Because they have much rain in fall.

4.No,you can't.

Đọc tiếp...
Đông Ngân Phương Nhi 02/02/2018 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

There are four seasons in a year in Vietnam. They are spring,summer,fall and winter. The weather in the spring is usually warm and fine. There are many flowers in the spring. In the summer the weather is hot. It's always sunny. When the fall comes, the weather becomes cool. We have much rain in the fall. It's the season of umbrellas. After fall comes winter. It's a dry season. The weather is cold and it doesn't rain very often. But it never snows in winter in Vietnam

1.How many seasons are there in Vietnam?What are they?

There are four seasons in a year in Vietnam. They are spring ,summer, fall and winter.

2.What's the weather in the summer?

In the summer the weather is hot.

3.Why do people call fall the season of umbrellas?

Because we have much rain in the fall.

4.Can you see snows in the winter in Vietnam?

No, I can’t.

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 30/01/2018 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Con mèo bắt con chuột :Câu chủ động 
Con chuột bị con mèo bắt: Câu bị động

Đọc tiếp...
Lê Hải Đăng 01/02/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

Cđ:Mẹ đánh tôi

Bđ:Tôi bị mẹ đánh

Đọc tiếp...
Trần Hippo 30/01/2018 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm
 Active( Chủ động)Passive (Bị động)
Sentence 1 Sheep give woolWool is given by sheep
Sentence 2They paint the houseThe house is painted bt them
Đọc tiếp...
jaki natsumi 30/01/2018 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

noi nhieu the

Đọc tiếp...
jaki natsumi 24/01/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

chuẩn không thèm nick đểu tao con có lưu bo roi

Đọc tiếp...
Kagamine Len 24/01/2018 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

thà tự cày còn hơn mua

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/01/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

 How long is the river Hong?

-> What's the length of the river Hong?

Đọc tiếp...
bianka 22/01/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

what is the long river Hong

Đọc tiếp...
emily 31/01/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

1) If i collected a lot of shells on the beach you would be given some.

2) When she went to Barcelona, Spanish was learnt ( by her) .

3) After he had told the story, our hands were clapped ( by us).

   

mình cũng ko bt là có đúng ko nx! nếu sai thì bj thông cảm nha! 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Chủ đề lớp 8

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: