Giúp tôi giải toán và làm văn


find the word which has a different sound in the part underlined

1 A volunteer                            B engineer                               C communittee                 Dclear

2 a population                              b volunteer                        c offer                                  d provide

3 a tutor                                    b volunteer                        c computer                             d community

4 a certain                                  b compare                   c encourage                         d community

5 a charity                                  b chemistry                 c chemical                              d mechair

6 a architect                               b church                          c children                            d armchair

7 general                                 b garden                         c go                                 d get

8 a cancel                              b ceiling                               c calling                             d cupboard

9 a calorie                          b carve                                c collage                                  d centre

10 a unique                       b mosquito                            c mosque                            d question

ai nhanh mk k

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Trần Nguyễn Anh Thư 3 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

1C,2D,3A,4A,5A,6A,7A,8B,9D,10D

Muốn biết phiên âm gì thì nói mình...

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Anh Thư 3 giờ trước (10:20)
Báo cáo sai phạm

Bởi vì hiện tại không có bộ phim nào hay

Đọc tiếp...
Linh Trần Khánh 16 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

Vì ngay bây giờ chẳng còn bộ phim nào thú vị nữa.

Đọc tiếp...
nguyễn hoàng ý nhi 16 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

Bởi vì không có bộ phim nào hay vào lúc này.

Đọc tiếp...
chu thị mai 16 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

dịch nghĩa hết ra rồi bn sẽ đặt câu dễ thôi , đây là mk gợi ý

Đọc tiếp...
Trần Huyền Trang 16 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

I never late for class

Đọc tiếp...
hồ đức thiện 16 giờ trước (20:52)
Báo cáo sai phạm

I have never read a book

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 17 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

1.Don't worry ! Your cold will last for a few days and then ..appeared.. (appear)

2.Catching the common cold is .pleasant..(please)

3.Some of the .inventions.. of computer games are as young as 14 or 15 (invent)

4.All children should play outdoors and develop their.social..skill (society)

5Videos are also very useful in .education..(educate)

Đọc tiếp...
Bùi Phương Anh 24 17 giờ trước (20:15)
Báo cáo sai phạm

1.disappear

2.pleased

3.inventor

4.mk ko bt

5.education

Đọc tiếp...
Sẵn sàng để có một người bạn 17 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

Cho dạng đúng của từ

Đọc tiếp...
LÊ TRUNG HIẾU 17 giờ trước (19:38)
Báo cáo sai phạm

ko

đăng

câu

hỏi 

linh

tinh

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Thảo Vy 17 giờ trước (19:39)
Báo cáo sai phạm

ko dăng câu hỏi linh tinh trên diễn đàn nha 

Đọc tiếp...
Pham Quynh Chi 16 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ 17 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

note có nghĩa là chú thích

chúc hok tốt

#sakurasama#

Đọc tiếp...
nguyen thanh thuy tien 18 giờ trước (19:24)
Báo cáo sai phạm

NOTE LÀ GÌ ?

Trả lời :

Note :

=>  Lời ghi chú

      Lời chú thích

Đọc tiếp...
Minh Chương 17 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

Dịch :

Note = chú thích

hok tốt nhé , li.ke nhình nha :((

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Vĩ 18 giờ trước (18:40)
Báo cáo sai phạm

\(\text{Các đại diện ngành giun dẹp là:}\)

\(\text{- Sán lá máu}\)

\(\text{- Sán bã trầu}\)

\(\text{- Sán dây}\)

\(\approx\)\(\text{Chúc bạn học tốt}\)\(\approx\)

Đọc tiếp...
Tran Thuy Anh 18 giờ trước (18:39)
Báo cáo sai phạm

Sán lá máu,sán bã trầu , sán dây , sán lá gan , sán lông...

Đọc tiếp...
Son Gohan 19 giờ trước (18:25)
Báo cáo sai phạm
Pham Quynh Chi 16 giờ trước (20:46)
Báo cáo sai phạm

Vậy nhắc lại cho bao giờ thuộc thì thôi này:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Bùi Phương Anh 24 17 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm
Tiểu Caca 19 giờ trước (18:17)
Báo cáo sai phạm

In the first place, studying in an English-speaking country such as Australia gives you a variety of opportunities to improve your speaking and listening skills. Moreover, you prace your English while doing ordinary things, for instance, shopping. Consequently, you become more self-confident. Being overseas is the best way to learn the language effectively. 

Secondly, providing that the learner is hard-working enough, they can learn English even in their own country. The English Language Schools provide their students with a wide range of opportunities to master the language. Furthermore, there are different methods to prace your skills such as watching English television, reading English books, magazines, etc. The combination of some of these methods might be a really useful strategy. 

In conclusion, there are many advantages of living in an English-speaking country as this is the best strategy to learn the language. Nevertheless, if the student is responsible and works hard, they can achieve success in studying English not only in a country where the language is widely spoken. 

Học tốt. Nếu bạn muốn mình dịch thì mk dịch lại cho bn

Đọc tiếp...
Tiểu Caca 19 giờ trước (18:23)
Báo cáo sai phạm

Dịch

Thứ nhất, học tập tại một nước nói tiếng Anh như Úc sẽ cung cấp cho bạn nhiều cơ hội để cải thiện văn nói của bạn và các kỹ năng lắng nghe. Hơn nữa, bạn thực hành tiếng Anh của bạn trong khi làm những điều bình thường, ví dụ, mua sắm. Do đó, bạn càng trở nên tự tin. Ở nước ngoài là cách tốt nhất để học ngôn ngữ một cách hiệu quả. 

Thứ nhì, nếu người siêng học, họ có thể học tiếng Anh, ngay cả tại đất nước của họ. Các trường học Ngôn ngữ tiếng Anh phải tạo cho học sinh mình cơ hội để khắc phục được những khó khăn của ngôn ngữ đó. Phương pháp khác, có những cách khác nhau để thực hành các kỹ năng của bạn như xem truyền hình tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh, tạp chí, v.v. Sự kết hợp của một số trong những phương pháp này có thể là một chiến lược thực sự hữu dụng. 

Tóm lại, có nhiều lợi thế về sinh sống tại một nước nói tiếng Anh như đây là chiến lược tốt nhất để học ngôn ngữ. Tuy nhiên, nếu học sinh có trách nhiệm và siêng học, họ có thể đạt được thành công trong việc học tiếng Anh không chỉ ở một đất nước mà ngôn ngữ được nói rộng rãi trên thế giới.

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV 19 giờ trước (17:47)
Báo cáo sai phạm

đáp án đúng đây nhé

chia động từ 

1. i (see).......saw................ a car accident in this corner yesterday

2. Mr.John (be) .........has been........................ princial of our school since last year

3. My father (not watch)..........doesn't watch.................. TV every night 

4. I (meet)............met................ Arthur three weeks ago

5. Yesterday the police ( report)..............reported............................... that they had captured the thief

6. someone (steal)........stole.............. my handbag on the bus

7. Last month I (be).....have been..............in the hospital forr ten days

8. Don't call me in the afternoon. I ussually (be).....am....................... away in the afternoon

9. People (speak).....speak............... English in almost Canada 

10. The dog (wag).......wags.............. his tail whenever he (see)....sees............ me

11. I think he (leave)...............will leave........... as soon as he (know) ....knows....................... the news 

12. He (come).................will come.............. and (see)....see................ you soon

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt 18 giờ trước (18:57)
Báo cáo sai phạm

1. saw

2. has been

3. doesn't watch

4. met

5.reported

6.stole

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Việt Dũng Murad 23 giờ trước (14:21)
Báo cáo sai phạm

Mik giống 2 bạn dưới

Ai thấy đúng thì k mình nhé !

# Murad #

Đọc tiếp...
kenkun123 Hôm qua lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

em còn thức nè.chat đi

.............................!

kenkun!

Đọc tiếp...
Anna Taylor Hôm qua lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

BOYFRIEND CỦA MÁ ĐÂU RÙI

Đọc tiếp...
nguyen thanh thuy tien Hôm qua lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

 face love

Trả lời :

khuôn mặt tình yêu

Đọc tiếp...
Thám tử giấu mặt Hôm qua lúc 11:32
Báo cáo sai phạm

tớ nhầm phải là fake love

Đọc tiếp...
Phạm Thị Như Quỳnh Hôm qua lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Face love

​Dịch :

Khuôn mặt tình yêu .

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Lan Anh Hôm qua lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

1.Carol didn't know the answer, so she made a guess.

2. I think you should take yourself more serious.

3. Paul fínds Math difficult but he does his best

Đọc tiếp...
Phạm Hương Giang Hôm qua lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

1 . Carol didn't know the answer so she made a guess.

2 . I think you should take yourself more seriously.

3. Paul finds Math difficult but he does his best.

Học tốt !

Đọc tiếp...
Thùy Dung Hôm qua lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

easily

k nha

Học tốt

^_^

Đọc tiếp...
Thân Vũ Quỳnh Uyên Hôm qua lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

It's a very simple question. You can ......... answer it. ( easy)

Cần điền: easily

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên Hôm qua lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

It's a very simple question. You can .........easily....... answer it       ( easy )

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh CTV Hôm qua lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

rearrange these words and phrases to make meaning sentences

1. a/is/on/go/trip/he/camping/to able

=>he is able to go camping on a trip

2. coffee/to/it's/drink/for/not/children/good/growing

=>it's not good for growing children to drink coffee

3. the/at/film/a/very/Odeon cinema/good/there/on

=>there is very a good film on the Odeon cinema

4.the/to/go/museum/bus/car/by/by/do/have/or/they

=>They have to go the musem by car or by bus

5.coat/much/big/this/blue/is/how

=>how much is this big blue coat

Đọc tiếp...
nguyễn ngọc hương giang Hôm qua lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

1. he is go on a trip to able camping

2. 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Chủ đề lớp 7

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: