Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Công Mạnh 2 giờ trước (10:18)
Báo cáo sai phạm

Answers:

1. He won the race.                              2. He ate spaghetti                     3.The film finished at ten o'clock.

4. He felt happy.                                   3. He looked at the stars             6. They went to the cinema.

7. He watched cartoons on TV.            8. He got up at seven                  9. She played basketball.

10. She walked to school.                    11. He saw Maria                        12. He had breakfast in the garden

13. They wanted some chicken                                                               14. They arrived in the morning

Đọc tiếp...
Xyz 1 giờ trước (10:37)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 87 - 218 = (23)7 - 218 

                        = 221 - 218 

                        = 218(23 - 1)

                        = 218.7

                        = 217.7.2 = 217.14 \(⋮14\)

=> \(8^7-2^{18}⋮14\left(\text{đpcm}\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 2 giờ trước (9:52)
Báo cáo sai phạm

trả lời:

1.The teacher..was........nice                2.The students. were..........clever.         3.But one student ..were...........in trouble.

4.We ...were......gor him.                       5.He...was...nice though.                     6.I..was.......Canberra last spring.

7.We..were .........at school last Saturday.           8. Tina.was......at home yesterday.      9.He....was.......................happy.

10.Robert and Stan.were.............Garry's friends.                 11. You. .were.....very busy on Friday.                   12.I..was.........in the museum

13.They .were.....in front of the supermarket.                                 14.She was.......in South Africa last month.            

15.Jessica and Kimberly..were....late for school    .

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 2 giờ trước (9:57)
Báo cáo sai phạm

Mặc dù người ta sai nhưng mình vẫn phải k (nghe vô lý nhưng rất thuyết phục)

Sửa lại:

3. But one student was in trouble

Đọc tiếp...
❥Nɠọ¢_ηè_мí_bợη👍♡《Bé Nấm🍄》 15 giờ trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

Answer : 

Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và có thật là nhiều tiên mừng tuổi :))

Have a nice day !!

#N

Đọc tiếp...
Bảo Ngọc ( I ❤U) 3 giờ trước (9:23)
Báo cáo sai phạm

Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và có nhiều tiền mừng tuổi

Đọc tiếp...
~* Iyama ~* 16 giờ trước (20:14)
Báo cáo sai phạm

Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và có nhiều tiền lì xì.

Đọc tiếp...
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 20 giờ trước (15:43)
Báo cáo sai phạm

Bạn có thể copy cái link in đậm  này rồi tham khảo nhé!!!

     Câu hỏi của Duki Monkey - Tiếng Anh lớp 6 - Học toán với OnlineMath

    https://olm.vn/hoi-dap/detail/235418917393.html

        Was my             box.3,+They built a new house.4,+ I was at the concert last Sunday5,+ ... I wasn't at the concert last Sunday. 5. I didn't buy clothes in this little shop. ... They didn't build a new house.

                                 Nếu đồng ý thì V giúp mk với nhé!!!

Đọc tiếp...
Girl_Song Ngư 22 giờ trước (14:31)
Báo cáo sai phạm

ak mik nhầm câu 10 là rang nha k mik vs bn

Đọc tiếp...
thảo nguyễn thị 21 giờ trước (14:36)
Báo cáo sai phạm

à ừ đấy rang nhìn nhầm ring thành sinh..hhh

Đọc tiếp...
thảo nguyễn thị 22 giờ trước (14:31)
Báo cáo sai phạm

girl_song ngư sai rồi nheaa . sing chuyển sang qkđ là sung . ko phải singed :))

Đọc tiếp...
Girl_Song Ngư 22 giờ trước (14:29)
Báo cáo sai phạm

các bn ơi giúp mik vs ạ mik đang cần gấp

Đọc tiếp...
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 21 giờ trước (15:16)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Trong suốt các thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại Trung Quốc không ngừng thực hiện đồng hóa người Việt nhằm biến Việt Nam thành một quận huyện của Trung Quốc. Dưới thời kỳ này người Việt phải đóng sưu thuế cho triều đình phía bắc. Ngoài số thuế của nhà nước, một số quan cai trị địa phương vì ở xa nên cũng bòn vét thêm của dân.

Cũng có một số quan cai trị nghiêm minh, đứng đắn, nhưng số này ít hơn. Nền văn minh Trung Quốc cũng du nhập vào Việt Nam thời kỳ này. Sĩ Nhiếp, thái thú nhà Hán (187-226) được các nhà nho thời phong kiến coi là có công truyền bá chữ nho và đạo Khổng vào Việt Nam, được coi là người mở đầu nền nho học của giới quan lại phong kiến ở Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc đã di cư đến Việt Nam, họ ở lại, dần dần kết hôn với người Việt và hòa nhập vào xã hội Việt Nam, và con cháu trở thành người Việt Nam.

                  Nếu đồng ý với câu trả lời của mk thì tặng giúp mk một dấu V nhé!!!~~~Cảm ơn!!!~~~

Đọc tiếp...
Yoom Surber Hôm kia lúc 10:05
Báo cáo sai phạm
  1. We will have breathing problems if we pollute the air.
  2. We will cancel our picnic because it is raining very hard.
  3. Although he was sick, he did the exam very well.
  4. I want to have a park view in front of the house and a mountain view in the back.
Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) Hôm kia lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

1.If  we pollute te air,We will have breathing problems

2.It is raining very hard.because We will cancel our picnic.

4.I want to have a park view in front of the  house.and I want to have a moutain view in the back. 

3.although he was sick,he did the exam very well

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
Mr.Zero 19 tháng 1 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

Lần sau viết cách ra nha :>>>

1 , We are interested in playing football 

2 . My sister drinks less coffee than my brother

3 . They are running a five-hundred-meter race

4  James's friends can't draw as beautifully as James

5 . It takes me fifteen minutes every morning to walk to school

6 . The students are sitting on a five-seat beach

7. She is watching a three-hour film

8 . They are reading a one-hundred page comic

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜYĭ¢εʂααƙƙƙα༉ 19 tháng 1 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

1. We are interested playing football very much!

2.My sister drinks litte coffe than my brother

3.They are running a race which is five hundred meters long.

4.James's friends can"t draw much more beatifully than James.

5.It takes 15 minitues for walk to scholl every morning.

6.The students are sitting on a beach which has five seat.

7.They are reading a comic which has one hundred pages.

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 19 tháng 1 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I this program because it is very funny and entertaining. It's on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy and friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance and life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful.

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
Tết ( тєαм тαм ɢιᢠqυỷ ) 19 tháng 1 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Hello, everyone! I am Thinh. I would to present to you about my favorite TV program. My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I this program because it is very funny and entertaining. It's on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy and friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance and life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!

Đọc tiếp...
Cô🍀Bé🍁Mùa🍂Đông🌸《Ngọc🍄》 18 tháng 1 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Answer :

healthy

Have a nice day !!!

#Ngọc

Đọc tiếp...
nguyen tien phuc 19 tháng 1 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm
Phạm Đình Dũng 18 tháng 1 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

You Will be heathy after...... holiday

 công thức:S + will + V(bare) + O

Đọc tiếp...
vương tuấn khải 18 tháng 1 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

1: Who do you usually study with?

2: How does Susan get  home?

3: Does Roger play tennis often ?

4: How many dictionaries ?

5:Where  did you do it from?

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
Cáo Đen 18 tháng 1 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

Who do you usually study with ?

How does suán come home?

How often does Roger play tennis ?

How much dictionary are there ?

What did you made from it ?

Đọc tiếp...
Yoom Surber 18 tháng 1 lúc 5:49
Báo cáo sai phạm

1/ 

Every day, I get up at 7 am. After that, I brush my teeth, wash my face, and brush my hair. Then, I dress in my school uniform. On the way to school, I usually stop by the breakfast shop to get breakfast. After finishing my breakfast, I go to school. I usually go home for lunch and a nap. After that, I go back to school. After school, I would go to my English and Math teachers’ houses to learn extra learning materials. Then, I go home to have supper, do homework, and go to bed. 

2/ 

where is the audio file? Sorry, I can’t help you with this one. 

3/ 

What time does your family have lunch? We have lunch at 12.00.

What time do you get up? I get up at 6.30. 

What time does she go to school? She goes to school at 6.45. 

What time does Nam get dressed? He gets dressed at 7.15. 

What time do Nam and Nga go home? They go home at 11.50.

What time do they do their homework? They do their homework at 2.25.

What time does Nga take a shower? She takes her shower at 6.10.

What time do we play soccer? We play soccer at 5.40. 

Đọc tiếp...
™Oωε_ 17 tháng 1 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

A : ......How do you feel ?.......................

B; I'm hot and I'm thirsty.

A: What.......would you...............?

B; ......I'd   l i k e............orange juice.

A: I..........think............ I'd noodles

B: ...............What is your favourite food..................?

A: My favourite food is fish

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Chủ đề lớp 6

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: