Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 3


TL:

are you from France?

HT

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Học tốt!:)

Đọc tiếp...

Are you from France?

Đọc tiếp...
Are you from France? NBA ($$phúc$$)
Đọc tiếp...

I. Odd one out.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SỐ 3

 

1     A. classroom

 

B. teacher

C. library

D. school

2      A. I

 

B. she

C. our

D. they

3     A. his

 

B. her

C. my

D. it

4      A. rice

 

B. bread

C. cake

D. milk

5     A. house

B. ruler

C. book

D. eraser

 

 

II. Choose the correct answer.

 

1. What is Mai doing? – She _______.

 

A. play cycling                     B. is cycling

 

2. How old is your _______? – He’s thirty four. 

 

C. cycles

A. sister                                B. mother

 

3. What is the ________ today? – It’s sunny. 

 

C. father

A. activity                             B. color

 

C. weather

4. __________ many cats do you have? – There are 5. 

 

A. Why                                B. How 

C. What

 

5. What _________ are your dogs? – They are black and white.

 

A. color                                B. yellow                              C. sunny

 

III. Fill in the blanks.

1.  The weather is often __________ in summer.

2.  We go to school _______ bike.

3.  There _______ six books on the table.

4.  This ______ a schoolbag. It is _____ the table. 

5.  Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

 

IV. Match.

 

1. How many goldfish do you have?

 

a. It’s behind the door.

2. What colors are your roses?

 

b. I have three.

3. Who’s sitting in the garden?

 

c. Yellow, red and blue.

4. Where is your cat?

d. My teacher, Miss Hoa.

 

Answer:

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

 

 

V.     Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

 

Rooms of the house

 

Number

Living room

2

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Read and write.

Hi. My name is Nam. I am in the playroom with my friends. I like planes. Mai likes dolls. Quan and Phong like ships. Linda likes kites. Peter and Tony like trucks. We have a lot of fun in the playroom.

1.  The children are in the ________________________.

2.  Nam likes _________________________.

3.  Mai likes _________________________.

4.  Quan and Phong like ____________________.

5.  Linda likes ________________________.

6.  Peter and Tony like _______________________.

Tuy hơi dài nhưng các bạn giúp mik nhé

Đi màMik hứa kCần gấp các bạn nhé

 

 

Đọc tiếp...

12

    1  teacher 

     2 our

     3 it 

     4 milk 

     5 house 

Đọc tiếp...

I. Odd one out.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II SỐ 3

1     A. classroom

B. teacher

C. library

D. school

2      A. I

B. she

C. our

D. they

3     A. his

B. her

C. my

D. it

4      A. rice

B. bread

C. cake

D. milk

5    A. house 

B. ruler

C. book

D. eraser

II. Choose the correct answer.

1. What is Mai doing? – She _______.

A. play cycling                     B. is cycling

2. How old is your _______? – He’s thirty four. 

C. cycles

A. sister                                B. mother

3. What is the ________ today? – It’s sunny. 

 

C. father

A. activity                             B. color

C. weather

4. __________ many cats do you have? – There are 5. 

A. Why                                B. How 

C. What

5. What _________ are your dogs? – They are black and white.

A. color                                B. yellow                              C. sunny

Đọc tiếp...

III. Fill in the blanks.

1.  The weather is often __hot_ in summer.

2.  We go to school _by__ bike.

3.  There _are___ six books on the table.

4.  This _is_ a schoolbag. It is _on__ the table. 

5.  Hello, my name __is___ Hoa. I _am____ 8 years old.

Đọc tiếp...

TÌM TỪ KHÁC LOẠI

A. rice                               B. Bread                            C. Cake                          D. Milk

A. house                          B. Ruler                              C. Book                         D. Eraser

Đọc tiếp...

TÌM TỪ KHÁC LOẠI

A. rice                               B. Bread                            C. Cake                          D. Milk

A. house                          B. Ruler                              C. Book                         D. Eraser

Đọc tiếp...

Milk 

house 

HT nha

Đọc tiếp...

A. His                                      B. Her                             C. My                           D. It

Đọc tiếp...

Tìm từ khác loại

A. His                                      B. Her                             C. My                           D. It

Đáp án D. It

~HT~

Đọc tiếp...

Tìm từ khác loại

A. His                                      B. Her                             C. My                           D. It

Đọc tiếp...

thimble   có gai 

needle    cây kim

thread     sợi chỉ

packet    gói

butcher người bán thịt

cashier  thu ngân

Đọc tiếp...

Ai dùng gg dịch thì sai thôi, thread là sợi chỉ nhé

Đọc tiếp...

Thimble : Có gai .

Needle : Cây kim .

Thread : Chủ đề .

Packet : Gói .

Butcher : Người bán thịt .

Cashier : Thu ngân  .

#Songminhnguyệt

Đọc tiếp...

Dịch Ra:Anh Ấy Là Ai?

Trả Lời:Ví Dụ He Its Ha

HT

Đọc tiếp...

TL :

ANH ẤY LÀ AI

HT ~

Đọc tiếp...

1.A rubber

2.A book

3.A pecil case

4.A ruler

5.ko nhớ

6.A pen

7.A pencil

Đọc tiếp...

a rubber

a book

a pencel case

a ruler

a crayon

a pen

a pencil

Đọc tiếp...

1. a rubber

2. a book

3. a pecilcase

4. a ruler

5. crayon

6. a pen

7. a pencil

HT

Đọc tiếp...

robot, car ,............ dài quá bn ơi

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đọc tiếp...

car, doll, robot, teddy, lego, jigsaw puzzle, vans

tui chỉ nghĩ đc chừng này thoi

Đọc tiếp...

car, robot, plane, doll, space

Đọc tiếp...

1 year has 12 months.1 year has 52 weeks and 1 day remainder.1 year has 365 days.1 year has 8 765.81 278 hours.1 year has 525 948,767 minutes.1 year has 31 556 926 seconds.1 year has 31 557 600 000 milliseconds.

Đọc tiếp...

dịch là 1 year has 12 months.1 year has 52 weeks and 1 day remainder.1 year has 365 days.1 year has 8 765.81 278 hours.1 year has 525 948,767 minutes.1 year has 31 556 926 seconds.1 year has 31 557 600 000 milliseconds.

Đọc tiếp...

TL:

Happy new year

HT

Đọc tiếp...

Là happy new year nha

Đọc tiếp...

là happy new year nha

Đọc tiếp...

TL:

I'm ten, and you?

HT.

~~~~~~~~~~~~~

Học tốt!:)

Đọc tiếp...

TL:

Hi có nghĩa là Xin  Chào 

HT

Đọc tiếp...

TL:

Hi có nghĩa là xin chào

K mình nha

Đọc tiếp...

A week has seven days

HT

Đọc tiếp...

Nguyễn Bảo Ngọc làm đúng rồi.

Đọc tiếp...

dịch là A week has seven days nhé

Đọc tiếp...

1. Monday

2. Tuesday 

3. Wednesday

4. Thursday

5. Friday

6. Saturday

7. Sunday

Đọc tiếp...

1. Monday

2. Tuesday

3. Wednesday

4. Thuesday

5. Friday

6. Saturday

7. Sunday

Hok tot!

6. 

Đọc tiếp...

Topic : Fill in the missing words

1. Monday                                  

2. Tuesday

3. Wednesday

4.Thursday

5.Friday

6.Saturday

7.Sunday

Đọc tiếp...

cái gì 

nghĩa của nó ở trên đó

Đọc tiếp...

TL:

Dịch:Uống rượu có nghĩa là gì các bạn?

HT

Đọc tiếp...

drink alcohol: uống rượu

HT

Đọc tiếp...

Drink ( V ) : Uống

Example: : I'm drinking water.

Drink ( N ) : Nước uống

Example: I'm thirsty, I want a drink.

Đọc tiếp...

what là : cái gì

nha 

Đọc tiếp...

what nghĩa là cái gì nha

cậu hỏi như là ra đáp án ấy

bye

mạnh khoẻ

Đọc tiếp...

Rice  là cơm nha 

Đọc tiếp...

cơm viết tiếng anh là \(rice\)

study well

Đọc tiếp...

rice

nhé bạn

Đọc tiếp...

Raspberries

ok nhaaaaaa

hok tốt nhaaaaaaa

ok nhaaaaa

Đọc tiếp...

sky rice nhé, k và kb nhé

Đọc tiếp...

" Xôi " viết tiếng anh là " Stocky rice " nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: