Giúp tôi giải toán và làm văn


Dương Minh Tiến 19 tháng 8 2015 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

 45 người làm trong 10 ngày hoàn thành 100% công việc.vậy 1 ngày họ sẽ hoàn thành 10% công việc. 45 người làm được 10% 1 ngày.vậy 1 người làm được 10/45(%) công việc 1 ngày. 
4 ngày sau 45 người sẽ hoàn thành được 40% công việc.còn lại 60% công việc chưa hoàn thành. 
dựa vào các kết quả đã cho ta có gọi số ngày 30 người còn lại làm xong nốt số công viêc (là 60%) là X ngày.1 ngày cả 30 người sẽ làm được 30x10/45(%)=300/45(%)công việc. sau X ngày sẽ hoàn thành 300X/45(%).từ điều này ta có 300X/45=60 --> X=9

tick đúng cho mk nha Tạ Thu Anh

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 8 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Thời gian còn lại để 45 công nhân hoàn thành công việc:
10 – 4 = 6 (ngày)
Số công nhân còn lại:
45 – 15 = 30 (công nhân)

Tóm tắt:
45 công nhân     :        6 ngày
30 công nhân     :        ?  ngày

Nếu chỉ 1 công nhân thì hoàn thành công việc còn lại sau thời gian:
6 x 45 = 270 (ngày)
Thời gian để 30 công nhân hoàn thành công việc còn lại là:
270 : 30 = 9 (ngày )
Đáo số:  9 ngày 

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 27 tháng 2 2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

9 ngày nha bạn

tk và kb với mk nha

đúng 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 6 tháng 3 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

60 phút thì nhanh hơn 60 km

Đổi 2 h 30= ..............

2h 20=..............

Tính tỉ số thời gian suy ra tỉ số vận tốc

Hiệu là 60 km tính từng v một

rùi trừ đj

Đơn giản

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 9 tháng 5 2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

tui chọn câu trả lời của Nuyễn Hải Đăng

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Anh 10 tháng 1 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

mot hinh chu nhat co dien h bang 303,75 cm2 . tinh chu vi hinh chu nhat do biet chieu rong bang 0,6 chieu dai .

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 10 tháng 1 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 7x = 5z => x/5 = z/7 => x/15 = z/21 (1)

               x/3 = y/2 => x/15 = y/10 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có : \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)=> \(\frac{4x}{60}=\frac{3y}{30}=\frac{2z}{42}=\frac{4x-3y-2z}{60-30-42}=\frac{-2}{-12}=\frac{1}{6}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{15}=\frac{1}{6}\\\frac{y}{10}=\frac{1}{6}\\\frac{z}{21}=\frac{1}{6}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{6}.15=\frac{15}{6}\\y=\frac{1}{6}.10=\frac{5}{3}\\z=\frac{1}{6}.21=\frac{7}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
quynh như 9 tháng 11 2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

  Một người làm xong công việc đó trong số ngày là :                                                                                                              

                            8 x 6 = 48 ( ngày )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó có số người là :                                                                                                            

                           8 + 4 = 12 ( người )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó hoàn thành công việc trong số ngày là :                                                                        

                           48 : 12 = 4 ( ngày )                                                                                                                                        

Tổ công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là :                                                                                                  

                         6 - 4 = 2 ( ngày )                                                                                                                    

                                           Đáp số : 2 ngày

Đọc tiếp...
Trần Minh Hằng 25 tháng 9 2018 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

Một người làm xong công việc đó trong số ngày là

               8 . 6 = 48 (ngày)

Sau khi bổ xung thì tổ công nhân đó có số người là

              8+4=12(người)

Sau khi bổ sung thì  tổ công nhân đó hoàn thành công việc trong số ngày là 

             48:12=4(ngày)

Tổ công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là 

                        6-4=2(ngày)

                                  Đ/s: 2 ngày

dấu "." là x nha

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Thảo 26 tháng 9 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

2 ngày nha bn

Đọc tiếp...
Kagamine Len 26 tháng 9 2018 lúc 22:09
Báo cáo sai phạm

1 người ăn số gạo đó đủ cho số ngày là:

30 x 24 = 720 (ngày)

Tàu đánh cá đó đủ ăn trong số ngày là:

720 : 36 = 20 (ngày)

Đọc tiếp...
Đức 220920007 31 tháng 12 2018 lúc 13:12
Báo cáo sai phạm

                  Bài giải

1 người ăn số gạo đó đủ cho số ngày là:

30 x 24 = 720 ( ngày )

Tầu đánh cá đó chỉ đủ gạo ăn trong số ngày là:

720 : 36 = 20 ( ngày )

              Đáp só: 20 ngày

Chúc bạn học tốt!!! ^_^

Đọc tiếp...
Origami Tobichi 31 tháng 12 2018 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

36 người gấp 30 người số lần là: 36 : 30 = 1,2 (lần)

tàu đánh cá đủ ăn trong số ngày là: 24 : 1,2 = 20 (ngày)

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 20 tháng 7 2015 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

theo đề bài: 3(a +b) = 8.( b + c) = 12.(c +a) => \(\frac{3\left(a+b\right)}{24}=\frac{8\left(b+c\right)}{24}=\frac{12\left(c+a\right)}{24}\)=> \(\frac{a+b}{8}=\frac{b+c}{3}=\frac{c+a}{2}\)

Theo tc dãy tỉ số bằng nhau => \(\frac{a+b}{8}=\frac{b+c}{3}=\frac{c+a}{2}=\frac{a+b+b+c+c+a}{8+3+2}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{13}=\frac{2.26}{13}=4\)

=> a + b = 4.8 = 32; b +c = 4.3 = 12; c+a = 4.2 = 8

a = (a + b +c) - (b + c) = 26 - 12 = 14

b = 26 - 8 = 18

c = 26 - 32 = -6

Đọc tiếp...
thang Tran 20 tháng 7 2015 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có :

      \(\frac{a+b}{\frac{1}{3}}=\frac{b+c}{\frac{1}{8}}=\frac{a+c}{\frac{1}{12}}\) và a + b +c = 26 

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

           \(\frac{a+b}{\frac{1}{3}}=\frac{b+c}{\frac{1}{8}}=\frac{c+a}{\frac{1}{12}}=\frac{2\left(a+b+c\right)}{\frac{1}{3}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}}=\frac{2.16}{\frac{13}{24}}=\frac{52}{\frac{13}{24}}=96\)

=> a + b = 1/3 . 96 = 32 => c = ( a+ b +c ) - ( a+ b) = 26 - 32 = -6

=>  b + c = 1/8 . 96 = 12 => a = ( a + b +c ) - ( b + c) = 26 - 12 = 14 

=> a + c = 1/12 . 96 = 8 => b = ( a + b + c) - ( a+ c) = 26 - 8 = 18 

Đọc tiếp...
Quân Nguyen hong 27 tháng 12 2018 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

làm sao

Đọc tiếp...
Phạm Hữu Nam 27 tháng 12 2018 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Ko bạn ơi cô mk kêu ko phải phải giải chi tiết mới đc

Đọc tiếp...
tran huy vu 27 tháng 12 2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

bạn ơi y nó giảm 20% nhé ( do hai đại lượng này nó có tỉ lệ nghịch)

chúc bạn thi được mười tròn trĩnh nha

Đọc tiếp...
Vo Trong Duy 27 tháng 11 2014 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Ta có: y=6x; x=12z

       =>y=6x=6*(12z)=>6*12*x=72x

Vậy y TLT với x theo hệ số tỉ lẹ 72.

Đọc tiếp...
LÊ TIẾN ĐẠT 7 tháng 7 2018 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

ta có y=6x : x=12z

y=6x=6*12z

6*12*x=72x

vay tlt või theo he so 72

Đọc tiếp...
‿✿иɢυуễи➻❥αиɢєя✿‿ 20 tháng 12 2018 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

Ta có:      \(1,2=\frac{12}{10}=6,5\)

Gọi  và lần lượt là vận tốc mới và vận tốc cũ. Theo đề bài \(\frac{V_2}{V_1}=\frac{6}{5}\)

Gọi  và  là thời gian cũ và thời gian mới. Vì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Nếu \(\frac{V_2}{V_1}=\frac{6}{5}\Rightarrow\frac{t_2}{t_1}=\frac{5}{6}\)

Vậy nếu \(t_1=6\) thì \(t_2=\frac{6\cdot5}{6}=5\)

Vậy nếu đi với vận tốc mới thì mất 5 giờ

Đọc tiếp...
‿✿иɢυуễи➻❥αиɢєя✿‿ 20 tháng 12 2018 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:      

Gọi  và lần lượt là vận tốc mới và vận tốc cũ. Theo đề bài 

Gọi  và  là thời gian cũ và thời gian mới. Vì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Nếu  

Vậy nếu  thì 

Vậy nếu đi với vận tốc mới thì mất 5 giờ

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Dũng 20 tháng 12 2018 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

ko biết

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 9 tháng 6 2015 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

Câu 1 mình ko biết:

Câu 2:

Số người đến thêm là:

750x40:25=1200 người

Đáp/Số: 1200 người

Nếu đúng thì các bạn **** giúp mình nhé

Đọc tiếp...
Oh Sehun 12 tháng 9 2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

450

k cho mik nha

k lai cho
 

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Hoài 11 tháng 10 2016 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Câu 1: Sau 15 ngày so lương thực còn lai đủ cho 300 người ăn trong: 30-15=15 ngày

tổng số người củ va mới là 300+200=500 ngày

500 người ăn số gạo còn lại trong: 15*300:500=9 ngày

số lương thực còn lại đủ để mọi người ăn trong 9 ngày mà anh quản lí chia số lương thực đó ăn trong 10 ngày nên trong khi chờ đợi bổ sung lương thực thì mỗi ngày anh sẽ dùng 9/10 số lương thực cần thiết cho 1 ngày

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

tk giúp tôi nhé

giúp tôi đạt 2000 điểm

nhé nhé nhé

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

cách làm nè nhớ tk nhé:

1 phút nhân viên đó đánh dc :

160 : 2,5 = 64 (từ)

để đánh 800 từ nhân viên đó cần:

800 : 64 = 12,5 (phút)

B2k4

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

trả lời:

12,5 phút

có cần cách làm ko

bài này hình như là dành cho tiểu hok mà

Đọc tiếp...
trang nguyễn 15 tháng 8 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

đây là toán lớp 7 sao lại giải như toán tiểu học thế

Đọc tiếp...
qww qwele dlab 5 tháng 8 2017 lúc 9:38
Báo cáo sai phạm

Quãng đường đi xe đạp là :

4x2=8(km)

Ta có :S =4x+8=12x hoặc 4x+8x= 12x

=> Suy ra x = 1 

Vậy quãng đường dài 12 km

Thời gian người đi bộ quãng đường dài 12km là :

12:1,5=8 (giờ)

Đáp số : 8 giờ

tích cho mình nhé ban!

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng 8 tháng 12 2016 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Do y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số là 2 => y=2/x (1)

z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là 3 =>y.z=3 (2)

thay (1) vào (2) có : 2/x.z=3 =>z=3:2/x=3.x/2=1,5x

=>z=1,5x

=>z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 1,5

^_^

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 29 tháng 11 2017 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

1 công nhân hoàn thành số công việc trong số giờ là : 16 . 5 = 80 ( giờ )

8 công nhân hoàn thành số công việc trong số giờ là : 80 : 8 = 10 ( giờ )

Vậy .........

k mk nha

Đọc tiếp...
huy chiến 19 tháng 12 2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

hoàn thành công việc trong số h là

16 . 5 = 80 h

8 công nhân hoàn thành công việc trong số h là 

80 : 8 = 10 h

Đọc tiếp...
Hoàng Mạnh Quân 19 tháng 12 2018 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

10 giờ

Đọc tiếp...
nguyen tuan anh 17 tháng 12 2014 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

a , k = x . y = 3.5 = 15

b, y = k/x

c, với x = -3 ta có:

         y = k/x

      =>y = 15/-3 = -5

    với y = 15 ta có :

         y = 15/15 =1

 

           

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Trọng Nhân 17 tháng 12 2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

a) Vì x và y là 2 đại lượng TLN:

=> y = k/x

Thay x = 5, y = 3 vào y = k/x

Ta có: 3 = k/5

<=> k = 3 x 5 =15

Vậy x TLN với y theo hệ số tỉ lệ 15

b) y = 15/x

c) .Thay x = -3 vào y=15/x

Ta có: y = 15/(-3)

<=> y = -5

.Thay x = 15 vào y = 15/x

Ta có y = 15/15

<=> y = 1

Đọc tiếp...
nguyễn thanh tú 1 tháng 12 2017 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm
 
có bao nhiều hình tròn 
bao nhiêu hình chữ nhật 
Đọc tiếp...
thanh nguyen 7 tháng 12 2016 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

Gọi x,y,z là 3 phần của a

Theo đề toán, ta có: 5x=2y=4z và x2+y2+z2=564

5x=2y=4z

=>\(\frac{5x}{20}=\frac{2y}{20}=\frac{4z}{20}\)(BCNN(5,2,4) = 20)

=> \(\frac{x}{4}=\frac{y}{10}=\frac{z}{5}\)

=>\(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{100}=\frac{z^2}{25}\)

Áp dụng t/chất dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x^2}{16}=\frac{y^2}{100}=\frac{z^2}{25}=\frac{x^2+y^2+z^2}{16+100+25}=\frac{564}{141}=4\)

=> x = 4.16 = 64 => x = 8 hoặc -8

     y2 = 4.100= 400 => y = 20 hoặc -20

     z2 = 4.25 = 100 => z = 10 hoặc -10

Đọc tiếp...
Vũ Hà Khánh Linh 7 tháng 12 2016 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

bài kiểm tra 1 tiết đấy Ánh ơi

Đọc tiếp...
thanh nguyen 7 tháng 12 2016 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

Mình thiếu, bạn bổ sung vào nhé:

Vậy  A = 8+20+10=38

hoặc A = -8+(-20)+(-10)=-38

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: