Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Hoàng Dương 25/04/2015 lúc 08:07
Báo cáo sai phạm

Giải

Số người làm trong 5 ngày làm là :

9 x 10 : 5 = 18 ( người )

Đáp số : 18 người 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 08/05/2018 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

18 người nhé

Đọc tiếp...
Vũ Thị Quỳnh Như 27/04/2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : Rút về đơn vị

Số người làm trong 1 ngày là : 

9 x 10 = 90 người

Số người làm trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 người

Đáp số : 18 người

Cách 2 : Tỉ số

10 ngày gấp 5 ngày số lần là :

10 : 5 = 2 lần

Số người làm trong 5 ngày là :

9 x 2 = 18 người

Đáp số 18 người

Đọc tiếp...
NAU TE 17/04/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Số khẩu phần: 120x20=2400 (khẩu phần)
Số người ăn 2400 KP đó trong 25 ngày: 2400:25=96 (người)
Số người chuyển đi: 120-96=24 (người)

đáp số  :24 người

( mình không chắc lắm , bạn nên tham khảo câu trả lời của nhiều bạn)

1 like nha

Đọc tiếp...
dghfbh 17/04/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Số người ăn trong 25 ngày là:

20*120:25=96(người)

Vậy số người đã chuyển đi là:

120-96=24(người)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 22/06/2015 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Số người hiện tại là : 

16 x 9 : 6 = 24 ( người )

Số người đến thêm là :

24 - 16 = 8 ( người )

Đáp số : 8 người

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 20/05/2017 lúc 15:15
Báo cáo sai phạm

Số người hiện tại là :

16 x 9 : 6 = 24 ( người )

Vậy số người đến thêm là :

 24 - 16 = 8 ( người )

                   ĐS : . . . 

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 26/04/2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

Tổng có số người hiện tại :

16 x 9 : 6 = 24 ( người )

Số người đến thêm :

24 - 16 = 8 ( người )

Đáp số : 8 người .

sắp kết thúc năm học mk chúc các bn học giỏi  !

Đọc tiếp...
trần như 20/04/2015 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

tóm tắt:

20 ngày: 120 người

25 ngày:.......người?

giải:

số người ăn trong 25 ngày là:

20 x 120 : 25 = 96 (người)

vậy số người đã chuyển đi là:

120 - 96 = 24 (người)

ĐS: 24 người

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 10/05/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

trả lời

24 người

đunghs nhé

nha ^@^

Đọc tiếp...
Nguyễn Triệu Yến Nhi 20/04/2015 lúc 13:48
Báo cáo sai phạm

 

Số khẩu phần:

120x20=2400 (khẩu phần)
Số người ăn 2400 khẩu phần đó trong 25 ngày:

2400:25=96 (người)
Số người chuyển đi:

120-96=24 (người)

Đọc tiếp...
Mèo con đáng yêu 15/04/2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

9 ngày gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10*1,8=18(ngày)

Đáp số:18 ngày

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Thái 01/05/2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

sai đơn vị rùi

Đọc tiếp...
doremi 19/06/2017 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

18 người

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 22/04/2015 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

số ngày một người làm xong công việc là :

10 x 9 = 90 ( ngày )

số người làm xong công việc trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 ( người )

đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
Lam Thanh Chuyen 28/04/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

S​o ngay 1 nguoi lam song cong viec la:

      10 x 9 = 90 ( ngay)

SO nguoi lam cong viec trong 5 ngay la :

       90 : 5 = 18 ( nguoi )

          Dap so: 18 nguoi

Đọc tiếp...
Skilove007 30/04/2018 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

Sơ đồ : 9 ngày : 10 người 

             5 ngày :   ... người ?

Trong 5 ngày ,tổng số người làm việc là :

10 x 9 : 5 = 18 ( người )

                Đ/s : 18 người

Đọc tiếp...
SKT_BFON 07/05/2017 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

số người làm trong 1 ngày là :

10 x 9 = 90 ( người )

số người làm trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 ( người )

đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
Võ Thị Thanh Trà 04/05/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Số người làm trong 1 ngày:

10 x 9 = 90 (người)

Số người làm trong 5 ngày:

90 : 5 = 18 (người)

Đáp số: 18 người

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 04/05/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt bài toán như sau :

10 người : 9 ngày

x người   : 5 ngày

1 người làm xong trong 

10 x 9 = 90 (ngày )

Để làm xong trong 5 ngày cần :

90 : 5 = 18 ( người)

Đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
Trương Quang Đạt Hiệp sĩ 24/04/2015 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Thời gian còn lại để 12 người đó xây xong ngôi nhà là:

               40 - 10 = 30 (ngày)

3 người nữa đến cùng làm thì số người đến xây nhà là:

               12 + 3 = 15 (người)

Thời gian 15 người đó xây xong ngôi nhà là:

               12 x 40 : 15 = 24 (ngày)

                         Đáp số: 24 ngày

Đọc tiếp...
duong 14/03/2017 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

bang 24 nha ban

Đọc tiếp...
zZzHuongTranzZz 17/03/2017 lúc 07:49
Báo cáo sai phạm

24 ngày 

tớ cũng mới học xong

tớ là lớp 5

nhớ tích nha bạn

Đọc tiếp...
phạm nguyễn ngọc nhân 08/08/2016 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Một người ăn được là :750 x 40 = 30000(kg)


 

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 07/04/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Số người đến thêm là:

        750x40=30000(người)

             Đáp số: 30000 người

Đọc tiếp...
chu thi linh trang 04/11/2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

ra 30000 đúng đó nghe

Đọc tiếp...
trần như 12/04/2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

tóm tắt:

12 bộ : 45 mét vải

38 bộ : ....mét vải?

giải:

may 38 bộ hết số mét vải là:

38 x 45 : 12 = 142,5 (m)

ĐS: 142, 5 m

1 đúng nhé

Đọc tiếp...
NGOC ANH NGUYEN 09/05/2016 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

MAY 1 BO QUAN AO HET SO MET VAI LA :

 45 : 12 = 3,75 [ M] 

MAY38 BO QUAN AO HET SO MET VAI LA :

3,75 * 38 = 142,5 [ M ] 

DAP SO : 142,5 M VAI 

H CHO MINH NHA !

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 19/07/2015 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

38                                                  

Đọc tiếp...
top scorer 19/07/2015 lúc 09:50
Báo cáo sai phạm

làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là :

15 x 4 = 60 ( người )
làm xong công việc trong 10 ngày thì cần số người là :

60 : 6 = 10 ( người )

                     đ/s : 10 người 

Đọc tiếp...
Nguyễn Khắc Vinh 05/07/2016 lúc 07:23
Báo cáo sai phạm

1 ngươi làm xong công việc đó trong ngày là:

            15 x 4 = 60(ngày)

10 người làm xong công việc trong số ngày là:

            60 : 10 = 6 (ngày)

              Đáp số: 6 ngày 

Đọc tiếp...
Hoàng Mỹ Linh 28/01/2015 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Giải

Vì 25% năng xuất lao động tương ứng với hoàn thành được một ngày. Nên để hoàn thành công việc còn lại cần 4 ngày. Nhưng vì giảm đi một ngày nên còn lại: 4-1=3 (ngày)

Đáp số: Vậy đội sản xuất hoàn thành công việc còn lại trong 3 ngày.

 

Đọc tiếp...
Hải Yến 11/10/2016 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

Năng suất tăng 25% => Năng suất mới = 125% so với nặng suất cũ. 
=> tỷ số năng suất mới và cũ là 125%/100%=5/4. 
gọi a là thời gian dự định hoàn thành nửa công việc. 
sau khi tăng năng suất thì thời gian để hoàn thành công việc là 4a/5. 
thời gian làm sớm hơn là a-4a/5=a/5=1 (ngày) 
=>a=5(ngày) => thời gian hoàn thành nửa công việc còn lại là 4a/5=4(ngày).

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diêp Chi 03/04/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

 Là đáp án B nha

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 14/07/2015 lúc 22:42
Báo cáo sai phạm

Thời gian để một xe 5 tấn chở hết lô hàng:

12 x 8 = 96 (giờ)

Nếu mỗi xe chở 1 tấn thì thời gian sẽ là:

96 x 5 = 480 (giờ)

Nếu mỗi xe chở 6 tấn thì thời gian để 1 xe sẽ là:

480 : 6 = 80 (giờ)

12 xe mỗi xe chở 6 tấn thì chở hết lô hàng mất:

80 : 12 =  6 giờ 40 phút.

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 18/04/2018 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Thời gian để một xe 5 tấn chở hết lô hàng:

12 x 8 = 96 (giờ)

Nếu mỗi xe chở 1 tấn thì thời gian sẽ là:

96 x 5 = 480 (giờ)

Nếu mỗi xe chở 6 tấn thì thời gian để 1 xe sẽ là:

480 : 6 = 80 (giờ)

12 xe mỗi xe chở 6 tấn thì chở hết lô hàng mất:

80 : 12 =  6 giờ 40 phút.

Đ/S: 6 giờ 40 phút

Đọc tiếp...
Beerus and Whis 18/04/2018 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Phải nghĩ mới làm được

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 07/03/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Giải

Lượng công việc còn lại là :

   120 x ( 20 - 5 ) = 1800

Số gạo còn lại đủ ăn trong :

   1800 : ( 120 + 30 ) = 12 ( ngày )

Đ/s : 12 ngày

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phương 11/04/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

12 ngay minh lam roi 100%

Đọc tiếp...
Dao THu Ngoc 04/11/2016 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

số công viecj còn lai la

120*(20-5)=1800

số gạo đủ ăn trong

1800:(120+30)=12 ngày

Đọc tiếp...
Lương Ngọc Vuông 15/08/2014 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

vận tốc lúc đi từ B về A gấp vận tốc lúc đi từ A đến B là :

                      48 : 12 = 4 ( lần )

 vì vận tốc lúc đi từ B về gấp 4 lần vận tốc lúc đi từ A đến B nhiều hơn 4 lần thời gian đi từ B về A . vậy ta coi thời gian đi từ A đến B gồm 4 phần thì thời gian đi từ B về A gồm 1 phần .

      tổng số phần bằng nhau là : 

          4 + 1 = 5 ( phần ) 

    thời gian đi từ A đến B là :

            10 : 5 x 4= 8 ( giờ )

quãng đường từ A đến B là : 

         12 X 8 =96 ( km ) 

                 đáp số : 96 km

Đọc tiếp...
mini 21/12/2016 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

tớ nghĩ đó có mấy bài dể mà mấy cậu cần gì

Đọc tiếp...
nguughjk 29/08/2014 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

so voi xe dap thi o to di nhanh gap so lan la : 48:12=4(lan)

vay thoi gian di gap so lan la:xe dap 4p ,xe oto la 1 p tong la 10 gio ngoac dau ? o cho tren o to

              o to di duoc la 10:(4+10nhan4=2 gio

             quang duong dai la 48nhan 2=96 gio

       dap so 96 gio

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: