Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Thùy Dương 27 tháng 10 2014 lúc 8:16
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm xưởng đó phải dệt theo kế hoạch là: 15 x 300 = 4500 sản phẩm

Số ngày để hoàn thành kế hoạch theo năng suất mới là: 4500 : 450 = 10 ngày

Đọc tiếp...
lê đức trung phát 27 tháng 10 2014 lúc 8:26
Báo cáo sai phạm

số sản phẩm trong 15 ngày làm dược khi xưởng chưa cải tiến là

      300.15=4500(sản phẩm)

số ngày xưởng dệp hoàng thành kế hoạch sau khi cải tiến là

     4500:450=10(ngày)

                    Đáp số:10 ngày

Đọc tiếp...
Minh Nhật 22 tháng 5 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm xưởng dệt dự định là:15 x 300=4500(sản phẩm)

Xưởng đó làm trong số ngày thì hoàn thành kế hoach là:4500 : 450=10(ngày)

                                                 Đáp số;10 ngày

Đọc tiếp...
Iruko 15 tháng 8 2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian dự định đi là a(a>2)

Theo bài ra thì 54(a-1)=63(a-2)=AB

<=>54a-54=63a-126

<=>63a-54a=-54+126

<=>9a=72

<=>a=8(thỏa mãn a>2)

=>AB=54(8-1)=378

Vậy quãng đường AB dài 378 km và thời gian dự định là 8

Đọc tiếp...
mai linh 12 tháng 5 lúc 7:00
Báo cáo sai phạm

gọi thời gian dự định đi là a (  a > 2 )

theo bài ra thì 54 ( a - 1 ) = 63 ( a - 2 ) = AB

=> 54a - 54 = 63 a - 126

63a - 54a = - 54 + 126

9 a = 72

a = 8 ( thoả mãn a > 2 )

AB = 54( 8 - 1 ) = 378

vậy quãng đường AB dài 378 km và thời gian dự định đi là 8

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 18 tháng 6 2015 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

Có tất cả số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Vậy số gạo đó đủ cho 130 học sinh ăn trong số ngày là :

26 x 100 : 130 = 20 ( ngày)

                      Đáp số : 20 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 18 tháng 6 2015 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

 

Một học sinh ăn tất cả hết số ngày là :

100 x 26 = 2600 ( ngày )

Số học sinh hiện nay là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

Số gạo đó đủ ăn số ngày là :

2600 : 130 = 20 ( ngày ) 

Đáp số : 20 ngày

Đọc tiếp...
hoàng khánh ngọc 8 tháng 5 lúc 11:33
Báo cáo sai phạm

có tất cả số học sinh nữa là :

100 + 30 = 130 ( học sinh )

số gạo đó đủ cho 130 hs ăn trong số ngày là :

26 . 100 : 130 = 20 ( ngày ) 

                       đáp số : .........

Đọc tiếp...
Đức Lộc 2 tháng 5 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Số công nhân còn lại là:

   15 - 5 =10 (người)

Công việc còn lại 15 công nhân phải làm trong số ngày là:

    20 - 6 = 14 (ngày)

15 công nhân với 10 công nhân thì gấp số lần là:

     15 : 10 = 1,5 (lần)

Thời gian để 10 công nhân hoàn thành công việc là: 

     14x1,5=21(ngày)

                Đáp số:21 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Tố Quỳnh 2 tháng 5 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

                        Bài giải

Một công nhân làm xong công việc đó thì cần số ngày là;

                 15 x 20 = 300 ( ngày )

15 công nhân đã làm được trong 6 ngày tương đương với 1 công nhân phải làm trong số ngày là:

                 15 x 6 = 90 ( ngày )

Số ngày còn lại để một công nhân làm hết công việc đó là

               300 - 90 = 210 ( ngày )

Số công nhân còn lại phải làm sau khi bớt đi 5 người là

              15 - 5 = 10 ( công nhân )

Số ngày cần thiết để 10 công nhân làm hết công việc là

             210 : 10 = 21 ( ngày ) 

                     Đáp số ; 21 ngày

                 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thế An 10 tháng 10 2017 lúc 23:16
Báo cáo sai phạm

Bài 5 :Để làm một công trình,người ta đã cử 225 người làm trong 9 ngày.Sau khi làm được 5 ngày thì có 75 người phải chuyển đi nơi khác.Hỏi những người còn lại sẽ làm xong công trình còn lại chậm hơn mấy ngày?giống ko?

Đọc tiếp...
Dương Minh Tiến 19 tháng 8 2015 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

 45 người làm trong 10 ngày hoàn thành 100% công việc.vậy 1 ngày họ sẽ hoàn thành 10% công việc. 45 người làm được 10% 1 ngày.vậy 1 người làm được 10/45(%) công việc 1 ngày. 
4 ngày sau 45 người sẽ hoàn thành được 40% công việc.còn lại 60% công việc chưa hoàn thành. 
dựa vào các kết quả đã cho ta có gọi số ngày 30 người còn lại làm xong nốt số công viêc (là 60%) là X ngày.1 ngày cả 30 người sẽ làm được 30x10/45(%)=300/45(%)công việc. sau X ngày sẽ hoàn thành 300X/45(%).từ điều này ta có 300X/45=60 --> X=9

tick đúng cho mk nha Tạ Thu Anh

Đọc tiếp...
Cristiano Ronaldo 19 tháng 8 2015 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

Thời gian còn lại để 45 công nhân hoàn thành công việc:
10 – 4 = 6 (ngày)
Số công nhân còn lại:
45 – 15 = 30 (công nhân)

Tóm tắt:
45 công nhân     :        6 ngày
30 công nhân     :        ?  ngày

Nếu chỉ 1 công nhân thì hoàn thành công việc còn lại sau thời gian:
6 x 45 = 270 (ngày)
Thời gian để 30 công nhân hoàn thành công việc còn lại là:
270 : 30 = 9 (ngày )
Đáo số:  9 ngày 

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 27 tháng 2 2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

9 ngày nha bạn

tk và kb với mk nha

đúng 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 22 tháng 4 2015 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

số ngày một người làm xong công việc là :

10 x 9 = 90 ( ngày )

số người làm xong công việc trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 ( người )

đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
Maxyn is my life 25 tháng 4 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

Số ngày một người làm xong công việc là : 10 x 9 = 90 ( ngày )

Số người làm xong công việc trong 5 ngày là : 90 : 5 = 18 ( người )

Đáp số : 18 người

Đọc tiếp...
linh cute 17 tháng 7 2018 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

9ngayf gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10.1,8=18(ngườ )

đáp số:

Đọc tiếp...
Mèo con đáng yêu 15 tháng 4 2015 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Bài giải

9 ngày gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10*1,8=18(ngày)

Đáp số:18 ngày

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Thái 1 tháng 5 2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

sai đơn vị rùi

Đọc tiếp...
linh cute 17 tháng 7 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

9ngayf gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10.1,8=18(ngườ )

đáp số:

Đọc tiếp...
♚✔ ✌༺ ༻ƊøƦεαɱøη༺ ༻✌✔♚ 25 tháng 11 2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Gọi số chi tiết máy tổ 1 làm được trong tháng 1 là x (x>0, x e N)
Số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng 1 là 800-x
Theo đề bài tổng số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng 2 là:
x + 15% x+ 800- x+ 20% .(800-x)= 945
<=> 5%x= 15
=> x= 300
800- x= 500
Vậy số chi tiết máy tổ 1 làm được trong tháng đầu là 300 chi tiết máy và số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng đầu là 500 chi tiết máy

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Dũng 3 tháng 4 2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

giải

do tích cực làm việc nên tổ đó làm trong:

15-6=9(ngày)

mỗi ngày công nhân làm hơn dự định :

45*15:9=75(m)

đáp số :75 m đường

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 6 tháng 4 2015 lúc 18:19
Báo cáo sai phạm

100 ngay

Đọc tiếp...
Trần Thu Hương 6 tháng 4 2015 lúc 18:22
Báo cáo sai phạm

100 ngày

like cho tớ!

Đọc tiếp...
Hoàng Bắc Nguyệt 2 tháng 10 2016 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

100 ngày

Đọc tiếp...
Trần Quốc Lợi 28 tháng 7 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Số giờ mà 5 người phải làm trong 8 ngày là:

9*8*5=360

Số người 6 ngày làm trong 10 giờ là:

360/(6*10)=6

Đ/S:6 người

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 1 tháng 11 2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

6 người nha bạn

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
phung duc minh 3 tháng 4 2017 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

6 người là đúng

Đọc tiếp...
nguyen le ai nhan 26 tháng 3 2016 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

                                               Tỉ số giữa 2 vận tốc là : 60:40=3/2

Vì khi đi cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịchvới thời gian nên :«Nếu thời gian đi quãng đường AB với vân tốc 60km /h là 2 phần thì là 3 phan nhu the»

                                              Mot phan thời gian nhiều hơn ứng với :

                                              17-15=2(gio)

                                            Vậy với vận tốc 60 km /h ô tô đi từ A đến B mất :

                                                        2   2=4(gio)

                                           a,Quãng đường AB dài là :

                                                       60  4= 240(km)

                                                  Thời gian quy định  để chạy từ A đến B là:

                                                                     4+(16-15)=5(gio)

                                                      b, Vận tốc là :

                                                               240:5=48(km/h)

                                                                              Ds:a,240km

                                                                                   b,48 km/h

Đọc tiếp...
Vũ Mai Phương Linh 14 tháng 4 2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

240 , 48

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 27 tháng 3 2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a, 240 km

b, 48 km/giờ

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 28 tháng 4 2015 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Nếu 1 người ăn thi ăn trong số ngày là :

15 x 12 = 180 ( ngày )

Sau khi có thêm 3 người thì số gạo đủ ăn trong số ngày là :

180 : ( 15 + 3 ) = 10 ( ngày )

Đáp số : 10 ngày

Đọc tiếp...
Đỗ Hoàng Minh 28 tháng 4 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 người ăn trong số ngày là :

    15 x 12 = 180 ( ngày )

Nếu có thêm 3 người nữa thì số gạo đủ ăn trong số ngày là :

    180 : ( 15 + 3 ) = 10 ( ngày )

             Đáp số : 10 ngày

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 28 tháng 4 2015 lúc 13:11
Báo cáo sai phạm

( 15 * 12 ) / ( 15 + 3 ) = 10 ( ngày )

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

tk giúp tôi nhé

giúp tôi đạt 2000 điểm

nhé nhé nhé

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

cách làm nè nhớ tk nhé:

1 phút nhân viên đó đánh dc :

160 : 2,5 = 64 (từ)

để đánh 800 từ nhân viên đó cần:

800 : 64 = 12,5 (phút)

B2k4

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

trả lời:

12,5 phút

có cần cách làm ko

bài này hình như là dành cho tiểu hok mà

Đọc tiếp...
Tái Hiện Cổ Tích 1 tháng 5 2015 lúc 8:52
Báo cáo sai phạm

Nếu coi số gạo một chiến sĩ ăn trong 1 ngày là một suất thì số suất gạo tất cả các chiến sĩ ăn trong 21 ngày còn lại là:

                                                             21 ×356 = 7476 (suất)  

Số ngày mà các chiến sĩ còn lại ăn số gạo sau khi một số chiến sĩ phải chuyển đi là:

                                                              21 + 7 = 28 (ngày)

Số chiến sĩ còn lại là: 7476 : 28 = 267 (chiến sĩ)

Số chiến sĩ được điều đi là: 356 – 267 = 89 (chiến sĩ)

                                                             Đáp số: 89 chiến sĩ

Đọc tiếp...
Người Đã Từng Mắc Phải Sai Lầm 26 tháng 1 2016 lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

mình làm rùi chắc chắn 100% là 89

Đọc tiếp...
chipchip 7 tháng 3 2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

89 nha chuan xac 1000000000000000000%

Đọc tiếp...
Linh Đặng Thị Mỹ 26 tháng 7 2015 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

Sau khi làm được 5 ngày thì đội công nhân đó còn phải làm:

20-5=15 (ngày)

Sau khi thêm 5 người thì số công nhân có tất cả là:

30+10=40 ( người )

1 người hoàn thành công việc đó trong:

15x8x30=3600 ( giờ )

40 công nhân hoàn thành công việc trong:

3600:40=90 ( giờ )

Vì 1 ngày làm việc được 10 giờ nên 90 giờ làm được 9 ngày

Đội công nhân đó hoàn thành số việc được giao trong thời gian:

  5+9 = 14 ( ngày )

Đáp số:14 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Lê Na 23 tháng 1 2017 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

14 ngày là đúng 100% .tớ làm trên violympic rồi 

Đọc tiếp...
Nguễn Lê Minh phương 16 tháng 2 2017 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

dng roi do minh cung vua lam violympic lop5 vong 13 

dap so:14dung

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21 tháng 2 2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là : 

                            35 x 10 = 350 (người)

Muốn làm xong công việc trong 7 ngày cần số người là : 

                            350 : 7 = 50 (người)

                                Đáp số : .....................

Đọc tiếp...
Tuyết Phương 15 tháng 2 2017 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Quang Trung CTV 21 tháng 2 2017 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

              Mình hỉu nhầm đề sorry

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là :

                       35 x 10 = 350 (người)

Muốn làm xong công việc trong 7 ngày cần số người là :

                       350 : 7 = 50 (người) 

Cần bổ xung số người là:

                        50 - 35 = 15 (người)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 6 tháng 3 2015 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

60 phút thì nhanh hơn 60 km

Đổi 2 h 30= ..............

2h 20=..............

Tính tỉ số thời gian suy ra tỉ số vận tốc

Hiệu là 60 km tính từng v một

rùi trừ đj

Đơn giản

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 9 tháng 5 2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

tui chọn câu trả lời của Nuyễn Hải Đăng

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Phuong Anh 10 tháng 1 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

mot hinh chu nhat co dien h bang 303,75 cm2 . tinh chu vi hinh chu nhat do biet chieu rong bang 0,6 chieu dai .

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 10 tháng 1 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

a) Ta có : 7x = 5z => x/5 = z/7 => x/15 = z/21 (1)

               x/3 = y/2 => x/15 = y/10 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có : \(\frac{x}{15}=\frac{y}{10}=\frac{z}{21}\)=> \(\frac{4x}{60}=\frac{3y}{30}=\frac{2z}{42}=\frac{4x-3y-2z}{60-30-42}=\frac{-2}{-12}=\frac{1}{6}\)

=> \(\hept{\begin{cases}\frac{x}{15}=\frac{1}{6}\\\frac{y}{10}=\frac{1}{6}\\\frac{z}{21}=\frac{1}{6}\end{cases}}\) => \(\hept{\begin{cases}x=\frac{1}{6}.15=\frac{15}{6}\\y=\frac{1}{6}.10=\frac{5}{3}\\z=\frac{1}{6}.21=\frac{7}{2}\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
quynh như 9 tháng 11 2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

  Một người làm xong công việc đó trong số ngày là :                                                                                                              

                            8 x 6 = 48 ( ngày )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó có số người là :                                                                                                            

                           8 + 4 = 12 ( người )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó hoàn thành công việc trong số ngày là :                                                                        

                           48 : 12 = 4 ( ngày )                                                                                                                                        

Tổ công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là :                                                                                                  

                         6 - 4 = 2 ( ngày )                                                                                                                    

                                           Đáp số : 2 ngày

Đọc tiếp...
Trần Minh Hằng 25 tháng 9 2018 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

Một người làm xong công việc đó trong số ngày là

               8 . 6 = 48 (ngày)

Sau khi bổ xung thì tổ công nhân đó có số người là

              8+4=12(người)

Sau khi bổ sung thì  tổ công nhân đó hoàn thành công việc trong số ngày là 

             48:12=4(ngày)

Tổ công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là 

                        6-4=2(ngày)

                                  Đ/s: 2 ngày

dấu "." là x nha

            

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Thảo 26 tháng 9 2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

2 ngày nha bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: