Giúp tôi giải toán


Nguyễn Đức Minh 10/05/2017 lúc 10:17

Muon lam xong trong 1 ngay can

10x7=70 nguoi

muon lam xong trong 5 ngay can

70:5=14 nguoi

Nguyễn Hoàng Phúc 10/05/2017 lúc 10:19

Thời gian một người làm xong công việc là

10 x 7 = 70 ( ngày )

Số người cần để làm xong công việc đó trong 5 ngày là

70 : 5 = 14 ( người )

Đáp số 14 người

Do Not Ask Why 10/05/2017 lúc 10:22

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 

7 x 10 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

gv 05/08/2014 lúc 07:40

Thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc.

Tỉ lệ vận tốc đi và về là: 50/60 = 5/6.

Thời gian đi và về sẽ tỉ lệ nghịch với 5/6, tức là 6/5.

Gọi thời gian đi là 6 phần, thời gian về sẽ là 5 phần. Hiệu số phần là: 6 - 5 = 1 (phần).

Hiệu thời gian là 1 phần ứng với 18 phút = 0,3 giờ.

Vậy 1 phần = 0,3 giờ

=> Thời gian đi là: 0,3 x 6 = 1,8 giờ

     Thời gian về là 0,3 x 5 = 1,5 giờ.

Quãng đường AB là 1,8 x 50 = 90 km

 

Nguyễn Quang Huy 10/08/2014 lúc 09:32

Thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc.

Tỉ lệ vận tốc đi và về là: 50/60 = 5/6.

Thời gian đi và về sẽ tỉ lệ nghịch với 5/6, tức là 6/5.

Gọi thời gian đi là 6 phần, thời gian về sẽ là 5 phần. Hiệu số phần là: 6 - 5 = 1 (phần).

Hiệu thời gian là 1 phần ứng với 18 phút = 0,3 giờ.

Vậy 1 phần = 0,3 giờ

=> Thời gian đi là: 0,3 x 6 = 1,8 giờ

     Thời gian về là 0,3 x 5 = 1,5 giờ.

Quãng đường AB là 1,8 x 50 = 90 km

Edogawa Conan 18/04/2017 lúc 21:12

Công việc đó cần:

20 x 15 = 300(ngày công)

Trong 3 ngày đầu họ đã hoàn thành:

20 x 3 = 60(ngày công)

Còn lại: 300 - 60 = 240(ngày công)

Bớt 8 công nhân thì còn lại số công nhân là:

20 - 8 = 12(công nhân)

Số ngày cần để làm nốt 240 ngày công là:

240 : 12 = 20(ngày)

Đáp số: 20 ngày

nguyen le ai nhan 26/03/2016 lúc 16:45

                                               Tỉ số giữa 2 vận tốc là : 60:40=3/2

Vì khi đi cùng một quãng đường thì vận tốc tỉ lệ nghịchvới thời gian nên :«Nếu thời gian đi quãng đường AB với vân tốc 60km /h là 2 phần thì là 3 phan nhu the»

                                              Mot phan thời gian nhiều hơn ứng với :

                                              17-15=2(gio)

                                            Vậy với vận tốc 60 km /h ô tô đi từ A đến B mất :

                                                        2   2=4(gio)

                                           a,Quãng đường AB dài là :

                                                       60  4= 240(km)

                                                  Thời gian quy định  để chạy từ A đến B là:

                                                                     4+(16-15)=5(gio)

                                                      b, Vận tốc là :

                                                               240:5=48(km/h)

                                                                              Ds:a,240km

                                                                                   b,48 km/h

Vũ Mai Phương Linh 14/04/2017 lúc 16:59

240 , 48

Phạm Khánh Huyền 27/03/2017 lúc 19:15

a, 240 km

b, 48 km/giờ

Lê Nguyên Hạo 22/04/2015 lúc 10:20

số ngày một người làm xong công việc là :

10 x 9 = 90 ( ngày )

số người làm xong công việc trong 5 ngày là :

90 : 5 = 18 ( người )

đáp số : 18 người

Lam Thanh Chuyen 28/04/2017 lúc 20:45

S​o ngay 1 nguoi lam song cong viec la:

      10 x 9 = 90 ( ngay)

SO nguoi lam cong viec trong 5 ngay la :

       90 : 5 = 18 ( nguoi )

          Dap so: 18 nguoi

Phạm Khánh Huyền 27/04/2017 lúc 18:21

Số ngày 1 người làm xong công việc là:

   10 x 9 = 90 ( ngày )

Số người làm xong công việc trong 5 ngày là:

   90 : 5 = 18 ( người )

              Đáp số: 18 người 

Minh Cao 18/09/2014 lúc 19:38

Đổi : 1 tạ = 100kg, 1 Tấn = 1000kg

Số Quyển vở học sinh đc làm từ 100kg giấy vụn là :

25x100 = 2500 (quyển vở)

Số Quyển Vở học sinh đc làm từ 1000kg là :

25x1000 = 25 000 (Quyển vở)

Đáp Số : 2500 quyển vở

25 000 Quyển vở

Lê Aí Lý 04/10/2016 lúc 18:44

Đó là kết quả đung đáy!

Nguyên Hùng 21/09/2016 lúc 21:20

25000 và 2500

Mary Lê 18/09/2016 lúc 21:20

Số sản phẩm 15 ngày làm là : 300 x 15 = 4500 ( sản phẩm )

Số ngày xưởng dệt đó làm là : 4500 : 450 = 10 ( ngày )

Tâm Lardy 11/04/2017 lúc 21:34

Số sản phẩm 15 ngày làm là: 300x15=4500(sản phẩm)

Số ngày xưởng dệt đó làm là:

      4500:450=10 (ngày)

          Đáp số: 10 ngày

cô nàng dễ thương 23/09/2016 lúc 19:18

sản phẩm là

 trong 15 ngày là

4500

vậy số ngày sưởng đó dệt là

10 ngafy chỉ có thế thôi

Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 10:12

Số người sau khi bổ sung là:

10+20=30 người

Tóm tắt:

10 người:        35 m mương

30 người:        ? m mương

Số m mương 30 người đào trong 1 ngày là:

30x35:10=105 m mương

Đáp/Số:105 m mương.

LÊ MỸ LINH 26/06/2015 lúc 09:57

Bài giải

Số tiền người đó có tất cả là :

5000 x 15 = 75 000 ( đồng )

Số gói kẹo người đó mua kẹo loại 7500 đồng là :

75 000 : 7500 = 10 ( viên kẹo )

Đáp số : 10 viên kẹo.

Sword Art Oline 20/10/2016 lúc 20:02

5000 nhân 15 = 75000

75000/750000=10

Đáp số 10

Hikari 09/03/2015 lúc 09:57

số ngày 1 người sửa đoạn đường đó là:

15 x 30 = 450 (ngày)

số người hiện nay là:

450 : 10 = 45 (người)

số người đến thêm là:

45 - 30 = 15 (người)

đáp số: 15 người.

Mèo con đáng yêu 15/04/2015 lúc 20:45

Bài giải

9 ngày gấp 5 ngày số lần là:

9:5=1,8(lần)

Muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày cần số người là:

10*1,8=18(ngày)

Đáp số:18 ngày

Bùi Ngọc Thái 01/05/2016 lúc 18:54

sai đơn vị rùi

Edogawa Conan 08/05/2017 lúc 17:50

BÀI GIẢI

9 ngày gấp 5 ngày số lần là :

9 : 5 = 1,8 ( lan )

Muốn làm xong cần số công nhân là :

10 x 1,8 = 18 ( nguoi )

Đáp số : 18 người

Trịnh Quang Phúc 08/04/2017 lúc 19:54

1 Ngày đơn vị đó ăn hết số ki-lô-gam :

45:15=3 ( KG gạo)

5 ngày thì ăn hết số ki-lô-gam là :

3x5=15 (kg)

Số gạo còn lại là : 

45-15=30 (kg)

Số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong số ngày là ;

30:3=10 (kg)

Đ/S: 10kg

Đúng thì k cho mình nha !

tran tuyet mai 08/04/2017 lúc 19:47

sau 5 ngày ăn số gạo còn lại dự án trong số ngày là :                                             15-10=5[ngày]

sau 5 ngày tổng số người là :                                             45+5=50[nguoi ]

một người ăn gạo trong số ngày là :                           45*10=450[ngày]  

50 người ăn trong số ngày là:                               450/50=9[ngay]

                                                                                đáp số :9 ngay

Lê Phương Thảo 18/09/2016 lúc 20:48

câu hỏi hay đấy

Tái Hiện Cổ Tích 01/05/2015 lúc 08:52

Nếu coi số gạo một chiến sĩ ăn trong 1 ngày là một suất thì số suất gạo tất cả các chiến sĩ ăn trong 21 ngày còn lại là:

                                                             21 ×356 = 7476 (suất)  

Số ngày mà các chiến sĩ còn lại ăn số gạo sau khi một số chiến sĩ phải chuyển đi là:

                                                              21 + 7 = 28 (ngày)

Số chiến sĩ còn lại là: 7476 : 28 = 267 (chiến sĩ)

Số chiến sĩ được điều đi là: 356 – 267 = 89 (chiến sĩ)

                                                             Đáp số: 89 chiến sĩ

Người Đã Từng Mắc Phải Sai Lầm 26/01/2016 lúc 08:53

mình làm rùi chắc chắn 100% là 89

chipchip 07/03/2016 lúc 20:55

89 nha chuan xac 1000000000000000000%

phạm nguyễn ngọc nhân 08/08/2016 lúc 18:48

Một người ăn được là :750 x 40 = 30000(kg)


 

Tâm Lardy 07/04/2017 lúc 18:39

Số người đến thêm là:

        750x40=30000(người)

             Đáp số: 30000 người

chu thi linh trang 04/11/2016 lúc 11:39

ra 30000 đúng đó nghe

hồ thị thảo hièn 05/04/2015 lúc 20:38

1 em may mot cai ao het so thoi gian la 

               15:5:3=1 gio

8 em may 32 cai ao het so thoi gian la 

                32:8x1=4 gio 

                            dap so 4 gio

Trương Quang Đạt 05/04/2015 lúc 20:25

1 em học sinh may 1 cái áo trong:

               15 : 5 : 3 = 1 (giờ)

8 em học sinh may 32 cái áo trong:

               32 : 8 x 1 = 4 (giờ)

                         Đáp số: 4 giờ

Nguyễn Thanh Bình 06/04/2017 lúc 22:27

1 em may một cái áo hết số thời gian là:

         15:5:3=1 giờ

8 em may 32 cái áo hết số thời gian là:

         32:8.1=4 giờ

                 Đ/S:4 giờ

Vương Anh Khoa 06/04/2017 lúc 07:36

Đ/S:200 lít

vu dinh dat 12/03/2017 lúc 20:39

vì 20 l gấp 5 l 4 lần nên số can gấp số thùng 4 lần

ta có sơ đồ

can l--------ll--------ll--------ll--------l

thùngl--------l

số thùng là

30:3x(3-1)=10(thùng)

số lít nước mắm là

20x10=200(lít)

Đ/S 200 lít                       

Hoàng Mỹ Linh 28/01/2015 lúc 21:15

Giải

Vì 25% năng xuất lao động tương ứng với hoàn thành được một ngày. Nên để hoàn thành công việc còn lại cần 4 ngày. Nhưng vì giảm đi một ngày nên còn lại: 4-1=3 (ngày)

Đáp số: Vậy đội sản xuất hoàn thành công việc còn lại trong 3 ngày.

 

Hải Yến 11/10/2016 lúc 13:18

Năng suất tăng 25% => Năng suất mới = 125% so với nặng suất cũ. 
=> tỷ số năng suất mới và cũ là 125%/100%=5/4. 
gọi a là thời gian dự định hoàn thành nửa công việc. 
sau khi tăng năng suất thì thời gian để hoàn thành công việc là 4a/5. 
thời gian làm sớm hơn là a-4a/5=a/5=1 (ngày) 
=>a=5(ngày) => thời gian hoàn thành nửa công việc còn lại là 4a/5=4(ngày).

Nguyễn Thị Diêp Chi 03/04/2017 lúc 10:28

 Là đáp án B nha

Phạm Nhật Quang 23/11/2015 lúc 18:57

Vận tốc của Nam so với bẮc là 2/3 nghĩa là Nam đi chậm hơn. Nam đi đựoc 2 phần đường thì Bắc đi đựoc 3 phần đường. 
Khi 2 người gặp nhau là đã trọn quãng đừong AB rồi. Lại thêm thời gian của Nam đi so với Bắc chỉ là 3/4 Nên quãng đừong đi của Nam so với BẮc là : 
2/3.3/4=1/2 (vì quãng đường= vận tốc.thời gian). Nên khi chia quãng đường ra làm 3 phần thì 
Nam đi được: 
31,5:(1+2)=10,5km 
Bắc đi được : 
31,5:(1+2).2=21 km

Lê Mạnh Tiến Đạt 02/04/2017 lúc 06:29

Nam đi được \(10,5km\)

Bắc đi được \(21km\)

Hoàng Tử Bóng Đêm 02/04/2017 lúc 06:52

Nam đi được 10,5km

Bắc đi được 21 km

Vo Trong Duy 27/11/2014 lúc 17:42

Gọi 2 số đó là: x và y

Theo đề bài ta có: 35(x+y)=210(x-y)=12(xy)

=>35(x+y)=210(x-y) (1)

   210(x-y)=12(xy)    (2)

Từ (1)=> 35x+35y=210x-210y

             35y+210y=210x-35x

             245y=175x

         => x=(245y)/175=(7y)/5 (3)

Thay vào (2), ta được:

 210(x-y)=12(xy)

=>210[(7y)/5-y]=12[(7y/5*y]

=>210*[(2y)/5]=[(84y)/5]*y

=>(420y)/5=(84y^2)/5

=>[(420y)/5]-[(84y^2)/5]=0=>[84y*(5-y)]/5=0

=>y=0(vô lý); 5-y=0=>y=5

Thay vào (3), ta có: x=(7y)/5=(7*5)/5=35/5=7.

Vậy x=7; y=5.

Chắc đúng luôn!!!

 


 

Bùi Minh Hưng 24/12/2016 lúc 18:26

x=7 ,y=5

dungnguyentri 11/12/2016 lúc 21:01

gbfc v

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: