Giúp tôi giải toán và làm văn


๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏( Cool Team ) 3 tháng 1 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

chờ mãi ...

Giair 

Theo bài ra ta có 

\(\hept{\begin{cases}\frac{S_1}{S_2}=\frac{2}{3}=\frac{10}{15}\\\frac{S_2}{S_3}=\frac{5}{7}=\frac{15}{21}\end{cases}}\)

Gọi s1;s2;s3 lần lượt là a;b;c ( a;b;c>0 )

\(a:b:c=10:15:21\Rightarrow\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}\)và \(a+b+c=92\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta có

\(\frac{a}{10}=\frac{b}{15}=\frac{c}{21}=\frac{a+b+c}{10+15+21}=\frac{92}{46}=2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{a}{10}=2\\\frac{b}{15}=2\\\frac{c}{21}=2\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=20\\b=30\\c=42\end{cases}}}\)

Vậy ......... 

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) 23 tháng 12 2019 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

3 công nhân hoàn thành công việc trong 6 ngày => 1 công nhân hoàn thành công việc trong số ngày là:

   3 x 6 = 18 (ngày)

12 công nhân hoàn thành công việc trong số ngày là:

   18 : 12 = 1,5 (ngày)

      Đ/S: 1,5 ngày

Đọc tiếp...
Hyouka CTV 24 tháng 12 2019 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số ngày 12 công nhân hoàn thành công việc đó là x \((x>0)\)

Vì số ngày và số công nhân hoàn thành có cùng năng suất là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

\(\frac{x}{3}=\frac{6}{12}\)

=> \(\frac{x}{3}=\frac{1}{2}\)

=> \(2x=3\)

=> \(x=\frac{3}{2}=1,5\)

Vậy 12 công nhân với cùng năng suất như vậy hoàn thành công việc hết 1,5 ngày 

Cách khác : Gọi x là số công nhân , y là số ngày hoàn thành công việc . Do năng suất các công nhân hoàn thành công việc như nhau,nên số công nhân và số ngày hoàn thành xong công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch,vì thế ta có : \(y=\frac{a}{x}\). Theo điều kiện bài ra khi x = 3 thì y = 6 , nên thay vào công thức ta tính được a :

\(6=\frac{a}{3}\)=> a = 18

Do đó,khi x = 12 thì y = \(\frac{18}{12}=1,5\)

Vậy 12 công nhân với cùng năng suất như vậy hoàn thành công việc hết 1,5 ngày

Đọc tiếp...
Do Thi Phuong Anh 23 tháng 12 2019 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

12 công nhân gấp 3 công nhân số lần là:

12 / 3 = 4 (lần)

12 công nhân làm trong số ngày là:

6 / 4 =1,5 ( ngày )

Đáp số : 1,5 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng 8 tháng 12 2016 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

Do y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số là 2 => y=2/x (1)

z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là 3 =>y.z=3 (2)

thay (1) vào (2) có : 2/x.z=3 =>z=3:2/x=3.x/2=1,5x

=>z=1,5x

=>z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 1,5

^_^

Đọc tiếp...
Linh 20 tháng 12 2019 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Ta có:

y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2

\(\Rightarrow\) y=2/x

z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3

\(\Rightarrow\) z=3/y

\(\Rightarrow\) z=3.x/2

\(\Rightarrow\) z=1,5x

\(\Rightarrow\) z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 1,5

Đọc tiếp...
pektri5 15 tháng 11 2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hưng 8 tháng 12 2016 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

-Gọi số ngày làm mỗi tổ là a;b;c _Do số ngày làm và số người làm là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

=>10a=12b=15c => a/12=b/10=c/8 và a-b=3

_Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau => a/12=b/10=c/8=a-b/12-10=3/2=1,5

Từ a/12=1,5=>a=1,5.12=18

b/10=1,5=>b=1,5.10=15

c/8=1,5=>c=1,5.8=12 

^_^

Đọc tiếp...
Thanh Trúc 18 tháng 2 2016 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Gọi số người của đội thứ nhất , thứ hai và thứ ba lần lượt là x, y, z (người) (ĐK:x, y, z thuộc N*)

Theo đề bài ta có:

x + y = 5z

Gọi a là số ngày để đội thứ ba hoàn thành công việc

Vì cùng làm công việc như nhau nên số ngày hoàn thành và số người là hai đại lượng tỉ lệ nghichjneen ta có:

4x = 6y = 5z

=>x/1:4 = y/1:6 = z/1:a = x + y / 1/4 + 1/6 = 5z / 5:12 = z/12=12z

=>z/1:a = 12z => az = 12z

                     => a = 12

Vậy đội thứ ba hoàn thành công việc trong 12 ngày

Đọc tiếp...
Huy Vip Boi 9 tháng 4 2019 lúc 16:51
Báo cáo sai phạm

4x = 6y = az

Đọc tiếp...
Trinh :D 29 tháng 11 2019 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Ta có: 

x và y là tỉ ệ nghịch nên \(y=\frac{a}{x}\left(1\right)\)

Khi đó : \(y^2=\frac{a}{x^2}=\frac{a}{5}\)

\(\Leftrightarrow3.\frac{a}{2}+4.\frac{a}{5}=46\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(15a+18a\right)}{10}=46\)

\(\rightarrow23a=460\Rightarrow a=20\)

Thế vào (1) \(y=\frac{20}{x}\)

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

tk giúp tôi nhé

giúp tôi đạt 2000 điểm

nhé nhé nhé

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

cách làm nè nhớ tk nhé:

1 phút nhân viên đó đánh dc :

160 : 2,5 = 64 (từ)

để đánh 800 từ nhân viên đó cần:

800 : 64 = 12,5 (phút)

B2k4

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương 20 tháng 12 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

trả lời:

12,5 phút

có cần cách làm ko

bài này hình như là dành cho tiểu hok mà

Đọc tiếp...
Happy Tippie Cat 7 tháng 12 2019 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Gọi t1(h); t2(h); t3(h) lần lượt là thời gian đi từ A đến B của người đi xe máy, người đi xe đạp, người đi bộ.

Ta có: 

                              t2−t1=2t2−t1=2 (1)

Vì cùng chuyển động đều trên một quãng đường, nên vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau, ta có: 

                       12t1 = 4t2 = 1,5t3 \(\Rightarrow\frac{t_1}{12}=\frac{t_2}{3}=\frac{t_3}{8}\)     (2)

Từ (1) và (2) áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:

                          \(\frac{t_1}{1}=\frac{t_2}{3}=\frac{t_3}{8}=\frac{t_2-t_1}{3-1}=\frac{2}{2}=1\)

Suy ra:

\(\frac{t_3}{8}=1\Rightarrow t_3=8\)(thỏa mãn điều kiện)

Vậy người đi bộ đi từ \(A\rightarrow B\)mất 8 h.

Đọc tiếp...
trang nguyễn 15 tháng 8 2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

đây là toán lớp 7 sao lại giải như toán tiểu học thế

Đọc tiếp...
Trình Nguyễn Quang Duy 7 tháng 12 2019 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

è mình thấy đâu có bằng

Đọc tiếp...
è 7 tháng 12 2019 lúc 14:10
Báo cáo sai phạm

A B C

điều này đúng với mọi tam giác bạn nhé

Đọc tiếp...
è 7 tháng 12 2019 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

ế nhầm đường cao của tam giác sẽ bằng 1 cạnh của tam giác nên tìm đc 3 đường cao là tìm đc 3 cạnh rồi nhé !!!

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 5 tháng 7 2015 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Coi số gạo 1 người ăn 1 ngày là 1 phần thì có số phần là :

\(120\times18=2160\) (phần)

Số người còn lại là :

120 - 80 = 40 (người)

Số gạo đó đủ ăn trong thời gian là :

\(2160:40=54\) (ngày)

Đọc tiếp...
Việt Best Murad 14 tháng 3 2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

bài giải

1 người ăn hết số gạo giữ trữ trong số ngày là  : 120 x 18 = 2160(ngày)

chuyển đi 80 người thì còn lại số người là : 120 - 80 = 40(người)

đã chuyển đi 80 người thì 40 người ăn hết số gạo giữ trữ trong: 2160 : 40 = 54(ngày)

      Đáp số..........

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 5 tháng 7 2015 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

Số người còn lại là :

120 - 80 = 40 ( người )

Số gạo đó đủ cho 40 người ăn trong :

18 x 120 : 40 = 54 ( ngày )

               Đáp số : 54 ngày

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc anh 4 tháng 12 2019 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Hà My coi như hư không luôn cho đỡ phiền.Sao người để hình tử tế thì chị chửi còn như Boy dâm 2k8 lại không bị hả.Ông Boy dâm trông mặt còn khiếp hơn nhiều.Cha sinh mẹ đẻ ai cũng có 1 mặt khác nhau chứ.

Chấm mặt chị Nguyễn Hà My:1,5 điểm.

Đọc tiếp...
nguyen thi ngoc anh 4 tháng 12 2019 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Cùng họ Nguyễn,chị Nguyễn Hà My họ Nguyễn gì?Em Nguyễn Đình.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà My 4 tháng 12 2019 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

Chị Quyên nhà ta à

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: