Giúp tôi giải toán và làm văn


sofi sofia 10/03/2018 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

24 và 30 nhé giang ak ! love you

Đọc tiếp...
Đặng Trung Hiếu 20/02/2018 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Xuất ăn của 60 người trong 24 ngày là :

                  24 x 60 = 1440 ( xuất ăn )

Xuất ăn của 60 người trong 4 ngày là :

                  60 x 4 = 240 ( xuất ăn )

Số xuất ăn còn lại là :

                  1440 - 240 = 1200 ( xuất ăn )

Số người còn lại là :

                   60 - 20 = 40 ( người )

Số gạo còn lại đủ ăn trong số ngày là :

                    1200 : 40 = 30 ( ngày )

                                    Đáp số : Số gạo lúc đầu ăn : 24 ngày 

                                                : Số gạo lúc sau ăn : 30 ngày

                 

Đọc tiếp...
ngonhuminh 27/10/2016 lúc 00:04
Báo cáo sai phạm

AI-----------------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

tỷ số quảng đương xe tải xe con là 1/2

xe con đi 2/3 xe tải đi 1/3 quảng đường 

vậy sau 2 h gặp nhau

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 03/08/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là a

thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là b

60% = \(\frac{3}{5}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{3}\)

a - b = 4

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau là

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{a-b}{5-3}=\frac{4}{2}=2\)

Suy ra

\(\frac{a}{5}=2\Rightarrow a=2\cdot5=10\)

\(\frac{b}{3}=2\Rightarrow b=2\cdot3=6\)

Vậy thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là 10 giờ

       thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 6 giờ

Đọc tiếp...
Dương Lê 29/12/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

lay 4h nhan 60 phan tram

Đọc tiếp...
Pk M 21/12/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

- Gọi thời gian xe 1 là Ta, xe thứ 2 là Tb.          Gọi vận tốc xe 1 là Va, xe 2 là Vb

- Vì đi trên cùng một quãng đường AB nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Theo đề bài, ta có:

+ Va . Ta = Vb. Tb

+ Va = 60% Vb

+ Ta- Tb = 4 hay Tb = Ta- 4

\(\Rightarrow\) 60%. Vb . Ta = Vb. Ta -4

            Ta -4              = (  60% Vb. Ta ) : Vb

            Ta -4              =  3/5 . Ta

          Ta - (3/5. Ta)    = 4

               2/5 Ta          = 4

                      Ta          = 4: (2/5)

                      Ta           = 10 (h)

  \(\Rightarrow\) Tb = 10 -4 = 6 (h)

Đọc tiếp...
Iruko 15/08/2015 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian dự định đi là a(a>2)

Theo bài ra thì 54(a-1)=63(a-2)=AB

<=>54a-54=63a-126

<=>63a-54a=-54+126

<=>9a=72

<=>a=8(thỏa mãn a>2)

=>AB=54(8-1)=378

Vậy quãng đường AB dài 378 km và thời gian dự định là 8

Đọc tiếp...
Vo Trong Duy 27/11/2014 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là: x và y

Theo đề bài ta có: 35(x+y)=210(x-y)=12(xy)

=>35(x+y)=210(x-y) (1)

   210(x-y)=12(xy)    (2)

Từ (1)=> 35x+35y=210x-210y

             35y+210y=210x-35x

             245y=175x

         => x=(245y)/175=(7y)/5 (3)

Thay vào (2), ta được:

 210(x-y)=12(xy)

=>210[(7y)/5-y]=12[(7y/5*y]

=>210*[(2y)/5]=[(84y)/5]*y

=>(420y)/5=(84y^2)/5

=>[(420y)/5]-[(84y^2)/5]=0=>[84y*(5-y)]/5=0

=>y=0(vô lý); 5-y=0=>y=5

Thay vào (3), ta có: x=(7y)/5=(7*5)/5=35/5=7.

Vậy x=7; y=5.

Chắc đúng luôn!!!

 


 

Đọc tiếp...
Bùi Minh Hưng 24/12/2016 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

x=7 ,y=5

Đọc tiếp...
dungnguyentri 11/12/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm
Hikari 09/03/2015 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

số ngày 1 người sửa đoạn đường đó là:

15 x 30 = 450 (ngày)

số người hiện nay là:

450 : 10 = 45 (người)

số người đến thêm là:

45 - 30 = 15 (người)

đáp số: 15 người.

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

1 công nhân sẽ hoàn thành công việc trong số ngày là : 24 x 8 = 192 ( ngày )

Số công nhân có là : 8 + 4 = 12 ( người )

12 công nhân sẽ hoàn thành công việc trog số ngày là : 192 : 12 = 16 ( ngày )

                        Đ/S : 16 ngày 

tíc mk nha

Đọc tiếp...
Oops Killer 17/01/2018 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

1 công nhân làm xong công việc trong số ngày là :

24 x 8 = 192 ( ngày )

12 công nhân hoàn thành công việc trong số ngày là :

192 :  ( 8 + 4 ) = 16 ( ngày )

Đáp số :...

Đọc tiếp...
Trần Khởi My 17/01/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

kết bạn nha mình cungbảo bình nè

Đọc tiếp...
Đoàn MInh Đức 02/12/2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

108;90;36

Đọc tiếp...
thanhthao03012004 02/12/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

mình cug nghĩ giống bạn Đoàn Minh Đức vậy đấy

t=540/5 =>t=108

y=540/6=>y=90

còn z thì bạn tự tính nhé!

Đọc tiếp...
Dương Anh Tú 11/12/2016 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Cách giải là gì mới quan trọng

Đọc tiếp...
hoàng ngọc yến vy 14/12/2014 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

số công nhân sau khi tăng thêm là: 12+8=20

gọi x là thời gian 20 công nhân hoàn thành xong công việc

vì thôi gian tỉ lệ nghịch với công nhân 

nên 5.12 = x.20

      60=x.20

      3 =x

Vậy thời gian hoàn thành xong công việc giảm được là: 5 - 3=2

 

Đọc tiếp...
thuy chi 14/11/2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

2 giờ nha bạn

Đọc tiếp...
vu dinh dat 12/03/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

vì 20 l gấp 5 l 4 lần nên số can gấp số thùng 4 lần

ta có sơ đồ

can l--------ll--------ll--------ll--------l

thùngl--------l

số thùng là

30:3x(3-1)=10(thùng)

số lít nước mắm là

20x10=200(lít)

Đ/S 200 lít                       

Đọc tiếp...
Vương Anh Khoa 06/04/2017 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Đ/S:200 lít

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 10/10/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

200 l nha anh em

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 11/08/2015 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

1 người thì ăn hết trong: 120 x20= 2400( ngày)

số gạo dự trữ đủ ăn trong: 2400: 150=16 ( ngày)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 11/08/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

120x15=1800(ngày)

150 người ăn số gọa dự trữ trong số ngày là:

1800:150=12(ngày)

Đọc tiếp...
Lan phuong 02/09/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

1 người thì ăn hết trong:

      120x20=2400 (ngày)

số gạo dự trữ đủ trong :

      2400:150=16(ngày)

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 27/12/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)   ( theo định lí tổng ba góc của 1 tam giác )

vì \(\widehat{A}\)\(\widehat{B}\)\(\widehat{C}\)lần lượt tỉ lệ nghịch với 7,5,6

\(\Rightarrow7.\widehat{A}=5.\widehat{B}=6.\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\frac{7.\widehat{A}}{210}=\frac{5.\widehat{B}}{210}=\frac{6.\widehat{C}}{210}\)

hay \(\frac{\widehat{A}}{30}=\frac{\widehat{B}}{42}=\frac{\widehat{C}}{35}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{\widehat{A}}{30}=\frac{\widehat{B}}{42}=\frac{\widehat{C}}{35}=\frac{\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}}{30+42+35}=\frac{180^o}{107}=\)

chắc đề có vấn đề

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 29/12/2017 lúc 23:27
Báo cáo sai phạm

bài ko có vấn đề j cả. Thật sự ra phải đổi độ ra phúthay gì đó :/

Đọc tiếp...
DO HOANG KHANG 26/12/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm
o0o Vi Hồng Hạnh o0o 26/12/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

180 ngày . Vì có ít người hơn nên số ngày phải nhiều hơn .

Tk mk nha !!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Đỗ Hà Viên 26/12/2017 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

45 ngày

Đọc tiếp...
Đang Hung 01/02/2015 lúc 23:08
Báo cáo sai phạm

Thùy Trang tính nhầm rồi. Phải lấy 315:100.125=252.

18 người làm trong: 252: 18 = 14 ngày

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thuỳ Trang 04/01/2015 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

1 công nhân làm xong công việc cần số ngày là : 15 x 21=315 ngày.

Do năng suất lao động của mỗi người tăng thêm 25 % nên 1 người làm xong công việc trong số ngày là :

315 :100x 75= 954/4 ngày

18 công nhân công việc đó sẽ hoàn thành trong số ngày là :

954/4 x 18 =8505/2 ngày

Đ/s:

Kết quả ra số ngày lẻ, liệu đề bài có chút nhầm lẫn ? Mình nghĩ cách làm của mình là đúng rồi 

Đọc tiếp...
truong kim yen 02/11/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

bạn làm cũng nhầm luôn rồi

phải lấy 315.100:125=252

Đọc tiếp...
Nguyễn Hiền Phương 12/08/2015 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Hai bà mua hết gạo cùng 1 số tiền nên số gạo tỉ lệ nghịch với số tiền mỗi cân.

Gọi số gạo mỗi bà mua lần lượt là :a,b

\(\frac{a}{b}=\frac{4800}{4000}=\frac{6}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{a-b}{6-5}=12\Rightarrow a=12;b=10\)

vậy số gạo của bà thứ nhất là :12 kg

vậy số gạo của bà thứ hai là :10 kg

tick mình nha

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Băng Giá 12/08/2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

làm theo cách lớp 5 

Đọc tiếp...
nguyenthuyhang 20/11/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

ba thu nhat 12.ba thu hai 10

Đọc tiếp...
Lê Nguyễn Thái An 11/12/2014 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

y=2/x

z=3/y

suy ra z=3x/2=3*x/2

            =3/2*x

từ đó suy ra z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 3/2

Đọc tiếp...
sofi sofia 10/03/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Nha ơi ! I am sorry very much 

Đọc tiếp...
Nguyen Phuoc An 05/10/2017 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ thuận

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: