Giúp tôi giải toán và làm văn


Cao Anh Hoang 09/12 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

40x6/8=?

?=30 trang

Đọc tiếp...
anhthu bui nguyen 09/12 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

gọi số trang anh Tú đánh cùng thồi gian s anh Tuấn là h (h>0)

Vì số trang vi tính và thời gian tỉ lệ nghịch

\(\Rightarrow\frac{8}{6}=\frac{40}{a}\Rightarrow a=\frac{6\cdot40}{8}=30\)

Vậy anh Tú đánh được 30 trang.

#mon

Đọc tiếp...
I love you Hôm qua lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

đội công nhân đó phải lm tiếp số ngày là:

            10-4 =6(ngày)

đội công nhân lúc sau phải lm tiếp số ngày là:

           13-4=9(ngày)

tỉ số ngày lm lúc đầu với lúc sau là

            6:9=2/3

tỉ số công nhân lúc đầu và lúc sau là: 3/2

số công nhân lúc đầu là

          15:(3-2)x3=45(công nhân)

                           đ/s:........

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Bảo Ken 08/12 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

MFIO

Số ngày đội công nhân lúc đầu phải làm tiếp là

                         10 - 4 = 6 ( ngày )

Số ngày đội công nhân lúc sau phải làm tiếp là 

                      13 - 4 = 9 ( ngày )

Tỉ số của số ngày làm lúc đầu và lúc sau là :

                   6 : 9 = \(\frac{2}{3}\)

=>  Tỉ số của số công nhân lúc đầu và lúc sau là : \(\frac{3}{2}\)

Ta có sơ đồ

Tự vẽ

Số công nhân lúc đầu của cả đội là :

                15 : ( 3 - 2 ) x 3 = 45 ( công nhân )

                        Đ/s : .......

Đọc tiếp...
Stephen Hawking 27/11/2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ là 4 

\(\Rightarrow y=\frac{4}{x}\)(1)

Vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là \(-4\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow z=-4\frac{1}{4}y\)(2)

Thay (1) vào (2) ta được

\(z=-4\frac{1}{4}.\frac{4}{x}=\frac{-17}{x}\)

Vậy z tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là -17

Đọc tiếp...
Phạm Đào Hải Nam 26/11/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm
vì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 4 =>x=4/y (1) vì z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -4+1/4 =>z=-4+1/4×y =>y=z÷(-4+1/4) (2) từ (1) , (2) ta có x=4÷z÷(-17/4) x=-16/17 ÷ z vậy x TLN với z theo HSTL -16/17
Đọc tiếp...
Never_NNL 26/11/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

x = 4/y

z . \(-4\frac{1}{4}=y\)

x = 4/ z. \(-4\frac{1}{4}\)= -16/17 : z 

Vay x ti le nghich voi z theo he so ti le -16/17

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Tùng Hôm qua lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

mih lm dc lớp 7 nhg lười nên lm lớp 4 thông cảm nhá

đoạn đường sắt đó dài:

        8.560=4480(m)

cần số thanh ray là:

         4480:5=896( thanh ray) 

hộ mih nha

Đọc tiếp...
♚✔ ✌༺ ༻ƊøƦεαɱøη༺ ༻✌✔♚ 25/11/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Gọi số chi tiết máy tổ 1 làm được trong tháng 1 là x (x>0, x e N)
Số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng 1 là 800-x
Theo đề bài tổng số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng 2 là:
x + 15% x+ 800- x+ 20% .(800-x)= 945
<=> 5%x= 15
=> x= 300
800- x= 500
Vậy số chi tiết máy tổ 1 làm được trong tháng đầu là 300 chi tiết máy và số chi tiết máy tổ 2 làm được trong tháng đầu là 500 chi tiết máy

Đọc tiếp...
hoang phuc 18/11/2018 lúc 10:22
Báo cáo sai phạm

sai de bai rui!

Đọc tiếp...
Trần duy quý 18/11/2018 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Đổi 4h30p = 9/2 (h)

Gọi S (x>0) là độ dài của quảng đường AB (km)

Thời gian để ô tô chạy từ A đến B là   S/50  (h) 

Thời gian để ô tô chạy từ B về A là  S/40   (h)

     Theo bài ra ta có   S/50 + S/40 = 9/2

             => 5S + 4S = 900

          < => 9S =900

           <=> S = 100

 => Quảng đường AB dài 100km

     => thời gian để ô tô chạy từ A đến B là 

              100 : 50 = 2 ( h)

    => thời gian để ô tô chạy từ B về A là

              100 : 4 = 2,5 (h)

Đ/S : ........

Đọc tiếp...
hoàng ngọc yến vy 14/12/2014 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

số công nhân sau khi tăng thêm là: 12+8=20

gọi x là thời gian 20 công nhân hoàn thành xong công việc

vì thôi gian tỉ lệ nghịch với công nhân 

nên 5.12 = x.20

      60=x.20

      3 =x

Vậy thời gian hoàn thành xong công việc giảm được là: 5 - 3=2

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Lan Anh 16/11/2018 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

2h chúc bn hoc tôt

Đọc tiếp...
thuy chi 14/11/2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

2 giờ nha bạn

Đọc tiếp...
le duc anh 10/11/2018 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

tỉ lệ vận tốc mà bạn

Đọc tiếp...
Fan của Doraemon 10/11/2018 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

Gọi vận tốc xe đạp là x, xe ô tô là y (DK: y>x, x,y: dương)
theo đề cho vận tốc xe otô lớn hơn vận tốc xe đạp là 18km/h, ta có phương trình
y-x=18(1)
lại có khi 2 xe gặp nhau tại C, xe đạp phải mất 4h nữa mới đến B, ta có phương trình
y+4x=108(2)
Từ (1)và (2) ta có hệ phương trình:
y-x=18 và y+4x=108 , giải ra ta được x=18,y=36(TMĐK)
Vậy vận tốc xe đạp là 18(km/h), otô là 36(km/h)

Đừng k sai mình nha !~

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 06/10/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Chuyển 12 ng đi thì còn lại số người là :

       120 - 12 = 108 ( ng )

120 người ăn : 18 ngày

108 người ăn :..... ngày ?

1 người ăn số gạo đó hết số ngày là :

         18 . 120 = 2160 ( ngày )

Vậy số gạo CL đủ ăn trong :

             2160 : 108 = 20 ( ngày )

                    đ/s:..........

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 06/10/2018 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

1 người ăn số gạo dự trữ đó trong : 18 . 120 = 2160 ngày

Số người còn lại là : 120 - 12 = 108 người

Số gạo đủ ăn cho những người còn lại trong : 2160 : 108 = 20 ngày

Đ/s: 20 ngày

Không chắc lắm :)

Đọc tiếp...
ngô thị ngọc thương 15/10/2018 lúc 19:28
Báo cáo sai phạm

 số gạo đó đủ ăn cho  nhung nguoi con lai trong 20 ngay

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 07/03/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Giải

Lượng công việc còn lại là :

   120 x ( 20 - 5 ) = 1800

Số gạo còn lại đủ ăn trong :

   1800 : ( 120 + 30 ) = 12 ( ngày )

Đ/s : 12 ngày

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phương 11/04/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

12 ngay minh lam roi 100%

Đọc tiếp...
Dao THu Ngoc 04/11/2016 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

số công viecj còn lai la

120*(20-5)=1800

số gạo đủ ăn trong

1800:(120+30)=12 ngày

Đọc tiếp...
Việt Anh 09/10/2016 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

An đọc nhiều hơn Bình số ngày : 7 - 2 = 5 (ngày)

Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là : 10/15 = 2/3 => Số ngày An đọc so với Bình đọc = 3/2

Ta có sớ đồ : 

Số ngày An đọc : !____!____!____!

Số ngày Bình đọc !____!____!..5..!

Hiệu số phần : 3 - 2 = 1 (phần)

An đọc trong số ngày : 5 : 1 x 3 = 15 (ngày)

Quyển truyện dày số trang : 10 x 15 = 150 (trang)

Đọc tiếp...
mai duc hai 25/10/2018 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

dày 150 trang nhé

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 15/10/2016 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

An và Bình cùng đọc 2 quyển truyện giống nhau .Trung bình 1 ngày An đọc được 10 trang , Bình đọc được 15 trang. Hỏi uyển truyện dày bao nhiêu trang biết An đọc trước Bình 2 ngày , Bình đọc xong trước An 7 ngày  

An đọc nhiều hơn Bình số ngày : 7 - 2 = 5 (ngày)

Tỉ số trang An đọc trong 1 ngày so với Bình là : 10/15 = 2/3 => Số ngày An đọc so với Bình đọc = 3/2

Ta có sớ đồ : 

Số ngày An đọc : !____!____!____!

Số ngày Bình đọc !____!____!..5..!

Hiệu số phần : 3 - 2 = 1 (phần)

An đọc trong số ngày : 5 : 1 x 3 = 15 (ngày)

Quyển truyện dày số trang : 10 x 15 = 150 (trang)

nhé !

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: