Tỉ lệ nghịch - Hỏi đáp và thảo luận về Tỉ lệ nghịch - Giúp tôi giải toán - Học toán với OnlineMath

Giúp tôi giải toán và làm văn


Quách Trần Vũ 14/08 lúc 15:09
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Làm xong công việc trong 1 ngày cần số người là:

7x10=70(người)

Làm xong công việc trong 5 ngày cần số người là:

70:5=14(người)

Đ/s:14 người

Đọc tiếp...
Vũ Trần Minh Anh 14/08 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

bài 1:

giải:

Để làm xong cồn việc trong 1 ngày thì cần số người là:

7x10=70(người)

Để làm xong cồn việc trong 5 ngày thì cần số người là:

70:5=14(người)

Đ/S: 14 người

Bài 2:                 Bài giải:

 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

120x20=2400(ngày)

150 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

2400:150=16(ngày)

Đ/S: 16 ngày

Bài 3:                                Bài giải:

1 cái máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là:

3x4=12(giờ)

6 cái máy bơm hút hết nước ở hồ trong số giờ là:

12 : 6= 2(giờ)

Đ/S: 2 giờ.

Nếu đúng thì tk nha mng!

Đọc tiếp...
Lê Thị Như Quỳnh 14/08 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

a)  1000 người:      tăng 21 người

     4000 người:      tăng:...? người

b)  1000 người:      tăng 15 người

     4000 người:      tăng:...? người.  

    Giải theo cách tìm tỉ số.

a) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          21 x 4 = 84 (người)

b) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          15 x 4 = 60 (người)

ĐS: a) 84 người;    b) 60 người.

Đọc tiếp...
Lê Thị Như Quỳnh 14/08 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

a)  1000 người:      tăng 21 người

     4000 người:      tăng:...? người

b)  1000 người:      tăng 15 người

     4000 người:      tăng:...? người.  

    Giải theo cách tìm tỉ số.

a) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          21 x 4 = 84 (người)

b) 4000 người gấp 1000 người số lần là:

         4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm là:

          15 x 4 = 60 (người)

ĐS: a) 84 người;    b) 60 người.

nếu đúng thì bn

chúc bn hk tốt

Đọc tiếp...
đinh hải yến 14/08 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

ai đó tích sai cho bạn nguyễn tũn hộ tôi cái

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 26/07/2018 lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

1 người thì ăn trong số ngày là :

300 x 20 = 6000 ( ngày )

Có thêm 200 người nữa thì tổng cộng có số người ăn là :

300 + 200 = 500 ( người )

Vậy có thêm 200 người nữa thì đủ ăn trong số ngày là :

6000 : 500 = 12 ( ngày )

Đáp số : 12 ngày

Học tốt #

Đọc tiếp...
nguyenhuuphuoc 08/08/2018 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

12 ngày

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 17/07/2018 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

18 người gấp 9 người số lần là : 

18 : 9 = 2 ( lần )

540m2 gấp 270m2 số lần là :

540 : 270 = 2 ( lần )

27 người cuốc xong 270m2 đất trong thời gian là :

5 : 2 : 2 = 1,25 ( giờ )

Đáp số : 1,25 giờ

Học tốt #

Đọc tiếp...
Dont look at me 17/07/2018 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ mỗi người cuốc được:

\(540:9:5=12\left(m^2\right)\)

Trong 1 giờ 27 người cuốc được:

\(12.27=324\left(m^2\right)\)

72 người cuốc xong 270 m2 đất trong:

\(270:324=\frac{5}{6}\)( giờ )

                  Đáp số: \(\frac{5}{6}\)giờ.

Đọc tiếp...
bui thanh thao 09/07/2018 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

3 máy thứ nhất làm số h trên ngày là:

4x3=12[h]

để hoàn thành công việc đó thì cần số h là:

12x9=108[h]

cần số máy là:\

108:[6x3]=6[may]

dap so 6 may

neu sai thong cam nha 

tại lâu quá mk ko làm

Đọc tiếp...
Vũ Duy Hưng 09/07/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Thời gian mà cả 3 máy , mỗi máy làm 4 giờ/ngày phải làm trong 1 ngày là : 3 x 4 = 12 (giờ)

Thời gian để cả 3 máy , mỗi máy làm 4 giờ/ngày làm hết công việc đó là : 12 x 9 = 108  (giờ)

Để làm hết công việc đó trong 3 ngày thì cần số máy làm 6 giờ/ngày là : 108 : 6 = 18 (máy)

                                                                                                                                Đáp số : 18 máy 

Đọc tiếp...
Phùng Hải Yến 12/07/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm
Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Số người sau khi bổ sung là:

10+20=30 người

Tóm tắt:

10 người:        35 m mương

30 người:        ? m mương

Số m mương 30 người đào trong 1 ngày là:

30x35:10=105 m mương

Đáp/Số:105 m mương.

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 26/06/2015 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số tiền người đó có tất cả là :

5000 x 15 = 75 000 ( đồng )

Số gói kẹo người đó mua kẹo loại 7500 đồng là :

75 000 : 7500 = 10 ( viên kẹo )

Đáp số : 10 viên kẹo.

Đọc tiếp...
Kagamine Rin_Len 25/06/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Số tiền đó là:

      5000 x 15 = 75000 (đồng)

Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được số gói kẹo là:

      75000 : 7500 = 10 (gói)

              Đáp số: 10 gói.

Đọc tiếp...
Vo Trong Duy 27/11/2014 lúc 17:42
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số đó là: x và y

Theo đề bài ta có: 35(x+y)=210(x-y)=12(xy)

=>35(x+y)=210(x-y) (1)

   210(x-y)=12(xy)    (2)

Từ (1)=> 35x+35y=210x-210y

             35y+210y=210x-35x

             245y=175x

         => x=(245y)/175=(7y)/5 (3)

Thay vào (2), ta được:

 210(x-y)=12(xy)

=>210[(7y)/5-y]=12[(7y/5*y]

=>210*[(2y)/5]=[(84y)/5]*y

=>(420y)/5=(84y^2)/5

=>[(420y)/5]-[(84y^2)/5]=0=>[84y*(5-y)]/5=0

=>y=0(vô lý); 5-y=0=>y=5

Thay vào (3), ta có: x=(7y)/5=(7*5)/5=35/5=7.

Vậy x=7; y=5.

Chắc đúng luôn!!!

 


 

Đọc tiếp...
Bùi Minh Hưng 24/12/2016 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

x=7 ,y=5

Đọc tiếp...
dungnguyentri 11/12/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm
Ngô Thị Diệu Linh 12/06/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

vần tốc của người thứ 2: 10x1,5= 15 km/h

người thứ 2 đến B trong : 60/15=4 h

ngườithứ nhất đến B trong 60/10=6 h

để người thứ 2 đến B trc người thứ nhất 30 ph thì người 2 cần đi trước người 1 là

(120-30):10=90 ph

Đọc tiếp...
Ngô Thị Diệu Linh 12/06/2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

v người 2: 10x1,5= 15 km/h

người 2 đến B trong 60/15=4 h

người 1 đến B trong 60/10=6 h

để người 2 đến B trc người 1 30 ph thì người 2 cần đi trước người 1 là

(120-30):10=90 ph

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 11/06/2018 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

1 hs trong 1 ngày đào được:  \(74\div12=\frac{37}{6}\) (m mương)
18 hs trong 1 ngày đào được: \(\frac{37}{6}\times18=111\)(m mương)

Giải vậy đó :) 
 

Đọc tiếp...
Ngô Minh Ngọc 11/06/2018 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

giai kieu gi vay ban

Đọc tiếp...
Trần Kiều Thi 10/06/2018 lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

111 m nha :))

~ Học dỏi nha ~

Đọc tiếp...
Phạm Hồng Duyên 11/06/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Số m 1 học sinh đào trong 1 ngày là:

74:12=37/6(m)

Vậy 18hs đào trong 1 ngày là:

37/6.18=111(m)

Đọc tiếp...
Lương Ngọc Vuông 15/08/2014 lúc 09:00
Báo cáo sai phạm

vận tốc lúc đi từ B về A gấp vận tốc lúc đi từ A đến B là :

                      48 : 12 = 4 ( lần )

 vì vận tốc lúc đi từ B về gấp 4 lần vận tốc lúc đi từ A đến B nhiều hơn 4 lần thời gian đi từ B về A . vậy ta coi thời gian đi từ A đến B gồm 4 phần thì thời gian đi từ B về A gồm 1 phần .

      tổng số phần bằng nhau là : 

          4 + 1 = 5 ( phần ) 

    thời gian đi từ A đến B là :

            10 : 5 x 4= 8 ( giờ )

quãng đường từ A đến B là : 

         12 X 8 =96 ( km ) 

                 đáp số : 96 km

Đọc tiếp...
mini 21/12/2016 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

tớ nghĩ đó có mấy bài dể mà mấy cậu cần gì

Đọc tiếp...
nguughjk 29/08/2014 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

so voi xe dap thi o to di nhanh gap so lan la : 48:12=4(lan)

vay thoi gian di gap so lan la:xe dap 4p ,xe oto la 1 p tong la 10 gio ngoac dau ? o cho tren o to

              o to di duoc la 10:(4+10nhan4=2 gio

             quang duong dai la 48nhan 2=96 gio

       dap so 96 gio

 

Đọc tiếp...
phạm nguyễn ngọc nhân 08/08/2016 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

Một người ăn được là :750 x 40 = 30000(kg)


 

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 07/04/2017 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

Số người đến thêm là:

        750x40=30000(người)

             Đáp số: 30000 người

Đọc tiếp...
chu thi linh trang 04/11/2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

ra 30000 đúng đó nghe

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: