Giúp tôi giải toán và làm văn


tôn thị tuyết mai 29/08/2015 lúc 14:33
Báo cáo sai phạm

chào chị, chị là nhà khoa học phải ko ạ

hihi, cho em lm quen với chị nha, chị phát mk đc 1 bài toán quá hay!

Đọc tiếp...
Tran Thi Hong Giang 29/08/2017 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Trong 1 ngày, 5 xe chuyển được

144 : 6 = 24 tấn 

Trong 1 ngày , 1 xe chuyển được

24 : 5 = 4, 8 tấn

Trong 1 ngày 15 xe chuyển được

4,8 x 15 = 72 tấn

Trong 3 ngày, 15 xe chuyển được

72 x 3 = 216 tấn

Đọc tiếp...
jenny 19/10/2014 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Đây là bài có liên quan tới tỉ lệ vậy bạn làm đúng rùi 

Đọc tiếp...
Nguyen van an 23/09/2017 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Số trang đánh được trong 12 ngày là

12x10=120(trang)

số trang phải đánh được trong mỗi ngày là

120/8=15(trang0

Đáp số 15 trang

Đọc tiếp...
pham thi khanh ly 13/10/2018 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

các bạn tóm tắt cho mình nhé

Đọc tiếp...
Han Sara ft Tùng Maru 17/07/2018 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

18 người gấp 9 người số lần là : 

18 : 9 = 2 ( lần )

540m2 gấp 270m2 số lần là :

540 : 270 = 2 ( lần )

27 người cuốc xong 270m2 đất trong thời gian là :

5 : 2 : 2 = 1,25 ( giờ )

Đáp số : 1,25 giờ

Học tốt #

Đọc tiếp...
Dont look at me 17/07/2018 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ mỗi người cuốc được:

\(540:9:5=12\left(m^2\right)\)

Trong 1 giờ 27 người cuốc được:

\(12.27=324\left(m^2\right)\)

72 người cuốc xong 270 m2 đất trong:

\(270:324=\frac{5}{6}\)( giờ )

                  Đáp số: \(\frac{5}{6}\)giờ.

Đọc tiếp...
linh khuonghoang 05/10/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Nếu coa 1 người ăn thì có số ngày là : 

120 x 15 = 1800 ( ngày ) 

Nếu có 30 người rời đi nơi khác thì đơn vị còn lại số người là :

120 - 30 = 90 ( người )

Đơn vị đó ăn hết số gao trong số ngày là:

1800 / 90 = 20 ( ngày ).

Đ/ s....

h cho mình nha. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 05/10/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

1 người ăn hết số gạo trong số ngày là :

         120 x 15 = 1800 ( ngày )

Đơn vị đó ăn hết số gạo trong số ngày là :

          1800 : 30 = 60 ( ngày )

                       Đ/S : 60 ngày

       

Đọc tiếp...
Cool 06/10/2018 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Số người còn lại là :

     120 - 12 = 108 ( người )

Số gạo đó đủ cho 108 người ăn trong số ngày là :

     120 x 18 : 108 = 20 ( ngày )

                  Đ/s : 20 ngày

Đọc tiếp...
Wendy Marvell__er 07/10/2018 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

số người đủ ăn cho nhuk người còn lại là : 20 ngày

đúng đấy 

mik nha

hjjjjj

...............

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 06/10/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Chuyển 12 ng đi thì còn lại số người là :

       120 - 12 = 108 ( ng )

120 người ăn : 18 ngày

108 người ăn :..... ngày ?

1 người ăn số gạo đó hết số ngày là :

         18 . 120 = 2160 ( ngày )

Vậy số gạo CL đủ ăn trong :

             2160 : 108 = 20 ( ngày )

                    đ/s:..........

Đọc tiếp...
Aino Megumi II Cure Lovely 27/12/2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Lương thực chuẩn bị: 350x35=12250 khẩu phần( phần ăn mỗi người/ ngày)
Số khẩu phần đã dùng trong 1 tuần: 350x7=2450 kp
Số kp còn: 12250-2450=9800kp
Sớm hơn 7 ngày có nghĩa là còn ăn: 35-7-7=21 ngày
Số người đến: 9800:21-350= ( bị số lẻ...)
2. Khi Tuấn đọc thì Khương đã đọc được: 15x4=60 trang
Khi Tuấn đọc xong thì Khương còn phải đọc: 15x2=30 trang
Vậy nếu đọc cùng lúc thì khi Tuấn đọc xong thì Khương còn phải đọc: 60+30=90 trang
Mỗi ngày Tuấn đọc nhiều hơn: 20-15=5 trang
Số ngày Tuấn đọc: 90:5=18 ngày
Số trang của quyển sách: 20x18=360 trang
3. Số công phải thực hiện: 15x20=300 công
Sau 4 ngày số công đã thực hiện: 15x4=60 công
Số công còn phải thực hiện: 300-60=240 công
Thời gian còn phải thực hiện: 240:(15-5)= 24 ngày
Số ngày thực hiện lâu hơn dự định: 24+4-20=8 ngày

mik đã giải kic giúp cậu rồi vậy giúp mình nhé !!!!!

Đọc tiếp...
le anh tu 27/12/2016 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm

 Lương thực chuẩn bị: 350x35=12250 khẩu phần( phần ăn mỗi người/ ngày) 
Số khẩu phần đã dùng trong 1 tuần: 350x7=2450 kp 
Số kp còn: 12250-2450=9800kp 
Sớm hơn 7 ngày có nghĩa là còn ăn: 35-7-7=21 ngày 
Số người đến: 9800:21-350= ( bị số lẻ...) 

tk nha bạn'

thank you bạn

(^_^)

Đọc tiếp...
Bùi Quốc Huy 10/10/2017 lúc 21:45
Báo cáo sai phạm

số bị dư bạn ạ

Đọc tiếp...
Trần Vũ Hải Băng 07/01/2015 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

10 công nhân : 15 ngày

15 công nhân : ? ngày

Số gạo đã chuẩn bị ban đầu đủ để 15 công nhân ăn trong:

10 x 15 : 15 = 10 (ngày)

Chúc em làm bài tốt nhé!

Đọc tiếp...
phamthutrang 30/09/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

Tớ không thể nói chuyện được đâu mà 

Đọc tiếp...
phamthutrang 30/09/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm
Tớ có 12 cái but
Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 27/10/2014 lúc 08:16
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm xưởng đó phải dệt theo kế hoạch là: 15 x 300 = 4500 sản phẩm

Số ngày để hoàn thành kế hoạch theo năng suất mới là: 4500 : 450 = 10 ngày

Đọc tiếp...
lê đức trung phát 27/10/2014 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

số sản phẩm trong 15 ngày làm dược khi xưởng chưa cải tiến là

      300.15=4500(sản phẩm)

số ngày xưởng dệp hoàng thành kế hoạch sau khi cải tiến là

     4500:450=10(ngày)

                    Đáp số:10 ngày

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 01/10/2018 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

số sản phẩm được sản xuất trong 15 ngày là:

300 . 15 = 4500 ( sản phẩm )

xưởng dệt đó làm trong số ngày thì hoàn thành kế hoạch là:

4500 : 450 = 10 ( ngày )

đáp số: 10 ngày

Đọc tiếp...
Lê Thùy Linh 01/04/2018 lúc 10:39
Báo cáo sai phạm

Nếu 50 người làm hết số công việc trong 27 ngày. Nếu thêm số thợ thì công việc còn lại hết 15 ngày.

Gọi số người thêm là x , ta có :

                        50 : 27 = 15 + (50 + x) = 15 + 600 = 40

                         Vậy số người thêm là 40 người. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy 24/07/2017 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

40 người thợ nha bạn

k mik nha

Đọc tiếp...
Trịnh Đức Hưng 05/02/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

tớ cũng ko bít haha :D ;D :) ;)

:3:3:3:3:3

Đọc tiếp...
Huỳnh Văn Hiếu 26/06/2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

Số người sau khi bổ sung là:

10+20=30 người

Tóm tắt:

10 người:        35 m mương

30 người:        ? m mương

Số m mương 30 người đào trong 1 ngày là:

30x35:10=105 m mương

Đáp/Số:105 m mương.

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 26/06/2015 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số tiền người đó có tất cả là :

5000 x 15 = 75 000 ( đồng )

Số gói kẹo người đó mua kẹo loại 7500 đồng là :

75 000 : 7500 = 10 ( viên kẹo )

Đáp số : 10 viên kẹo.

Đọc tiếp...
Kagamine Rin_Len 25/06/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Số tiền đó là:

      5000 x 15 = 75000 (đồng)

Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được số gói kẹo là:

      75000 : 7500 = 10 (gói)

              Đáp số: 10 gói.

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 02/10/2015 lúc 05:19
Báo cáo sai phạm

bài 1

Số người còn lại sau khi giảm là :

180 - 30 = 150 ( người )

Số gạo đó đủ cho 150 người ăn trong số ngày là :

10 x 180 : 150 = 12 ( ngày )

         Đáp số : 12 ngày 

Đọc tiếp...
Trần Hà Quỳnh Như 21/03/2016 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

b1 : Chỉ 1 người thì mất: 10 x 18 = 180 (ngày)
Nếu giảm đi 6 người thì thời gian cần để ăn hết số gạo là: 180 : (18 - 6) = 15 (ngày)
Số ngày nhiều hơn dự định là: 15 - 10 = 5 (ngày)

b2 :Số gạo còn lại 750 người ăn trong số ngày
50-10=40 ngày
Số người ăn hết gạo còn lại trong 25 ngày
750×40:25= 1200 người
số người đến thêm
1200-750=450 người

Đọc tiếp...
Lã Gia Hưng 01/10/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Bài 1 :       Bài giải

Số người ăn giảm đi 30 người thì bếp đó còn lại số người ăn là :

        180 - 30 = 150 (người)

Muốn ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người ăn là :

        180 x 10 = 1800 (người)

Số gạo đó đủ ăn trong số ngày là :

        1800 : 150 = 12 (ngày)

                Đáp số : 12 ngày.

Bài 2 :           Bài giải

Sau 10 ngày ăn, đội đó còn phải ăn hết số gạo đó trong số ngày là :

        50 - 10 = 40 (ngày)

Muốn ăn hết số gạo còn lại trong 1 ngày thì cần số người ăn là :

        750 x 40 = 30000 (người)

Muốn ăn hết số gạo còn lại trong 25 ngày thì cần số người là :

        30000 : 25 = 1200 (người)

Số người đến thêm là :

        1200 - 750 = 450 (người)

                Đáp số : 450 người.

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 18/08/2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số sản phẩm 15 ngày làm là :  300 × 15 = 4500 ( sản phẩm ) 

Xưởng dệt đó làm trong số ngày thid hoàn thành kế hoạch là :  4500 : 450 = 10 ( ngày ) 

Đáp số : ................

hok tốt

Đọc tiếp...
Mary Lê 18/09/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm 15 ngày làm là : 300 x 15 = 4500 ( sản phẩm )

Số ngày xưởng dệt đó làm là : 4500 : 450 = 10 ( ngày )

Đọc tiếp...
Tâm Lardy 11/04/2017 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Số sản phẩm 15 ngày làm là: 300x15=4500(sản phẩm)

Số ngày xưởng dệt đó làm là:

      4500:450=10 (ngày)

          Đáp số: 10 ngày

Đọc tiếp...
Phan Nguyễn Hải Yến 28/09/2015 lúc 06:39
Báo cáo sai phạm

Số ngày công để hoàn thành công việc đó là:

20x15=300 (ngày công)

Số ngày công 15 công nhân làm việc trong 8 ngày là:

15x8=120 (ngày công)

Số công nhân sau khi được cử đến là:

15+5=20 (công nhân)

Số ngày công còn lại là:

300-120=180 (ngày công)

Số ngày công họ sẽ phải làm tiếp là:

180:20=9 (ngày)

               Đáp/Số: 9 ngày

Đọc tiếp...
Xiumin 20/11/2016 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

9 ngày nha bn

h mk nếu n mún

Đọc tiếp...
Trần Tú QUYÊN 02/11/2016 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm
Đỗ Phạm Ngọc Phước 03/08/2015 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

Số ngày cần để hoàn thành kế hoạch là:

30*12:18=20(ngày)

Đáp số : 20 ngày

**** MIK NHÉ

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 01/10/2018 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Muốn làm xong trong 1 ngày thì xưởng đó phải làm đc:

30x12=360(bộ)

=>Số ngày cần để hoàn thành kế hoạch là:

360:18=20(ngày)

P/s:...

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 03/08/2015 lúc 09:26
Báo cáo sai phạm

Số bộ bàn ghế cần làm hết là:

30x12=360(bộ)

Vì cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng làm đc 18 bộ

=> Xưởng hoàn thành công việc trong:

360:18=20(ngày)

Đọc tiếp...
minh trần lê 29/09/2018 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

 Giải : 

1260 gấp 6 số lần là :

1260 : 6 = 210 ( lần )

a ) muốn tiện 1260 bánh xe đó mất số giờ là :

4 x 210 = 840 ( giờ )
b ) muốn tiện 1260 bánh xe ấy mất số ngày là :

840 : 8 = 105 ( ngày )

ĐÁP SỐ :  a) 840 giờ                                                                                                                                    b) 105 ngày

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 29/09/2018 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

5b.
1 ngày công lạo động thì người ta tiện đc:
(8:4)x6=12(bánh xe)
Muốn tiện 12 bánh xe thì mất:
1260:12=105(ngày công)

P/s:...

##diemconglinh##

.@

Đọc tiếp...
minh trần lê 29/09/2018 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn =)))

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 04/10/2018 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Xưởng mộc làm trong:

30x12:18=20(ngày)

Ps:....

srdctfuvghjbnk

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 05/11/2017 lúc 16:46
Báo cáo sai phạm

hoàng thị thu trang

27 ngày nha bạn

k tui nha

 thank

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 29/09/2017 lúc 05:42
Báo cáo sai phạm

Trong 30 ngày xưởng đó làm được: 

              30 x 12 = 360 ( bộ )

Nếu mỗi ngày sản xuất 18 bộ bàn ghế thì cần số ngày là : 

            360 : 18 = 20 ( ngày )

                          Đáp số : 20 ngày

Đọc tiếp...
nguyen van sang 21/09/2014 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

Số gạo chở 80 người ăn trong 15 ngày là:

   80x15=1200 {kg}

Số gạo cho 80 người ăn trong 5 ngày là:

     1200:5=900{kg}

Số gạo cho 100 người ăn trong số ngày là:

    900:100=9{Ngày}

Đáp số: 9 ngày

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 08/10/2016 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

số đó là

9 ngày nhé

bn mình làm

đúng ko vậy bn

Đọc tiếp...
duong quang thanh 01/02/2016 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

9 ngay chac chan luon

 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: