Giúp tôi giải toán và làm văn


Hikari 09/03/2015 lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

số ngày 1 người sửa đoạn đường đó là:

15 x 30 = 450 (ngày)

số người hiện nay là:

450 : 10 = 45 (người)

số người đến thêm là:

45 - 30 = 15 (người)

đáp số: 15 người.

Đọc tiếp...
oOo Lê Ánh Hằng oOo 28/09/2016 lúc 21:26
Báo cáo sai phạm

1 công nhân sẽ hoàn thành công việc trong số ngày là : 24 x 8 = 192 ( ngày )

Số công nhân có là : 8 + 4 = 12 ( người )

12 công nhân sẽ hoàn thành công việc trog số ngày là : 192 : 12 = 16 ( ngày )

                        Đ/S : 16 ngày 

tíc mk nha

Đọc tiếp...
Oops Killer 17/01 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

1 công nhân làm xong công việc trong số ngày là :

24 x 8 = 192 ( ngày )

12 công nhân hoàn thành công việc trong số ngày là :

192 :  ( 8 + 4 ) = 16 ( ngày )

Đáp số :...

Đọc tiếp...
Trần Khởi My 17/01 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

kết bạn nha mình cungbảo bình nè

Đọc tiếp...
Đoàn MInh Đức 02/12/2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

108;90;36

Đọc tiếp...
thanhthao03012004 02/12/2016 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

mình cug nghĩ giống bạn Đoàn Minh Đức vậy đấy

t=540/5 =>t=108

y=540/6=>y=90

còn z thì bạn tự tính nhé!

Đọc tiếp...
Dương Anh Tú 11/12/2016 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

Cách giải là gì mới quan trọng

Đọc tiếp...
hoàng ngọc yến vy 14/12/2014 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

số công nhân sau khi tăng thêm là: 12+8=20

gọi x là thời gian 20 công nhân hoàn thành xong công việc

vì thôi gian tỉ lệ nghịch với công nhân 

nên 5.12 = x.20

      60=x.20

      3 =x

Vậy thời gian hoàn thành xong công việc giảm được là: 5 - 3=2

 

Đọc tiếp...
thuy chi 14/11/2017 lúc 22:49
Báo cáo sai phạm

2 giờ nha bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 03/08/2015 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Gọi thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là a

thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là b

60% = \(\frac{3}{5}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{5}{3}\Rightarrow\frac{a}{5}=\frac{b}{3}\)

a - b = 4

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau là

\(\frac{a}{5}=\frac{b}{3}=\frac{a-b}{5-3}=\frac{4}{2}=2\)

Suy ra

\(\frac{a}{5}=2\Rightarrow a=2\cdot5=10\)

\(\frac{b}{3}=2\Rightarrow b=2\cdot3=6\)

Vậy thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB là 10 giờ

       thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 6 giờ

Đọc tiếp...
Dương Lê 29/12/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

lay 4h nhan 60 phan tram

Đọc tiếp...
Pk M 21/12/2017 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

- Gọi thời gian xe 1 là Ta, xe thứ 2 là Tb.          Gọi vận tốc xe 1 là Va, xe 2 là Vb

- Vì đi trên cùng một quãng đường AB nên thời gian và vận tốc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

- Theo đề bài, ta có:

+ Va . Ta = Vb. Tb

+ Va = 60% Vb

+ Ta- Tb = 4 hay Tb = Ta- 4

\(\Rightarrow\) 60%. Vb . Ta = Vb. Ta -4

            Ta -4              = (  60% Vb. Ta ) : Vb

            Ta -4              =  3/5 . Ta

          Ta - (3/5. Ta)    = 4

               2/5 Ta          = 4

                      Ta          = 4: (2/5)

                      Ta           = 10 (h)

  \(\Rightarrow\) Tb = 10 -4 = 6 (h)

Đọc tiếp...
vu dinh dat 12/03/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

vì 20 l gấp 5 l 4 lần nên số can gấp số thùng 4 lần

ta có sơ đồ

can l--------ll--------ll--------ll--------l

thùngl--------l

số thùng là

30:3x(3-1)=10(thùng)

số lít nước mắm là

20x10=200(lít)

Đ/S 200 lít                       

Đọc tiếp...
Vương Anh Khoa 06/04/2017 lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

Đ/S:200 lít

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 10/10/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

200 l nha anh em

Đọc tiếp...
tôn thị tuyết mai 11/08/2015 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

1 người thì ăn hết trong: 120 x20= 2400( ngày)

số gạo dự trữ đủ ăn trong: 2400: 150=16 ( ngày)

Đọc tiếp...
Lê Quang Phúc 11/08/2015 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

120x15=1800(ngày)

150 người ăn số gọa dự trữ trong số ngày là:

1800:150=12(ngày)

Đọc tiếp...
Lan phuong 02/09/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

1 người thì ăn hết trong:

      120x20=2400 (ngày)

số gạo dự trữ đủ trong :

      2400:150=16(ngày)

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 27/12/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)   ( theo định lí tổng ba góc của 1 tam giác )

vì \(\widehat{A}\)\(\widehat{B}\)\(\widehat{C}\)lần lượt tỉ lệ nghịch với 7,5,6

\(\Rightarrow7.\widehat{A}=5.\widehat{B}=6.\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\frac{7.\widehat{A}}{210}=\frac{5.\widehat{B}}{210}=\frac{6.\widehat{C}}{210}\)

hay \(\frac{\widehat{A}}{30}=\frac{\widehat{B}}{42}=\frac{\widehat{C}}{35}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\frac{\widehat{A}}{30}=\frac{\widehat{B}}{42}=\frac{\widehat{C}}{35}=\frac{\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}}{30+42+35}=\frac{180^o}{107}=\)

chắc đề có vấn đề

Đọc tiếp...
Lê Nhật Khôi 29/12/2017 lúc 23:27
Báo cáo sai phạm

bài ko có vấn đề j cả. Thật sự ra phải đổi độ ra phúthay gì đó :/

Đọc tiếp...
DO HOANG KHANG 26/12/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm
o0o Vi Hồng Hạnh o0o 26/12/2017 lúc 09:54
Báo cáo sai phạm

180 ngày . Vì có ít người hơn nên số ngày phải nhiều hơn .

Tk mk nha !!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Đỗ Hà Viên 26/12/2017 lúc 09:34
Báo cáo sai phạm

45 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Hiền Phương 12/08/2015 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

Hai bà mua hết gạo cùng 1 số tiền nên số gạo tỉ lệ nghịch với số tiền mỗi cân.

Gọi số gạo mỗi bà mua lần lượt là :a,b

\(\frac{a}{b}=\frac{4800}{4000}=\frac{6}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{a}{6}=\frac{b}{5}=\frac{a-b}{6-5}=12\Rightarrow a=12;b=10\)

vậy số gạo của bà thứ nhất là :12 kg

vậy số gạo của bà thứ hai là :10 kg

tick mình nha

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Băng Giá 12/08/2015 lúc 13:40
Báo cáo sai phạm

làm theo cách lớp 5 

Đọc tiếp...
nguyenthuyhang 20/11/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

ba thu nhat 12.ba thu hai 10

Đọc tiếp...
unchiha itachi 12/12/2014 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

Ta có :

Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 1km/h thì mất : 4x60=240(h)

=>Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h thì mất : 240 : 45=5,3 (h)

Mà 5,3h =5h20 phút

Vậy ô tô đi từ A đến B hết 5h 20 phút

Đọc tiếp...
unchiha itachi 12/12/2014 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Ta có :

Ô tô đitừ A đến B với vận tốc 1km/h thì mất: 4x60=240(h)

=>Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h mất: 240 :45=5,3(h)

mà 5,3 h = 5 h 20phút
 

Đọc tiếp...
Bui Nguyen Thanh Huyen 17/12/2016 lúc 11:52
Báo cáo sai phạm

quang duong o to di voi van toc 60km/h la 60*4=240(km)                                                                                                                      thoi gian o to di voi van toc 45km/h la 240:45=5.(3)(h)                                                                                                                            doi 5.3h=318 phut

Đọc tiếp...
gv 23/09/2014 lúc 07:33
Báo cáo sai phạm

Bài này rất nhiều bạn nhầm: lấy tổng hai vận tốc chia đôi, như thế là không đúng vì thời gian đi nửa đoạn đường đầu (do vận tốc lơn hơn) ít hơn thời gian đi nửa đoạn sau.

Vì nửa đoạn đường đầu bằng nửa đoạn đường sau => thời gian đi tỉ lệ nghịch với vận tốc. 

=> Tỉ lệ vận tốc nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau là 10 : 15 = 2/3

=> Gọi thời gian đi nửa đoạn đường đầu là 2t thì thời gian đi nửa đoạn đường sau là 3t

=> Tổng thời gian là: 2t + 3t = 5t

Tổng quãng đường là: 15 x 2t + 10 x 3t = 60t

=> Vận tốc trung bình = tổng quãng đường / tổng thời gian = 60t/5t = 12 km/h

Đ/S: 12 km/h

Đọc tiếp...
Tiêu Dij 01/11/2014 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

Giải Đơn Giản Đây : Vtb = S/(t1 + t2)

Mà t1 = S/( 2*15)   

t2 = S/(2*10)

=> Vtb = 12 Km/h

Đọc tiếp...
phan nguyễn thảo ngân 22/09/2014 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là:

             [15 + 10 ]: 2 =12,5(km)

          Đáp số:12,5 km

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Đăng 06/03/2015 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

60 phút thì nhanh hơn 60 km

Đổi 2 h 30= ..............

2h 20=..............

Tính tỉ số thời gian suy ra tỉ số vận tốc

Hiệu là 60 km tính từng v một

rùi trừ đj

Đơn giản

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Huyền Trang 09/05/2016 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

tui chọn câu trả lời của Nuyễn Hải Đăng

Đọc tiếp...
Tiểu Yết 21/11/2016 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Ba đơn vị cùng góp vốn xây dựng chung một chiếc cầu hết 340 triệu đồng. Đơn vị thứ nhất có 8 xe và ở cách cầu 1,5 km. Đơn vị thứ hai có 6 xe và ở cách cầu 3km. Đơn vị thứ ba có 4 xe và ở cách cầu 1 km. Hỏi mỗi đơn vị phải trả bao nhiêu tiền biết rằng số tiền tỉ lệ thuận với số xe và tỉ lệ nghịch với khoảng cách của mỗi đơn vị đến nơi xây cầu.

Đọc tiếp...
Minh Châu 21/11/2014 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

a  người  làm trong   b  ngày  được  c   công cụ      ==>

1  người  làm trong   b  ngày  được \(\frac{c}{a}\) công cụ     ==>   

b  người làm trong  1 ngày được \(\frac{c}{a}\) công cụ   ==>

b  người   làm trong  \(\frac{a.a}{c}\) ngày được a công cụ

Vậy để b người sản xuất được a công cụ thì cần  \(\frac{a^2}{c}\) ngày

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 14/12/2017 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

a người làm trong b ngày được c công cụ ==>
1 người làm trong b ngày được
a
c công cụ ==>
b người làm trong 1 ngày được
a
c công cụ ==>
b người làm trong
c
a.a ngày được a công cụ
Vậy để b người sản xuất được a công cụ thì cần
c
a
2
ngày

hok tốt @_@

Đọc tiếp...
quynh như 09/11/2016 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

  Một người làm xong công việc đó trong số ngày là :                                                                                                              

                            8 x 6 = 48 ( ngày )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó có số người là :                                                                                                            

                           8 + 4 = 12 ( người )                                                                                                                                  

Sau khi bổ sung thì tổ công nhân đó hoàn thành công việc trong số ngày là :                                                                        

                           48 : 12 = 4 ( ngày )                                                                                                                                        

Tổ công nhân đó hoàn thành sớm hơn dự định số ngày là :                                                                                                  

                         6 - 4 = 2 ( ngày )                                                                                                                    

                                           Đáp số : 2 ngày

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Thảo 26/09/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

2 ngày nha bn

Đọc tiếp...
nasuki subaru 19/09/2017 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

2 ngay nh bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: