Giúp tôi giải toán và làm văn


Đỗ Ngọc Hải 11 tháng 6 2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Ta có:

B=1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+20.21.22

=>4B=1.2.3(4-0)+2.3.4(5-1)+3.4.5(6-2)+...+20.21.22(23-19)

<=>4B=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+3.4.5.6-2.3.4.5+...+20.21.22.23-19.20.21.22

<=>4B=20.21.22.23

<=>B=5.21.22.23=53130

Đọc tiếp...
Thắng Phạm 14 tháng 1 2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm
ninh tran 23 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
_кнáин_ℓιин_ 8 tháng 8 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

= -1 +(01_ +-1+1+-1+1+-1 (có 51 số hạng)

=-51

Đọc tiếp...
전 정국 * * 김태형 28 tháng 4 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

\(1-2+3-4+5-6+...+99-100+101\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)+101\)(50 số hạng -1)

\(=-50+101\)

\(=51\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20 tháng 7 2015 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

5B = 1/11 - 1/16 + 1/16 - 1/21 + 1/21 - 1/26 +.........+ 1/56 - 1/61 +1/61 - 1/66 
5B = 1/11 - 1/66 
5B = 5/66 
B = 1/66

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 25 tháng 7 2018 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{11.16}+\frac{1}{16.21}+...+\frac{1}{61.66}\)

\(\Rightarrow5B=\frac{1}{11}-\frac{1}{16}+\frac{1}{16}-\frac{1}{21}+...+\frac{1}{61}-\frac{1}{66}\)

\(\Rightarrow5B=\frac{6}{66}-\frac{1}{66}=\frac{5}{66}\)

\(\Rightarrow B=\frac{1}{66}\)

Đọc tiếp...
hoàng ngọc ánh 21 tháng 5 2018 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

1/66

nha bn

Đọc tiếp...
THE HACK 25 tháng 10 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Mình chỉ biết câu b thôi nhưng ko biết là có đúng hay ko mik chỉ nghĩ thế thôi

A=2+4+6+.........+(2n)

=2.1+2.2+2.3+........+2.n

=2.(1+2+3+4+.......+n)

=2K

Mà số chính phương là 2 số giống nhau nhân nhau.Nhưng 2K là K.2 chứ ko phải là K.K nên A ko phải là số chính phương.

Mik ko biết làm câu a vì mik chưa học tính số n.

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 24 tháng 10 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(T=3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow5T=5.\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow5T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}\)

\(\Rightarrow5T-T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow4T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-3-\frac{3}{5}-\frac{3}{25}-\frac{3}{125}-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow4T=15-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow T=\left(15-\frac{3}{625}\right):4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn thị yến nhi 22 tháng 10 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

sorry bạn rất nhìu

mong bạn thông cảm nếu sai mong bạn bỏ qua cho mình! :(

Đọc tiếp...
Thiều Thảo Chi 22 tháng 10 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi đây là tính nhanh mà hic

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Thi 6 tháng 2 2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

Công thức là:1/4.(n-2)(n-1)n(n+1)

=>1.2.3+...+100.101.102=1/4.100.101.102.103

=25.101.102.103

=26527650

Đọc tiếp...
Đào Đức Mạnh 5 tháng 8 2015 lúc 14:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+...+\frac{89}{90}=1-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{6}+...+1-\frac{1}{90}=9-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{90}\right)\)

\(=9-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}\right)=9-\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(=9-\left(1-\frac{1}{10}\right)=8+\frac{1}{10}=\frac{81}{10}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 16 tháng 8 2015 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{5}{6}+...+\frac{89}{90}\)

\(=1-\frac{1}{2}+1-\frac{1}{6}+...+1-\frac{1}{90}\)

\(=9-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{90}\right)\)

\(=9-\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{9.10}\right)\)

=\(9-\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(=9-\left(1-\frac{1}{10}\right)\)

\(=8+\frac{1}{10}=\frac{81}{10}\)

\(=8+\frac{1}{10}=\frac{81}{10}\)

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 5 tháng 4 2017 lúc 5:58
Báo cáo sai phạm

Kết quả trên bằng \(\frac{81}{10}\)

~~~ Chúc các bạn học giỏi ~~~

Đọc tiếp...
•๖ۣۜWเй.ᗪツ 21 tháng 10 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+3+5+7+........+2001\right)\cdot\left(135135\cdot137-135\cdot137137\right)\)

\(=\left(1+3+5+..........+2001\right)\cdot\left(18513495-18513495\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+....+2001\right)\cdot0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Đồng Tố Hiểu Phong 21 tháng 10 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001).(135 135.137 - 135.137 137)

=( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001).( 135.1001.137 - 135.1001-137)

=( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001). 0

= 0

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 25 tháng 10 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(1+3+5+7+...+2001\right).\left(135135.137-135.137137\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+...+2001\right).\left(18513495-18513495\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+...+2001\right).0\)

\(=0\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn thị yến nhi 22 tháng 10 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

   

   3/2 + 3/8 + 3/32 + 3/128 + 3/512

= 768/512 + 182/512 + 48/512 + 12/512 + 3/512

= 960/512 + 60/512 + 3/512

= 1023/512 

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 21 tháng 10 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Bn Huyền ơi

Dòng thứ 2 lấy 50 ở đâu vậy bn ?

Đề lm gì có !!!

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 21 tháng 10 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

\(40.123.25-20.112.90\)

\(=20.20.123.25-20.112.90\)

\(=20.\left(20.123.25-112.90\right)\)

\(=20.\left(61500-10080\right)\)

\(=20.51420\)

\(=1028400\)

Ai kiếm đc cách tính nhanh bày tui vs  !!!

Đọc tiếp...
EDOGAWA CONAN 27 tháng 10 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

50 có đâu bạn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: