Giúp tôi giải toán và làm văn


Dương Minh Hiếu Hôm kia lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

a)311x167+689x293+126x311

=311x(167 + 126)+689x293

=311x293+689x293

=(311+689)x293

=1000x293

=293000

b)44x55+147x156-184x78

=44x55+147x156-92x2x78

=44x55+147x156-92x156

=44x55+(147-92)x156

=44x55+55x156

=55x(44+156)

=55x200

=11000

c)125x11x56-286x77-7x154

=125x11x56-286x77-7x11x14

=125x11x56-286x77-77x14

=125x11x56-(286-14)x77

=125x11x56-272x77

=125x11x7x8-272x77

=125x77x8-272x77

=1000x77-272x77

=(1000-272)x77

=738x77

=56056

d)(42+72+102+...+1002)x(1212x27-2727x12)

Đặt A là (42+72+102+...+1002), B là (1212x27-2727x12)

Với A:42+72+102+...+1002

=42+42x32+42x62+...+42x962

=42x(32+62+...+962)

=42x(9+36+...+9216)

=42x95391

=16x95391

=1526256

Với B:1212x27-2727x12

=101x12x27-101x27x12

=0

Vậy AxB=1526256x0=0

Đọc tiếp...
Dương Minh Hiếu Hôm kia lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

45x48+199-90x24

=45x2x24+199-90x24

=90x24+199-90x24

=199

Đọc tiếp...
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖) Hôm kia lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

45 x 48 + 199 - 90 x 24

= 2160 + 199 - 2160

= 4121

Đọc tiếp...
oppa_phiền quá nha Hôm kia lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

45 x 48 + 199 - 90 x 24

= 45 x 2 x 24 + 199 - 90 x 24

= 90 x 24 + 199 - 90 x 24

= 2160 + 199 - 2160

= (2160 - 2160) + 199

= 0 + 199 = 199

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 30 tháng 4 2015 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

a.                            54

b.                             52  

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜHαƙĭɾα•⁀ᶦᵈᵒᶫ 18 tháng 11 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

TL :

138 x 247 - 138 x 54 - 138

= 138 x 247 - 138 x 54 - 138 x 1

= 138 x ( 247 +  54 - 1 )

= 138 x 300

= 41400

Học tốt

Đọc tiếp...
»Ѵü•Ƭυγềη 18 tháng 11 lúc 12:56
Báo cáo sai phạm

= 138 . 247 + 138 . 54 - 138 .1

= 138 . ( 247 + 54 - 1 )

= 138 . 300

= 41400.

#Trang

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 18 tháng 11 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

138.247+138.54-138

=138(247+54-1)

=138.300

=41400

Đọc tiếp...
lương công việt tiến 10 tháng 8 2017 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

dễ lấy máy tính ra bấm là 618

Đọc tiếp...
bui thi quynh trang 8 tháng 3 2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

rễ ,chỉ cần gạch thôi

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 8 2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

( 10^2 + 11^2 + 12^2 ) : ( 13^2 + 14^2 ) = 

=  {( 12 + 1 ) ^2 + ( 12 + 2 ) ^2 } : ( 13^2 + 14^2 )

= ( 13^2 + 14^2 ) : ( 13^2 + 14^2 )

=1

Đọc tiếp...
Siêu đạo chích Kaito Kid 5 tháng 8 2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

169 nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa Mai 7 tháng 4 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 12 tháng 11 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

\(I=\left(1+5+...+2009\right)+\left(2+6+...+2010\right)-\left(3+7+...+2007\right)-\left(4+8+...+2008\right)\)

\(=\frac{\left(2009+1\right).\left[\left(2009-1\right):4+1\right]}{2}+\frac{\left(2010+2\right)\left[\left(2010-2\right):4+1\right]}{2}\)

\(-\frac{\left(2007+3\right).\left[\left(2007-3\right):4+1\right]}{2}+\frac{\left(2008+4\right)\left[\left(2008-4\right):4+1\right]}{2}\)

\(=\frac{2010.503}{2}+\frac{2012.503}{2}-\frac{2010.502}{2}-\frac{2012.502}{2}\)

\(=1005+1006=2011\)

Đọc tiếp...
cặp đôi sành điệu 27 tháng 11 2016 lúc 14:07
Báo cáo sai phạm

\(a,4,8\times0,25\times0,4\times0,02\)

\(=\left(4,8\times0,02\right)\times\left(0,25\times0,4\right)\)

\(=0,096\times0,1\)

\(=0,0096\)

\(b,12,5\times15,32\times0,008+15,32\times0,9\)

\(=\left(12,5\times0,008\right)\times15,32+15,32\times0,9\)

\(=0,1\times15,32+15,32\times0,9\)

\(=15,32\times\left(0,1+0,9\right)\)

\(=15,32\times1\)

\(=15,32\)

\(c,1,25\times0,52\times0,4\times0,8\times0,25\times1,2\)

\(=\left(1,25\times0,8\right)\times\left(0,4\times0,25\right)\times\left(0,52\times1,2\right)\)

\(=1\times0,1\times0,624\)

\(=0,0624\)

Đọc tiếp...
lê thị hiền 27 tháng 11 2016 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

ai trả lời di với

Đọc tiếp...
0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 19 tháng 6 2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

  17 . 81 + 17 . 9 + 110 

 = 17 . [ ( 81 + 9 ) + 110 ]

= 17 . 200

= 3400 

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 19 tháng 6 2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

3 bài luôn mà

Đọc tiếp...
vu gia huy 22 tháng 6 2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm
Hatsune Miku 9 tháng 5 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a) 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= ( 0,2 x 7 ) x 317 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= 1,4 x 317 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 

=   443,8 + 492,8 + 463,4

= 1400

b) 2 + 5 + 8 + ... + 65 - 387: từ 2 đến 65 có 22 số hạng

= { ( 65 + 2 ) x 22 : 2 } - 387

=  737 - 387

= 350

Đọc tiếp...
bé cô đơn 9 tháng 5 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

0,2*317*7+0,14*3520+33,1*14

=(0,2*7)*317+0,14*10*352+33,1*10*1,4

=1,4*317+1,4*352+331*1,4

=1,4*(317+352+331)

=1,4*1000

=1400

b)737-387=350

Đọc tiếp...
nguyền rủi duy and tâm 8b 9 tháng 5 2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

sao mk lúc nãy đòi thể hiện ik lm bài lớp 6 cơ mk giỏi thì tự làm ik

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 8 tháng 11 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Mình bổ sung này : a<b Suy ra (a-b)2017=-1

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 8 tháng 11 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Có : a+b=9 nên (a+b)2=92=81

Suy ra :a2+2ab+b2=81 suy ra a2+b2=41

Lại có (a-b)2=a2-2ab+b2=41-40=1 nên (a-b)2=1

Suy ra : a-b= 1 hoặc =-1 suy ra (a-b)2017=1 hoặc =-1

Đọc tiếp...
Quang Nhật Nguyễn 6 tháng 11 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

bạn có chép sai đầu bài ko??

a+b=9 rồi thì sẽ tinh được (a+b)2017con j

Đọc tiếp...
Nguyễn Thúy 5 tháng 11 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

3x2y-2x+5x (vì 4x2y rút gọn cho 2xy)
=3x2y+3x

Đọc tiếp...
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ❅❅๖) 5 tháng 11 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

=3x2y-2x+5x

=x(3xy-2+5)

=x(3xy+3)

=3x(xy+1)

mk ko bt cs đúng hơn

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 5 tháng 11 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x^2y-4x^2y}{2xy+5x}=\frac{-x^2y}{x\left(2y+5\right)}=\frac{-xy}{2y+5}\)

Đọc tiếp...
Từ Thức 14 5 tháng 1 2017 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

=1155 nhé bạn

tk cho mk nha

chúc bạn học giỏi

thanks 

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 3 tháng 11 2017 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

pham poi

đáp án là 1155

đùng xin ủng hộ

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

1155 nha bạn

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, nhìn nhầm:

A = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3A = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
=> 4A = 3A + A =  3^101 + 1 
A = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

B = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3B = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
Cộng vế với vế triệt tiêu, ta có : 
4B = 3^101 + 1 
B = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
đinh thị trang 10 tháng 1 2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

3^100-(3^99+3^98+.............+3^1+1)

Đọc tiếp...
linh cute 29 tháng 5 2018 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

a) Thay m = -1 và n = 2 ta có:

3m - 2n = 3(-1) -2.2 = -3 - 4 = -7

b) Thay m = -1 và n = 2 ta được 

7m + 2n - 6 = 7.(-1) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9.


 

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 14 tháng 7 2015 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

A=3+32+33+34+...+3100

\(\Rightarrow3A=3^2+3^3+3^5+...+3^{101}\)

\(\Rightarrow3A-A=2A=3^{101}-3\)

\(\Rightarrow A=\left(3^{101}-3\right):2\)

\(\Rightarrow A=\left(3^{4.25}.3^1-3\right):2\)

\(\Rightarrow A=\left[\left(...1\right).3-3\right]:2\)

\(A=\left[\left(...3\right)-3\right]:2\)

\(A=\left(...0\right):2=...5\)cũng có thể là số chính phương chứ ? 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: