Giúp tôi giải toán và làm văn


ςChiyuki Fujito 3 giờ trước (17:23)
Báo cáo sai phạm

a, \(A=\frac{45.16-17}{28+45.15}=\frac{45.15+45-17}{28+45.15}=\frac{45.15+28}{28+45.15}=1\)

Vậy A = 1

b, B = ( - 25 ) . 68 + ( - 34 ) . ( - 250 )

=> B = ( - 25 ) . 68  + ( - 34 ) .  10 . ( - 25 )

=> B = - 25 . 68 + ( - 34 ) . 2 . 5 . ( - 25)

=> B = - 25 . 68 + ( - 68 ) . 5 . ( - 25)

=> B =  68 .( - 25 ) .  ( 1 - 5 )

=> B =  68 . ( - 25 ) . ( - 4 )

=> B = 68 . 100

=> B = 6800

!!! Hơi  tắt nha

@@ Học tốt

Chiyuki Fujito

Đọc tiếp...
thẩm nguyệt ly 2 giờ trước (17:33)
Báo cáo sai phạm

YẾN NHI giải đi

Đọc tiếp...
Cao Yên Nhi 3 giờ trước (17:19)
Báo cáo sai phạm

k đúng cho mk rồi mk giải cho

Đọc tiếp...
ninh tran 23 tháng 2 2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
_кнáин_ℓιин_ 8 tháng 8 2019 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

= -1 +(01_ +-1+1+-1+1+-1 (có 51 số hạng)

=-51

Đọc tiếp...
전 정국 * * 김태형 28 tháng 4 2019 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

\(1-2+3-4+5-6+...+99-100+101\)

\(=\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)+101\)(50 số hạng -1)

\(=-50+101\)

\(=51\)

Đọc tiếp...
witch roses 30 tháng 5 2015 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

M=1+  3^100/1+3+3^2+..+3^99

=1+1:   1+3+3^2+...+3^99/3^100

=1+1:(1/3^100+1/3^99+..+1/3)

tương tự ta có

N=1+1:         (1/5^100+1/5^99+......+1/5)

do 1/5^100<1/3^100;1/5^99<1/3^99,...,1/5<1/3

=M<N

Đọc tiếp...
Anhh Kinn 30 tháng 5 2015 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

M=1+  3^100/1+3+3^2+..+3^99

=1+1:   1+3+3^2+...+3^99/3^100

=1+1:(1/3^100+1/3^99+..+1/3)

tương tự ta có

N=1+1:         (1/5^100+1/5^99+......+1/5)

do 1/5^100<1/3^100;1/5^99<1/3^99,...,1/5<1/3

=M<N

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 10 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

Câu 1: Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):
a. -(127 + 38 - 21) - (121- 27 - 48) + 50.

=-127-38+21-121+27+48+50

=(-127+27)+(-38+48)+(21-121)+50

=-100+10+(-100)+50

=-100+(-100)+10+50

=-200+10+50

=-140

d. -81:(-3)3 -15.(-2)4 + (-5)0.2020

=-81:(-27)-15.16+1.2020

=3-240+2020

=-237+2020

=1783

Đọc tiếp...
Mưaa 10 giờ trước (10:14)
Báo cáo sai phạm

\(-81:\left(-3\right)^3-15.\left(-2^4\right)+\left(-5\right)^0.2020\)

\(=-81:\left(-27\right)-15.8-1\)

\(=3-120-1\)

\(=-118\)

Đọc tiếp...
Mưaa 10 giờ trước (10:10)
Báo cáo sai phạm

\(-121:\frac{1}{25}-25.\left(-76\right)+1-551.25\)

\(=-121.25-25.\left(-76\right)+1-551.25\)

\(=25.\left(-121+76-551\right)+1\)

\(=25.\left(-596\right)+1\)

\(=-14900+1\)

\(=-14899\)

Sao số to v ?

Đọc tiếp...
Phươngg Mèoo 5 tháng 7 2015 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Bạn nhân A với 1/5

B với 1/5 là ra ý mà

=>\(\frac{1}{5}A=\frac{4}{31.35}+\frac{6}{35.41}+\frac{9}{41.50}+\frac{7}{50.57}\)

=>\(\frac{1}{5}A=\frac{1}{31}-\frac{1}{35}+\frac{1}{35}-\frac{1}{41}+\frac{1}{41}-\frac{1}{50}+\frac{1}{50}-\frac{1}{57}\)

=>\(\frac{1}{5}A=\frac{1}{31}-\frac{1}{57}\)

=> \(\frac{1}{5}A=??\)

B làm tương tự 

Đọc tiếp...
Lương Nhật Nam 5 tháng 7 2015 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Ai thấy anh Nguyễn Đình Dũng rất hay copy và xin **** người khác ạ ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 1 tháng 1 2015 lúc 11:36
Báo cáo sai phạm

Bài 1 Ta có ( x + 2 ).( y - 3 ) = 6

=> ( x + 2 ) và ( y - 3 ) thuộc ước của 6                                  

Ư(6) = {1;2;3;6}                                                                     

Nếu x - 2 = 1 thì y - 3 = 6 => x = 3 và y = 9

       x - 2 = 2 thì y - 3 = 3 => x = 4 và y = 6

       x - 2 = 3 thì y - 3 = 2 => x = 5 và y = 5

       x - 2 = 6 thì y - 3 = 1 => x = 8 và y = 4

Đọc tiếp...
Kuroba Kaito 5 tháng 8 2017 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

( 10^2 + 11^2 + 12^2 ) : ( 13^2 + 14^2 ) = 

=  {( 12 + 1 ) ^2 + ( 12 + 2 ) ^2 } : ( 13^2 + 14^2 )

= ( 13^2 + 14^2 ) : ( 13^2 + 14^2 )

=1

Đọc tiếp...
Siêu đạo chích Kaito Kid 5 tháng 8 2017 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

169 nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoa Mai 7 tháng 4 2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Khó quá

Đọc tiếp...
nguyễn thị thu hiên 29 tháng 7 2015 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

(1.2+2.3+3.4......97.98+98.99)+(1+2+3+....98)

=323400+4851=328251

tich nha

Đọc tiếp...
╰Nguyễn Trí Nghĩa (team best toán học)ッ2K҉8⁀ᶦᵈᵒᶫ♚ Hôm kia lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

 Link nè:https://olm.vn/hoi-dap/detail/1446638519.html

Mk không có đủ thời gian để trình bày lại nên bn đọc bài mk làm và tham khảo nha

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 30 tháng 11 2019 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

câu hỏi đó.

Đọc tiếp...
Dương Ngọc Thiện 30 tháng 11 2019 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

thì mình đặt sai.

Đọc tiếp...
ninja school 29 tháng 11 2019 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

bài này chắc chắn sai đề (792,36 x 0,75 + 792,36 x 4) : (7,2 : 0,1 : 10) mà phải là (792,36 x 0,75 + 792,36 : 4) : (7,2 : 0,1 : 10)

Đọc tiếp...
tran quang thanh 29 tháng 2 2016 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

quy luat la gi

 the

Đọc tiếp...
❤ ¸„.👌✔❤❤-•~¹°”ˆ˜¨ ❤A͙C͙C͙I͙D͙E͙N͙T͙A͙L͙L͙Y͙,❤C͙O͙L͙D͙❤I͙S͙❤P͙R͙O͙B͙A͙B͙L͙Y͙❤M͙E͙ *.:。.✿`°¤,¸.•*´¯) 13 tháng 2 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

bạn ơi phân tích chỗ 26.27.28......50 nha cả phần trên nx rồi gạch 

có thể là thế đó

Đọc tiếp...
Nguyễn Sỹ Dũng 25 tháng 12 2019 lúc 7:06
Báo cáo sai phạm

Khoảng cách các số là:

       2-1=1

Có tất cả số số hạng là:

       (2006-1):1+1=2006(số hạng)

S =:

       (2006+1).2006:2=2013021

Đọc tiếp...
Điền Thanh Ngân 17 tháng 7 2018 lúc 6:18
Báo cáo sai phạm

s là 2013021

Đọc tiếp...
Bùi Hải Anh 6 tháng 12 2017 lúc 18:09
Báo cáo sai phạm

Dể thôi

Tìm khoảng cách 2-1=1

số số hạng:(2006-1):1+1=2006

Tổng là:(2006+1)*2006:2=2013021

vậy S là 2013021

Đọc tiếp...
Dat Doan 25 tháng 3 2015 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

Áp dụng hằng đẳng thức : a^2 - b^2 = (a+b).(a-b)

9.11 = 10^2-1

99.101 = 100^2 - 1

999.1001 = 1000^2-1

9999.10001 = 10000^2 - 1 

99999.100001 = 100000^2 - 1

=> S = 10^2 + 100^2 + 1000^2 + 10000^2 + 100000^2 - 5

=> S = 10010101010 - 5 = 10010101005

Đọc tiếp...
NTN vlogs 29 tháng 12 2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

= 10010101005

 ti-ck cho ntn này

nhé

Đọc tiếp...
câu bé bán diêm 29 tháng 12 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đạt Doan chép bài

Đọc tiếp...
Min 6 tháng 3 2018 lúc 23:44
Báo cáo sai phạm

1) 3F=3+32+33+34+...+32016

3F-F=(3+32+33+34+...+32016)-( 1+3+32+33+...+32015)

2F=32016-1

F= 32016-1/2...

2) 

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 19 tháng 4 2018 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

1) 3F=3+3^2+3^3+3^4+...+3^2016
3F-F=(3+3^2+3^3+3^4+...+3^2016
)-( 1+3+3^2+3^3+...+3^2015
)
2F=3^2016
-1
F= 3^2016
-1/2...

k mik nha!

Đọc tiếp...
Kim Taehyung 7 tháng 3 2018 lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mày Min >33 ♥

Đọc tiếp...
Chu Mi Mi 13 tháng 2 lúc 9:45
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+...+\frac{1}{98\cdot99\cdot100}\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1\cdot2\cdot3}+\frac{2}{2\cdot3\cdot4}+\frac{2}{3\cdot4\cdot5}+...+\frac{2}{98\cdot99\cdot100}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1\cdot2}-\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3}-\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{3\cdot4}-\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{98\cdot99}-\frac{1}{99\cdot100}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{9900}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\cdot\frac{4949}{9900}=\frac{4949}{19800}\)

Đọc tiếp...
Vũ Minh Huyền 13 tháng 2 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

\(S=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

\(\Rightarrow2S=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+...+\frac{2}{98.99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{98.99}-\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{99.100}=\frac{4849}{9900}\)

\(\Rightarrow S=\frac{4949}{9900}\div2=\frac{4949}{19800}\)

Đọc tiếp...
phung viet hoang 28 tháng 12 2014 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

1.3 + 2.4 + 3.5 +....+ 98.100 
= 1(2+1) + 2.(3+1) + 3.(4+1) +...+ 98(99+1)
= 1.2 + 1 + 2.3 + 2 + 3.4 + 3+....+ 98.99 +98
= (1.2 + 2.3 + 3.4+....98.99) + (1+2+3+....+98)
=323400 + 4851=328251

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Thanh Lương 31 tháng 5 2017 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

   1.3 + 2.4 + 3.5 +....+ 98.100

= 1(2+1) + 2.(3+1) + 3.(4+1) +...+ 98(99+1)

= 1.2 + 1 + 2.3 + 2 + 3.4 + 3+....+ 98.99 +98

= (1.2 + 2.3 + 3.4+....98.99) + (1+2+3+....+98)

=           323400                  +           4851

=    328351

Đọc tiếp...
than mau dung 8 tháng 6 2017 lúc 9:58
Báo cáo sai phạm

328251 nhé bn tích mk nha

Đọc tiếp...
Lê Hà Phương 25 tháng 7 2015 lúc 14:15
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5932+6001.5931}{5932.6001-69}=\frac{5932+6001.5931}{5931.6001+6001-69}=\frac{5932+6001.5931}{5931.6001+5932}=1\)

Đọc tiếp...
✔Phương Nhi 2 tháng 8 2019 lúc 7:52
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{5932+6001.5931}{5932.6001-69}\)

\(A=\frac{5932+6001.5931}{5931.6001+6001-69}\)

\(A=\frac{5932+6001.5931}{5931.6001+5932}=1\)

Đọc tiếp...
HUY HOANG 2 tháng 8 2019 lúc 7:56
Báo cáo sai phạm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: