Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Linh Chi Quản lý 12 tháng 11 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

\(I=\left(1+5+...+2009\right)+\left(2+6+...+2010\right)-\left(3+7+...+2007\right)-\left(4+8+...+2008\right)\)

\(=\frac{\left(2009+1\right).\left[\left(2009-1\right):4+1\right]}{2}+\frac{\left(2010+2\right)\left[\left(2010-2\right):4+1\right]}{2}\)

\(-\frac{\left(2007+3\right).\left[\left(2007-3\right):4+1\right]}{2}+\frac{\left(2008+4\right)\left[\left(2008-4\right):4+1\right]}{2}\)

\(=\frac{2010.503}{2}+\frac{2012.503}{2}-\frac{2010.502}{2}-\frac{2012.502}{2}\)

\(=1005+1006=2011\)

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 8 tháng 11 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Mình bổ sung này : a<b Suy ra (a-b)2017=-1

Đọc tiếp...
Hoàng Oanh 8 tháng 11 lúc 14:37
Báo cáo sai phạm

Có : a+b=9 nên (a+b)2=92=81

Suy ra :a2+2ab+b2=81 suy ra a2+b2=41

Lại có (a-b)2=a2-2ab+b2=41-40=1 nên (a-b)2=1

Suy ra : a-b= 1 hoặc =-1 suy ra (a-b)2017=1 hoặc =-1

Đọc tiếp...
Quang Nhật Nguyễn 6 tháng 11 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

bạn có chép sai đầu bài ko??

a+b=9 rồi thì sẽ tinh được (a+b)2017con j

Đọc tiếp...
Nguyễn Thúy 5 tháng 11 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

3x2y-2x+5x (vì 4x2y rút gọn cho 2xy)
=3x2y+3x

Đọc tiếp...
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ❅❅๖) 5 tháng 11 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

=3x2y-2x+5x

=x(3xy-2+5)

=x(3xy+3)

=3x(xy+1)

mk ko bt cs đúng hơn

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid zZz CTV 5 tháng 11 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3x^2y-4x^2y}{2xy+5x}=\frac{-x^2y}{x\left(2y+5\right)}=\frac{-xy}{2y+5}\)

Đọc tiếp...
THE HACK 25 tháng 10 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

Mình chỉ biết câu b thôi nhưng ko biết là có đúng hay ko mik chỉ nghĩ thế thôi

A=2+4+6+.........+(2n)

=2.1+2.2+2.3+........+2.n

=2.(1+2+3+4+.......+n)

=2K

Mà số chính phương là 2 số giống nhau nhân nhau.Nhưng 2K là K.2 chứ ko phải là K.K nên A ko phải là số chính phương.

Mik ko biết làm câu a vì mik chưa học tính số n.

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 24 tháng 10 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

Đặt: \(T=3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow5T=5.\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow5T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}\)

\(\Rightarrow5T-T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-\left(3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}+\frac{3}{625}\right)\)

\(\Rightarrow4T=15+3+\frac{3}{5}+\frac{3}{25}+\frac{3}{125}-3-\frac{3}{5}-\frac{3}{25}-\frac{3}{125}-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow4T=15-\frac{3}{625}\)

\(\Rightarrow T=\left(15-\frac{3}{625}\right):4\)

Đọc tiếp...
Nguyễn thị yến nhi 22 tháng 10 lúc 21:53
Báo cáo sai phạm

sorry bạn rất nhìu

mong bạn thông cảm nếu sai mong bạn bỏ qua cho mình! :(

Đọc tiếp...
Thiều Thảo Chi 22 tháng 10 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Bạn ơi đây là tính nhanh mà hic

Đọc tiếp...
•๖ۣۜWเй.ᗪツ 21 tháng 10 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(\left(1+3+5+7+........+2001\right)\cdot\left(135135\cdot137-135\cdot137137\right)\)

\(=\left(1+3+5+..........+2001\right)\cdot\left(18513495-18513495\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+....+2001\right)\cdot0\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Đồng Tố Hiểu Phong 21 tháng 10 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001).(135 135.137 - 135.137 137)

=( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001).( 135.1001.137 - 135.1001-137)

=( 1 + 3 + 5 + 7 + ..... + 2001). 0

= 0

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 25 tháng 10 lúc 14:25
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(1+3+5+7+...+2001\right).\left(135135.137-135.137137\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+...+2001\right).\left(18513495-18513495\right)\)

\(=\left(1+3+5+7+...+2001\right).0\)

\(=0\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Nguyễn thị yến nhi 22 tháng 10 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

   

   3/2 + 3/8 + 3/32 + 3/128 + 3/512

= 768/512 + 182/512 + 48/512 + 12/512 + 3/512

= 960/512 + 60/512 + 3/512

= 1023/512 

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 21 tháng 10 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Bn Huyền ơi

Dòng thứ 2 lấy 50 ở đâu vậy bn ?

Đề lm gì có !!!

Đọc tiếp...
Đông Phương Lạc 21 tháng 10 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

\(40.123.25-20.112.90\)

\(=20.20.123.25-20.112.90\)

\(=20.\left(20.123.25-112.90\right)\)

\(=20.\left(61500-10080\right)\)

\(=20.51420\)

\(=1028400\)

Ai kiếm đc cách tính nhanh bày tui vs  !!!

Đọc tiếp...
EDOGAWA CONAN 27 tháng 10 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

50 có đâu bạn

Đọc tiếp...
Dương Nhã Tịnh 20 tháng 10 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

Gọi A=1/3+1/9+1/27+1/81+1/243+1/729

3A = \(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}\)

3A-A=\(\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{82}+\frac{1}{243}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\right)\)

2A=\(1-\frac{1}{729}=\frac{728}{729}\)

A=728/729 : 2 = 364/729

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Phương Trà 20 tháng 10 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm
tinviet 20 tháng 10 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

chia ra từng cái một rồi tính

Đọc tiếp...
슈진 18 tháng 10 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Sửa đề chút:

\(A=1+2+2^2+2^3+...+2^{2018}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\)

\(\Rightarrow A=\left(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\right)-\left(1+2+2^2+2^3+...+2^{2018}\right)\)

\(\Rightarrow A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}-1-2-2^2-2^3-...-2^{2018}\)

\(\Rightarrow A=2^{2019}-1\)

~Std well~

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜThần♣Tiên༉ ⁀ᶜᵘᵗᵉ 18 tháng 10 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

\(2A=2^2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\\ 2A-A=2^{2019}+2^2-2-2\)

\(A=2^{2019}\)

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 18 tháng 10 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

2A = 2 + 22+23+24+...+22018+22019- 1-2 - 22-23-24-...-22018

2A = 22019- 1

A =( 22019- 1) : 2

Đọc tiếp...
슈진 18 tháng 10 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

2019 . 20182018 - 2018 . 20192019 + 2018

= 2019 . 10001 . 2018 - 2018 . 20192019 + 2018 . 1

= 2018 . (20192019 - 20192019 + 1)

= 2018 .  1

= 2018

~Std well~

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng An 19 tháng 10 lúc 6:03
Báo cáo sai phạm

sao lại có 10001

Đọc tiếp...
Wild Ghost 16 tháng 10 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

=2/6+2/12+....+2/51.50 

=2(1/2.3+1/3.4+...+1/51.50)

=2(1/2 - 1/3 + ....... + 1/50 -1/51)

=2(1/2-1/51)

=2.49/102=49/51

học tốt

Đọc tiếp...
Thiều Thảo Chi 16 tháng 10 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Là sao vậy

Đọc tiếp...
Alaska 16 tháng 10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

bạn vào nick ''nguyen thi thanh loan'' nhé

Đọc tiếp...
Đỗ Thị yến trang 10 tháng 10 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

e cs nghĩ thế nhưng cách làm khác

Đọc tiếp...
ha tuan anh 10 tháng 10 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

-1099-...................10=-(1099+ .........................10)=-1010-10

nên kq là 10

học tốt

Đọc tiếp...
ha tuan anh 10 tháng 10 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

anh làm dc r

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Cao 8 tháng 10 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Tớ hướng dẫn câu A thui, mấy câu còn lại làm tương tự

A = 9 + 99 + 999 + ... + 99...9(10 chữ số 9)

Ta để ý: 9 = 101 - 1

              99 = 102 - 1 

              999 = 103 - 1

..... 

99..9(10 chữ số 9) = 1010 - 1

Công thức tổng quát: \(\overline{aa...aa}=\frac{a}{9}\left(10^n-1\right)\) với n là số chữ số của aa..aa

Suy ra tổng A = 101 + 102 + 103 + ... + 1010 - 10

=> A = 11111111110 - 10 = 111111111100

B,C làm tương tự với công thức tổng quát

Đọc tiếp...
animeboy 10 tháng 7 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

S có số số hạng là:

(203-23):20+1=10(số hạng)

Tổng của S là:

(203+23)x10:2=1130

ĐS:1130

Đọc tiếp...
minh 27 tháng 3 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

huỳnh thị ngân hà, nau te, trần như tính sao ra z? 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

1130 nha bạn

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, nhìn nhầm:

A = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3A = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
=> 4A = 3A + A =  3^101 + 1 
A = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

B = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3B = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
Cộng vế với vế triệt tiêu, ta có : 
4B = 3^101 + 1 
B = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
đinh thị trang 10 tháng 1 2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

3^100-(3^99+3^98+.............+3^1+1)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Diệu Nhàn 4 tháng 8 2016 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

đặt A = 1/4.9 + 1/9.14+ 1/14.19 + .....1/44.49

ta có 5.A = 5/4.9 + 5/9.14+ 5/14.19 + .....5/44.49 = 1/4- 1//9 + 1/9 - 1/14+........+ 1/44 -1/49 = 1/4 - 149 = 45/196

suy ra A = 9/196

đặt B = 1-3--5-...-49 = 1 - (3+5+ ....+ 49)

đặt C = 3+5+...+49        khoảng cách là d = 2

số các số hạng là (49-3)/2 + 1 = 24

tổng C = (49+3)/2 x 24 = 624

suy ra B = 1-624 = -623

vậy A = 9/196 .(-623)/89 = -9/28

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

-9/28

giúp tớ nhé 

tớ bị trù 690 điểm 

cảm ơn nhé 

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

-9/28

giúp tớ nhé 

tớ bị trù 690 điểm 

cảm ơn nhé 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: