Giúp tôi giải toán và làm văn


슈진 Hôm qua lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Sửa đề chút:

\(A=1+2+2^2+2^3+...+2^{2018}\)

\(\Rightarrow2A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\)

\(\Rightarrow A=\left(2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\right)-\left(1+2+2^2+2^3+...+2^{2018}\right)\)

\(\Rightarrow A=2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}-1-2-2^2-2^3-...-2^{2018}\)

\(\Rightarrow A=2^{2019}-1\)

~Std well~

Đọc tiếp...
๖²⁴๖ۣۜThần♣Tiên༉ ⁀ᶜᵘᵗᵉ Hôm qua lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

\(2A=2^2+2^2+2^3+2^4+...+2^{2019}\\ 2A-A=2^{2019}+2^2-2-2\)

\(A=2^{2019}\)

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ Hôm qua lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

2A = 2 + 22+23+24+...+22018+22019- 1-2 - 22-23-24-...-22018

2A = 22019- 1

A =( 22019- 1) : 2

Đọc tiếp...
슈진 Hôm qua lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

2019 . 20182018 - 2018 . 20192019 + 2018

= 2019 . 10001 . 2018 - 2018 . 20192019 + 2018 . 1

= 2018 . (20192019 - 20192019 + 1)

= 2018 .  1

= 2018

~Std well~

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng An 18 giờ trước (6:03)
Báo cáo sai phạm

sao lại có 10001

Đọc tiếp...
Wild Ghost 16 tháng 10 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

=2/6+2/12+....+2/51.50 

=2(1/2.3+1/3.4+...+1/51.50)

=2(1/2 - 1/3 + ....... + 1/50 -1/51)

=2(1/2-1/51)

=2.49/102=49/51

học tốt

Đọc tiếp...
Thiều Thảo Chi 16 tháng 10 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Là sao vậy

Đọc tiếp...
Alaska 16 tháng 10 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

bạn vào nick ''nguyen thi thanh loan'' nhé

Đọc tiếp...
Đỗ Thị yến trang 10 tháng 10 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

e cs nghĩ thế nhưng cách làm khác

Đọc tiếp...
ha tuan anh 10 tháng 10 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

-1099-...................10=-(1099+ .........................10)=-1010-10

nên kq là 10

học tốt

Đọc tiếp...
ha tuan anh 10 tháng 10 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

anh làm dc r

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn Cao 8 tháng 10 lúc 18:15
Báo cáo sai phạm

Tớ hướng dẫn câu A thui, mấy câu còn lại làm tương tự

A = 9 + 99 + 999 + ... + 99...9(10 chữ số 9)

Ta để ý: 9 = 101 - 1

              99 = 102 - 1 

              999 = 103 - 1

..... 

99..9(10 chữ số 9) = 1010 - 1

Công thức tổng quát: \(\overline{aa...aa}=\frac{a}{9}\left(10^n-1\right)\) với n là số chữ số của aa..aa

Suy ra tổng A = 101 + 102 + 103 + ... + 1010 - 10

=> A = 11111111110 - 10 = 111111111100

B,C làm tương tự với công thức tổng quát

Đọc tiếp...
animeboy 10 tháng 7 2017 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

S có số số hạng là:

(203-23):20+1=10(số hạng)

Tổng của S là:

(203+23)x10:2=1130

ĐS:1130

Đọc tiếp...
minh 27 tháng 3 2015 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

huỳnh thị ngân hà, nau te, trần như tính sao ra z? 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngô Minh Trí 3 tháng 11 2017 lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

1130 nha bạn

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Xin lỗi, nhìn nhầm:

A = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3A = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
=> 4A = 3A + A =  3^101 + 1 
A = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 29 tháng 6 2015 lúc 14:52
Báo cáo sai phạm

B = 3^100 - 3^99 + 3^98 - 3^97 +...........+ 3^2 - 3 + 1 
3B = 3^101 - 3^100 + 3^99 - 3^98 +...+3^3 -3^2 +3 
Cộng vế với vế triệt tiêu, ta có : 
4B = 3^101 + 1 
B = \(\frac{3^{101}+1}{4}\)

Đọc tiếp...
đinh thị trang 10 tháng 1 2017 lúc 12:50
Báo cáo sai phạm

3^100-(3^99+3^98+.............+3^1+1)

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Diệu Nhàn 4 tháng 8 2016 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

đặt A = 1/4.9 + 1/9.14+ 1/14.19 + .....1/44.49

ta có 5.A = 5/4.9 + 5/9.14+ 5/14.19 + .....5/44.49 = 1/4- 1//9 + 1/9 - 1/14+........+ 1/44 -1/49 = 1/4 - 149 = 45/196

suy ra A = 9/196

đặt B = 1-3--5-...-49 = 1 - (3+5+ ....+ 49)

đặt C = 3+5+...+49        khoảng cách là d = 2

số các số hạng là (49-3)/2 + 1 = 24

tổng C = (49+3)/2 x 24 = 624

suy ra B = 1-624 = -623

vậy A = 9/196 .(-623)/89 = -9/28

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

-9/28

giúp tớ nhé 

tớ bị trù 690 điểm 

cảm ơn nhé 

Đọc tiếp...
Võ Thạch Đức Tín 1 5 tháng 9 2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

-9/28

giúp tớ nhé 

tớ bị trù 690 điểm 

cảm ơn nhé 

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 24 tháng 5 2017 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{3c}=\frac{c}{9a}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^3=\left(\frac{b}{3c}\right)^3=\left(\frac{c}{9a}\right)^3=\left(\frac{a.b.c}{b.3c.c.9a}\right)=\frac{1}{27}=k^3\)

\(\Leftrightarrow k=\left(\frac{1}{27}\div\frac{1}{27}\right)\div3=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{b}{3c}=\frac{1}{3}\)

Vậy \(\Rightarrow b=c\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Đặng Thị Phương Linh 3 tháng 10 2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

a,   (20.2^4+12.2^4-48.2^2):8^2

     =(20.2^4+12.2^4-12.2^2.2^2):8^2

     =(20.2^4+12.2^4-12.2^4):2^6

     =2^4.(20+12-12):2^6

     =2^4.20:2^6

     =2^4.2^2.5:2^6

     =5

b,

=5^4.(75+175):15625

=5^4.250:15625

=156250:15625

=10

c, Thì chắc bạn chép sai đề bài rồi,đề bài của mình thế này cơ:

16 x 64 x 82 : ( 43 x 25 x 16 )

=2^4.2^6.2^6:(2^6.2^5.2^4)

=2^18:2^5

=2^13

 K MÌNH NHA

Đọc tiếp...
Bangtan Boys 13 tháng 4 2017 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Khó thật

Đọc tiếp...
Nguyen tuan cuong 9 tháng 5 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

N=\(\frac{92-\frac{1}{9}-\frac{2}{10}-\frac{3}{11}-...-\frac{92}{100}}{\frac{1}{45}+\frac{1}{50}+\frac{1}{55}+...+\frac{1}{500}}\)

   =\(\frac{\frac{8}{9}+\frac{8}{10}+\frac{8}{11}...+\frac{8}{100}}{\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)}\)

    =\(\frac{8\cdot\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{8}+\frac{1}{7}+...+\frac{1}{100}\right)}{\frac{1}{5}\cdot\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+...+\frac{1}{100}\right)}\)

    =\(\frac{8}{\frac{1}{5}}\)

     =\(8:\frac{1}{5}\)

      =8*5

       =40

P/S:Nếu bạn nào không hiểu thì cứ hỏi ở nick nguyen tuan cuong nhé,chúc ngủ ngon!>3

Đọc tiếp...
Nguyen tuan cuong 9 tháng 5 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

M=\(\frac{\frac{1}{99}+\frac{2}{98}+\frac{3}{97}+....+\frac{99}{1}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+.....+\frac{1}{100}}\)

   =\(\frac{\frac{100}{99}+\frac{100}{98}+\frac{100}{97}+....+\frac{100}{100}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...\frac{1}{100}}\)

    =\(\frac{100\left(\frac{1}{99}+\frac{1}{98}+\frac{1}{97}+....+\frac{1}{2}+\frac{1}{100}\right)}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}}\)

     =100

P/S:Mình làm từng phần cho các bạn dễ hiểu nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Minh 23 tháng 4 2017 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(1-\frac{1}{1+2}\right).\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)......\left(1-\frac{1}{1+2+3+...+2006}\right)\)

\(A=\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{10}\right)....\left(1-\frac{1}{2013021}\right)\)

\(A=\frac{2}{3}.\frac{5}{6}.\frac{9}{10}....\frac{2013020}{2013021}\)

\(A=\frac{4}{6}.\frac{10}{12}.\frac{18}{20}......\frac{4026040}{4026042}\)

\(A=\frac{1.4}{2.3}.\frac{2.5}{3.4}.\frac{3.6}{4.5}......\frac{2005.2008}{2006.2007}\)

\(A=\frac{1.2.3.....2005}{2.3.4....2006}.\frac{4.5.6....2008}{3.4.5...2007}\)

\(A=\frac{1}{2006}.\frac{2008}{3}=\frac{1004}{3009}\)

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 26 tháng 3 2015 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Mai Tùng Dương 27 tháng 3 2015 lúc 7:51
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 30 tháng 3 2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

\(B=100\)

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 25 tháng 6 2018 lúc 10:00
Báo cáo sai phạm

B = 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+..........-299-300+301+302

B = 1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+.......+(298-299-300+301)+302

B = 1+0+0+....+0+302

B = 1+302

B = 303

Đọc tiếp...
Đức Anh 21 tháng 6 2017 lúc 10:43
Báo cáo sai phạm

B = 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+..........-299-300+301+302

B = 1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+.......+(298-299-300+301)+302

B = 1+0+0+....+0+302

B = 1+302

B = 303

Đọc tiếp...
Vương Thị Diễm Quỳnh 14 tháng 9 2016 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

1+2‐3‐4+5+6‐7‐8+9+10‐11‐12+...‐229‐300+301+302

= (1+2‐3)+(4+5+6‐70)+...+(228‐229‐300+301)+302

= 0 + 0 +...+ 0 + 302 = 302

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 23 tháng 7 2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

số các số hạng của a là:

[(2n-1)-1]:2+1=n(số)

=>A là:(2n-1+1)n:2==2n.n:2=n.n=n2

=>A là số chính phương

=>đpcm

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là :

[(2n - 1) - 1] : 2 = (2n - 2) : 2 = n - 1 (số hạng)

Tổng A là :

[(2n - 1) + 1] . (n - 1) : 2 = 2n . (n - 1) : 2 = n . (n - 1) = n2 - n

Do đó A không phải là số chính phương.

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 23 tháng 7 2015 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Dãy 1;3;5;..; 2n - 1 có n số hạng

A = (2n - 1+ 1).n : 2 = n.n = n2 là số chính phương

Đọc tiếp...
robert lewandoski 10 tháng 5 2015 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

Các số chẵn có 2 chữ số:

10;12;14;....;94;96;98

Số các số có 2 chữ số:(98-10):2+1=45(số)

Tổng :(98+10)x45 :2=2430

Câu b bạn tự giải nhé, tương tự như câu trên...........

Nhớ cho mình 1 l i k e ..............

Đọc tiếp...
trần minh quân 10 tháng 5 2015 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

a) Số chẵn bé nhất có hai chữ số là 10

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98

Vì là dãy số chẵn liền nhau nên hai số chẵn liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số chẵn có hai chữ số là:

( 98 - 10 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số chẵn có hai chữ số là:

( 98 + 10 ) * 45 : 2 = 2430

                            Đáp số: 2430

 

b) 

Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11

Số lẻ lớn nhất có hai chữ số là 99

Vì là dãy số lẻ liền nhau nên hai số lẻ liền nhau cách nhau 2 đơn vị

Số số lẻ có hai chữ số là:

( 99 - 11 ) : 2 + 1 = 45 (số)

Tổng các số lẻ có hai chữ số là:

( 99 + 11 ) * 45 : 2 = 2475

                            Đáp số: 2475

Đọc tiếp...
NGUYEN KHIEM 15 tháng 2 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

tttttttttttttttttttttttttttttttoooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Đọc tiếp...
Phạm Thiết Tường 29 tháng 1 2015 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: 101+100+99+98+...+3+2+1 có(101-1+1=101 số) tổng của tử số của A là:

(101+1).101:2=5151.Mẫu số cũng có số hạng bằng số hạng tử số,có số cặp ở mẫu là:101:2=50(dư 1 số)(số 1).Vậy tổng mẫu số của A là : (101-100).50+1=51.Vậy A=5151:51=101

 

     

 

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 5 tháng 11 2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Tử số :

Số số hạng : ( 101 - 1 ) : 1 + 1 = 101 ( số )

Tổng : ( 101 + 1 ) x 101 : 2 = 5151

Mẫu số :

Số số hạng : = Tử số = 101 số

Số cặp : 101 : 2 = 50 ( dư số 1 )

Hiệu của mỗi cặp : 101 - 100 = 1

Kết quả : = 1 x 50 + 1 = 51

Vậy :\(A=\frac{101+100+99+98+...+3+2+1}{101-100+99-98+...+3-2+1}=\frac{5151}{51}=101\)

Đọc tiếp...
NTN vlogs 31 tháng 12 2018 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Tử số :

Số số hạng :

( 101 - 1 ) : 1 + 1 = 101 ( số )

Tổng :

( 101 + 1 ) x 101 : 2 = 5151

Mẫu số :

Số số hạng :

= Tử số = 101 số

Số cặp :

101 : 2 = 50 ( dư số 1 )

Hiệu của mỗi cặp :

101 - 100 = 1

Kết quả :

1 x 50 + 1 = 51

Vậy :A=101+100+99+98+...+3+2+1101−100+99−98+...+3−2+1 =515151 =101

Đọc tiếp...
Lucy Heartfilia 13 tháng 7 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

\(B=\frac{1}{1.2.3.4}+\frac{1}{2.3.4.5}+...+\frac{1}{n.\left(n+1\right).\left(n+2\right)\left(n+3\right)}\)

\(B=\left(\frac{1}{1.2.3}-\frac{1}{2.3.4}\right)+\left(\frac{1}{2.3.4}-\frac{1}{3.4.5}\right)+...+\left(\frac{1}{n.\left(n+1\right).\left(n+2\right)}-\frac{1}{\left(n+1\right).\left(n+2\right)\left(n+3\right)}\right)\)

\(B=\frac{1}{1.2.3}-\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{2.3.4}-\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{n.\left(n+1\right).\left(n+2\right)}-\frac{1}{\left(n+1\right).\left(n+2\right).\left(n+3\right)}\)

\(B=\frac{1}{1.2.3}-\frac{1}{\left(n+1\right).\left(n+2\right).\left(n+3\right)}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: