Giúp tôi giải toán


Thám tử trung học Kudo Shinichi 13 giờ trước (22:17)

\(4x6x7x8x0=0\)

boboiboy 3 giờ trước (07:26)

=0

tk nhé

TÔi NgU xi 12 giờ trước (22:27)

=0 

k nha bạn

SKT_NTT CTV 14 giờ trước (21:22)

 154 - 153 + 152 - 151 + 150 -149 +...+ 4 -3 + 2 -1

= ( 154 - 153 ) + ( 152 - 151 ) + ( 150 - 149 ) +...+ ( 4 - 3 ) + ( 2 - 1 )

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 + 1 ( có 77 số 1 )

= 1 x 77

= 77

Online Math 14 giờ trước (21:22)

= 1 + 1 + 1 + ... + 1

Số cặp kết quả là:

   (154 - 2) : 2 + 1 = 77 cặp

=> Kết quả của phép tính là 77

Đoàn Trà My 13 giờ trước (21:36)

bằng 77 bạn ạ

Do Not Ask Why 24/05 lúc 14:02

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{3c}=\frac{c}{9a}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^3=\left(\frac{b}{3c}\right)^3=\left(\frac{c}{9a}\right)^3=\left(\frac{a.b.c}{b.3c.c.9a}\right)=\frac{1}{27}=k^3\)

\(\Leftrightarrow k=\left(\frac{1}{27}\div\frac{1}{27}\right)\div3=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{b}{3c}=\frac{1}{3}\)

Vậy \(\Rightarrow b=c\left(đpcm\right)\)

nghia 22/05 lúc 20:35

=4 nha bn

Mizul Usagi 22/05 lúc 20:52

Bằng 4 đấy bạn 

Nguyễn Thu Ngân 22/05 lúc 20:43

đáp án: 4

bún nhe

Lê Mạnh Tiến Đạt 22/05 lúc 14:21

Đây là tính chứ chứng minh cái gì ? 

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

Number one princess in the world 22/05 lúc 14:39

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+..+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

Mai xuân 22/05 lúc 20:56

\(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}+\frac{1}{8\cdot9}+\frac{1}{9\cdot10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

I Love You Forever 21/05 lúc 15:29

ta chia dãy số trên thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 số

 Có số nhóm là :

             3125 : 4 = 781 ( nhóm ) dư 1 số

 Cứ 4 số lại có tích có tận cùng là 1 nên khi nhân 781 vào vs nhau cũng sẽ có tận cùng là 1

 Dư 1 số là số 3 mà 781 tích kia có tận cùng là 1 => 1x 3 = 3

Vậy chữ số tận cùng của A là 3

~ tK ~

machanhhauang 21/05 lúc 15:29
ta có 3x3x3x3=81 có c\s tận cùng là 1 mà các c\s có tận cùng là 1 nhân vơ nhau có t\c là 1 Mà ta có 3125 c\s 3 và 3125 : 4 dư 1 vậy c\s t\c là 3
Soyeon 21/05 lúc 14:54

0,9x438x2+0,18x2520+0,6x310x3

=788,4+453,6+558

=1242+558

=1800

k cho mình nhé các bn

Nguyễn Tiến Dũng 21/05 lúc 14:58

=(0,9x2)x438+(0,18x10)x252+(0,6x3)x310

=1,8x438+1,8x252+1,8x310

=1,8x(438+252+310)

=1,8x1000

=1800 

Nhớ ủng hộ mk 

Do Not Ask Why 21/05 lúc 14:10

\(\frac{2011\times2012+2013\times21+1991}{2012\times2013-2012\times2012}\)

\(=\frac{2011\times2012+2013\times\left(21+1991\right)}{2012\times2013-2012\times2012}\)

\(=\frac{2011\times2012+2013\times2012}{2012\times2013-2012\times2012}=\frac{2011}{2012}\)

Cong chua anh trang 21/05 lúc 12:58

kB ko , kudo shinichi

Hana No Atosaki 21/05/2017 lúc 10:39

Số cần tìm là :

12 : 76 x 100 = 15,5

Đ/S : 15,5

Mori Ran 21/05/2017 lúc 10:22

hello,nick mới của a minh chương đúng ko

Nguyễn Thanh Hương 20/05/2017 lúc 17:59

  0,5 x 400 

= 200

ai tk mk mk tk lại

Võ Thị Thanh Trà 20/05/2017 lúc 18:02

0,5 x 400 = 400 x 0,5

               = 400 : 2

               = 200

chipchipgacon 20/05/2017 lúc 17:59

bằng 200, nhớ tk mình nha bạn

Trần Văn Quyết 20/05/2017 lúc 06:58

5+5*3*45-21+90*123=

5+675-21+11070=

11729

tích hộ nha mình đầu

kb nha

VU NHAT VY 20/05/2017 lúc 20:58

11729 nha!

dinh nam manh duc 20/05/2017 lúc 08:36

=11729

ai thấy đúng thì k nhé

Nguyễn Thị Minh Nhã 19/05/2017 lúc 15:01

7500 x 30 - 7500 x 10 = 7500 x ( 30 -10)

                                = 7500 x 20

                                = 150000

Do Not Ask Why 19/05/2017 lúc 14:59

7500 x 10 - 7500 x 30 

= 7500 x (10 - 20)

= 7500 x - 20

= - 150 000 

Tàu Bay 19/05/2017 lúc 14:58

Kết quả của câu : 7500 x 10 - 7500 x 30 = -150000 Kết quả -150000 chắc chắn đúng 100 %

Lê Mạnh Châu 17/05/2017 lúc 07:54

\(15\frac{1}{5}-\left(4\frac{4}{5}-2\frac{6}{5}\right)\)

\(=\)\(\frac{76}{5}-\left(\frac{24}{5}-\frac{16}{5}\right)\)

\(=\frac{76}{5}-\frac{8}{5}=\frac{68}{5}\)  

                                

Trần Trí Trung 17/05/2017 lúc 07:51

\(=\frac{76}{5}-\left(\frac{24}{5}-\frac{16}{5}\right)\)

\(=\frac{76}{5}-\frac{8}{5}=\frac{68}{5}=13\frac{3}{5}\)

Mạnh Khôi 17/05/2017 lúc 09:56

\(\frac{68}{5}\)

Nguyen Van Huong 14/05/2017 lúc 11:09

Gọi tổng trên là A

Ta có : \(A=\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{2560}\)

\(2A=2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{2560}\right)\)

\(2A=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{1280}\)

\(2A-A=\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{1280}\right)-\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{2560}\right)\)

\(A\left(2-1\right)=\frac{2}{5}-\frac{1}{2560}\)

\(A.1=\frac{1024}{2560}-\frac{1}{2560}\) 

\(A=\frac{1023}{2560}\)

Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 18:24

Ta có : A = 1/5 + 1/10 + 1/20 + ... + 1/2560

2A = 2 ( 1/5 + 1/10 + ... + 1/2560 )

2A = 2/5 + 1/5 + 1/10 + .. + 1/2560

2A - A = ( 2/5 + 1/5 + ... + 1/1280 ) - ( 1/5 + 1/10 + ... + 1/2560 )

A =  2 - 1 = 2/5 - 1/2560

A.1 = 1024/2560 - 1/2560

A = 1023 = 2560

PARK BO GUM 14/05/2017 lúc 10:53

= 0 nha

tk mình nha,mình tk lại và kết bạn cho

Tội Phạm Quốc Tế Kaito Kid1412 14/05/2017 lúc 20:38

í lộn = 0 

shi nit chi 14/05/2017 lúc 11:17

=0

vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0

Lê Thị Mỹ Hằng 14/05/2017 lúc 09:47

\(=\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\)\(.....+\frac{1}{29}-\frac{1}{31}\)

\(=\frac{1}{5}-\frac{1}{31}\)

  \(=\frac{26}{155}\)

love karry wang 14/05/2017 lúc 09:46

bộ bị khùng hay sao mà...

Dũng Lê Trí 14/05/2017 lúc 06:19

\(D=\frac{3}{3\cdot4}+\frac{3}{4\cdot5}+\frac{3}{5\cdot6}+...+\frac{3}{29\cdot30}\)

\(D=\frac{3}{3}-\frac{3}{4}+\frac{3}{4}-\frac{3}{5}+\frac{3}{5}-\frac{3}{6}+...+\frac{3}{29}-\frac{3}{30}\)

\(D=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}\)

vũ tiến đạt 13/05/2017 lúc 22:51

D=3/1*(1/3-1/4+1/4-1/5+........+1/29-1/30

D=3*(1/3-1/30)

D=3*3/10

D=9/10

Chúc bạn học tốt nha

Phạm Thị Khánh Linh 13/05/2017 lúc 22:19

ko phải là đầu bài sai

3/31 thành 3/30

Nguyễn Tiến Dũng 13/05/2017 lúc 17:44

Sửa đề:

195,37x10-195,37

=195,37x(10-1)

=195,37x9

=1758,33

Lron man 13/05/2017 lúc 18:04

195,377 x 10 - 195,37

= 1953,77 - 195,37

= 1758,4

Bùi Đức Lộc 13/05/2017 lúc 17:29

195,377 x 10 - 195,37

= 1953,77 - 195,37

= 1758,4

ST CTV 13/05/2017 lúc 18:49

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: