Giúp tôi giải toán và làm văn


•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 23 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

Hc tốt

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 23 tháng 1 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

= (10-9) + (8-7) + (6-5) + (4-3) + (2-1)

= 1 + 1 + 1 + 1 +1

= 5

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
Vương Tuệ Tuệ 23 tháng 1 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

=(10-9)+(8-7)+(6-5)+(4-3)+(2-1)

=1+1+1+1+1

=5

Đọc tiếp...
Lê Tuấn Kiệt 21 tháng 1 lúc 13:38
Báo cáo sai phạm

213

1/6+16248=1/6+97488/6=97489/6

1/2+25050:1/5=1/2+125250=250501/2

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Ba 10 tháng 1 2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

Đặt      A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

\(\Rightarrow\)   A = (1 - 2) + (3 - 4) + .... + (99 - 100)

\(\Rightarrow\)  A = ( -1) + ( -1) + .... + ( -1 )  có 50 số hạng ( -1 )

\(\Rightarrow\)  A = -50

Chúc bạn Nguyễn Hùng hok tốt nha ^ _ ^

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 1 2018 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

1 -2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ....+ 99 -100

Dãy trên có 100 số hạng

= ( 1 -2 ) + ( 3 - 4 )  + ( 5 - 6 ) + ....+ ( 99 -100 )        ( có 50 nhóm )

= -1 + ( -1 ) + .... + ( -1 )       ( có 50 số -1 )

= - 1 . 50

= -50

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 17 tháng 12 2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

1-2+3-4+5-6+..+99-100

=(-1)+(-1)+...+(-1)co 50 so hang

= -50

Đọc tiếp...
mất% nik# ráng@ chịu $ không^^nên& chửi*người( khác) vì@ ai #nhủ$ mày %vô ^học& olm* 22 tháng 1 lúc 4:57
Báo cáo sai phạm

easy

nếu thấy cô giáo và thầy giáo thì nói thế này

tính nhanh nhất là dùng máy tính

=240

Đọc tiếp...
ngyen ngoc han 21 tháng 1 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

Các bạn tính giúp mình nhanh nha mình đang gấp lắm

Đọc tiếp...
Đậu Thị Anh Thư 21 tháng 1 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

bạn giúp mình trước nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Tiên 11 tháng 7 2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1x3x5+2x6x10+4x12x20}{1x5x7+2x10x14+4x20x28}\)

\(=\frac{1x5x3+2x10x6+4x20x12}{1x5x7+2x10x14+4x20x28}\)

\(=\frac{3+6+12}{7+14+28}\)

\(=\frac{21}{49}\)

Đọc tiếp...
clover 24 tháng 1 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

tiên như con điên thế mà cũng đúng

Đọc tiếp...
con trai của mẹ 20 tháng 1 lúc 15:57
Báo cáo sai phạm

bài bạn tiên đúng rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Trí Nghĩa(team best toán học) 19 tháng 1 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

128.(278-302)+278.(302-128)

=128.278-128.302+278.302-278.128

=128.278-278.128-128.302+278.302

=302.(128+278)

=302.406

=122612

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Trần Khánh Ly 19 tháng 1 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trí Nghĩa sai rồi ạ!!

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 5 2015 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Áp dụng công thức: (n-2)n(n+2) = n3 - 4n => n = (n-2).n.(n+2) + 4n

b18) Áp dụng: ta có: 23 = 4.2; 43 = 2.4.6 + 4.4 ; 63 = 4.6.8 + 4.6; ...; 100 = 98.100.102 + 4.100

=> A = 4.2 + 2.4.6 + 4.4 + 4.6.8 + 4.6 +...+ 98.100.102 + 4.100

= (2.4.6 + 4.6.8 + 6.8.10 +....+ 98.100.102 ) + 4.(2 + 4 + 6 + ...+ 100) = B + 4.C

Tính B =  2.4.6 + 4.6.8 + 6.8.10 +....+ 98.100.102 

=> 8.B = 2.4.6.8 + 4.6.8.8 + 6.8.10.8 +...+ 98.100.102.8

= 2.4.6.8 + 4.6.8 (10 - 2) + 6.8.10.(12 - 4) +...+ 98.100.102.(104 - 96)

= 2.4.6.8 + 4.6.8.10 - 2.4.6.8 + 6.8.10.12 - 4.6.8.10 +...+ 98.100.102.104 - 96.98.100.102

= (2.4.6.8 + 4.6.8.10 + 6.8.10.12 +...+ 98.100.102.104) - (2.4.6.8 + 4.6.8.10 +...+ 96.98.100.102)

= 98.100.102.104

=> B =98.100.102.104 : 8 = 12 994 800

C = 2+ 4+ 6 +..+100 = (2+100) . 50 : 2 = 2550

Vậy A = B +4C = 12 994 800 + 4. 2550 = 13 005 000

Đọc tiếp...
Lê Diệu Ngân 4 tháng 2 2018 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

1+(-2)+3+(-4)+.................+19+(-20)

= [1+(-2)] + [3+(-4)] + ...........+ [19+(-20)]

=(-1)        +      (-1)  +............+    (-1)

= [ (-1) x 10 ]

= -10

Đọc tiếp...
Edogawa Conan 30 tháng 3 2015 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Phạm Hồng Anh 5 tháng 1 2018 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

\(1+\left(-2\right)\) \(+3+\left(-4\right)+...\)\(+19+\left(-20\right)\)

\(=\) \(\left(-1\right)+\left(-1\right)+...+\left(-1\right)\)\(\hept{ }\)10 số hạng

\(=\)\(-\left(1.10\right)\)

 \(=\)\(-10\)

Đọc tiếp...
nguyễn xuân bách 19 tháng 1 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm
nguyen thien an 19 tháng 1 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

353535/707077=35/77,454545/909097=45/97

35/77voi45/97.vay b la so lon nhat.

Đọc tiếp...
vu duc minh 19 tháng 1 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

mẫu số B bạn cũng có thể làm tròn thành 101010

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Hoa 16 tháng 3 2016 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a,(10^2+11^2+12^2):(13^2+14^2)

=[(12+1)^2+(12+2)^2]:(13^2+14^2)

=1

b,=(13-12+11+10-9)+(8-7-6+5)-(4-3-2+1)

=13+0+0

=13

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Nhung 14 tháng 2 2016 lúc 8:30
Báo cáo sai phạm

13-12+11+10-9+8-7-6+5-4+3+2-1

=(13-12+11+10-9)+(8-7-6+5)+(-4+3+2-1)

=13+0+0=13

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Nhung 28 tháng 2 2016 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

a)(102+112+122) : (132+142)

=(100+121+144):(169+196)

=365:365=1

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 16 tháng 1 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

Âp dụng hằng đẳng thức\(a^2-b^2=\left(a-b\right)\left(a+b\right)\)ta có

A có 2004-1+1=2004(số)

Mà 2004 chia hết cho 2 nên ta nhóm như sau:

\(A=2004^2-2003^2+2002^2-2001^2+...+2^2-1^2=\left(2004^2-2003^2\right)+\left(2002^2-2001^2\right)+...+\left(2^2-1^2\right)\)

\(A=\left(2004-2003\right)\left(2004+2003\right)+\left(2002-2001\right)\left(2002+2001\right)+...+\left(2-1\right)\left(2+1\right)\)

\(A=2004+2003+2002+2001+...+2+1=\frac{\left(1+2004\right).2004}{2}=2009010\)

Đọc tiếp...
Sorano Yuuki 24 tháng 5 2017 lúc 22:41
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\left(\frac{1}{1.101}+\frac{1}{2.102}+\frac{1}{3.103}+...+\frac{10}{10.110}\right)x=\)\(\frac{1}{1.11}+\frac{1}{2.12}+...+\frac{1}{100.110}\)

\(\Rightarrow\left(\frac{100}{1.101}+\frac{100}{2.202}+\frac{100}{3.303}+...+\frac{100}{10.101}\right)x=\)\(10.\left(\frac{10}{1.11}+\frac{10}{2.12}+...+\frac{10}{100.110}\right)\)

\(\Rightarrow\left(1-\frac{1}{101}+\frac{1}{2}-\frac{1}{102}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{110}\right)x=\)\(10.\left(1-\frac{1}{11}+\frac{1}{2}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{100}-\frac{1}{110}\right)\)

\(\Rightarrow\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+\frac{1}{103}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x\)\(=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{100}\right)-\left(\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow\left[ \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]x=\)\(10.\left[\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}\right)-\left(\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+...+\frac{1}{110}\right)\right]\)

\(\Rightarrow x=10\)

Đọc tiếp...
Trang Đoàn 4 tháng 5 2017 lúc 11:47
Báo cáo sai phạm

deex vậy

Đọc tiếp...
Nguyễn Phi Hòa 6 tháng 6 2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

                                                                   Giải:                

\(P=\frac{\left(17,005-4,505\right)^2+93,75}{\left[\left(0,1936:0,88+3,53\right)^2-7,5625\right]:0,52}\)                   

      \(=\frac{\left(12,5\right)^2+93,75}{\left[\left(0,22+3,53\right)^2-7,5625\right]:0,52}\)                               

       \(=\frac{156,25+93,75}{\left[\left(3,75\right)^2-7,5625\right]:0,52}\)

       \(=\frac{250}{\left(14,0625-7,5625\right):0,52}\)

       \(=\frac{250}{6,5:0,52}\)

       \(=\frac{250}{12,5}\)

       \(=20\)

Đọc tiếp...
Pham Tuan 5 tháng 4 2017 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{\left(12,5\right)^2+93,75}{\left[\left(0,22+3,53\right)^2-7,5625\right]:0,52}\)

\(=\frac{156,25+93,75}{\left[\left(3,75\right)^2-7,5625\right]:0,52}\)

\(=\frac{250}{\left(14,0625-7,5625\right):0,52}\)

\(=\frac{250}{6,5:0,52}\)\(=\frac{250}{12,5}=20\)

Đọc tiếp...
Dat Doan 25 tháng 3 2015 lúc 23:25
Báo cáo sai phạm

Áp dụng hằng đẳng thức : a^2 - b^2 = (a+b).(a-b)

9.11 = 10^2-1

99.101 = 100^2 - 1

999.1001 = 1000^2-1

9999.10001 = 10000^2 - 1 

99999.100001 = 100000^2 - 1

=> S = 10^2 + 100^2 + 1000^2 + 10000^2 + 100000^2 - 5

=> S = 10010101010 - 5 = 10010101005

Đọc tiếp...
NTN vlogs 29 tháng 12 2018 lúc 15:54
Báo cáo sai phạm

= 10010101005

 ti-ck cho ntn này

nhé

Đọc tiếp...
câu bé bán diêm 29 tháng 12 2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

Đạt Doan chép bài

Đọc tiếp...
nga 28 tháng 4 2015 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

a, 5

b,2+4+6+8+...+2x=210

=>2.1+2.2+2.3+2.4+...+2.x=210

=>2.(1+2+3+4+...+x)=210

=>1+2+3+4+...+x=210:2

=>1+2+3+4+...+x=105

=>x=14

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Tuấn 26 tháng 4 2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a/ x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+30)=620  (có 31 số hạng)

=(x+x+x+..+x)+(1+2+3+4+..+30)= 620

    ( có 31 x)        (có 31 số hạng)

                                     31x+465=620

                                    31x      =620-465

                                     31x     =155

                                       x      =155:31

                                       x       =5

câu b mìk đang nghiên cứu. bn chờ mìk nha

 

 

Đọc tiếp...
Poor Google 22 tháng 3 2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

a) X*31+465=620

   X =( 620-465) /31=5

Đọc tiếp...
Lê Phúc Huy 27 tháng 11 2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

=>S3=1+2-3-4+5+6-7-8+...+1997+1998-1999-2000

=>S3=(1+2-3-4)+...+(1997+1998-1999-2000)

=>S3=(-4)+(-4)+...+(-4)

=>S3=(-4)x500

=>S3=-2000

Đọc tiếp...
df dfgf 7 tháng 1 2019 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????:)

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17 tháng 1 2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

=>S3=1+2-3-4+5+6-7-8+...+1997+1998-1999-2000
=>S3=(1+2-3-4)+...+(1997+1998-1999-2000)
=>S3=(-4)+(-4)+...+(-4)
=>S3=(-4)x500
=>S3=-2000

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜChâu 's ngốcღ๖ۣۜ 8 tháng 9 2019 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

https://olm.vn/hoi-dap/detail/107616487497.html link tham khảo

Đọc tiếp...
linh Nguyen 12 tháng 9 2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

bn cứ lên trang wed h. vn để đăng nhập rùi hok nhé!

hãy tìm những môn mà bạn cần mik cũng ko chắc là gởi câu hỏi đc bởi vì máy mik bị lỗi nên ko đăng nhập đc mong bn thông cảm nhé!

hễ có thắc mắc gì về trang wed này thì cứ nhắn tin cho mik nha!

hok tốt!

Đọc tiếp...
khucdannhi 12 tháng 9 2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

mk đg cần mn giúp nhé

Đọc tiếp...
Le_Bich_Dao 4 tháng 6 2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

2/ A= 1.3 + 5.7 + 9.11+ 13.15 + 17.19 + ... + 97. 101

= 1.3 + 5(6 + 1) +9( 6+ 5) + 13(6+9) + 17(6+13) + ... + 97(95+6)

= 3 + 5.6 + 1.5 + 9.6 + 5.9 + 13.6 + 9.13 + 17.6 + 13.17 + ... + 95.97 + 97.6

= 3 + ( 1.5 + 5.9 + 9.13 + 13.17 + ...+ 95.97) + 6( 5 + 9 + 13 + 17 + ... + 97)

= ...

=\(\frac{509447}{6}\)

Đọc tiếp...
Le_Bich_Dao 4 tháng 6 2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

1/ A= 1.(100-1)+2(100-2)+3.(100-3)+...+49.(100-51)+50.(100-50)

      = 1.100-1+2.100 - 2.2 + 3.100 -3.3 + ...+49.100 - 49.51 + 50.100 - 50.50

      = 100( 1 + 2 + 3 + ...+ 50) - ( 1 + 2+ 32 + ... + 502 )

      = 127500- 42925

      = 84575

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: