Giúp tôi giải toán và làm văn


Mai Thị Thanh Hoa Hôm qua lúc 07:22
Báo cáo sai phạm

\(5:\frac{1}{x}+6:\frac{1}{x}-x=\frac{20}{3}\Leftrightarrow\left(5+6\right):\frac{1}{x}-x=\frac{20}{3}\)

\(\Leftrightarrow11:\frac{1}{x}=\frac{20}{3}\Leftrightarrow\frac{1}{x}=11:\frac{20}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{x}=\frac{33}{20}\Leftrightarrow1.20=x.33\Leftrightarrow20=33x\)

\(\Leftrightarrow x=20:33\Leftrightarrow x=\frac{20}{33}\)

Đọc tiếp...
Pham Minh Hoang 23/09 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

820^2-180^2/225^2-50.225+25^2

=(820-180)(820+180)/225^2-2.225.25+25^2

=640.1000/(225-25)^2

=640000./200^2

=640000/40000

=16

Chúc bạn học tốt ~~~

Đọc tiếp...
Phùng Minh Quân CTV Hôm qua lúc 07:36
Báo cáo sai phạm

\(A=\left(100^2+98^2+...+2^2\right)-\left(99^2+97^2+...+1^2\right)\)

\(A=\left(100^2-99^2\right)+\left(98^2-97^2\right)+...+\left(2^2-1^2\right)\)

\(A=\left(100-99\right)\left(100+99\right)+\left(98-97\right)\left(98+97\right)+...+\left(2-1\right)\left(2+1\right)\)

\(A=100+99+98+97+...+2+1\)

Số số hạng \(100-1+1=100\) ( số hạng ) 

\(A=\frac{\left(100+1\right).100}{2}=5050\)

Vậy \(A=5050\)

Chúc bạn học tốt ~ 

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

a)2.31.12+4.6.42+8.27.3

=744+1008+648

=2400

b)36.28+36.82+64.69+64.41

=36.110+64.110

=110.100

=11000

Đọc tiếp...
Mikoto Misaka 19/09/2018 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

b) = 36 . (28+82) + 64 . (69+41)

    = 36 . 110 + 64 . 110

    = (36+64) . 110

    = 100 . 110

    = 11000

Đọc tiếp...
Dâu tây 19/09/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

b) 36 . 28 + 36 . 82 + 64 . 69 + 64 . 41

= 36 ( 28 + 82 ) + 64 ( 69 + 41 )

= 36 . 110 + 64 . 110

= 110 ( 36 + 64 )

= 110 . 100

= 11000

Hok tốt

Đọc tiếp...
Đào Nhật Minh 19/09/2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

= ( 17 + 44 + 39 ) x 26

=         100    x    26

=               2600

Đúng thì k mình nhé !~

Đọc tiếp...
Chi kute 19/09/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

mk nhầm trầm trọng vì bấm mt sai nha

=2600

ccachs lm như mấy bn kia là đúng

,xixi

Đọc tiếp...
Chi kute 19/09/2018 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

26.(17+44+39)

26.94

=2444

k mk

..xixi

Đọc tiếp...
sssongokusss 16/09/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là : 

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có giá trị là :

99 - 97 = 2 

Tổng dãy trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50

Đọc tiếp...
Phạm Tuyên 16/09/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

299.88+89.101=26312+8989=35031

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

299.88+89.101

=299.88+88.101+101

=88.(299+101)+101

=88.400+101

=35301

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

2018.27+1009.146

=54486+1009.146

=54486+147314

=201800

Đọc tiếp...
phúc 16/09/2018 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

2018 . 27 + 1009 . 146

= 2018 . 27 + 2018 . 73

= 2018 . ( 27 + 73 ) 

= 2018 . 100

= 201800

Đọc tiếp...
Hồ Thảo Vy 18/09/2018 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

là bằng 2011800

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

(125.37,32):4

=4,665:4

=1,16625

------------------------

Đọc tiếp...
Hồ Thảo Vy 18/09/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

hahahahahahahahahahahahahahahaha??????????????????

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Cẩm Tú 16/09/2018 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

( 125.37.32) : 4

= (125 .37) .(32. 4)

=(125.37).8

=(125.8).37

=1000.37

=37000

Mình làm làm vậy ko chắc đúng ko nữa . Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

(56:27+57:35):62

=...........................

---------------------------

................................

Đọc tiếp...
nguyễn vy 15/09/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

2007.2008 - 2007.2000 + 2007.992

= 2007. ( 2008 - 2000 + 992 )

= 2007 . 1000

=    2007000

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 20/09 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

2007.2008-2007.2000+2007.992

=2007.(2008-2000+992)

=2007.1000

=2007000

Đọc tiếp...
Thanh phương Lê 15/09/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm
2007 .2008-2007.2000+2007.992 =2007. ( 2008-2000+992 ) =2007 . 1000 = 2007000
Đọc tiếp...
nguyen nguyen 14/09/2018 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

125 x 72 x 5 = 125 x 8 x 9 x 5 = 1000 x 45 = 45000

3 x 4 x 19 + 6 x 71 x 2 + 120

= 12 x 19 + 12 x 71 + 12 x 10

= 12 x ( 19 + 71+10)

= 12 x 100

= 1200

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh 14/09/2018 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

125 . 72 . 5

= 125 . 8 . 9 . 5

= 45 000

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 14/09/2018 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

125 x 72 x 5 = 125 x 8 x 9 x 5 = 1000 x 45 = 45000

3 x 4 x 19 + 6 x 71 x 2 + 120

= 12 x 19 + 12 x 71 + 12 x 10

= 12 x ( 19 + 71+10)

= 12 x 100

= 1200

Đọc tiếp...
linh Nguyen 12/09/2018 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

bn cứ lên trang wed h. vn để đăng nhập rùi hok nhé!

hãy tìm những môn mà bạn cần mik cũng ko chắc là gởi câu hỏi đc bởi vì máy mik bị lỗi nên ko đăng nhập đc mong bn thông cảm nhé!

hễ có thắc mắc gì về trang wed này thì cứ nhắn tin cho mik nha!

hok tốt!

Đọc tiếp...
khucdannhi 12/09/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

mk đg cần mn giúp nhé

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 11/09/2018 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{19\cdot20}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{19}-\frac{1}{20}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{20}\)

\(=\frac{9}{20}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 11/09/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2x3}\)\(\frac{1}{3x4}\)\(\frac{1}{4x5}\)+ ... + \(\frac{1}{18x19}\)\(\frac{1}{19x20}\)

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{3}\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{4}\)\(\frac{1}{5}\)+ ... + \(\frac{1}{18}\)\(\frac{1}{19}\)\(\frac{1}{19}\)\(\frac{1}{20}\)

\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}{20}\)

\(\frac{18}{40}\)\(\frac{9}{20}\)

Đọc tiếp...
Min 09/09/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

47-46+46-45+45-46+...+2-1

= 47-1

=46

(Vì một số âm công một số dương bằng không. VD: -46+46=0)

_Học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi 09/09/2018 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

5 + 10  + 15 + ... + 205

Ta có : 

Khoãng cách giữa hai số liên tiếp là 5 đơn vị .

Số số hạng của dãy là : (205 - 5) : 5 + 1 = 41 ( số hangk)

Tổng của dãy là : (205 + 5) x 41 : 2 = 4305

Vậy 5 + 10 + 15 + 205 = 4305

Đọc tiếp...
VU NHAT VY 09/09/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

5+10+15+......+205=4305

47-46+46-45+.......+2-1=46

K nhé mn?

Đọc tiếp...
Hoàng Lưc Đỗ 09/09/2018 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Kudo sinichi giải giúp mik câu cuối thanks bạn nhìu

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Uyên CTV 05/09/2018 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

de the nay phai k

\(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{100}\)

\(=1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{50}-\frac{1}{100}\)

\(=1+1-\frac{1}{100}\)

\(=1+\frac{99}{100}\)

\(=\frac{199}{100}\)

Đọc tiếp...
nene 30/08/2018 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

1.

a) 25.5.4.27

= ( 25 . 4 ).( 5 . 2 ).27 

= 100 . 10 . 27

= 27000

b) 28 . 64 + 28 . 36 

= 28 . ( 64 + 36 )

= 28 . 100

= 2800

2.

a) 135 + 360 + 65 + 40 

= ( 135 + 65 ) + ( 360 + 40 )

= 200 + 400 = 600

b) 463 + 318 + 127 + 22 

= ( 463 + 127 ) + ( 318 + 22 )

= 590 + 340

= 930

c) 20 + 21 + 22 +... + 29 + 30

= ( 20 + 30 ) + ( 21 + 29 ) + ( 22 + 28 ) + ( 23 + 27 ) + ( 24 + 26 ) + 25

= 50 . 5 + 25

= 250 + 25

= 175

3.

a) 14 . 50                                       ;                         16.25 

= ( 14 : 2 ) . ( 50 . 2 )                                                 = ( 16 : 4 ) . ( 25 . 4 ) 

= 7 . 100                                                                  = 4 . 100 

= 700                                                                       = 400 

b) 

2100 + 50

= ( 2100 . 2 ) : ( 50 . 2 )

= 4200 : 100

= 42

1400 : 25

= ( 1400 . 4 ) : ( 25 . 4 )

= 5600 : 100

= 56

c)

132 : 12

= ( 120 + 12 ) : 12

= 120 : 12 + 12 : 12

= 10 + 1

= 11

96 : 8

= ( 80 + 16 ) : 8

= 80 : 8 + 16 : 8

= 10 + 2

= 12

tk mik nha

Đọc tiếp...
Lâm Linh 30/08/2018 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

1. 

a) 25.5.4.27.2=(25.4).(5.2).27=100.10.27=27000

b) 28.64+28.36=28.(64+36)=28.100=2800

2. 

a) 135+360+65+40= (135+65)+(360+40)=200+400=600

b) 463+318+127+22=(463+127)+(318+22)=590+340=930

c) 20+21+22+...+29+30=(20+30)+(21+29)+(22+28)+(23+27)+(24+26)+25=50+50+50+50+50+25=50.5+25= 275

3.

a) 14.50=7.2.5.10=(7.10).(2.5)=70.10=700

16.25=4.4.25=4.100=400

b) \(2100\div50=\left(2000+100\right)\div50\)

                             \(=2000\div50+100\div50=40+2=42\)        

\(1400\div25=\left(1000+400\right)\div25\)

                         \(=1000\div25+400\div25=40+16=56\)   

c) \(132\div12=\left(144-12\right)\div12\)

                          \(=144\div12-12\div12=12-1=11\)

\(96\div8=\left(80+16\right)\div8\)

                 \(=80\div8+16\div8=10+2=12\)

10.20 phút, mỏi tay quá! Buồn ngủ quá!

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: