Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Vĩnh An 24/09/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

SẼ BẰNG :

4+5+6.........+25+26

=(4+26)+(5+25)+(6+24)+(7+23)+(8+22)+(9+21)+(10+20)+(11+19)+(12+18)+(13+17)+(14+16)+15

=  30+30+30+30+30+30+30+30+30+30+30+15

=  60+60+60+60+60+45

=120+120+105

=240+105

=345

Đọc tiếp...
Vu Huu Duc 25/09/2017 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

   =345

 dài dòng

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Linh Hương 24/09/2017 lúc 22:57
Báo cáo sai phạm

=(26-4)+1

=22+1

=23

=(26+4).23:2

=30.23:2

=690:2

=345

Đọc tiếp...
Lùn Tè Hôm qua lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

\(16,2\cdot3,7+5,7\cdot16,2-6,2\cdot4,8-6,2\cdot4,6\)

\(=16,2\cdot\left(3,7+5,7\right)-6,2\cdot\left(4,6+4,8\right)\)

\(=16,2\cdot9,4-6,2\cdot9,4\)

\(=9,4\cdot\left(16,2-6,2\right)\)

\(=9,4\cdot10\)

\(=94\)

Đọc tiếp...
Nhi Nguyen Hôm qua lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

theo mình là lấy 16,2 nhân (3,7+5,7) =16,2 nhân 9,7 =157,14 rồi tính 6,2 nhân (4,8-4,6) =6,2 nhan 0,2 =1,24 rồi lấy 157,14-1,24=155,9 còn cách trình bày thì bạn tự làm nhe

Đọc tiếp...
tiên Hôm qua lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

MÌNH VÀ CÁC BẠN TRONG LỚP ĐỀU = 94 NÊN MÌNH ĐĂNG LÊN HỎI CÁC BẠN CHO CHẮC LÀ ĐÚNG HAY SAI VÌ SÁNG MAI PHẢI NỘP BÀI RỒI

Đọc tiếp...
Quỳnh Hương Hôm qua lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

753*99 = 753*( 100 - 1 ) 

62*49 = 62*( 50 - 1 )

53*29 = 53*( 30 -1 )

217*11 = 217*( 20 - 9 )

413*21 = 413*(30 -9 )

413*19 = 413*( 20 - 1 )

217*19 = 217*( 20 - 1)

Đọc tiếp...
Quỳnh Hương Hôm qua lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

50*0 + 7*9 = 57*9

Đọc tiếp...
nghiem thi hong anh Hôm qua lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

la hieu nha ban nguyen dieu linh

Đọc tiếp...
Bùi Quang Sang 22/11 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

a) \(50,05-27,39-2,61\)

\(=50,08-\left(27,39+2,61\right)\)

\(=50,08-30=20,08\)

b) \(20,1-23,45+13,45\)

  \(=20,1-\left(23,45-13,45\right)\)

\(=20,1-10=10,1\)

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 22/11 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

50,08-27,39-2,61

=50,08-(23,45-2,61)

=50,08-20,16

=49,08

20,1-23,45+13,45

=20,1-(23,45-13,45)

=20,1-10,1

=10

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 22/11 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

50,08-27,39-2,61 = 50,08 - (27,39+2,61) = 50,08 - 30 = 20,08

20,1-23,45+13,45 = 20,1-(23,45-13,45) = 20,1-10=10,1

k mk nha

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/11 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

789.101-789

=789.(101-1)

=789.100

=78900

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 21/11 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

789 x 101 - 789 x 1

= 789 x ( 101 - 1 )

= 789 x 100

= 78900

Đọc tiếp...
Online Math 21/11 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

789 x 101 - 789 

789 x 101 - 789 x 1

= 789 x ( 101 - 1 )

= 789 x 100 

= 78900

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 21/11 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

a) 54 * 113 + 45 * 113 + 113 

= 113 * ( 54 + 45 +1 )

= 113 * 100

=11300

b) 117 * ( 36 + 62 ) - 17 * ( 62 + 36 )

= ( 117 - 17 ) * 98

= 100 * 98 

= 9800

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 21/11 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113

= 54 x 113 + 45 x 113 + 113 x 1

= 113 x ( 54 + 45 + 1 )

= 113 x 100

= 11300

b) 117 x ( 36 + 62 ) - 17 x ( 62 + 36 )

= 117 x 98 - 17 x 98

= 98 x ( 117 - 17 )

= 98 X 100

=  9800

Đọc tiếp...
cute phô mai que 21/11 lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113 

= 54 x 113 + 45 x 113 + 113  x 1

= 113 x (45+54+1)

= 113 x 100

= 11300

b) 117 x ( 36 + 62 ) - 17 x ( 62 + 36) 

= 117 x 98 - 17 x 98

= (117 - 17 ) x 98

= 100 x 98

= 9800

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 19/11 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

a)2+4+8+6+7+8+3+9+2+1;

=(9+1)+(2+8)+(4+6)+(7+3)+(2+8)

=10+10+10+10+10

=10x5

=50

b)3+2+4+9+7+1+8+6+3+5

làm tương tự nhé

c)2+3+4+5+6+7+8+9+1+4.

làm tương tự nhé

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 19/11 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

a) 2 + 4 + 8 + 6 + 7 + 8 + 3 + 9 + 2 + 1

= ( 2 + 8 ) + ( 4 + 6 ) + ( 8 + 2 ) + ( 7 + 3 ) + ( 9 + 1 )

=       10 + 10 + 10 + 10 + 10

-=      50

Còn lại tự làm nhé .

Đọc tiếp...
Trịnh Lê Duy 22/11 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

a)2+4+8+6+7+8+3+9+2+1 

=(2+8)+(9+1)+(7+3)+(4+6)+(2+8)

=10+10+10+10+10

=50

Đọc tiếp...
I am your faith 17/11/2017 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

a) 1 + 8 + 9 + 2

= ( 1 + 9 ) + ( 8 + 2 )

=     10     +     10

=             20

b) 29 + 45 + 1 + 5

= ( 29 + 1 ) + ( 45 + 5 )

=       30     +      50

=               80

c) 11 + 12 + 39 + 38

= ( 11 + 39 ) + ( 12 + 38 )

=       50      +      50

=                100

Chúc bn hok tốt !

Đọc tiếp...
Mafia 17/11/2017 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

A) \(1+8+9+2\)

\(=\left(1+9\right)+\left(8+2\right)\)

\(=10+10\)

\(=20\)

B) \(29+45+1+5\)

\(=\left(29+1\right)+\left(45+5\right)\)

\(=30+50\)

\(=80\)

C) \(11+12+39+38\)

\(=\left(11+39\right)+\left(12+38\right)\)

\(=50+50\)

\(=100\)

Đọc tiếp...
Haruno Yayumi 17/11/2017 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

a) 1 + 8 + 9 + 2

= ( 1 + 9 ) + ( 8 + 2 )

=    10      +    10

=          20

b) 29 + 45 + 1 + 5

=  ( 29 + 1 ) + ( 5 + 45 )

-=      30     +       50

=             80

c) 11 + 12 + 39 + 38

=   ( 11 + 39 ) + ( 12 + 38 )

=        50   +    50

=            100

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 16/11/2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

a) = {[(1980 + 2020) + (2010 + 1990)] - [(1985 + 2015) + (1995 + 2005)]} + ( 2000 - 2025 + 2030 )

    = [( 4000 + 4000 ) - ( 4000 + 4000 )] + 5

    = ( 8000 - 8000 ) + 5

    = 0+5 = 5

b) = (65 - 62) + (62 - 59) + (59 - 56) + (56 - 53) + (53 - 50) + (50 - 47) + 40

    = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 40  

    = 3 * 6 + 40 = 18 + 40 = 58

c) = 256 * ( 48 + 29 + 22 + 1 )

    = 256 * 100 = 25600

Đọc tiếp...
Kuroba Hanoko 16/11/2017 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm
Triệu Mẫn 15/11/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

  265.97 x 5 + 265 - 2 x 265.97 + 6 x 265.97

= 265.97 x 5 + 265.97 x 1 - 2 x 265.97 + 6 x 265.97

= 265.97 x ( 5 + 1 - 2 + 6 )

= 265.97 x 10

= 2659.7

   199.999 + 99 x 199.999

= 199.999  x 1 + 99 x 199.999

= 199.999 x ( 1 + 99 )

= 199.999 x 100

= 19999.9

Đọc tiếp...
Trương Lan Anh 15/11/2017 lúc 18:41
Báo cáo sai phạm

a, 265,97 x 5 + 265,97 - 2 x 265,97 + 6 x 265,97

= 265,97 x 5 + 265,97 x 1 - 2 x 265,97 + 6 x 265,97

= 265,97 x ( 5 + 1 - 2 + 6 )

= 265,97 x 10

= 2659,7

b,199,999 + 99 x 199,999

= 199,999 + 99 x 199,999 x 1

= 199,999 x ( 99 + 1 )

= 199,999 x 100

= 19999,9

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân 14/11/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

48.29 + 0.39 - 23.29

= ( 48.29 - 23.29 ) + 0.39

= 25 + 0.39

= 25.39

Đọc tiếp...
tran thu trang 14/11/2017 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

48,29+0,39-23,29

=<48,29-23,29>+0,39

=25+0,39

=25,39

Đọc tiếp...
Ly Nguyễn 14/11/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

48,29+0,39-23,29

=(48,29-23,29)+0,39

=25+0,39

=25,39

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10/11/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

A  = 2009 x 2008 x 1001 x ( 2008 - 2009 ) / 2008 x 2007 x 1001

     = 2009 x 2008 x 1001 x (-1) / 2008 x 2007 x 1001 = -2009 / 2007

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 10/11/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

A = 2019 x 2018 x 1001 x (2019 - 2008 )/2008 x 2007 x 1001 

   = 2019 x 2018 x 1001 / 2008 x 2017 x 1001 = 2019/2017

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 09/11/2017 lúc 06:00
Báo cáo sai phạm

25x 5+ 25x 6+ 25x 9

=25*(5+6+9)

=25*20

=500

Dấu * là nhân nhé bạn.

Đọc tiếp...
nguyen cong thanh dat 2 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

25(6+9+5)=25.20=500

Đọc tiếp...
Trần Trọng Minh 09/11/2017 lúc 21:39
Báo cáo sai phạm

25x5+25x6+25x9

=25x(5+6+9)

=25x20

=500

Đọc tiếp...
Tran Minh Hang 05/11/2017 lúc 23:41
Báo cáo sai phạm

a) Chiều dài hình chữ nhật đó : ( 126 - 14 ) : 2 =56(m)

    Chiều rộng hình chữ nhật đó : 126-56=70(m)

    diện tích hình chữ nhật đó :56x70=3920(m2)

b)diện tích để làm nền là : 3920 x 1/20= 196(m2)

còn lại số mét vuông là : 3920-196=3724(m2)

                đáp số ; a)3920m2

                             b)3724m2

Đọc tiếp...
ngọc lan 02/11/2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

cho mình hỏi 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: