Giúp tôi giải toán và làm văn


Vũ Thị Ngọc 1 tháng 6 2015 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

giải:

Đặt A=1.2.3+2.3.4+3.4.5+4.5.6+...+98.99.100

4A=(1.2.3+2.3.4+3.4.5+4.5.6+...+98.99.100)4

4A=1.2.3(4-0)+2.3.4(5-1)+3.4.5(6-2)+4.5.6(7-3)+...+98.99.100(101-97)

4A=1.2.3.4+2.3.4.5-1.2.3.4+3.4.5.6-2.3.4.5+4.5.6.7-3.4.5.6+...+98.99.100.101-97.98.99.100

4A=1.2.3.4-1.2.3.4+2.3.4.5-2.3.4.5+3.4.5.6-3.4.5.6+...+97.98.99.100-97.98.99.100+98.99.100.101

4A=98.99.100.101

=>A=98.99.100.101/4

 

Đọc tiếp...
Dich Duong Thien Ty 1 tháng 6 2015 lúc 18:35
Báo cáo sai phạm

A=1(2+1)+2(3+1)+3(4+1)+...+99(100 +1 )

A=1.2+1+2.3+2+3.4+3...99.100+99

A=(1.2+2.3+3.4+...99.100)+(1+2+3+4...99)

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Ba 10 tháng 1 2018 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

Đặt      A = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + .... + 99 - 100

\(\Rightarrow\)   A = (1 - 2) + (3 - 4) + .... + (99 - 100)

\(\Rightarrow\)  A = ( -1) + ( -1) + .... + ( -1 )  có 50 số hạng ( -1 )

\(\Rightarrow\)  A = -50

Chúc bạn Nguyễn Hùng hok tốt nha ^ _ ^

Đọc tiếp...
yamamoto 15 tháng 1 2018 lúc 11:57
Báo cáo sai phạm

1 -2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ....+ 99 -100

Dãy trên có 100 số hạng

= ( 1 -2 ) + ( 3 - 4 )  + ( 5 - 6 ) + ....+ ( 99 -100 )        ( có 50 nhóm )

= -1 + ( -1 ) + .... + ( -1 )       ( có 50 số -1 )

= - 1 . 50

= -50

Đọc tiếp...
I LOVE YOU 17 tháng 12 2017 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

1-2+3-4+5-6+..+99-100

=(-1)+(-1)+...+(-1)co 50 so hang

= -50

Đọc tiếp...
Energy 28 tháng 3 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9\times11\times36}{33\times27\times18}=\frac{1\times1\times2}{3\times3\times1}=\frac{2}{9}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Khánh Linh 29 tháng 3 lúc 7:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{9\cdot11\cdot36}{33\cdot27\cdot18}=\frac{9\cdot11\cdot2\cdot18}{3\cdot11\cdot3\cdot9\cdot18}=\frac{2}{9}\)

Chu'c hok to^'t nha!

Đọc tiếp...
•๖ۣۜLү ²ƙ⁸ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜNɦâη ๖ۣۜMã )⁀ᶦᵈᵒᶫ 10 giờ trước (9:12)
Báo cáo sai phạm

9 x 11 x 36 / 33 x 27 x 18

=\(\frac{9\cdot11\cdot36}{33\cdot27\cdot18}=\frac{9\cdot11\cdot2\cdot18}{3\cdot11\cdot3\cdot9\cdot18}=\frac{2}{9}\)

vậy....

học tốt

Đọc tiếp...
Dangthucquynhanh 28 tháng 3 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Mình cảm ơn các bạn nha😊

Đọc tiếp...
lê trọng đại(Hội Con 🐄)_(ツтєαм♕¢âи♕6 ᴾᴿᴼシ) 28 tháng 3 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

a)32 x 11 -3200x 0,1 -32

=32x11-32x100x0,1-32

=32x(11-10-1)=32x0=0

nên(81,6x27,3-17,3x81,6)x(32x11-3200x0,1-32)

=(81,6x27,3-17,3x81,6)x0

=0

b)1,8x5 -0,9x10=1,8x5-0,9x2x5

=1,8x5-1,8x5

=0

nên (13,75-0,48 x 5)x(42,75:3+2,9)x(1,8x5-0,9x10)=0

c)(792,81x0,25+792,81x0,75)x(11x9-900x0,1-9)

=792,81x(0,25+0,75)x(99-90-9)

=792,81x1x0

=0

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 28 tháng 3 lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

a ) ( 81 , 6 x 27 , 3 – 17 , 3 x 81 , 6 ) x ( 32 x 11 - 3200 x 0 , 1 - 32 )

= ( 81 , 6 x 27 , 3 – 17 , 3 x 81 , 6 ) x ( 352 - 320 - 32 )

= ( 81 , 6 x 27 , 3 – 17 , 3 x 81 , 6 ) x 0

= 0.

b ) ( 13 , 75 – 0 , 48 x 5 ) x ( 42 , 75 : 3 + 2 , 9 ) x ( 1 , 8 x 5 – 0 , 9 x 10 )

= ( 13 , 75 – 0 , 48 x 5 ) x ( 42 , 75 : 3 + 2 , 9 ) x ( 9 - 9 )

= ( 13 , 75 – 0 , 48 x 5 ) x ( 42 , 75 : 3 + 2 , 9 ) x 0

= 0

c ) ( 792 , 81 x 0 , 25 + 792 , 81 x 0 , 75 ) x ( 11 x 9 – 900 x 0 , 1 – 9 )

= ( 792 , 81 x 0 , 25 + 792 , 81 x 0 , 75 ) x ( 99 - 90 - 9 )

= ( 792 , 81 x 0 , 25 + 792 , 81 x 0 , 75 ) x 0

= 0.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
❤Châu's ngốc❤ 28 tháng 3 lúc 8:06
Báo cáo sai phạm

=\(\frac{1}{10}+\frac{4}{20}+\frac{9}{30}+...+\frac{81}{90}\)

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+...\frac{9}{10}\)

\(\frac{\left(9+1\right)\times\left(9-1+1\right):2}{10}\)

                 

\(\frac{10\times9:2}{10}\)

        

= 4,5

ĐS:.........................

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
ミ★ɮεşէ Vαℓɦεїŋ★彡 28 tháng 3 lúc 8:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{10}+\frac{4}{20}+\frac{9}{30}+...+\frac{81}{90}\)

\(=\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+...+\frac{9}{10}\)

\(=\frac{\left(9+1\right)\left(9-1+1\right):2}{10}\)

\(=\frac{10.9:2}{10}=4,5\)

Đọc tiếp...
Nguyễn thị phương thảo 16 tháng 2 2015 lúc 13:45
Báo cáo sai phạm

A=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/99-1/100

A=1-1/100

SUY RA A<1 VÌ 1/100>0

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 7 tháng 3 2018 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(A=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A=\frac{99}{100}\)

Mà \(\frac{99}{100}< 1\Rightarrow A< 1\)

Vậy A < 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Vinh 26 tháng 3 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

A=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+...+1/99-1/100

A=1-1/100

=>A<1

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Ngân Hà 16 tháng 9 2015 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

1253:254

Ta có: 125= (53)= 59

         25= (52)= 58

Vậy:   59:5=51

Nên:   1253:254=51

Đọc tiếp...
Trần Diệu Linh 22 tháng 8 2015 lúc 8:51
Báo cáo sai phạm

giúp tớ câu này 

Tính bằng cách hợp lý 1253 : 254

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 9 tháng 5 2018 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

\(=\frac{1}{8}\left(2+3+4+5+6+7+8+9\right)\)

\(=\frac{1}{8}.44=\frac{11}{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Vũ 2 tháng 2 2015 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

=1/2.(2/1.3 + 2/3.5 + 2/5.7 +.....+ 2/49.51)

=1/2.(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+.....+1/49-1/51)

=1/2.(1-1/51)

=1/2.50/51

=25/51

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 7 tháng 2 2018 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Đặt biểu thức trên là A, ta có:

\(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{49.51}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{49.51}\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{49}-\frac{1}{51}\)

\(\Rightarrow2A=1-\frac{1}{51}\)

\(\Rightarrow2A=\frac{50}{51}\)

\(\Rightarrow A=\frac{25}{51}\)

Đọc tiếp...
Nàng Tiên Rừng Xanh 2 tháng 2 2015 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

=1/2.(2/1.3 + 2/3.5 + 2/5.7 +.....+ 2/49.51)

=1/2.(1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+.....+1/49-1/51)

=1/2.(1-1/51)

=1/2.50/51

=25/51

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Tuấn ttv 25 tháng 6 2015 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

số số hạng là (99-3):2+1=49 (so hang)

mỗi số hạng=2 => tổng là 2x49=98

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 6 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

C1: Bỏ ngoặc:

99 - 97 + 97 - 95 + ... + 5 - 3 + 3 - 1

= 99 - 1 = 98

C2:

2 + 2 + ... + 2

Số các số 2 là: (để ý đến hiệu đầu tiên là 99, hiệu cuối là 3, cách nhau 2 đơn vị)

 (99 - 3) : 2 + 1 = 49 số.

Vậy kq là: 49 x 2 = 98

ĐS: 98

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 25 tháng 6 2015 lúc 11:05
Báo cáo sai phạm

(99-97)+(97-95)+(95-93)+.........+(3-1)

= 2 + 2 +2 + ... + 2.

Số các số hạng ở tổng trên là :

[(99 - 1) : 2 +] : 2 = 25 (số hạng)

=> Tổng trên = 2 x 25 = 50

Đọc tiếp...
ntt_Nguyễn Thái Thịnh 25 tháng 3 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

\(326\times78+327\times22\)

\(=326\times78+\left(326+1\right)\times22\)

\(=326\times78+326\times22+22\)

\(=326\times\left(78+22\right)+22\)

\(=326\times100+22\)

\(=32622\)

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz 25 tháng 3 lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

nhớ k cho mk nha bn 

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz 25 tháng 3 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

326 . 78 + 327 . 22

= 326 . 78 + ( 326 + 1 ) . 22

= 326 . 78 + 326 . 22 + 1.22

= 326 . ( 78 + 22 ) + 1 . 22

= 326 . 100 + 1 . 22

= 32600 + 22 

= 32622

Đọc tiếp...
Vân Nhi 25 tháng 3 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

\(37,2\times101-37-0,2\)

\(=37,2\times101-\left(37+0,2\right)\)

\(=37,2\times101-37,2\)

\(=37,2\times\left(101-1\right)\)

\(=37,2\times100=3720\)

Đọc tiếp...
Đỗ Phương Linh 27 tháng 10 2016 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

37,2 x 101 - 37 - 0,2

= 37,2 x 101 - ( 37 + 0,2 )

= 37,2 x 101 - 37,2

=37,2 x 101 - 37,2 x1

= 37,2 x ( 101 - 1 )

= 37,2 x 100

= 3720

MIK CHỈ BÍT LÀM THẾ NÀY THUI AK

Đọc tiếp...
lê quang dũng 25 tháng 11 2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\)(1,25-0,25x5) x ( 1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =(1,25-1,25)x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0

Đọc tiếp...
Thiên Tỷ 7 tháng 1 2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

( 1,25 - 0,25 x 5 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

= ( 1,25 - 1,25 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

=         0            x   1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5

=                           0

Học vui ^ ^

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜLεɠεηɗαɾү☠Jσ¢ƙεɾ★彡( Fire Smoke Team ) 25 tháng 3 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

\(\left(1,25-0,25.5\right).\left(1,1.1,2.1,3.1,4.1,5\right)\)

\(=\left(1.25-1,25\right).\left(1,1.1,2.1,3.1,4.1,5\right)\)

\(=0.\left(1,1.1,2.1,3.1,4.1,5\right)\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
Plagg & Tikki 26 tháng 3 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

  (\(\frac{5}{2014}\)\(\frac{4}{2015}\)-\(\frac{3}{2016}\)) . (\(\frac{1}{2}\)-\(\frac{1}{3}\) - \(\frac{1}{6}\))

= ( \(\frac{5}{2014}\)\(\frac{4}{2015}\)\(\frac{3}{2016}\)) . ( \(\frac{3}{6}\)\(\frac{2}{6}\) - \(\frac{1}{6}\))

= ( \(\frac{5}{2014}\)\(\frac{4}{2015}\)\(\frac{3}{2016}\)) .                  0

=                                                        0

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 2 tháng 11 2014 lúc 8:13
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)

=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15

=40 + 330 + 15

=381

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 9 tháng 12 2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

k cho mk nha bn %%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 18 tháng 5 2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

Đọc tiếp...
online Math 31 tháng 12 2014 lúc 5:05
Báo cáo sai phạm

                                                           Bài giải

                                           100 - 1 = 99

                                            99 : 3 = 33 kc

                                            34 : 2 = 17 cặp

                                            17 nhân ( 100 + 1 ) = 1717

                                            x = 1717 : 17

                                            x = 101

Đọc tiếp...
Phương123pro 24 tháng 3 lúc 9:16
Báo cáo sai phạm

( 1+4+7+...+100):x=17

ta có số số hạng từ 1-> 100 là:

(100-1): 3( k/c) +1=34

tổng từ 1-100 là:

(100+1).34:2=1717

=> 1717:x=17

=> x=101

HOK TOT NHA!

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 27 tháng 3 lúc 9:01
Báo cáo sai phạm

100 -  1 = 99

99 : 3 = 33 kc

34 : 2 = 17 CẶP

17 * ( 100+1) = 1717

Đọc tiếp...
Hatsune Miku 9 tháng 5 2017 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a) 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= ( 0,2 x 7 ) x 317 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= 1,4 x 317 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 

=   443,8 + 492,8 + 463,4

= 1400

b) 2 + 5 + 8 + ... + 65 - 387: từ 2 đến 65 có 22 số hạng

= { ( 65 + 2 ) x 22 : 2 } - 387

=  737 - 387

= 350

Đọc tiếp...
bé cô đơn 9 tháng 5 2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

0,2*317*7+0,14*3520+33,1*14

=(0,2*7)*317+0,14*10*352+33,1*10*1,4

=1,4*317+1,4*352+331*1,4

=1,4*(317+352+331)

=1,4*1000

=1400

b)737-387=350

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Ánh Ngọc 24 tháng 3 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

0,2 * 317 * 7 +  0,14 * 3520+33,1 * 14

=(0,2*7)*10*31,7 + 0,14*100*35,2+33,1*14

=1,4*10*31,7 + 14*35,2 + 33,1*14

=14*31,7+14*35,2+33,1*14

=14*(31,7+35,2+33,1)

=14*100=1400

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: