Giúp tôi giải toán và làm văn


CÔNG CHÚA ÔRI 17 giờ trước (15:36)
Báo cáo sai phạm

50 + 999 + 50 +1

= ( 50+50) + ( 999+1)

= 100 + 1000

= 1100

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 17 giờ trước (15:42)
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

50 + 999 + 50 + 1 

= ( 50 + 50 ) + ( 999 + 1)

= 100 + 1000

= 1100

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Trắng_CV 17 giờ trước (15:39)
Báo cáo sai phạm

= 1100 nha . 

K mik nếu đúng , 

Đọc tiếp...
nga 28/04/2015 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

a, 5

b,2+4+6+8+...+2x=210

=>2.1+2.2+2.3+2.4+...+2.x=210

=>2.(1+2+3+4+...+x)=210

=>1+2+3+4+...+x=210:2

=>1+2+3+4+...+x=105

=>x=14

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Tuấn 26/04/2015 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

a/ x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+30)=620  (có 31 số hạng)

=(x+x+x+..+x)+(1+2+3+4+..+30)= 620

    ( có 31 x)        (có 31 số hạng)

                                     31x+465=620

                                    31x      =620-465

                                     31x     =155

                                       x      =155:31

                                       x       =5

câu b mìk đang nghiên cứu. bn chờ mìk nha

 

 

Đọc tiếp...
Poor Google 22/03/2017 lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

a) X*31+465=620

   X =( 620-465) /31=5

Đọc tiếp...
Nguyễn Nam Cao 20/07/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

5B = 1/11 - 1/16 + 1/16 - 1/21 + 1/21 - 1/26 +.........+ 1/56 - 1/61 +1/61 - 1/66 
5B = 1/11 - 1/66 
5B = 5/66 
B = 1/66

Đọc tiếp...
hoàng ngọc ánh 21/05 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

1/66

nha bn

Đọc tiếp...
Phong Trần Nam 14/07/2015 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

\(\frac{20,2\times5,1-30,3\times3,4+14,58}{14,58\times460+7,29\times540\times2}\)

\(=\frac{10,1\times2\times5,1-10,1\times3\times3,4+14,58}{14,58\times460+14,58\times540}\)

\(=\frac{10,1\times\left(2\times5,1-3\times3,4\right)+14,58}{14,58\times\left(460+540\right)}\)

\(=\frac{10,1\times0+14,58}{14,58\times1000}\)

\(=\frac{14,58}{14580}\)\(=\frac{1458}{1458000}\)\(=\frac{1}{1000}\)

 

 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trà My 20/04/2016 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Bạn giỏi ghê bài này đúng hoàn toàn > .^

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Hải 29/08/2014 lúc 09:51
Báo cáo sai phạm

1/2+5/6+11/12+19/20+29/30+41/42+55/56+71/72+89/90+109/110= 1 - 1/2 + 1 - 1/6 + 1 - 1/12 .....+1 - 1/110= 10 - ( 1/2 + 1/6 + ...+ 1/110) = 10 - ( 1 - 1/ 2+ 1/2 - 1/ 3+ 1/3 - 1/4 ....+ 1/10 - 1/11)= 10 - (1 - 1/11)= 10 - 10/11 = 100/11 

Đọc tiếp...
perfect shadow 06/07/2017 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

= 100/11 nha bạn

k cho minh nha

chuc ban hoc tot

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 09/08/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{100}{11}\)

k cho mik nha 

thank you

Đọc tiếp...
Bùi Kim Thư 02/04/2016 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

có aj giải đc bài này ko

Đọc tiếp...
mystic and ma kết 04/04/2018 lúc 14:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
trần sơn 04/04/2018 lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

minh nghi ban sai de roi

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 19/05/2018 lúc 16:14
Báo cáo sai phạm

\(10.\frac{4^6.9^5+6^9.120}{8^4.3^{12}-6^{11}}\)

\(=10.\frac{2^{12}.3^{10}+2^9.3^9.2^3.3.5}{2^{12}.3^{12}-2^{11}.3^{11}}\)

\(=10.\frac{2^{12}.3^{10}+2^{12}.3^{10}.5}{2^{12}.3^{12}-2^{11}.3^{11}}\)

\(=10.\frac{2^{12}.3^{10}.\left(1+5\right)}{2^{11}.3^{11}.\left(2.3-1\right)}\)

\(=10.\frac{2.6}{3.5}\)

\(=10.\frac{4}{5}\)

\(=8\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 19/05/2018 lúc 14:28
Báo cáo sai phạm

\(10.\frac{4^6.9^5+6^9.120}{8^4.3^{12}-6^{11}}\)

\(=10.\frac{\left(2^2\right)^6.\left(3^2\right)^5+\left(2.3\right)^9.2^3.3.5}{\left(2^3\right)^4.3^{12}-\left(2.3\right)^{11}}\)

\(=10.\frac{2^{12}.3^{10}+2^{12}.3^{10}.5}{2^{12}.3^{12}-2^{11}.3^{11}}\)

\(=10.\frac{2^{12}.3^{10}.\left(1+5\right)}{2^{11}.3^{11}.\left(2.3-1\right)}\)

\(=10.\frac{2.6}{3.5}\)

\(=\frac{10.2.6}{3.5}\)

\(=\frac{2.5.2.2.3}{3.5}\)

\(=2.2.2\)

\(=2^3\)

\(=8\)

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 25/08/2017 lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 +  5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9

= ( 1 x 3 ) + ( 2 x 3 ) + ( 3 x 3 ) + ( 4 x 3 ) + ( 5 x 3 ) + ( 6 x 3 ) + ( 7 x 3 ) + ( 8 x 3 ) + ( 9 x 3 )

= 3 x [ ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5 ]

= 3 x [ 10 + 10 + 10 + 10 + 5 ]

= 3 x 45

= 135

Đọc tiếp...
Ad Dragon Boy 21/04/2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

135

Đúng 100%

Đúng 100%

Đúng 100%

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 12/03/2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 +  5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9
= ( 1 x 3 ) + ( 2 x 3 ) + ( 3 x 3 ) + ( 4 x 3 ) + ( 5 x 3 ) + ( 6 x 3 ) + ( 7 x 3 ) + ( 8 x 3 ) + ( 9 x 3 )
= 3 x [ ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5 ]
= 3 x [ 10 + 10 + 10 + 10 + 5 ]
= 3 x 45

=...

:3

Đọc tiếp...
Nguyễn Tất Thắng 02/11/2014 lúc 08:13
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)

=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15

=40 + 330 + 15

=381

Đọc tiếp...
Proed_Game_Toàn 09/12/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

k cho mk nha bn %%%%%%%%%%%%%

Đọc tiếp...
lê thị ngọc anh 18/05/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27
=(1 + 19) + (2 +18) + (3 + 27) + (4 + 26) + (5 + 25) + (6 + 24) + (7 + 23) + (8 + 22) + (9 + 21) + (10 + 20) + (11 +19) + (12 + 18) + (13 + 17) + (14 + 16)
=20 + 20 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 15
=40 + 330 + 15
=381

Đọc tiếp...
lương khánh linh 17/05/2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(15\cdot15\cdot15\cdot0=0\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
thaocutelove 19/05/2018 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

0 nhân với số nào cũng bằng 0 vậy kết quả bằng 0

Đọc tiếp...
Hello 19/05/2018 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

15 x 15 x 15 x 0 = 0

Đọc tiếp...
ST CTV 13/05/2017 lúc 18:49
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012}\)(1)

\(\frac{3}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^3+\left(\frac{3}{2}\right)^4+...+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\)(2)

Lấy (2) trừ (1) ta được:

\(\frac{1}{2}A=\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}\)

\(A=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}-\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{4}.2=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2-\frac{5}{2}\)

\(\Rightarrow B-A=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}\cdot\frac{1}{2}-\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}.2+\frac{5}{2}=-\left(\frac{3}{2}\right)^{2014}+\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Pham Thi Ngoc Minh 17/04/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

kết quả là (3/2)^2014-1

đúng đó

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/07/2015 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

 

\(=\frac{16,2\times\left(5,7+3,7\right)-6,2\times\left(4,8+4,6\right)}{\left(13,4+12,3+11,2\right)-\left(10,4+11,5+12,6+0,4\right)}=\frac{16,2\times9,4-6,2\times9,4}{\left(13+12+11+0,4+0,3+0,2\right)-\left(10+11+0,4+0,5+13\right)}\)

\(=\frac{9,4\times\left(16,2-6,2\right)}{\left(13+12+11+0,9\right)-\left(13+11+10+0,9\right)}=\frac{9,4\times10}{12-10}=\frac{94}{2}=47\)

(Những số giống nhau trong hai ngoặc trừ hết cho nhau)

Đọc tiếp...
SAKURA Thủ lĩnh thẻ bài 05/07/2015 lúc 22:02
Báo cáo sai phạm

Bạn ghi đề rõ đi, mình không hiểu gì cả !!!

Đọc tiếp...
nguyen thieu cong thanh 21/05/2015 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1999.2011-1999}{2010.1998-2010}=\frac{1999.2010}{2010.1997}=\frac{1999}{1997}\)

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 11/03/2018 lúc 22:11
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1999\times2011-1999}{2010\times1998-2010}=\frac{1999\left(2011-1\right)}{2010\left(1998-1\right)}=\frac{1999.2010}{2010.1997}=\frac{1999}{1997}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đăng Hiếu 31/05/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

1999 * 2011 - 1999 = 1999 * (2011 - 1) = 1999 * 2010

2010 * 1998 - 2010 = 2010 * (1998 - 1) = 2010 * 1997

= 1999 / 1997

Đọc tiếp...
Lê Song Thanh Nhã 20/07/2015 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

\(A=1+\frac{1}{2}\left(1+2\right)+\frac{1}{3}\left(1+2+3\right)+...+\frac{1}{16}\left(1+2+3+...+16\right)\).

\(A=1+\frac{1}{2}.3+\frac{1}{3}.6+....+\frac{1}{16}.136\)

\(A=1+1,5+2+...+8,5\)

\(A=\frac{\left(8,5+1\right)\left[\left(8,5-1\right):0,5+1\right]}{2}=76\)

Đọc tiếp...
Kobayashi 17/12/2016 lúc 11:59
Báo cáo sai phạm

A = 1 + 1/2 x 2x3/2 + 1/3 x 3x4/2 +.............+ 1/16 x 16x17/2

A = 1+ 3/2 +4/2 + ............+ 17/2

A = 1+ (3+4+5+.........+17)/2

A = 1+75 = 76

Đọc tiếp...
Hô Chi MInh 10/08/2017 lúc 14:06
Báo cáo sai phạm

1+2+3x(-2)+4x(1+2+3)+...+16x(1+2+3+...+15)

Đọc tiếp...
nguyen minh trang 13/04/2018 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

=15,6 x10 x26 -156 x 26 / 15,6 x 3,3 x 3,4 x 2,6

=156 x 26 - 156 x 26 / 

=0 / 15,6 x 3,3 x 3,4 x 2,6

=0

Đọc tiếp...
Phạm Nguyễn Bích Ngọc 13/04/2018 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

15,6 x 260 - 156 x 26=0

15,6 x 3,3 x 3,4 x 2,6= 455,0832

Đọc tiếp...
pizza 01/04/2017 lúc 09:49
Báo cáo sai phạm

mk ko biết đánh phân số = ko biết làm luôn , sorry

ai thấy tên mk kết với mk nha !!!

Đọc tiếp...
Ma Kết tài năng 18/12/2016 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Mình khôngbiết đánh phân số!

Đọc tiếp...
Trần Quang Minh 31/03/2018 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

mik ko biết đánh phân số

Đọc tiếp...
vo phi hung 15/05/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

        \(\frac{1919}{2323}\times\frac{464646}{747474}\times\frac{37}{19}\)

\(=\frac{19}{23}\times\frac{23}{37}\times\frac{37}{19}\)

\(=\frac{19\times23\times37}{23\times37\times19}\)

\(=\frac{1}{1}\)

\(=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hải 16/05/2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

1919/2323x464646/747474x37/19=19/23x37/19x46/47=37/23x46/47=37x46/23x47

Đọc tiếp...
sugarMoonTea 15/05/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

1919/2323 x464646/ 747474 x 37 / 19  = 19 / 23 x 46 / 74 x 37 / 19 = 19 x 23 x 37 / 46 x 74 x 19 = 46 x 37 / 23 x 74 = 23 x 2 x 37 / 23 x 37 x2 = 1 

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 12/03/2017 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

2 bạn nha

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Thám tử trung học Kudo Shinichi 25/06/2017 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

\(\text{Kết quả là : 2}\)

Đọc tiếp...
Tsurugi Kyousuke 10/08/2016 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Kết quả là 2

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng 03/02/2017 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

\(-1\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(=-1\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(=-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)=-\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
bao binh 09/04/2017 lúc 09:45
Báo cáo sai phạm

A=\(-1.\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\right)\)

\(A=-1\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=-1\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=-\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 18/03/2017 lúc 12:46
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}\)

\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+.......+\frac{1}{9.10}\right)\)
\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+......+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{10}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\frac{3}{20}\)

Đọc tiếp...
Tony Spicer 05/04/2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Nhầm nha: Vì có 3x nên phân số nhóm ra ngoài là \(\frac{1}{3}\). Ta có tương tự. Suy ra 3x=3. Vậy x=1

Đọc tiếp...
Tony Spicer 05/04/2015 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}-\frac{1}{14}=\frac{3}{7}\). Mà ở đây kết quả là \(\frac{1}{21}\)nên phân số phải nhóm ra ngoài là: 

\(\frac{1}{21}:\frac{3}{7}=\frac{1}{9}\). Ta có:

         \(\frac{1}{9}.\left(\frac{3x}{2.5}+\frac{3x}{5.8}+\frac{3x}{8.11}+\frac{3x}{11.14}\right)=\frac{1}{21}\). Suy ra 3x=9. Vậy x=3

Đọc tiếp...
tran dinh viet 08/04/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

toi ko biet cau tra loi nay

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: