Giúp tôi giải toán


Trần Nguyễn Ý Nhi 19 giây trước (11:32)
Báo cáo sai phạm

a) 135 + 360 + 65 + 40 

= (135 + 65) + (360 + 40)

= 200 + 400

= 600

b) 463 + 318 + 137 + 22

= ( 463 + 137 ) + (318 + 22 )

= 600 + 340

= 940

c) 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30

= ( 21 + 29 ) + ( 22 + 28 ) + ( 23 + 27 ) + ( 24 + 26 ) + ( 20 + 30 ) + 25

= 50 x 5 + 25

= 275

k cho mình nhé!Mình đang bị âm 50 điểm

Nguyễn Nữ Diệu Hiền 5 phút trước (11:27)
Báo cáo sai phạm

a. 135 + 360 + 65 + 40

= ( 135 + 65 ) + ( 360 + 40 )

= 200 + 400

= 600

b. 463 + 318 + 137 + 22 

= ( 463 +137 ) + ( 318 + 22 )

= 600 + 340 

= 940

c. 20 + 21 + 22 ... + 29 + 30

= ( 20 + 30 ) + ( 21 + 29 ) + ( 22 + 28 ) + ( 23 + 27 ) + ( 24 + 26 ) + 25

= 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 25 

= 50 x 5 + 25

= 250 + 25

= 275

TK MK NHA CÁC BẠN MK ĐG BỊ ÂM ĐIỂM

nghia 6 phút trước (11:26)
Báo cáo sai phạm

a) \(135+360+65+40=\left(135+65\right)+\left(360+40\right)=200+400=600\)

b) \(463+318+137+22=\left(318+22\right)+\left(463+137\right)=340+600=940\)

c) \(20+21+22+.....+30=\left(30+20\right).11:2=275\)

Trần Quốc Đạt Hôm qua lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

số số hạng là:

(2017-1)+1=2017

tổng dãy số trên là:

(2017+1)x2017:2=2035153

Black Songoku 13 phút trước (11:19)
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là:

(2017—1)+1=2017(số số hạng)

Tổng dãy số trên là:

(2017+1)x2017:2=2035135

Ran Mori Hôm qua lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

Dãy trên có số số hạng là:

\(\left(2017-1\right):1+1=2017\)(số hạng)

Vì dãy trên có 2017 số hạng nên thừa ra 1 số, đó là số 2017

\(\Rightarrow\)Dãy trên có số cặp là: \(2016:2=1008\)(cặp)

Mỗi cặp có giá trị là:  \(1+2016=2017\)

Mà có 1008 cặp và thừa ra số 2017 nên tổng đó là:

\(1008.2017+2017=2035153\)

alibaba nguyễn CTV Hôm qua lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

\(B=\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow B^3=4+3B.\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}.\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow B^3+3B-4=0\)

\(\Leftrightarrow\left(B-1\right)\left(B^2+B+4\right)=0\)

\(\Leftrightarrow B=1\)

kudo 25/07 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

bạn đọc lại đề đi là 17/7 k phải là 15/7

trông toán nâng cao và phát triển lớp 6 cũng có bài này nhưng ko có giải 

tớ chắc chắn đề ko sai!

Bùi Hoàng Linh Chi 25/07 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(\frac{\frac{5}{7}+\frac{5}{9}-\frac{5}{11}}{\frac{15}{7}+\frac{15}{9}-\frac{15}{11}}+\frac{4+\frac{4}{73}-\frac{4}{115}}{5+\frac{5}{73}-\frac{1}{23}}\)\(=\frac{5.\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}{15.\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)}+\frac{4.\left(1+\frac{1}{73}\right)-\frac{4}{115}}{5.\left(1+\frac{1}{73}\right)-\frac{1}{23}}\)\(=\frac{5}{15}+\frac{4-\frac{4}{115}}{5-\frac{1}{23}}\)

Nguyễn Thị Thùy Dương 24/07 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

1 ở đâu ra vậy bạn

Lan Hương 24/07 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{8\cdot4\cdot125\cdot25+96524+2476}{10\cdot125\cdot4\cdot25\cdot8}\)

\(A=\frac{1+96524+2476}{10}\)

\(A=\frac{99001}{10}\)

\(B=\frac{5+55+555+5555}{9+99+999+9999}\)

\(B=\frac{9}{5}\)

Nguyễn Việt Hoàng 23/07 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Đặt A = \(\frac{1}{3.63}+\frac{1}{4.64}+...+\frac{1}{1802.1862}\)

\(=1-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{63}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{64}\right)+...+\left(\frac{1}{1802}-\frac{1}{1862}\right)\)

\(=1-\frac{1}{1862}\)

\(=\frac{1861}{1862}\)

Đặt B = \(\frac{1}{3.1803}+\frac{1}{4.1804}+...+\frac{1}{62.1862}\)

 \(=1-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{1803}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{1804}\right)+...+\left(\frac{1}{62}-\frac{1}{1862}\right)\)

\(=1-\frac{1}{1862}\)

\(=\frac{1861}{1862}\)

Ta thấy rằng A và B bằng nhau

=> Tử và mẫu của \(\frac{A}{B}\)= nhau và = 1

Nguyễn Hoàng Anh 23/07 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Không biết thì thôi

Yêu là số một 23/07 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

no biết

nguyen lam viet hoang 23/07 lúc 16:24
Báo cáo sai phạm

nho k mk nha

Lê Thị Ngọc Anh 23/07 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

=1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+(10-11-12+13)+,,,,,,,,+(298-299-300+301)+302

=1+302

=303

nguyen lam viet hoang 23/07 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+.....-299-300+301+302

=1+(2-3)+(-4+5)+(6-7)+(-8+9)+(10-11)+... +(-300+301)+302

= 1-1+1-1+1-1+...-1+302

= 302

Noo Phước Thịnh 23/07 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

100 + 500 + 600 + 200 + 900 + 800 x 200 + 200 x 000

= 100 + 500 + 600 + 200 + 900 + 160000 + 0

= 600 + 600 + 200 + 900 + 160000 

= 1200 + 200 + 900 + 160000

= 1400 + 900 + 160000

= 2300 + 160000

= 162300

nguyễn đức vượng 2 23/07 lúc 09:53
Báo cáo sai phạm

số phải tìm là :             

\(\text{100 + 500 + 600 + 200 + 900 + 800 x 200 + 200 x 000 = 0 }\)

Đáp số :..............

vì mọi số nhân với 0 vẫn bằng 0

Lê Minh Vũ 23/07 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

162300 nha bạn

Tình bạn vĩnh cửu Phương Dung 23/07 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

1 + 1 = 2

Đáp số : 2

Le Nhat Phuong 23/07 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

\(1+1=2\)

Nguyễn Hoàng Trang 23/07 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

\(1+1=2\) nha bn

Hoàng Hà Vy 22/07 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

=332 x (27 = 73) + 68 x ( 27 + 73)

= 332 x 100 + 68 x 100

= 33200 + 6800

= 4000

Còn câu b, thì hình như sai đề bạn ạ 

Trần Bùi Hà Trang 22/07 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Câu b không sai đề đâu bạn ạ!!!

Hoàng Hà Vy 22/07 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

= 40.000 nha

Lan Hương 22/07 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

\(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\)

\(=\frac{729}{729}+\frac{243}{729}+\frac{81}{729}+\frac{27}{729}+\frac{9}{729}+\frac{3}{729}+\frac{1}{729}\)

\(=\frac{729+243+81+27+9+3+1}{729}\)

\(=\frac{1093}{729}\)

Nguyễn Việt Hoàng Hôm qua lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\)

\(A=1-\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\right)\)

\(A=1-\left(1+\frac{1}{729}\right)\)

\(A=1-\left(\frac{729}{729}+\frac{1}{729}\right)\)

\(A=1-\frac{730}{729}\)

\(A=\frac{-1}{729}\)

Ps: Mình nhớ lớp 4 chưa học số âm mà nhỉ? Hình như đề bài sai oy!!

phan gia huy 22/07 lúc 10:48
Báo cáo sai phạm

gọi biểu thức trên là A

ta có :             A = \(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}\) (1)

          \(\frac{1}{3}\)x  A =\(\frac{1}{3}\)+\(\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\frac{1}{81}+\frac{1}{243}+\frac{1}{729}+\frac{1}{2187}\)   (2)           

lấy (1) - (2)

           \(\frac{2}{3}xA\)=  1 - \(\frac{1}{2187}\)

            \(\frac{2}{3}xA\)\(\frac{2186}{2187}\)

                  A       =  \(\frac{2186}{2187}:\frac{2}{3}\)

                  A       =      \(\frac{1093}{729}\)

I have a crazy idea 22/07 lúc 07:41
Báo cáo sai phạm

b) 52 x ( 148 + 135 ) + 148 x (48 + 135 )

= 52 x 148 + 52 x 135 + 148x 48 + 148 x 135 

= [ 52 x 148 + 148 x 48 ] + [ 52 x 135 + 148 x 135 ] 

= [ 148 x ( 52 + 48 ) ] + [ 135 x ( 52 + 148 ) ] 

= 148 x 100 + 135 x 200

= 148 x 100 + 135 x 100 x 2 

= 14800 + 13500 x 2 

= 14800 + 27000 

= 41800 

Nguyễn Thanh Hương 22/07 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

a ) 1122 x 34 + 2244 x 83

= 1122 x 34 + 1122 x 2 x 83

= 1122 x ( 34 + 2  + 83 )

= 1122 x 119

= 133518

b ) P/s : tự làm

Trương Phúc Anh 22/07 lúc 07:42
Báo cáo sai phạm

a, 1122 x 34 + 2244 x 83 = 1122 x 34 + 1122 x 2 x 83                       b, 52 x ( 148 + 135 ) + 148 x ( 48 + 135 ) 

= 1122 x ( 34 + 2 + 83 )                                                                       = 52 x 148 + 135 + 148 x 48 + 135 

= 1122 x 119                                                                                        = ( 52 + 48 ) + ( 135 + 135 ) x 148

= 133518                                                                                              = 100 + 270 x 148 

                                                                                                             = 370 x 148 

                                                                                                             = 54760

                                              

Trà My CTV 20/07/2017 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

\(1.2+2.3+3.4+...+n\left(n+1\right)=\frac{1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+n\left(n+1\right).3}{3}\)

\(=\frac{1.2.\left(3-0\right)+2.3.\left(4-1\right)+3.4.\left(5-2\right)+...+n\left(n+1\right)\left[\left(n+2\right)-\left(n-1\right)\right]}{3}\)

\(=\frac{1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+n\left(n+1\right)\left(n+2\right)-\left(n-1\right)n\left(n+1\right)}{3}\)

\(=\frac{n\left(n+1\right)\left(n+2\right)}{3}=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+4\right)}{6}=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}+\frac{3n\left(n+1\right)}{6}\)

\(=\frac{n\left(n+1\right)\left(2n+1\right)}{6}+\frac{n\left(n+1\right)}{2}\)

Vậy chọn C

Trịnh Đức Dương 20/07/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

Từ đề bài có a=(50-0):5+1=11

                   b=5+10+...+50=((50-5):5+1)x(50+5):2=275

                =>a+b=11+275=286

leminhduc 21/07/2017 lúc 07:12
Báo cáo sai phạm

362363x363362-362363x363363=0 nha bạn

Vương Thiên 20/07/2017 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm

bằng 0 đúng hk ta ???

tetvuive 20/07/2017 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

bạn ơi! 

ko có bài tập nào dài như vậy đâu!

mà nếu có thì cũng ko hợp với lớp đó

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: