Giúp tôi giải toán và làm văn


₪☬☮Sát_thủ_lạnh☬☮₪[ RBL ]❧KIA☙ Hôm qua lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

A= (2017.2016+1009)-(2018.2016-1007) 

A=2016x(2017-2018)+1009+1007

A=2016x-1+(1009+1007)

A=-2016+2016

A=0

Đọc tiếp...
Nguyễn Kim Thu Hôm qua lúc 10:38
Báo cáo sai phạm

A = 0 

~ Chúc bạn học tốt ~

Đọc tiếp...
Nhok Hôm qua lúc 9:32
Báo cáo sai phạm

A= 0 nha bạn

Đọc tiếp...
phạm hoàng lan Hôm kia lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

( 6.5+7-37 )-(1+2+3+...+10)

=(30+7-37)-(1+2+3+...+10)

=(37-37)-(1+2+3+...+10)

=0-55

= -55

Đọc tiếp...
Song tử .... Tn(siêu quậy) Hôm kia lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Trả lời

[6.5+7-37]-[1+2+3+4+5+6+7+8+9+10]

=0-55

=-55.

Học tốt !

Đọc tiếp...
•Thất Tịch⁀ᶦᵈᵒᶫ (Team TST 35) 13 tháng 6 lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

\(\left[1-\frac{2}{5}\right]\times\left[1-\frac{2}{7}\right]\times\left[1-\frac{2}{9}\right]\times\left[1-\frac{2}{11}\right]\times...\times\left[1-\frac{2}{97}\right]\times\left[1-\frac{2}{99}\right]\)

\(=\frac{3}{5}\times\frac{5}{7}\times\frac{7}{9}\times\frac{9}{11}\times...\times\frac{95}{97}\times\frac{97}{99}\)

\(=\frac{3\times5\times7\times9\times...\times97}{5\times7\times9\times11\times...\times97\times99}=\frac{3}{99}=\frac{1}{33}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 13 tháng 6 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(\left(1-\frac{2}{5}\right)\left(1-\frac{2}{7}\right)\left(1-\frac{2}{9}\right)...\left(1-\frac{2}{97}\right)\left(1-\frac{2}{99}\right)\)

\(=\frac{3}{5}\times\frac{5}{7}\times\frac{7}{9}\times...\times\frac{95}{97}\times\frac{97}{99}\)

\(=\frac{3}{99}=\frac{1}{33}\)( loại các cặp số giống nhau ở tử và mẫu của các phân số )

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧PEWDS☙ 10 tháng 6 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

chỉ cần ta tách ra 

=1/1-1/2+1/2-1/3+..+1/99-1/100

=1/1-1/100

=99/100

bn nên kiểm trả lại đề nha ko phải 1/9 đâu mà là 1/99 đó chắc bn chép sai đề hoặc........

Đọc tiếp...
Phạm Thị Thùy Linh 10 tháng 6 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+......+\frac{1}{99\times100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+.....+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 10 tháng 6 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

#)Thui làm cả hai cho nhanh ^^

\(TH1:\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{9.10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

\(TH2:\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+...+\frac{1}{99.100}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=1-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{99}{100}\)

P/s : Bạn chọn xem cái nào đúng thì lượm nha ^^

Đọc tiếp...
☤_€ự_Ǥiải_☤ 9 tháng 6 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

B=999999.1999+1999

= 1999.(999999+1)

=1999.1000000

=1999000000

#hok tốt#

Đọc tiếp...
♈ Nhok's ²ƙ⁷ ♡ Kim Seok Jin♐ 9 tháng 6 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

B = 999999 * 1999 + 1999

B = 999999 * 1999 + 1999 * 1

B = 1999 * (999999 + 1)

B = 1999 * 1000000

B = 1999000000

~Study well~

#SJ

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Anh 9 tháng 6 lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

B = 999999 x 1999 + 1999 = 999999 x 1999 + 1999 x 1

                                            = 1999 x ( 999999 + 1 )

                                            = 1999 x 1000000

                                            = 1999000000

                             ~ Học tốt ~

                          T.I.C.K mình nha !!!!

                                           

Đọc tiếp...
☤_€ự_Ǥiải_☤ 9 tháng 6 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

C = 20182018 . 2019 - 20192019 . 2018

   = 2018 .10001 .2019 - 2019.10001 .2018

   = 0

#hok tốt#

Đọc tiếp...
Phạm Anh Tuấn 9 tháng 6 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

C=2018x10001x2019-2019x10001x2018

  =2018x(2019-2018)x10001-2019

  =2018x10001-2019

  =20182018-2019

  =20179999

Đọc tiếp...
Dn_x҉K҉r҉a҉k҉e҉n҉Y҉T҉_[★] 9 tháng 6 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

\(C=20182018.2019-20192019.2018\)

\(C=2008.10001.2019-2019.10001.2018\)

\(C=0\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 6 tháng 6 lúc 8:56
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=150/101

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
•๖ۣۜAƙαĭ ๖ۣۜHαɾυмα•™ [ RBL ] ❧MMM☙ 6 tháng 6 lúc 8:55
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=150/101 

chúc bn 

hc tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 6 tháng 6 lúc 8:19
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

\(P=1+\frac{9}{45}+\frac{9}{105}+\frac{9}{189}+...+\frac{9}{29997}\)

\(P=\frac{3}{1.3}+\frac{3}{3.5}+\frac{3}{5.7}+...+\frac{3}{99.101}\)

\(P=\frac{3}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+...+\frac{2}{99.101} \right)\)

\(P=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{101}\right)\)

\(P=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{101}\right)\)

\(P=\frac{3}{2}\times\frac{100}{101}\)

\(P=\frac{150}{101}\)

Đọc tiếp...
Nakarot Veghera 4 tháng 6 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm
Trần Thu Huyền 4 tháng 6 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

1/2+5/6+11/12+19/20+29/30+41/42+55/56+71/72+89/90 =
1-1/2+1-1/6+1-1/12+1-1/20+1-1/30+1-1/42+1-1/56+1-1/72+1-1/90 =
9 – (1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90) =
9 – [1/(1x2)+1/(2x3)+1/(3x4)+1/(4x5)+1/(5x6)+1/(6x7)+1/(7x8)+1/(8x9)+1/(9x10)] =
9 – ( 1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10) =
9 – (1 – 1/10) = 9 – 9/10 = 81/10

Đọc tiếp...
Mathematics❤Trần Trung Hiếu❤Music 4 tháng 6 lúc 22:40
Báo cáo sai phạm

1/2+5/6+11/12+19/20+29/30+41/42+55/56+71/72+89/90 =
1-1/2+1-1/6+1-1/12+1-1/20+1-1/30+1-1/42+1-1/56+1-1/72+1-1/90 =
9 – (1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90) =
9 – [1/(1x2)+1/(2x3)+1/(3x4)+1/(4x5)+1/(5x6)+1/(6x7)+1/(7x8)+1/(8x9)+1/(9x10)] =
9 – ( 1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10) =
9 – (1 – 1/10) = 9 – 9/10 = 81/10

Đọc tiếp...
ミ★MaღCà๖ۣۜRồng★彡 4 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

trả lời

=5

=10

=64

=10000

=19

=2

hok tốt

////////////

Đọc tiếp...
Sơnღ๖ۣۜ Tùng MTP (♕тєαм❤đẹρ❤тяαι✌) 6 tháng 6 lúc 17:56
Báo cáo sai phạm

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

8 x 8 = 64

100 x 100 = 10000

57 : 3 = 19

12 : 6 = 2

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệp Phương Chi 4 tháng 6 lúc 9:49
Báo cáo sai phạm

5 x 1 = 5 

5 x 2 = 10

 8 x 8 = 64

100 x 100 = 10000

57 : 3 = 19

12 : 6 = 2 

Cbht

Đọc tiếp...
☘ Băng'ss_Băng'ss ༂☆°[ Robloxian]❧VAMY ☙ 2 tháng 6 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

8 - 8 + 10 - 12

= -2

Sorry mk không phải ARMY nhekkkk...

☘ Băng'ss_Băng'ss

Đọc tiếp...
Vũ Tiến Đạt [ RBL ] ❧KIA ☙ 2 tháng 6 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

trả lời 

8 - 8 + 10 - 12 =-2

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜPɦσεηĭχ ๖ۣۜFĭɾε✰ ( Team TST 33 ) 2 tháng 6 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

8 - 8 + 10 - 12

= ( 8 - 8 ) + ( 10 - 12 )

= 0 + ( - 2 )

= - 2

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Phúc Nightcore 31 tháng 5 lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{1}{3}\cdot1\frac{1}{8}\cdot1\frac{1}{15}\cdot1\frac{1}{24}\cdot...\cdot1\frac{1}{99}\)

\(=\frac{4}{3}\cdot\frac{9}{8}\cdot\frac{16}{15}\cdot\frac{25}{24}\cdot...\cdot\frac{100}{99}\)

\(=\frac{2.2\cdot3.3\cdot4.4\cdot5.5\cdot...\cdot10.10}{1.3\cdot2.4\cdot3.5\cdot4.6\cdot...\cdot9.11}\)

\(=\frac{2.10}{1.11}=\frac{20}{11}\)

"." = nhân

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜĐủ★彡{☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 30 tháng 5 lúc 8:18
Báo cáo sai phạm

\(\left(2^8+8^3\right):\left(2^5.2^3\right)\)

\(=\left(2^8+2^9\right):2^8\)

\(=2^8\left(1+2\right):2^8\)

=3

hok tốt

Đọc tiếp...
︵✿ ๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHυү ๖ۣۜTú‿✿ [ RBL ] ❧MMM☙ 4 tháng 6 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

trả lời 

=3

chúc bn 

học tốt

Đọc tiếp...
ミ★Đờĭღ๖ۣۜNɦạт★彡 30 tháng 5 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

Trả lời

          \(\left(2^8+8^3\right):\left(2^5\cdot2^3\right)=\left(2^8+2^9\right):\left(2^{5+3}\right)\)

            = \(\left(2^8+2^9\right):2^8\)\(2^8\cdot\left(1+2\right):2^8\)= 3

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ ( Team TST 14 ) 27 tháng 5 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

#)Giải :

Đặt A = 44,8 - 43,1 + 41,4 - 39,7 + ... + 14,2 - 12,5

      A có : ( 44,8 - 12,5 ) : 1,7 + 1 = 20 số 

      A có : 20 : 2 = 10 cặp 

      A = ( 44,8 - 43,1 ) + ( 41,4 - 39,7 ) + ... + ( 14,2 - 12,5 )

      A = 1,7 + 1,7 + ... +1,7 = 1,7 x 10

      A = 17 

             #~Will~be~Pens~#

Đọc tiếp...
๖ۣۜŤOP✮1 {☝Đi̠n̠h̠✪Th̠ần̠✪Huỷ✪Diệt☝} 24 tháng 5 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

1 + 1 = 2

25 + 45 = 70

159 + 258 = 417

12 + 75 = 87

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
TTH❤Mathematics❤Football❤Music 25 tháng 5 lúc 18:40
Báo cáo sai phạm

trả lời:

1+1=2

25+45=70

159+258=417

12+75=87

Đọc tiếp...
☤_€ự_Ǥiải_☤ 24 tháng 5 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

trả lời:

1+1=2

25+45=70

159+258=417

12+75=87

#hok tốt#

Đọc tiếp...
☤_€ự_Ǥiải_☤ 23 tháng 5 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

trả lời:

123+942=1065

456+789=1245

123+546=669

~study well~

Đọc tiếp...
~Lệ$% Rơ%i Tr@n Đô! Má^ Hồng~ 23 tháng 5 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

Trả lời

123 + 942 = 1065

456 + 789 = 1245

123 + 546 = 669

Hok tốt

Đọc tiếp...
Bùi Thiện Quang 23 tháng 5 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

123+942=1065

456+789=1245

123+546=669

bắt đầu nào các bạn nhé

Đọc tiếp...
HỒ NGUYỄN QUỲNH NHƯ ( Team Chăm Chỉ ) 22 tháng 5 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

trl:

456+654=1110

159+753=912

3547+1563=5110

hok tot 

Đọc tiếp...
Anh Chàng Cung Thiên Bình 22 tháng 5 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

456+654=1110

159+753=912

3547+1563=5110

k nha

Đọc tiếp...
🖤_Su's Ciu's Te 's_🖤 22 tháng 5 lúc 12:18
Báo cáo sai phạm

trả lời :

456 + 654 = 1110

159 + 753 = 912

3547 + 1563 = 5110

# Hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 22 tháng 5 lúc 15:31
Báo cáo sai phạm

3x0=0

3x1=3

3x2=6

3x3=9

3x4=12

3x5=15

3x6=18

3x7=21

3x8=24

3x9=27

3x10=30

~ học tốt ~

Đọc tiếp...
☆》Hãčķěř《☆ ( ●SΔD◆ ) { ® } 22 tháng 5 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

* Bảng nhân 1 :

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

* Bảng nhân 2 :

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

* Bảng nhân 3 :

3 x 1 = 3

3 x 2 = 3

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

* Bảng nhân 4 :

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

* Bảng nhân 5 :

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
Dont look at me 22 tháng 5 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

Bảng cửu chương 2:

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 =12

2 x 7 =14

2 x 8 =16

 2 x 9 =18

2 x 10 = 20

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 8 tháng 8 2015 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

S =  [(1+2) + (5 +6) + (9 +10) + ...+ (993 + 994) + (997 + 998)] - [(3 +4) + (7 +8) + ...+ (995 + 996)]

= (3 + 11 + 19 + ...+ 1987 + 1995) - (7 + 15 + ...+ 1991)

Tính A =  3 + 11 + 19 + ...+ 1995

Dãy trên có (1995 - 3) : 8 + 1 = 250 số

Tổng A =  (3 + 1995). 250 : 2 = 249 750

Tính B = 7 + 15 + ...+ 1991 

Dãy trên có (1991 - 7) : 8 + 1 = 249 số

B = (7 + 1991) . 249 : 2 = 248 751

Vậy S = 249 750 - 248 751 = 999

Đọc tiếp...
ミ★ÇųϮë★ ( Team Gà Công Nghiệp ) 14 tháng 5 lúc 17:36
Báo cáo sai phạm

14772,25 + 56,72248 = 14828,97248

63,92 - 54,21 = 9,71

20,02 x 38,24 = 765,5648

26145 : 63 = 415

~ Hok tốt ~

Đọc tiếp...
☘️ ✰ᗪɾɑɕυɭɑ✰ 14 tháng 5 lúc 17:32
Báo cáo sai phạm

Tính :

14772.25 + 56.72248 = 14828,97248

63.92 - 54.21 = 9,71

20.02 x 38.24 = 765.5648

26145 : 63 = 415 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quyết 15 tháng 5 lúc 16:58
Báo cáo sai phạm

14772,25 +56,72248=14828,97248

63,92 - 54,21 = 9,71

20,02 x 38,24= 765,5648

26145 : 63 =415

~ Học tốt ~

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: