Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Tính nhanh


huynh anh phuong huynh anh phuong 10 giờ trước (18:41)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}\)

\(=\frac{16}{32}+\frac{8}{32}+\frac{4}{32}+\frac{2}{32}+\frac{1}{32}\)

\(=\frac{31}{32}\)

Đọc tiếp...
FL .M289 FL .M289 Hiệp sĩ 16 tháng 10 lúc 12:15
Báo cáo sai phạm

A = 2 + 22 + 23 + 24 + .... + 2100                         

2A = 22  + 23 + 24 + ... + 2101

2A - A = 2101 - 2

=> A = 2101 - 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý 16 tháng 10 lúc 11:56
Báo cáo sai phạm

2A = 2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^101

=> 2A -A = (2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^101) - (2+ 2^2 + 2^3 + 2^4 +...+ 2^100)

=> A = 2^1010 - 2 

Đọc tiếp...
•Devilッ •Devilッ 14 tháng 10 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\)

\(=1-\frac{1}{8}\)

\(=\frac{7}{8}\)

Đọc tiếp...
๖ۣۜHoàng ๖ۣۜTh??ng • ๖ۣۜHoàng ๖ۣۜTh??ng • 5 tháng 10 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

\(510+427+480+425+573+575\)

\(=\left(510+480\right)+\left(427+573\right)+\left(425+575\right)\)

\(=990+1000+\)\(1000\)

\(=2990\)

Đọc tiếp...
Hà Mai Phương Hà Mai Phương 9 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

mình mới vào nên mình trả lời hơi ngắn gọn là 2990 mong bạn thông cảm

Đọc tiếp...
Vương Ngọc Anh Vương Ngọc Anh 10 tháng 10 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

510+427+480+425+573+575

=(510+480)+(427+573)+(425+575)

= 990          + 1000        + 1000

=            2990

Đọc tiếp...
Đặng Mẫn Chi Đặng Mẫn Chi 3 tháng 10 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Mình xin lỗi mình ấn nhầm bạn Linh đúng nhé bạn kia sai rồi

Đọc tiếp...
♥Linhッ ♥Linhッ 2 tháng 10 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

a) \(A=1.99+2.98+3.97+...+50.50\)

\(A=1.\left(100-1\right)+2.\left(100-2\right)+3.\left(100-3\right)+...+50.\left(100-50\right)\)

\(A=100.\left(1+2+3+...+50\right)-\left(1^2+2^2+3^2+...+50^2\right)\)

Xét \(1+2^2+3^2+...+50^2\)

\(=1.\left(2-1\right)+2.\left(3-1\right)+3\left(4-1\right)+...+50.\left(51-1\right)\)

\(=\left(1.2+2.3+3.4+...+50.51\right)-\left(1+2+3+...+50\right)\)

\(=\frac{1.2.3+2.3.\left(4-1\right)+...+50.51.\left(52-49\right)}{3}-1275\)

\(=\frac{1.2.3-1.2.3+2.3.4-...-49.50.51+50.51.52}{3}-1275\)

\(=44200-1275\)

\(=42925\)

Thay vào A ta được:

\(A=127500-42925=84575\)

Đọc tiếp...
◥ὦɧ◤🅵🅴🅻🅻 🆃🅷🅰🅽🅷↭ᴾᴿᴼシ :)) (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) ◥ὦɧ◤🅵🅴🅻🅻 🆃🅷🅰🅽🅷↭ᴾᴿᴼシ :)) (༺TEAM༻꧁༺ɦắ☪☠Áლ༻꧂ ) 2 tháng 10 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Đăt A=1.3+5.7+9.11+...+97.99
      B=3.5+7.9+11.13+...+99.101
Ta có: A+B=1.3+3.5+5.7+7.9+...+97.99+99.101
6(A+B)=1.3.6+3.5.6+5.7.6+…+97.99.6+99.101.6
=1.3.(5+1)+3.5.(7−1)+5.7(9−3)+…+97.99(101−95)+99.101.(103−97)
=1.3.5+1.3+3.5.7−1.3.5+5.7.9−3.5.7+…+97.99.101−95.97.99+99.101.103−97.99.101
=3+99.101.103=1029900
⇒A+B=171650
Lại có: 
B−A=3.(5−1)+7.(9−5)+11.(13−9)+...+99.(101−97)
=4.(3+7+11+...+99)
=4.(3+99).252=5100
Suy ra ta có: {A+B=171650B−A=5100⇔ {A=83275B=88375
Vây 1.3+5.7+9.11+...+97.99=83275

b, B= 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100

4B = (1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100).4

4B=1.2.3.(4-0)+2.3.4.(5-1)+3.4.5.(6-2)+.....+98.99.100.(101-97)

4B= 1.2.3.4-0.1.2.3 + 2.3.4.5-1.2.3.4+......+98.99.100.101-97.98.99.100

4B=98.99.100.101

B=98.99.25.101

B=6999300

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Yến Nhi 29 tháng 9 lúc 14:31
Báo cáo sai phạm

11 + 12 + 13 + ... +98 +99

số các số hạn của tổng là:

(99 -11)  / 1 + 1 = 89

tổng trên là: 

(99+11).89 /2 = 4895

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hương Giang 29 tháng 9 lúc 14:17
Báo cáo sai phạm

(11+99) + (12+98) + (13+97) + ....

= 110 x 50 (có 50 số hạng)

= 5500

Chúc bạn học tốt nha bạn!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 28 tháng 9 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

125.6.32.75

= ( 125 . 32 ) . ( 75 . 6 )

= 4000 . 450

= 1.800.000

Học Tốt

Đọc tiếp...
Lê Minh Chiến Lê Minh Chiến 28 tháng 9 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

125.6.32.75

=(125.6).(32.75)

=750.2400

=1800000

Đọc tiếp...
 Doris ღ ( team ASL ) Doris ღ ( team ASL ) 25 tháng 9 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

\(103,7\cdot101-103-0,7\)

\(=103,7\cdot101-\left(103+0,7\right)\)

\(=103,7\cdot101-103,7\)

\(=103,7\cdot101-103,7\cdot1\)

\(=103.7\cdot\left(101-1\right)\)

\(=103,7\cdot100\)

\(=10370\)

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘  ۣۜPɾσ ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 26 tháng 9 lúc 18:46
Báo cáo sai phạm

\(103,7\times101-103-0,7\)

\(=10473,7-103-0,7\)

\(=10370,7-0,7\)

\(=10370.\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trang Nhã Nguyễn Thị Trang Nhã 25 tháng 9 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

=[103,7-0,7]*101-103

=103*101-103

=103*100

=10300

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Thị Thúy Hường 23 tháng 9 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\left(ab+bc+cd+ad\right).abcd}{\left(c+d\right)\left(a+b\right)+\left(b-c\right)\left(a-d\right)}\)\(=\frac{\left(ab+bc+cd+ad\right)abcd}{ac+ad+bc+bd+ab+cd-ac-bd}\)

\(=\frac{\left(ab+bc+ad+cd\right).abcd}{ab+bc+cd+ad}\)\(=abcd\)

Đọc tiếp...
✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ ✞💞N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐✿࿐♡ 20 tháng 9 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

\(a,53.11+79.101\)

\(=583+7979\)

\(=8562\)

\(b,45.22+55.23\)

\(=9.5.11.2+55.23\)

\(=55.\left(18+23\right)\)

\(=55.41\)

\(=2255\)

\(c,27.332+68.27+73.332+68.73\)

\(=332.\left(27+73\right)+68.\left(27+73\right)\)

\(=\left(332+68\right).\left(27+73\right)\)

\(=400.100\)

\(=40000\)

Học tốt

Đọc tiếp...
FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ FL • ❇ ๖ۣۜHεɾσĭĭ¢ PØV ✳ ๛๖ۣۜN๖ۣۜH ๖ۣۜBìηɦ ☯ ๖ۣۜRїρ ℓεɠεŋɗ ✡ 16 tháng 9 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

            Bài làm :

Ta có :

\(57\times162+37\times162-62\times48-62\times46\)

\(=162\times\left(57+37\right)-62\times\left(48+46\right)\)

\(=162\times94-62\times94\)

\(=94\times\left(162-62\right)\)

\(=94\times100\)

\(=9400\)

Đọc tiếp...
Capheny Bản Quyền Capheny Bản Quyền 16 tháng 9 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

\(57\cdot162+37\cdot162-62\cdot48-62\cdot46\) 

\(=162\left(57+37\right)-62\left(48+46\right)\) 

\(=162\cdot94-62\cdot94\) 

\(=94\left(162-62\right)\) 

\(=94\cdot100=9400\)

Đọc tiếp...
Đông Nhi Hoàng Đông Nhi Hoàng 16 tháng 9 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

(57 x 162) + (37 x 48) - (62 x 46)

= 9234 + 1776 - 2852

= 11008 - 2852

= 8156

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh Trần Nhật Quỳnh CTV 15 tháng 9 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a^2\times m-a^2\times n-b^2\times n+b^2\times m}{a^2+b^2}\)

\(=\frac{\left(a^2\times m-a^2\times n\right)+\left(b^2\times m-b^2\times n\right)}{a^2+b^2}\)

\(=\frac{a^2\left(m-n\right)+b^2\left(m-n\right)}{a^2+b^2}\)

\(=\frac{\left(m-n\right)\left(a^2+b^2\right)}{a^2+b^2}\)

\(=m-n\)

Đọc tiếp...
Draco Malfoy (Team ASL) Draco Malfoy (Team ASL) 13 tháng 9 lúc 22:46
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}\times\frac{4}{3}+\frac{4}{3}\times\frac{2}{6}\times\frac{4}{3}\)

\(=\frac{4}{3}\times\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{6}\times\frac{4}{3}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\times\left(\frac{2}{5}+\frac{4}{9}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\times\left(\frac{18}{45}+\frac{20}{45}\right)\)

\(=\frac{4}{3}\times\frac{38}{45}\)

\(=\frac{152}{135}\)

P/s: Bạn ★luffyッcute★(team ASL) nhầm ở phần đặt thừa số chung nhé!

Linz

Đọc tiếp...
★luffyッcute★(team ASL) ★luffyッcute★(team ASL) 13 tháng 9 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}.\frac{4}{3}+\frac{4}{3}.\frac{2}{6}.\frac{4}{3}=\frac{4}{3}.\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{6}\right).\frac{4}{3}=\frac{4}{3}.\frac{11}{15}.\frac{4}{3}=\frac{44}{45}.\frac{4}{3}=\frac{176}{135}\)

học tốt

Đọc tiếp...
★luffyッcute★(team ASL) ★luffyッcute★(team ASL) 13 tháng 9 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{5}.\frac{4}{3}+\frac{4}{3}.\frac{2}{6}.\frac{4}{3}=\frac{4}{3}.\left(\frac{2}{5}+\frac{2}{6}\right).\frac{4}{3}=\frac{4}{3}.\frac{11}{15}.\frac{4}{3} =\frac{44}{45}.\frac{4}{3}=\frac{176}{45}\)

học tốt

Đọc tiếp...
Việt Hoàng . No . Pro Việt Hoàng . No . Pro 8 tháng 9 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

+) \(40\div\left\{\left[11+\left(26-27\right)\right]\times2\right\}\)

\(=40\div\left(10\times2\right)=2\)

+) \(\left|\frac{3}{5}\right|\times4\frac{1}{7}+\left|\frac{-6}{7}\right|\times\frac{3}{5}\)

\(=\frac{3}{5}\times\frac{29}{7}+\frac{6}{7}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{5}\times\left(\frac{29}{7}+\frac{6}{7}\right)=\frac{3}{5}\times5=3\)

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘  ۣۜPɾσ ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 8 tháng 9 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

\(65\times42-130\times21+2013\)

\(=2730-2730+2013\)

\(=0+2013\)

\(=2013.\)

Đọc tiếp...
FL.Capheny FL.Capheny 7 tháng 9 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

\(=65\cdot42-65\cdot2\cdot21+2013\) 

\(=65\cdot42-65\cdot42+2013\) 

\(=2013\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Khánh 7 tháng 9 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm
 • =65.21.2-130.21+2013
 • =(65.2).21-130.21+2013
 • =130.21-130.21+2013
 • =0+2013=2013

dấu.là dấu nhân nha^_^

Đọc tiếp...
Ngô Hải Đăng Ngô Hải Đăng 1 tháng 9 lúc 14:29
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta thấy:}\text{ }\)

\(2^5-2^4-2^3-2^2-2-2=0\)

\(\Rightarrow\text{ Giá trị của biểu thức trên là 0}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: