Giúp tôi giải toán và làm văn


lê quang dũng 25/11/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

\(\)(1,25-0,25x5) x ( 1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =(1,25-1,25)x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0x(1,1x1,2x1,3x1,4x1,5)

        =0

Đọc tiếp...
Thiên Tỷ 07/01/2018 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

( 1,25 - 0,25 x 5 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

= ( 1,25 - 1,25 ) x ( 1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5 )

=         0            x   1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5

=                           0

Học vui ^ ^

Đọc tiếp...
Trần Đặng Phan Vũ 19 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

\(\left(1,25-0,25\times5\right)\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=\left(1,25-1,25\right)\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=0\times\left(1,1\times1,2\times1,3\times1,4\times1,5\right)\)

\(=0\)

Đọc tiếp...
TXT Channel Funfun 14/08/2017 lúc 18:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}+\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+...+\frac{2}{192}\)

\(=2\times\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+...+\frac{1}{192}\right)\)

\(=2\times\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{12}+...+\frac{1}{96}-\frac{1}{192}\right)\)

\(=2\times\left(1-\frac{1}{192}\right)\)

\(=2\times\frac{191}{192}\)

\(=\frac{382}{192}=\frac{191}{96}\)

Đọc tiếp...
Xuyen Tran 25/06/2015 lúc 13:13
Báo cáo sai phạm

= 2x(1/3+1/6+1/12+1/24+1/48+1/96+1/192)

= 2x(1-1/3+1/3-1/6+1/6-1/12+1/12-1/24+1/24-1/48+1/48-1/96+1/96-1/192)

= 2x(1-1/192)

= 2x191/192

=382/192=191/96

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 14/08/2017 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2}{3}+\frac{2}{6}+\frac{2}{12}+\frac{2}{24}+\frac{2}{48}+\frac{2}{96}+\frac{2}{192}\)

\(=2.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{96}-\frac{1}{192}\right)\)

\(=2.\left(1-\frac{1}{192}\right)\)

\(=2.\frac{191}{192}\)

\(=\frac{382}{192}=\frac{191}{96}\)

Đọc tiếp...
dinh thi hai ly Hôm qua lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

1 in my free time i usually play badminton

2 i want to be an English teacher. because i teaching many children

3 i am reading Mai An Tiem

4  Mai An Tiem

5 he is very clever and kind

Đọc tiếp...
Sát Thủ Bóng Đêm Hôm qua lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

Bạn Yui Aoi cho mình hỏi

I Conan and Ran Mori là sao ??

Đọc tiếp...
Phạm Anh Đào Hôm qua lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

1:I'm read in my free time. 

2:I want to become a doctor  future.Because I want to heal people.

3:I'm reading the cinderella story.

Sorry tôi ko biết làm câu 4 và 5! k cho mình nha!

Đọc tiếp...
Chippii 29/08/2017 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Hoàng Tử Bóng Đêm=> ko bt thui sao ziết như zzzz

Đọc tiếp...
JenJen 21/01 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

b) 2+5+7+12+...+81+131 (số đứng sau bằng tổng 2 số liền trước)

=> Tổng đó là: 2+5+7+12+19+31+50+81+131 = 338 

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Bóng Đêm 29/08/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

a) chịu

b) ko biết

tk mình nhé

Đọc tiếp...
tôi học giỏi toán 26/07/2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

(2007-2005)+(2003-2001)+...+(7-5)+(3-1)

=2+2+...+2+2

Số số 2 là: [(2007-1)/2+1)/2=502

=2*502=1004

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 26/07/2015 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

không làm đầy đủ không được xin l-i-k-e

Đọc tiếp...
Hưng 13/01/2018 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

ket qua la ;2408

Đọc tiếp...
Lê Phúc Huy 27/11/2017 lúc 22:59
Báo cáo sai phạm

=>S3=1+2-3-4+5+6-7-8+...+1997+1998-1999-2000

=>S3=(1+2-3-4)+...+(1997+1998-1999-2000)

=>S3=(-4)+(-4)+...+(-4)

=>S3=(-4)x500

=>S3=-2000

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 17/01/2018 lúc 13:01
Báo cáo sai phạm

=>S3=1+2-3-4+5+6-7-8+...+1997+1998-1999-2000
=>S3=(1+2-3-4)+...+(1997+1998-1999-2000)
=>S3=(-4)+(-4)+...+(-4)
=>S3=(-4)x500
=>S3=-2000

tk cho mk nha $_$

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17/01/2018 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

tại sao lại nhân 500

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/01 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

F=14/8.24/18.36/30....10706/10700

    7.2.8.3.9.4.10.5...106.101

= _________________________

    8.1.9.2.10.3.11.4...107.100

      (2.3.4.5...101).(7.8.9.10...106)

   =______________________________

      (8.9.10.11...107).(2.3.4.5...100)

    101.7.         

=_______=1

     107

Chính xác 100% luôn nha!

Chuk học tốt!

Đọc tiếp...
Thùy Trang Hôm qua lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

chó minh lại mấy dạy nữa

Đọc tiếp...
NGUYEN NHATMINH 21/01 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

lại cảm ơn mi nhé he he he

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi vũ trụ 25/07/2016 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

\(B=\left[1+\left(-3\right)\right]+\left[5+\left(-7\right)\right]+........+\left[97+\left(-99\right)\right]+101\)

\(=\left(-2\right)+\left(-2\right)+.......+\left(-2\right)+101\)( có 25 số -2)

\(=\left(-2\right).25+101\)

\(=\left(-50\right)+101\)

\(=51\)

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 21/01 lúc 13:46
Báo cáo sai phạm

\(B=1+\left(-3\right)+5+\left(-7\right)+...+97+\left(-99\right)+101\)

\(\Rightarrow B=\left[1+\left(-3\right)\right]+\left[5+\left(-7\right)\right]+...+\left[97+\left(-99\right)\right]+101\)

\(\Rightarrow B=\left(-2\right)+\left(-2\right)+...+\left(-2\right)+101\)

                     có 25 số -2

\(\Rightarrow B=\left(-2\right).25+101\)

\(\Rightarrow B=-50+101\)

\(\Rightarrow B=51\)

Đọc tiếp...
Aoi Ogata 21/01 lúc 11:00
Báo cáo sai phạm

\(E=\left(\frac{-2}{3}.\frac{-9}{10}\right).\left(\frac{-5}{6}.\frac{-14}{15}\right).\left(\frac{-20}{21}.\frac{-27}{28}\right).\frac{-35}{36}\)

\(E=\frac{3}{5}.\frac{7}{9}.\frac{45}{49}.\frac{-35}{36}\)

\(E=\left(\frac{3}{5}.\frac{-35}{36}\right).\left(\frac{7}{9}.\frac{45}{49}\right)\)

\(E=\frac{-7}{12}.\frac{5}{7}\)

\(E=\frac{-5}{12}\)

vậy \(E=\frac{-5}{12}\)

Đọc tiếp...
NGUYEN NHATMINH 21/01 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

lại cảm ơn mi nhé hưởng he he he

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 21/01 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

E=-2/3.-5/6.-9/10.-14/15.-20/21.-27/28.-35/36

=-2/3.-5/2.3.-3.3/2.5.-2.7/3.5.-4.5/3.7.3.3.3/4.7.-5.7/4.3.3

=-5/12

Đọc tiếp...
truong dinh ngoa long 21/01 lúc 09:09
Báo cáo sai phạm

2016 * ( 14 + 85 + 1 )

2016 * 100

201600

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 21/01 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

2016 x 14 + 2016 x 85 + 2016

= 2016 x 14 + 2016 x 85 + 2016 x 1

= 2016 x ( 14 + 85 + 1 )

= 2016 x 100

= 201600

Đọc tiếp...
Sakuraba Laura 21/01 lúc 16:12
Báo cáo sai phạm

2016 x 14 + 2016 x 85 + 2016

= 2016 x (14 + 85 + 1)

= 2016 x 100

= 201600

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 20/01 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

\(C=\left(\frac{7}{9}+1\right)\left(\frac{7}{20}+1\right)\left(\frac{7}{33}+1\right)...\left(\frac{7}{10800}+1\right)\)

\(=\frac{16}{9}.\frac{27}{20}.\frac{40}{33}.....\frac{10807}{10800}\)

\(=\frac{2.8}{1.9}.\frac{3.9}{2.10}.\frac{4.10}{3.11}.....\frac{101.107}{100.108}\)

\(=\frac{2.3.4....101}{1.2.3....100}.\frac{8.9.10...107}{9.10.11...108}\)

\(=101.\frac{2}{27}\)\(=\frac{202}{27}\)

Đọc tiếp...
Tony Spicer 21/03/2015 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Bạn nhân M với 2 rồi được 2M xong lấy 2M đó trừ đi M ở đề bài thì ra M=2+\(\frac{1}{2^{100}}\). Rồi bạn tự tính nha !

Đọc tiếp...
Dat Doan 21/03/2015 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

tính bằng cách 2A -A là xong thôi !

Đọc tiếp...
Dat Doan 21/03/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

2M = 2 .( 1/2 + 1/2^2 + 1/2^ 3 + ... + 1/2^100 + 1/2^100 )

sau đó nhân vô rùi trừ đi 1M nếu sai thì làm cách khác !

Đọc tiếp...
Lại Tiến Công 20/01 lúc 09:59
Báo cáo sai phạm

A 16X5X9X3X4/3X5X16X9X4=1/1=1
B 1996X1995-1996X1/1994X1+1995X1994
=1995X(1996-1)/1995X(1994+1)=1995X1995/1995X1995
=1/1=1

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 26/03/2015 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

nhân 100 với cả tử với mẫu sau đó phân tích mẫu ta có

100/1.99 +100/3.97+ ...+100/99.1 = (1+99)/1.99 +(3+97)/3.97 +...+ (1+99)/1.99

= 1/1.99+99/1.99+3/3.97+97/3.97+...+1/1.99+99/1.99

= 1/99 + 1/1 +1/3 +1/97+....+1/97+1/3+1/99+1/1

= 2.(1+1/3+1/5+1/7+.....1/97+1/99)

Do đó A =[100(1+1/3+1/5+..+1/99)] / 2(1+1/3+1/5+...1/99) = 50

Đọc tiếp...
Bùi Đình Hải 21/07/2017 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

nhân 100 với cả tử với mẫu sau đó phân tích mẫu ta có

100/1.99 +100/3.97+ ...+100/99.1 = (1+99)/1.99 +(3+97)/3.97 +...+ (1+99)/1.99

= 1/1.99+99/1.99+3/3.97+97/3.97+...+1/1.99+99/1.99

= 1/99 + 1/1 +1/3 +1/97+....+1/97+1/3+1/99+1/1

= 2.(1+1/3+1/5+1/7+.....1/97+1/99)

Do đó A =[100(1+1/3+1/5+..+1/99)] / 2(1+1/3+1/5+...1/99) = 50

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 12/01/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+...+-199+101^2\)

\(=\frac{50\left(-199+\left(-3\right)\right)}{2}+10201\)

\(=-5050+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...
leminhduc 11/10/2017 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

\(1^2-2^2+3^2-4^2+.................+99^2-100^2+101^2\)

\(=\left(-3\right)+\left(-7\right)+\left(-11\right)+........+\left(-199\right)+10201\)

\(=\frac{50.\left[\left(-199\right)+\left(-3\right)\right]}{2}+10201\)

\(=\left(-5050\right)+10201\)

\(=5151\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: