Giúp tôi giải toán


than mau dung 15 giờ trước (20:57)

143/20

tớ chắc chắn là đúng đó vì tớ thử rùi

chu thị quỳnh hoa 16 giờ trước (20:42)

xin lỗi nha mik mắc việc rùi

IU 16 giờ trước (20:41)

Bạn làm chi tiết hơn được ko?

nguyen hong ngoc mai 17 giờ trước (19:28)

700

1000

200

1000

TNT TNT Học Giỏi 21 giờ trước (15:35)

câu trả lời là 

 700 còn lại tự làm

     đs...

Võ Thị Thanh Trà 21 giờ trước (15:35)

200 + 500 = 700

800 + 200 = 1000

1000 - 800 = 200

200 + 800 = 1000 

than mau dung Hôm qua lúc 12:35

dễ kích mk mk sẽ làm cho

Dương Hoàng Anh Văn 23 giờ trước (12:53)

hihi mk giải được 1 đề sau thôi

78x32+78x24+78x17+22x72=78x(32+24+17) +22x72

                                         =78x73+22x72

                                         =5694+1584

                                         =7278

Nguyễn Thị Trà My Hôm qua lúc 10:06

Vì 5 chia hết cho x + 1 

suy ra x + 1 thuộc Ư(5)

mà Ư(5) = mở ngoặc nhọn -5 ; -1 ; 1 ; 5 đóng ngoặc nhọn

TH1: x + 1 = - 5 suy ra x = - 5 - 1 = - 6

TH2: x + 1 = -1 suy ra x = -1 - 1 = -2

TH3: x + 1 = 1 suy ra x = 1 - 1 = 0

TH4: x + 1 = 5 suy ra x = 5 - 1 = 4

Vậy x thuộc tập hợp - 6 ; - 2 ; 0 ; 4

Nhớ k cho mình nhé!

Nguyễn Tiến Dũng Hôm qua lúc 10:03

=> x+1 thuộc Ư(5)={-1;1;5;-5}

x+11-15-5
x0-24-6
Đinh Tuấn Duy Hôm qua lúc 10:18

\(5⋮\left(x+1\right)\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)\inƯ\left(5\right)\)

Để \(\left(x+1\right)\inƯ\left(5\right)\)thì\(\left(x+1\right)\in\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

Nếu\(x+1=-5\)

\(\Rightarrow x=-6\)

Nếu  \(x+1=-1\)

\(\Rightarrow x=-2\)

Nếu \(x+1=1\)

\(\Rightarrow x=0\)

Nếu \(x+1=5\)

\(\Rightarrow x=4\)

Vậy \(x\in\left\{-6;-2;0;4\right\}\)

Nguyễn Thị Minh Nhã Hôm qua lúc 19:59

Bằng \(\frac{1708}{625}\)

than mau dung Hôm qua lúc 20:05

1708/625

kích nha

zZz Cậu bé zở hơi zZz Hôm qua lúc 20:03

= 1708/625

k mình nha

Thám tử trung học Kudo Shinichi 26/05 lúc 22:17

\(4x6x7x8x0=0\)

boboiboy 27/05 lúc 07:26

=0

tk nhé

TÔi NgU xi 26/05 lúc 22:27

=0 

k nha bạn

SKT_NTT CTV 26/05 lúc 21:22

 154 - 153 + 152 - 151 + 150 -149 +...+ 4 -3 + 2 -1

= ( 154 - 153 ) + ( 152 - 151 ) + ( 150 - 149 ) +...+ ( 4 - 3 ) + ( 2 - 1 )

= 1 + 1 + 1 + ... + 1 + 1 ( có 77 số 1 )

= 1 x 77

= 77

Online Math 26/05 lúc 21:22

= 1 + 1 + 1 + ... + 1

Số cặp kết quả là:

   (154 - 2) : 2 + 1 = 77 cặp

=> Kết quả của phép tính là 77

Kudo Shinichi 2 giờ trước (10:35)

bằng 77

Do Not Ask Why 24/05 lúc 14:02

\(\frac{a}{b}=\frac{b}{3c}=\frac{c}{9a}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{a}{b}\right)^3=\left(\frac{b}{3c}\right)^3=\left(\frac{c}{9a}\right)^3=\left(\frac{a.b.c}{b.3c.c.9a}\right)=\frac{1}{27}=k^3\)

\(\Leftrightarrow k=\left(\frac{1}{27}\div\frac{1}{27}\right)\div3=\frac{1}{3}\)

\(\Leftrightarrow\frac{b}{3c}=\frac{1}{3}\)

Vậy \(\Rightarrow b=c\left(đpcm\right)\)

nghia 22/05/2017 lúc 20:35

=4 nha bn

Mizul Usagi 22/05/2017 lúc 20:52

Bằng 4 đấy bạn 

Nguyễn Thu Ngân 22/05/2017 lúc 20:43

đáp án: 4

bún nhe

Lê Mạnh Tiến Đạt 22/05/2017 lúc 14:21

Đây là tính chứ chứng minh cái gì ? 

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

Number one princess in the world 22/05/2017 lúc 14:39

\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+..+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{8.9}+\frac{1}{9.10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

Mai xuân 22/05/2017 lúc 20:56

\(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}+\frac{1}{8\cdot9}+\frac{1}{9\cdot10}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(=1-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)+...+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{10}\)

\(=1-\frac{1}{10}\)

\(=\frac{9}{10}\)

I Love You Forever 21/05/2017 lúc 15:29

ta chia dãy số trên thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 số

 Có số nhóm là :

             3125 : 4 = 781 ( nhóm ) dư 1 số

 Cứ 4 số lại có tích có tận cùng là 1 nên khi nhân 781 vào vs nhau cũng sẽ có tận cùng là 1

 Dư 1 số là số 3 mà 781 tích kia có tận cùng là 1 => 1x 3 = 3

Vậy chữ số tận cùng của A là 3

~ tK ~

machanhhauang 21/05/2017 lúc 15:29
ta có 3x3x3x3=81 có c\s tận cùng là 1 mà các c\s có tận cùng là 1 nhân vơ nhau có t\c là 1 Mà ta có 3125 c\s 3 và 3125 : 4 dư 1 vậy c\s t\c là 3
Soyeon 21/05/2017 lúc 14:54

0,9x438x2+0,18x2520+0,6x310x3

=788,4+453,6+558

=1242+558

=1800

k cho mình nhé các bn

Nguyễn Tiến Dũng 21/05/2017 lúc 14:58

=(0,9x2)x438+(0,18x10)x252+(0,6x3)x310

=1,8x438+1,8x252+1,8x310

=1,8x(438+252+310)

=1,8x1000

=1800 

Nhớ ủng hộ mk 

Do Not Ask Why 21/05/2017 lúc 14:10

\(\frac{2011\times2012+2013\times21+1991}{2012\times2013-2012\times2012}\)

\(=\frac{2011\times2012+2013\times\left(21+1991\right)}{2012\times2013-2012\times2012}\)

\(=\frac{2011\times2012+2013\times2012}{2012\times2013-2012\times2012}=\frac{2011}{2012}\)

Cong chua anh trang 21/05/2017 lúc 12:58

kB ko , kudo shinichi

Hana No Atosaki 21/05/2017 lúc 10:39

Số cần tìm là :

12 : 76 x 100 = 15,5

Đ/S : 15,5

Mori Ran 21/05/2017 lúc 10:22

hello,nick mới của a minh chương đúng ko

Nguyễn Thanh Hương 20/05/2017 lúc 17:59

  0,5 x 400 

= 200

ai tk mk mk tk lại

nguyen hong ngoc mai 16 giờ trước (20:26)

0,5x400

=200

tk ủng hộ nha

Võ Thị Thanh Trà 20/05/2017 lúc 18:02

0,5 x 400 = 400 x 0,5

               = 400 : 2

               = 200

Trần Văn Quyết 20/05/2017 lúc 06:58

5+5*3*45-21+90*123=

5+675-21+11070=

11729

tích hộ nha mình đầu

kb nha

VU NHAT VY 20/05/2017 lúc 20:58

11729 nha!

dinh nam manh duc 20/05/2017 lúc 08:36

=11729

ai thấy đúng thì k nhé

Nguyễn Thị Minh Nhã 19/05/2017 lúc 15:01

7500 x 30 - 7500 x 10 = 7500 x ( 30 -10)

                                = 7500 x 20

                                = 150000

Do Not Ask Why 19/05/2017 lúc 14:59

7500 x 10 - 7500 x 30 

= 7500 x (10 - 20)

= 7500 x - 20

= - 150 000 

Tàu Bay 19/05/2017 lúc 14:58

Kết quả của câu : 7500 x 10 - 7500 x 30 = -150000 Kết quả -150000 chắc chắn đúng 100 %

Lê Mạnh Châu 17/05/2017 lúc 07:54

\(15\frac{1}{5}-\left(4\frac{4}{5}-2\frac{6}{5}\right)\)

\(=\)\(\frac{76}{5}-\left(\frac{24}{5}-\frac{16}{5}\right)\)

\(=\frac{76}{5}-\frac{8}{5}=\frac{68}{5}\)  

                                

Trần Trí Trung 17/05/2017 lúc 07:51

\(=\frac{76}{5}-\left(\frac{24}{5}-\frac{16}{5}\right)\)

\(=\frac{76}{5}-\frac{8}{5}=\frac{68}{5}=13\frac{3}{5}\)

Mạnh Khôi 17/05/2017 lúc 09:56

\(\frac{68}{5}\)

Nguyen Van Huong 14/05/2017 lúc 11:09

Gọi tổng trên là A

Ta có : \(A=\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{2560}\)

\(2A=2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{2560}\right)\)

\(2A=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{1280}\)

\(2A-A=\left(\frac{2}{5}+\frac{1}{5}+...+\frac{1}{1280}\right)-\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+...+\frac{1}{2560}\right)\)

\(A\left(2-1\right)=\frac{2}{5}-\frac{1}{2560}\)

\(A.1=\frac{1024}{2560}-\frac{1}{2560}\) 

\(A=\frac{1023}{2560}\)

Edogawa Conan 14/05/2017 lúc 18:24

Ta có : A = 1/5 + 1/10 + 1/20 + ... + 1/2560

2A = 2 ( 1/5 + 1/10 + ... + 1/2560 )

2A = 2/5 + 1/5 + 1/10 + .. + 1/2560

2A - A = ( 2/5 + 1/5 + ... + 1/1280 ) - ( 1/5 + 1/10 + ... + 1/2560 )

A =  2 - 1 = 2/5 - 1/2560

A.1 = 1024/2560 - 1/2560

A = 1023 = 2560

PARK BO GUM 14/05/2017 lúc 10:53

= 0 nha

tk mình nha,mình tk lại và kết bạn cho

Tội Phạm Quốc Tế Kaito Kid1412 14/05/2017 lúc 20:38

í lộn = 0 

shi nit chi 14/05/2017 lúc 11:17

=0

vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: