Giúp tôi giải toán và làm văn


Gokazaru Hôm qua lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

\(\text{Tính nhanh :}\)

\(a,\text{ }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }...\text{ x }2\left(19\text{ lần }\right)\)

\(=a^{19}\)

\(b,\text{ }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }2\text{ x }...\text{ x }2\left(16\text{ lần }\right)\)

\(=a^{16}\)

\(c,\text{ }1\text{ x }2\text{ x }3\text{ x }4\text{ x }...\text{ x }22\)

\(d,\text{ }1+2+3+4+...+22\)

\(=\left(1+21\right)+\left(2+20\right)+\left(3+19\right)+...+\left(9+13\right)+22\)

\(=220\)

Đọc tiếp...
Duy Mai Khương Hôm qua lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

ê,og ê,em nó ms lớp 4 làm gì đã hok lũy thừa,tính hẳn ra

Đọc tiếp...
phong Hôm qua lúc 18:10
Báo cáo sai phạm

a. 2\(^{19}\)

b. 2\(^{16}\)

c.22!

d. 253

Đọc tiếp...
Chu Duc An Hôm qua lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Tính nhanh:0,1997+2,5x12,5x0,5x0,08+0,8003/1,25x2,5x8x4

giúp mình nha.Thanks

Đọc tiếp...
Chu Duc An Hôm qua lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

mày lên từ lúc nào

Đọc tiếp...
nguyễn thị thủy Hôm qua lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

11.0002x125x0.4+8/(4x125)x(8x0.25)x0.1

=11.0002x50+8/500x2x0.1

=550.01+8/1000x0.1

=558.01/100

=5.5801

Đọc tiếp...
❤️💙Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Mẫn❤️💙 Hôm qua lúc 17:29
Báo cáo sai phạm

d)

ta có: 22+1=21+2= 23

có số số hạng là: (22-1):1+1= 22 (số)

có số cặp là: 22:2= 11 (cặp)

giá trị của tổng là: 11x23= 253

đáp số:...

những phần kia bạn bùi thị thùy dương làm sai hết rồi

Đọc tiếp...
bùi thị thùy dương Hôm qua lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

A=2*19=38                    C=MK KO BIET LAM

B=2*16=32                    D=22-1:1+1=22

Đọc tiếp...
ninh tran 23/02/2015 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

-1+-1+-1+...+-1+-1+-1+-1(co 51 so hang)

=-51

Đọc tiếp...
Nguyễn Phước Thiện Lộc 02/07/2018 lúc 09:36
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là 51, quá dễ

Đọc tiếp...
Son Goku 04/02/2018 lúc 22:20
Báo cáo sai phạm

=-1+(-1)+(-1)+...+(-1)+101 (có 50 số -1)

=-50+101

=51

Tk mình nha bn !

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 12/11 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

  20+30-40+50+52-52+60+70-120

=[50-(20+30)]+[40+(52-52)]+[120-(60+70)]

=0                  +      40          +  (-10)

=                      30

Đọc tiếp...
Hảo Nguyễn 11/11 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

20 + 30 + 40 + 50 + 52 - 52 + 60 + 70 - 120 = 150

tk cho mình nhé

Đọc tiếp...
Le_Bich_Dao 04/06/2018 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

2/ A= 1.3 + 5.7 + 9.11+ 13.15 + 17.19 + ... + 97. 101

= 1.3 + 5(6 + 1) +9( 6+ 5) + 13(6+9) + 17(6+13) + ... + 97(95+6)

= 3 + 5.6 + 1.5 + 9.6 + 5.9 + 13.6 + 9.13 + 17.6 + 13.17 + ... + 95.97 + 97.6

= 3 + ( 1.5 + 5.9 + 9.13 + 13.17 + ...+ 95.97) + 6( 5 + 9 + 13 + 17 + ... + 97)

= ...

=\(\frac{509447}{6}\)

Đọc tiếp...
Le_Bich_Dao 04/06/2018 lúc 15:23
Báo cáo sai phạm

1/ A= 1.(100-1)+2(100-2)+3.(100-3)+...+49.(100-51)+50.(100-50)

      = 1.100-1+2.100 - 2.2 + 3.100 -3.3 + ...+49.100 - 49.51 + 50.100 - 50.50

      = 100( 1 + 2 + 3 + ...+ 50) - ( 1 + 2+ 32 + ... + 502 )

      = 127500- 42925

      = 84575

Đọc tiếp...
Võ Lê Hoàng 26/03/2015 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Mai Tùng Dương 27/03/2015 lúc 07:51
Báo cáo sai phạm

Phân tích mẫu ta có

99/1 + 98/2 +...+1/99 = (98/2 + 1) + (97/3 + 1) +...+(1/99 + 1) +99/1 - 99

( cộng 1 vào mỗi phân số trừ 99/1   do đó phải trừ đi 99 để vẵn được đẳng thức đó)

= 100/2 +100/3 +...+100/99 = 100. (1/2 +1/3 +...+1/99)

Do đó B = [100. (1/2 +1/3 +...+1/99)]/(1/2 +1/3 +..1/99) =100

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 30/03/2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

\(B=100\)

Đọc tiếp...
giang5b 16/11/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

ghi hộ mk cách giải nhé

Đọc tiếp...
trannhu 16/11/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

(56+4),(5+4)

Đọc tiếp...
Optimus Prime 04/04/2015 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

ta thấy : 2^2=4=4.1^2

             4^2=16=4.2^2

             6^2=36=4.3^2

              ...

             20^2=400=4.10^2

 =>S=2^2+4^2+6^2+...+20^2=4.(1^2+2^2+3^2+...+10^2)

                                         =4.385

                                         =1540

  Vậy tổng S = 1540

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 07/11/2018 lúc 07:50
Báo cáo sai phạm

\(2B=2+\frac{6}{2}+\frac{12}{3}+\frac{20}{4}+...+\frac{420}{20}.\)

\(2B=2+\frac{2.3}{2}+\frac{3.4}{3}+\frac{4.5}{4}+...+\frac{20.21}{20}\)

\(2B=2+3+4+5+...+21\)

Đến đây là bài toán tính tổng của cấp số cộng. Bạn tự làm nốt nhé

Đọc tiếp...
Trịnh Duy Khương 05/11/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

7x3+7x2+7x3+7=

7x(3+2+3+7)     =

7      x     15     =105           

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Dũng 11/11 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

=7x3=7x2+7x3+7x1

=7x(3+2+3+1)

=7x9

=63

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 06/11/2018 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

7×3+7×2+7×3+7

=7×(3+2+3+1)

=7×9

=63

hok tot

Đọc tiếp...
Nguyễn Bình Thành 01/02/2015 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

a)=(2x50)x(4x25)x(3x5)

   = 100x100x15=150000

 

Đọc tiếp...
Ta Là Ma 01/02/2015 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

a)=(2*50)*(4*25)*(3*5)

   = 100  *  100  *  15 = 150000

  

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ ngọc Huy 01/02/2015 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

125*8*25*20-125*8*20*5=1000*500-1000*100=500000-100000

Đọc tiếp...
Trung KSGK 18/08/2016 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

C= 24.7 35.9 +27.10 39.13 +...+2301.304 

Đọc tiếp...
tick mk nha 17/02/2016 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

28373822839999999999999399393393933939939393393939393939393939933939393939393939393993939393939399393

Đọc tiếp...
Hồ Hoàng Duy Bảo 25/02/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

564564654546544444444444444444444444444444456456

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 03/11/2018 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

 1.\(\frac{46\times48+36}{46\times47+82}=\frac{46\left(47+1\right)+36}{46\times47+82}=\frac{46\times47+46+36}{46\times47+82}\)

\(=\frac{46\times47+82}{46\times47+82}=1\)

2. \(\frac{72\times74-18}{73\times72+56}=\frac{72\left(73+1\right)-18}{73\times72+56}=\frac{72\times73+72-18}{73\times72+56}\)

\(=\frac{73\times72+56}{73\times72+56}=1\)

Đọc tiếp...
mitralien 04/11/2018 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

thanks bn nhìu nhóe ^^

Đọc tiếp...
luuthianhhuyen 03/11/2018 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

( x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + ......... + (x + 28) = 156

=> (x+x+...+x)+(1+4+7+...+28)=156

=>10x + 145 = 156

=> 10x=156-145=11

=> x= 11/10

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 03/11/2018 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

\(\left(x+1\right)+\left(x+4\right)+\left(x+7\right)+...+\left(x+28\right)=156\)

\(\Rightarrow x+1+x+4+x+7+...+x+28=156\)

\(\Rightarrow10x+1+4+7+...+28=156\)

\(\Rightarrow10x+\frac{\left(28+1\right).\left[\left(28-1\right)\div3+1\right]}{2}=156\)

\(\Rightarrow10x+145=156\)

\(\Rightarrow10x=156-145\)

\(\Rightarrow10x=11\)

\(\Rightarrow x=11\div10\)

\(\Rightarrow x=1,1\)

Đọc tiếp...
le duc anh 03/11/2018 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm

ba câu đầu bạn làm đúng rồi shitbo.nhưng câu cuối bạn làm sai.cố lên nha bạn.mình đâu

Đọc tiếp...
shitbo 03/11/2018 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

3333*3333:9999

=3333*3333:3333:3

=3333:3=1111

b,2222*9999:3333

=2222*3333*3:3333

=2222*3=6666

c,99999*88888:11111

=99999*11111*8:11111

=99999*8=799992

d, 6666*8+4444*14

=1111*8*6+1111*4*14

=1111*48+1111*56

=1111*(48+56)

=1111*104=115544

Đọc tiếp...
Vũ Trung Kiên 03/11/2018 lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

kệ cụ mày,bài toán như lồn lllllllllllllbbb

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vân 10/04/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+....+\frac{1}{99\times100}\)

\(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(\frac{1}{1}-\frac{1}{100}\)

\(\frac{100-1}{100}\)

\(\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Naruto Cosplay 13/08/2016 lúc 19:35
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+...+\frac{1}{99\times100}\)
\(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)
\(\frac{1}{1}-\frac{1}{100}\)
\(\frac{100-1}{100}\)
\(\frac{99}{100}\)

 

Đọc tiếp...
Thám Tử Lừng Danh Kudo Shinichi 26/05/2017 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+...+\frac{1}{98\cdot99}+\frac{1}{99\cdot100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{1}{1}-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{100}{100}-\frac{1}{100}\)

\(=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Trang 19/04/2017 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+...+\frac{19}{9^2.10^2}\)

\(\frac{3}{1.4}+\frac{5}{4.9}+\frac{7}{9.16}+...+\frac{19}{81.100}\)

\(\frac{1}{1}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+...+\frac{1}{81}-\frac{1}{100}\)

\(1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Linh 07/05/2018 lúc 12:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{1^2.2^2}+\frac{5}{2^2.3^2}+\frac{7}{3^2.4^2}+...+\frac{19}{9^2+10^2}\)

\(=>\frac{3}{1.4}+\frac{5}{4.9}+\frac{7}{9.16}+...+\frac{19}{81.100}\)

\(=>1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{16}+...+\frac{1}{81}-\frac{1}{100}\)

\(=>1-\frac{1}{100}\)\(=\frac{99}{100}\)

Nhớ tk cho mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thịnh 19/04/2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

2/1×3  + 2/3×5  +2/5×7 +... +2/99×101

/ Là phần

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: