Giúp tôi giải toán và làm văn


hatsune miku 21 tháng 4 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

= 0,36 x 1230 +( 0,9x4)x 4567 + (6 x 0,6)x5310

=0,36 x 1230 +3,6x 4567 + 3,6x5310

=3,6 x 123 +3,6x 4567 + 3,6x5310

= (123+4567+5310)x 3,6

=10000 x 3,6

=36000

nhiều vào nha

Đọc tiếp...
tran ngoc minh tuan 22 tháng 4 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

toi đâ sai roi

Đọc tiếp...
tran ngoc minh tuan 21 tháng 4 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

=0,36 x 1230 +( 0,9 x4) x 4567 + (6 x 0,6 ) x 5310

=0,36x  1230 +  0,36 x 4567 +  0,36  x 5310

= 0,36 x ( 1230 + 4567 + 5310)

=0,36 x 11107

=3998,52

Đọc tiếp...
Ông Nội Bây 19 tháng 4 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Đặt S =\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1458}+\frac{1}{4374}\)

3S = \(3\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1458}+\frac{1}{4374}\right)\)

3S \(=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{486}+\frac{1}{1458}\)

3S - S \(=\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{486}+\frac{1}{1458}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{1458}+\frac{1}{4374}\right)\)

2S\(\frac{3}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{486}+\frac{1}{1458}-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}-...-\frac{1}{1458}-\frac{1}{4374}\)

2S\(\frac{3}{2}-\frac{1}{4374}\)

2S \(\frac{3280}{2187}\)

\(\Rightarrow S=\frac{3280}{2187}:2=\frac{4373}{8748}\)

Đọc tiếp...
Hồ Ly Chín Đuôi 19 tháng 4 lúc 12:55
Báo cáo sai phạm

Đáp án cuối cùng của "Ông nội bây" sai rùi phải là :

=>  \(s=\frac{3280}{2187}:2=\frac{3280}{4374}\)

Còn lại đúng hết nên mk sẽ cho bn  3 h

Đọc tiếp...
Mazk 19 tháng 4 lúc 11:53
Báo cáo sai phạm

????????????

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 20 tháng 6 2015 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

Sorry

\(\frac{B}{2}=\frac{1}{4}-\frac{1}{100}=\frac{24}{100}\) => \(B=\frac{12}{25}\)

\(A=\frac{38}{25}+\frac{12}{25}=2\)

Đọc tiếp...
Dragon Boy 5 tháng 4 2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

mk ko có biết

Đọc tiếp...
Phùng Mai Anh 4 tháng 4 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

tong = 10/11

Đọc tiếp...
Dũng Lê Trí 11 tháng 5 2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+...+n_{10}\)

Nhận xét : \(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}+\frac{1}{8\cdot9}+\frac{1}{9\cdot10}+\frac{1}{10\cdot11}\)

Tổng : \(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=1-\frac{1}{11}=\frac{10}{11}\)

Đọc tiếp...
Nguyen hai anh 30 10 tháng 3 2017 lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

tổng là 10/11 nhé bạn !

Đọc tiếp...
phạm thị thu trang 7 tháng 5 2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

   24,24 + 28,28 + 48,48
= 4 x 6,06 + 4 x 7,07 + 4 x 12,12
= 4 x ( 6,06 + 7,07 + 12,12 )
= 4 x 25,25

Đọc tiếp...
nguyen mai phuong 17 tháng 4 2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

tui còn cách dễ hơn nè

24,24+28,28+48,48

=24x1,01+28x1,01+48x1,01

=(24+28+48)x1,01

=100x1,01

dễ hơn ko

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 14 tháng 4 2018 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

24,24+28,28+48,48

=4x6,06+4x7,07+4x12,12

=4x(6,06+7,07+12,12)

=4x25,25

đơn giản mà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Mỹ Ý 11 tháng 8 2015 lúc 7:53
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)=
1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5
5A=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397
5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397
Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 
=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)
=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Miku 8 tháng 4 2018 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

A = (1/5)+(1/15)+(1/25)+...+(1/1985)

= 1/5+1/3*5+1/5*5+1/7*5+.........+1/397*5 5A

=1+1/3+1/5+1/7+.......+1/397 5A-1=1/3+1/5+1/7+.......+1/397

Đặt B= 1/3+1/5+1/7+.......+1/397 

=>.......................Tính đc B=5,06241 (lấy gần bằng)

=> A= 1,2124 (lấy số gần bằng)

=> A < 9/20

Đọc tiếp...
Phan Thị Diệu Linh 17 tháng 3 2017 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm
THCS YÊN THÀNH 15 tháng 4 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

a)36,4 x 99 + 36 +0,4 

= 36,4 x 99 + ( 36 + 0, 4 )

= 36,4 x 99 + 36,4

= 36,4 x 100 

= 3640

b)9/8 - [ 17/7 - 3/7 ] + 7/8

= ( 9/8 + 7/8 ) - [ 17/7 - 3/7 ] 

= 16 / 8 - 14/7 

= 2 - 2 

=0

HỌC TỐT#

Đọc tiếp...
BabyKun 15 tháng 4 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

\(36,4\times99+36\times0,4\)

\(=\left(36,4-0,4\right)+36\times99\)

\(=36+36\times99\)

\(=36\times1+36\times99\)

\(=36\times\left(99+1\right)\)

\(=36\times100=3600\)

\(\frac{9}{8}-\left(\frac{17}{7}-\frac{3}{7}\right)+\frac{7}{8}\)

\(=\left(\frac{9}{8}+\frac{7}{8}\right)-\left(\frac{17}{7}-\frac{3}{7}\right)\)

\(=2-2=0\)

kk

Đọc tiếp...
The Coconut 15 tháng 4 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

trả lời:

=3,4*(99+1)

=3,4*100

=340

Đọc tiếp...
Nguyễn Lương Bảo Tiên 21 tháng 8 2015 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2006\times2006\times20052005-2005\times2005\times20062006}{2005\times20042004}\)

\(=\frac{2006\times2006\times2005\times10001-2005\times2005\times2006\times10001}{2005\times2004\times10001}\)

\(=\frac{2006\times10001\times2005}{2005\times2004\times10001}=\frac{1003}{1002}\)

 

Đọc tiếp...
Lương Thị Minh Thu 3 tháng 2 2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

tử có 98 số 1 = 98.1

97 số 2= 98.2

.....

1 số 98 = 1.98 cộng tất cả lại bằng mẫu nên kết quả =1

Đọc tiếp...
luu danh phat tai 3 tháng 2 2018 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Chưa tính

ra nhé bạn

Đọc tiếp...
pham_duc_lam 4 tháng 5 2018 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

970/967

Đọc tiếp...
゚°☆I'ℓℓ ƒσɾεʋεɾ ℓσʋε үσυ ƬᏉℌ☆° ゚ 15 tháng 4 lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2181.729+243.81.27}{3^2.9^2.234+18.54.162.9+723.729}\)

\(=\frac{2181.729+243.3.81.9}{9.81.243+18.54.2.81.9+723.729}\)

\(=\frac{2181.729+729.729}{729.234+1944.729+723.729}\)

\(=\frac{729.\left(2181+729\right)}{729.\left(234+1944+723\right)}\)

\(=\frac{729.2910}{729.2901}\)

\(=\frac{970}{967}\)

~Học tốt~

Đọc tiếp...
Tạ Thị Phương Thảo 13 tháng 2 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Giải

2181.729 + 243.81.27/ 3^2.9^2.234 + 18.54.162.9 + 723.729

= 2181.729+243.3.81.9/9.81.234 + 18.54.2.81.9+723.729

= 2181.729 + 729.729/729.234 + 1944.729 + 723.729

= 729.(2181+729) / 729.( 234+1944+723)

= 729.2910/729.2901

= 2910/2901 

= 970/967

Đọc tiếp...
NGUYÊN HAI ANH 31 tháng 12 2017 lúc 9:05
Báo cáo sai phạm

mình nhầm một chút nha 

x = 800

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Trang 1 tháng 4 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

=28/15.1/4.3-8/15-79/60.60/79

=7.4/15.1/4.3-8/15-1

=7/15.3-8/15-1

=21/15-8/15-1

=13/15-1

=-2/15

Đọc tiếp...
Bonking 8 tháng 8 2018 lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

\(1\frac{13}{15}\cdot\left(0,5\right)^2\cdot3-\left(\frac{8}{15}+1\frac{19}{60}\right):1\frac{19}{60}\)

\(=\frac{28}{15}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{1}-\frac{37}{20}\cdot\frac{60}{79}\)

\(=\frac{7}{5}-\frac{111}{79}\)

\(=\frac{-2}{395}\)

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 12 tháng 3 2017 lúc 9:06
Báo cáo sai phạm

D = \(\frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}\)

D = \(\frac{5}{28}+\frac{5}{70}+\frac{5}{130}+...+\frac{5}{700}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+\frac{3}{10.13}+...+\frac{3}{25.28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-...+\frac{1}{25}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{1}{4}-\frac{1}{28}\)

\(\frac{3D}{5}=\frac{3}{14}\)

\(D=\frac{3}{14}.\frac{5}{3}=\frac{5}{14}\)

Vậy tổng trên là : \(\frac{5}{14}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Phong 28 tháng 2 2017 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

mk chỉ tính được kết qua thôi vì mk dụng máy tính casio =1931420 k mk nha

Đọc tiếp...
Lê Mạnh Tiến Đạt 26 tháng 3 2017 lúc 9:41
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên rút gọn D trước 
D = 5/28 + 5/70 +.....+10/700 
= 5/(4.7)+5/(7.10)+....5/(25.28) 
3D = 5( 1/4 - 1/7 +1/7-1/10+......+1/25-1/28) 
3D = 5 (1/4-1/28) 
3D =15/14 
D = 5/14

Đọc tiếp...
Doraeiga CTV 3 tháng 8 2017 lúc 6:07
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{1.4}+\frac{3}{4.7}+\frac{3}{7.10}+...+\frac{3}{40.43}+\frac{3}{43.46}\)

\(\Leftrightarrow A=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{10}+...+\frac{1}{40}-\frac{1}{43}+\frac{1}{43}-\frac{1}{46}\)

\(\Leftrightarrow A=1-\frac{1}{46}\)

\(\Leftrightarrow A=\frac{45}{46}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Khoa Nguyên 3 tháng 8 2017 lúc 5:56
Báo cáo sai phạm

Các bạn ơi. Chỗ cuối ko có số 4 đâu nha. Mình viết lộn

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 12 tháng 6 2015 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Coi \(A=\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{98.99.100}\)

\(\Rightarrow2A=2x\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+\frac{1}{3.4.5}+...+\frac{1}{98.99.100}\right)\)

\(=\frac{2}{1.2.3}+\frac{2}{2.3.4}+\frac{2}{3.4.5}+...+\frac{2}{98.99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{98.99}-\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{99.100}\)

\(=\frac{4950}{9900}-\frac{1}{9900}\)

\(=\frac{4949}{9900}\)

 

Đọc tiếp...
OoO nhóc ngu ngơ OoO dễ bị lừa 28 tháng 10 2017 lúc 13:18
Báo cáo sai phạm

các bn làm đúng rồi

tk mk nha

thnak

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 12 tháng 6 2015 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Gọi tổng trên là A

A=1/1.2.3+1/2.3.4+1/3.4.5+...1/98.99.100

Ta xét :

1/1.2 - 1/2.3 = 2/1.2.3; 1/2.3 - 1/3.4 = 2/2.3.4;...; 1/98.99 - 1/99.100 = 2/98.99.100  

tổng quát: 1/n(n+1) - 1/(n+1)(n+2) = 2/n(n+1)(n+2).

Do đó:  2A = 2/1.2.3 + 2/2.3.4 + 2/3.4.5 +...+ 2/98.99.100

 = (1/1.2 - 1/2.3) + (1/2.3 - 1/3.4) +...+ (1/98.99 - 1/99.100)  

= 1/1.2 - 1/2.3 + 1/2.3 - 1/3.4 + ... + 1/98.99 - 1/99.100  

= 1/1.2 - 1/99.100  

= 1/2 - 1/9900  

= 4950/9900 - 1/9900  

= 4949/9900.  

Vậy A = 4949 / 9900

 

Đọc tiếp...
GPSgaming 11 tháng 4 2017 lúc 15:55
Báo cáo sai phạm

S = 1,2 + 2,3 + ... + 98,99 + 99,100

= ( 1 + 2+ 3 +...+ 98 + 99 ) + ( 0,2 + 0,3 + ... + 0,99 + 0,100 ) 

Tính ( 1 + 2 +3 +... + 99) = (1 + 99 ) x 99 : 2 = 4950

Tính 0,2 + 0,3 + 0,4 + ... + 0,99 + 0,100

= ( 0,100 + 0,2 +0,3 + ... + 0,9 ) + (0,10 + 0,11 +...+ 0,99 ) 

= ( 0,1 + 0,9) x 9 : 2 + ( 0,10 + 0,99 ) x 90 :2 = 4,5 + 49,05 = 53,55

Vậy S = 4950 + 53,55 = 5003,55

Đọc tiếp...
vo thanh binh 11 tháng 4 2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

số các số hạng là

(99,100-1,2):1,1+1=90 số

tổng là

(99,100+1,2):2x90=4513,5

Đọc tiếp...
bui duy khanh 22 tháng 3 2016 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

5003.55 dung 100 %

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: