Giúp tôi giải toán và làm văn


ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 12 tháng 8 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

ĐK \(y^2\ge9\)

\(PT\Leftrightarrow\sqrt{y^2-9}=6-2y\)

Bình phương 2 vế ta được

\(y^2-9=36-24y+4y^2\)

\(\Leftrightarrow3y^2-24y+45=0\)

\(\Leftrightarrow y^2-8y+15=0\)

\(\Leftrightarrow\left(y-3\right)\left(y-5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}y-3=0\\y-5=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}y=3\\y=5\end{cases}}\)

Vậy..................

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 13 tháng 8 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Thôi nhầm

thêm 1 bước thử lại để ra kết quả nhé

Thông cảm !!!!!!!!!!

:))

Đọc tiếp...
Trương Thanh Nhân 13 tháng 8 lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

\(y=5\) không đúng (thử thế y vào là biết)

Đọc tiếp...
Vũ Như Mai 2 tháng 5 2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

\(K\left(x\right)=x^2-7x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x^2-3x-4x+12=0\)

            \(\Leftrightarrow x\left(x-3\right)-4\left(x-3\right)=0\)

             \(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-4\right)=0\)

Đến đây đơn giản rồi nhá

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Tuấn Anh 1 tháng 8 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Cách 2: hơi dài nhưng là cách khác !

\(k\left(x\right)=x^2-7x+12\)

           \(=\left(x-3,5\right)^2-0,25\)

           \(=\left(x-3\right)\left(x-4\right)\)

Đọc tiếp...
Phan Thanh Tịnh 24 tháng 4 2017 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Do vai trò bình đẳng của x, y, z trong phương trình, trước hết ta xét x ≤ y ≤ z. 
Vì x, y, z nguyên dương nên xyz ≠ 0, do x ≤ y ≤ z => xyz = x + y + z ≤ 3z => xy ≤ 3 => xy thuộc {1 ; 2 ; 3}. 
Nếu xy = 1 => x = y = 1, thay vào (2) ta có : 2 + z = z, vô lí. 
Nếu xy = 2, do x ≤ y nên x = 1 và y = 2, thay vào (2), => z = 3. 
Nếu xy = 3, do x ≤ y nên x = 1 và y = 3, thay vào (2), => z = 2.

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là các hoán vị của (1 ; 2 ; 3)

Đọc tiếp...
Takagi-san 2 tháng 8 lúc 6:55
Báo cáo sai phạm

Do phường trình bình đẳng của x,y,z ta có x<y>z

Vì x là nguyên dương nên

=> xyo => 0 

xy thuộc 1,2,3

À ngoài ra chị này đang thắc mắc nè

Nếu thay 2 và xy =1  thì ta có 2 x xy =?????? vô lí

cn lại là mk làm tương tự

Đọc tiếp...
tth 25 tháng 4 2017 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

Do vai trò bình đẳng của x ; y ; z trong phương trình nên trước hết ta xét \(x\le y\le z\)

Vì x ; y ; z nguyên dương nên xyz \(\ne0\), do \(x\le y\le z\)= > xyz = x + y + z \(\le\)3 = > xy \(\le\)3 = > xy thuộc {1 ; 2 ; 3}

Vậy nghiệm nguyên dương của phương trình là các hoán vị của { 1 ; 2 ; 3}

  Ps: Bạn có thể thêm 3 câu nếu xy = 1 = > ....     như Phan Thanh Tịnh . Ở đây vì tớ rất bận nên chỉ giải vắn tắt thế thôi!

Đọc tiếp...
Fullmoon 18 tháng 10 2018 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(x^3+7y=y^3+7x\)

\(\Leftrightarrow x^3-y^3-7x+7y=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-y\right)\left(x^2+xy+y^2-7\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-y=0\\x^2+xy+y^2-7=0\end{cases}}\)

+) \(x-y=0\)\(\Rightarrow x=y=k\left(k\inℕ^∗\right)\)

+) \(x^2+xy+y^2-7=0\)

xét:  \(\Delta=y^2-4\left(y^2-7\right)=-3y^2+28\ge0\)

\(\Rightarrow3y^2\le28\Rightarrow y^2\le9\Rightarrow y\in[1;2;3]\)

Xét từng trường hợp

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn 24 tháng 5 2017 lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Điều kiện \(x\ne0\)

\(A=\sqrt{\frac{\left(x^2-3\right)^2+12x^2}{x^2}}+\sqrt{\left(x+2\right)^2-8x}\)

\(=\sqrt{\frac{x^4+6x^2+9}{x^2}}+\sqrt{x^2-4x+4}\)

\(=\left|\frac{x^2+3}{x}\right|+\left|x-2\right|\)

\(=\left|x+\frac{3}{x}\right|+\left|x-2\right|\)

Để A nguyên thì x phải là ước nguyên của 3 hay \(x=-3;-1;1;3\)

Đọc tiếp...
Lê Anh Minh 22 tháng 7 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

xin chào bạn

Đọc tiếp...
Edogawa Conan CTV 20 tháng 7 lúc 9:57
Báo cáo sai phạm

Ta có: f(-1) = 5

=> -2.a.(-1) + 1 = 5

=> 2a + 1 = 5

=> 2a = 5 - 1

=> 2a = 4

=> a = 4 : 2 = 2

=> f(2) = -2.2.2 + 1 = -8 + 1 = -7

Vậy f(2) = -7

Đọc tiếp...
Phước Nguyễn 6 tháng 8 2016 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Bạn cần giải bài này chứ? Nếu đó là mong muốn của bạn, vui lòng gửi thông báo cho mình và bài toán sẽ được giải ngay sau đó.

Đọc tiếp...
kacura 14 tháng 1 2018 lúc 9:07
Báo cáo sai phạm

Ta có pt đã cho tương đương với:  (x^3)^2+(x^3−y)^2=320
Vì x,y nguyên nên 320 là tổng của 2 số chính phương 
Mà 320 viết thành tổng của 2 số chính phương chỉ có trường hợp là 320=162+82
Mà x^3 là lập phương của 1 số nguyên nên x^3=8, suy ra x=2 hoặc x=-2
+)Với x=2 ta có: 64+(8−y)2=320, suy ra y=24 hoặc y=-8
+)Với x=-2 ta có: 64+(−8−y)2=320, suy ra y=8 hoặc y=-24. 

Đọc tiếp...
Nguyễn Gia Triệu 14 tháng 1 2018 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

ta có pt đã cho tương đương với: (x3)2+(x3-y)2=320 (1)

vì x,y nguyên nên 320 là tổng của 2 số chính phương

Mà 320 viết thành tổng của 2 số chính phương chỉ có trường hợp là 320=162+82

mà x3 là lập phương của 1 số nguyên nên x3-8 => x=2

thay x=2 vào (1) ta có : 64+(8-y)2=320 => y=24 hoặc y=-8

đáp án là x=2;y=24 hoặc x=2;y=-8

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 lúc 23:47
Báo cáo sai phạm

\(2,a,ĐKXĐ:x\ne2\)

Ta có : \(\frac{1-3x}{x-2}=\frac{-3\left(x-2\right)-5}{x-2}=-3-\frac{5}{x-2}\)

Để phân số ban đầu nguyên thì  \(\frac{5}{x-2}\in Z\)

               \(\Leftrightarrow x-2\in\left\{-5;-1;1;5\right\}\)

                \(\Leftrightarrow x\in\left\{-3;1;3;7\right\}\)

2 câu kia tương tự

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

\(1,c,\frac{1}{x}-3=-\frac{1}{y-2}\)

\(\Leftrightarrow y-2-3x\left(y-2\right)=-x\)

\(\Leftrightarrow y-2-3xy+6x+x=0\)

\(\Leftrightarrow-3xy+7x+y-2=0\)

\(\Leftrightarrow-x\left(3y-7\right)+y-2=0\)

\(\Leftrightarrow-3x\left(3y-7\right)+3y-6=0\)

\(\Leftrightarrow-3x\left(3y-7\right)+\left(3y-7\right)=-1\)

\(\Leftrightarrow\left(1-3x\right)\left(3y-7\right)=-1\)

Lập bảng làm nốt

Đọc tiếp...
Trần baka 11 tháng 3 lúc 23:42
Báo cáo sai phạm

1,b, 2xy - x = y + 5

<=> 4xy - 2x = 2y + 10

<=> 2x(2y - 1) - (2y - 1) = 11

<=> (2x - 1)(2y - 1) = 11

Lập bảng ra làm nốt

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜLinh's ๖ۣۜLinh'sღ] ★we are one★ 1 tháng 7 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Ta có \(5^x=y^4+4y+1\)

\(\Leftrightarrow5^x=\left(y+2\right)^2-3\)

\(\Leftrightarrow5^x-\left(y+2\right)^2=-3\)

Xét x=0

\(\Rightarrow\left(y+2\right)^2=1+3=4\)

\(\Rightarrow y+2=2\Rightarrow y=0\left(tm\right)\)

Xét x>0 

Vì 5x và -3 là 2 số lẻ => (y+2)2là số chẵn

Đặt (y+2)2=4k2                (k>1)

=> (y+2)2=5x+3

=> 5x=4k2-3

Vì k>1 nên 4k2-3\(⋮̸\)5

Vậy x=0,y=0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Minh 5 tháng 7 lúc 7:23
Báo cáo sai phạm

Bạn Nguyễn Thảo Hiền chỉ giúp mình đi, mình vẫn chưa biết làm, còn cái x=0 y=0 ai cũng biết rồi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Hiền 4 tháng 7 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

x=0 và y=o nha tình yêu

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 15 tháng 6 2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

\(\frac{11x}{5}-\sqrt{2x+1}=3y-\sqrt{4y-1}+2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{4y-1}-\sqrt{2x+1}=3y+2-\frac{11x}{5}\)

Vì 4y - 1 chia cho 4 có số dư là 2 nên \(\sqrt{4y-1}\)là số vô tỷ .

Ta có VP là số hữu tỉ. VT là số vô tỷ và \(\hept{\begin{cases}4y-1\\2x+1\end{cases}}\)là 2 số hữu tỷ nên.

\(\Rightarrow\sqrt{4y-1}-\sqrt{2x+1}=0\)

\(\Leftrightarrow x=2y-1\)

Thế lại phương trình ban đầu ta được.

\(\Rightarrow y=3\)

\(\Rightarrow x=5\)

Vậy nghiệm cần tìm là \(\hept{\begin{cases}x=5\\y=3\end{cases}}\) 

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 20 tháng 6 2017 lúc 22:28
Báo cáo sai phạm

11x5 −√2x+1=3y−√4y−1+2

⇔√4y−1−√2x+1=3y+2−11x5 

Vì 4y - 1 chia cho 4 có số dư là 2 nên √4y−1là số vô tỷ .

Ta có VP là số hữu tỉ. VT là số vô tỷ và {

4y−1
2x+1

là 2 số hữu tỷ nên.

⇒√4y−1−√2x+1=0

⇔x=2y−1

Thế lại phương trình ban đầu ta được.

⇒y=3

⇒x=5

Vậy nghiệm cần tìm là {

x=5
y=3
Đọc tiếp...
le binh tuyet 2 tháng 7 2018 lúc 8:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{11x}{5}\) -  \(\sqrt{2x+1}\) = 3y -  \(\sqrt{4y-1}\) +2

\(\Leftrightarrow\) \(\sqrt{4y-1}\) - \(\sqrt{2x+1}\) = 3y + 2 -\(\frac{11x}{5}\)

Vì 4y - 1 chia cho 4 có số dư là 2 nên \(\sqrt{4y-1}\) la số vô tỷ

Ta có  VP là số hữu tỉ VT là số vô tỷ va \(\hept{\begin{cases}4y-1\\2x+1\end{cases}}\) là 2 số hữu tỉ nên

\(\Rightarrow\) \(\sqrt{4y-1}\) -  \(\sqrt{2x+1}\) = 0 

\(\Leftrightarrow\) x = 2y - 1 

thế lại phương trình  ban đầu ta được

\(\Rightarrow\) y = 3

\(\Rightarrow\) x = 5 

Vậy nghiệm cần tìm là  \(\hept{\begin{cases}x=5\\y=3\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải 7 tháng 3 2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy đc nghiệm (0;1;0) và (0;-1;0) rồi nhưng kb còn nghiệm khác hay k

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: