Giúp tôi giải toán


An Nhiên 17/09/2017 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

104 = 13.8 là số tự nhiên nhỏ nhất vừa tận cùng là 4, vừa chia hết cho 13 
=> stn nhỏ nhất có dạng 1x2y2z0 chia hết cho 13 là 1020240 (vì 102024 chia hết cho 13, và ta chọn dạng 1x2y2z0 để khi cộng với 104 sẽ thành 1x2y3z4) 
=> stn nhỏ nhất có dạng 1x2y3z4 chia hết cho 13 là 1020240 + 104 = 1020344 

d) Stn lớn nhất có dạng 1x2y2z0 chia hết cho 13 là 1929200 (vì 192920 chia hết cho 13) 
=> stn lớn nhất có dạng 1x2y3z4 chia hết cho 13 là 1929200 + 104 = 1929304 

p/s: stn là số tự nhiên

Minh Quang Bùi 17/09/2017 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Phân tích 252633033 ra thừa số nguyên tố. Ta được 33 x 532 x3331. Các ước lẻ của số này là: 3x53; 32 x53; 33 x53; 3x532 ; 32 x532 ; 33 x532 ; 3x3331; 32 x3331; 33 x3331; 53x3331; 532 x3331.

Vậy tổng các ước số lẻ của 252633033 = 3(53+532 +3331) + 32 (53+532 +3331) + 33 (53+532 +3331) +3331(53+532 )

                                                            =  9774849

Minh Quang Bùi 17/09/2017 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Mình ra được là 9774849

Nguyễn Trần PhươngThanh 16/09/2017 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

104957600000000000

tk nha

cao trung hieu 16/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.100000000000=104957.1011

lần sau viết gọn lại nhá

nhu nhuoi 16/09/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm
tth 15/09/2017 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

Đặt K = 23 + 24 + 25 + ... + 2100

K = 4 + (23 + 24 + 25) + ......... + (297 + 298 + 299 + 2100)

<=> K = 4 + (8 + 16 + 32) + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=>K = 4 + 56 + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=>K = 60 + ... + (1.5845633e+29) +( 3.1691265e+29 ) + (6.338253e+29) + (1.2676506e+30)

<=> K = 60 + ... + 2.3768449e+30

<=> K = 2.3768449e+30 + ... + 60 + r 

=> r = 1.1789905e+27

=> r =  1

Đ/s:

Ps: Không chắc đâu nhé! Nhưng dù sao giúp bạn là mình vui rồi!

Phan Văn Hiếu 16/09/2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

C= 2535301200456458802993406410744

1116 là kết quả của mk 

đúng ko sai

Đinh Đức Hùng CTV 12/09/2017 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm

\(\forall n\in N;n\ne0\) Ta có : \(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n\left(n+1\right)}=\frac{\left(n+1\right)-n-1}{n\left(n+1\right)}=\frac{0}{\left(n+1\right)n}=0\)

\(\Rightarrow\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\left(n+1\right)^2}}=\sqrt{1+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{\left(n+1\right)^2}+2\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n\left(n+1\right)}\right]}\)

\(=\sqrt{\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)^2}=1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

Áp dụng ta được :

\(A=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+1+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+.....+1+\frac{1}{1100}-\frac{1}{1101}\)

\(=1099+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+....+\frac{1}{1100}\right)-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+....+\frac{1}{1101}\right)\)

\(=1099+\frac{1}{2}-\frac{1}{1101}=\frac{2421097}{2202}\)

alibaba nguyễn CTV 09/09/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Đặt \(\hept{\begin{cases}x^{671}=a\\y^{671}=b\end{cases}}\)thì ta có

\(\hept{\begin{cases}a+b=8,023\\a^2+b^2=32,801425\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a+b\right)^2=64,368529\)

\(\Leftrightarrow=ab=15,783552\)

Ta cần tính

\(F=\left(\frac{a^3+b^3}{2012}\right)^3-8,1234\)

\(=\left(\frac{\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)}{2012}\right)^3-8,1234\)

\(=\left(\frac{8,023.\left(32,801425-15,783552\right)}{2012}\right)^3-8,1234\)

\(=-8,12309\)                   

Bá đạo sever là tao 10/09/2017 lúc 00:23
Báo cáo sai phạm

đề này dọa người thôi, máy tính mà ==" có thấy j khó =="

An Nhiên 09/09/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Ta có  x1 =1,x2 = -2 là hai nghiệm của phương trình nên ta có hệ:

{ m+n+14=0  4m-2n-4=0  ⇔{ m+n= -14  4m-2n=4  

Quy trình bấm phím như sau:

1. Chọn chương trình giải hệ 2 ẩn

nguồn:(bạn vào đây tham khảo nha) : http://bitex.demo113.trust.vn/en/application/785/may-casio-fx-570ms:tim-m,-n-va-nghiem-thu-ba-.html

Hà Minh Hiếu 10/09/2017 lúc 06:37
Báo cáo sai phạm

HÌNH CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA

TA CÓ DIỆN TÍCH CỦA 4 NỬA ĐƯỜNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH LÀ CẠNH HÌNH VUÔNG LÀ

\(\left(\frac{\sqrt[]{6}-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+12\sqrt{5}}\right)^2.\pi\)

TA DỄ DÀNG NHẬN THẤY TỔNG DIỆN TÍCH CỦA 4 NỬA ĐƯỜNG TRÒN BẰNG TỔNG DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG CONNGJ VỚI DIỆN TÍCH HÌNH HOA THỊ

=> DIỆN TÍCH HOA THỊ = \(\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+6\sqrt{5}}\right)^2.\pi-\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+6\sqrt{5}}\right)^2=\left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{2}+6\sqrt{2}}\right)^2\left(\pi-1\right)\)

                                  = \(\left(\frac{8-2\sqrt{12}}{182+12\sqrt{10}}\right)\left(\pi-1\right)\)

Đỗ Huyền Châu 07/09/2017 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

1+ 1=2 

đó là kq

chu thị quỳnh hoa 08/09/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

=2 nha

Le Thanh Thien 08/09/2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2 đó  !

Hà Minh Hiếu 04/09/2017 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

O A B C M N P Q R S

TA DỰNG NHƯ HÌNH VẼ

ĐẶT S ORQ = n^2 , S OMP = n^2+1 , S OSN = n^2+3

DỄ DÀNG NHẬN THẤY:

TAM GIÁC ORQ ĐỒNG DẠNG VỚI TAM GIÁC PMO

=> \(\frac{OQ}{OP}=\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2+1}}\)

=> \(\frac{OQ}{PQ}=\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2+1}+\pi}\)

=> S ORQ = \(\frac{\pi^2}{\left(\sqrt{\pi^2+1}+\pi\right)^2}SPQB\)

=> S PQB = \(\left(\sqrt[]{\pi^2+1}+\pi\right)^2\)

CHỨNG MINH TƯƠNG TỰ VỚI SAMN VÀ S SRC RỒI CỘNG LẠI TRỪ ĐI 2 LẦN TỔNG CỦA 3 TAM GIÁC TRONG ĐỀ BÀI LÀ RA DIỆN TÍCH TAM GIÁC ABC

Hà Minh Hiếu 04/09/2017 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

A B C M N P

GỌI TÂM CÁC HÌNH TRÒN LẦN LƯỢT LÀ M , N , P

KHI ĐÓ TA CÓ TAM GIÁC MNP LÀ TAM GIÁC ĐỀU VÀ A , B , C LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA MỖI CẠNH CỦA TAM GIÁC VÀ MỖI CẠNH CÓ ĐỘ DÀI BẰNG ĐƯỜNG HÌNH TRÒN

TA CÓ S ANC = S AMB = S BCP = 1/4 S ( N ) = \(\frac{1}{4}.18\pi=\frac{9}{2}\pi\)

TA CÓ  TAM GIÁC MNP LÀ TAM GIÁC ĐỀU CÓ CẠNH = \(6\sqrt[]{2}\)

=> S MNP = \(\frac{\sqrt{3}}{4}.72=18\sqrt{3}\)

=> S ABC = \(18\sqrt{3}-\frac{27}{2}\pi\)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: