Giúp tôi giải toán và làm văn


Phan Việt Anh 16/01 lúc 19:17
Báo cáo sai phạm

số gạo ở cửa hàng đó là

20x50=1000(kg)

đổi 1000kg=10 tạ 

đã bán số gạo là:

10:5=2(tạ)

còn số gạo là

10-2=8(tạ)

đáp số 8 tạ

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Hoàng Linh 16/01 lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Sửa lại:

10-2=8 ( tạ )

     Đ/s:...

Đọc tiếp...
Trịnh Mai Hoàng Linh 16/01 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

                                 Đổi: 50 kg = 0,5 tạ

                          Cửa hàng có số tạ gạo là:

                              20 x 0,5 = 10 (tạ gạo)

                          Cửa hàng còn số tạ gạo là:

                              10 x \(\frac{1}{5}\)= 2 (tạ gạo)

                                            Đáp số: 2 tạ gạo

                                                                                                         nhớ ****

Đọc tiếp...
Trần Minh Phong 01/01/2019 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Trong số 10 đáp án được đưa ra, từ ngày 14 tới 19 các tháng, chỉ có ngày 18 và 19 đứng một mình. Vì vậy, nếu Cheryl sinh một trong hai ngày này, cô ấy lại nói cho Bernard ngày sinh thì chắc chắn Bernard có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Bernard ban đầu không biết (Albert khẳng định và sau đó Bernard cũng thừa nhận) nên ngày 19/5 và 18/6 được loại bỏ. 

Mấu chốt vấn đề nằm ở câu đầu tiên của Albert. Nếu Cheryl sinh tháng 5 hoặc tháng 6, ngày sinh nhật của cô ấy có thể là 19/5 hoặc 18/6. Trong khi đó, Albert chỉ biết tháng sinh mà dám khẳng định 100% Bernard không biết. Điều đó chứng tỏ tháng sinh Cheryl nói cho Albert không phải tháng 5 hay tháng 6. Tới đây, ta loại được 15/5, 16/5, 17/6

Sau câu nói của Albert, Bernard lập tức tìm ra kết quả. Do đó, chắc chắn ngày sinh của Cheryl không phải ngày 14 bởi ngày này lặp lại 2 lần trong các đáp án còn lại (14/7 và 14/8). Giờ chỉ còn 3 ngày là 16/7, 15/8, 17/8.

Bernard tìm ra đáp án cũng là lúc Albert tìm ra. Vì sao vậy? Bởi nếu Cheryl nói với Albert tháng sinh là tháng 8 thì vẫn còn 2 ngày là 15/8 và 17/8 nên cậu ta chưa thể tìm ra câu trả lời. Việc Albert giải được bài toán đồng nghĩa tháng sinh của Cheryl là tháng 7.

Đáp án ta có chắc chắn là ngày 16/7.

 
Đọc tiếp...
ßا§™ 01/01/2019 lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Trong số 10 ngày mà Cheryl đưa ra, từ ngày 14 đến 19 hàng tháng, ngày 18 và 19 chỉ xuất hiện một lần. Nếu sinh nhật của cô ấy vào hai ngày này thì chắc chắn Bernard đã biết đáp án. (Loại ngày 19/5 và 18/6)

Nhưng tại sao Albert khẳng định Bernard không biết?

Nếu Cheryl nói với Albert tháng sinh của cô ấy là tháng 5 hoặc tháng 6 thì sinh nhật của Cheryl có thể là ngày 19/5 hoặc 18/6. Và Bernard sẽ biết đáp án. Nhưng Albert khẳng định Bernard không biết, có nghĩa là Cheryl nói với Albert tháng sinh của cô ấy là tháng 7 hoặc tháng 8. (Loại tiếp ngày 15/5, 16/5 và 17/6)

Ban đầu, Bernard không biết sinh nhật của Cheryl nhưng làm thế nào cậu ấy biết chỉ sau câu nói đầu tiên của Albert?

Trong số những ngày còn lại, từ ngày 15 đến 17 của tháng 7 hoặc tháng 8, ngày 14 xuất hiện hai lần.

Nếu Cheryl nói với Bernard sinh nhật của cô ấy vào ngày 14 thì cậu không thể biết đáp án. Nhưng Bernard biết, vậy ta loại tiếp ngày 14/7 và 14/8. Còn lại 3 ngày: 16/7, 15/8 và 17/8.

Sau câu nói của Bernard, Albert cũng biết đáp án. Nếu Cheryl nói với Albert sinh nhật của cô vào tháng 8 thì Albert không biết vì có đến hai ngày trong tháng 8.

Vì thế, sinh nhật của Cheryl là ngày 16/7.

Nguồn: Mạng Oppa_:333

Đọc tiếp...
TL 30/12/2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

\(\text{Ta có : }\)

\(a=17k+11\Rightarrow a+74=11k+85⋮17\)

\(a=23k+18\Rightarrow a+74=23k+92⋮23\)

\(a=11k+3\Rightarrow a+74=11k+77⋮11\)

Từ đó \(a+74\in BC(17,23,11)\)

\(BCNN(17,23,11)=17\cdot23\cdot11=4301\)

\(a+74\in B(4301)\)

\(\Rightarrow a+74=4301q(q\inℕ^∗)\)

\(\Rightarrow a+74-4301=4301q-4301\)

\(\Rightarrow a-4227=4301(q-1)\Rightarrow a=4301(q-1)+4227\)

Vậy a chia cho 4301 dư 4227

Đọc tiếp...
khanh cuong 30/12/2018 lúc 19:39
Báo cáo sai phạm

Dư 32 nha bn ( 17 . 23 . 11 = 4301)

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đạt 19/12/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

đơn giản thôi . bài này mình nhẩm cũng ra :x=1,98452 nhé ban

Đọc tiếp...
Thiên An 30/06/2017 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

2/ Thay các giá trị x=-1; 1; 2; 3 vào đa thức đã cho rồi lập đc cái hệ phương trình 4 ẩn, giải = máy tìm được a,b,c,d.

Câu b dễ rồi chỉ việc thay x=-2.678 vào đa thức thôi

Câu c thay x=5/2 vào đa thức tính ra đc kq chính là số dư P(x) cho 2x-5

Đọc tiếp...
Thiên An 30/06/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

1/ Lập quy trình bấm phím liên tục

D=D+1:C=2B-3A+D2:A=B:B=C

Ấn CALC gán giá trị D=2; A=1; B=3

Nhấn "=" liên tục

Kết quả: x39 = 611543010

              x40 = -4546632947

              x41 = 10927893243 (cái này phải xử lý số tràn màn hình)

p/s: học lâu rồi ko nhớ lắm ko biết có đúng ko nữa :)

Đọc tiếp...
cô nàng xinh đẹp 21/12/2018 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

A\(=1+2+3+4+...+100\)

 \(=\frac{\left(100+1\right)\times100}{2}\)

 \(=\frac{101\times100}{2}\)

 \(=50\times101\)

 \(=5050⋮10\)

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 21/12/2018 lúc 20:05
Báo cáo sai phạm

SSH: ( 100 - 1 ) : 1 + 1 = 100

Tổng: ( 1 + 100 ) . 100 : 2 = 5050 \(⋮\)10 

\(\text{\Rightarrow A=1+2+3+4+...+100⋮10}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Bá Huy 21/12/2018 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

còn thiếu một ý 2 bạn ơi

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Anh 20/12/2018 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

Bước 1 gọi, Bước 2  làm như TC dãy tỷ số bằng nhau . Bước 3 vậy . . .

Đọc tiếp...
Lê Quang Khải 19/12/2018 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Có thể ghi cách tính được k ạ Cảm ơn nhiều

Đọc tiếp...
Nguyễn Mai Anh 19/12/2018 lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs giỏi của lớp 7A là x < x thuộc N*>

       số hs khá của lớp 7A  

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Linh 12/12/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

\(x+x\times3,7+x\times5,3=2018\)

\(x\times\left(1+3,7+5,3\right)=2018\)

\(x\times10=2018\)

\(x=201,8\)

Đọc tiếp...
khong thi dieu chau 12/12/2018 lúc 11:23
Báo cáo sai phạm

x+3,7.x+x.5,3=2018

x( 1+3,7+5,3) =2018 

x.     10         =2018

x                  =2018:10

x                  =201,8

Vậy x = 201,8 

Hok tốt nha bn

Đọc tiếp...
ღĐỗ Thị Thu Linhღ 12/12/2018 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

x + 3,7.x + x.5,3 = 2018

x.( 1 + 3,7 + 5,3 ) = 2018

x . 10 = 2018

x = 201,8

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 10/12/2018 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

TRả lời :.............................

10,5.................................

Hk tốt,...............................

Đọc tiếp...
học sinh giỏi 6A 10/12/2018 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

10,5

Hk tốt

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 10/12/2018 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

3,8 x a + a + 5,2 x a = 105

( 3,8 + 1 + 5,2 )   x a = 105

           10              x a = 105

                                 a = 105 : 10

                                  a = 10,5

Đọc tiếp...
Linh Cute 02/12/2018 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là

84x2=168

số còn lại là 

168-78=90

Đọc tiếp...
Vo Hoang Long 02/12/2018 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

tong 2 so do la 

84x2=168

so can lai la

168-78=90

Đọc tiếp...
jihoon hyung 02/12/2018 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

14 - ( x - 12 ) : 12 = 12

=> ( x - 12 ) : 12 = 14 - 12 = 2

=> x - 12 = 2 x 12 = 24

=> x = 24 + 12

=> x = 36 

Đọc tiếp...
TK Showbiz 02/12/2018 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

14 - ( x - 12 ) : 12 = 12

       ( x - 12 ) : 12 = 14 - 12

       ( x - 12 ) : 12 = 2

       ( x - 12 )        = 2 x 12

       ( x - 12 )        = 24

         x                  = 24 + 12

         x                  = 36

T i c k mk nha :)

Đọc tiếp...
Nhật Quỳnh Trần CTV 25/11/2018 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Đoàn xe đó chở được : 45 . 8 = 360 người

Do hỏng 2 xe nên đoàn xe đó còn : 8 - 2 = 6 xe

=> Mỗi xe còn lại phải chở : 360 : 6 = 60 người

Đ/s: 60 người

Đọc tiếp...
Phạm Công Gia Huy 11/11/2017 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

ƯCLN chứ không phải UWCLN, mình nói nhầm.

Đọc tiếp...
Lê Bảo Phương Linh 25/11/2018 lúc 08:19
Báo cáo sai phạm

Gọi d là ƯC(7n + 3, 8n – 1). Suy ra:

7n + 3 ⋮ d và 8n – 1⋮d

=> 56n + 24 ⋮d và 56n – 7 ⋮ d

=> 31 ⋮ d

=> d ∈ {1; 31}Nếu 7n + 3 ⋮ 31

=> 7n + 3 – 31 ⋮ 31

=> 7n – 28 ⋮ 31

=> 7.(n – 4) 31, vì: (7, 31) = 1

=> n – 4 ⋮ 31

=> n – 4 = 31k (Với k thuộc N)

=> n = 31k + 4

Thay vào 8n – 1 = 8.(31k + 4) – 1

                           = 8.31k + 31

                           = 31.(8k + 1) 31

.=> UCLN(7n + 3, 8n – 1) = 31 nếu n = 31k + 4 (Với k thuộc N).

Với n ≠ 31k + 4 thì UCLN(7n + 3, 8n – 1) = 1 (Với k thuộc N).

Để hai số 7n + 3 và 8n – 1 là hai số nguyên tố cùng nhau

<=> UCLN(7n + 3, 8n – 1) = 1

<=> n ≠ 31k + 4 (Với k thuộc N).

Kết luận:+) Với n = 31k + 4 thì UCLN(7n + 3, 8n – 1) = 31 (Với k thuộc N)

+) Với n ≠ 31k + 4 thì UCLN(7n + 3, 8n – 1) = 1 (Với k thuộc N)+)

    Với n ≠ 31k + 4 thì hai số 7n + 3 và 8n – 1 là hai số nguyên tố cùng nhau.

                       

Đọc tiếp...
minhphuongot 12/11/2018 lúc 22:04
Báo cáo sai phạm

me too 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh 12/11/2018 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

mk thích nhất futari no kimochi đó

>///<

Đọc tiếp...
Sẻ nhỏ cô đơn 13/11/2018 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

Đề bài :

100.000 - 1500 = ?

Trả lời :

100.000 - 1500 = - 1400

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: