Giúp tôi giải toán và làm văn


Thiêndii2k7 19/09 lúc 21:31
Báo cáo sai phạm

Chu vi HCN ban đầu là: 160 + (72 + 8) x 2 = 320 m

Chiều rộng HCN ban đầu là: 320 : (1 + 3) = 80 m

Chiều dài HCN ban đầu là: 80 x 3 = 240 m

Diện tích HCN ban đầu là: 240 x 80 = 19200 m

Nếu đúng nhớ k mình nha bạn

Đọc tiếp...
Thiêndii2k7 20/09 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

b) Số thóc thu hoạch được trong 1 vụ là:

       19200 : 100 . 85,5 = 16416 ( kg )

              Đ/S:  16416 kg

 Bạn gì ơi, ở câu a diện tích là 19200 mnha bạn

Đọc tiếp...
quỳnh trang 20/09 lúc 06:20
Báo cáo sai phạm

bạn ơi còn câu b

Đọc tiếp...
Tuan 05/09/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

987456321 - 987456321 + 10987654321

= 0 + 10987456321

= 10987456321

Chúc bn hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 05/09/2018 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

987456321 - 987456321 + 109876543210

= 0 + 109876543210 = 109876543210

Đáp só: 109876543210

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
Luôn yêu bn 05/09/2018 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

987456321-987456321+109876543210

=0+109876543210

=109876543210

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 03/09/2018 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

lấy sữa ở mỗi con bò là :22:2= 11(lít)

12 con bó đc số lít là : 11 x 12=132 (lít)

Đọc tiếp...
nguyen dieu hoa 03/09/2018 lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

Giải :

Một con bò thì thu được số sữa là :

\(22:2=11\) (lít)

12 con bò thu được số sữa là :

\(11\times12=132\) (lít)

Đáp số : 132 lít

Đọc tiếp...
Dương Lê Vi Cầm 07/09/2018 lúc 21:29
Báo cáo sai phạm

Đáp án : 132 lít

Đọc tiếp...
Lê Thành Nguyên 29/08/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi:

1+123456789=?

Câu trả lời:

1+123456789=1234567890

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 30/08/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

= 123456790

Học tốt!

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 29/08/2018 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

1 + 123456789 = 123456790

Đọc tiếp...
phan thi hong nhung 20/08/2018 lúc 14:43
Báo cáo sai phạm

1,0008969x10^16

k nha

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 20/08/2018 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn nhé

Đọc tiếp...
ĐÀO TRẦN TUẤN ANH 20/08/2018 lúc 14:44
Báo cáo sai phạm

12 x 23 x 34 x 45 x 56 x 67 x 78 x 89 x 910 = 10008969

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 10/08/2018 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(P\left(1\right)=7=7.1^2\)\(P\left(2\right)=28=7.2^2\)\(P\left(3\right)=63=7.3^2\)

\(\Rightarrow\)Đặt \(g\left(x\right)=7x^2\).

Đặt \(Q\left(x\right)=P\left(x\right)-g\left(x\right)\).

Ta có:

\(Q\left(1\right)=Q\left(2\right)=Q\left(3\right)=0\)

\(\Rightarrow x=1;x=2;x=3\)là các nghiệm của đa thức Q(x)

\(\Rightarrow Q\left(x\right)⋮\left(x-1\right);\left(x-2\right);\left(x-3\right)\)

Do Q(x) là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất bằng 1 nên

\(Q\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-m\right).\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=Q\left(x\right)+g\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-m\right)+7x^2\)

Ta có:

\(P\left(100\right)=\left(100-1\right)\left(100-2\right)\left(100-3\right)\left(100-m\right)+7.100^2\)

\(=99.98.97\left(100-m\right)+7.100^2==97.98.99.100-97.98.99m+7.100^2\)

\(P\left(-96\right)=\left(-96-1\right)\left(-96-2\right)\left(-96-3\right)\left(-96-m\right)+7.\left(-96\right)^2\)

\(=\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right).\left(-96-m\right)+7.96^2\)

\(=\left(-96\right).\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right)-\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right).m+7.96^2\)

\(=96.97.98.99+97.98.99m+7.96^2\)

\(A=\frac{P\left(100\right)+P\left(-96\right)}{8}\)

\(=\frac{97.98.99.100-97.98.99m+7.100^2+96.97.98.99+97.98.99m+7.96^2}{8}\)

\(=\frac{97.98.99\left(100+96\right)+7.\left(100^2+96^2\right)}{8}=112244867\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Huệ Lam 10/08/2018 lúc 09:31
Báo cáo sai phạm

Ta có:

\(P\left(1\right)=7=7.1^2\)\(P\left(2\right)=28=7.2^2\)\(P\left(3\right)=63=7.3^2\)

\(\Rightarrow\)Đặt \(g\left(x\right)=7x^2\).

Đặt \(Q\left(x\right)=P\left(x\right)-g\left(x\right)\).

Ta có:

\(Q\left(1\right)=Q\left(2\right)=Q\left(3\right)=0\)

\(\Rightarrow x=1;x=2;x=3\)là các nghiệm của đa thức Q(x)

\(\Rightarrow Q\left(x\right)⋮\left(x-1\right);\left(x-2\right);\left(x-3\right)\)

Do Q(x) là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất bằng 1 nên

\(Q\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-m\right).\)

\(\Rightarrow P\left(x\right)=Q\left(x\right)+g\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\left(x-m\right)+7x^2\)

Ta có:

\(P\left(100\right)=\left(100-1\right)\left(100-2\right)\left(100-3\right)\left(100-m\right)+7.100^2\)

\(=99.98.97\left(100-m\right)+7.100^2==97.98.99.100-97.98.99m+7.100^2\)

\(P\left(-96\right)=\left(-96-1\right)\left(-96-2\right)\left(-96-3\right)\left(-96-m\right)+7.\left(-96\right)^2\)

\(=\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right).\left(-96-m\right)+7.96^2\)

\(=\left(-96\right).\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right)-\left(-97\right).\left(-98\right).\left(-99\right).m+7.96^2\)

\(=96.97.98.99+97.98.99m+7.96^2\)

\(A=\frac{P\left(100\right)+P\left(-96\right)}{8}\)

\(=\frac{97.98.99.100-97.98.99m+7.100^2+96.97.98.99+97.98.99m+7.96^2}{8}\)

\(=\frac{97.98.99\left(100+96\right)+7.\left(100^2+96^2\right)}{8}=112244867\)

Đọc tiếp...
Phạm Kim Cương 13/08/2018 lúc 09:42
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có dạng 1x2y3z4 là :1929394

Số nhỏ nhất có dạng 1x2y3z4 là : 1020304

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 25/07/2018 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

\(A=1+3+3^2+3^3+3^4+...+3^{2015}\)

\(=\left(1+3+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6+3^7\right)+...+\left(3^{2012}+3^{2013}+3^{2014}+3^{2015}\right)\)

\(=\left(1+3+3^2+3^3\right)+3^4\left(1+3+3^2+3^3\right)+...+3^{2012}\left(1+3+3^2+3^3\right)\)

\(=\left(1+3+3^2+3^3\right)\left(1+3^4+...+3^{2012}\right)\)

\(=40\left(1+3^4+...+3^{2012}\right)\)\(⋮\)\(5\)

\(B=2+2^2+2^3+...+2^{2016}\)

\(=\left(2+2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7+2^8\right)+...+\left(2^{2013}+2^{2014}+2^{2015}+2^{2016}\right)\)

\(=2\left(1+2+2^2+2^3\right)+2^5\left(1+2+2^2+2^3\right)+..+2^{2013}\left(1+2+2^2+2^3\right)\)

\(=\left(1+2+2^2+2^3\right)\left(2+2^5+...+2^{2013}\right)\)

\(=15\left(2+2^5+...+2^{2013}\right)\)\(⋮\)\(15\)

Đọc tiếp...
Dâu tây 25/07/2018 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

9 + 8 = 17

Cái này nhẩm cx đc ko cần máy tính cầm tay đâu

Hok tốttt

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 25/07/2018 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm
Chi 26/07/2018 lúc 11:06
Báo cáo sai phạm

9 + 8 = 17

Đọc tiếp...
Shion Fujino 20/07/2018 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

174 × 3,6 + 36 × 7,4 

= 174 × 3,6 + 3,6 × 74

= 3,6 × ( 174 + 74 )

= 3,6 × 248

= 892,8 

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 20/07/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

174x3.6+36x7.4

=626.4+266.4

=892.8

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 20/07/2018 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

\(174\text{​​}\times3,6+36\text{​​}\times7,4\)

\(=174\text{​​}\times3,6+36\text{​​}\times0,1\text{​​}\times74\)

\(=174\text{​​}\times3,6+3,6\text{​​}\times74\)

\(=\left(174+74\right)\text{​​}\times3,6\)

\(=12876248\times3,6\)

\(=892,8\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: