Giúp tôi giải toán


Bùi Quang Sang 18/05/2017 lúc 10:19

a) Ta có : \(\frac{n+4}{n-1}=\frac{\left(n-1\right)+5}{n-1}=\frac{n-1}{n-1}+\frac{5}{n-1}=1+\frac{5}{n-1}\)

Để \(n+4⋮n-1\Leftrightarrow\frac{5}{n-1}\in N\Leftrightarrow5⋮n-1\Leftrightarrow n-1\inƯ\left(5\right)=\left\{-1;1;-5;5\right\}\)

* Với n - 1 = -1 => n = -1 + 1 = 0 ( thỏa mãn )

* Với n - 1 = 1 => n = 1+ 1 = 2 ( thỏa mãn )

* Với n - 1 = -5 => n = -5 + 1 = -4 ( ko thỏa mãn )

* Với n - 1 = 5 => n = 5 + 1 = 6 ( thỏa mãn )

Vậy với n \(\in\)  { 0; 2; 6 } thì n + 4 \(⋮\)n - 1

Các bài còn lại bn làm tương tự như vậy

Lê Quang Trường 17/05/2017 lúc 20:50

chỉ có 

n=2

trường hợp e sai 

Hoàng Tử Bóng Đêm 15/05/2017 lúc 21:57

dấu hiệu chia hết cho 6 : 

 một số vừa chia hết cho 2 và 3 thì số đó chia hết cho 6

dấu hiệu chia hết cho 7 : 

 Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7

dấu hiệu chia hết cho 8 : 

  Những số có 3 chữ số cuối tạo thành một số chia hết cho 8 thì chia hếtcho 8.

 

Nhok Lạnh Lùng 15/05/2017 lúc 21:57

theo mình thấy thì lớp4 chưa học chia hết cho 7,8,6 đâu

Hoàng Tử Bóng Đêm 15/05/2017 lúc 21:59

nếu lớp 4 học kiến thức nâng cao thì cần dùng đến dấu hiệu chia hết cho 6;7;8 nấm ah !!!!

Chu Quyen Nhan 15/05/2017 lúc 16:55

xếp hai hàng hay 5 hàng đều đủ thì số gà chia hết cho cả hai và 5 , lúc này ta biết số ở hàng đơn vị chỉ có thể là 0

hàng chục hay hàng trăm , ... chỉ cần thêm những số nào cộng lại với nhau chia hết cho 3 là được 

ví dụ : 30,60,90,120,150,...

Ngô Văn Phương 15/05/2017 lúc 16:50

Gọi số gà là a:

Theo đề: a chia hết cho 2 và cho 5 nên a có chữ số tận cùng là 0

             mà a chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của a chia hết cho 3

Vậy a=30;60;90;...

Nguyễn Thùy Dương 15/05/2017 lúc 16:47

Có 30 con gà

Nguyễn Lê Hoàng 11/05/2017 lúc 23:08

dấu hiệu của số có bốn chữ số chia hết cho 11 là tổng các dãy số chẵn chia hết cho tổng các dãy số lẻ

Nga Nguyễn 09/05/2017 lúc 19:27

tại sao 2 chia 3 dư 2 thì 2^n chia 3 dư 2? nếu n = 2,4,6,8,10,... thì mk hỏi bn n chia 3 dư bao nhiêu

Đào Trọng Luân 08/05/2017 lúc 20:57

* nếu m = 0 => n = 2 thỏa

* nếu m > 0

7^m chia 3 dư 1; 3 chia hết cho 3 

=> 7^m + 3 chia 3 dư 1

mà 2 chia 3 dư 2 => 2^n chia 3 dư 2

=> n k có

Vậy [m,n] = [0,2]

Trần Ánh Dương 07/05/2017 lúc 09:54

a3640548981270644b chia hết cho 99 mà 99 chia hết cho 11 và 9 => a3640548981270644 chia hết cho 11 và 9

a3640548981270644b chia hết cho 9=>(a+3+6+4+0+5+4+8+9+8+1+2+7+0+6+4+4+b) chia hết cho 9 =>(a+b+71)chia hết cho 9

mà a và b=<9 => a+b=<18

=>a+b+71 <=18+71=89

Mà a+b>=0 => 71=<a+b+71=<89

=> a+b+71=72 hoặc 81

    Th1: a+b+71=72=>a+b=1

Mà a khác 0=> a=1;b=0

    Th2: a+b+71=81=>a+b=10    (1)

Vì a3640548981270644b chia hết cho 11 => (a+6+0+4+9+1+7+6+4)-(3+4+5+8+8+2+0+4+b) chia hết cho 11

<=>(a+37)-(34+b) chia hết cho 11

<=> 3+a-b chia hết cho 11=> 3+a+b=11

=>a+b=8                                   (2)

Từ (1)và (2)=> ko cos cặp a,b

Vậy có 1 cặp

hoàng thị thanh huyền 01/05/2017 lúc 10:11

câu c 

đúng 100%

Hamon Lord of Striking Thunder 03/05/2017 lúc 11:38

câu C nhé

Trần Hồng Min 02/05/2017 lúc 17:34

câu C nha

Die Devil 28/04/2017 lúc 08:29

Quy tắc thứ nhất: Lấy chữ số đầu tiên bên trái nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội củ 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ 4 rồi trừ cho bội của 7; .... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7.

Vũ Như Mai 28/04/2017 lúc 08:29

Lên google search đi vì nó dài lắm =)))

ngọc fany 23/04/2017 lúc 21:20

0;2;4;;6;8

Forever_Alone 23/04/2017 lúc 21:19

tận cùng có các chữ số 0,2,4,6,8 nhé bn tk mk nha

Beo hứng 02/05/2017 lúc 13:24

tận cùng là 0,2,4,6,8

ngọc fany 23/04/2017 lúc 21:15

dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chứ số của nó phải chia hết cho 3

Bùi Quang Sang 23/04/2017 lúc 21:17

Dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 3

Kí hiệu : \(⋮\)

VD: 6 \(⋮\)3

Stukino Usagi 23/04/2017 lúc 21:16

cac so co tong cac chu so chia het cho 3 thi chia het cho 3 . tk mk nhe

ngọc fany 23/04/2017 lúc 20:54

Dấu hiệu chia hết cho 2 là những số có chữ số cuối cùng 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 5 là những số có chữ số tận cùng là 0 và 5

Nguyễn Sa My 23/04/2017 lúc 20:56

dau hiệu chia hết cho 2 là 2,4,6,8,0

dấu hiệu chia hết cho 5 là 0,5

nguyen khanh van 23/04/2017 lúc 20:53

Dấu hiệu chia hết cho 2 là các số có chữ số  tận cùng bằng : 0,2,4,6,8

Dấu hiệu chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng bằng : 0,5

CHÚC BẠN HỌC GIỎI !

Tạ Vân Khanh 25/09/2016 lúc 21:03

dư sao lại gọi là chia hết?

Beo hứng 02/05/2017 lúc 13:25

đó là số 1521

trần quốc dũng 30/04/2017 lúc 17:11

a = 5

b = 1

Được số 1521.

dăng tuyết nhung 05/10/2016 lúc 20:31

Để 1a2b chia hết cho cả 2;5 và 9 thì số tận cùng phải là số 0 nên b=0

Để chia hết cho 9 thì tổng chia hết cho 9 

để 1a20 chia hết cho 9 thì ( 1 + a + 2 + 0 ) : 9 =( 3 + a ) : 9

suy ra a=6

Vậy số cần tìm là 1620

Hamon Lord of Striking Thunder 03/05/2017 lúc 11:29

là 1620 nhé

Lê Hoàng Dương 19/04/2017 lúc 12:02

là 1621

nguyễn trung hiếu 02/08/2015 lúc 18:48

a=8;b=4

Số đó là:8784

Trần Thị Loan Quản lý 02/08/2015 lúc 19:02

87ab chia hết cho 9 nên tổng 8 + 7 + a+ b = 15 + a+ b chia hết cho 9

a + b < 10 + 10 = 20 nên a + b có thể bằng 3; 12; 

+) Nếu a + b = 3 ; có a - b = 4 => a = (3+4):2 = 3,5 Loại vid a là chữ số

+) Nếu a + b = 12 , có a - b = 4 => a = (12 + 4): 2 = 8 => b = 12 - 8 = 4

Vậy a = 8; b = 4

Hamon Lord of Striking Thunder 03/05/2017 lúc 11:33

là số 8784

paridhi sharma 30/07/2016 lúc 07:14

Số đó là \(60\)

Online math đường trừ điểm nha ủng hộ mk nha

lê nguyễn hà phương 30/07/2016 lúc 07:07

Số đó là 60.k mk mk k lại. ủng hộ mk nha!!!!

Sơn Tùng MTP 16/04/2017 lúc 14:31

60 nha bn k cho mk nha

Dũng Lê Trí 16/04/2017 lúc 08:38

ab+ba = 10a+a+10b+b=11a+11b 

11a và 11b chia hết cho 11 nên

11a+11b đều chia hết cho 11

ab-ba=10a-a+10b-b=9a+9b

tương tư như trên : 9a và 9b chia hết cho 9

nên 9a+9b cũng chia hết cho 9

Edogawa Conan 16/04/2017 lúc 08:43

chứng minh ab+ba chia hết cho 11

Ta có: ab+ba=10a+b+10b+a

                   = 11a+11b

                  = 11(a+b)

Vậy ab+ba chia hết cho 11(vì có chứa thừa số 11)

chứng minh ab-ba chia hết cho 9

Ta có: ab - ba= 10a-b-10b-a

                   = 9a - 9b

                  = 9(a-b)

Vì a>b nên ab-ba chia hết cho 9(vì có chứa thừa số 9)

trinh van bang 16/04/2017 lúc 08:49

a) ta có ab +ba=10a+b+10b+a=11a+11b

Vì 11a chia hết cho 11, 11b chia hết cho 11
=> 11a +11b chia hết cho 11 => ab+ba chia hết cho 11
b)Ta có ab-ba=10a+b-(10b+a)=10a+b-10b-a=9a-9b
vì 9a chia hết cho 9, 9b chia hết cho 9
=> ab-ba chia hết cho 9

VRCT_gnk_Thùy Linh 17/08/2016 lúc 11:44

Vì 1.2.3.4.5.6 và 27 đều chia hết cho 3 

=>1.2.3.4.5.6+27 chia hết cho 3

Vì 1.2.3.4.5.6 có 3.6 chia hết cho 9=>1.2.3.4.5.6 chia hết cho 9.

Mà 27 chia hết cho 9

=>1.2.3.4.5.6+27 chia hết cho 9

Natsu x Lucy 17/08/2016 lúc 11:43

\(1x2x3x4x5x6+27=747\)

\(=>747:3va9\)

khanh duy 15/04/2017 lúc 11:48

=747 chia het cho 3 va 9

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: