Giúp tôi giải toán và làm văn


๖ۣۜƝƘ☆là❤anh=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 4 tháng 11 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

đọc nội quy đi e zì ơi

Đọc tiếp...
Hưng 4 tháng 11 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm
jin 4 tháng 11 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

có em nữa

Đọc tiếp...
Phạm Đình Dũng 1 tháng 11 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

=> D = (5 + 5^2) +...+(5^2015 + 5^2016)

=> D = 5 . (1 + 5 ) + ... + 5^2015 .( 1 + 5)

=> D = 5 . 6 +...+ 5^2015 . 6

=> D = 6 . (5 +...+ 5^20015)

D chia hết cho 630

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thanh An 31 tháng 10 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

a,  ko có số nào thỏa mãn vì tận cùng là 5

b, để  * 37 chia hết cho 3 

thì ( * + 3 + 7 ) chia hết cho 3

hay ( * + 10 ) chia hết cho 3

\(\Rightarrow\)* = { 2 ; 5; 8 }

vậy ta có các số 237; 537 ; 837 chia hết ch 3

c,  để 5*94 chia hết cho 3 và 9 

thì (  5 + * + 9 + 4 ) chia hết cho 3 ,9

hay ( 18 + * ) chia hết cho 3 ,9

\(\Rightarrow\) * = { 0 ; 9 }

vậy ta có các số 5094; 5994 chia hết cho 3 ,9

d, để *3747* chia hết cho 2,5thì tận cùng bằng 0

    để *37470 chia hết cho 3, 9 

thì ( * + 3 +7 + 4 + 7 + 0 )chia hết cho 3 ,9

hay ( * + 21 ) chia hết cho 3, 9

\(\Rightarrow\)  * = { 6 }

vậy ta có số 637470 chia hết cho cả 2 ,3 ,5 ,9

e, để 1*5 chia hết cho 2  ko có trường hợp nào thỏa mãn

    để 1* 5 chia hết cho 5 thì  * = { 0; 1 ;.....; 9 }

vậy * = { 0;1;..;9}

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Nguyên 31 tháng 10 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

ba,*15 có số cuối là 5

=>*15 luôn chia hết cho 5(1)

*15 có chữ số cuối là 5

=>*15 không chia hết cho 2(2)

Từ (1) (2)

=> Không có * thích hợp

Đọc tiếp...
➻❥ ๖ۣۜGIRL๖ۣۜ ﹏ღ 27 tháng 10 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Có chơi nhưng ...

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Trần Quốc Bảo 31 tháng 10 lúc 12:49
Báo cáo sai phạm

Id mình là 7886228

Đọc tiếp...
duy 27 tháng 10 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

nhanh nha

Đọc tiếp...
Fudo CTV 24 tháng 10 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

                                                       Bài giải

Ta có :

\(10^{12}-1=100...000-1\text{ ( có 12 chữ số 0 ) }=999...9999\text{ ( có 11 chữ số 9 ) }\) có tổng của các chữ số bằng :

\(9\cdot11=99\text{ }⋮\text{ }9\)

\(\Rightarrow\text{ }10^{12}-1\text{ }⋮\text{ }9\text{ }\Rightarrow\text{ }10^{12}-1\text{ }⋮\text{ }3\)

\(\Rightarrow\text{ }10^{12}-1\text{ chia hết cho cả 9 và 3}\)

Đọc tiếp...
Đặng Thị Thảo Trâm 24 tháng 10 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

ta có : 10^12-1 = 10^12-1^12 = (10-1)^12=9^12

mà 9^12 chia ht cho 3,9 nên hiệu đó chia ht cho 3,9

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Thu Hiền 24 tháng 10 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

10^12 - 1 = 10^12 - 1^12 = ( 10 - 1 )^12 = 9^12

mà 9^12 chia hết cho 9, chia hết cho 3

=> 10^12 - 1 chia hết cho 3,9

Đọc tiếp...
๖ۣۜNgạn...«⇜ 23 tháng 10 lúc 11:16
Báo cáo sai phạm

Bài làm

Vì n là số tự nhiên nên n chỉ có thể là số tự nhiên chẵn, hoặc lẻ.

+) Giả sử n là số chẵn : hiển nhiên n. ( n + 2013 ) chia hết cho 2   (1)

+) Giả sử n là số tự nhiên lẻ:

ta có: n = 2k + 1(  \(k\inℕ\)

 => n.( n+2013) = (2k + 1). ( 2k +1 + 2013 )

                         = (2k + 1). ( 2k + 2014)

                         = (2k + 1). 2( k + 1007) \(⋮\) 2  ( 2)

Từ ( 1) và ( 2) ta có n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.(đpcm)

Đọc tiếp...
nguyentringhia 20 tháng 10 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm

(A=1+2+22+23+.....+22005):7

A=20+21+22+23+......+22005

2A=2.(20+21+22+23+.....+22005)

2A=21+22+23+24+........+22006

2A-A=22006-20

A=22006-20

Xét 22006

22006=24.501+2=24.501.22=(24)50122

Ta có 24 tận cùng là 6

=>(24)501 tận cùng là 6

Xét 20

20=1

Chữ số tận cùng của A là 6-1=5

A:7=5:7 dư 5

Vậy A:7 dư 5

Chúc bn học tốt

Đọc tiếp...
Lê Ngô Xuân Nhi 20 tháng 10 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow A=\left(1+2+2^2\right)+\left(2^3+2^4+2^5\right)+.....+\left(2^{2003}+2^{2004}+2^{2005}\right)\)

\(\Rightarrow A=\left(1+2+2^2\right)+2^3\left(1+2+2^2\right)+.....+2^{2003}\left(1+2+2^2\right)\)

\(\Rightarrow A=7+2^3.7+....+2^{2003}.7\)

\(\Rightarrow A=7\left(1+2^3+....+2^{2003}\right)\)

Vì 7 chia hết cho 7

Nên 7 chia hết cho 7(1+...+\(2^{2003}\))

Vậy \(7⋮A\)

Đọc tiếp...
ƘøƘö ❷ⓚ♡ 17 tháng 10 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

\(Ko-KB\)

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
duy 17 tháng 10 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

gửi đi

Đọc tiếp...
yjmyjmyjmyjm 17 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

okkkkkkkkkkkkkkk

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh 15 tháng 10 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Bài 1

Gọi 3 số tự nhiên liên tiếp là n; n+1; n+2. Tổng của chúng là

n+n+1+n+2=3n+3=3(n+1) chia hết cho 3

Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n; n+1; n+2; n+3. Tổng của chúng là

n+n+1+n+2+n+3=4n+6=4n+4+2=4(n+1)+2 chia cho 4 dư 2

Bài 2

(Xét tính chẵn hoặc lẻ của n)

+ Nếu n lẻ thì n+3 chẵn; n+6 lẻ => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

+ Nếu n chẵn thì n+3 lẻ, n+6 chẵn => (n+3)(n+6) chẵn => chia hết cho 2

=> (n+3)(n+6) chia hết cho 2 với mọi n

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 13 tháng 10 lúc 21:50
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\overline{ababab}=a.100000+b.10000+a.1000+b.100+a.10+b\)

\(=a\left(100000+1000+10\right)+b\left(10000+100+1\right)\)

\(=a.101010+b.10101=10101\left(a.10+b\right)\)

\(=1443.7.\left(a.10+7\right)⋮1443\)

=> 1443 là ước của 1 số có dạng ababab

Đọc tiếp...
Bạch Tố Như 13 tháng 10 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

abba = a.1000 + b.100 + b.10 + a

         = a.( 1000 + 1 ) + b.( 100 + 10 )

         = a.1001 + b.110

Vì 1001 chia hết cho 11 và 110 chia hết cho 11 nên a.1001 + b.110 cũng chia hết cho 11 

Vậy abba là bội của 11

hk tốt

Đọc tiếp...
Pro_Dragon 12 tháng 10 lúc 18:29
Báo cáo sai phạm

Bài Làm

Tổng các số chia hết cho 2 là:

      119-22=97

Vì tổng các số chia hết cho 2 phải là số chẵn nên tổng các số chia hết cho 2 là 96

Các số chia hết cho 2 là:

         96:2=48

Từ 2 đến 96 có 9 số có tận cùng là 0 chia hết cho 5 là:10;20;30;40;50;60;70;80;90

Suy ra các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là:

            48-9=39

                    Đáp số: 39

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜSυρɾεмεღ๖ۣۜK๖ۣۜP✰ 11 tháng 10 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hoàng hôn 11 tháng 10 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

ko đc đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Alan Walker 11 tháng 10 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

cứ chép hẳn cái nội quy lên

Đọc tiếp...
✰๖ۣۜSυρɾεмεღ๖ۣۜK๖ۣۜP✰ 11 tháng 10 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

HI bạn

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
duy 11 tháng 10 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm
★彡 ɡεƘƘσմɡα❦彡★(ঌ❅❅๖) 11 tháng 10 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

cậu đọc nội quy của olm chx?

Đọc tiếp...
pham thi hong diep 10 tháng 10 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

c)

 Để x27y chc 5 => y€{0;5}

Mà x27y chia 2 dư 1 => y=1

Để x27y chc 9 

=> (x+2+7+y) chc 9

mà y=1

=> (x+2+7+1) chc 9

=> (x+10) chc 9

=> x +10 =18

=> x =8

Vây x=8; y=1

Ưu tiên câu c nên mk làm câu c nha

Còn câu b bn làm tương tự

♡♡♡♡♡

Đọc tiếp...
pham thi hong diep 10 tháng 10 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Chú thích chc là chia hết cho

Để x541y chc 2 => y €{0;2;4;6;8}

a) x541y chia 5 dư 1 <=> y €{1;6}

=> Để x541y chc 2 và chia 5 dư 1 => y=6

x541y chia 9 dư 2 => (x+5+4+1+y)chia 9 dư 2

mà y=6

=> (x+5+4+1+6) chia 9 dư 2

=>(x+16)chia 9 dư 2

=> x+16=20 => x=4

Vậy x=4; y=6

b) câu b mk giải sau nhá

Xin lỗi nha

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy) 8 tháng 10 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

\(x+3⋮x+1\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)+2⋮x+1\)

\(\Rightarrow2⋮x+1\)

\(\Rightarrow x+1\in\left\{-1;+1:-2+2\right\}\)

\(\Rightarrow x\in\left\{-2;0;-3;1\right\}\)

Đọc tiếp...
Diệu Linh 9 tháng 10 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

vì 10 chia 3 dư 1 nên \(10^{2018}\)chia 3 dư 1 =>\(10^{2018}\)= 3k+1(k thuộc N)

suy ra \(10^{2018}-4\)= 3k+1-4=3k-3=3.(k-1)

vì 3 chia hết cho 3 nên 3.(k-1) chia hết cho 3 

=> \(10^{2018}-4\)chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Thành Phạm 11 tháng 10 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

ta có C=10^2018-(4)=99999999999999999999999...6(2017 số 9) nên tổng số các chữ số của C là 9*2017+6=(3*3*2017)+(3*2)=3*(2+(3*2017))=3*n(n=2+(3*2017))

ta có 3*n chia hết cho 3 nên C chia hết cho 3(vì tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3)

Đọc tiếp...
Lê Hồ Trọng Tín 9 tháng 10 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

À mà quên không được tính ra.Mình làm nhảm nhảm r 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: