Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


3. Nguyễn Phương Linh 3 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

cam on ban nha

Đọc tiếp...
Xyz CTV 20 tháng 4 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a 

Theo bài ra ta có 

\(\hept{\begin{cases}a:9\text{ dư 1}\\a:7\text{ dư 1}\\a:5\text{ dư 1}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-1⋮9\\a-1⋮7\\a-1⋮5\end{cases}\Rightarrow a-1\in BC\left(9;7;5\right)}\)

mà a nhỏ nhất

=> a - 1 nhỏ nhất

=> a - 1 \(\in\)BCNN(9;5;7)

Lại có 9 = 32 

5 và 7 cùng là số nguyên tố 

=> BCNN(9;5;7) = 9.5.7 = 315

=> a - 1 = 315

=> a = 316

Vậy số tự nhiên cần tìm là 316

Đọc tiếp...
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 31 tháng 3 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Gọi số đó là abab 
Ta có : 10a+b⋮ab10a+b⋮ab (1)
10a+b⋮a⇒10a+b⋮a
⇒b⋮a⇒b⋮a
Đặt b=akb=ak ( 0Thay vào (1) được a(10+k)⋮aba(10+k)⋮ab
⇒10+k⋮b⇒10+k⋮b
⇒10+k⋮k⇒10+k⋮k ( do b⋮kb⋮k )
⇒10⋮k⇒10⋮k
⇒k∈1;2;5⇒k∈1;2;5
* Nếu k=1k=1. Thay vào (1) được 11a⋮ab11a⋮ab
⇒11⋮b⇒11⋮b
⇒b=1⇒b=1 ...
* Nếu k=2k=2, Thay vào (1) được 12a ⋮ab12a⋮ab...

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
Đinh Ngọc Dương 10 tháng 4 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Trả lời :                                                                                                                                                                                                                Ta có : 10a + b :ab10a + b :ab                                                                                                                                                                          =10a + b:a =10a+b:a                                                                                                                                                                                           =b :a=b :a                                                                                                                                                                                                           Đặt b=akb=ak( 0

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 1 tháng 4 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

Tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/7908912259.html

Mk sẽ gửi vào chat cho.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 29 tháng 3 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

a)Gọi 3 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2

Ta có: a+(a+1)+(a+2)=3a+3\(⋮\)3

b)Gọi 4 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2,a+3

Ta có: a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a+6

4a \(⋮\)4, 6 ko chia hết cho 4 nên 4 STN liên tiếp ko chia hết cho 4

c)https://olm.vn/hoi-dap/detail/1244453028.html?pos=715628858

d)https://olm.vn/hoi-dap/detail/89811124041.html?pos=188188079430

Đọc tiếp...
lê dinh đức anh 15 tháng 3 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm
Dương Ngọc Bảo Linh 14 tháng 3 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Dãy số A có tất cả 8 số, xóa đi 1 số còn lại 7 số.

Trung bình cộng của dãy có dạng *7

=> Chữ số tạn cùng của tổng A phải là 9.

Dãy số A lúc đầu có tổng là: (36 + 15) x 8 : 2 = 204.

Để sau khi bỏ một chữ số đi, tổng có chữ số tận cùng là 9 thì số xóa đi phải có chữ số tận cùng là 5

=> Chữ số xóa đi là 15

=> 204 - 15 = 189 : 7 = 27.

Đáp số: 15 

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Trang 8 tháng 3 lúc 22:12
Báo cáo sai phạm

Máy tính cũng phải có giới hạn của nó chứ?=-=

Kết bạn vs mk nha!^-^

Thanks

Đọc tiếp...
Phạm minh 8 tháng 3 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

mình làm thế đúng đấy tại mạy tính nó ngu hơn con người

Đọc tiếp...
Lê Thị Thu Trang 8 tháng 3 lúc 22:07
Báo cáo sai phạm

mk cảm ơn các bạn nha!!!!:)

Đọc tiếp...
Phạm Nhật Quỳnh 3 tháng 3 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Ta có n+19=n+2+17

Để n+19 chia hết cho n+2 thì n+2+17 chia hết cho n+2

n thuộc N => n+2 thuộc N

=> n+2 thuộc Ư 917)={1;17}

Nếu n+2=1 => n=-3(ktm)

Nếu n+2=17 => n=15 (tm)

Đọc tiếp...
๖ۣۜʚ๖ۣۜQủү☼Dữ๖ۣۜɞ๖ۣۜ ( Cool Team ) CTV 3 tháng 3 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

\(3x+15⋮n+1\)

\(3\left(x+1\right)+12⋮n+1\)

Vì \(3\left(n+1\right)⋮n+1\)

\(\Rightarrow12⋮n+1\)

\(\Rightarrow n+1\inƯ\left(12\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)

Tự xét bảng nha bn 

Đọc tiếp...
Lê Hoàng 15 tháng 3 lúc 13:27
Báo cáo sai phạm

Không thể có p và p + 1 đều là hai số nguyên tố lớn hơn 3 được vì một trong hai số p và p + 1 là số chẵn mà lại lớn hơn 2, cho nên một trong hai số ấy không thể là số nguyên tố mà lớn hơn 3 được.

Đọc tiếp...
cường xo 18 tháng 2 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

dạng này mình lười làm lắm sr nhiều nha !

Đọc tiếp...
Tui là ai 14 tháng 2 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

9-n=-(n-3)+6

vì 9-n chia hết cho n-3 và -(n-3) chia hết cho n-3

=> 6 chia hết cho n-3

=> n-3 thuộc ước của 6

ta có bảng sau

n-3         1             2             3               6                -1                     -2              -3                      -6

n            4            5             6                 9                2                     1                 0                       -3

KL

mấy cái thuộc với chia hết bạn thay = kí hiệu nhé

Đọc tiếp...
Bùi Thị Minh Anh 11 tháng 2 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm
  • Chia hết cho 7:Bạn cắt đi 1 chữ số tận cùng,rồi nhân đôi chữ số vừa cắt và lấy số cắt đi trừ số đã nhân đôi.Cứ như vậy đến khi được một số chia hết cho 7(hơi khó hiểu,xem VD đi).VD:3101.Cắt giảm còn 310.Nhân đôi số vừa cắt giamr(1x2=2).310-2=308.Lặp lại.308.Cắt giảm còn 30.Nhân đôi số cắt giảm(8x2=160).30-16=14.Vậy 3101 chia hết cho 7                                                                                                                                                                                                                                       
  • Chia hết cho 15:Là những số chia hết cho cả  3 và 5
Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 11 tháng 2 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 7 
Lấy chữ số đầu tiên nhân với 3 rồi cộng thêm chữ số tiếp theo, được bao nhiêu lại nhân với 3 rồi cộng thêm chx số tiếp theo… cứ như vậy cho đến chữ số cuối cùng. Nếu kết quả cuối cùng này chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.
Để nhanh gọn, cứ mỗi lần nhân với 3 và cộng thêm chữ số tiếp theo ta lấy kết quả trừ đi 7 hoặc trừ đi các số là bội số của 7 (14,21…)

Dấu hiệu chia hết cho 15 
Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì chia hết cho 15.

nếu cần thì bạn tham khảo vào ()

Đọc tiếp...
I am➻Minh 11 tháng 2 lúc 21:38
Báo cáo sai phạm

Để nhận biết một số có thể chia hết cho 7, ta cắt giảm chữ số cuối cùng đi 1 số, nhân đôi số đó và lấy số cắt giảm trừ đi số đã nhân đôi. Điều này cần được thực hiện lặp đi lặp lại một vài lần, đến khi thu được một số có thể chia hết cho 7 (như: 14, 7, 0, -7, v.v…), thì số đã cho chia hết cho 7.

Dấu hiệu chia hết cho 15: Những số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì chia hết cho 15.

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜI LOVE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ( ck ♡๖ۣۜI LIKE YOU๖²⁴ʱ๖ۣۜღ ) 11 tháng 2 lúc 21:25
Báo cáo sai phạm

Một số đồng thời chia hết cho 3 và cho 2 thì chia hết cho 6

VD : 306 ⋮6 ( vì 306⋮2 và đồng thời 306⋮3)

2356 không ⋮6 (  vì 2356⋮2 nhưng 2356 không ⋮3)

HỌC TỐT !

Đọc tiếp...
Nguyễn Diệu Thảo 11 tháng 2 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

MẤY CÁI NẦY LỚP 5 HỌC HẾT RỒI MÀ BẠN

Đọc tiếp...
I am➻Minh 11 tháng 2 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

Là số vừa chia hết cho 2 và 3 ạ

Đọc tiếp...
nguyễn hà phương mai 11 tháng 2 lúc 13:49
Báo cáo sai phạm

9x=(9x-27)+27

theo đề 9x chia hết cho x-3

 suy ra (9x-27)+27 chia hết cho x-3

mà 9x-27 chia hết cho x-3 suy ra 27 chia hết cho x-3 hay x-3 thuộc ước của 27=(-27;-9;-3,-1;1;3;9;27)

suy ra x=(-24;-6;-3;0;4;6;12;30)

vậy x=...

bạn nhớ thử lại nhé

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 11 tháng 2 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

9x chia hết cho x-3

<=> 9x-27+27 chia hết cho x-3

<=> 9(x-3)+27 chia hết cho x-3

<=> 27 chia hết cho x-3

=> x-3\(\in\)Ư(27)={-1,-3,-9,-27,1,3,9,27}

\(\Rightarrow x\in\left\{2,0,-6,-24,4,6,12,30\right\}\)

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 7 tháng 2 lúc 23:31
Báo cáo sai phạm

Mình sắp ngủ rồi giúp bạn câu này, kết bạn nha!

Ta có: p4-q4-(p4-1)-(q4-1); 240 - 8.2.3.5. Ta cần chứng minh p4-1 chia hết cho 240

- Do p>5 nên p là số lẻ

+ Mặt khác: p4-1-(p-1)(p+1)(p2+1)

=> (p-1) và (p+1) là hai số chẵn liên tiếp => (p-1)(p+1) chia hết cho 8

+ Do p là số lẻ nên p2 là số lẻ => p2+1 chia hết cho 2

p > 5 nên p có dạng

+ p-3k+1 => p-1-3k+1-1-3k chia hết cho 3  =>p4 - 1 chia hết cho 3

..............................

Tương tự ta cũng có q4 - 1 chia hết cho 240 . 

Vậy (p4-1)-(q4-1) = p4 - q4 cho 240

Nguồn: Internet

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Baby bimvn 7 tháng 2 lúc 23:39
Báo cáo sai phạm

ta có p4-1=(p-1)(p+1)(p2+1)

p>5 -> (p-1)(p+1) chia hết cho 8

-> p4-1 chia hết cho 8

p lẻ -> p2 lẻ -> p2+1 chẵn chia hết cho 2

Nếu p= 3k+1 -> p-1 = 3k -> p4-1 chia hết cho 3

Nếu p = 3k+2 -> p +1 = 3k -> p4-1 chia hết cho 3

Vậy p4-1 chia hết cho 3

Nếu p = 5k+1 -> p - 1 chia hết cho 5

Nếu p = 5k +2 -> (p+1)2 = 25k2+ 30k+5 chia hết cho 5

Tự làm tiếp nhé mk phải ngủ đây

p4-1 chia hết cho 5

-> p4-1 chia hết cho 8.2.3.5= 240

Tương tự q4-1 chia hết cho 240

Ta thấy p4-q4= (p4-1)-(q4-1)

(p4-1)-(q4-1) chia hết cho 240

=> p4-qchia hết cho 4

Đọc tiếp...
Hà Lê Tuân Minh 8 tháng 2 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn cả 2 nha

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: