Giúp tôi giải toán và làm văn


Dont look at me 04/06/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhân với 1,6 là \(A\)

Theo bài ra, ta có:

\(A.1,9-A.1,6=8,34\)

\(\Rightarrow A.\left(1,9-1,6\right)=8,34\)

\(\Rightarrow A.0,3=8,34\)

\(\Rightarrow A=8,34:0,3=27,8\)

\(\Rightarrow A.1,6=27,8.1,6=44,48\)

Vậy tích đúng của phép nhân là 44,48.

Đọc tiếp...
Mira Stauss 04/06/2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhân với 1,6 là a

Theo bài ra,ta có:

a x1,9-a x1,6=8,34

a x (1,9-1,6)=8,34

a x0,3=8,34

a=8,34:0,3

a=27,8

=>tích đúng của phép nhân là:

27,8 x1,6=44,48

đ/s:...

hok giỏi nha bn!

Đọc tiếp...
bui thi nhu quynh 08/06/2018 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm



Đọc tiếp...
vo phi hung 17/05/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

\(mx^2-2\left(m+2\right)x+9=0\)

\(\left(a=m;b=-2\left(m+2\right);b'=-\left(m+2\right);c=9\right)\)

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=\left[-\left(m+2\right)\right]^2-m.9\)

\(=m^2+2m2+2^2-9m\)

\(=m^2+4m+4-9m\)

\(=m^2-5m+4\)

\(=m^2-2m.2,5+6,25-2,25\)

\(=m^2-2m.2,5+2,5^2-2,25\)

\(=\left(m-2,5\right)^2-2,25\)    > 0  ; \(\forall m\)

vì phương trình luôn có nghiệm với mọi m , nên áp dụng hệ thức vi ét :

\(x_1+x_2=-\frac{b}{a}=\frac{2m+4}{m}\)

\(x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{9}{m}\)

theo đề bài ta có : \(x_1-x_2=2\sqrt{10}\)

\(< =>\frac{2m+4}{m}-\frac{9}{m}=2\sqrt{10}\)

\(< =>\frac{2m+4}{m}-\frac{9}{m}=\frac{2\sqrt{10}m}{m}\)

\(< =>2m+4-9=2\sqrt{10}m\)

\(< =>2m-2\sqrt{10}m=9-4\)

\(< =>\left(2-2\sqrt{10}\right)m=5\)

\(< =>m=\frac{5}{2-2\sqrt{10}}\)

\(< =>m=\frac{-5-5\sqrt{10}}{18}\)

Vay : khi \(m=\frac{-5-5\sqrt{10}}{18}\)thì phương trình có 2 nghiệm thỏa \(x_1-x_2=2\sqrt{10}\)

OK CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

Đọc tiếp...
vo phi hung 19/05/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

bài này mình làm sai rồi nha , các bạn đừng k đúng 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đại Nghĩa 18/05/2018 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

hình như bn làm sai rồi thì phải

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+4\right)=m\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)\left(x^2+2x-8\right)=m\)

Đặt \(x^2+2x=a\)

Để PT \(x^2+2x-a=0\)có 2 nghiệm phân biệt thì:

\(\Delta'=1+4a>0\)

\(\Leftrightarrow a>-0,25\)

Ta có:

\(a\left(a-8\right)=m\)

\(\Leftrightarrow a^2-8a-m=0\)

Chỉ cần phương trình này có 2 nghiệm dương phân biệt là xong.

Tự làm nhé.

Đọc tiếp...
I Love You 28/04/2016 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Bài này bạn áp dụng vi-ét là ra ngay nha!

Chúc bạn hok tốt =))  làm xog thì k đúng cho mk nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 28/04/2016 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

x2+2(m-1)x+m2+1=0 (*) Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khi: \(\Delta>0\) hay \(\Delta=4\left(m-1\right)^2-4\left(m^2+1\right)>0\Leftrightarrow-8m>0\Leftrightarrow m<0\left(I\right)\)

Theo giả thiết giả sử ta có: \(x_1>1,x_2<1\Rightarrow\left(x_1-1\right)\left(x_2-1\right)<0\Leftrightarrow x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1<0\left(II\right)\) 

Theo Vi-et ta có: \(x_1x_2=m^2+1;x_1+x_2=-2\left(m-1\right)\) Thay vào (II) Ta có: \(m^2+1+2\left(m-1\right)+1<0\Leftrightarrow m\left(m+2\right)<0\)
Hay -2<m<0 Thỏa mãn cả (I).
Vậy -2<m<0 Thì phương trình (*) thỏa mãn điều kiện bài ra

Đọc tiếp...
ngô thế trường 22/11/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

áp dụng là ra ngay

Đọc tiếp...
Thiên An 04/07/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

ĐK: m#0

pt có 2 nghiệm phân biệt

<=> \(\Delta'>0\)

<=> 2m^2 - 2m +4 > 0 (luôn đúng)

Ta có

(x1-x2)2=9

<=> (x1+x2)2 - 4x1x2 = 9

Đến đây áp dụng hệ thức Viet là ra

\(m=-4+4\sqrt{2}\) hoặc   \(m=-4-4\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn quang huy 04/03/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Để câu trả lời của bạn nhanh chóng được duyệt và hiển thị, hãy gửi câu trả lời đầy đủ và không nên:

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
  • Chỉ ghi đáp số mà không có lời giải, hoặc nội dung không liên quan đến câu hỏi.
Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

a)   AD  là trung tuyến \(\Delta ABC\)

\(\Rightarrow\)DB = DC

E   là điểm đối xứng với A qua D

\(\Rightarrow\)DA = DE

Tứ giác  ABEC  có:  DB = DC;  DA = DE   (cmt)

\(\Rightarrow\)ABEC là hình bình hành

Hình bình hành  ABEC  có  \(\widehat{A}=90^0\)

 nên  hình bình hành  ABEC  là hình chữ nhật

b)  \(\Delta ABC\)có   DB = DC;  MA = MC

\(\Rightarrow\)DM  là đường trung bình

\(\Rightarrow\)DM = 1/2 AB = 5/2  cm

Đọc tiếp...
tranthithuy 11/01/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

bài này bạn dưới làm sai r...là hình vuông chứ ...câu a hình vuông..có 2đg chéo vuông góc mà...sao lại hình chữ nhật dk

b,tỳ như bn đó

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 06/07/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax2 + bx + c

vì f(5) = f(-5) nên 25a2 + 5b + c = 25a2 - 5b + c

suy ra : 5b = -5b ; 5b + 5b = 0 ; 10b = 0 ; b = 0

Vậy f(x) = ax2 + c .

Ta có f(-x) = a(-x)2 + c = ax2 + c

do đó f(x) = f(-x)

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 02/12/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax
2 + bx + c
vì f(5) = f(-5) nên 25a
2 + 5b + c = 25a
2
- 5b + c
suy ra : 5b = -5b ; 5b + 5b = 0 ; 10b = 0 ; b = 0
Vậy f(x) = ax
2 + c .
Ta có f(-x) = a(-x)2 + c = ax
2 + c
do đó f(x) = f(-x)

Đọc tiếp...
Quýs Tộcs 19/11/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

B) (2n+9)\(⋮\)(n+1)

(2n+9)=2(n+1)+8

2(n+1)+8\(⋮\)(n+1)(1)

2(n+1)\(⋮\)(n+1)(2)

Từ(1)(2)\(\Rightarrow\)8\(⋮\)(n+1)

\(\Rightarrow\)(n+1) \(\in\)Ư(8)

\(\Leftrightarrow\)(n+1)\(\in\){1,2,4,8}

TH1:(n+1) =1\(\Rightarrow\)n=0

TH2:(n+1)=2\(\Rightarrow\)n=1

TH3:(n+1)=4\(\Rightarrow\)n=3

TH4:(n+1)=8\(\Rightarrow\)n=7

\(\Rightarrow\)n\(\in\){0,1,3,7}

kb vs mk nha

Đọc tiếp...
tth 19/11/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Sai thì thôi nhé! Vì mk không chắc đâu! với lại câu trả lời của mình đang chờ duyệt

Đọc tiếp...
tth 19/11/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Lần sau ghi đề rõ ra nhé:

  •   Tìm giá trị của x , y và n

a) 6x + 99 = 20y

\(\Leftrightarrow105=20^y\) , mà:

105 : 20 = 5,25 = 5 \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=5\\x=5-\left(20:10\right)=3\end{cases}}\)   (ở đây   20 : 10  số 20 thực ra là 20y nhưng trong này ta không tính số mũ nên mình bỏ)

b) \(2n+9⋮n+1\)

\(\Rightarrow\left(2n-1\right)+9⋮n\). Thử lần lượt các số từ 1 - 9. Ta có :

  • \(\left(21-1\right)+9⋮1\)(Chọn)
  • \(\left(22-2\right)+9⋮̸2\)(Bỏ chọn)
  • \(\left(23-3\right)+9⋮̸3\) (bỏ chọn)

Cứ thử lần lượt như vậy đến 9. Ta có:

  • \(\left(29-9\right)+9⋮̸9\) (bỏ chọn)

\(\Rightarrow n=1\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 11/11/2017 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

Cách 1 :

Số lớn nhất có 7 chữ số là 9999999

9999999 + x = abcdefg ( có 7 chữ số )

=> x bé hơn 1 

=> x = 0 

Cách 2 :

Nếu đó là số lớn nhất có 7 chữ số thì khi cộng với các số lớn hơn hoặc bằng 1 ta được 1 số có 8 chữ số 

=> số cần tìm bé hơn 1 

=> số cần tìm = 0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tăng Đạt 25/01/2018 lúc 05:29
Báo cáo sai phạm

Một đoàn xe gồm 6 xe chở hàng: 4 xe đầu mỗi xe chở được 25 tạ, 2 xe sau mỗi xe chở được 1000 yến. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
Trả lời: Trung bình mỗi xe chở được

tạ hàng.

Đọc tiếp...
Lại Đức Tuyến 12/11/2017 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

đúng rồi

Đọc tiếp...
Newton 01/11/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

A= 2 + 22 + 23 + ................+ 22017 + 22018

\(\Rightarrow\)A= ( 2 + 2) +( 23 + 24 ) +......................+ ( 22017  + 22018 ) 

\(\Rightarrow\)A= 6 + 22 x (2 +2 ) + ..............22016 x ( 2 + 22 )

\(\Rightarrow\)A= 6+ 2x 6 + .................22016 x 6 

\(\Rightarrow\)A= 6 x ( 1+ 22 + ........22016 )

Vì 6 \(⋮\)\(\Rightarrow\)6 x ( 1+ 22 + ........22016 ) \(⋮\)3

\(\Rightarrow\)\(\Rightarrow\)\(⋮\)3

Vậy A \(⋮\)3

Đọc tiếp...
nguyen tienhung 01/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobiet

Đọc tiếp...
nguienphucanhtri 01/11/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

To lai cho khi cac cau cha loi dung

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: