Giúp tôi giải toán


Nguyễn Minh Khánh 28/03/2017 lúc 17:48

vì là 3 giờ kém 15 phút bằng 2 giờ 45 phút bằng 2,75 mà muốn kim giờ trùng kim phút chỉ có vào lúc 12 giờ 

thế nên sau số giờ nữa hai kim trùng nhau là :
12-2 ,75=9,25(giờ)

đáp số 9,25 giờ ai k tui tui k lại

nguyenminhnhat 28/03/2017 lúc 17:43

15 phút

nguyen ngoc anh thu 28/03/2017 lúc 17:44

15 phút

Doan Thanh phuong 16/05/2017 lúc 10:12

120 em chiếm :

       55% - ( 100% - 55% ) = 10% ( cả trường )

Trường đó có tất cả số học sinh là :

        120 : 10 x 100 = 1200 ( em )

             Đáp số : 1200 em

Nguyễn Thanh Hương 16/05/2017 lúc 10:10

Coi học sinh toàn trường là 100 % thì số học sinh nữ trường đó chiếm :
       100 % - 55 % = 45 %
học sinh nam hơn học sinh nữ số % là :
       55 % - 45 % = 10 %
Số học sinh của trường đó là :
 120 : 10 x 100 = 1200 (học sinh )

                     đáp số : 1200 học sinh

Nguyễn Tiến Dũng 16/05/2017 lúc 10:07

Tỉ số % chỉ hs nữ là:

100%-55%=45%

Tỉ số % chỉ số hs nam hơn hs nữ:

55%-45%=10%

Số hs trường đó có:

120:10%=1200 hs

thang 18/03/2017 lúc 20:53

đenta = m^2 +4 >= 4 >0 với mọi m

=> pt luôn có 2 ng x(1) ; x(2)

theo hệ thức Vi-Et có ; x1 + x2 =m và x1 x2 =-1  (1)

Ta có : |x1 -x2|>=2  <=>  (x1 -x2 ) ^2  >=4  <=> x1 ^2 -2x1 x2 + x2 ^2  .=4 <=>  (x1 +x2)^2 -4x1 x2 >=4    (2)

thay (2) vào (1) có :  m^2 +4 >=4 

vì m^2 >=0 Vmọi m =>  m^2 + 4 >=4 Vmọi m hay |x1 -x2 | >= 2 Vmọi m ==>> dpcm  :)

Vũ Như Mai 15/03/2017 lúc 20:18

Trước khi làm hình như phải cm pt có nghiệm?

( a = 1, b = -m, c = -1)

\(\Delta=b^2-4ac\)

   \(=\left(-m\right)^2-4.1.\left(-1\right)\)

    \(=m^2+4>0\forall m\)

Vậy pt luôn có 2 nghiệm pb với mọi m

Chibi 13/03/2017 lúc 08:34

Ta có x1x2 = -1

=> x1 = -\(\frac{1}{x_2}\)

=> x1 - x2 = x1\(\frac{1}{x_1}\)

x1 > 0 thì

x1 + \(\frac{1}{x_1}\) >= 2\(\sqrt{x_1\frac{1}{x_1}}\)= 2

x1 < 0 thì

x1 + \(\frac{1}{x_1}\) <= -2\(\sqrt{x_1\frac{1}{x_1}}\)= -2

Vậy: |x1-x2| >= 2

Shanks huyền thoại 06/03/2017 lúc 20:30

=xy nha bạn 

Nguyen Tuong Vy 06/03/2017 lúc 20:31

=x+y thôi

Nguyễn Thanh Sơn 06/03/2017 lúc 20:31

x + y = x+0+y+o=x+y+0=x+y

soyeon_Tiểu bàng giải 06/08/2016 lúc 10:04

x2 + 2x - 3 = 0

=> x2 - x + 3x - 3 = 0

=> x.(x - 1) + 3.(x - 1) = 0

=> (x - 1).(x + 3) = 0

=> x - 1 = 0 hoặc x + 3 = 0

=> x = 1 hoặc x = -3

hoa hồng 06/08/2016 lúc 10:04

ta có : a + b + c = 1 + 2 - 3 = 0

=> pt có 2 nghiệm 

X1 = 1 ;X = -3

vậy S ={1 ; -3 }

Nguyễn Thị Thu Hằng 06/08/2016 lúc 10:05

<=> x2    -x+3x-3=0

<=>x(x-1)+3(x-1)=0

<=>(x+3)(x-1)=0

=> x=-3 hoặc x=1

Hoàng Lê Bảo Ngọc 09/07/2016 lúc 16:59

a) Xét : \(\Delta'=m^2-\left(m+2\right)=m^2-m-2\)

Theo định lí Vi-et , ta có : \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=2m\\x_1.x_2=m+2\end{cases}}\)

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt không âm thì \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2\ge0\\x_1.x_2\ge0\\\Delta'\ge0\end{cases}}\)\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2m\ge0\\m+2\ge0\\m^2-m-2\ge0\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m\ge2\\m\le-1\end{cases}}\)

b) Nhận xét : P > 0

\(P^2=x_1+x_2+2\sqrt{x_1.x_2}=2m+2\sqrt{m+2}\Rightarrow P=\sqrt{2m+2\sqrt{m+2}}\) (vì P>0)

Trần Hà Nhật Duy 05/07/2016 lúc 14:51

Theo bài ra sau khi chuyển số đội viên của các nhóm bằng nhau nên tổng số đội viên của cả lớp phải lá số chia hết cho 3, hơn thế khi chuyển lần cuối cùng số đội viên của đội C chuyển cho đội A bằng số đội viên còn lại của đội A nên Tổng số đội viên phải chia hết cho 6.

Số tự nhiên trong khoảng từ 40 đến 50 chia hết cho 6 là 42 và 48.

Nếu Tổng số đội viên là 42 thì sau khi chuyển mỗi đội có số đội viên là:

42 : 3 = 14 (đội viên)

Vậy số đội viên mà đội A nhận thêm từ đội C là: 14 : 2 = 7 (đội viên)

Số đội viên của đôi C khi chưa chuyển cho đội A là: 14 + 7 = 21 (đội viên) Sai vì số đội viên của đội C nhận từ đội B bằng số đội viên đội C hiện có nên nó phải là số chẵn.

Vậy Tổng số đội viên là : 48 em

Sau khi chia lại mỗi đội có số đội viên là: 48 : 3 = 16 em

Số đội viên đội A nhận từ đội C là: 16 : 2 = 8 em

Số đội viên đội C là: (16 + 8) : 2 = 12 em

Số đội viên đội B là: (16 + 12) : 2 = 14 em

Số đội viên đôi A là: 8 + 14 = 22 em

Đáp số: Đội A: 22 em

            Đội B: 14 em

            Đội C: 12 em

I Love You 28/04/2016 lúc 14:36

Bài này bạn áp dụng vi-ét là ra ngay nha!

Chúc bạn hok tốt =))  làm xog thì k đúng cho mk nhé!

Nguyễn Tuấn Anh 28/04/2016 lúc 22:55

x2+2(m-1)x+m2+1=0 (*) Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khi: \(\Delta>0\) hay \(\Delta=4\left(m-1\right)^2-4\left(m^2+1\right)>0\Leftrightarrow-8m>0\Leftrightarrow m<0\left(I\right)\)

Theo giả thiết giả sử ta có: \(x_1>1,x_2<1\Rightarrow\left(x_1-1\right)\left(x_2-1\right)<0\Leftrightarrow x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1<0\left(II\right)\) 

Theo Vi-et ta có: \(x_1x_2=m^2+1;x_1+x_2=-2\left(m-1\right)\) Thay vào (II) Ta có: \(m^2+1+2\left(m-1\right)+1<0\Leftrightarrow m\left(m+2\right)<0\)
Hay -2<m<0 Thỏa mãn cả (I).
Vậy -2<m<0 Thì phương trình (*) thỏa mãn điều kiện bài ra

ngô thế trường 22/11/2016 lúc 18:12

áp dụng là ra ngay

Lê Chí Cường 20/07/2015 lúc 20:50

Ta thấy: o1 và o3 đối đỉnh =>o1=o2

              o2 và o4 đối đỉnh =>o2=o4

Tổng 4 góc đối đỉnh là 360 độ.

=> o1+o2+o3+o4=360

=> o1+o2+o1+o2=360

=> 2o1+2o2=360

mà o1=3o2

=> 2.3o2+202=360

=>6o2+2o2=360

=>8o2=360

=>o2=360:8=45(độ)

=>02=04=45 độ

=>o1=o3=3.45=135 độ

Vậy o1=135,o2=45,o3=135,o4=45

Kudo Shinichi vũ trụ 20/07/2016 lúc 14:46

\(A=\left(...4\right)-\left(...5\right)=...9\Rightarrow A\)không chia hết cho \(10\)

\(B=405^n=...5\)

\(2^{405}=2^{404}.2=2.^{4.101}.2=\left(...6\right).2=...2\)

\(m^2\)có chữ số tận cùng khác 3 

Vậy \(A\)có chữ số tận cùng khác \(0\Rightarrow A\)không chia hết cho \(10\).

ủng hộ mik nhé nhiều càng tốt

oOo FC Beerus sama oOo 18/07/2016 lúc 10:02

\(A=-12m^2.\left(3n^3\right)=-36m^2n^3\)

\(m^2\ge0\)nên \(-36m^2n^3\ge0\Leftrightarrow m=0,n\in Z\)hoặc \(m\in Z,n\le0\)

ủng hộ mik nha xin đó cảm ơn

Anh Mai 20/07/2016 lúc 17:34

câu c tính x1, x2 thay vào biến đổi là ra, còn câu d thì chưa lm đươc

Anh Mai 19/07/2016 lúc 11:13

Cho phương trình 

x^2-3x+1

Có hai nghiệm là x1;x2

Đặt An=x1n +2n(n>0)

a)CMR   An+2=3Aa+1 - An

b)CMR An là số nguyên

c)CMR An-2 = [((căn5 + 1)/2)^n - ((căn5 - 1)/2)^n)]^2

d) Tìm n để An-2 Là số chính phương

Anh Mai 19/07/2016 lúc 06:17

Gõ đề bài sai r

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: