Giúp tôi giải toán và làm văn


Thiên An 04/07/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

ĐK: m#0

pt có 2 nghiệm phân biệt

<=> \(\Delta'>0\)

<=> 2m^2 - 2m +4 > 0 (luôn đúng)

Ta có

(x1-x2)2=9

<=> (x1+x2)2 - 4x1x2 = 9

Đến đây áp dụng hệ thức Viet là ra

\(m=-4+4\sqrt{2}\) hoặc   \(m=-4-4\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn quang huy 04/03/2018 lúc 17:53
Báo cáo sai phạm

Để câu trả lời của bạn nhanh chóng được duyệt và hiển thị, hãy gửi câu trả lời đầy đủ và không nên:

  • Yêu cầu, gợi ý các bạn khác chọn (k) đúng cho mình
  • Chỉ ghi đáp số mà không có lời giải, hoặc nội dung không liên quan đến câu hỏi.
Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+4\right)=m\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)\left(x^2+2x-8\right)=m\)

Đặt \(x^2+2x=a\)

Để PT \(x^2+2x-a=0\)có 2 nghiệm phân biệt thì:

\(\Delta'=1+4a>0\)

\(\Leftrightarrow a>-0,25\)

Ta có:

\(a\left(a-8\right)=m\)

\(\Leftrightarrow a^2-8a-m=0\)

Chỉ cần phương trình này có 2 nghiệm dương phân biệt là xong.

Tự làm nhé.

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 31/12/2017 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

a)   AD  là trung tuyến \(\Delta ABC\)

\(\Rightarrow\)DB = DC

E   là điểm đối xứng với A qua D

\(\Rightarrow\)DA = DE

Tứ giác  ABEC  có:  DB = DC;  DA = DE   (cmt)

\(\Rightarrow\)ABEC là hình bình hành

Hình bình hành  ABEC  có  \(\widehat{A}=90^0\)

 nên  hình bình hành  ABEC  là hình chữ nhật

b)  \(\Delta ABC\)có   DB = DC;  MA = MC

\(\Rightarrow\)DM  là đường trung bình

\(\Rightarrow\)DM = 1/2 AB = 5/2  cm

Đọc tiếp...
tranthithuy 11/01/2018 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

bài này bạn dưới làm sai r...là hình vuông chứ ...câu a hình vuông..có 2đg chéo vuông góc mà...sao lại hình chữ nhật dk

b,tỳ như bn đó

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 06/07/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax2 + bx + c

vì f(5) = f(-5) nên 25a2 + 5b + c = 25a2 - 5b + c

suy ra : 5b = -5b ; 5b + 5b = 0 ; 10b = 0 ; b = 0

Vậy f(x) = ax2 + c .

Ta có f(-x) = a(-x)2 + c = ax2 + c

do đó f(x) = f(-x)

Đọc tiếp...
Đoàn Anh Tuấn 02/12/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax
2 + bx + c
vì f(5) = f(-5) nên 25a
2 + 5b + c = 25a
2
- 5b + c
suy ra : 5b = -5b ; 5b + 5b = 0 ; 10b = 0 ; b = 0
Vậy f(x) = ax
2 + c .
Ta có f(-x) = a(-x)2 + c = ax
2 + c
do đó f(x) = f(-x)

Đọc tiếp...
Quýs Tộcs 19/11/2017 lúc 09:10
Báo cáo sai phạm

B) (2n+9)\(⋮\)(n+1)

(2n+9)=2(n+1)+8

2(n+1)+8\(⋮\)(n+1)(1)

2(n+1)\(⋮\)(n+1)(2)

Từ(1)(2)\(\Rightarrow\)8\(⋮\)(n+1)

\(\Rightarrow\)(n+1) \(\in\)Ư(8)

\(\Leftrightarrow\)(n+1)\(\in\){1,2,4,8}

TH1:(n+1) =1\(\Rightarrow\)n=0

TH2:(n+1)=2\(\Rightarrow\)n=1

TH3:(n+1)=4\(\Rightarrow\)n=3

TH4:(n+1)=8\(\Rightarrow\)n=7

\(\Rightarrow\)n\(\in\){0,1,3,7}

kb vs mk nha

Đọc tiếp...
tth 19/11/2017 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

Sai thì thôi nhé! Vì mk không chắc đâu! với lại câu trả lời của mình đang chờ duyệt

Đọc tiếp...
tth 19/11/2017 lúc 08:47
Báo cáo sai phạm

Lần sau ghi đề rõ ra nhé:

  •   Tìm giá trị của x , y và n

a) 6x + 99 = 20y

\(\Leftrightarrow105=20^y\) , mà:

105 : 20 = 5,25 = 5 \(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}y=5\\x=5-\left(20:10\right)=3\end{cases}}\)   (ở đây   20 : 10  số 20 thực ra là 20y nhưng trong này ta không tính số mũ nên mình bỏ)

b) \(2n+9⋮n+1\)

\(\Rightarrow\left(2n-1\right)+9⋮n\). Thử lần lượt các số từ 1 - 9. Ta có :

  • \(\left(21-1\right)+9⋮1\)(Chọn)
  • \(\left(22-2\right)+9⋮̸2\)(Bỏ chọn)
  • \(\left(23-3\right)+9⋮̸3\) (bỏ chọn)

Cứ thử lần lượt như vậy đến 9. Ta có:

  • \(\left(29-9\right)+9⋮̸9\) (bỏ chọn)

\(\Rightarrow n=1\)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 11/11/2017 lúc 09:56
Báo cáo sai phạm

Cách 1 :

Số lớn nhất có 7 chữ số là 9999999

9999999 + x = abcdefg ( có 7 chữ số )

=> x bé hơn 1 

=> x = 0 

Cách 2 :

Nếu đó là số lớn nhất có 7 chữ số thì khi cộng với các số lớn hơn hoặc bằng 1 ta được 1 số có 8 chữ số 

=> số cần tìm bé hơn 1 

=> số cần tìm = 0 

Đọc tiếp...
Nguyễn Tăng Đạt 25/01/2018 lúc 05:29
Báo cáo sai phạm

Một đoàn xe gồm 6 xe chở hàng: 4 xe đầu mỗi xe chở được 25 tạ, 2 xe sau mỗi xe chở được 1000 yến. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
Trả lời: Trung bình mỗi xe chở được

tạ hàng.

Đọc tiếp...
Lại Đức Tuyến 12/11/2017 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

đúng rồi

Đọc tiếp...
Newton 01/11/2017 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

A= 2 + 22 + 23 + ................+ 22017 + 22018

\(\Rightarrow\)A= ( 2 + 2) +( 23 + 24 ) +......................+ ( 22017  + 22018 ) 

\(\Rightarrow\)A= 6 + 22 x (2 +2 ) + ..............22016 x ( 2 + 22 )

\(\Rightarrow\)A= 6+ 2x 6 + .................22016 x 6 

\(\Rightarrow\)A= 6 x ( 1+ 22 + ........22016 )

Vì 6 \(⋮\)\(\Rightarrow\)6 x ( 1+ 22 + ........22016 ) \(⋮\)3

\(\Rightarrow\)\(\Rightarrow\)\(⋮\)3

Vậy A \(⋮\)3

Đọc tiếp...
nguyen tienhung 01/11/2017 lúc 20:03
Báo cáo sai phạm

nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobiet

Đọc tiếp...
nguienphucanhtri 01/11/2017 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

To lai cho khi cac cau cha loi dung

Đọc tiếp...
Summer 06/08/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

có học thêm rất nhiều

Đọc tiếp...
Songoku saiyan 4 06/08/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 03/08/2017 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Ko hiểu gì cả!Bạn nên ghi thêm dấu đi!

Đọc tiếp...
Hosimija Ichigo 03/08/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cái đề bài mk ngồi dịch ra như thế này : có một thằng kiên bị rồ nên cho vào bệnh viện sao ?, nên không có người đến đón. hỏi thì phải về nào ?. mk ngồi dịch ra nhue vậy còn kết quả với sai hay ko thì mk ko bt nhé và làm ơn lần sau bn viết dấu vào cho mk nhé, hoa cả mắt  @_@

Đọc tiếp...
12 CUNG HOANG DAO 03/08/2017 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

co the thoi ma khong hieu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 14/07/2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có số chân là :

900 000 x 2 = 1 800 000 ( chân )

               Đáp số : 1 800 000 chân

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 14/07/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có số cái chân là :

      900 000 x 2 = 1 800 000 ( cái )

           ĐS : 1 800 000 cái chân

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 15/07/2017 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có:

900 000 x 2 = 1 800 000 (cái chân)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 12/07/2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

  \(200\)

\(=\frac{200}{1}\)

\(...\)

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 27/07/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

200 = \(\frac{200}{1}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Tiểu thư lạnh lùng 13/07/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

 200 /1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: