Giúp tôi giải toán


alibaba nguyễn CTV 06/07/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Để PT có 2 nghiệm phân biệt thì

\(\Delta'=\left(m-2\right)^2-\left(m^2-2m+4\right)>0\)

\(\Leftrightarrow m< 0\)

Theo vi et ta có:

\(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=-2m+4\\x_1.x_2=m^2-2m+4\end{cases}}\)

Theo đề bài thì

\(\frac{2}{x_1^2+x_2^2}-\frac{1}{x_1.x_2}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1.x_2}-\frac{1}{x_1.x_2}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{\left(-2m+4\right)^2-2\left(m^2-2m+4\right)}-\frac{1}{m^2-2m+4}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{m^2-6m+4}-\frac{1}{m^2-2m+4}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow15m^4-120m^3+296m^2-480m+240=0\)

Với m < 0  thì VP > 0 

Vậy không tồn tại m để thỏa bài toán.

Thiên An 04/07/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

ĐK: m#0

pt có 2 nghiệm phân biệt

<=> \(\Delta'>0\)

<=> 2m^2 - 2m +4 > 0 (luôn đúng)

Ta có

(x1-x2)2=9

<=> (x1+x2)2 - 4x1x2 = 9

Đến đây áp dụng hệ thức Viet là ra

\(m=-4+4\sqrt{2}\) hoặc   \(m=-4-4\sqrt{2}\)

alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+4\right)=m\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)\left(x^2+2x-8\right)=m\)

Đặt \(x^2+2x=a\)

Để PT \(x^2+2x-a=0\)có 2 nghiệm phân biệt thì:

\(\Delta'=1+4a>0\)

\(\Leftrightarrow a>-0,25\)

Ta có:

\(a\left(a-8\right)=m\)

\(\Leftrightarrow a^2-8a-m=0\)

Chỉ cần phương trình này có 2 nghiệm dương phân biệt là xong.

Tự làm nhé.

alibaba nguyễn CTV 02/07/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Gọi m là nghiệm chung của 2 phương trình thì ta có:

\(\hept{\begin{cases}m^2+am+6=0\\m^2+bm+12=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2m^2+\left(a+b\right)m+18=0\)

Để phương trình có nghiệm thì

\(\Delta=\left(a+b\right)^2-144\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left|a+b\right|\ge12\)

Ta lại có:

\(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\ge12\)

Tới đây thì đơn giản rồi nên b tự làm nhé.

alibaba nguyễn CTV 01/07/2017 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

m ở đâu ra.

nguyen thi lan huong 25/01/2017 lúc 15:27
Báo cáo sai phạm

Số bị chia gấp 11 lần thương , suy ra số chia là 11

Vì thương gấp 5 lần số chia nên thương là :

11 x 5 = 55

Số bị chia là :

55 x 11 = 605

Đáp số : 605 

Sa Thị Mai Linh 12/04/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

55 đúng 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% luôn

Kudo Shinichi 25/01/2017 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

vì số bị chia gấp 11 lần thương nên số chia là 11

Thương là :

11 x 5 = 55

Số bị chia là :

55 x 11 = 605

Đ/s:.......

Diệp Băng Dao 23/12/2016 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

1 + 123456789

= 123456790

vậy tổng bằng 123456790

Tiểu Thư Họ Vũ 23/12/2016 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

=123456790

buihuylong 04/02/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Bài này bạn áp dụng vi-ét là ra ngay nha!

Chúc bạn hok tốt =)) làm xog thì k đúng cho mk nhé

Hà Mạnh Cường 12/12/2016 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

(47.34/16.6)x3.6=10.26650606

Ngô Thị Mai Anh 04/12/2016 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

bạn giả được tớ tặng bạn 1    nicks game

ngo nguyen thanh cong 09/11/2016 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

lớp 1 siêu thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chịu

minato 29/10/2016 lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

9*1=9

9*2=18

9*3=27

9*4=36

9*5=45

9*6=54

9*7=63

9*8=72

9*9=81

9*10=90

phan hoang chi dung 29/10/2016 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

9x1=9

9x2=18

9x3=27

9x4=36

Đặng Thị Thu Hà 06/11/2016 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18 

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63 

9 x 8 = 72 

9 x 9 = 81 

9 x 10 = 90

SKT_NXS 22/10/2016 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

Triệu Nguyễn Gia Huy 22/10/2016 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

7x1=7

7x2=14

7x3=21

7x4=28

7x5=35

7x6=42

7x7=49

7x8=56

7x9=63

7x10=70

7x7=

Kim Yến Phạm Hoàng 23/10/2016 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm
7×1=7 7×2=14 7×3=21 7×4=28 7×5=35 7×6=42 7×7=49 7×8=56 7×9=63 7×10=70
Phú Nguyễn 07/10/2016 lúc 15:19
Báo cáo sai phạm

11x11x23=2783

CHUC BAN HOC TOT

Nguyễn Trần Thành Đạt 07/10/2016 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

11x11+23

=121+23

=144

Hoàng Thục Hiền 1412 07/10/2016 lúc 15:21
Báo cáo sai phạm

\(11x11+23\)

\(=121+23\)

\(=144\)

\(tíchmknha\)

SKT_NTT 19/09/2016 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

45 : 5 x 10 + 34

= 9 x 10 + 34

= 90 + 34

= 124

k mình nha    

Nguyễn Phương Thảo 19/09/2016 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

kết quả là 124 nha bn 

k cho tớ nhé

Jin Chiến Thần Vô Cực 19/09/2016 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

   45 : 5 x 10 + 34

= 5 x 10 + 34 

= 50 + 34

= 84

Đáp số : 84

soyeon_Tiểu bàng giải 06/08/2016 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

x2 + 2x - 3 = 0

=> x2 - x + 3x - 3 = 0

=> x.(x - 1) + 3.(x - 1) = 0

=> (x - 1).(x + 3) = 0

=> x - 1 = 0 hoặc x + 3 = 0

=> x = 1 hoặc x = -3

hoa hồng 06/08/2016 lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

ta có : a + b + c = 1 + 2 - 3 = 0

=> pt có 2 nghiệm 

X1 = 1 ;X = -3

vậy S ={1 ; -3 }

Nguyễn Thị Thu Hằng 06/08/2016 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

<=> x2    -x+3x-3=0

<=>x(x-1)+3(x-1)=0

<=>(x+3)(x-1)=0

=> x=-3 hoặc x=1

Seira Nguyễn 28/02/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Ta có phân số chung gian là \(\frac{11}{14}\)

Vì \(\frac{11}{15}< \frac{11}{14}< \frac{13}{14}\)nên \(\frac{11}{15}< \frac{13}{14}\)

Ủng hộ nhé ! 

Do Not Ask Why 28/02/2017 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

Ta có :

  \(\frac{11}{15}=\frac{11\times14}{15\times14}=\frac{154}{210}\)       \(\frac{13}{14}=\frac{13\times15}{14\times15}=\frac{195}{210}\)

Ta thấy \(154< 195\)

=> \(\frac{11}{15}< \frac{13}{14}\)

sakura 28/02/2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{11}{15}=\frac{11\times14}{15\times14}=\frac{154}{210}\);

\(\frac{13}{14}=\frac{13\times15}{14\times15}=\frac{195}{210}\)

Vì : \(\frac{154}{210}< \frac{195}{210}\)nên \(\frac{11}{15}< \frac{13}{14}\)

Nhóm Winx là mãi mãi 24/02/2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

=4 

tk và kb với mk nè

mk thi violympic 

nha

sắp tới thi vòng huyện rồi

chúc bạn thi tốt

Gray Fullbuster 24/02/2017 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

2 + 2 = 4 nhé

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% 

minh love 24/02/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

2+2=4

k mình nhé mình ko thì

Trần Hùng Tân 22/02/2017 lúc 18:27
Báo cáo sai phạm

99999x99999=9999800001

Sơn Tùng 22/02/2017 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

9999800001

le huu tien 22/02/2017 lúc 18:32
Báo cáo sai phạm

9999800001

Aoko Nakamori 22/02/2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

1002 + 10065 = 11067

cặp đôi sành điệu 22/02/2017 lúc 18:23
Báo cáo sai phạm

Bài giải 

Tổng là :

1002 + 10065 = 11067

Đáp số : 11067 

Nguyen Thi Ngoc Linh 22/02/2017 lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

11067

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: