Giúp tôi giải toán và làm văn


Tokisaki Kurumi 07/10/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

2.

#Japhkiel#

Đọc tiếp...
Wendy Marvell__er 07/10/2018 lúc 18:05
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = ?

1 + 1 = 2

nha

...... 

Đọc tiếp...
Tiến Khương Nguyễn 07/10/2018 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

trả lời : 

1 + 1 = 2

hok tốt

....................

Đọc tiếp...
Fullmoon 01/10/2018 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

mk giải tắt thôi, k bt có đúng k nữa

\(a\left(a-x\right)^2+b\left(b-x\right)^2\left(1\right)\)

\(=\left(a+b\right)x^2-2x\left(a^2+b^2\right)+a^3+b^3\)

+) \(a+b=0\Rightarrow pt\left(1\right)\)có một nghiệm\(\Rightarrow|a|=|b|\)

+) \(a+b\ne0\)

Xét \(\Delta'=a^4+2a^2b^2+b^4-a^4-ab^3-a^3b-b^4\)

\(=2a^2b^2-ab^3-a^3b=ab\left(a-b\right)^2\)

PT(1) có 1 nghiệm  khi và chỉ khi : \(\Delta'=0\Rightarrow a-b=0\Rightarrow|a|=|b|\)

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 16/10 lúc 22:43
Báo cáo sai phạm

~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc tiếp...
Phạm Quang Dương 29/09/2018 lúc 00:07
Báo cáo sai phạm

Quá dễ :

Xét 2 trường hợp:

\(\text{*Trường hợp 1 :}\Delta=0\)

Dùng công thức nghiệm rồi tìm tổng và tích các nghiệm là ra ( lưu ý là denta =0 nên có thể dùng bfa'p thế )

\(\text{*Trường hợp 2}:\Delta\ge0\)

tương tự t/h 1

Kết luận ....

Đọc tiếp...
Thùy Trang 17/10 lúc 12:02
Báo cáo sai phạm

bt lm rồi còn bày đặt

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đạt 09/09/2018 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

em mới lớp 8

Đọc tiếp...
nguyen huu kien 10/08/2018 lúc 15:18
Báo cáo sai phạm

A I U E O  trong tiếng Nhật là Nguyên âm  bạn nhé ! 

Chúc bạn học tốt ! 

Đọc tiếp...
nguyễn trung anh 10/08/2018 lúc 15:17
Báo cáo sai phạm

Nguyên âm bạn ạ

Đọc tiếp...
Vũ Thùy Trâm 10/08/2018 lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

nguyên âm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thiện Nhân 07/08/2018 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

\(\frac{46}{52}-\frac{15}{26}=\frac{46}{52}-\frac{30}{52}=\frac{16}{52}=\frac{4}{13}\)

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 07/08/2018 lúc 16:17
Báo cáo sai phạm

Bn phải ghi rõ x bằng bao nhiêu mk mới đc

Đọc tiếp...
Khánh Anh 07/08/2018 lúc 16:16
Báo cáo sai phạm

\(\frac{15}{26}+\frac{x}{16}=\frac{46}{52}\)

\(\Leftrightarrow\frac{15}{26}+\frac{x}{16}=\frac{23}{26}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{16}=\frac{23}{26}-\frac{15}{26}\)

\(\Leftrightarrow\frac{x}{16}=\frac{8}{26}=\frac{4}{13}\)

\(\Rightarrow13x=16\times4\)

\(\Rightarrow x=\frac{64}{13}\)

Đọc tiếp...
Fc Noo 2k6 31/07/2018 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

2 nhé ^^ kb

Đọc tiếp...
bùi thị ánh phương cute 31/07/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

\(1+1=2\)

hk tốt 

                                            kb nhé

Đọc tiếp...
My Little Pony Equestria Girls 31/07/2018 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

1+1=2 nha

Đọc tiếp...
VU NHAT VY 31/07/2018 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

13345 k nha

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 31/07/2018 lúc 10:34
Báo cáo sai phạm

13 579 = 234 + 13 345

Lấy : 13 579 - 234 = 13 345

**

Đọc tiếp...
oh hae young 31/07/2018 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

13579 = 234 + 13345

mk nhanh nhất

kb rồi

nha

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/07/2018 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

\(\Delta'=\left(m-1\right)^2-\left(2m-5\right)=m^2-2m+6=\left(m-1\right)^2+5>0\forall m\)

Vậy phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt \(x_1;x_2\)

Theo hệ thức Viet ta có: \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=2m-2\\x_1.x_2=2m-5\end{cases}}\)

Khi đó \(x_1^2+x_2^2-\left(x_1+x_2\right)=\left(x_1+x_2\right)^2-\left(x_1+x_2\right)-2x_1x_2\)

\(=\left(2m-2\right)^2-\left(2m-2\right)-2\left(2m-5\right)=4m^2-14m+16\)

\(=\left(2m-\frac{7}{2}\right)^2+\frac{15}{4}\ge\frac{15}{4}\)

Vậy GTNN của biểu thức trên là \(\frac{15}{4}\) khi \(m=\frac{7}{4}.\)

Đọc tiếp...
le khong bao minh 23/07/2018 lúc 08:57
Báo cáo sai phạm

phải là (m-1)^2-(2m-5)= m^2-4m+6 chứ có gì đó sai sai

Đọc tiếp...
Cô học sinh tinh nghịch 22/07/2018 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

123456789 đó là kết quả

Và mình kết bạn rùi đó

Đọc tiếp...
Rokusuke 22/07/2018 lúc 15:12
Báo cáo sai phạm

Câu hỏi : 

\(123456789+0=?\)

Trả lời : 

\(123456789+0=123456789\)

hok tốt~~

Đọc tiếp...
A Blue Sky 22/07/2018 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

123456789 + 0 = 123456789

Học tốt

Đọc tiếp...
khanh cuong 21/07/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

2 chúc bn hok tốt

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 21/07/2018 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

1+1=?

Trả lời

  1+1=?

= 2

Hok tốt

Đọc tiếp...
ko ten 21/07/2018 lúc 18:01
Báo cáo sai phạm

tra loi

1+1

=2

hok oy

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 20/07/2018 lúc 16:10
Báo cáo sai phạm

a) \(\Delta'=\left(m+1\right)^2-\left(m^2-3m\right)=5m+1\)

Để phương trình có nghiệm duy nhất thì \(\Delta'=0\Leftrightarrow5m+1=0\Leftrightarrow m=-\frac{1}{5}.\)

b) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì \(5m+1>0\Leftrightarrow m>-\frac{1}{5}.\)

Theo hệ thức Viet ta có: \(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=2\left(m+1\right)\\x_1.x_2=m^2-3m\end{cases}}\)

Ta có: \(\left(x_1-2\right)\left(x_2-2\right)=x_1^2+x_2^2\Leftrightarrow x_1x_2-2\left(x_1+x_2\right)+4=\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2\)

\(\Leftrightarrow m^2-3m-4\left(m+1\right)+4=4\left(m+1\right)^2-2m^2+6m\)

\(\Leftrightarrow m^2-7m=2m^2+14m+4\)

\(\Leftrightarrow m^2+21m+4=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m=\frac{-21+\sqrt{17}}{2}\left(tm\right)\\m=\frac{-21-\sqrt{17}}{2}\left(l\right)\end{cases}}\)

Vậy \(m=\frac{-21+\sqrt{17}}{2}\)

Đọc tiếp...
le khong bao minh 21/07/2018 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

\(\Delta\)= b2-4ac hình như thiếu số 4

Đọc tiếp...
Friendly Girl 13/07/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

=9999 nha 

Đọc tiếp...
Em Gái Mưa 13/07/2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời

3 + 9999 - 3 = 9999

Hok tốt

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 13/07/2018 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

trả lời : 

3 + 9999 - 3 = 9999

@.@

Đọc tiếp...
Aono Morimiya 09/07/2018 lúc 08:31
Báo cáo sai phạm

1 + 987654321 = 987654322

Đọc tiếp...
Hậu Lê 09/07/2018 lúc 08:32
Báo cáo sai phạm

1+987654321=987654322

Đọc tiếp...
nene 09/07/2018 lúc 08:35
Báo cáo sai phạm

1+987654321=987654322

Đọc tiếp...
Dont look at me 04/06/2018 lúc 10:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhân với 1,6 là \(A\)

Theo bài ra, ta có:

\(A.1,9-A.1,6=8,34\)

\(\Rightarrow A.\left(1,9-1,6\right)=8,34\)

\(\Rightarrow A.0,3=8,34\)

\(\Rightarrow A=8,34:0,3=27,8\)

\(\Rightarrow A.1,6=27,8.1,6=44,48\)

Vậy tích đúng của phép nhân là 44,48.

Đọc tiếp...
Mira Stauss 04/06/2018 lúc 14:05
Báo cáo sai phạm

Gọi số nhân với 1,6 là a

Theo bài ra,ta có:

a x1,9-a x1,6=8,34

a x (1,9-1,6)=8,34

a x0,3=8,34

a=8,34:0,3

a=27,8

=>tích đúng của phép nhân là:

27,8 x1,6=44,48

đ/s:...

hok giỏi nha bn!

Đọc tiếp...
bui thi nhu quynh 08/06/2018 lúc 18:08
Báo cáo sai phạm



Đọc tiếp...
vo phi hung 17/05/2018 lúc 20:40
Báo cáo sai phạm

\(mx^2-2\left(m+2\right)x+9=0\)

\(\left(a=m;b=-2\left(m+2\right);b'=-\left(m+2\right);c=9\right)\)

\(\Delta'=b'^2-ac\)

\(=\left[-\left(m+2\right)\right]^2-m.9\)

\(=m^2+2m2+2^2-9m\)

\(=m^2+4m+4-9m\)

\(=m^2-5m+4\)

\(=m^2-2m.2,5+6,25-2,25\)

\(=m^2-2m.2,5+2,5^2-2,25\)

\(=\left(m-2,5\right)^2-2,25\)    > 0  ; \(\forall m\)

vì phương trình luôn có nghiệm với mọi m , nên áp dụng hệ thức vi ét :

\(x_1+x_2=-\frac{b}{a}=\frac{2m+4}{m}\)

\(x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{9}{m}\)

theo đề bài ta có : \(x_1-x_2=2\sqrt{10}\)

\(< =>\frac{2m+4}{m}-\frac{9}{m}=2\sqrt{10}\)

\(< =>\frac{2m+4}{m}-\frac{9}{m}=\frac{2\sqrt{10}m}{m}\)

\(< =>2m+4-9=2\sqrt{10}m\)

\(< =>2m-2\sqrt{10}m=9-4\)

\(< =>\left(2-2\sqrt{10}\right)m=5\)

\(< =>m=\frac{5}{2-2\sqrt{10}}\)

\(< =>m=\frac{-5-5\sqrt{10}}{18}\)

Vay : khi \(m=\frac{-5-5\sqrt{10}}{18}\)thì phương trình có 2 nghiệm thỏa \(x_1-x_2=2\sqrt{10}\)

OK CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

Đọc tiếp...
vo phi hung 19/05/2018 lúc 10:54
Báo cáo sai phạm

bài này mình làm sai rồi nha , các bạn đừng k đúng 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đại Nghĩa 18/05/2018 lúc 08:51
Báo cáo sai phạm

hình như bn làm sai rồi thì phải

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+4\right)=m\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)\left(x^2+2x-8\right)=m\)

Đặt \(x^2+2x=a\)

Để PT \(x^2+2x-a=0\)có 2 nghiệm phân biệt thì:

\(\Delta'=1+4a>0\)

\(\Leftrightarrow a>-0,25\)

Ta có:

\(a\left(a-8\right)=m\)

\(\Leftrightarrow a^2-8a-m=0\)

Chỉ cần phương trình này có 2 nghiệm dương phân biệt là xong.

Tự làm nhé.

Đọc tiếp...
I Love You 28/04/2016 lúc 14:36
Báo cáo sai phạm

Bài này bạn áp dụng vi-ét là ra ngay nha!

Chúc bạn hok tốt =))  làm xog thì k đúng cho mk nhé!

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Anh 28/04/2016 lúc 22:55
Báo cáo sai phạm

x2+2(m-1)x+m2+1=0 (*) Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khi: \(\Delta>0\) hay \(\Delta=4\left(m-1\right)^2-4\left(m^2+1\right)>0\Leftrightarrow-8m>0\Leftrightarrow m<0\left(I\right)\)

Theo giả thiết giả sử ta có: \(x_1>1,x_2<1\Rightarrow\left(x_1-1\right)\left(x_2-1\right)<0\Leftrightarrow x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1<0\left(II\right)\) 

Theo Vi-et ta có: \(x_1x_2=m^2+1;x_1+x_2=-2\left(m-1\right)\) Thay vào (II) Ta có: \(m^2+1+2\left(m-1\right)+1<0\Leftrightarrow m\left(m+2\right)<0\)
Hay -2<m<0 Thỏa mãn cả (I).
Vậy -2<m<0 Thì phương trình (*) thỏa mãn điều kiện bài ra

Đọc tiếp...
ngô thế trường 22/11/2016 lúc 18:12
Báo cáo sai phạm

áp dụng là ra ngay

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: