Giúp tôi giải toán và làm văn


Summer 06/08/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

có học thêm rất nhiều

Đọc tiếp...
Songoku saiyan 4 06/08/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Huyền 03/08/2017 lúc 11:43
Báo cáo sai phạm

Ko hiểu gì cả!Bạn nên ghi thêm dấu đi!

Đọc tiếp...
Hosimija Ichigo 03/08/2017 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cái đề bài mk ngồi dịch ra như thế này : có một thằng kiên bị rồ nên cho vào bệnh viện sao ?, nên không có người đến đón. hỏi thì phải về nào ?. mk ngồi dịch ra nhue vậy còn kết quả với sai hay ko thì mk ko bt nhé và làm ơn lần sau bn viết dấu vào cho mk nhé, hoa cả mắt  @_@

Đọc tiếp...
12 CUNG HOANG DAO 03/08/2017 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

co the thoi ma khong hieu

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hương 14/07/2017 lúc 16:30
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có số chân là :

900 000 x 2 = 1 800 000 ( chân )

               Đáp số : 1 800 000 chân

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 14/07/2017 lúc 16:22
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có số cái chân là :

      900 000 x 2 = 1 800 000 ( cái )

           ĐS : 1 800 000 cái chân

Đọc tiếp...
Itsuka Kotori 15/07/2017 lúc 07:09
Báo cáo sai phạm

900 000 con vịt có:

900 000 x 2 = 1 800 000 (cái chân)

Đ/S:...

Đọc tiếp...
o0oNguyễno0o 12/07/2017 lúc 23:09
Báo cáo sai phạm

  \(200\)

\(=\frac{200}{1}\)

\(...\)

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 27/07/2017 lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

200 = \(\frac{200}{1}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Tiểu thư lạnh lùng 13/07/2017 lúc 07:16
Báo cáo sai phạm

 200 /1

Đọc tiếp...
SKT_NTT CTV 06/07/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax2 + bx + c

vì f(5) = f(-5) nên 25a2 + 5b + c = 25a2 - 5b + c

suy ra : 5b = -5b ; 5b + 5b = 0 ; 10b = 0 ; b = 0

Vậy f(x) = ax2 + c .

Ta có f(-x) = a(-x)2 + c = ax2 + c

do đó f(x) = f(-x)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 06/07/2017 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

Để PT có 2 nghiệm phân biệt thì

\(\Delta'=\left(m-2\right)^2-\left(m^2-2m+4\right)>0\)

\(\Leftrightarrow m< 0\)

Theo vi et ta có:

\(\hept{\begin{cases}x_1+x_2=-2m+4\\x_1.x_2=m^2-2m+4\end{cases}}\)

Theo đề bài thì

\(\frac{2}{x_1^2+x_2^2}-\frac{1}{x_1.x_2}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1.x_2}-\frac{1}{x_1.x_2}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{2}{\left(-2m+4\right)^2-2\left(m^2-2m+4\right)}-\frac{1}{m^2-2m+4}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{m^2-6m+4}-\frac{1}{m^2-2m+4}=\frac{15}{m}\)

\(\Leftrightarrow15m^4-120m^3+296m^2-480m+240=0\)

Với m < 0  thì VP > 0 

Vậy không tồn tại m để thỏa bài toán.

Đọc tiếp...
Thiên An 04/07/2017 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

ĐK: m#0

pt có 2 nghiệm phân biệt

<=> \(\Delta'>0\)

<=> 2m^2 - 2m +4 > 0 (luôn đúng)

Ta có

(x1-x2)2=9

<=> (x1+x2)2 - 4x1x2 = 9

Đến đây áp dụng hệ thức Viet là ra

\(m=-4+4\sqrt{2}\) hoặc   \(m=-4-4\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 03/07/2017 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

\(x\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x+4\right)=m\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x\right)\left(x^2+2x-8\right)=m\)

Đặt \(x^2+2x=a\)

Để PT \(x^2+2x-a=0\)có 2 nghiệm phân biệt thì:

\(\Delta'=1+4a>0\)

\(\Leftrightarrow a>-0,25\)

Ta có:

\(a\left(a-8\right)=m\)

\(\Leftrightarrow a^2-8a-m=0\)

Chỉ cần phương trình này có 2 nghiệm dương phân biệt là xong.

Tự làm nhé.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 02/07/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Gọi m là nghiệm chung của 2 phương trình thì ta có:

\(\hept{\begin{cases}m^2+am+6=0\\m^2+bm+12=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2m^2+\left(a+b\right)m+18=0\)

Để phương trình có nghiệm thì

\(\Delta=\left(a+b\right)^2-144\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left|a+b\right|\ge12\)

Ta lại có:

\(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\ge12\)

Tới đây thì đơn giản rồi nên b tự làm nhé.

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 01/07/2017 lúc 22:51
Báo cáo sai phạm

m ở đâu ra.

Đọc tiếp...
Liv and Maddie 24/06/2017 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Tử số mới là:

476 : ( 23+45 ) = 161

Mẫu số mới là:

476- 161 = 315 

Phân số mới là : \(\frac{161}{315}\).

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why CTV 24/06/2017 lúc 10:10
Báo cáo sai phạm

Gọi tử số của phân số cần tìm là: x ; mẫu số của phân số cần tìm là y

Ta có : 

\(\hept{\begin{cases}\frac{x}{y}=\frac{23}{45}\\x+y=476\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=476\div\left(23+45\right)\times23=161\\y=476-161=315\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=161\\y=315\end{cases}}}\)

Vậy phân số bằng \(\frac{23}{45}\)mà Tử số cỗng Mẫu số bằng 476 là phấn số \(\frac{161}{315}\)

Đọc tiếp...
Doan Huy Duong 21/06/2017 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

Phương trình đã cho tương đương với:

x4+(x−1)(x2−2(x−1))=0⇔x4+(x−1)x2−2(x−1)2=0x4+(x−1)(x2−2(x−1))=0⇔x4+(x−1)x2−2(x−1)2=0

Đặt y=x−1y=x−1, ta được:

x4+yx2−2y2=0⇔2y2−x2y−x4=0(1)x4+yx2−2y2=0⇔2y2−x2y−x4=0(1)

Xem (1)(1) là phương trình bậc hai theo yy. Do đó:

(1)⇔⎡⎢⎣y=x2y=−x22⇔⎡⎢⎣x−1=x2x−1=−x22⇔[x2−x+1=0x2+2x−2=0⇔x=−1±√3

Đọc tiếp...
Dư Anh Bảo 18/06/2017 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

                       Ta có:1280:6=213(dư 2)

       Vậy nên lắp được 213 xe và còn thừa 2 bánh

 t cho mình nha mình sẽ kết bạn

Đọc tiếp...
TNT Blue 17/06/2017 lúc 19:10
Báo cáo sai phạm

ta có: 1280 :6 =143 (dư 2)

vậy nên lắp được tối đa 143 xe và còn dư 2 bánh

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Dũng 03/08/2017 lúc 08:02
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Việt Toàn 12/06/2017 lúc 07:59
Báo cáo sai phạm

anh là 9 tuổi

em là : 6 tuổi

Đọc tiếp...
Phạm Hồ Thanh Quang 12/06/2017 lúc 06:08
Báo cáo sai phạm

Gọi x là tuổi em, ta có:
\(\frac{x+4+3}{x+3}=\frac{4}{3}\)
\(\frac{x+7}{x+3}=\frac{4}{3}=\frac{16}{12}\)
16 hơn 12 là 4 đơn vị, mà tuổi của anh và em tăng nhưng anh luôn luôn hơn em 4 tuổi nên:

Tuổi anh là:
   16 - 7 + 4 = 12 - 3 + 4 = 13 (tuổi)

Tuổi em là:
   16 - 7 = 12 - 3 = 9 (tuổi)
Đáp số: Hiện nay: Anh: 13 tuổi
                           Em: 9 tuổi
   12 - 3

Đọc tiếp...
Đức Phạm 12/06/2017 lúc 06:01
Báo cáo sai phạm

Bao nhiêu năm nữa thì hiệu số tuổi của hai anh em vẫn không thay đổi.

Số tuổi của anh sau 3 năm nữa là: 

3 : (4 - 3) x 4 = 12 (tuổi)

\(\Rightarrow\)Tuổi anh hiện nay là: 

12 - 3 = 9 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là: 

9 - 3 = 6 (tuổi)

ĐS: Anh : 9 tuổi 

      Em : 6 tuổi 

Đọc tiếp...
kuroba kaito 11/06/2017 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

608804 = 600000

             = 8000

             = 800

             = 4

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 11/06/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

kết quả là :

608804= 600 000 

            = 00000

            = 8000

            = 800

            =  00

             = 4

Đọc tiếp...
GPSgaming 11/06/2017 lúc 17:20
Báo cáo sai phạm

608804 = 600000 + 8000 + 800 + 4

Đọc tiếp...
Le Quy Tan 10/06/2017 lúc 13:02
Báo cáo sai phạm

co 16 cai chan

Đọc tiếp...
nguyển văn hải 10/06/2017 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

4 con chó có:

4x4=16 chân

..........

Đọc tiếp...
thu trang 11/06/2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

16 chân

Đọc tiếp...
Do Not Ask Why 10/06/2017 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

8 vạn , 13 trăm , 92 chục , 5 đơn vị là: 

80 000  + 1 300 + 920 + 5 = 82225 

=> 8 vạn , 13 trăm , 92 chục 5 đơn vị viết là : 82225 

Đọc tiếp...
Duc Luong 10/06/2017 lúc 10:50
Báo cáo sai phạm

8 vạn = 80000

13 trăm = 1300

92 chục = 920

5 đơn vị = 5

Ta có:

80000 + 1300 + 920 + 5 = 82225

Vậy ta có số: 82225

Đọc tiếp...
minh triet 10/06/2017 lúc 10:47
Báo cáo sai phạm
LƯU THIÊN HƯƠNG 09/06/2017 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

theo mình là 50 đấy bạn ạ !

Đọc tiếp...
chu thi my hanh 08/06/2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

50 nha ban 

k cho minh di 1`cai cung duoc ma

Đọc tiếp...
hazzymoon 08/06/2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

50 nhé mình làm trong violympic rùi

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: