Giúp tôi giải toán và làm văn


vh bingo 3 giờ trước (21:27)
Báo cáo sai phạm

số tiền lãi khi được lãi 12% là:

375000x12/100=45000

giá của chiếc quạt khi người bán nhập hàng về là:

375000-45000 =330000

số tiền lãi khi được lãi 15% là:

330000x15/100=49500

để lãi 15% cần bán với giá là:

330000+49500=397500

Đọc tiếp...
tran van phu 3 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

co thể sai nhe bạn

Đọc tiếp...
tran van phu 3 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

Số tiền lãi 12% là:

375000/100*12=45000 (đồng)

Giá gốc là:

375000-45000=330000 (đồng)

để lãi 15% so với giá gốc thì cần bán với số tiền là:

330000+(330000/100*15)=379500 (đồng)

Đ/s 3795000 đồng

Đọc tiếp...
Mai Thùy Dương 15 giờ trước (09:00)
Báo cáo sai phạm

Đáp án chuẩn nhất là:14.

mình làm rùi

Bài này mình gặp trong Violympic vòng 1 bài 3

Ko bít là bạn gặp chưa

nhưng minh chắc chắn 100% lun á

Đọc tiếp...
cô bé dễ thương 16 giờ trước (08:32)
Báo cáo sai phạm

một lít dầu cân nặng là:

7.904 : 10.4 = 0.79(l)

số lít dầu có cân nặng 10.64 là :

10.64 : 0.79 = 13.5(l)

 đáp số:13.5 l dầu

 mik ko bít có đúng ko nữa nhưng vẫn mong bn tk mik nha.

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV Hôm qua lúc 21:34
Báo cáo sai phạm

99 + 97 + 95 - 93+ ... + 7 - 5 + 3 - 1

= ( 99 -9 7 ) + ( 95 - 93 ) + ( 91 - 89 ) + ... + ( 7 - 5 ) + ( 3 - 1 )

= 2 + 2 + 2 + ... + 2 + 2 ( 50 chữ số 2 vì có 50 cặp )

= 2 . 50 

= 100

Đọc tiếp...
A lovely girl Hôm qua lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Không đúng thì thôi nha :

99 - 97 + 95 - 93 + ... + 7 - 5 + 3 - 1

= ( 99 - 97 ) + ( 95 - 93 ) + ... + ( 7 - 5 ) + ( 3 - 1 )

= 2 + 2 + 2 + ... + 2 + 2

= 50

Đọc tiếp...
NHT vlogs Hôm qua lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1
Ta thấy khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 2
-> Số lượng số hạng của dãy là :(99-1)/2 + 1 =50
Mà cứ 2 số là 1 cặp > có 50/2 =25 cặp tất cả
Vay 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1
= (99-97)+(95-93)+(91-89)+.....+(7-5)+(3-1)
= 2x25
=50

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hằng 30/09/2016 lúc 08:27
Báo cáo sai phạm

số bạn có ít nhất 1 em gái hoặc 1 anh trai là:

29 -3 = 26 ( bạn)

số bạn chỉ có 1 em gái là:

26 - 18 = 8 ( bạn)

số bạn có cả anh trai và em gái là:

12 - 8 = 4 bạn

đáp số: 4 bạn

chọn mình nha

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 04/10/2016 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

số bn có cả anh trai và em gái là

4 bn néh bn

mình làm đúng ko

vậy bn mình ucngx ko biết

Đọc tiếp...
Hatsune Miku Hôm qua lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Bài làm :

Số bạn có ít nhất 1 em gái hoặc 1 anh trai là :

29 - 3 = 26 ( bạn )

Số bạn có 1 em gái là :

26 - 18 = 8 ( bạn )

Số bạn có cả em gái và anh trai là :

12- 8 = 4 ( bạn )

Đáp số : 4 bạn 

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 01/05/2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

nhân 1 số tự nhiên với 6789 ,bạn Mận đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột với nhau như trong phép cộng tức là : Bạn Mận đã nhân số đó với từng số 6; 7; 8; 9 được kết quả bao nhiêu cộng lại với nhau

Số đó là: 296 290 : (6+7+8+9) = 9876,333....không là số tự nhiên

=> bạn xem lại đề

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Hieu 10/05/2015 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

sau đó các bạn lấy 9876,3333.... nhân vói 6789 nó sẽ ra là 67050427  và cũng là tích 2 số

Đọc tiếp...
Hào Trần 22/06/2017 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

còn số dư mọi người ko tính ak

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14/01 lúc 15:13
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất từ 1 đến 100 chia hết cho 4 là: 4

Số lớn nhất từ 1 đến 100 chia hết cho 4 là: 100

Có tất cả các số từ 1 đến 100 chia hết cho 4 là:

( 100 - 4 ) : 4 + 1 = 25 ( số )

Đ/S: 25 số 

Đọc tiếp...
cute phô mai que 14/01 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

số bé nhất từ 1 đến 100 chia hết cho 4 là 4

số lớn nhất từ 1 đến 100 chia hết cho 4 là 96

ta có dãy số 4;8;12;.....;96

từ 1 đến 100 có số số chia hết cho 4 là :

(96 - 4) : 4 + 1 = 24 (số)

Đọc tiếp...
Bùi bạch dương 14/01 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số:4;8;16;20;...;100

Vì dãy số trên là dãy số cách đều với khoảng cách là 4

Dãy số trên có số số chia hết cho 4 là

 (100-4)÷4+1=25 (số)

Đ/s:25 số chia hết cho 4

Đọc tiếp...
Kagamine Len 27/12/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

20 tia đối nhau à

Đọc tiếp...
lưu tiến phong 27/12/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

20 ????????

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Linh 27/12/2017 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm
nguyenvankhoi196a 08/01/2018 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)
Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

chúc bn hok tốt @_@

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Trinh 14/11/2016 lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Biết rằng a:b = 3:5  và 3a-b=17,2 . Giá trị của  a+b= 34.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Biết rằng a:b = -2,4:3,8  và 2a+b=-6 . Giá trị của  a+b=8.4
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Đọc tiếp...
Phan Trần Bằng 14/01 lúc 16:43
Báo cáo sai phạm

chac chan 34,4

Đọc tiếp...
Trà My CTV 25/10/2016 lúc 21:59
Báo cáo sai phạm

\(a:b=3:4\Leftrightarrow\frac{a}{3}=\frac{b}{4}\Leftrightarrow\frac{a^2}{9}=\frac{b^2}{16}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a^2}{9}=\frac{b^2}{16}=\frac{a^2+b^2}{9+16}=\frac{36}{25}\)

=>\(\hept{\begin{cases}a^2=\frac{36}{25}.9=\frac{324}{25}\\b^2=\frac{36}{25}.16=\frac{576}{25}\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}\left(a;b\right)=\left(-\frac{18}{5};-\frac{24}{5}\right)\\\left(a;b\right)=\left(\frac{18}{5};\frac{24}{5}\right)\end{cases}}\)

=>\(ab=\frac{432}{25}\)

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 25/07/2017 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

Goin chiều dài là a và chiều rộng là b.

Diện tích HCN sẽ là a x b = 108 cm2 

Ta có chiêud dài gấp 3 lần chiều rộng => a = b x 3

Thay a vào diện tích ta có b x b = 36

Ta thấy 36 = 6 x 6. Ngoài ra khồng còn trường hợp khác. Vậy b = 6 => a = 18

Chu vi HCN là: ( 6 + 18 ) x 2 = 48 ( cm )

     Đáp số: 48 cm

Đọc tiếp...
Tạ Thu Huyền 25/07/2017 lúc 11:18
Báo cáo sai phạm

Mình cũng gặp câu này 

Đọc tiếp...
Phạm Ngọc Bích 25/07/2017 lúc 10:42
Báo cáo sai phạm

bài này dễ thế mà ko lam đc

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý Hôm qua lúc 09:35
Báo cáo sai phạm

Để một tổng các số tự nhiên là số lẻ thì số lần xuất hiện số lẻ phải là một số lẻ.

Giả sử trong 10 số n1 , n2 , n3 ,..., n10 có 2k + 1 số lẻ

Vì bình phương số lẻ là số lẻ nên trong tổng S cũng có 2k + 1 số lẻ. Vậy S là một số lẻ.

Từ đó suy ra (S - 1) chia hết cho 2.

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 14/01 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

a) M=x+|x|

TH1: x+x=2x

TH2 : x+(-x)=0

b) N=a+|a|+a+|a|+...+a+|a|

TH1: a+a+a+a+...+a+a ( a có 100 số )

= a.100

TH2: a+(-a)+a+(-a)+...+a+(-a)

= [a+(-a)]+[a+(-a)]+...+[a+(-a)]

=0+0+...+0 = 0.100 = 0

Đọc tiếp...
Trần thị Loan 10/03/2015 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

|x-3| = -|-5+3|

=> |x-3| = -|-2| => |x-3| = -2 => Vô lí vì giá trị tuyệt đối của 1 số luôn lớn hơn hoặc bằng 0

Vậy x = \(\phi\)

Đọc tiếp...
nguyen kieu trang 14/01 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Vì A là số chia 4 dư 2, chia 5 dư 1. Nên số đó chỉ có thể là 26. Vậy 26:20 dư 6 

                Nên A:20 dư 6

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 13/01 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

A chia 4 dư 2 nên A chia 20 dư 2;6;10;14;18

Mà A chia 3 dư 1 nên A chia 20 ko thể dư 2;10;14;18

=> A chia 20 dư 6

Tk mk nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 08/01/2017 lúc 13:58
Báo cáo sai phạm

xét 2 TH

TH1 /x/ = 5 

=> x= 5 và / y/ = 11 => y = 11 

=> x+ y = 5 + 11 = 16

TH2 /x/ = 5=> x= - 5 

và /y/ = 11 => y = -11

=> x + y = - 5 - 11 = -16 

Đọc tiếp...
At the speed of light 08/01/2017 lúc 13:37
Báo cáo sai phạm

Kết quả của bạn ngonhuminh

Đảm bảo 100%

nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Tùng 08/01/2017 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

ta cũng xét 2 TH vì cho x và y cũng dấu 

TH1 / x/ + /y/ = 10 

=> x + y = 10 

TH2 / x/ + /y/ = 10 

=> -x + ( -y) = 10 

=> -x-y = 10 

=> -(x+y) = 10 

=> x+ y = -10

Đọc tiếp...
Trần Khánh Linh 26/12/2016 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Phải gửi số tiền là:832000:0,65=1280000

Đọc tiếp...
Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên 26/12/2016 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Khách hàng phải gửi số tiền vốn là:

     832.000 : 0,65 x 100 = 128.000.000 ( đồng )

                                   Đáp số : 128.000.000 đồng

Đọc tiếp...
Công chúa Ánh Trăng 04/01/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

128000 đồng , k cho mk nha thanks

Đọc tiếp...
Trương Thị Minh Thư 20/03/2015 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của chiều dài sau và trước khi giảm là: 100% -37,5% =62,5%.      
62,5%= 62,5/100=125/200=5/8 (Đưa về ps tối giản)
Vì S không đổi nên dài giảm và rộng tăng là 2 đại  lượng tỉ lệ nghịch.Suy ra tỉ lệ chiều rộng sau so với trước khi tăng là 8/5
8/5=160/100=160%
Vậy chiều rộng tăng: 160%-100% =60%
2/Lãi 37,5% giá bán tức là: bán 100 đồng lãi 37,5 đồng->mua 62,5 đồng
Vậy                                                       lãi  X đồng-> mua 100 đồng
X=100 * 37,5 / 62,5 =60 đồng
Vậy lãi 60% giá mua

Đọc tiếp...
lưu đăng diệu huyền 26/03/2015 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm

Tỉ số phần trăm của chiều dài sau và trước khi giảm là: 100% -37,5% =62,5%.      
62,5%= 62,5/100=125/200=5/8 (Đưa về ps tối giản)
Vì S không đổi nên dài giảm và rộng tăng là 2 đại  lượng tỉ lệ nghịch.Suy ra tỉ lệ chiều rộng sau so với trước khi tăng là 8/5
8/5=160/100=160%
Vậy chiều rộng tăng: 160%-100% =60%
2/Lãi 37,5% giá bán tức là: bán 100 đồng lãi 37,5 đồng->mua 62,5 đồng
Vậy                                                       lãi  X đồng-> mua 100 đồng
X=100 * 37,5 / 62,5 =60 đồng
Vậy lãi 60% giá mua

Đọc tiếp...
Phan Dương Cầm 03/03/2017 lúc 09:58
Báo cáo sai phạm

Công thức tính diện tích là S = a x b
Khi a giảm 37,5% thì còn:
100% - 37,5% = 62,5%
Diện tích sẽ là: 62,5% . a x b
Để có diện tích ban đầu khi b bằng: 1 : 62,5% = 160% 
Hay chiều dài phải tăng thêm 160% - 100% = 60%

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: