Giúp tôi giải toán


Dương Đức Linh 12 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

sai rồi phải là 290 câu mình điền vào violympic đúng mà

babycute 12 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

                                                                       Số lớn nhất trong hai số là:

                                                                          (362-2):(1+4)x4+2=290

                                                                                                      Đấp số:290

HND_Boy Vip Excaliber 12 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

Số thứ nhất sẽ chia hết cho số thứ hai khi tổng 2 số là

362 - 2 = 360 

Số bé là

360 ; 5 = 72

Số lớn ban đầu là 

72 x 4 + 2 = 290

Đáp số : 390

Tran Thi Hong Giang 22 giờ trước (09:52)
Báo cáo sai phạm

Số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau=>  số chia là 102

Thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau => thương = 13

Số dư = 22

Số bị chia là

(102 x 13) + 22 = 1348

Nguyễn Đức Anh 14 giờ trước (17:53)
Báo cáo sai phạm

thanhs

Trà My CTV Hôm qua lúc 23:43
Báo cáo sai phạm

gọi số lớn là abcd, số bé là abc

ta có: abcd+abc=1644 <=> abc.10+d+abc=1644 <=> abc.11+d=1644 <=> abc.11=1644-d

suy ra 1644-d chia hết cho 11

mà d là số tự nhiên nhỏ hơn 9, xét thấy chỉ có d=5 thỏa mãn

ta được : abc.11=1644-5=1639 <=> abc=1639:11=149

vậy số lớn là 1495

Despacito Hôm qua lúc 21:23
Báo cáo sai phạm
Ngo Tung Lam Hôm qua lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Gọi các số cần tìm có dạng : \(\overline{abc}\)

Theo bài ra ta có :

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Có số lượng số là :

5 x 4 x 3 = 60 ( số )

Có 60 số nên ở các hàng : trăm ; chục ; đơn vị thì các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 đều xuất hiện số lần là :

             60 : 5 = 12 ( lần )

Vậy tổng của 60 số đó là :

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 100 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 10 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 1 = 19980

Vậy tổng các số có 3 chữ số lập được từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là : 19980

Siêu sao bóng đá Hôm qua lúc 05:55
Báo cáo sai phạm

Despacito lừa vừa thôi

Không biết làm thì thôi

Trả lời làm gì

chu minh nam 23/09 lúc 07:54
Báo cáo sai phạm

chín trăm :v

Phạm Duy Khánh 11 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

có giá trị là 900

Nguyễn Thị Thu Vân Hôm qua lúc 16:11
Báo cáo sai phạm

có giá trị là 900

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/09 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Nguyen Thi Hue

\(\frac{2}{5}\) của một nửa là : \(\frac{1}{2}\)

\(\frac{2}{5}\)của \(\frac{1}{2}\)là :

\(\frac{1}{2}\div\frac{2}{5}=\frac{5}{4}\)

Đáp số : .....

Siêu sao bóng đá 22/09 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Đổi một nửa = \(\frac{1}{2}\)

\(\frac{2}{5}\)của một nửa là:

\(\frac{1}{2}:\frac{2}{5}=\frac{5}{4}\)

Đ/S: \(\frac{5}{4}\)

Phạm Duy Khánh 11 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{4}\)

Freya 22/09 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Ta có nếu giảm chiều dài 20% và tăng chiều rộng 25% thì chu vi ko đổi tức là 1/5 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng

Coi chiều dài hình chữ nhật đó là 5 phần thì chiều rộng hình chữ nhật đó là 4 phần

Vậy tổng số phần bằng nhau là 4+5=9(phần)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 18:2=9(cm)

Vậy chiều dài hình chữ nhật đó là 9:9.5=5(cm)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 9:9.4=4(cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là 4.5= 20 (cm2)

Phạm Thu Phương 22/09 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

bn tk cko mk 2 cái , mk giải cho

Phạm Duy Khánh 11 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Chào Mừng Các Bạn

Cố Lên CÁC BẠN 23/09 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Giải sai rồi bố

Tran Thi Hong Giang 22/09 lúc 12:03
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc

Thêm số 1 và số 0 vào abc

1abc0 = 90 x abc

10.000 + abc0 = 90 x abc

10.000 + 10xabc = 90 x abc

80 x abc = 10.000

abc = 10.000 : 80 = 125

Ngọc Trân 22/09 lúc 11:07
Báo cáo sai phạm

Ta có 1abc = 9 x abc 
<=> 1000 + abc = 9 x abc 
<=> 1000 = 8 x abc 
<=> abc = 1000 : 8 
<=> abc = 125

Chào Mừng Các Bạn 22/09 lúc 11:09
Báo cáo sai phạm

      Bài giải

Gọi số phải tìm là : abc (a\(\ne\)0)

Nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước số đó ta được số mới là : 1abc

Ta có : abc.9 = 1abc

    =>  abc.9 = 1000 + abc

    => abc.8  = 1000

    => abc     = 1000 : 8

    => abc     = 125

Thử lại : 1125 : 125 = 9

Tran Thi Hong Giang 22/09 lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Gọi số có 3 chữ số là abc

1abc = 9xabc

1000 + abc = 9abc

8xabc = 1000

abc = 125

Số đó là 125

Chào Mừng Các Bạn 22/09 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị

=> Có tất cả : 4.3 = 12 ( số )

Ngọc Trân 22/09 lúc 10:51
Báo cáo sai phạm

19;17;18;98;97;91;78;71;79;89;81;87 có 12 số nha

Ngọc Trân 21/09 lúc 16:40
Báo cáo sai phạm


Người thứ hai nếu khởi hành cùng một lúc sẽ đến B trước   20 – 5 = 15 (phút) = 0,25 (giờ)
Nếu khởi hành cùng lúc mà người thứ nhất đến B thì người thứ hai đã qua khỏi B khoảng cách là  
    36 x 0,25 = 9 (km)
Hiệu vận tốc của 2 người:   36 – 30 = = 6 (km/giờ)
Thời gian người thứ nhất đi từ A đến B là:   9 : 6 = 1,5 (giờ)
Quãng đường AB là:   30 x 1,5 = 45 (km)
Đáp số:  45 km 

Nguyễn Linh Ngọc 21/09 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-\sqrt{121}\right).\left(x^2+1\right)=\)\(0\)

\(\Rightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-\sqrt{121}=0\\x^2+1=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=\\x=\end{cases}}\)

bn tự làm tiếp nha

o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o 20/09 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Despacito làm đúng nhưng hơi dài ( đây là hằng đẳng thức thứ 3 thì chúng ta sẽ áp dụng )

Công thức :  \(A^2-B^2\)\(=\)\(\left(A-B\right)\left(A+B\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\left(a^2-b\right)\left(a^2+b\right)=a^4-b^2\)

Despacito 20/09 lúc 19:37
Báo cáo sai phạm

\(\left(a^2-b\right)\left(a^2+b\right)=a^4+a^2b-a^2b-b^2=a^4-b^2\)

Despacito 20/09 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Nguyen Viet Hieu

mk lam dai la de ban bin bin de hieu thoi

zzz_Thúy_Loan_zzz 20/09 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

Đối với một bài nhìn vào bạn không thể liên tưởng đến một cách giải nào thì cách an toàn và sẽ đi thẳng đến đáp số là phân tích các đa thức trong dấu căn rồi rút gọn . Bài này là một trong số đó : 
( x + 1 ) * ( x - 2 )^2 + x^2*( 4 - x ) =13 
<=>(x+1)*(x^2 - 4x + 4) + 4*x^2 - x^3 =13 
<=> x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4 + 4*x^2 - x^3 =13 
<=> x^2 + 4 = 13 
<=> x^2 = 9 
<=> x = 3 hoặc x = -3 
Vậy tập nghiệm S ={ -3;3 }. 

Nguyễn Lê Tiến Huy 19/09/2017 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

Có 625 số

KODOSHINICHI 19/09/2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

đây là toán lớp 5 thì chắc bạn chưa học về chỉnh hợp hay tổ hợp gì đó đâu nhỉ. Mình cũng chưa học, theo mình thì bạn có thể hiểu như thế này: 
1/ số có 3 chữ số thì có dạng abc; trong đó 0<a<10; 0<or=b<or=9; và c cũng giống b 
đề bài cho a, b, c là các số lẻ và khác nhau nên: 
a có 5 lựa chọn (có thể là 1, 3, 5, 7, 9) 
b có 4 lựa chọn (đáng lẽ có 5 nhưng a lấy mất một lựa chọn rồi) 
c có 3 lựa chọn (vì a và b lấy mất 2 lựa chọn rồi) 
vậy sẽ có 5*4*3 số thõa mãn yêu cầu đề bài. 

Vicky Linh Nguyễn 19/09/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

Giá của 1 quả trứng gà hơn giá 1 quả trứng vịt là : 3000 - 2500 = 500 ( đồng )

Vì giá trứng gà cao hơn và sau khi đổi, bác lại phải trả thêm tiền suy ra số trứng gà tăng lên, vì vậy nếu không đổi thì số trứng gà giảm xuống và ít hơn số trứng vịt và số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà.

Giá 1 quả trứng gà hơn 1 quả trứng vịt là 500 đồng, 2 quả trứng gà hơn 2 quả trứng vịt 1000 đồng (dùng phép nhân), mà giá số trứng gà hơn giá số trứng vịt là 7500 đồng nên muốn tìm số trứng gà hơn số trứng vịt bao nhiêu quả ta phải dùng phép chia : 7500 : 500 = 15 ( quả ). Vì trứng vịt nhiều hơn trứng gà nên đây là 15 quả trứng vịt.

Giá 15 quả trứng vịt là : 2500 x 15 = 37 500 ( đồng )

Vậy nếu như số trứng vịt giảm đi 15 quả thì số trứng vịt bằng số trứng gà. Tổng số tiền sau khi giảm là : 175 000 - 37 500 = 137 500 ( đồng )

Coi X là giá số trứng gà ( bằng số trứng vịt ) ta có công thức : Giá 1 quả trứng gà x X + Giá 1 quả trứng vịt x X = ( Giá 1 quả trứng gà + giá 1 quả trứng vịt ) x X = 137 500 ( đồng )

Giá 1 quả trứng gà + giá 1 quả trứng vịt = 3000 + 2500 = 5500 ( đồng )

Dựa vào quy tắc tìm X, X = 137500 : 5500 = 25 ( quả )

Vì số trứng gà không thay đổi nên đáp số là 25 quả, còn nếu đề bải yêu cầu tính trứng vịt thì ta chỉ cần cộng 15 quả đã giảm ban nãy là ra số trứng vịt :

25 + 15 = 40 ( quả )

             Đáp số : 25 quả trứng gà ; 45 quả trứng vịt.

Chúc bạn học tốt ^_^ 

Vũ Trí Dũng 19/09/2017 lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

25 trứng gà

40 trứng vịt

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: