Giúp tôi giải toán và làm văn


Ngô Quang Đạt 1 25/05 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

Hiệp sĩ đã chặt số cái đầu rồng là:

                 5x11=55(cái đầu)

Số cái đầu dã mọc là:

             1x11=11(cái đầu)

Con rồng có số cái đầu là:

            55-11=44(cái đầu)

                     Đáp số :44 cái đầu

  chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Đặng Hữu Hiếu 25/05 lúc 10:05
Báo cáo sai phạm

Mỗi lần chặt được bao nhiêu đầu vậy? 

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung 22/05 lúc 17:31
Báo cáo sai phạm

\(2016+x^∗x=2017\)

\(x^∗x=2017-2016\)

\(x^∗x=1\)

Đọc tiếp...
kudo shinichi 22/05 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

\(2016+x^2=2017\)

\(x^2=2017-2016\)

\(x^2=1\)

\(\Rightarrow\)x=1 hoặc x=-1

Vậy x=1 hoặc x=-1

Đọc tiếp...
Cô Bé Thiên Bình Thùy Linh 22/05 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

2016+x*x=2017

x*x=2017-2016

x*x=1

x=1:2

x=0,5

Đọc tiếp...
o0o đồ khùng o0o 14/01/2017 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Giải 
Nữa số dầu hỏa cân nặng : 
22 - 12 = 10 ( kg ) 
Khi không đựng dầu nặng : 
12 - 10 = 2 ( kg ) 
Đáp số : 2 kg

Đọc tiếp...
CW Hoàng Quân 14/01/2017 lúc 18:43
Báo cáo sai phạm

Nữa số dầu hỏa nặng số kg là :

22 - 12 = 10 kg

Khi ko đựng dầu nặng số kg là :

12 - 10 = 2 kg

Đ/S: ...

Đọc tiếp...
Harry Potter05 02/08/2017 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

Nửa số dầu hỏa cân nặng là:

    22 - 12 = 10 ( kg )

Khi không đựng dầu thì thùng nặng số kg là:

     12 - 10  = 2 ( kg )

         Đ/s: 2 kg

Đọc tiếp...
Phú Quý Lê Tăng 20/05/2018 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=\frac{n^2+3n+3}{2n+1}\).Vì \(D\inℤ\Rightarrow4D\inℤ\)

Ta có \(4D=\frac{4n^2+12n+12}{2n+1}=\frac{\left(2n+1\right)^2+4\left(2n+1\right)+7}{2n+1}=2n+5+\frac{7}{2n+1}\).

Với n nguyên, để 4D là số nguyên thì \(7⋮2n+1\Rightarrow n\in\left\{-4;-1;0;3\right\}\)

Thử lại ta thấy các giá trị nguyên âm của n thỏa mãn là \(n=-4;n=-1\)

Vậy \(n\in\left\{-4;-1\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 31/07/2015 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Các số đó là : 2035 ; 2053 ; 2305 ; 2350 ; 2503 ; 2530

                     3025 ; 3052 ; 3205 ; 3250 ; 3502 ; 3520

                     5023 ; 5032 ; 5203 ; 5230 ; 5302 ; 5320

Tổng các số đó : 

2035 + 2053 + 2305 + 2350 + 2503 + 2530 + 3025 + 3052 + 3205 + 3250 + 3502 + 3520 + 5023 + 5032 + 5203 + 5230 + 5302 + 5320 = 64440

                            Đáp số : 64440

Đọc tiếp...
Đinh Đức Tài 31/07/2015 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

cách giải hợp lí, không rờm rà thì may ra ........

Đọc tiếp...
Nguyen Viet Dat 01/08/2015 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

cac so lap duoc co 3x3x2=18

tong la (2+3+5)x6x1000+(2+3+5)x6x100+(2+3+5)x6x10+(2+3+5)x6=64440

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 01/08/2015 lúc 07:17
Báo cáo sai phạm

Tích đó là:  1 x 2 x 3 x ….x 50. Ta thấy:

+ Nhóm 1 x 2 x 3 x ….x 9 có  1 số chẵn x 5 ( có 1 chữ số 0 tận cùng)

+ Nhóm 10 x 11 x 12 x ...x 19 có 10 và  một số chẵn nhân với 15 ( có 2 chữ số 0 tận cùng)

+ Nhóm 20 x 21 x 22 x ...x 29 có 20 và  24 x 25 = 600 ( có 3 chữ số 0 tận cùng)

+ Nhóm 30 x 31 x 32 x ...x 39 có 30 và  một số chẵn nhân với 35 ( có 2 chữ số 0 tận cùng)

+ Nhóm 40 x 41 x 42 x ...x 49 có 40 và  một số chẵn nhân với 45 ( có 2 chữ số 0 tận cùng)

+ Số 50 nhân với một số chẵn có thêm 2 chữ số 0 tận cùng nữa.

Vậy có tất cả 12 chữ số 0 tận cùng

Đọc tiếp...
top scorer 29/07/2015 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

mk làm cho bn thì bn cug có li-ke cho mk đâu bài trước cug thế

Đọc tiếp...
manh 12/02/2018 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

12 do ban

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 05/07/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hlp lớn là a; cạnh hlp nhỏ là b

=> thể tích hlp lớn là V = a x a x a

Thể tích hlp nhỏ là: V' = b x b x b

Tỉ số thể tích hlp nhỏ : thể tích hlp lớn = \(\frac{V'}{V}=\frac{b\times b\times b}{a\times a\times a}=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{8}{27}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\)

=> \(\frac{b}{a}=\frac{2}{3}\) => \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{3}{2}\) = 1,5 = 150%

Tỉ số phần trăm giữa cạnh hlp lớn : cạnh hlp nhỏ là: 150 %

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Ta có : 8 = 2 x 2 x 2

=> Cạnh hình lập phương bé là : 2

Ta có : 27 = 3 x 3 x 3 

=> Cạnh hình lập phương lớn là : 3

Tỷ số phần trăm là:

          3 : 2 = 150%

              Đáp số : 150%

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16/02/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương lớn là a; cạnh hình lập phương nhỏ là b

=> Thể tích hình lập phương lớn là: V = a . a . a

Thể tích hình lập phương nhỏ là: V' = b . b . b

Tỉ số thể tích hình lập phương nhỏ; thể tích hình lập phương lớn 

\(\frac{V'}{V}=\frac{b\times b\times b}{a\times a\times a}=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{8}{27}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\)

=> \(\frac{b}{a}=\frac{2}{3}\)=>\(\frac{a}{b}=\frac{3}{2}\)= 1,5 = 150%

Tỉ số phần trăm giữa cạnh hình lập phương lớn; hình lập phương nhỏ là 150%

Đọc tiếp...
Đinh quang hiệp 20/05/2018 lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

\(a+b+c=13\Rightarrow\left(a+b+c\right)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=13^2=169\)

\(\Rightarrow85+2ab+2ac+2bc=169\Rightarrow2ab+2ac+2bc=169-85=84\)

\(\Rightarrow ab+ac+bc=42\)

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Linh 20/05/2018 lúc 09:47
Báo cáo sai phạm

a.b.c

18.6,8

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Tiến 02/08/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Đặt số hs nữ là a số hs nam là b

=> a-73 = b+73

=> a - 146 = b, a + b = 848

=>a = (848 + 146): 2 

=> a = 497

Vậy số hs nữ là 497

Đọc tiếp...
đàm anh quân lê 19/05/2018 lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đi 73 học sinh nữ và tăng thêm 73 học sinh nam thì số học sinh nữ là :

848 : 2 = 424 (học snh nam)

Số học sinh nam là :

424 + 73 = 497 (học sinh nữ)

Đáp số: 497 hs nữ

ko cần phải đặt a b chi cho lằng nhằng.làm cách ni là nhanh nhứt

Đọc tiếp...
Cô Gái Yêu Sự Cô Đơn 02/08/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

là 497

tk mik nha

Đọc tiếp...
Công chúa Bạch Kim Ranis 06/09/2017 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số đó là :

        6 x 2 = 12 

Số lớn là :

    ( 98 + 12 ) : 2 = 55

                          Đ/s : 55

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thu Thủy 06/09/2017 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Hiệu của hai số đó là :

6 x 2 = 12 

Vậy số lớn là :

( 98 + 12 ) : 2 = 55

Đáp số : 55

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 06/09/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

hiệu hai số là :

6 x 2 = 12 

số lớn là :

( 98 + 12 ) : 2 = 55 

số bé là :

98 - 55 = 43 

ĐS;..

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 05/07/2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

cuối học kì 1 số hs nữ nhiều hơn số hs nam là:

38-6=32 (hs)

số hs nam bằng số hs toàn trường là:

100%-52%= 48%(hs toàn trường)

tỉ số hs nam và hs nữ là:

48% : 52%= 12/13

số hs nam cuối học kì 1 là:

32: (13-12)*123=384(hs)

số hs nữ cuối học kì 1 là:

384+32= 416(hs)

số hs của trường đầu năm là:

(384+416)-(38+6)=756(hs)

Đọc tiếp...
army bts 23/02/2018 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

Cuối học kì 1 số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:38 - 6 = 32 (h/s)

Số % chỉ số học sinh nam vào cuối học kì 1 là : 100 % - 52% = 48 %

Số % chỉ số học sinh nữ hơn học sinh nam là: 52% - 48% = 4%

=> Số học sinh toàn trường cuỗi học kì 1 là : 32 : 4 x 100 = 800 (h/s)

=> Số học sinh toán trường đầu năm là : 800 - 38 - 6 =756 (h/s)

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 13/02/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

mk ko bt làm

Đọc tiếp...
o0o đồ khùng o0o 05/01/2017 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

đổi : 1,5 = 3/2

 2,5 = 5/2

ta có sơ đồ :

số thứ nhất : |===|===|===|

số thứ hai : |===|===|                              tổng : 1640

 số thứ ba : |===|===|===|===|===|

tổng số phần bằng nhau là :

3 + 2 + 5 = 10 ( phần )

số thứ ba là :

1640 : 10 x 5 = 820

Đáp số : 820 

Đọc tiếp...
Phạm Thị Hương Giang 08/01/2017 lúc 08:08
Báo cáo sai phạm

số thứ ba là 820

chúc các bạn học giỏi

tết vui vẻ

Đọc tiếp...
Trần Quỳnh Lưu 05/01/2017 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

820 nhé 
k cho mik nha ^_^

Đọc tiếp...
nguyễn lê huy hoàng 17/05/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

x3 + y3 = 35

Đọc tiếp...
mi ni on s 17/05/2018 lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

       \(\left(x+y\right)^2=3^2\)

\(\Leftrightarrow\)\(x^2+y^2+2xy=9\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-\left(x^2+y^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\)\(2xy=9-13=-4\)

\(\Leftrightarrow\)\(xy=-2\)

     \(x^3+y^3=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)=45\)  (thay các giá trị vào: x+y=3;  x2+y2=13;  xy=-2)

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 11/11/2016 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Ta thấy .

7/9 = 14/18

Vậy ta có :

14 + 1 = 15

18 + 1 = 19

Vậy a = 1

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 17/07/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

Ta thấy: 7/9 = 14/10

Vậy ta có: 14 + 1 = 15

                18 + 1 = 19

Vậy ta kết luận: a = 1

Đọc tiếp...
Phú Quý Lê Tăng 15/05/2018 lúc 17:46
Báo cáo sai phạm

\(50x^2+25x-3=50x^2+30x-5x-3=\left(10x-1\right)\left(5x+3\right)=\left(Cx+D\right)\left(Ax+B\right)\)

Vì \(D=-1\)nên ta có \(C=10;A=5;B=3\)

Do đó \(P=\left(\frac{C}{A}-B\right)\cdot D^{2017}=-1\cdot\left(\frac{10}{5}-3\right)=-1\cdot-1=1\)

Đọc tiếp...
BTLD Nguyễn Thị Như Trang 05/08/2016 lúc 15:50
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài , nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số cần tìm ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 2714.

Vậy hiệu 2 số là : 2abc - abc = 2000

Số cần tìm là : (2714-2000):2=357

Đáp số : 357

Đọc tiếp...
Đỗ Thu Trà 05/08/2016 lúc 15:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là abc . Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì ta được số mới là 2abc

Ta có:

abc + 2abc = 2714

abc + 2000 + abc = 2714

abc x 2 + 2000 = 2714

abc x 2 = 2714 - 2000

abc x 2 = 714

abc = 714 : 2

abc = 357

Vậy số cần tìm là 357

Đọc tiếp...
Trần Viên Như 14/04/2018 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm
Hoa Thiên Cốt 27/07/2017 lúc 14:11
Báo cáo sai phạm

X x 2 + X x 3 +X x 4 + x =2130

X x ( 2 + 3 + 4 + 1 ) = 2130

X x          10             = 2130

X                              = 2130 : 10

X                              = 213

Bài này cô giáo mình cho làm ở lớp học thêm nhưng mỗi tội là không phải có mỗi một bài ấy mà có 1 tờ mình được 9,5 điểm . Chúc bạn học giỏi nha bye 

Đọc tiếp...
0o0 Lạnh_ Lùng_Là_Vậy 0o0 27/07/2017 lúc 14:12
Báo cáo sai phạm

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 5 + x = 2130

\(\Leftrightarrow\) X x ( 2 + 3 + 4 + 5 + 1 ) = 2130

\(\Rightarrow\) 15x = 2130

\(\Rightarrow\)     x = 2130 : 15  

\(\Rightarrow\)     x = 142

Vậy x = 142

Đọc tiếp...
Vũ Thị Hương Giang 16/12/2016 lúc 20:12
Báo cáo sai phạm

Ta có  : X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 5 + x = 2130

<=> X x (2 + 3 + 4 + 5 + 1) = 2130

=> 15x = 2130 

=> x = 2130 : 15

=> x = 142

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: