Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thị Tuyết Ngân 4 tháng 7 2017 lúc 11:01
Báo cáo sai phạm

a) Dãy số có: (2016 - 6) / 10 + 1 = 202 (số hạng)

b) Từ 1 ---> 9 có 9 chữ số

Từ 10 ---> 99 có 180 chữ số (tự tính)

Từ 100 ---> 999 có 1800 chữ số

Từ 1000 ---> 2016 có 4068 chữ số

Tổng số chữ số trong dãy là: 9 + 180 + 1800 + 4068 = 6057 (chữ số)

c) Số thứ 100 trong dãy là: (100 - 1) * 10 + 6 = 996

d) Số thứ 50 trong dãy là: (50 - 1) * 10 + 6 = 496

Xét chữ số 6 ở hàng đơn vị: mỗi số trong dãy đều có ---> có 50 chữ số 6 ở hàng đơn vị

Xét chữ số 6 ở hàng chục: có các số: 66; 166; 266; 366; 466 ---> có 5 chữ số 6 ở hàng chục

-----> Có 50 + 5 = 55 chữ số 6

e) Số thứ 50 hơn số thứ nhất là: 496 - 6 = 490

f) Tên mình là Ngân, biệt danh là MonsterLeyki ^^

g) Xét chữ số 6 ở hàng đơn vị: mỗi số trong dãy đều có ---> có 202 chữ số 6 ở hàng đơn vị

Xét chữ số 6 ở hàng chục: cứ cách 100 đơn vị có 1 chữ số và chữ số cuối ở số 1966 ---> có 20 chữ số 6 ở hàng chục

Xét chữ số 6 ở hàng trăm: có ở các số: 606 -----> 696 và 1606 -----> 1696 ---> có 20 chữ số 6 ở hàng trăm

Vậy có tất cả: 202 + 20 + 20 = 242 chữ số 6

h) Đã kết bạn từ lâu lắm rồi ^^

Đúng thì k, sai thì sửa, k k thì thôi vì ta đã là bạn, hihi

Đọc tiếp...
Phan Anh Thư 22 tháng 10 2016 lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

Có số chữ số là :

đầu tiên ta lấy số cuối - số đầu

ở đây số cuối là 2016 số đầu là 16 ta sẽ lấy 2016 - 16 sau đó ta xem có bao nhiêu khoảng cách ở đây có 10 khoảng cách ta sẽ lấy 2016 - 16 : 10 + 1 = 201 ( chữ số ) 

Ở đây + với 1 vì mình phải cộng số mà là 2016 đấy nhé !

Không hiểu chỗ nào cứ nói với mình nhé !!

Goodbye  Nguyễn Huỳnh Phương Uyên nhé cố gắng học giỏi nhé !!

Đọc tiếp...
Trịnh Văn Đại 21 tháng 10 2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

                       Giải

Dãy số trên có số chữ số là

    (2016-16):10+1=201(số)

                       Đáp số :201 số

Đọc tiếp...
hoang thi hong nhung 20 tháng 11 2016 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

ư dap an la 201 do 

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 18 tháng 11 2016 lúc 16:18
Báo cáo sai phạm

Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016?
Trả lời: Có 1008 số lẻ

Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2016?
Trả lời: Có 1008 số lẻ

Số lẻ lớn nhất thỏa mãn : 2015

Số lẻ nhỏ nhất thỏa mãn : 1

Số số lẻ : ( 2015 - 1 ) : 2 + 1 = 1008 ( số )

Đọc tiếp...
At the speed of light 18 tháng 11 2016 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

Số lẻ lớn nhất nhỏ hơn 2016 là: 2015

Số lẻ bé nhất nhỏ hơn 2016 là: 1

Có tất cả các số lẻ nhỏ hơn 2016 là:

(2015-1):2 + 1 = 1008(số)

Đáp số: 1008 số

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn bạn nhiều

Đọc tiếp...
le ngoc mai 30 tháng 11 2016 lúc 8:40
Báo cáo sai phạm

Số các số lẻ nhỏ hơn 2016 là :

( 2015 - 1 ) : 2 + 1 =1008

 ĐS : 1008

Trả lời : Có 1008 số lẻ nhỏ hơn 2016

Đọc tiếp...
At the speed of light 24 tháng 12 2016 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của tích A là:

(363 - 3) : 20 + 1 = 19 (số số hạng)

Tích A có 19 số số hạng. Nhóm 4 chữ số tận cùng vào 1 nhóm ta được chữ số tận cùng là 1 vì: 3 x 3 x 3 x 3 = 81

Ta có: 19 : 4 = 4 (dư 3)

\(\Rightarrow\)Tích A có chữ số tận cùng là 7 vì: 1 x 3 x 3 x 3 = 7

Đọc tiếp...
ngonhuminh 24 tháng 12 2016 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Số thừa số của a là 19 số.

Số tận cùng là: 3^19<=>  3.(3^2)^9<=>3.9.1<=>27<=>7

A tận cùng là 7

Đọc tiếp...
︵²⁰⁰⁷D❍OლK¡ղɕ.ɦʊლ=ε/̵͇̿̿/\'̿\'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 9 tháng 1 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

dãy số có: (363-3)/20+1=19 số

=>3^19=1162261467

=>7 là chữ số tận cùng

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 2 tháng 1 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

1 lít dầu cân nặng :

7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg là :

10,64 : 0,76 = 14  ( l )

Đáp số : 14 l

Mk nhanh nhất đó 

Đọc tiếp...
Askaban Trần 2 tháng 1 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng là:

      7,904:10,4=0,76[kg]

Số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 là:

        0,64:0,76=14[lít dầu]

               Đáp số:14 l dầu

k cho mình nha !

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 2 tháng 1 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng số kg là :

  7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

10,64 kg có số lít dầu là :

  10,64 : 0,76 = 14 ( lít )

           Đáp số : 14 lít

Đọc tiếp...
๖ۣۜ๖ۣۜTɾầη ๖ۣۜTɾυηɠ ๖ۣۜHĭếυ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ )ッ 8 tháng 1 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a

Nếu a = 0 hoặc 1 dễ dàng thấy không thỏa mãn

Nếu a > 2 thì a luôn viết được dưới dạng lũy thừa của 1 hay nhiều số nguyên tố Nếu a = xy (x nguyên tố; y > 0)

Do a có 8 ước nên y + 1 = 8 => y = 7 a nhỏ nhất nên x nguyên tố nhỏ nhất => x = 2 => a = 27 = 128

Nếu a = xy.zk (x;z nguyên tố; y;k > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1) = 8 a nhỏ nhất nên y; k nhỏ nhất

Không mất tính tổng quát ta giả sử y > k dễ dàng tìm được y = 3; k = 1 a nhỏ nhất nên x; z nguyên tố nhỏ nhất => x = 2; z = 3 hoặc x = 3; z = 2

Giá trị của a lần lượt là 24; 54

Nếu a = xy.zk.cb (x;z;c nguyên tố; y;k;b > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1)(b + 1) = 8 Ta tìm được y = k = b = 1 thỏa mãn a nhỏ nhất nên x; z; c nhỏ nhất Dễ dàng tìm được a = 21.31.51 = 30 Nếu a = xy.zk.cb.mn... (x;z;c;m;... nguyên tố; y;k;b;n... > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1)(b + 1)(n + 1)... = 8 Trong các số y;k;b;n;... luôn tìm được 1 số = 0, vô lý

Vậy số nhỏ nhất cần tìm là 24

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 8 tháng 1 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mọi người nhiều!

Đọc tiếp...
Vũ Quang Hiếu 8 tháng 1 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

nếu ko có ước nguyên âm thì là 24, còn nếu có ước nguyên âm thì là 8

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Tai 3 tháng 12 2019 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Ta có:

2(x-1/2)^2=1/8

(x-1/2)^2=1/16

x-1/2=1/4<=>x=3/4

x-1/2=-1/4<=>x=1/4

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: