Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Duy Khang 07/03/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Giải

Lượng công việc còn lại là :

   120 x ( 20 - 5 ) = 1800

Số gạo còn lại đủ ăn trong :

   1800 : ( 120 + 30 ) = 12 ( ngày )

Đ/s : 12 ngày

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phương 11/04/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

12 ngay minh lam roi 100%

Đọc tiếp...
Dao THu Ngoc 04/11/2016 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

số công viecj còn lai la

120*(20-5)=1800

số gạo đủ ăn trong

1800:(120+30)=12 ngày

Đọc tiếp...

Bài thi số 2

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

 19:34

Fill in the blank with the suitable number

Câu 1:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people are there in total after 2 years?
Answer:  people.

Câu 2:
Find the value of y such that y - 305 = 545.
Answer: y = 

Câu 3:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 8cm, b = 6cm, c = 6cm?
Answer: The perimeter of the triangle is  cm.

Câu 4:
A fund received 75500000 VND on the first day, 85950000 VND on the second day and 14500000 VND on the third day. How much money did the fund receive altogether?
Answer: The fund received  VND altogether.

Câu 5:
The sum of the ages of the father and his son is 58. The father is 38 years older than his son. How old is the father?
Answer: The father is  years old.

Câu 6:
The perimeter of a rectangle is 32cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
Answer: Its area is  .

Câu 7:
The sum of the ages of the mother and her son is 60. The mother is 38 years older than her son. How old is the mother?
Answer: The mother is  years old.

Câu 8:
In a café, there were 267 adults and 123 teenagers. If each of them spent 8 dollars then they spent  dollars in all.

Câu 9:
If A - B = 8 and the average of A and B is 7 then A = 

Câu 10:
On a Christmas tree, there are 45 glass stars and 26 golden balls. Each glass star costs 4 dollars while a golden ball costs 3 more dollars than a glass star. What is the total cost of the glass stars and golden balls?
Answer: The total cost is  dollars.

đây là đề thi toán tiếng anh lớp 4 vòng 6 đó!

 

 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 04/11/2018 lúc 13:05

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Duong Trang 21/12/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 5406

Câu 2 : 850

Câu 3 : 20

Câu 4 : 107950000

Câu 5 : 48

Câu 6 : 60

Câu 7 : 49

Câu 8 : 3120

Câu 9 : 11

Câu 10 : 362

Đọc tiếp...
Thủy Tinh Sát Thủ 08/03/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

câu 4 107950000

Đọc tiếp...
Jenny 13/01/2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

ban tra chi vay

Đọc tiếp...

 bài 1: có tất cả bao nhiêu số chẵn lớn hơn 130 và bé hơn 234?   

Bài 2:người ta trồng cây 2 b ên đường 1 đoạn đường dài 16 m, cứ 2m trồng 1 cây và 2 đầu đường đều có cây . Hỏi cần bao nhiêu cây để trồng?                                                                                                                                                                                                                   Bài 3: Tính                                                                                                                                                                                                           1-2+3-4+5-6+7..........-19+20                                                                                                                                                                                Bài 4: Tìm x,biết:                                                                                                                                                                                                  x x 3+ x x2=30

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
phankhanhha 12/11/2018 lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

các bạn ơi mình hiểu rồi

Đọc tiếp...
Lâm minh thư 04/11/2018 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

tháng 6 có ngày chủ nhật là ngày 17 .Chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày 3 .Chúc bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Linhtsuki 04/11/2018 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

    Ngày chủ nhật của tuần này sẽ cách ngày chủ nhật của tuần sau là 7 ngày.

=> Chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày 3 . ( vì 17 -7-7=3)

Đọc tiếp...
Tomori Nao 15/02/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Trong 1 giờ, vòi thứ nhất chảy: 1 : 9 = \(\frac{1}{9}\)

Trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy:

               1 : 6 = \(\frac{1}{6}\)

Trong 1 giờ, cả hai vòi đều chảy:

        \(\frac{1}{9}\)\(\frac{1}{6}\)\(\frac{5}{18}\)

Cả hai vòi cùng chảy thì số phần bể còn lại sau số giờ:

                  (1 - \(\frac{1}{3}\)) : \(\frac{5}{8}\)\(\frac{12}{5}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Anh 06/03/2017 lúc 17:47
Báo cáo sai phạm

12/5 nha bạn 

nhớ k cho mink nha

Đọc tiếp...
Mai Linh 27/10/2016 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

1 giờ vòi thứ 1 chảy là : 1 : 9 = 1/9
1 giờ vòi thứ 2 chảy là : 1 : 6 = 1/6
1 giờ cả hai vòi chảy được là : 1/9 + 1/6 = 5/18
cả hai vòi cùng chảy số phần bể còn lại sau số giờ là : (1-1/3) : 5/18 = 12/5
                                   Đ/S :12/5
                    Mình ko chắc chắn là đúng đâu nha ! 

Đọc tiếp...
vuphuonhanh 04/11/2018 lúc 12:30
Báo cáo sai phạm

Số bé nhất có 2 chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 2 là : 20

Đọc tiếp...
nghiêm thị vân anh 03/11/2018 lúc 12:59
Báo cáo sai phạm

số đó là 20 vì 2-0=2 và 2 và 0 là số nhỏ nhất nếu là 1 thì sẽ không có hiệu bằng 2

Đọc tiếp...
Lưu Đức Mạnh 23/06/2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

A B C D E H

Trên mặt phẳng bờ là đường thẳng BC chứa điểm A vẽ  \(\Delta EBC\)đều. Gọi H là giao điểm của AE và CD.

Xét \(\Delta ABC\)cân tại A có \(\widehat{BAC}=20^o\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=80^o\)

Ta có: 

\(\widehat{ECD}=\widehat{ACB}-\widehat{ECB}-\widehat{ACD}\)

\(\widehat{ECD}=80^o-60^o-10^o=10^o\)

Xét  \(\Delta AEB\) và \(\Delta AEC\)ta có:

AE là cạnh chung

AB = AC ( \(\Delta ABC\)cân tại A)

EB = EC ( \(\Delta EBC\)đều)

\(\Rightarrow\)\(\Delta AEB=\Delta AEC\left(c-c-c\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{EAB}=\widehat{EAC}\)(2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow\)AE là tia phân giác của \(\widehat{BÃC}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{EAB}=\widehat{EAC}=\frac{\widehat{BAC}}{2}=\frac{20^o}{2}=10^o\)

Ta có:

\(\widehat{HAC}=\widehat{HCA}\left(=10^o\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\Delta HAC\)cân tại H

\(\Rightarrow\)\(HA=HC\)

Xét \(\Delta HAD\)và \(\Delta HCE\) TA CÓ:

\(HA=HC\left(cmt\right)\)

\(\widehat{AHD}=\widehat{CHE}\) ( 2 góc đối đỉnh)

\(\widehat{DAH}=\widehat{ECH}\left(=10^o\right)\)

\(\Rightarrow\)\(\Delta HAD=\Delta HCE\left(g-c-g\right)\)

\(\Rightarrow\)\(AD=EC\)(2 cạnh tương ứng)

Mà \(EC=BC\)\(\Delta EBC\)đều)

Nên \(AD=BC\)

Mặt khác \(BC=2cm\left(gt\right)\)

\(\Rightarrow\)\(AD=2cm\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: