Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Văn A 17 tháng 3 2015 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là ab

Ta có:ab0=ab+4212

         ab*10=ab+4212

         ab*9=4212(bớt 2 vế đi ab)

         ab=4212:9

         ab= 468

Đọc tiếp...
hoang tien duy 14 tháng 2 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

Trả lời.............

=486

..............học tốt...............

Đọc tiếp...
Nguyễn Trương Ngọc Thi 4 tháng 8 2016 lúc 16:07
Báo cáo sai phạm

Ta có: số thứ nhất+số thứ hai+số thứ ba=số thứ ba+1458

=>số thứ nhất+số thứ hai=1458

Mà số thứ hai kém số thứ nhất 234 đơn vị suy ra số thứ hai là:

              (1458-234):2=612

Số thứ nhất là:

              1458-612=846

Số thứ ba có giá trị bất kì

Vậy số thứ nhất là 846

       số thứ hai là 612

       số thứ ba có giá trị bất kì

Đọc tiếp...
Nguyễn Trương Ngọc Thi 4 tháng 8 2016 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

Đề \(đúng\) đó ko sai đâu

Đọc tiếp...
Trần Trương Quỳnh Hoa 4 tháng 8 2016 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

đề sai

Đọc tiếp...
Yubi 6 tháng 6 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

Giả sử trong 7  điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng thì có 7.6/2=21 ( đường thẳng)

trong 4 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng thì  có 4.3/2 = 6 (đường thẳng)

trong 7 điểm có 7 điểm thẳng hàng có 1 đường thẳng

vậy số đường thẳng kẻ được là

21-6+1=16 (đường thẳng)

Đọc tiếp...
witch roses 6 tháng 6 2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

giả sử trong 7  điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng thì có 7.6/2=21 ( đường thẳng)

trong 4 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng thì  có 4.3/2 = 6 (đường thẳng)

trong 7 điểm có 7 điểm thẳng hàng có 1 đường thẳng

vậy số đường thẳng kẻ được là

21-6+1=16(đường thẳng)

Đọc tiếp...
candy 13 tháng 2 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

Nguyễn Trọng Đạt đúng đấy mình bấm lộn! sorry !

Đọc tiếp...
Nguyễn Trọng Đạt 13 tháng 2 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Vì hiệu bằng 1/5 số bé nên nếu coi hiệu là 1 phần thì số bé là 5 phần .Khi đó số lớn ứng với:

           5+1=6(phần)

Vậy tổng 35.75 ứng với số phần là:

          5+6=11(phần)

Giá trị một phần là:

           35.75:11=3.25

Vậy số bé là:3.25x5=16.25

Số lớn là:3.25x6=19.5

hok tốt:))

Đọc tiếp...
candy 13 tháng 2 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nha !!

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 27 tháng 12 2016 lúc 12:43
Báo cáo sai phạm

Nếu xóa chữ số hàng đơn vị của số lớn ta được số bé nên số lớn gấp 10 lần số bé

Ta có : 327 : 11 = 29 dư8

Số lớn là : 29 x 10 + 8 - 298

Số bé là :

327 - 298 = 29

Hiệu 2 số là :

298 - 29 = 269

Đáp số ; 269

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Huyền 27 tháng 12 2016 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

269

ai tk mk

mk tk lại

mk hứa

yên tâm

Đọc tiếp...
Người lạnh lùng 29 tháng 12 2016 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

bài đấy mà cũng phải hỏi 

ai tk mk mk tk lại cho yên tâm

Đọc tiếp...
Despacito 24 tháng 9 2017 lúc 21:23
Báo cáo sai phạm

mk luoi lam lam. Link ne:

Câu hỏi của Trần Nhật Quỳnh - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Ngo Tung Lam 24 tháng 9 2017 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Gọi các số cần tìm có dạng : \(\overline{abc}\)

Theo bài ra ta có :

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

Có số lượng số là :

5 x 4 x 3 = 60 ( số )

Có 60 số nên ở các hàng : trăm ; chục ; đơn vị thì các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 đều xuất hiện số lần là :

             60 : 5 = 12 ( lần )

Vậy tổng của 60 số đó là :

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 100 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 10 + ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) x 12 x 1 = 19980

Vậy tổng các số có 3 chữ số lập được từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 là : 19980

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá 25 tháng 9 2017 lúc 5:55
Báo cáo sai phạm

Despacito lừa vừa thôi

Không biết làm thì thôi

Trả lời làm gì

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 28 tháng 8 2015 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm nhỏ hơn 2013.Vì là số lớn nhất nên số đó có 4 chữ số

Gọi số đó là abcd

Theo đề bài abcd + a + b + c + d = 2013

=> abcd < 2013 . Do đó, a= 1 hoặc a = 2

a = 2 => 2bcd + 2 + b + c +d = 2013 

=> 2000 +  bcd + 2+ b + c + d = 2013

=> bcd + b + c + d = 11

=> bcd < 11 => b = 0 ; cd  < 11 . không có chữ số c; d thỏa mãn để cd + c + d = 11

Vậy a = 1

=> 1bcd + 1 + b + c +d = 2013

=> bcd + b + c + d = 1012

Vì b + c + d lớn nhất bằng 9+ 9 + 9 = 27 nên bcd nhỏ nhất là 1012 - 27 = 985

=> b = 9 

=> 9cd + 9 + c + d = 1012

=> cd + c+ d = 103

c+d lớn nhất là 18 nên cd nhỏ nhất là: 103 - 18 = 85 => c = 8 hoặc 9

c = 8 => 8d + 8 + d = 103 => d + d = 15 ( loại)

=> c = 9 => 9d + 9+d = 103 => d + d = 4 => d = 2

Vậy số đó là 1992

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 8 tháng 10 2016 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Tìm số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện :  

Số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 2013 . Số đó là :

Số cần tìm nhỏ hơn 2013.Vì là số lớn nhất nên số đó có 4 chữ số

Gọi số đó là abcd

Theo đề bài abcd + a + b + c + d = 2013

=> abcd < 2013 . Do đó, a= 1 hoặc a = 2

a = 2 => 2bcd + 2 + b + c +d = 2013 

=> 2000 +  bcd + 2+ b + c + d = 2013

=> bcd + b + c + d = 11

=> bcd < 11 => b = 0 ; cd  < 11 . không có chữ số c; d thỏa mãn để cd + c + d = 11

Vậy a = 1

=> 1bcd + 1 + b + c +d = 2013

=> bcd + b + c + d = 1012

Vì b + c + d lớn nhất bằng 9+ 9 + 9 = 27 nên bcd nhỏ nhất là 1012 - 27 = 985

=> b = 9 

=> 9cd + 9 + c + d = 1012

=> cd + c+ d = 103

c+d lớn nhất là 18 nên cd nhỏ nhất là: 103 - 18 = 85 => c = 8 hoặc 9

c = 8 => 8d + 8 + d = 103 => d + d = 15 ( loại)

=> c = 9 => 9d + 9+d = 103 => d + d = 4 => d = 2

Vậy số đó là 1992

Đọc tiếp...
Lê Hải Hoàng 6 tháng 11 2016 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

sai hết phải là 2010

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 8 tháng 11 2016 lúc 18:36
Báo cáo sai phạm

2 lần tổng hai số tự nhiên : 237 x 2 = 474

3 lần số thứ 2 : 759 - 474 = 285

Số thứ 2 là : 285 : 3 = 95

Số thứ nhất là : 237 - 95 = 142

Đọc tiếp...
nguyển lê khánh linh 17 tháng 11 2016 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

đáp án là 142 nhé bạn

Đọc tiếp...
Thảo love Joyce Chu vs Karry 15 tháng 11 2016 lúc 18:59
Báo cáo sai phạm

điên à Kudo Shinichi

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Hiệp 6 tháng 2 2017 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

240 đúng đó !

k mình nha !

Đọc tiếp...
Lê Thị Hương Giang 20 tháng 2 2017 lúc 20:15
Báo cáo sai phạm

lượng nước muối có trong 400 gam nước biển là:       400*4:100=16(kg)

cứ 100g nước biển thì có 2,5%muối

16g muối cần số nước là:          100:2,5*16=640(g)

lượng nước phải thêm là:            640-400=240(g)

Đ/S:240g nước lã

Đọc tiếp...
Đỗ Thanh Hải 6 tháng 2 2017 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Lượng nước muối có trong 400 gam nước biển là : 

               400x4 : 100 = 16 (kg)

Cứ 100 g nước biển có 2 % muối

 16 g muối cần số nước là : 

100 : 2 x 16 = 800 (g)

Lượng nước phải thêm là : 

 800 - 400 = 400 (g)

Đáp số : 400 g

Đọc tiếp...
TFBOYS 15 tháng 1 2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm
Nghĩa Nam Lê 15 tháng 1 2017 lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

số đó la 4947300

Đọc tiếp...
nguyen huu 15 tháng 1 2017 lúc 11:11
Báo cáo sai phạm

4947300 nha bn

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: