Giúp tôi giải toán và làm văn


Murad đồ thần đao 13 tháng 1 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

Mk làm khác

Gọi số thứ 1 là a; số thứ 2 là b vậy ta có:

a+b=65 (1)

ax2+bx5=184 (2)

Ta có biểu thức (3) là:

ax2+bx2=65x2=130 (3)

Ta lấy (2)-(3)=bx3=54

Số thứ 2 là:54:3=18

Số thứ 1 là:65-18=47

              Đ/s:47

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ๖ۣۜŸěů❤๖ۣۜĐǔơṋǥ❤๖ۣۜǦȉ❤๖ۣۜŤäṁ❤๖ۣۜÑäŷ༉ 13 tháng 1 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần và số thứ 2 gấp lên 5 lần nghĩa là:

Số thứ nhất gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới.

Hay tổng ban đầu gấp 2 lần cộng số thứ 2 gấp 3 lần ta được tổng mới là: 184

Tổng của hai số khi cả hai số gấp 2 lần là:

65×2=13065×2=130

Ba lần số thứ hai là:

184−130=54184−130=54

 Số thứ 2 là:

54:3=1854:3=18

Số thứ nhất là:

 65−18=4765−18=47

 Đáp số: Số thứ nhất là 47

/ MK KO CHẮC LÉM /

Đọc tiếp...
_ Nɠυүêη _ 13 tháng 1 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Gấp số thứ 1 lên 2 lần và số thứ 2 gấp lên 5 lần tức là :

- Số thứ 1 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới là 184

- Hay tổng ban đầu gấp lên 2 lần cộng số thứ 2 gấp lên 3 lần ta được tổng mới là 184

Tổng của 2 số khi cả 2 số đều gấp lên 2 lần là :

     65 x 2 = 130 

3 lần số thứ 2 là :

     184 - 130 = 54

\(\Rightarrow\)Số thứ 2 là :

             54 : 3 = 18

\(\Rightarrow\)Số thứ 1 là :

              65 - 18 = 47

Vậy.....

Đọc tiếp...
At the speed of light 24 tháng 12 2016 lúc 13:39
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của tích A là:

(363 - 3) : 20 + 1 = 19 (số số hạng)

Tích A có 19 số số hạng. Nhóm 4 chữ số tận cùng vào 1 nhóm ta được chữ số tận cùng là 1 vì: 3 x 3 x 3 x 3 = 81

Ta có: 19 : 4 = 4 (dư 3)

\(\Rightarrow\)Tích A có chữ số tận cùng là 7 vì: 1 x 3 x 3 x 3 = 7

Đọc tiếp...
ngonhuminh 24 tháng 12 2016 lúc 13:41
Báo cáo sai phạm

Số thừa số của a là 19 số.

Số tận cùng là: 3^19<=>  3.(3^2)^9<=>3.9.1<=>27<=>7

A tận cùng là 7

Đọc tiếp...
︵²⁰⁰⁷D❍OლK¡ղɕ.ɦʊლ=ε/̵͇̿̿/\'̿\'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ 9 tháng 1 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

dãy số có: (363-3)/20+1=19 số

=>3^19=1162261467

=>7 là chữ số tận cùng

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 2 tháng 1 2017 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

1 lít dầu cân nặng :

7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

Có số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg là :

10,64 : 0,76 = 14  ( l )

Đáp số : 14 l

Mk nhanh nhất đó 

Đọc tiếp...
Askaban Trần 2 tháng 1 2017 lúc 17:24
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng là:

      7,904:10,4=0,76[kg]

Số lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 là:

        0,64:0,76=14[lít dầu]

               Đáp số:14 l dầu

k cho mình nha !

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 2 tháng 1 2017 lúc 17:26
Báo cáo sai phạm

1l dầu cân nặng số kg là :

  7,904 : 10,4 = 0,76 ( kg )

10,64 kg có số lít dầu là :

  10,64 : 0,76 = 14 ( lít )

           Đáp số : 14 lít

Đọc tiếp...
๖ۣۜ๖ۣۜTɾầη ๖ۣۜTɾυηɠ ๖ۣۜHĭếυ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ )ッ 8 tháng 1 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là a

Nếu a = 0 hoặc 1 dễ dàng thấy không thỏa mãn

Nếu a > 2 thì a luôn viết được dưới dạng lũy thừa của 1 hay nhiều số nguyên tố Nếu a = xy (x nguyên tố; y > 0)

Do a có 8 ước nên y + 1 = 8 => y = 7 a nhỏ nhất nên x nguyên tố nhỏ nhất => x = 2 => a = 27 = 128

Nếu a = xy.zk (x;z nguyên tố; y;k > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1) = 8 a nhỏ nhất nên y; k nhỏ nhất

Không mất tính tổng quát ta giả sử y > k dễ dàng tìm được y = 3; k = 1 a nhỏ nhất nên x; z nguyên tố nhỏ nhất => x = 2; z = 3 hoặc x = 3; z = 2

Giá trị của a lần lượt là 24; 54

Nếu a = xy.zk.cb (x;z;c nguyên tố; y;k;b > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1)(b + 1) = 8 Ta tìm được y = k = b = 1 thỏa mãn a nhỏ nhất nên x; z; c nhỏ nhất Dễ dàng tìm được a = 21.31.51 = 30 Nếu a = xy.zk.cb.mn... (x;z;c;m;... nguyên tố; y;k;b;n... > 0) Do a có 8 ước nên (y + 1)(k + 1)(b + 1)(n + 1)... = 8 Trong các số y;k;b;n;... luôn tìm được 1 số = 0, vô lý

Vậy số nhỏ nhất cần tìm là 24

Đọc tiếp...
Trần Thị Mạnh 8 tháng 1 lúc 22:29
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn mọi người nhiều!

Đọc tiếp...
Vũ Quang Hiếu 8 tháng 1 lúc 21:51
Báo cáo sai phạm

nếu ko có ước nguyên âm thì là 24, còn nếu có ước nguyên âm thì là 8

Đọc tiếp...
nguyễn tuấn tú 15 tháng 11 2016 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

con co so tuoi nam nay la

27/ 5 -2 *2 = 18

con sinh nam 

2016-18=1998

dap so 1998

Đọc tiếp...
hoang phuc 15 tháng 11 2016 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

1998

bạn nhé

tk nha@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LOL

Đọc tiếp...
Lê Mai Phương 15 tháng 11 2016 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

thank you nguyen anh tu va le anh tu

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 6 tháng 8 2015 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

A = 1,2 + 2,3 + 3,4 + ...+ 97,98 + 98,99 + 99,100

= (1 + 2+ 3+ ..+ 97 + 98 + 99) + (0,2 + 0,3 + 0,4 + ...+ 0,98 + 0,99 + 0,100)

Tính 1 + 2+ 3+ ..+ 97 + 98 + 99 = (1+99) x 99 : 2 = 4950

Tính 0,2 + 0,3 + 0,4 + ...+ 0,98 + 0,99 + 0,100 

= (0,100 + 0,2 + 0,3 +... + 0,9) + (0,10 + 0,11 + ...+ 0,99)

= (0,1+ 0,9) x 9  : 2 + (0,10 + 0,99) x 90 : 2 = 4,5 + 49,05 = 53,55

Vậy A = 4950 + 53,55 = 5003,55

Đọc tiếp...
LÊ MỸ LINH 6 tháng 8 2015 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Số các số hạng là :

(99,1 - 1,2) : 1,1 + 1 = 90 (số hạng)

Tổng của dãy số trên là :

(1,2 + 99,1) x 90 : 2 = 4513,5.

Đáp số : 4513,5.

Đọc tiếp...
Võ Duy Nhật Huy 7 tháng 8 2015 lúc 9:39
Báo cáo sai phạm

5003, 55                  
 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: