Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Nhật Quỳnh 31/05/2017 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Giải:

50% giá nêm yết là: 13400000 : 2 = 6700000 (đồng)
Ta có 6700000 đồng tương ứng với số phần trăm là: 100 + 25 = 125 (%)
Suy ra: Tiền vốn của chiếc ti vi là: 6700000 x 100 : 125 = 5360000 (đồng)
Suy ra: Giá bán chiếc ti vi đó để được lãi 50% so với tiền vốn là: 5360000 x 150 : 100 = 8040000 (đồng)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo LInh 02/05/2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Làm ơn cho lời giải đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo LInh 02/05/2017 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Cho loi giai di

Đọc tiếp...
có thể nói i love you Hôm qua lúc 09:57
Báo cáo sai phạm

Đây đâu phải câu hỏi linh tinh đâu Cậu ấy hỏi đẻ mai mốt có câu hỏi nào thắc mắc cậu ấy hỏi thôi mà.Trần Nguyễn Ý Vy

Đọc tiếp...
Trần Nguyễn Ý Vy 12/11 lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

 Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Linh Trang 12/11 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

mình thi cả 2 môn luôn 

Đọc tiếp...
cô nàng dễ thương 22/09/2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

số đó là

36 chữ

số

ủng hộ

mình nhé

Đọc tiếp...
I Love Song Joong ki 02/11/2016 lúc 07:15
Báo cáo sai phạm

viết được 4 số lẻ có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5:

725          205

275          705

Đọc tiếp...
naruto 12/10/2016 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Hàng trăm có 2 cách chọn bởi vì ko tính 0 với cả SL mà chia hết cho 5 thì tận cùng phải là 5 thôi chứ ko phải là 0.

Hàng chục cũng có 2 cách chọn vì giả sử hàng trăm chọn 2 rồi thì ko được chọn 2 nữa vì là số khác nhau và hàng chục thì được thêm 0 vào nên có 2 cách chọn

Hàng ĐV duy nhất chỉ có một cách chon là 5 thôi vì chia hết cho 5 và là số lẻ mà.

Vậy có thể lập được tất cả là : 2 x 2 x 1 = 4 ( số )            Đáp số : 4 số 

Thế Thôi nha !

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc An 30/06/2017 lúc 13:23
Báo cáo sai phạm

B A C y x O 1 2 1 1

+> Góc B1 = 50 độ (gt); góc BOx = 50 độ (gt)

=> góc B1 = góc BOx (=50 độ)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong => Ox // BC (dhnb 2 đt //) (dpcm)

+> Ta có: góc A2 + góc OAC = 180 độ (kề bù)

Mà góc A2 = 80 độ (gt) => góc OAC = 100 độ

Ay là phân giác góc OAC (gt) => góc A1 = \(\frac{1}{2}\)góc OAC = \(\frac{1}{2}\)100 độ = 50 độ

Lại có: góc B2 = 50 độ (gt) => góc B1 = góc A1 (=50 độ)

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị => Ay // BC (dhnb 2 đt //) (dpcm)

Đọc tiếp...
phan quynh lan 10/11 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

nếu 1 giây quay được 35 vòng thì trong 1 phút số vòng quay được là :

60 x 35 = 2100 (vòng)

đáp số : 2100 vòng

Đọc tiếp...
Hoang Phuong Thao 10/11 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 phút = 60 giây

Trong một phút bánh xe ấy quay được số vòng là:

      35x60=1200 ( vòng )

             Đáp số:1200 vòng

Đọc tiếp...
lục khang duy 12/10/2018 lúc 08:06
Báo cáo sai phạm

mình ko hiểu nhưng đáp án là 100

Đọc tiếp...

Bài thi số 3

Điền kết quả thíchhợp vào chỗ (...):    19:35

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau viết bởi các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6?
Trả lời: Số các số có 4 chữ số khác nhau là 

Câu 2:
Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là 

Câu 3:
Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 

Câu 4:
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát  bước

Câu 5:
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 

Câu 6:
Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Trả lời: Số đó là 

Câu 7:
Khi chia một số tự nhiên có 4 chữ số cho tổng các chữ số của số đó thì được thương lớn nhất là bao nhiêu?
Trả lời: Thương lớn nhất là 

Câu 8:
Trong một phép chia, số chia là 68, thương là 92 và số dư là số dư lớn nhất có thể được của phép chia đó. Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là 

Câu 9:
Tổng của ba số là 410. Tìm số thứ ba biết  số thứ nhất bằng  số thứ hai và bằng  số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là 

Câu 10:
Trong vườn có chưa đến 50 cây ăn quả, trong đó có  số cây chanh,  số cây xoài,  số cây táo, còn lại là cây na. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na?
Trả lời: Trong vườn có  cây na.

Nộp bài;

các bạn trả lời giúp mình câu nào cũng được miễn là đúng

Đọc tiếp...

Được cập nhật 10/11 lúc 08:09

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Phan Thanh Tịnh 30/09/2016 lúc 17:41
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 720

Câu 2 : 111452

Câu 3 : 325

Câu 4 : 1614 (chưa chắc)

Câu 5 : 324

Câu 6 : 97659

Câu 7 (ko biết)

Câu 8 : 6323

Câu 9,10 bạn ghi đề thiếu rồi.

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Luân 06/11/2016 lúc 08:43
Báo cáo sai phạm

bai1 720 bai 2 111452 bai 3325 

Đọc tiếp...
mai thị huỳnh phương 30/09/2016 lúc 20:08
Báo cáo sai phạm

các bn thấy 

mình nới đúng ko

vậy hả

đó chỉ là ý nghĩ của

mình thôi nhé

Đọc tiếp...

Câu 1:
Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là 

Câu 2:
Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.
Trả lời:Tổng các số đó là 

Câu 3:
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát  bước

Câu 4:
Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 

Câu 5:
Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Trả lời: Số đó là 

Câu 6:
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 

Câu 7:
Tìm số có năm chữ số  biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là 

Câu 8:
Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là 

Câu 9:
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng  tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bằng  tuổi anh trước đây  năm.

Câu 10:
Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 28 học sinh thích học môn Toán, 20 học sinh thích học môn Tiếng Việt và 3 học sinh không thích cả hai môn Toán và Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả Toán và Tiếng Việt?
Trả lời: Số học sinh thích học cả Toán và tiếng Việt là  bạn.

Đọc tiếp...

Được cập nhật 10/11 lúc 07:47

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Nguyễn Thanh Huyền 05/11/2016 lúc 14:54
Báo cáo sai phạm

Câu 1 :111452

Câu2 :99090

Câu 3 :1614

Câu 4 :325

Câu 5:98765

Câu 6:324

Câu 7 :33390

Câu 8 :348

Câu 9 :4

Câu 10 :6

k 5 lần nhé

Đọc tiếp...
At the speed of light 05/11/2016 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm

Câu 1: 111452

Câu 2: 99090

Câu 3: 1614 bước

Câu 4: 325

Câu 5: 98765

Câu 6: 324

Câu 7: 33390

Câu 8: 1342

Câu 9: 4 năm

Câu 10: 6 bạn

k mình nha

Chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 05/11/2016 lúc 14:53
Báo cáo sai phạm

Câu 1:
Khi nhân một số với 374, một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời:Tích đúng của phép nhân đó là 111452

Câu 2:
Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3.
Trả lời:Tổng các số đó là 99090

Câu 3:
Mỗi buổi sáng, bác Mai tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?
Trả lời:Bác Mai cách xa điểm xuất phát  1614 bước

Câu 4:
Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5,chia 12 dư 1, hai thương hơn kém nhau 13 đơn vị.
Trả lời: Số phải tìm là 325

Câu 5:
Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
Trả lời: Số đó là 98765

Câu 6:
Tích của hai số là 15228. Nếu thêm 6 đơn vị vào số thứ nhất thì tích mới sẽ là 15510. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là 324

Câu 7:
Tìm số có năm chữ số  biết số đó chia hết cho cả 2;5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là 33390

Câu 8:
Một phép chia có số chia là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, thương là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau với số dư là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Số bị chia của phép chia đó là 1342

Câu 9:
Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng  tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bằng  tuổi anh trước đây 4 năm.

Câu 10:
Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 28 học sinh thích học môn Toán, 20 học sinh thích học môn Tiếng Việt và 3 học sinh không thích cả hai môn Toán và Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả Toán và Tiếng Việt?
Trả lời: Số học sinh thích học cả Toán và tiếng Việt là 6 bạn.

Dài quá nên ghi đáp số thôi nha

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 08/11/2018 lúc 22:17
Báo cáo sai phạm

1, sai vị trí từ "is"

 Sửa : Do you know what his name is ?

2, Sai từ "a few "

Sửa : There are less students in the class today tha yesterday

3,Sai "a little"

Sửa : She has little friends at school

Đọc tiếp...
Nguyen Thi Kim Khanh 09/11 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

1. is his name -> his name is

2. a few -> less

3. a little -> little

Đọc tiếp...
Phạm Lê Thiên Triệu 08/11/2018 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

ta có: 24:48=0 (dư 24)

=>số dư r=24

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Kiên 08/11/2018 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

Vậy còn khi x=24

Đọc tiếp...
Phạm Lê Thiên Triệu 08/11/2018 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

ta có:16:48=0(dư 16)

=>số dư r = 16

Đọc tiếp...
shitbo 08/11/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

\(12^{15}\)

\(12^{15}+12^{16}+12^{17}-146.12^{15}=12^{15}\left(1+12+144\right)-146\left(12^{15}\right)\)

.....................................................................

Đọc tiếp...
Siêu sao bóng đá 14/09/2017 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Các số đó cộng với 431 có các kết quả là: 555;666;777;888;999

Các số đó là:

555 - 431 = 124

666 - 431 = 235

777 - 431 = 346

888 - 431 = 457

999 - 431 = 568

Bài này tính dễ mà

Đọc tiếp...
GreyBoyW 14/09/2017 lúc 13:22
Báo cáo sai phạm

số có 3 chữ số giống nhau lớn hơn 431 là 555 , 666 , 777 , 888 , 999

các số đó là :

555 - 431 = 124 

666 - 431 = 235 

777 - 431 = 346 

888 - 431 = 457 

999 - 431 = 568 

Đọc tiếp...
Nguyen Tung Lam 06/11/2018 lúc 18:13
Báo cáo sai phạm

Số có 3 chữ số giống nhau là:111;222;333;444;555;666;777;888;999

Các số đó là:

111-431=-320

222-431=-209

333-431=-98

444-431=13

555-431=124

666-431=235

777-431=346

888-431=457

999-431=568

Vậy có 8 số có 3 chữ số mà khi cộng với 431 ta được số có 3 chữ số giống nhau

Đọc tiếp...

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: Trung bình cộng của năm số là 54. Trung bình cộng của hai số đầu tiên là 48. Giá trị trung bình cộng của ba số cuối là

A) 56

B) 55

C) 58

D) 57

Câu 2: Chiều dài một cạnh góc vuông của tam giác vuông là 5cm, chiều dài của cạnh huyền là 13cm thì diện tích tam giác vuông đó là ... cm2

Câu 3: Chữ số tận cùng của số 1919 + 9999 là:

A) 9

B) 8

C) 1

D) 2

Câu 4: Hình thang ABCD ( AD//BC, AD > BC) có diện tích là 164cm2. Biết đường cao của hình thang là 8cm, AB = 10cm, CD = 17cm. Khi đó độ dài của cạnh BC là:

A) 11cm

B) 13cm

C) 10cm

D) 12cm

Câu 5: Biểu thức rút gọn của A với (x ≠ 0; x - 2Y + 2 ≠ 0) là

A)

B)

C)

D)

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng qua A cắt đoạn thẳng DB, DC theo thứ tự ở E và G. Biết DE/EB = 1/2 thì tỉ số DG/DC là:...

Câu 3: Hai cạnh bên AB và CD của hình thành ABCD kéo dài cắt nhau tại O. Biết AB = 10cm, CD = 15cm, OB = 8cm khi đó độ dài OC là... cm

Câu 4: Cho tam giác ABC có E là trung điểm của AC, D là trung điểm của BC. Gọi P là giao điểm của BE và AD. Biết AD = 18cm thì độ dài PD là... cm

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9: Cho x và y thỏa mãn x + y = 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (1 + x4) (1 + y4) + 4(xy - 1)(3xy - 1) =...

Câu 10: Tam giác ABC có diện tích là 20cm2 và cạnh BC là 8cm. Đường cao tương ứng vối cạnh BC có độ dài là... cm

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho B là một số khác 0, nếu A là 36% của B và C là 40% của B thì tỉ số A/C có giá trị là...

Câu 2: Số nghiệm của phương trình 8x - 3 = 8x + 2017 là...

Câu 3: Nếu xy = 2 và x2 + y2 = 5 thì x/y + y/x có giá trị là...

Câu 4: Nghiệm x > 0 của phương trình x2 - 6x + 9 = 49 là x =...

Câu 5: Biết tổng các góc ngoài của đa giác lồi n cạnh bằng hai lần tổng các góc trong thì giá trị của n là....

Câu 6: Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 15cm và BC = 17cm. Khi đó độ dài đường cao AH là... cm

Câu 7: Đa thức x4 + ax2 + 1 chia hết cho đa thức x2 + x + 1. Khi đó giá trị của a =...

Câu 8: Số nguyên dương x để biểu thức có giá trị là một số nguyên là...

Câu 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: C
Câu 2: 30
Câu 3: B
Câu 4: C
Câu 5: A

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: 1

Câu 2: 1/2

Câu 3: 12

Câu 4: 6

Câu 5: 1/6

Câu 6: 3

Câu 7: -1/2

Câu 8: 5

Câu 9: 4

Câu 10: 5

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: 9/10

Câu 2: 0

Câu 3: 5/2

Câu 4: 10

Câu 5: 3

Câu 6: 120/17

Câu 7: 1

Câu 8: 5

Câu 9: -15

 

có một số câu ko nhìn thấy các bạn thông cảm giùm

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Kirito 27/09/2016 lúc 13:25
Báo cáo sai phạm

Đặt số cần tìm là A . Ta thêm A 11 đơn vị thì được B . B chia hết cho 8 và thương tăng 2 đơn vị . B cũng chia hết cho 12 và tăng thêm 1 đơn vị . Váy hiệu của thương là 14 .

Vậy 1 phần 8 của B hơn 1 phần 12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4 phần 12 của B là :

14 x 8 = 112

Giá trị của B là :

112 : 4/12 = 336

Vậy A là : 336 - 11 = 325 

Đọc tiếp...
phạm quang thanh 14/11/2016 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

325 bạn nha

Đọc tiếp...
SKT_ Lạnh _ Lùng CTV 27/09/2016 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là A . Theo bài ta có hiệu thương là 14

Vậy 1 / 8 của B hơn 1 / 12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4 /12 của B là : 14 x 8 = 112 

Giá trị của B là :

112 : 4/12 = 336

Vậy A là :

336 - 11 = 325

Đọc tiếp...
đặng khánh vũ 07/07/2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm

a)Viết đc tất cả số lẻ là : 500 số 

b) Viết đc tất cả số chẵn là : 499 số 

    Vậy số lẻ 500

          số chẵn 499

Đọc tiếp...
đặng khánh vũ 07/07/2017 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

a) Trong 100 số có số có số lẻ là :50 số 

    Có thể viết đc số chữ số là      :500 số 

b) Có thể viết đc số chữ số là      :499 số

        ĐS a)500 số 

             b)499 số  

Đọc tiếp...
Vũ Thị kHÁNH lINH 22/08/2017 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

viết hết bài giải ra được không

Đọc tiếp...
Lê Duy Khang 07/03/2015 lúc 15:08
Báo cáo sai phạm

Giải

Lượng công việc còn lại là :

   120 x ( 20 - 5 ) = 1800

Số gạo còn lại đủ ăn trong :

   1800 : ( 120 + 30 ) = 12 ( ngày )

Đ/s : 12 ngày

Đọc tiếp...
Phạm Minh Phương 11/04/2018 lúc 10:13
Báo cáo sai phạm

12 ngay minh lam roi 100%

Đọc tiếp...
Dao THu Ngoc 04/11/2016 lúc 23:18
Báo cáo sai phạm

số công viecj còn lai la

120*(20-5)=1800

số gạo đủ ăn trong

1800:(120+30)=12 ngày

Đọc tiếp...

Bài thi số 2

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

 19:34

Fill in the blank with the suitable number

Câu 1:
There were 5256 people in a commune. After a year, the population increased by 79. One year later, it increased further by 71. How many people are there in total after 2 years?
Answer:  people.

Câu 2:
Find the value of y such that y - 305 = 545.
Answer: y = 

Câu 3:
The sides of a triangle are a, b and c respectively.

What is the perimeter of the triangle if a = 8cm, b = 6cm, c = 6cm?
Answer: The perimeter of the triangle is  cm.

Câu 4:
A fund received 75500000 VND on the first day, 85950000 VND on the second day and 14500000 VND on the third day. How much money did the fund receive altogether?
Answer: The fund received  VND altogether.

Câu 5:
The sum of the ages of the father and his son is 58. The father is 38 years older than his son. How old is the father?
Answer: The father is  years old.

Câu 6:
The perimeter of a rectangle is 32cm. The length is 4cm longer than the width. What is its area?
Answer: Its area is  .

Câu 7:
The sum of the ages of the mother and her son is 60. The mother is 38 years older than her son. How old is the mother?
Answer: The mother is  years old.

Câu 8:
In a café, there were 267 adults and 123 teenagers. If each of them spent 8 dollars then they spent  dollars in all.

Câu 9:
If A - B = 8 and the average of A and B is 7 then A = 

Câu 10:
On a Christmas tree, there are 45 glass stars and 26 golden balls. Each glass star costs 4 dollars while a golden ball costs 3 more dollars than a glass star. What is the total cost of the glass stars and golden balls?
Answer: The total cost is  dollars.

đây là đề thi toán tiếng anh lớp 4 vòng 6 đó!

 

 

Đọc tiếp...

Được cập nhật 04/11/2018 lúc 13:05

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Duong Trang 21/12/2016 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 5406

Câu 2 : 850

Câu 3 : 20

Câu 4 : 107950000

Câu 5 : 48

Câu 6 : 60

Câu 7 : 49

Câu 8 : 3120

Câu 9 : 11

Câu 10 : 362

Đọc tiếp...
Thủy Tinh Sát Thủ 08/03/2017 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

câu 4 107950000

Đọc tiếp...
Jenny 13/01/2018 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

ban tra chi vay

Đọc tiếp...

 bài 1: có tất cả bao nhiêu số chẵn lớn hơn 130 và bé hơn 234?   

Bài 2:người ta trồng cây 2 b ên đường 1 đoạn đường dài 16 m, cứ 2m trồng 1 cây và 2 đầu đường đều có cây . Hỏi cần bao nhiêu cây để trồng?                                                                                                                                                                                                                   Bài 3: Tính                                                                                                                                                                                                           1-2+3-4+5-6+7..........-19+20                                                                                                                                                                                Bài 4: Tìm x,biết:                                                                                                                                                                                                  x x 3+ x x2=30

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: