Giúp tôi giải toán


Nguyễn Lê Tiến Huy 35 phút trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

Có 625 số

KODOSHINICHI 39 phút trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

đây là toán lớp 5 thì chắc bạn chưa học về chỉnh hợp hay tổ hợp gì đó đâu nhỉ. Mình cũng chưa học, theo mình thì bạn có thể hiểu như thế này: 
1/ số có 3 chữ số thì có dạng abc; trong đó 0<a<10; 0<or=b<or=9; và c cũng giống b 
đề bài cho a, b, c là các số lẻ và khác nhau nên: 
a có 5 lựa chọn (có thể là 1, 3, 5, 7, 9) 
b có 4 lựa chọn (đáng lẽ có 5 nhưng a lấy mất một lựa chọn rồi) 
c có 3 lựa chọn (vì a và b lấy mất 2 lựa chọn rồi) 
vậy sẽ có 5*4*3 số thõa mãn yêu cầu đề bài. 

Tuấn Vũ Văn 1 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

   a/b*4+1/6=17/6

=a/b*4       =17/6-1/6 

=a/b                =16/6:4  

=a/b                =2/3

Nguyễn Việt Hoàng CTV 1 giờ trước (20:37)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{a}{b}\cdot4+\frac{1}{6}=\frac{17}{6}\)

\(\frac{a}{b}\cdot4=\frac{17}{6}-\frac{1}{6}\)

\(\frac{a}{b}\cdot4=\frac{8}{3}\)

\(\frac{a}{b}=\frac{8}{3}:4\)

\(\frac{a}{b}=\frac{2}{3}\)

Le Nhat Phuong Hôm qua lúc 19:20
Báo cáo sai phạm

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh của khối 6, 7, 8, 9 ta có:

\(\frac{x}{9}=\frac{y}{8}=\frac{z}{7}=\frac{t}{6}\) và \(y-t=70\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{y}{8}=\frac{t}{6}=\frac{y-t}{8-6}=\frac{70}{2}=70:2=35\)

Do đó:

\(x=315\)

\(y=280\)

\(z=245\)

\(t=210\)

Le Nhat Phuong Hôm qua lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Mk chép trong sách của mk :>

Violympic em giỏi toán Hôm qua lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

ko có khối 9 bạn ơi

bạn chép ở đâu ra hay vậy

Trần Huy Hoàng VIP Hôm qua lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

Ta có \(2^{90}=\left(2^5\right)^{18}=32^{18}\)

\(5^{36}=\left(5^2\right)^{18}=25^{18}\)

Vì \(32^{18}>25^{18}\)

Vậy \(2^{90}>5^{36}\)

Nguyen Tran Tuan Hung Hôm qua lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

290=2.2.2...2

536=5.5.5...5

Ta thay cu 5.5=2.2.2

Vay 290<536

Phương Thảo Linh 0o0 Hôm qua lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

 Ta có:

 \(2^{90}=\)\(2^{5.18}=\left(2^5\right)^{18}=32^{18}\)

\(5^{36}=5^{2.18}=\left(5^2\right)^{18}=25^{18}\)

Vì \(32^{18}>25^{18}\Rightarrow2^{90}>5^{36}\)

de thi huBài 1 tìm cặp bằng nhau

 

 

 

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Tính: 3 x 5 =…

Câu 2: Tính: 4 x 7 =…

Câu 3: Tính: 24 : 3 =…

 

 

Câu 4: Tính: 5 x 3 + 5 = …

Câu 5: Tính: 30 : 3 – 4 =…

Câu 6: Tích của 4 và 2 là:….

Câu 7: Tìm x, biết x : 5 = 4.

Câu 8: Tìm X, biết 4 x X = 32

Câu 9: Điền dấu thích hợp: 4 x 9…. 8 x 4

Câu 10: Điền dấu thích hợp: 24 : 4 …. 28 : 4

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Tính: 2 x 9 =…

a) 18;                  b) 16;                           c) 11;                 d) 14

Câu 2: Tính: 5 x 6 =…

a) 25;                  b) 24;                      c) 11;                      d) 30

 

Câu 3: Tính: 12 : 3 =…

a) 15;                     b) 3;                      c) 4;                        d) 9

Câu 4: Tính: 24 : 4 =….

a) 28;                 b) 20;                      c) 5;                          d) 6

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 =….

a) 5;                      b) 10;                     c) 7;                          d) 3

Câu 6: Tính: 3m x 7 =….

a) 21m;              b) 20;                      c) 10m;                      d) 21

Câu 7: Tính: 36kg : 4 =…

a) 9km;               b) 8kg;                      c) 9kg;                    d) 8km

Câu 8: Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2. Vậy X =….

a) 2;                    b) 5;                          c) 14;                       d) 7

Câu 9: Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30. Vậy X =…

a) 6;                    b) 5;                          c) 10;                        d) 20

Câu 10: Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5. Vậy x =…

a) 15;                  b) 20;                          c) 4;                         d) 5

 

 

Chú thích : Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2016 – 2017 có đáp án

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Ngo Tung Lam Hôm qua lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau (1) = (7); (2) = (10); (3) = (15); (4) = (18); (5) = (16); (6) = (19); (8) = (13); (9) = (17); (11) = (12); (14) = (20) Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 15

Câu 2: 28

Câu 3: 8

Câu 4: 20

Câu 5: 6

Câu 6: 8

Câu 7: 20

Câu 8: 8

Câu 9: >

Câu 10: <

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: a

Câu 2: d

Câu 3: c

Câu 4: d

Câu 5: b

Câu 6: a

Câu 7: c

Câu 8: d

Câu 9: a

Câu 10: b 

Nguyễn Việt Hoàng CTV Hôm qua lúc 18:33
Báo cáo sai phạm

1) 

0x3=0:52x5+60=15:3+652x6=7+52x6+69=5x7+46
2x9=6x33x5=167-1523x7+69=4x8+583x8=52-28
3x9-25=28:4-54x2=8x14x7=7x416:4=20:5
20:2=50:5213+45=245+135=25:56=24:4
9=27:332=4x835=5x745=5x9
56=50+6130=135-5145=140+5

500=567-67

Violympic em giỏi toán Hôm qua lúc 18:44
Báo cáo sai phạm
các bạn hiểu nhầm rùi mình chỉ đăng đề tham khảo thui các bạn thích thì tham khảo nhé
Nguyễn Xuân Toàn Hôm qua lúc 17:27
Báo cáo sai phạm

1 giờ

k cho mk nhe

Chào Mừng Các Bạn Hôm qua lúc 17:22
Báo cáo sai phạm

Người thứ nhất làm trong mỗi giờ được : 1 : 4 = 1/4 ( công việc )

Người thứ hai làm trong mỗi giờ được : 1 : 5 = 1/5 ( công việc )

Cả hai người cùng làm trong mỗi giờ được : 1/4 + 1/5 = 9/20 (công việc)

Thời gian để cả hai người làm xong công việc đó là : 1 : 9/20 = 20/9 giờ

An Nhiên 17/09 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có \(AC^2+BC^2=20^2+48^2=400+2304=2704=52^2=AB^2\)

\(\Rightarrow\)Tam giác AB vuông tại C

\(\Rightarrow\)góc C = 90o

Vicky Linh Nguyễn 17/09 lúc 13:03
Báo cáo sai phạm

Ta có : AC^2 + BC^2 = 20^2 + 48^2 = 400 + 2304 = 2704 = 52^2 = AB^2

=>  Tam giác ABC vuông tại C (Định lý Pytago đảo)

=> Góc C = 90 độ (t/c)

Chúc bạn học tốt ^_^

Oops Killer 17/09 lúc 09:30
Báo cáo sai phạm

              Đổi : 2 chục = 20

Lúc đầu cửa hàng đó có số xe đạp là :

               16 + 20 = 36 ( chiếc xe )

                         Đáp số : 36 chiếc xe

Sakura 17/09 lúc 09:19
Báo cáo sai phạm

Đổi: 2 chục = 20

Lúc đầu cửa hàng có số chiếc xe đạp là:

20 + 16 = 36 (chiếc)
Đáp số: 36 chiếc xe đạp

CHU ANH TUẤN 17/09 lúc 09:21
Báo cáo sai phạm

2 chục = 20

cửa hàng có:

     16 + 20 = 36 ( chiếc xe )

             đs:.....

Ngọc Trân 17/09 lúc 08:49
Báo cáo sai phạm

1.  5 năm

2.  314

3.  abc=198

4.  a,bc=1,25

5.  150km

6.  25

Trần Hoàng Việt 17/09 lúc 08:50
Báo cáo sai phạm

Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%.

100% x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2

Trần Hoàng Việt 17/09 lúc 08:39
Báo cáo sai phạm

Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?

Bố hơn Mai số tuổi là :

41 - 11 = 30 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai bố con không thay đổi theo thời gian .

Ta có sơ đồ khi tuổi bố gấp 6 lần tuổi Mai :

bố   l------------l-------------l-------------l-------------l------------l------------l

Mai l------------l                                                 30 tuổi 

Tuổi Mai khi đó là :

30 : ( 6 - 1 ) = 6 ( tuổi )

Trước đây số năm bố gấp 6 lần tuổi Mai là :

11 - 6 = 5 ( năm )

Đáp số : 5 năm

See you again 16/09 lúc 21:57
Báo cáo sai phạm

x x' y y' O

Vì \(\widehat{xOY}\)kề bù với \(\widehat{x'Oy}\)

Ta có: \(\widehat{xOy}=60^o\)\(\Rightarrow\)\(\widehat{x'Oy}=180^o-\widehat{xOy}=180^o-60^o=120^o\) 

k mik nha

cao trung hieu 16/09 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

vì  xoy và x'oy là 2 góc kề bù => xoy + x'oy =180

=> x'oy = 117

Le Nhat Phuong 16/09 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Jenny123 tham khảo nhé

Đặt tổng trên là A, ta có:

\(A.2=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}+\frac{1}{512}\)

\(A.2-A=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{512}-"\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\)

\(\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}+\frac{1}{512}+\frac{1}{1024}"\)

\(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256}+\frac{1}{512}\)

\(-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{16}-\frac{1}{32}-\frac{1}{64}-\frac{1}{128}-\frac{1}{256}-\frac{1}{512}-\frac{1}{1024}\)

\(A=1-\frac{1}{1024}=\frac{1023}{1024}\)

P/s: Bn xem lại đề nha

Hokage Naruto CTV 16/09 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-.....-\frac{1}{1024}\)

\(=\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+.....+\frac{1}{1024}\right)\)

Đặt  \(A=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+.....+\frac{1}{1024}\)

=> \(2A=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+.....+\frac{1}{512}\)

=> \(2A-A=\frac{1}{2}-\frac{1}{1024}\)

Thay A vào ta có : \(\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+.....+\frac{1}{1024}\right)\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{1024}=\frac{1}{1024}\)

Hokage Naruto CTV 16/09 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-3}{2-x}=\frac{-2}{3}\)

\(3\left(x-3\right)=-2\left(2-x\right)\)

\(3x-9=-4+2x\)

\(3x-2x=-4+9\)

\(x=5\)

Phạm Tuấn Đạt 16/09 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(\frac{x-3}{2-x}=\frac{-2}{3}\)

\(\Rightarrow3\left(x-3\right)=-2\left(2-x\right)\)

\(\Rightarrow3x-9=-4+2x\)

\(\Rightarrow3x-2x=\left(-4\right)+9\)

\(\Rightarrow x=5\)

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 16/09 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + 38.39 + 39.40

3S = 1.2.(3 - 0) + 2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) + ... + 38.39.(40 - 37) + 39.40.(41 - 38)

3S = 1.2.3 - 0.1.2 + 3.4.5 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + ... + 38.39.40 - 37.38.39 + 39.40.41 - 38.39.40

3S = (1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + .... + 38.39.40 + 39.40.41) - (0.1.2 + 1.2.3 + 2.3.4 + .... + 37.38.39 + 38.39.40)

3S = 39.40.41 - 0.1.2

3S = 39.40.41

S   = 39.40.41 : 3

S   = 21320

optimus prime 16/09 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

các bạn trả lời nhanh dùm mình nhé mình đang cần gấp

optimus prime 16/09 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

các bạn chỉ cần trả lời đáp án là bao nhiêu thôi 

ai trả lời nhanh và đung thì mình sẽ tích cho

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: