Giúp tôi giải toán và làm văn


Thiên Tài Dấu Mặt Hôm qua lúc 23:58
Báo cáo sai phạm

Quãng đường AB là:

190 + 30= 220 (km)

Đsp số: 220km

k mik nhé, kết bạn với mik nữa

Đọc tiếp...
Thiên Tài Dấu Mặt Hôm qua lúc 23:55
Báo cáo sai phạm

1 giờ = 60 phút

15 phút xe máy đi được là:

40 : 60 x 15= 10 (km)

Vậy hai xe gặp nhau lần dầu cách A là 10km

Thời gian để ô tô đi tiếp và đến A là:

10 : 50= 1/5= 12 (phút)

Xe máy đã đi tiếp được số thời gian sau khi gặp ô tô lần đầu là:

12 + 30= 42 (phút)

Sau khi đi tiếp thì xe máy đi được là:

40 : 60 x 42= 28 (km)

Xe máy đã đi được tổng quãng đường là:

10 + 28= 38 (km)

Khi ô tô bắt đầu quay về B thì ô tô cách xe máy 38km

Thời gian 2 xe đã gặp nhau ở lần 2 là:

38 : (50-40)= 3,8 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách A là:

50 x 3,8= 190 (km)

Đọc tiếp...
Thiên Tài Dấu Mặt Hôm qua lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

tớ đang nghĩ, cậu chờ tí

Đọc tiếp...
chu thị mai Hôm qua lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

bn anh dep trai sai roi nhe !? so chia bao gio cung phai be hon so chia 

Ta co so chia la 68=>so du lon nhat la 67

goi so bi chia la a

a:68=92(du67)

(a+67):68=92

a+67=92*68

a+67=6256

a=6189

vay...

Đọc tiếp...
Lê Quỳnh Ngọc Hôm qua lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

mik nhầm là 6323 mới đúng

mik sory 

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc kiên Hôm qua lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

Số dư lớn nhất có thể chia là 67

Số bị chia của phép chia đó là

68 x 92 + 67= 6323 

      Đáp số : 6323

Đọc tiếp...
Bui Huyen Hôm kia lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

3. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876

số nhơ nhất có 4 chữ số là 1000

Hiệu của 2 số đó là 8876

4.x là nhân phải ko ạ???

\(\left(\frac{5}{7}-y\right)\cdot\frac{14}{5}=\frac{7+5}{10}=\frac{6}{5}\\ \Leftrightarrow2-\frac{14y}{5}=\frac{6}{5}\\ \Leftrightarrow\frac{4}{5}=\frac{14y}{5}\Leftrightarrow14y=4\Leftrightarrow x=\frac{2}{7}\)

5.Gọi số bé là a thì số lớn là 5a/2

mà \(48+a=\frac{5a}{2}\Leftrightarrow96+2a=5a\Leftrightarrow96=3a\Leftrightarrow a=32\) 

vậy số bé là 32 số lớn là 80

6. gọi 2 số lần lượt là a và b

\(\frac{1}{2}\left(a+b\right)=\frac{5}{12}\)(1)

\(a=\frac{1}{6}+b\)(*)

Thay (*) vào 1 ta được b=1/3

vậy a=1/2

Đọc tiếp...
Bui Huyen Hôm kia lúc 9:26
Báo cáo sai phạm

1) \(x+\frac{x}{3}=24\Leftrightarrow3x+x=72\Leftrightarrow4x=72\Rightarrow x=18\)

2) Số có 5 chữ số đó chia hết cho 2 và 5 nên có dạng abcd0( a khác 0)

mà số đó phải chia hết cho 3 nên (a+b+c+d) phải chia hết cho 3

mà abcd0 phải nhỏ nhất nên a+b+c+d=3

a phải bằng 1 để nhỏ nhất thì b=c=0 và d=2

vậy số cần tìm là 10020

Đọc tiếp...
NTN vlogs 30 tháng 12 2018 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

50% giá nêm yết là:

13400000 : 2 = 6700000 (đồng)
Ta có 6700000 đồng tương ứng với số phần trăm là:

100 + 25 = 125 (%)
Suy ra: Tiền vốn của chiếc ti vi là:

6700000 x 100 : 125 = 5360000 (đồng)
=> Giá bán chiếc ti vi đó để được lãi 50% so với tiền vốn là:

5360000 x 150 : 100 = 8040000 (đồng)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh 31 tháng 5 2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

Tham khảo nè mấy bạn:

Giải:

50% giá nêm yết là: 13400000 : 2 = 6700000 (đồng)
Ta có 6700000 đồng tương ứng với số phần trăm là: 100 + 25 = 125 (%)
Suy ra: Tiền vốn của chiếc ti vi là: 6700000 x 100 : 125 = 5360000 (đồng)
Suy ra: Giá bán chiếc ti vi đó để được lãi 50% so với tiền vốn là: 5360000 x 150 : 100 = 8040000 (đồng)

Đọc tiếp...
Edward Newgate 31 tháng 5 2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

50 % giá niêm yết là :

13400000 : 2 = 6700000 ( đồng )

Số phần trăm là :

100 = 25 % = 125 ( % )

Tiền vốn của chiếc tivi là :

6700000 * 100 : 125 = 5360000 ( đồng )

                                                          Đáp số  :  5360000 đồng

Đọc tiếp...
Hiếu 6 tháng 4 2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{2^2}< \frac{1}{1.2}\)

\(\frac{1}{3^2}< \frac{1}{2.3}\)

........

\(\frac{1}{n^2}< \frac{1}{\left(n-1\right)n}\)

=> \(A< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{n\left(n-1\right)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=1-\frac{1}{n}< 1\)

Đpcm 

Đọc tiếp...
Hà Yến Nhi 14 tháng 3 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

tìm 2 số 3:



Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Văn 14 tháng 3 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

b)B=1/4(1/2^2+1/3^2+...+1/n^2)=1/4*A<1/4

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 13 tháng 12 2016 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm vào chữ số 3 vào bên trái số thứ nhất thì số đó tăng thêm 300 đơn vị(hiệu của hai số thứ nhất và thứ hai khi thêm chữ số 3 đằng trước  là 300)

Mà số thứ hai gấp 7 lần số thứ nhất vậy số thứ nhất bằng 1 phần 7 số thứ hai

Vậy hiệu số phần bằng nhau là:  7-1=6 phần

Mà 300 là 6 phần vậy 1 phần là :300:6=50

Vậy số thứ nhất là 50

Đáp số:50

Tk mình nha bạn đúng đó chắc 1000000000000000% luôn đó

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 12 tháng 12 2016 lúc 9:48
Báo cáo sai phạm

Số có 2 chữ số khi thêm 3 vào bên trái thì số đó tằng 300.

Vậy số thứ hai  là :

300 : (7 - 1) = 50

Số thứ nhất là :

50 x 7 = 350

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Châu 12 tháng 12 2016 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

350 là sai đấy vì số thứ nhất có 2 chữ số ,phải là 50 mới đúng

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 5 tháng 7 2015 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

cuối học kì 1 số hs nữ nhiều hơn số hs nam là:

38-6=32 (hs)

số hs nam bằng số hs toàn trường là:

100%-52%= 48%(hs toàn trường)

tỉ số hs nam và hs nữ là:

48% : 52%= 12/13

số hs nam cuối học kì 1 là:

32: (13-12)*123=384(hs)

số hs nữ cuối học kì 1 là:

384+32= 416(hs)

số hs của trường đầu năm là:

(384+416)-(38+6)=756(hs)

Đọc tiếp...
army bts 23 tháng 2 2018 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

Cuối học kì 1 số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:38 - 6 = 32 (h/s)

Số % chỉ số học sinh nam vào cuối học kì 1 là : 100 % - 52% = 48 %

Số % chỉ số học sinh nữ hơn học sinh nam là: 52% - 48% = 4%

=> Số học sinh toàn trường cuỗi học kì 1 là : 32 : 4 x 100 = 800 (h/s)

=> Số học sinh toán trường đầu năm là : 800 - 38 - 6 =756 (h/s)

Đọc tiếp...
Thắng Max Level 13 tháng 2 2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

mk ko bt làm

Đọc tiếp...
Công chúa Nấm 18 tháng 3 2015 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi của 2 người không đổi, ta có sơ đồ

Tuổi anh hiện nay: !___!___!___!___!

Tuổi em hiện nay:  !___!___!___!

Khi tuoi anh bằng tuổi em hiện nay: 3 phần

Tuổi em khi đó: 2 phần

Vậy tuổi em hiện nay là: 30: ( 3+2) x 3= 18( tuổi)

Vậy tuổi anh hiện nay là: 18 : 3 x 4= 24 ( tuổi)

Đọc tiếp...
Phạm Mai Hương 3 tháng 2 2017 lúc 16:09
Báo cáo sai phạm

24 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hà Trang 12 tháng 2 2017 lúc 8:59
Báo cáo sai phạm

Đáp số: 24 tuổi.

Đúng 100% luôn!

Ai tk cho mình mình tk lại.

Đọc tiếp...
NCTK ( Box Toán - Lí - Sinh ) 11 tháng 1 lúc 6:57
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+8+...+2x=156\)

\(\Leftrightarrow2\times1+2\times2+2\times3+2\times4+...+2x=156\)

\(\Leftrightarrow2\left(1+2+3+4+...+x\right)=156\)

\(\Leftrightarrow1+2+3+4+...+x=156\div2\)

\(\Leftrightarrow\frac{x\left(x+1\right)}{2}=78\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=78\times2\)

\(\Leftrightarrow x \left(x+1\right)=156\)

\(\Leftrightarrow x\left(x+1\right)=12\times13\)

\(\Leftrightarrow x=12\)

\(\text{Vậy }x=12\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 10 tháng 1 lúc 23:51
Báo cáo sai phạm

\(2+4+6+....+2x=156\)

\(\Rightarrow\frac{\left(2x+2\right)\left[\left(2x-2\right):2+1\right]}{2}=156\)

\(\Rightarrow\frac{2\left(x+1\right)\left[\left(x-1\right)+1\right]}{2}=156\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right)x=156=12.13\)

\(\Rightarrow x=12\)

Đọc tiếp...
Vũ Văn Huy 29 tháng 7 2017 lúc 19:59
Báo cáo sai phạm

2x=24   =>  x=12

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung CTV 28 tháng 12 2016 lúc 18:34
Báo cáo sai phạm

Có :

\(\left(x+y\right)^2=11^2\)

\(x^2+y^2+2xy=121\)

\(x^2+y^2=121-2.21=121-42=79\)

\(\Rightarrow3x^2+3y^2=3\left(x^2+y^2\right)=3.79=237\)

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 22 tháng 3 2017 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\left(x+y\right)^2=x^2+2xy+y^2=x^2+2.21+y^2=11^2=121\)

\(\Rightarrow x^2+y^2=121-2.21=79\)

\(\Rightarrow3x^2+3y^2=3\left(x^2+y^2\right)=3.79=237\)

Vậy \(3x^2+3y^2=237\)

Đọc tiếp...
bí mật 25 tháng 3 2017 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

60 % nha ban 

Đọc tiếp...
hieu doanduc 22 tháng 2 2017 lúc 20:37
Báo cáo sai phạm

60% nha bạn

Đọc tiếp...
anime 25 tháng 3 2017 lúc 22:14
Báo cáo sai phạm

60% đúng đấy bạn

Đọc tiếp...
Nguyễn Đặng Thùy Trâm 7 tháng 10 2018 lúc 12:42
Báo cáo sai phạm

cảm ơn cá bạn nha

Chúc các bạn hok tốt

Đọc tiếp...
Thu 6 tháng 10 2018 lúc 15:22
Báo cáo sai phạm

cac anh chi giup em di

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 6 tháng 10 2018 lúc 12:26
Báo cáo sai phạm

theo bài ra , ta có giá trị a = 9

ta có : 

251 x 9 + 234

= 2259 + 234

=      2493

hok tốt !!!

#VyVy#

Đọc tiếp...
Nấm 22 tháng 6 2017 lúc 16:56
Báo cáo sai phạm

Gọi số bạn Tí nghĩ ra là X 

Theo bài ra ta có :

{[(X x 3)-4]:5}+2=6

[(X x 3)-4]:5=6-2

[(X x 3)-4]:5=4

(X x 3)-4 =4x5

(X x 3)-4 =20

X x 3=20+4

X x 3=24

X=24:3

X=8

Vậy số bạn Tí nghĩ ra là 8

Đọc tiếp...
ghost river 29 tháng 9 2017 lúc 20:35
Báo cáo sai phạm


1984 = 1 x 1000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 4 x 1

Đọc tiếp...
Đào mai 10 tháng 3 lúc 10:27
Báo cáo sai phạm

.........100......

.......hk tốt.......

......k đúng cho mk nha........

Đọc tiếp...
nguyenduyhung 23 tháng 2 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

100 nhé :D

Đọc tiếp...
tranhoanghai 7 tháng 9 2016 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

số số hạng là

( 88 - 1 ) / 3 + 1 = 30 ( số số hạng )

                    hi          

Đọc tiếp...
Trần Thị Bảo Trân CTV 7 tháng 9 2016 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Số số hạng là:

( 88 - 1 ) : 3 + 1 = 30 ( số hạng )

Đáp số: 30 số hạng

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 7 tháng 9 2016 lúc 12:48
Báo cáo sai phạm

Quy luật của dãy số là số đứng bên phải lớn hơn số bên trái 3 đơn vị

Số số hạng của dãy trên là:
           (88 - 1) : 3 + 1 = 30(số)

                   Đáp số: 30 số hạng

Đọc tiếp...
Hàn Băng Nhi 7 tháng 2 lúc 6:15
Báo cáo sai phạm

theo bài ra => Số hạng thứ 1 là 9

Số hạng thứ 2 là :

9 - 7 = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Nguyệt Nhi 20 tháng 1 lúc 17:54
Báo cáo sai phạm

số bé nhất có 2 chữ số là 10

số lớn nhất có 1 chữ số là 9

số thứ 2 là: 9-7=2

đ/s:...

k mk nhé

Đọc tiếp...
thánh cao su 8 tháng 3 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

Số hạng thứ nhất là số lớn nhaatscos 1 chữ số. Số đó là 0(9 lớn nhất 1 chữ số)

Vậy số hạng thứ hai là:

9-7=2

Vậy số cần tìm là 92

Tổng hai chữ số của số đó là:

9+2=11

đáp số: 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc An 6 tháng 8 2017 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{99.97}-\frac{1}{97.95}-\frac{1}{95.93}-\frac{1}{5.3}-\frac{1}{3.1}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{99.97}-\frac{2}{97.95}-\frac{2}{95.93}-\frac{2}{5.3}-\frac{2}{3.1}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{99-97}{99.97}-\frac{97-95}{97.95}-\frac{95-93}{95.93}-\frac{5-3}{5.3}-\frac{3-1}{3.1}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left[\left(\frac{99}{99.97}-\frac{97}{99.97}\right)-\left(\frac{97}{97.95}-\frac{95}{97.95}\right)-\left(\frac{95}{95.93}-\frac{93}{95.93}\right)-\left(\frac{5}{5.3}-\frac{3}{5.3}\right)-\left(\frac{3}{3.1}-\frac{1}{3.1}\right)\right]\)

\(=\frac{1}{2}.\left[\left(\frac{1}{97}-\frac{1}{99}\right)-\left(\frac{1}{95}-\frac{1}{97}\right)-\left(\frac{1}{93}-\frac{1}{95}\right)-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)\right]\)

\(=\frac{1}{2}.\left[\frac{1}{97}-\frac{1}{99}-\frac{1}{95}+\frac{1}{97}-\frac{1}{93}+\frac{1}{95}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{1}+\frac{1}{3}\right]\)

\(=\frac{1}{2}.\left[-\frac{1}{99}-\frac{1}{93}+\frac{1}{5}-\frac{1}{1}\right]\)

Đọc tiếp...
✫¸ Kiên_Young_Buffaloe_2Ka^6✫¸ 14 tháng 2 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{99.97}-\frac{1}{97.95}-....-\frac{1}{5.3}-\frac{1}{3.1}\)

\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{99.97}+\frac{1}{97.95}+...+\frac{1}{3.1}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+....+\frac{2}{97.99}\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{-1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{99}\right)\)

\(\Rightarrow A=\frac{-1}{2}\left(1-\frac{1}{99}\right)=\frac{-1}{2}.\frac{98}{99}=\frac{-49}{99}\)

Nhầm bài kia nha

Đọc tiếp...
✫¸ Kiên_Young_Buffaloe_2Ka^6✫¸ 12 tháng 2 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

đẶT A=..................

\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{99.97}+\frac{1}{97.95}+...+\frac{1}{3.1}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{97.99}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{99}\right)\)

\(\Rightarrow A=-\left(1-\frac{1}{99}\right)=-\frac{98}{99}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: