Giúp tôi giải toán và làm văn


Trần Thị Loan Quản lý 05/07/2015 lúc 20:26
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hlp lớn là a; cạnh hlp nhỏ là b

=> thể tích hlp lớn là V = a x a x a

Thể tích hlp nhỏ là: V' = b x b x b

Tỉ số thể tích hlp nhỏ : thể tích hlp lớn = \(\frac{V'}{V}=\frac{b\times b\times b}{a\times a\times a}=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{8}{27}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\)

=> \(\frac{b}{a}=\frac{2}{3}\) => \(\frac{a}{b}\) = \(\frac{3}{2}\) = 1,5 = 150%

Tỉ số phần trăm giữa cạnh hlp lớn : cạnh hlp nhỏ là: 150 %

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Trung CTV 21/02/2017 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Ta có : 8 = 2 x 2 x 2

=> Cạnh hình lập phương bé là : 2

Ta có : 27 = 3 x 3 x 3 

=> Cạnh hình lập phương lớn là : 3

Tỷ số phần trăm là:

          3 : 2 = 150%

              Đáp số : 150%

Đọc tiếp...
Tomori Nao 16/02/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

Gọi cạnh hình lập phương lớn là a; cạnh hình lập phương nhỏ là b

=> Thể tích hình lập phương lớn là: V = a . a . a

Thể tích hình lập phương nhỏ là: V' = b . b . b

Tỉ số thể tích hình lập phương nhỏ; thể tích hình lập phương lớn 

\(\frac{V'}{V}=\frac{b\times b\times b}{a\times a\times a}=\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}\times\frac{b}{a}=\frac{8}{27}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\)

=> \(\frac{b}{a}=\frac{2}{3}\)=>\(\frac{a}{b}=\frac{3}{2}\)= 1,5 = 150%

Tỉ số phần trăm giữa cạnh hình lập phương lớn; hình lập phương nhỏ là 150%

Đọc tiếp...
Nguyễn Nguyệt Nhi 19 giờ trước (17:54)
Báo cáo sai phạm

số bé nhất có 2 chữ số là 10

số lớn nhất có 1 chữ số là 9

số thứ 2 là: 9-7=2

đ/s:...

k mk nhé

Đọc tiếp...
Thong the DEV Hôm qua lúc 10:53
Báo cáo sai phạm

Đơn giản:

Số hạng thứ nhất là số lớn nhất có 1 chữ số. Số đó là 0 (9 lớn nhất, có 1 chữ số)

Vậy số hạng thứ 2 là :  9 - 7 = 2

Vậy số cần tìm là 92

Tổng 2 chữ số của số đó là : 9+2=11

Chúc em học tốt!

Đọc tiếp...
Phạm Trà Giang 25/07/2017 lúc 21:15
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ hai là:

      42 : 6 = 7

Thừa số thứ nhất là:

     7 + 45 = 52

h của hai số lúc đầu là:

     52 x 7 = 364

          Đáp số: 364

     

Đọc tiếp...
Edogawa Shinichi 25/07/2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ 2 là:

42:6=7

Thừa số thứ nhất là:

45+7=52

Tích của 2 số lúc đầu là:

52x7=364

Đáp số:364

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 18/03/2018 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

Thừa số thứ hai là:
      42 : 6 = 7
Thừa số thứ nhất là:
     7 + 45 = 52
h của hai số lúc đầu là:
     52 x 7 = 364

:3

Đọc tiếp...
Lắng Nghe 18/12/2016 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Câu 1 : Số liền sau số 138 là 139. 139 x 7 = 973

  Đáp số :973

Câu 2 : Bạn hỏi chi vậy ???

Đọc tiếp...
Le Thi nhat Tien 18/12/2016 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

bài 1 = 973

đường gấp khúc  = 40 dm

nhưng trong violympic = 4 m

tại cậu ấy chưa nói đổi thành mét nên mình làm 40 dm

Đọc tiếp...
Trần Đức Thuận 18/12/2016 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

a) Số liền sau 138 là:139.

     liền sau7 là:8

Tích 2 số đó là :139x8=1112

b)?HỞ ! TÍNH GÌ VẬY BẠN ? CHẮC CHẮN LÀ ĐỀ BÀI SAI

Đọc tiếp...
DuongThiThao 03/06/2017 lúc 17:30
Báo cáo sai phạm

ta có tdd/ttt = vtt / vdd = 4,5/5 = 9/10

vẽ sơ đồ

vtt= 9x6 = 54 km/h

Đọc tiếp...
đạo tặc 21/05/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

bạn đã trả lời rồi đó

k mình nhé

Đọc tiếp...
con gái họ Trần 21/05/2017 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

bài này hơi khó 

tui ko bít làm

Đọc tiếp...
nguyen thi lan huong 12/12/2016 lúc 13:28
Báo cáo sai phạm

Năm nay tuổi ông hơn số lần tuổi cháu là :

5 - 1 = 4 ( lần tuổi cháu )

Vì tuổi cháu = 1/13 tuổi ông nên tuổi ông gấp 13 lần tuổi cháu

10 năm về trước tuổi ông hơn số lần tuổi cháu là : 

13 - 1 = 12 ( lần tuổi cháu )

Hiệu số tuổi hai mỗi người không thay đổi theo thời gian

4 lần tuổi cháu hiện nay = 12 lần tuổi cháu 10 năm về trước hay :

1 lần tuổi hiện nay = 3 lần tuổi cháu 10 năm về trước 

Vậy tuổi cháu hiện nay là 3 phần , tuổi cháu 10 năm về trước là 1 phần

Ta có sơ đồ :

Tuổi cháu 10 năm về trước l---------------l

Tuổi cháu hiện nay             l---------------l----------------l----------------l

                                                                  10 năm

Tuổi cháu hiện nay là :

10 : ( 3 - 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

Năm sinh của chau là :

2016 - 15 = 2001

Đáp số : 2001

k mk nha , 

mk cảm ơn bạn nhiều

Thank you very much

( ^ _ ^ )

Đọc tiếp...
bach minh quan 13/12/2016 lúc 18:06
Báo cáo sai phạm

tim mot so biet so do cong voi 1 thi bang 28 ma neu cong voi 21 thi bang bao nhieu ?

giải

số đó là : 28 - 1 = 27

số cần tìm là : 27 + 21 = 48

                       d/s : 48

Đọc tiếp...
công chúa Tiana 25/12/2016 lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

đáp án là 2001 đó bạn

Đọc tiếp...
Văn Khánh Linh 13/12/2016 lúc 22:03
Báo cáo sai phạm

Coi cả bánh xà phòng là 4/4. Vậy 0,08 kg bánh xà phòng ứng với:

4/4-3/4=1/4 

1 bánh xà phòng cân nặng:

0,08 x 4=0,32 (kg)

10 bánh xà phòng cân nặng:

0,32 x 10= 3,2 (kg)

Đ/S: 3,2 kg 

Chọn mình nha!

Đọc tiếp...
kudo shinichi 19/12/2016 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

3.2 do ban

Đọc tiếp...
Mori ran 19/12/2016 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

minh chac chan la 3.2 dung minh lam tren violympic roi

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Khoa 13/12/2016 lúc 18:30
Báo cáo sai phạm

Nếu thêm vào chữ số 3 vào bên trái số thứ nhất thì số đó tăng thêm 300 đơn vị(hiệu của hai số thứ nhất và thứ hai khi thêm chữ số 3 đằng trước  là 300)

Mà số thứ hai gấp 7 lần số thứ nhất vậy số thứ nhất bằng 1 phần 7 số thứ hai

Vậy hiệu số phần bằng nhau là:  7-1=6 phần

Mà 300 là 6 phần vậy 1 phần là :300:6=50

Vậy số thứ nhất là 50

Đáp số:50

Tk mình nha bạn đúng đó chắc 1000000000000000% luôn đó

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 12/12/2016 lúc 09:48
Báo cáo sai phạm

Số có 2 chữ số khi thêm 3 vào bên trái thì số đó tằng 300.

Vậy số thứ hai  là :

300 : (7 - 1) = 50

Số thứ nhất là :

50 x 7 = 350

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Châu 12/12/2016 lúc 17:55
Báo cáo sai phạm

350 là sai đấy vì số thứ nhất có 2 chữ số ,phải là 50 mới đúng

Đọc tiếp...
Trần Gia Đạo 11/12/2016 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số cần tìm và b = a + 11

b chia hết cho 8  thương  tăng 2 

b chia hết cho 12 thương tăng 1

Lúc này hai thương hơn kém nhau 13 + (2 -1) = 14

8 x 12 = 96; 96 chia hết cho 8 và 12 hai thương hơn kém nhau 12 - 8 = 4

Số b là :

96 : 4 x 14 = 336

Số a cần tìm là :

336 - 11 = 325

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 18/12/2016 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

số phải tìm là 325

Đọc tiếp...
Oline Math 20/09/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

Đặt số cần tìm là A , ta thêm vào A 11 đơn vị thì được B . B chia hết cho 8 và thương tăng thêm 2 đơn vị. B cũng chia hết cho 12 và thương tăng thêm 1 đơn vị. Vậy hiệu của thương là 14.

Vậy 1/8 của B hơn 1/12 của B là 14 đơn vị .

Nên 4/12 của B là 14 x 8 = 112. Giá trị của B là 112 : 4/12 = 336

Vậy A là 336 - 11= 325

Đọc tiếp...
phan quynh lan 10/11/2018 lúc 09:13
Báo cáo sai phạm

nếu 1 giây quay được 35 vòng thì trong 1 phút số vòng quay được là :

60 x 35 = 2100 (vòng)

đáp số : 2100 vòng

Đọc tiếp...
anh 17/01 lúc 22:19
Báo cáo sai phạm

đáp án của mình là 2100 vòng

Đọc tiếp...
Hoang Phuong Thao 10/11/2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

Đổi 1 phút = 60 giây

Trong một phút bánh xe ấy quay được số vòng là:

      35x60=1200 ( vòng )

             Đáp số:1200 vòng

Đọc tiếp...
Isaac Newton 04/02/2017 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

101 phần tử.Tk nha.Đúng 100% lun.Đi mà

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Đức 2292k7 17/01 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Số phần tử của tập hợp Q = { 1; 3; 5;...; 201 } là:

( 201 - 1 ) : 2 + 1 = 101 ( phần tử )

Vậy: ...

Đọc tiếp...
đào hồng thắm 04/02/2017 lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

số phần tử của tập hợp Q là :

(201-1):2+1=101(phần tử)

vậy tập hợp Q có 101 phần tử.

chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
nguyen thuy trang 23/08/2016 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Do hiệu tuổi cha và con là không đổi theo thời gian nên tuổi của cha luôn hơn tuổi con 24 tuổi. Ta có sơ đồ tuổi cha và con 4 năm sau:

Tuổi con 4 năm sau: |==|

Tuổi cha 4 năm sau:  |==|==|==|

Tuổi của con 4 năm sau là: 24 : (3 – 1) * 1 = 12 tuổi

Tuổi con hiện nay là: 12 – 4 = 8 tuổi

Tuổi cha hiện nay là: 8 + 24  = 30 tuổi

Đáp số: Tuổi con 8 tuổi, tuổi cha 30 tuổi

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Đông 24/08/2016 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

Bố 32,con 8

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien 23/08/2016 lúc 16:39
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của bố sau 4 năm là:

       24:(3-1).3=36 (tuổi)

Số tuổi của bố hiện nay là:

       36-4=32 (tuổi)

Số tuổi của con là:

        32-24=8 (tuổi)

             Đáp số:bố:32 tuổi

                        con:8 tuổi

         

Đọc tiếp...
Đỗ Thiên Nhi 17/01 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

méo hiểu j mà làm ọ cj

Đọc tiếp...
☘️ Nguyễn ❤ Gia ❤ Linh ♐️ 17/01 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

tội nghiệp , 2 năm r mà dell cs ai trả lời

Đọc tiếp...
Cúc Ba Tư cô nương 17/01 lúc 19:14
Báo cáo sai phạm

Bn nên dịch câu hỏi này sang Tiếng Việt thì hơn

vì như thế n bn bt làm bài này(khi đã dịch sang Tiếng Việt) có thể hiểu và làm giúp bn

Đọc tiếp...
Nguyên Hữu Nghĩa 26/10/2017 lúc 18:04
Báo cáo sai phạm

Bạn làm sai rồi, hai phép tính được làm chung với a luôn chứ không có 2 đáp số

Đọc tiếp...
Doan Thanh phuong 26/10/2017 lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

Vì là số tự nhiên nhỏ nhất nên thương phải = 1

a = 17 x 1 + 5

a = 22

a = 19 x 1 + 12

a = 31

Bài 2 :

Vì muốn là số nhỏ nhất nên thương phải = 1

a = ( 355 - 13 ) : 1

a = 342

a = ( 836 - 8 ) : 1

a = 824

Đọc tiếp...
Bùi Thị Huyền Chi_Tiểu Nghệ 16/01 lúc 19:18
Báo cáo sai phạm

ta có sơ đồ:

số bé : 2 phần

số lớn : 5 phần

số bé là: 2/5:(5-2)x2= 4/15

số lớn là: 2/5+4/15= 2/3

đ/s:..

ko chắc chắn, k mk nha

Đọc tiếp...
Kẻ Lạnh Lùng 16/01 lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là:

     2+5=7(phần)

số bé là:

     2/5 : 7 * 2= 4/35

số lớn là:

     2/5+4/35=18/35

        đáp số số lớn 18/35

                    số bé 4/35

hok tốt

Đọc tiếp...
Võ Thị Cẩm Nhung 02/03/2016 lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

xin lỗi mình viết nhầm nơi 178,65:9x1=19,85 thế mới đúng nha

Đọc tiếp...
Võ Thị Cẩm Nhung 02/03/2016 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

10-1=9

178,65:9x100=1985

178,65:9x10=198,5

178,65:9x119,85 mình chắc là đúng 100% luôn 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoàng Ny 04/02/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

ịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịịị

Đọc tiếp...
Mizuki Takahashi 06/02/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

So tu nhien co tan cung la 0 nen so do se co 2 va 5

Ta duoc 2 so 5 va 2 

5 x 2 x a x b = 120

120 : 5 : 2 = 12

12 = 3 x 4 . So do co cac so 2, 3, 4, 5

2 x 3 = 6. So do la 456

                        Vay so do la 456

                                        

Đọc tiếp...
Bùi Quỳnh Hương 19/02/2017 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Số đó là 

358 

Vì 3 x 5 x 8 =  120 

Theo mình thì MIZUKI TAKAHASHI  sai rồi bạn nhé !

Đọc tiếp...
Quên mất tên 06/02/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

theo mk là 358

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: