Giúp tôi giải toán


Tran Thi Hong Giang 4 giờ trước (09:55)
Báo cáo sai phạm

Tổng 4 số là

39 x 4 = 156

Tổng 3 số 2,3,4 là

42 x 3 = 126

Số thứ nhất là

156 - 126 = 30

Số thứ tư là

30 + 19 = 49

Số thứ 3 là

49 x 6/7 = 42

Số thứ hai là

126 - 42- 49 = 35

I am your faith Hôm qua lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số đó là :

9 x 2 = 18

Số càn tìm là :

18 - 12 = 6

Đáp số : 6

Ai tk mk mk tk lại !
 

Huyền Anh Hôm qua lúc 18:44
Báo cáo sai phạm

tổng hai số là :

9x9=18

số kia là :

18-12=6

đáp số : 6

CAO TUAN VIET Hôm qua lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Có số trung bình cộng của 2 số là 9

=>Tổng của 2 số đó là:9.2= 18 

Mà một trong hai số đó là 12

=>Số còn lại là: 18- 12=6

Vậy số còn lại là 6.

Lan TARUS 21/08/2017 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

bn tạo câu hỏi đi mình trả lời chooo...

nguyenthiquynhtrang 19/08/2017 lúc 07:08
Báo cáo sai phạm

na có 7 gói kẹo màu hồng 7 gói kẹo màu xanh . na cho bé hà 10 cái kẹo na cho bé hoa 15 cái kẹo biết rằng gói kẹo màu hồng có 90 cái còn túi kẹo màu xanh có 109 cái

nguyenthiquynhtrang 14/08/2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

na mua mot con but be voi gia 40k bi mua sieu nhan voi gia bang 3phan 5 giá tiền còn ăn hỏi bị mua bao nhiêu tiền  

Nguyen Minh Trong 16/09/2017 lúc 08:58
Báo cáo sai phạm

anh hơn tuio trung binh cua em la 4

thì anh hơn tuoi em la 2 vi 4:2 = 2 tuổi

xin loi tra loi muon

Tô Phương Anh 15/09/2017 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

đáp số là : 2 tuổi vì 4:2=2

one piece gold 13/09/2017 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

=27000 đòng nhé

NGUYỄN MAI HẢO 13/09/2017 lúc 20:45
Báo cáo sai phạm

MỖI bảng bằng

900000 : 33 = 27272,72727... ta làm tròn  27 272,72727... =27 300 đ

obelish the tormamtor 13/09/2017 lúc 20:44
Báo cáo sai phạm

mỗi bảng ở Mỹ bằng số tiền VN là

900000:33=27272.7272727

Tấn Phát Nguyễn 09/09/2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

100

650

Nguyễn Đức Khôi 09/09/2017 lúc 10:30
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng của chúng là 375

=>tổng cua chúng là: 375x2=750

số bé là:100

số lớn là:650

tominhvu 09/09/2017 lúc 08:15
Báo cáo sai phạm

12+34=64

Lưu Minh Trang 13/09/2017 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

12 + 34 = 46

Lucy Heartfilia 12/09/2017 lúc 12:00
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là :

12 + 34 = 46

ĐS : ....

Trần Hoàng Việt 10/09/2017 lúc 09:20
Báo cáo sai phạm

Do số học sinh của lớp 4A ít hơn trung bình của 2 lớp 4B và 4C là 9 học sinh nên nếu lớp 4A có thêm 9 học sinh thì số học sinh lớp 4A bằng số học sinh trung bình của lớp 4B và 4C hay chính bằng số học sinh trung bình của cả ba lớp.

Số học sinh lớp 4A lúc đó là:

                  (108 + 9) : 3 = 39 (học sinh)

Vậy số học sinh lớp 4A là:

                  39 - 9 = 30 (em)

Do số học sinh của lớp 4B lớn hơn trung bình của 2 lớp 4A và 4C là 3 học sinh nên nếu lớp 4B có bớt 3 học sinh thì số học sinh lớp 4B bằng số học sinh trung bình của lớp 4A và 4C hay chính bằng số học sinh trung bình của cả ba lớp.

Số học sinh lớp 4B lúc đó là:

                        (108 - 3) : 3 = 35 (học sinh)

Vậy số học sinh lớp 4B là:

                        35 + 3 = 38 (em)

Số học sinh lớp 4C là:

                       108 - 30 - 38 = 40(em)

                                             Vậy Lớp 4A: 30 em, lớp 4B: 38 em, lớp 4C: 40 em.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 07/09/2017 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Do số học sinh của lớp 4A ít hơn trung bình của 2 lớp 4B và 4C là 9 học sinh nên nếu lớp 4A có thêm 9 học sinh thì số học sinh lớp 4A bằng số học sinh trung bình của lớp 4B và 4C hay chính bằng số học sinh trung bình của cả ba lớp.

Số học sinh lớp 4A lúc đó là:

                  (108 + 9) : 3 = 39 (học sinh)

Vậy số học sinh lớp 4A là:

                  39 - 9 = 30 (em)

Do số học sinh của lớp 4B lớn hơn trung bình của 2 lớp 4A và 4C là 3 học sinh nên nếu lớp 4B có bớt 3 học sinh thì số học sinh lớp 4B bằng số học sinh trung bình của lớp 4A và 4C hay chính bằng số học sinh trung bình của cả ba lớp.

Số học sinh lớp 4B lúc đó là:

                        (108 - 3) : 3 = 35 (học sinh)

Vậy số học sinh lớp 4B là:

                        35 + 3 = 38 (em)

Số học sinh lớp 4C là:

                       108 - 30 - 38 = 40(em)

                                             

Đáp số: Lớp 4A: 30 em, lớp 4B: 38 em, lớp 4C: 40 em.

nguyen dieu hoa 12/09/2017 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

đáp số: 4A:30 em;

đáp số :4B:38 em;

đáp số: 4C:40 em.

k cho mình nhé.

harry 24/08/2017 lúc 20:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số kẹo của Cường là a

Ta có:

       ( a + 24 + 28 ) : 3 = a

         a + 24 + 28 = a x 3

            24 + 28 = a x 3 - a

                  52   =  a x 3 - a x 1

                   52  = a x 2

                   52 : 2 = a

                     26 = a

                      Vậy a = 26

Đàm Trung Dũng 29/08/2017 lúc 13:44
Báo cáo sai phạm

26 viên

tran ba thien 24/08/2017 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

24+28=52

52:2=26

24+28+26=78

Dương Đình Hưởng 27/08/2017 lúc 13:14
Báo cáo sai phạm

Có số các số chia hết cho 3 là:

( 9999- 1002): 3+ 1= 3000( số)

Tổng các số đó là:

( 9999+ 1002)x 3000: 2= 16501500

Trung bình cộn của các số đó là:

16501500: 3000= 5500,5

Đáp số: 5500,5.

0o0 khùng mà 0o0 19/08/2017 lúc 21:49
Báo cáo sai phạm

Ta có dãy số 

1002,1005,...........9996,9999

Số số hạng của dãy là 

(9999-1002):3+1=3000

Tổng của dãy trên là 

(9999+1002)x3000:2=16501500

Trung bình cộng các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là 

16501500:3000=(tự tính)

  Đáp số.......

bài này sai thì thôi

nguyễn thị minh châu 21/08/2017 lúc 08:53
Báo cáo sai phạm

ta có dãy số là :

1002,1005,.........................9999.

SSH của dãy là :

     (9999-1002):3+1 =3000

tổng của dãy là:

(9999+1002)x3000:2=16501500

trung bình cộng của dãy là:

16501500:3000=5500,5

o0oNguyễno0o 18/08/2017 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là :

7 x 2 = 14

Số thứ 2 là :

14 - 3 = 11

ĐS : ...

Mai Thanh Xuân 18/08/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số là :

7 x 2 = 14

Số thứ thứ hai là :

14 - 3 = 11

Đáp số : 11

At the speed of light 18/08/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là : 7 . 2 = 14

Số thứ hai là : 14 - 3 = 11

Đáp số : 11

tu 17/08/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

2453 *235685*145223

TFBoys_Thúy Vân 17/08/2017 lúc 10:46
Báo cáo sai phạm

Gọi 4 số lẻ liên tiếp đó là 2k+1 ; 2k+3 ; 2k+5 ; 2k+7

Vì trung bình cộng 4 số lẻ trên là 30

=> ( 2k+1+2k+3+2k+5+2k+7):4=30

=> (2k+2k+2k+2k)+(1+3+5+7) = 30.4=120

=> 8k + 16 = 120

=> 8k = 120 - 16 = 104

=> k = 104 : 8 = 13

Số lẻ đầu tiên là : 2k + 1 = 2 . 13 + 1 = 27

Số lẻ thứ 2 là : 2k + 3 = 2.13 + 3 = 29

Số lẻ thứ 3 là : 2k + 5 = 2.13 + 5 = 31

Số lẻ thứ 4 là : 2k + 7 = 2.13 + 7 = 33

Vậy 4 số lẻ liên tiếp cần tìm là 27;29;31;33

Nguyễn Ngọc Linh Trà 17/08/2017 lúc 10:36
Báo cáo sai phạm

4 số đó là : 27, 29, 31, 33

0o0 khùng mà 0o0 14/08/2017 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là 

26x3=78

Tổng số thứ hai và số thứ nhất là 

21x2=42

Tổng số thứ hai và số thứ ba là 

30x2=60

Số nhất là 

78-60=18

Số thứ ba là 

78-42=36

Số thứ hai là 

78-(36+18)=24

  Đáp số

Ngọc Anh Dũng 14/08/2017 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

26 x 3 = 78

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là :

21 x 2 = 42

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là :

30 x 2 = 60

Số thứ nhất là :

78 - 60 = 18

Số thứ ba là :

78 - 42 = 36

Số thứ hai là :

78 - ( 36 + 18 ) = 24

zzz Cô nhóc lạnh lùng zzz 14/08/2017 lúc 16:37
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đó là :

 26 x 3 = 78 

Số thứ ba là :

  78 - ( 21 x 2 ) = 36

Số thứ nhất là :

 78 - ( 30 x 2 ) = 18

Số thứ hai là :

 78 - 36 - 18 = 24

         Đ/s :.....

0o0 khùng mà 0o0 12/08/2017 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Số km giờ thứ hai đi được là 

42+6=48(km)

Số km giờ thứ ba đi được :

48-3=45(km)

Tổng số km mỗi ô tô đi được là 

42+48+45=135(km)

Số km trung mỗi giờ ô tô đi được là 

135:3=45(km)

   Đáp số......

cả 3 bạn VU NHAT VY,Dư Thị Tâm Đan,....... làm nhầm hết r

VU NHAT VY 12/08/2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

Giờ thứ 2 đi được :42+6=48(km)

Giờ thứ 3 đi được:48+3=51(km)

Trung bình mỗi giờ đi được:(42+48+51):3=47(km) k nha!

Dư Thị Tâm Đan 12/08/2017 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

giờ thứ 2 đi được là

42 + 6 =48 (km)

giờ thứ 3 đi được là 

48 + 3 = 51 (km)

trung bình mỗi giờ đi được là

(51+48 +42):3=47(km)

            đáp số 47 km

Kasumi_Uyama7a 12/08/2017 lúc 10:25
Báo cáo sai phạm

Tong 2 so la:

    100x2=200

So thu 2 la:

     200-100=100

         D/s: 100

Em không cô đơn 12/08/2017 lúc 10:31
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số là:

  100×2=200

Số thứ hai là:

  200-100=100

      Đáp số:100

Em không cô đơn 12/08/2017 lúc 10:28
Báo cáo sai phạm
Tổng của hai số là: 100×2=200 Số thứ hai là: 200-100=100 Đáp số:100
Trung ruồi 11/08/2017 lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

các số có 4 chữ số khác nhau viết từ 4 chữ số đã cho là : 1236,1263,1326,1362,1632,1623,2136,2163,2316,2361,2631,2613,3126,3162,3216,3261,3621,3612,6123,6132,6213,6231,6321,6312

trung bình cộng của các số trên là : (1236+1263+1326+1362+1632+1623+2136+2163+2316+2361+2631+2613+3126+3162+3216+3261+3621+3612+6123+6132+6213+6231+6321+6312) : 24 = 3208625

                            đáp số : 3208625

Trương Nhật Linh 11/08/2017 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Ta tìm được 24 số có 4 chữ số khác nhau viết viết từ 4 chữ số đã cho là :

1236 ; 1263 ; 1326 ; 1362 ; 1623 ; 1632 ;

2136 ; 2163 ; 2631 ; 2613 ; 2316 ; 2361 ;

3126 ; 3162 ; 3261 ; 3216 ; 3621 ; 3612 ;

6123 ; 6132 ; 6231 ; 6213 ; 6312 ; 6321 .

 Ta tìm được tổng của chúng là 79992 , nên

  Trung bình cộng của các số đó là :

         79992 : 24 = 3333 .

                      Đáp số : 3333 .

Nguyễn Hải Anh 10/08/2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

 6 ô tô sau chuyển được tổng cộng số máy là:6x24=144

Trung bình mỗi ô tô chở được số máy là:(54+144):(3+6)=150(máy)

                                                                       Đ/S:150 máy

Bạch Thanh Hương 10/08/2017 lúc 19:44
Báo cáo sai phạm

3 ô tô đầu chở đc số máy bơm là 54x3=162máy

6 ô tô chở đc số máy bơm là 24x6=144máy

trung bình chở đc là (162+144):(3+6)=34máy

k mk nha

Đinh Anh Thư 10/08/2017 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

lần đầu chở được số máy là:54x3=162(máy)

Lần sau chở được số máy là :24x6=144(máy)

Trung bình mỗi lần ô tô chở được số máy là :

(162+144):(6+3)=34(máy)

Đ/s:34 máy

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: