Giúp tôi giải toán và làm văn


Kochou _ Shinobu 3 tháng 11 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Lm lộn nha ! mk lm nhầm sang bài khác ! thông cảm 

Đọc tiếp...
Sirito Nakazu 3 tháng 11 lúc 11:19
Báo cáo sai phạm

         Đề sai bạn.

Đọc tiếp...
Kochou _ Shinobu 3 tháng 11 lúc 11:17
Báo cáo sai phạm

Trl :
Số bi của Nam là :

   ( 16 + 18 ) : 2 = 17 ( viên )

Trung bình số bi của 4 bạn là :

    ( 16 + 17 + 18 - 6 ) : 3 = 15 ( viên )

Số bi của Bình là :

    15 - 6 = 9 ( viên )

     Đáp số : 9 viên

  

Đọc tiếp...
Donald 14 tháng 10 lúc 19:41
Báo cáo sai phạm

a, tổng số tuổi là : 

25 x 6 = 150 (tuổi)

b, tổng số tuổi của 5 người là : 

24 x 5 = 120 (tuổi)

tuổi của thủ quân đội bóng : 

150 - 120 = 30 (tuổi)

bài 2:

có (x + 2005) : 2 = 2003

=> x + 2005 = 4006

=> x = 2001

Đọc tiếp...
Đồng Tố Hiểu Phong 14 tháng 10 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Bài 1:
a, Tổng số tuổi của đội bóng chuyền là:

             25.6=150 ( tuổi)

b, Tổng số tuổi của 5 người còn lại là:

          24.5 = 120 ( tuổi)

=> Tuổi của thủ quân đội bóng truyền là:

            150 - 120= 30 ( tuổi)

                            Đ/s: a, 150 tuổi

                                  b, 30 tuổi

Bài 2:

Theo bài ra, ta có:

(x + 2005):2= 2003

x + 2005= 2003.  2

x + 2005= 4006

x= 4006 - 2005

x = 2001

Vậy x = 2001

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Trang 13 tháng 10 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

Gọi 9 số chẵn liên tiếp là a, a+2 , a+4, ... ,a+16

Theo bài ra ta có: a+(a+2)+...+(a+16) = 2019 x 9

                      => 9a +(2+4+...+16) = 18171

                     => 9a + 72 =18171

                       => 9a =18099

                     => a  = 2011

=> 4 số cuối lần lượt là 2021 , 2023 , 2025 , 2027

Vậy TBC 4 số cuối là (2021+2023+2025+2027) :4 = 2024

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 13 tháng 10 lúc 9:44
Báo cáo sai phạm

Tổng của 4 số trên là :

      45 x 4 = 180

Nếu không kể số thứ nhất thì tổng 3 số còn lại là :

     40 x 3 = 120

Số thứ nhất là :

     180 - 120 = 60

Số thứ nhất lớn hơn trung bình cộng của 4 số trên :

      60 - 45 = 15 ( đơn vị )

               Đáp số : 15 đơn vị

Đọc tiếp...
Hồng Lê Thị 10 tháng 10 lúc 22:22
Báo cáo sai phạm

Gọi số đt bán được trong tháng đầu là a

từ đề bài ta có tổng số đt bán được trong năm tháng đầu là: a+(a+20)+(a+20+20)+(a+20+20+20)+(a+20+20+20+20)

=5*a+20*10=5*a+200

 trung bình mỗi tháng bán được là: (5*a+200)/5=a+40

trung bình mỗi tháng bán được nhiều hơn tháng đầu là 40 cái đt.

chúc bạn học tốt nhớ k cho mình nha!

Đọc tiếp...
Phạm Thị Khánh Ly 9 tháng 10 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

xin lỗi bạn sửa cho mình thành 36 chứ không phải 64

Đọc tiếp...
Teko 9 tháng 10 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

Tổng số tuổi của ông , bố, cháu là :

        64   x  3   =   192 tuổi

Tổng số tuổi của bố và cháu là :

    23   x    2  =   46 tuổi

Tuổi của ông là : 

     192    -   46   =   146 tuổi

Chỗ này hơi vô lý 1 chút =.=

Bạn xem lại đề nha :>

Đọc tiếp...
trần tuyến 2 tháng 5 2015 lúc 22:23
Báo cáo sai phạm

tổng 3 số là 87

gọi x là số thứ 3, theo đề bài, ta có:

      x + x-7 + (x-7)/2 = 87

\(\Rightarrow\)2x + 2x -14+ x-7 = 87

\(\Rightarrow\)5x = 108

\(\Rightarrow\)x = 21,6

Đọc tiếp...
Lê Thanh Hà 19 tháng 3 2016 lúc 23:20
Báo cáo sai phạm

Tổng của cả 3 số là :
    29 * 7 = 87
Gọi số thứ 3 là x .
Theo bài ra , ta có :
   x + x - 7 + ( x - 7 ) : 2 = 87
   2 * x + 2 * x - 14 + 7 - x    = 87
   5*x - ( 14 + 7 )            = 87
   5*x -    21                   = 87
   5*x                             =  87 + 21 ( Tìm số bị trừ )
   5*x                             = 108
    x                               = 108 : 5 ( Tìm thừa số )
    x                               =  21.6
     
 

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Anh 14 tháng 9 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

\(29.3=87\)

Gọi a là số thứ 2

Theo đầu bài, ta có:

\(2a+a+a+7=87\)

\(4a=80\)

\(\Rightarrow a=20\)

Vậy số thứ ba là 20+7=27

Ở cấp 2 thì dấu chấm bằng dấu nhân nhé

k đúng cho mk nha

Đọc tiếp...
online Math 12 tháng 1 2015 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

                                                  Bài giải

                                       TBC số tiền 3 bạn là :

                                       ( 45.000 + 38.000 - 3000 ) : 2 = 40.000

                                       Hưng có số tiền là :

                                        40.000 - 3.000 = 37.000

Đọc tiếp...
nguyễn đại quốc 30 tháng 12 2014 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

co ban minh roi ma

 

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 14 tháng 10 2017 lúc 20:22
Báo cáo sai phạm

Tổng của hai số đó là:

125 x 2 = 250

Số lớn là:

( 250 + 32 ) : 2 = 141 

Số bé là: 

250 - 141 = 109

Đ/S: Số lớn: 141

        Số bé: 109

Đọc tiếp...
SKT T1 14 tháng 10 2017 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

tổng 2 số là:

125x2=250

số bé là :

(250-32):2=109

số lớn là:

250-109=141

  Đáp số

Đọc tiếp...
~Han Sara~ 9 tháng 9 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

Tổng 2 số đó là: 

         125.2=250

Số lớn là:

         (250+32):2=141

Số bé là: 

        141+32=173

Đ/s....

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Dũng 13 tháng 7 2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Nếu trung bình ba bài kiểm tra là 8 điểm thì tổng số điểm 3 bài kiểm tra là :

8 x 3 = 24 ( điểm )

=> Bài kiểm tra cuối được :

24 - 6 - 8 = 10 ( điểm )

      Đáp số : 10 điểm

Đọc tiếp...
pektri4 1 tháng 11 2017 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

10 điểm nha

k tui nha

thanks

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 13 tháng 7 2015 lúc 13:29
Báo cáo sai phạm

Tổng số điểm của cả 3 bài kiểm tra là:

8 x 3 = 24 (điểm)

Số điểm của bài kiểm tra thứ 3 là:

24 - 6 - 8 = 10 (điểm)

ĐS: 10 điểm

Đọc tiếp...
Lê Minh Quân 1 tháng 10 2016 lúc 21:24
Báo cáo sai phạm

Lan và Hằng có số bông hoa là :

16 + 19 = 35 (bông hoa)

Trung bình cộng số hoa của 3 bạn là :

(35 + 5) : 2 = 20 (bông hoa)

Ba bạn có số bông hoa là :

20 x 3 = 60 (bông hoa)

 Đs : 60 bông hoa

Có gì ko hiểu thì nhắn tin cho mình nhé!

Đọc tiếp...
Bùi Thị Minh Thư 15 tháng 8 lúc 21:05
Báo cáo sai phạm

                                             Tổng số hoa của Lan và Hồng là :

                                                16+19=35 ( bông hoa )

                                             Trung bình cộng số hoa của ba bạn là :

                                                 ( 35+5):2=20 ( bông hoa )

                                              Tổng số hoa của ba bạn hái được là :

                                                 35+20=55 ( bông hoa )

                                                       Đáp số : 55 bông hoa

                                                 

Đọc tiếp...
Nguyễn Đoàn Long Sơn 22 tháng 10 2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Tong so bong hoa cua Lan va Hang la:

              16+19=35(bong hoa)

Trung binh cong so hoa của 3 bạn là:

              (35+5):2=20(bong hoa)

 Tong so hoa ma 3 ban hai duoc la:

              20.3=60(bong hoa)

                     Dap so:60 bong hoa

( Xin loi ban vi may nha minh khong co vietkey)

Đọc tiếp...
gv 24 tháng 2 2015 lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đã biết là:

       1989 + 2003 + 2034 = 6026

A lớn hơn trung bình cộng của 4 số (trong đó có cả A) là 4 đơn vị

=> Ta có sơ đồ:

TBC A Tổng 3 số = 6026 4

Nhìn vào sơ đồ ta có: TBC = (6026 + 4) : 3 = 2010

=> A = TBC + 4 = 2010 + 4 = 2014

Đọc tiếp...
hoàng thảo anh 24 tháng 2 2015 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số đã biết là:

       1989 + 2003 + 2034 = 6026

A lớn hơn trung bình cộng của 4 số (trong đó có cả A) là 4 đơn vị

=> Ta có sơ đồ:

TBCATổng 3 số = 60264

Nhìn vào sơ đồ ta có: TBC = (6026 + 4) : 3 = 2010

=> A = TBC + 4 = 2010 + 4 = 2014

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thùy Dương 1 tháng 3 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

2014 , đúng ko vậy ?

 

Đọc tiếp...
Bi Trần 23 tháng 11 2014 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Tổng ba số là 37x3=111 
số ba chữ số là 100, số hai chữ số là 10, số một chữ số là 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Cao Cường 26 tháng 11 2014 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

số có 3cs là 100 số có 2cs là 10 số có 1cs là 1

Đọc tiếp...
Xyz 30 tháng 7 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 phân số đó là : 

\(\frac{7}{8}\times2=\frac{7}{4}\)

Tổng mới của chúng là : 

\(\frac{17}{8}\times2=\frac{17}{4}\)

Gọi phân số thứ nhất là a ;phân số thứ hai là b

Theo bài ra ta có : \(a+b=\frac{7}{4}\left(1\right)\)

\(a+3\times b=\frac{17}{4}\left(2\right)\)

Nhân 2 vế của (1) với 3 ta có :

\(3\times\left(a+b\right)=3\times\frac{7}{4}\)

\(\Rightarrow3\times a+3\times b=\frac{21}{4}\left(3\right)\)

Lấy (3) trừ (2) theo vế ta có : 

\(\left(3\times a+3\times b\right)-\left(a+3\times b\right)=\frac{21}{4}-\frac{17}{4}\) 

\(\Rightarrow\left(3\times a-a\right)+\left(3\times b-3\times b\right)=1\)

\(\Rightarrow2\times a=1\)

\(\Rightarrow a=1:2\)

\(\Rightarrow a=\frac{1}{2}\)

Thay a vào 1 ta có : 

\(\frac{1}{2}+b=\frac{7}{4}\)

\(\Rightarrow b=\frac{7}{4}-\frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow b=\frac{5}{4}\)

Vậy phân số thứ nhất là \(\frac{1}{2}\); phân số thứ hai là \(\frac{5}{4}\)

Đọc tiếp...
hoang viet nhat 28 tháng 7 lúc 9:34
Báo cáo sai phạm

Tổng 3 số là:

\(24\times3=72\)

Tổng của số thứ 3 sau khi tăng số thứ nhất lên hai lần là:

\(28\times3=84\)

+Số thứ nhất là:

\(84-72=12\)

Tổng sô thứ 3 sau khi tăng số thứ 2 lên 3 lần là:

\(36\times3=108\)

+Số thứ hai là :

\(108-72=36\)

Số thứ ba là:

\(72-\left(12+36\right)=24\)

          Đáp số : số thứ nhất:12

                         số thứ hai là :36

                         số thứ ba là:24

Đọc tiếp...
Tiêu Chiến 21 tháng 7 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

tổng của 3 số là : 200 x 3 = 600

Vì số thứ 2 bằng trung bình cộng 2 số còn lại nên ta có :

ST2 : 1 phần

Tổng 2 số còn lại là : 2 phần    

Số thứ 2 là :

600 : ( 2 + 1 ) = 200

Đọc tiếp...
Trần Quốc Huy 21 tháng 7 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

                               Giải

     Tổng 3 số là :

            200 x 3 = 600

    Số thứ hai bằng trung bình cộng của hai số còn lại . Tức

là 3 lần số thứ hai bằng tổng .Vậy số thứ hai là : 300 : 3 = 100

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Ly 27 tháng 7 2015 lúc 17:50
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là:

        37 x 3 = 111

Mà 111 = 100 + 10 + 1

-Vì một số có 3 chữ số,một số có 2 chữ số và một số có 1 chữ số nên 3 số là 100;10;1.

**** cho mình nha Ngọc Anh

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 25 tháng 7 2015 lúc 18:16
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số đó là:

37 x 3= 111

Mà 111= 100 +10 +1 

Vậy 3 số cần tìm là __________________

Đọc tiếp...
Vũ Thủy Quỳnh 22 tháng 9 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm
Gọi số thứ nhất là abc ______________ cd ______________ e Trung bình của ba số là 37 =) (abc+xy+e):3=37 =) (abc+xy+e)=37×3=111 Mà 111=100+10+1 =) abc=100 cd=10 e=1
Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: