Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 9


Hà Văn Minh Hiếu Hà Văn Minh Hiếu 15 giờ trước (15:50)
Báo cáo sai phạm

Ủa có vụ sửa đề hả

Vậy bạn auto đậu chuyên tất cả các môn luôn.

Vào thi thấy đề khó quá làm bài viết Sửa đề: 1+1=2

Nếu bn thấy đề sai thì bạn ns" hình như đề sai sai bn ạ" chứ

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ Hôm kia lúc 11:24
Báo cáo sai phạm

Sửa đề 

\(\sqrt{7+2\sqrt{6}}+\sqrt{5-2\sqrt{6}}\)

\(=\sqrt{6+2\sqrt{6}+1}+\sqrt{3-2\sqrt{6}+2}\)

\(=\sqrt{\left(\sqrt{6}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}\)

\(=\sqrt{6}+1+\sqrt{3}-\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thùy Linh Nguyễn Thái Thùy Linh Hôm kia lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

giải hộ mình câu c đi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thái Thùy Linh Nguyễn Thái Thùy Linh Hôm kia lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

đây là bài lớp 9 em nhé

Đọc tiếp...
dcv_new dcv_new CTV Hôm kia lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

không biết giải thì đừng spam lung tung !

làm như vậy chỉ khiến mọi người ghét em hơn thôi

\(a,A=\frac{2\sqrt{x}-1}{x+2}=\frac{2.5-1}{27}=\frac{9}{27}=\frac{1}{3}\)

\(b,B=\frac{3\sqrt{x}}{1+2\sqrt{x}}-\frac{4}{1-2\sqrt{x}}-\frac{4x+2\sqrt{x}+3}{4x-1}\)

\(=\frac{3\sqrt{x}\left(1-2\sqrt{x}\right)-4\left(1+2\sqrt{x}\right)}{1-4x}-\frac{4x+2\sqrt{x}+3}{4x-1}\)

\(=\frac{6x+4+5\sqrt{x}}{4x-1}-\frac{4x+2\sqrt{x}+3}{4x-1}=\frac{2x+1+3\sqrt{x}}{4x-1}\)

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ Hôm kia lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

\(x>y\),\(xy=1\)

Ta có:

\(\frac{x^2+y^2}{x-y}=\frac{\left(x^2-2xy+y^2\right)+2xy}{x-y}=\frac{\left(x-y\right)^2+2}{x-y}=x-y+\frac{2}{x-y}\)

Áp dụng BĐT Cauchy ta có:

\(x-y+\frac{2}{x-y}\ge2\sqrt{\left(x-y\right).\frac{2}{x-y}}=2\sqrt{2}\)

\(\Rightarrow\frac{x^2+y^2}{x-y}\ge2\sqrt{2}\)(đpcm)

Chúc bạn học tốt 

Đọc tiếp...
zZz Cool Kid_new zZz zZz Cool Kid_new zZz CTV Hôm kia lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

\(ĐKXĐ:x\ge\frac{5}{3}\)

\(\left(\sqrt{8x+1}-5\right)+\left(\sqrt{3x-5}-2\right)=\left(\sqrt{7x+4}-5\right)+\left(\sqrt{2x-2}-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{8x+1-25}{\sqrt{8x+1}+5}+\frac{3x-5-4}{\sqrt{3x-5}+2}-\frac{7x+4-25}{\sqrt{7x+4}+5}-\frac{2x-2-4}{\sqrt{2x-2}+2}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left[\frac{8}{\sqrt{8x+1}+5}+\frac{3}{\sqrt{3x-5}+2}-\frac{7}{\sqrt{7x+4}+5}-\frac{2}{\sqrt{2x-2}+2}\right]=0\)

Ngoặc trong chắc vô nghiệm :3

Đọc tiếp...
KP9 KP9 Hôm kia lúc 7:05
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(a+\frac{1}{b}\le1\Leftrightarrow\frac{ab+1}{b}\le1\Rightarrow ab+1\le b\)  ( vì a ; b > 0 ) 

Mặt khác : \(2\sqrt{ab}\le ab+1\) ( BĐT Cô - si ) 

Suy ra : \(b\ge2\sqrt{ab}\Leftrightarrow\sqrt{b}\ge2\sqrt{a}\Leftrightarrow\frac{b}{a}\ge4\)

Đặt b/a = t ( t >= 4 ) , ta có : \(A=\frac{1}{t}+t=\frac{1}{t}+\frac{t}{16}+\frac{15}{16}t\)

Đến đây bn làm nốt 

Đọc tiếp...
KP9 KP9 Hôm kia lúc 7:07
Báo cáo sai phạm

Bài 2 : 

Tìm min : Bình phương 

Tìm max : Dùng B.C.S ( bunhiacopxki )

Bài 3 : Dùng B.C.S

Đọc tiếp...
Hải Ngọc Hải Ngọc CTV Hôm qua lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

bài 1: biến đổi E=\(\left(x^2+y^2\right)+\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}\right)+2\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)=4+\frac{4}{x^2y^2}+\frac{8}{xy}=4\left(\frac{1}{xy}+1\right)^2\)

vì x2+y2>= 2xy => 4 >= 2xy => \(\frac{1}{xy}\ge\frac{1}{2}\Rightarrow E\ge9\)

vậy minE=9 khi \(x=y=\sqrt{2}\)

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu Lê Tài Bảo Châu Hôm kia lúc 14:49
Báo cáo sai phạm

toàn 1 lũ hãm điểm

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý Hôm kia lúc 0:43
Báo cáo sai phạm

Đặt: 

x = a + c - b ; y = a + b - c ; z = b + c - a > 0 vì a; b ; c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác 

=> x + y + z = a + b + c 

=> a = \(\frac{x+y}{2}\); b = \(\frac{y+z}{2}\); c = \(\frac{x+z}{2}\)

=> 3a - b + c = 2 a + ( a - b + c ) =  ( x  + y ) + x = 2x + y 

Tương tự: 3b - c + a = 2y + z ; 3c - a + b =  x + 2z

Đưa về bài toán: Chứng minh: 

\(\frac{x+y}{2\left(2x+y\right)}+\frac{y+z}{2\left(2y+z\right)}+\frac{z+x}{2\left(2z+x\right)}\ge1\)

<=> \(\frac{2x+2y}{2x+y}+\frac{2y+2z}{2y+z}+\frac{2z+2x}{2z+x}\ge4\)(1)

Ta có: VT = \(1+\frac{y}{2x+y}+1+\frac{z}{2y+z}+1+\frac{x}{2z+x}\)

\(=3+\left(\frac{y}{2x+y}+\frac{z}{2y+z}+\frac{x}{2z+x}\right)\)

\(=3+\left(\frac{y^2}{2xy+y^2}+\frac{z^2}{2yz+z^2}+\frac{x^2}{2zx+x^2}\right)\)

\(\ge3+\frac{\left(x+y+z\right)^2}{x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz}=3+1=4\)

=> (1) đúng 

=> Bất đẳng thức ban đầu đúng

Dấu "=" xảy ra <=> x = y = z <=>  a = b = c

Đọc tiếp...
KP9 KP9 Hôm kia lúc 21:52
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ : \(y\ge0\) 

P/t (1) \(\Leftrightarrow x^2\left(x-y\right)-\left(x-y\right)=0\) \(\Leftrightarrow\left(x^2-1\right)\left(x-y\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x^2-1=0\\x-y=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\pm1\\x=y\end{cases}}\)

Xét : \(x=\pm1\) . Với x = 1 và với x = -1 thay vào p/t (2) tìm y rồi đối chiếu ĐK

Xét : \(x=y\) Mà \(y\ge0\) nên \(x\ge0\Rightarrow\left|x\right|=x\)

Khi đó , p/t (2) \(\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x^4+1\right)}-5\sqrt{\left|x\right|}+\sqrt{x}+2=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x^4+1\right)}-5\sqrt{x}+\sqrt{x}+2=0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x^4+1\right)}-4\sqrt{x}+2=0\) 

\(\Leftrightarrow\sqrt{2\left(x^4+1\right)}=4\sqrt{x}-2\)  (1) 

Vì x >= 0 nên AD BĐT Cô - si ta được : \(x^4+1\ge2x^2\Rightarrow\sqrt{2\left(x^4+1\right)}\ge\sqrt{2.2x^2}=2x\) ( vì x >= 0 )    (2) 

Với x >= 0 ta luôn có : \(\left(\sqrt{x}-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow x-2\sqrt{x}+1\ge0\Leftrightarrow2x-4\sqrt{x}+2\ge0\)

\(\Leftrightarrow4\sqrt{x}-2\le2x\) . (3)

Từ (1) ; (2) và (3) suy ra : \(VT=VP=2x\)

Dấu " = " xảy ra <=> x = 1 (t/m)

Mà x = y suy ra : y = 1 (t/m)

Vậy ...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: