Giúp tôi giải toán và làm văn


Kudo Shinichi 21 giờ trước (9:41)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz 

\(\Rightarrow VT\ge3\sqrt[3]{\left[\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\left(1+\frac{1}{c}\right)\right]^4}\)

\(\Rightarrow VT\ge3\left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{abc}}\right)^4\left(1\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\\\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{a^2b^2c^2}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{abc}\ge1+3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\)

\(+3\sqrt[3]{\frac{1}{a^2b^2c^2}}+\frac{1}{abc}\)

\(\Rightarrow1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{abc}\ge\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\right)^3\)

\(\Rightarrow3\left(\sqrt[3]{1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{abc}}\right)^4\)

\(\ge3\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\right)^4\)

\(\left(2\right)\)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz 

\(\Rightarrow\sqrt[3]{abc}\le\frac{abc+1+1}{3}=\frac{abc+2}{3}\)

\(\Rightarrow1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\ge1+\frac{3}{abc+2}\)

\(\Rightarrow3\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\right)^4\ge3\left(1+\frac{3}{abc+2}\right)^4\left(3\right)\)

Từ (1) , (2) và (3) 

\(\Rightarrow VT\ge3\left(1+\frac{3}{abc+2}\right)^4\)

\(\Leftrightarrow\left(1+\frac{1}{a}\right)^4+\left(1+\frac{1}{b}\right)^4+\left(1+\frac{1}{c}\right)^4\ge3\left(1+\frac{3}{2+abc}\right)^4\left(đpcm\right)\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 22 giờ trước (9:26)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cô-si cho 3 số dương ta có:

\(\left(1+\frac{1}{a}\right)^4+\left(1+\frac{1}{b}\right)^4+\left(1+\frac{1}{c}\right)^4\ge3\left(\sqrt[3]{\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\left(1+\frac{1}{c}\right)}\right)^4\)

Ta chứng minh: \(\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\left(1+\frac{1}{c}\right)\ge\left(1+\frac{3}{2+abc}\right)^3\left(1\right)\)

Theo BĐT Cô - si ta có:

\(\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\left(1+\frac{1}{c}\right)=1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}+\frac{1}{abc}\)

\(\ge1+\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}+\frac{3}{\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}}+\frac{1}{abc}=\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{abc}}\right)^3\ge\left(1+\frac{3}{2+abc}\right)^3\)

(Vì \(abc+2=abc+1+1\ge3\sqrt[3]{abc}\))

Vậy \(\left(1\right)\) được chứng minh \(\Rightarrow BĐT\) đúng \(\forall a,b,c>0\)

Đẳng thức xảy ra \(\Leftrightarrow a=b=c=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 4 tháng 5 2019 lúc 14:35
Báo cáo sai phạm

Để hệ có nghiệm duy nhất thì: \(\frac{3}{m}\ne\frac{m}{-1}\) 

\(\Leftrightarrow m^2\ne-3\)(1)

Vì (1) luôn đúng với mọi m

=> Hệ luôn có nghiệm duy nhất

=.= hk tốt!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Trần Khánh Đan 5 tháng 5 2019 lúc 8:58
Báo cáo sai phạm

À ko,để hệ có nghiệm duy nhất thì: \(\frac{a}{a^'}\ne\frac{b}{b^'}\) ( cái này có trong sgk tập 2 trang 25 nha bn)

Nếu ko thì bạn cũng có thể tìm ra phương trình trung gian rồi xét tiếp là đc :))) 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trà My 4 tháng 5 2019 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

bạn có thể biến đổi sao nó ra nhưu v k? rút y? thay vào pt (1).. ? Mình hơi lan man phần này á @@ bạn giúp mình với

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 7 tháng 10 2018 lúc 22:50
Báo cáo sai phạm

....

- giải

- giải 

- giải

=> x =1 

- bằng mấy nx thì không biết ...

Đọc tiếp...
việt hoàng 9 tháng 10 2018 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{8x+1}+\sqrt{46-10x}=-x^3+5x^2+4x+1<=>\sqrt{8x+1}-3+\sqrt{46-10x}-6=-x^3+5x^2+4x+1-3-6\)

\(<=> (x-1)(\frac{8}{\sqrt{8x+1}+3}-5 +x^2-4x-3-\frac{10}{\sqrt{46-10x}+6})=0\)

Xét : \((\frac{8}{\sqrt{8x+1}+3}-5 +x^2-4x-3-\frac{10}{\sqrt{46-10x}+6}) (*)\) ( với điều kiện \(\frac{23}{5}\geq x\geq- \frac{1}{8}\))

\((*)= \frac{8-5(\sqrt{8x+1}+3)}{\sqrt{8x+1}+3} +(x^2-4x-3)-\frac{10}{\sqrt{46-10x}+6})\)

\(= \frac{-7-5(\sqrt{8x+1})}{\sqrt{8x+1}+3} +(x^2-4x-3)-\frac{10}{\sqrt{46-10x}+6}) <0\)

\(=> x=1\)

Đọc tiếp...
Hoàng Phúc 12 tháng 8 2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

căn (40-x)=a , căn (45-x)=b,căn(72-x)=c (a,b,c >=0 )

đưa về hệ: ab+bc+ca=40-a^2 -> ab+bc+ca+a^2=40 

                 ab+bc+ca=45-b^2......

                 ab+bc+ca=72-c^2.....

đến đó ok rồi 

Đọc tiếp...
ミ★๖ۣۜBăηɠ ๖ۣۜBăηɠ ²ƙ⁶★彡 Hôm kia lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

\(a,\left(x^2-4x+11\right)\left(x^4-8x^2+21\right)=35\)

Phương trình trên tương đương với:

\(\left[\left(x-2\right)^2+7\right]\left[\left(x^2-4\right)^2+5\right]=35\left(1\right)\)

Do: \(\hept{\begin{cases}\left(x-2\right)^2+7\ge7\forall x\\\left(x^2-4\right)^2+5\ge5\forall x\end{cases}}\Rightarrow\left[\left(x+2\right)^2+7\right]\left[\left(x^2+4\right)^2+5\right]\ge35\forall x\)

Nên: \(\left(1\right)\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-2\right)^2+7=7\\\left(x^2-4\right)^2+5=5\end{cases}\Leftrightarrow}x=2\)

Vậy ..................................

\(b,\sqrt{x}+\sqrt{1-x}+\sqrt{x\left(1-x\right)}=1\)

\(Đkxđ:0\le x\le1\) Đặt: \(0< a=\sqrt{x}+\sqrt{1-x}\Rightarrow\frac{a^2-1}{2}=\sqrt{x\left(1-x\right)}\)

\(+)\) Phương trình mới là: \(a+\frac{a^2-1}{2}=1\Leftrightarrow a^2+2a-3=0\Leftrightarrow\left(a-1\right)\left(a+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow a=\left\{-3;1\right\}\Rightarrow a=1>0\)

\(\sqrt{x}+\sqrt{1-x}=1\)

\(+)\) Nếu \(a=1\Leftrightarrow x+1-x+2\sqrt{x\left(1-x\right)}=1\Leftrightarrow\sqrt{x\left(1-x\right)}=0\)

\(\Rightarrow x=\left\{0;1\right\}\left(tm\right)\)

Vậy .............................

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: