Giúp tôi giải toán và làm văn


Rau 05/08/2017 lúc 00:21
Báo cáo sai phạm

\(=>y=\frac{6x^2+x-1}{3x-1}.\) thế vào pt (II)
(II) <=> \(x\left(3x-1\right)^{^2}\left(5x+4\right)=0.\)

 

Đọc tiếp...
Bùi Nhị Huynh 04/08/2017 lúc 22:36
Báo cáo sai phạm

ma thoi minh lam cach don gian hon nua

do la thu thuat k100

Đọc tiếp...
Bùi Nhị Huynh 04/08/2017 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

co nhieu cach lam , nhung minh se dung 1 cach don gian lop 9

Đọc tiếp...
puppy 10/05/2018 lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

bài này dễ mà anh 

Đọc tiếp...
Thắng Nguyễn CTV 11/05/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(gt\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2x+2y+2z+3=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+2x+1\right)+\left(y^2+2y+1\right)+\left(z^2+2z+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+1\right)^2+\left(y+1\right)^2+\left(z+1\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=y=z=-1\)

Khi đó \(S=\left(-1\right)^{2017}+\left(-1\right)^{2018}+\left(-1\right)^{2019}=-1\)

Đọc tiếp...
puppy 10/05/2018 lúc 21:28
Báo cáo sai phạm

anh ko nhắn vs em à 

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 15/09/2017 lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

Theo Schur thì ta có:

\(a^2+b^2+c^2+\frac{9abc}{a+b+c}\ge2\left(ab+bc+ca\right)\)

Giờ ta chứng minh:

\(a^2+b^2+c^2+3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\ge a^2+b^2+c^2+\frac{9abc}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\ge\frac{9abc}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow1\ge\frac{3\sqrt[3]{abc}}{a+b+c}\)

\(\Leftrightarrow a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\)(đúng)

Vậy ta có ĐPCM

Đọc tiếp...
Le Nhat Phuong 15/09/2017 lúc 15:11
Báo cáo sai phạm

vũ tiền châu tham khảo nhé:

  Ta có: 3 = ab + bc + ca ≥ 3.³√(abc) = > abc ≤ 1 <=> 1 - abc ≥ 0 
1 + a²(b + c) = 1 + a(ab + ac) = 1 + a(3 - bc) = 1 - abc + 3a ≥ 3a 
=> 1/[1 + a²(b + c)] ≤ 1/(3a) 
Tương tự: 
1/[1 + b²(c + a)] ≤ 1/(3b) 
1/[1 + c²(a + b)] ≤ 1/(3c) 
Cộng vế 3 bđt trên đc: 
VT đpcm ≤ 1/3 . (1/a + 1/b + 1/c) = 1/3 . (ab + bc + ca)/abc = 1/3 . 3/abc = 1/abc (đpcm) 
Đẳng thức xảy ra <=> a = b = c = 1

Đọc tiếp...
Trần Hữu Ngọc Minh 15/09/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

bài này la bài khác nha:

\(a^2+ab+b^2=x\left(a+b\right)^2+y\left(a-b\right)^2\)

\(=\left(x+y\right)\left(a^2+b^2\right)+2\left(x-y\right)ab\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+y=1\\x-y=\frac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{3}{4}\\y=\frac{1}{4}\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow a^2+ab+b^2=\frac{3}{4}\left(a+b\right)^2+\frac{1}{4}\left(a-b\right)^2\)

Đọc tiếp...
Kẻ Huỷ Diệt 29/05/2017 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Theo bất đẳng thức AM - GM:

     \(a^2+b^2+c^2\ge3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\)

Ta có:

     \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)\(\forall a,b,c\text{ không âm}\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ac+a^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+a^2+b^2+c^2\ge2ab+2bc+2ca\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+3\sqrt[3]{\left(abc\right)^2}\ge2\left(ab+bc+ca\right)\)(ĐPCM)

Đẳng thức xảy ra <=> a = b = c.

_Kik nha!! ^ ^

Đọc tiếp...
Kitana 14/09/2017 lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

hihihihi

Đọc tiếp...
lê quỳnh như 29/05/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

làm sai sao kik đc

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 20/12/2016 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Mình nghĩ là \(f\left(x\right)=ax^3-2x^2+x-b\)

\(f\left(x\right)\) chia hết cho \(x-1\) nghĩa là \(f\left(1\right)=0\)(****). Tương tự \(f\left(-2\right)=0\).

Thay vào ta có hệ: \(\hept{\begin{cases}a-b=1\\-8a-b=10\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=-1\\b=-2\end{cases}}\)

-------

Giải thích chỗ (****). Ta có \(f\left(x\right)=\left(x-1\right)Q\left(x\right)\) (phép chia đa thức) nên \(f\left(1\right)=0\).

Đọc tiếp...
thuý trần 12 giờ trước (06:32)
Báo cáo sai phạm

f(x) = ax3 - 2x2 + x - b 

f(x) chia hết cho x - 1 nghĩa là f(1) = 0 (****) tương tự f(-2) = 0

thay vào ta có hệ \(\hept{\begin{cases}a-b=1\\-8a-b=10\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}a=-1\\b=-2\end{cases}}\)

------------

giải thích chỗ (****) ta có f(x) = (x-1) Q(x) ( phép chia đa thức ) nên f (1) =0

Đọc tiếp...
Nguyền Thừa Huyền 19/12/2016 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

a ở đâu vậy???

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 19 giờ trước (23:47)
Báo cáo sai phạm

2) ĐKXĐ : -1 < x < 8

 Đặt \(\sqrt{1+x}+\sqrt{8-x}=a\ge0\)

\(\Rightarrow a^2=9+2\sqrt{\left(1+x\right)\left(8-x\right)}\)

\(\Rightarrow\sqrt{\left(1+x\right)\left(8-x\right)}=\frac{a^2-9}{2}\)

Khi đó \(a+\frac{a^2-9}{2}=m\)

 \(\Leftrightarrow2a+a^2-9=2m\)

\(\Leftrightarrow a^2+2a-9-2m=0\)(1)

Xét \(\Delta'=1-\left(-9-2m\right)=10+2m\)

Pt có nghiệm \(\Leftrightarrow\Delta'\ge0\Leftrightarrow m\ge-5\)

Từ (1) \(\Rightarrow a^2+2a-9=2m\ge2\left(-5\right)=-10\)

           \(\Leftrightarrow a^2+2a-9\ge-10\)

            \(\Leftrightarrow a^2+2a+1\ge0\)

            \(\Leftrightarrow\left(a+1\right)^2\ge0\)(Luôn đúng)

Vậy *với m> -5 thì pt có vô số nghiệm nằm trong khoảng -1 8

       * với m < -5 thì pt vô nghiệm

P/S: chả bt cách này đúng ko nx =.='    

Đọc tiếp...
Fabulous Joker 19 giờ trước (23:18)
Báo cáo sai phạm

Nghĩ đc bài nào làm bài đấy ^^

\(\text{1)}\sqrt{x^2+x-3}=x+m\)\(\text{(ĐKXĐ: }x^2+x-3\ge0\)\(\text{)}\)

\(\Leftrightarrow x^2+x-3=x^2+2mx+m^2\)

\(\Leftrightarrow x-2mx=m^2+3\)

\(\Leftrightarrow x\left(1-2m\right)=m^2+3\)(1)

*Nếu 1 - 2m = 0 thì \(m=\frac{1}{2}\)

Khi đó pt (1) \(\Leftrightarrow0x=\frac{1}{4}+3\)

Pt vô nghiệm

*Nếu 1 - 2m \(\ne\)0 thì \(m\ne\frac{1}{2}\)

Khi đó pt (1) có nghiệm duy nhất \(x=\frac{m^2+3}{1-2m}\)

Kết hợp ĐKXĐ \(x^2+x-3\ge0\)

                    \(\Leftrightarrow\frac{\left(m^2+3\right)^2}{\left(1-2m\right)^2}+\frac{m^2+3}{1-2m}-3\ge0\)

Đến đây quy đồng lên được điều kiện của m và kết hợp m khác 1/2

=> KL

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Khánh CTV 20 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

Dễ c/m đc: \(\Delta AHB~\Delta DOE\)

=>  \(\frac{AB}{DE}=\frac{AH}{OD}=\frac{GH}{OE}=\frac{1}{2}\)

Gọi K là trung điểm AH 

Dễ c.m: AODK là hình bình hành

=> DK = OA = R

Xét tam giác ODA1:  \(OA_1^2=OD^2+DA_1^2=OD^2+DH^2=\frac{1}{2}\left(OH^2+DK^2\right)=\frac{1}{2}\left(OH^2+R^2\right)\)

MỌI NGƯỜI GIÚP MK Ý CHỨNG MINH DƯỚI ĐÂY:

Chứng minh:    \(OB_1^2=OB_2^2=\frac{1}{2}\left(OH^2+R^2\right);\)\(OC_1^2+OC_2^2=\frac{1}{2}\left(OH^2+R^2\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: