Giúp tôi giải toán và làm văn


trần gia bảo 3 giờ trước (14:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(\sqrt{2-x}-1+\sqrt{x}-1+5\left(\sqrt{2x-x^2}-1\right)=0\)(ĐK: \(0\le x\le2\))

    <=> \(\frac{-x+1}{\sqrt{2-x}+1}+\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}+5\left(\frac{-x^2+2x-1}{\sqrt{2x-x^2}+1}\right)=0\)

    <=>  \(\left(x-1\right)\left(\frac{-1}{\sqrt{2-x}+1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{-5\left(x-1\right)}{\sqrt{2x-x^2}+1}\right)=0\)

     Vì \(\frac{-1}{\sqrt{2-x}+1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{-5\left(x-1\right)}{\sqrt{2x-x^2}+1}\)khác 0 với mọi \(0\le x\le2\)

      => x=1 ( Thoả mãn)

     Vậy pt có nghiệm duy nhất là x=1

Đọc tiếp...
trần gia bảo 2 giờ trước (16:03)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(\hept{\begin{cases}\widehat{BMD}=\widehat{BAD}=\frac{1}{2}sđ\widebat{BD}\\\widehat{DMC}=\widehat{DAC}=\frac{1}{2}sđ\widebat{CD}\end{cases}}\)

mà \(\widehat{BAD}=\widehat{DAC}=\frac{1}{2}\widehat{BAC}\)

=> \(\widehat{BMD}=\widehat{DMC}\)

=> MD là phân giác góc BMC

b) Ta có: \(\widehat{BMC}=2\widehat{MBE}\)( cùng bù \(\widehat{BME}\))

<=> \(2\widehat{BMD}=2\widehat{MBE}\)

=> \(\widehat{BMD}=\widehat{MBE}\left(SLT\right)\)

=> BE song song MD

=> BE song song MI

c) Ta có: \(\widehat{MCD}=\frac{\widebat{BM}+\widebat{BD}}{2}=\widehat{DKC}\)(1)

Mặt khác: \(\widehat{DIC}=\frac{\widebat{BM}+\widebat{DC}}{2}\)(2)

Từ (1),(2) => \(\widehat{DIC}=\widehat{DKC}\)\(\widebat{BD}=\widebat{DC}\))

=> DCKI nội tiếp

Đọc tiếp...
Lê Diêu 10 giờ trước (7:28)
Báo cáo sai phạm

a) Với m = - 1

\(Pt:x^2+2x-8=0\)

\(\Delta'=b'^2-ac=1+8=9\)

\(x_1=\frac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{-1+3}{1}=2\)

\(x_2=\frac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}=\frac{-1-3}{1}=-4\)

b)  \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=16\Leftrightarrow\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}=16\)

\(\Leftrightarrow\frac{\frac{-b}{a}}{\frac{c}{a}}=16\Leftrightarrow\frac{-b}{c}=16\)

\(\Leftrightarrow\frac{2m}{m-7}=16\Leftrightarrow2m=16m-112\)

\(\Leftrightarrow14m=112\Leftrightarrow m=8\)

Đọc tiếp...
Lê Diêu 10 giờ trước (7:51)
Báo cáo sai phạm

Pt hoành độ giao điểm của (P) và (d):

x^2/2 = 2x <=> x^2 - 4x = 0 <=> x ( x - 4) = 0 <=> x = 0 ; x = 4

=> Tọa độ điểm A: x = 4 ; y = 2 . 4 = 8

Pt hoành độ giao điểm của (P) và (d'):

x^2/2 = - x <=> x^2 + 2x = 0 <=> x (x + 2) = 0 <=> x = 0 ; x = - 2

=> Tọa độ điểm B: x = - 2 ; y = 2

OA^2 = 4^2 + 8^2 = 80

OB^2 = (- 2)^2 + 2^2 = 8

AB^2 = (4 + 2)^2 + (8 - 2)^2 = 72

Nhận xét: OA^2 = OB^2 + AB^2 => tam giác OAB vuông tại B

=> Stgiac OAB = (OB . AB)/2 = (căn 8 . căn 72) /2 = (căn 576)/2 = 24/2 = 12 (đơn vị diện tích)

Đọc tiếp...
Đỗ Hữu Lộc 19 giờ trước (22:48)
Báo cáo sai phạm

Mik nek

1 + 1 = 2

Đọc tiếp...
19 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

tôi 1+1= 2

Đọc tiếp...
An Nhiên 19 giờ trước (22:42)
Báo cáo sai phạm

kkkk oke le tai bao chau

em ns ý cx đc

mà làm đc càng tốt

Đọc tiếp...
Lê Tài Bảo Châu 19 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

Đk : x\(\ge\frac{-1}{16}\)

Ta có x2 - x -2.\(\sqrt{1+16x}=2\) 

          \(\Rightarrow\)4x2−4x−8\(\sqrt{1+16x}\)=8

     <=> (2x−1)2+8(2x−1)−(1+16x)−8\(\sqrt{1+16x}\)=0                        (1)

   Đặt  \(\hept{\begin{cases}2x-1=a\\\sqrt{1+16x}=b\left(b\ge0\right)\end{cases}}\)

Khi đó (1) trở thành :   a2+8a−b2−8b=0

                            <=>  (a−b)(a+b+8)=0

             Làm típ ( cả bài trên em lừa đảo đáy )

Đọc tiếp...
An Nhiên 19 giờ trước (22:50)
Báo cáo sai phạm

ko sao 

em làm vậy( làm lung tung) như vậy là giỏi r

kkkkkkk chi cx ko bt lừa đảo nữa là

Đọc tiếp...
trần gia bảo 19 giờ trước (22:49)
Báo cáo sai phạm

a) Ta có: \(\widehat{OBA}+\widehat{OCA}=90^o\)

=> OBAC nội tiếp

b) Xét tam giác AEB và tam giác ABD

    Có: \(\widehat{BAD}\)chung

          \(\widehat{ADB}=\widehat{ABE}=\frac{1}{2}sđ\widebat{BE}\)

=> Tam giác AEB đồng dạng tam giác ABD (g.g)

=> \(\frac{AE}{AB}=\frac{AB}{AD}\)=>AB2=AE.AD (đpcm)

c) Kẽ BE cắt AC tại S

          CE cắt AB tại P

    Ta có:\(\hept{\begin{cases}\widehat{BEP}=\widehat{CES}=\frac{1}{2}sđ\widebat{BC}\\\widehat{AEP}=\widehat{CED}=\frac{1}{2}sđ\widebat{CD}\end{cases}}\)(1)

Mặt khác: \(\hept{\begin{cases}\widehat{BDC}=\widehat{BCA}=\frac{1}{2}sđ\widebat{BC}\\\widehat{DBC}=\widehat{BCA}\left(slt\right)\end{cases}}\)

=> \(\widehat{BDC}=\widehat{DBC}\)

=> Tam giác BDC cân tại C

=> CD=BC 

=> \(\widebat{CD}=\widebat{BC}\)(2)

Từ (1),(2) => \(\widehat{BEP}=\widehat{AEP}\)

=> Tia đổi của tia EC là tia phân giác của góc BEA

Đọc tiếp...
Con Chim 7 Màu 2 giờ trước (15:59)
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT Cauchy Schwarz dạng Engel ta có:

\(\frac{2010}{\sqrt{2011}}+\frac{2011}{\sqrt{2010}}\ge\frac{\left(\sqrt{2010}+\sqrt{2011}\right)^2}{\sqrt{2011}+\sqrt{2010}}=\sqrt{2010}+\sqrt{2011}\left(đpcm\right)\)

:))

Đọc tiếp...
tth CTV 8 giờ trước (10:01)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{\sqrt{15}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-2}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{5}-2\right)}{\sqrt{5}-2}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}\)

\(=\sqrt{3}+\frac{1}{2-\sqrt{3}}=\sqrt{3}+\frac{2+\sqrt{3}}{\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)}=\sqrt{3}+\frac{2+\sqrt{3}}{4-3}=2+2\sqrt{3}\)

P/s:Không chắc ạ,em mới lớp 7 thôi!

Đọc tiếp...
Trà My 2 giờ trước (15:51)
Báo cáo sai phạm

ĐKXĐ: x khác 1

\(M=\frac{x-\sqrt[3]{x}}{x-1}+\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}+\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1}\)

\(=\frac{x-\sqrt[3]{x}}{x-1}+\frac{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1+\sqrt[3]{x}-1}{\left(\sqrt[3]{x}-1\right)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}=\frac{x-\sqrt[3]{x}}{x-1}+\frac{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^3-1}\)

\(=\frac{x-\sqrt[3]{x}}{x-1}+\frac{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}}{x-1}=\frac{x+\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}}{x-1}=\frac{\sqrt[3]{x}\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}{\left(\sqrt[3]{x}-1\right)\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1\right)}\)

\(=\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-1}\)

bạn nhớ kiểm tra lại nhé

Đọc tiếp...
๖ۣۜRäṗţøň321☄ 21 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

gọi x( xe) là số xe loại 30 chỗ(x thuộc N*)

gọi y( xe) là số xe loại 45 chỗ(y thuộc N*)

theo đề bài t có hệ pt:

\(\hept{\begin{cases}x+y=11\\30x+45y=435\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=4\\y=7\end{cases}}\)

vậy nhà trường cần thuê 4 xe loại 30 chỗ, 7 xe loại 45 chỗ

Đọc tiếp...
Bui Huyen 20 giờ trước (21:44)
Báo cáo sai phạm

\(\sqrt{x+3}+\sqrt{x-3}=\sqrt{11}\\ \Rightarrow2x+2\sqrt{x^2-9}=11\\ \Rightarrow\sqrt{2x+2\sqrt{x^2-9}}=\sqrt{11}\left(x>3\right)\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: