Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 7


Kim Mingyu Kim Mingyu Hôm qua lúc 21:58
Báo cáo sai phạm

\(\frac{-21}{45}=\frac{-7}{15};\frac{14}{21}=\frac{2}{3};\frac{18}{48}=\frac{3}{8}\)

\(\frac{-7}{15}=\frac{-56}{120};\frac{2}{3}=\frac{80}{120};\frac{3}{8}=\frac{45}{120}\)

\(=>\frac{-56}{120}< \frac{45}{120}< \frac{80}{120}\)

\(=>\frac{-21}{45}< \frac{18}{48}< \frac{14}{21}\)

Đọc tiếp...
Đoàn Nguyễn Như Ngọc Đoàn Nguyễn Như Ngọc CTV Hôm qua lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Rút gọn rồi quy đồng dễ hơn á ;-;

Ta có : \(\frac{-21}{45}=-\frac{7}{15}\)\(\frac{14}{21}=\frac{2}{3}\)\(\frac{18}{48}=\frac{3}{8}\)

Ta có BCNN(15,3,8) = 120

\(\Rightarrow\frac{-7}{15}=\frac{-7\cdot8}{15\cdot8}=\frac{-63}{120}\)\(\frac{2}{3}=\frac{2\cdot40}{3\cdot40}=\frac{80}{120}\)\(\frac{3}{8}=\frac{3\cdot15}{8\cdot15}=\frac{45}{120}\)

\(\Rightarrow-\frac{63}{120}< \frac{45}{120}< \frac{80}{120}\)

\(\Rightarrow-\frac{21}{45}< \frac{18}{48}< \frac{14}{21}\)

Đọc tiếp...
Lê Thị Ánh Dương Lê Thị Ánh Dương Hôm qua lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{21}{45}=-\frac{2352}{5040}\)

\(\frac{14}{21}=\frac{3360}{5040}\)

\(\frac{18}{48}=\frac{1890}{5040}\)

Ta thấy: \(-\frac{2352}{5040}< \frac{1890}{5040}< \frac{3360}{5040}\)

Nên: \(-\frac{21}{45}< \frac{18}{48}< \frac{14}{21}\)

Mình nghĩ v đó

Đọc tiếp...
Death Note Death Note Hôm qua lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

a. \(2x-3< 0\Leftrightarrow2x< 3\Leftrightarrow x< \frac{3}{2}\)

b. \(\left(2x-4\right)\left(9-3x\right)>0\Leftrightarrow18x-6x-36+12x>0\Leftrightarrow24x>36\Leftrightarrow x>\frac{3}{2}\)

c. \(\frac{2}{3}x-\frac{3}{4}>0\Leftrightarrow\frac{2}{3}x>\frac{3}{4}\Leftrightarrow x>\frac{9}{8}\)

d. \(\left(\frac{3}{4}-2x\right)\left(\frac{-3}{5}+\frac{2}{-61}-\frac{17}{51}\right)\le0\)

\(\Leftrightarrow\frac{3}{4}-2x\le0\Leftrightarrow2x\le\frac{3}{4}\Leftrightarrow x\le\frac{3}{8}\)

e. \(\left(\frac{3}{2}x-4\right).\frac{5}{3}>\frac{15}{6}\Leftrightarrow\frac{3}{2}x-4>\frac{3}{2}\Leftrightarrow\frac{3}{2}x>\frac{11}{2}\Leftrightarrow x>\frac{11}{3}\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ Hôm qua lúc 21:14
Báo cáo sai phạm

a, \(2x-3< 0\Leftrightarrow2x< 3\Leftrightarrow x< \frac{3}{2}\)

b, \(\left(2x-4\right)\left(9-3x\right)>0\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2x-4>0\\9-3x>0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x>2\\x< 3\end{cases}\Leftrightarrow2< x< 3}}\)

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG Hôm qua lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\)

\(\Leftrightarrow\left(\frac{x+4}{2000}+1\right)+\left(\frac{x+3}{2001}+1\right)-\left(\frac{x+2}{2002}+1\right)-\left(\frac{x+1}{2003}+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}-\frac{x+2004}{2002}-\frac{x+2004}{2003}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+2004\right)\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

Mà \(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}>0\)

\(\Rightarrow x+2004=0\)

\(\Rightarrow x=-2004\)

Đọc tiếp...
Dinh Thu Giang Dinh Thu Giang Hôm qua lúc 21:07
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\)\(\frac{x+1}{2003}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{x+4}{2000}+1+\frac{x+3}{2001}+1=\frac{x+2}{2002}+\)\(\frac{x+1}{2003}+1\)

\(\Leftrightarrow\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}-\frac{x+2004}{2000}\)\(+\frac{x+2004}{2003}=0\)

\(\Rightarrow\left(x+2004\right).\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}\right)\)\(=0\)

Mà \(\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}+\frac{1}{2003}\right)\)\(>0\)

\(\Rightarrow\)\(x+2004=0\)

\(\Rightarrow x=-2004\)

Vậy \(x=-2004\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà Hôm qua lúc 21:06
Báo cáo sai phạm

\(\left(\frac{x+4}{2000}+1\right)+\left(\frac{x+3}{2001}+1\right)=\left(\frac{x+2}{2002}+1\right)+\left(\frac{x+1}{2003}+1\right)\)

\(\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}=\frac{x+2004}{2002}+\frac{x+2004}{2003}\)

\(\frac{x+2004}{2000}+\frac{x+2004}{2001}-\frac{x+2004}{2002}+\frac{x+2004}{2003}=0\)

\(\left(x+2004\right).\frac{1}{2000}+\left(x+2004\right).\frac{1}{2001}-\left(x+2004\right).\frac{1}{2002}-\left(x+2004\right).\frac{1}{2003}=0\)

\(\left(x+2004\right).\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)=0\)

=> x + 2004 = 0 vì \(\left(\frac{1}{2000}+\frac{1}{2001}-\frac{1}{2002}-\frac{1}{2003}\right)>0\)

x + 2004 = 0

       x      = 0 - 2004

      x       = -2004

Vậy x = -2004

Đọc tiếp...
☆MĭηɦღAηɦ❄ ☆MĭηɦღAηɦ❄ Hôm qua lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

Dễ thấy x càng lớn thì A càng lớn

vậy ko có Max

Tìm Min \(A=\left(x-1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\left(x+6\right)+2020\)

\(=\left(x-1\right)\left(x+6\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)+2020\)

\(=\left(x^2+5x-6\right)\left(x^2+5x+6\right)+2020\)

Đặt \(x^2+5x=a\)

\(\Rightarrow A=\left(a-6\right)\left(a+6\right)+2020\)

\(=a^2-6a+6a-36+2020\)

\(=a^2+1984\ge1984\left(a^2\ge0\right)\)

Vậy Min A = 1984 

Dấu "=" xảy ra khi \(a=0\Leftrightarrow x^2+5x=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x+5=0\end{cases}\Leftrightarrow}\orbr{\begin{cases}x=0\\x=-5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

nguoif bí ẩn ko có tên ko đc nói bậy

Đọc tiếp...
nguời bí ẩn ko có tên nguời bí ẩn ko có tên Hôm qua lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

Địt con cụ

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi Quản lý Hôm qua lúc 21:21
Báo cáo sai phạm

Hoành độ giao điểm của 2 đồ thị thỏa mãn: 

2x = 18/x 

<=> 2x2 = 18 

<=> x 2 = 9 

<=> x = 3 hoặc x = - 3 

Với x = 3 => y = 6 => Tọa độ giao điểm ( 3; 6 ) 

Với x = - 3 => y = - 6 => Tọa độ giao điểm ( -3; - 6 ) 

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz Hôm qua lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

bn ơi ghi thiếu đề rồi

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh Nhi Đặng Ngọc Khánh Nhi Hôm qua lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Thiếu đề à bạn

Cho thêm đề đi rồi tụi mình giải

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
phènvănphò phènvănphò 18 giờ trước (6:37)
Báo cáo sai phạm

xin lỗi ghi nhầm đề

mong mn giáp giúp mình câu này

Đọc tiếp...
phènvănphò phènvănphò 18 giờ trước (6:36)
Báo cáo sai phạm

cho a,b cùng dấu .xác định dấu của a và b biết a-5a^2.b^2 cùng dấu với 15a4b^2

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz Hôm qua lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

bn ơi đề sai ko ạ ( bạn kt lại đi )

Đọc tiếp...
Death Note Death Note Hôm qua lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

a. \(\frac{7}{8}< \frac{x}{35}< \frac{15}{7}\)

\(\Rightarrow\frac{245}{280}< \frac{8x}{280}< \frac{600}{280}\)

\(\Rightarrow245< 8x< 600\)

\(\Rightarrow30< x< 75\)

\(\Rightarrow x\in\left\{31;32;33;...;72;73;74\right\}\)

b. \(\frac{21}{3}< \frac{x}{7}\le\frac{24}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{294}{42}< \frac{6x}{42}\le\frac{504}{42}\)

\(\Rightarrow294< 6x\le504\)

\(\Rightarrow49< x\le84\)

\(\Rightarrow x\in\left\{50;51;52;...;82;83;84\right\}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Bảo Ngọc Hôm qua lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh Nhi Đặng Ngọc Khánh Nhi Hôm qua lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Giải

Có: \(\frac{7}{8}< \frac{x}{35}< \frac{15}{7}\)

=>\(\frac{245}{280}< \frac{x}{280}< \frac{525}{280}\)

=>\(\frac{245}{280}< 1< ....< \frac{525}{280}\)

=>\(x\in\left\{8;9;...;14\right\}\)

b, \(\frac{21}{3}< \frac{x}{7}\le\frac{24}{2}\)

=>\(7< \frac{x}{7}\le12\)

=>\(\frac{49}{7}< \frac{x}{7}\le\frac{12}{7}\)

=>\(\frac{x}{7}=\left\{\frac{12}{7};\frac{14}{7};\frac{21}{7};\frac{28}{7};\frac{35}{7};\frac{42}{7}\right\}\)

=>\(x\in\left\{12;14;21;28;35;42\right\}\)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: