Giúp tôi giải toán và làm văn


Bonking Hôm qua lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng là : ( 99 - 1 ) : 1 +1 = 99 ( số )

Tổng là : ( 99 + 1 ) . 99 : 2 = 4950

Vậy, B = 4950

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Số số hạng của B là : \(\left(99-1\right):1+1=99\)(số)

Tổng của B là : \(\frac{\left(99+1\right)\times99}{2}=4950\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Con gái chính hiệu 14 giờ trước (07:29)
Báo cáo sai phạm

Số các số hạng là: 99-1+1 = 99 ( số hạng )

Tổng của biểu thức B là: ( 99+1 ) x 99 : 2 = 4950

=> B = 4950

Đọc tiếp...
Hoàng Sơn 14 giờ trước (07:56)
Báo cáo sai phạm

Sang bên " Toán Tiếng Anh " ấy bạn ơi. Expression chứ ko phải Expresion

Và mình cũng sửa lại đầu bài cho bạn vì nếu y = 0 và A ko có giá trị cụ thể thì x sẽ có vô vàn giá trị để tìm

Vì vậy đầu bài sẽ cụ thể là : Tìm x và y để A = 0 

\(A=\left(x-5\right)^2+\left(y+7\right)^2=0\\ \)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}\left(x-5\right)^2=0\\\left(y+7\right)^2=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-5\right)=0\\\left(y+7\right)=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=5\\y=-7\end{cases}}}\)

The end ....

Đọc tiếp...
Jason Hôm qua lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

a) vì BD và CE là 2 đường cao của tam giác ABC

=>\(\widehat{ADB}=\widehat{AEC}=90^o\)

+xét tam giác ABD và ACE có 

\(\widehat{ADB}=\widehat{AEC}\)=90(CMT)

\(\widehat{BAC}\)chung

AB=AC ( tam giác ABC cân tại A)

=>tam giác ABD=ACE(cạnh huyền góc nhọn)

b)ta có\(\widehat{ABD}=\widehat{ACE}\)(vì tam giác ABD=ACE)

mà \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}\)(vì tam giác ABC cân tại A)

=>\(\widehat{DBC}=\widehat{ECB}\)=>tam giác BHC cân tại H

c) ta có BH=CH vì tam giác BHC cân tại H

xét tam giác DHC có 

CH>HD(vì CH là cạnh huyền và HD là cạnh góc vuông)

mà CH=BH (cmt)

=> BH>HD

Đọc tiếp...
VRCT_Ran Love Shinichi Hôm qua lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

(Vẽ hình)

d) Gọi I là giao điểm của BN và CM

Xét tam giác BNH và tam giác  CMH

BH=CH (tam giác BHC cân)

góc BHN=góc CHM ( đối đỉnh)

NH=HM (gt)

do đó tam giác BNH = tam giác CMH (cgc)

=> góc HBN= góc HCM (hai góc tương ứng)

Lại có góc HBC = góc HCB (câu b)

=> góc HBC+góc HBN= góc HCB+ góc HCM

=>góc IBC= góc ICB. Do đó tam giác BIC cân tại I => IB=IC   (1)

Mặt khác ta có AB=AC (tam giác ABC cân tại A)   (2)

HB=HC (tam giác BHC cân)  (3)

Từ (1);(2) và (3) => 3 điểm I,A,H cùng nằm trên đường trung trựccủa BC

=> I,A,H thẳng hàng=> BN,AH,CM đồng quy (đpcm)

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú CTV Hôm qua lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Làm ý d thôi nha bn.

d. Gọi I là giao điểm của BN và CM:

Xét \(\Delta BNH\)\(\Delta CMH\) có:

BH = CH (\(\Delta BHC\) cân tại H)

góc BHN = góc CHM(đối đỉnh)

NH = HM (gt)

=> \(\Delta BNH=\Delta CMH\left(c.g.c\right)\) 

=> góc HBN = góc HCM

Lại có: góc HBC = góc HCB (câu b)

=> góc HBC + góc HBN = góc HCB + góc HCM

=> góc IBC = góc ICB

=> IBC cân tại I => IB = IC   (1)

Mặt khác ta có:  AB =  AC (\(\Delta ABC\) cân tại A)  (2)

HB = HC (\(\Delta HBC\) cân tại H) (3)

Từ (1); (2) và (3) => 3 điểm I; A; H cùng nằm trên đường trung trực của BC

                            => I; A; H thẳng hàng

                            =>   các đường thẳng BN; AH; CM đồng quy

Đọc tiếp...
o0o_Chàng trai M52_o0o Hôm qua lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

ờ y đâu?

Đọc tiếp...
Universe Hôm qua lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

tui nhầm

A=(x-5)^2+(y+7)^2

Đọc tiếp...
Trắng_CV Hôm qua lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

y đâu ? 

Đọc tiếp...
o0o Nguyễn Việt Hiếu o0o CTV Hôm qua lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Nếu: \(x^4-y^4< 1\Leftrightarrow\left(x^4-y^4\right).\left(x-y\right)\)\(< x^5-y^5\)

\(\Rightarrow-\left(xy^4+yx^{ }^4\right)< 0\)

Mà \(x>y>1\) 

\(\Rightarrow x^4-y^4< 1\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Hôm qua lúc 16:41
Báo cáo sai phạm

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

105 : 5 = 21(dm2)

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

21 x 12 = 252 (dm3)

Đáp số: 252 dm3

Đọc tiếp...
Namikaze Minato Hôm qua lúc 16:44
Báo cáo sai phạm

diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

105 : 5 = 21 ( dm2 ) 

thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

21 . 12 = 252 ( dm3 )

đáp số: 252 dm3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Phúc Hôm qua lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

Okay ! kb nha mấy đứa

Đọc tiếp...
Đỗ Ngọc Hải Hôm qua lúc 17:18
Báo cáo sai phạm

a) Giả sử f(x)=ax2+bx+c
f(0)=0 <=> 0.a+0.b+c=2010 => c=2010
f(1)-f(0)=1 <=> f(1) =2011 <=> a+b+c=2011=> a+b=1(1)
f(-1)-f(1)=1 <=> f(-1)=2012<=> a-b+c=2012 => a-b=2(2)
Từ (1), (2), (3) => a=3/2,b=-1/2,c=2010
=> f(x)=3/2.x2-1/2.x+2010
=>f(2)=3/2.4-1/2.2+2010=2015 (đpcm)

b) f(2m)-f(2)-f(0)=5m2-3m-1
3/2.4m2-1/2.2m+2010-2015-2010=5m2-3m-1
<=>6m2-m-2015=5m2-3m-1
<=>m2+2m-2014=0
<=> \(\orbr{\begin{cases}m=-1+\sqrt{2015}\\m=-1-\sqrt{2015}\end{cases}}\)
=> Không có số chính phương m thỏa mãn

Đọc tiếp...
Thị Trúc Uyên Mai Hôm qua lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

a) Xét tam giác BIM và CKM có

góc BIM=góc CKM(đối đỉnh)

BM=CM(gt)

góc BMI= góc CMK(đối đỉnh)

=>tam giác...=tam giác ...(cạnh huyền-góc nhọn)

=>IM=KM

Xét tam giác BKM và tam giác CIM có

BM=MC(gt)

góc BMK= góc CMI(đối đỉnh)

IM=MK(cmt)

=>tam giác ...=...(c-g-c)

=>BK=CI(đpcm)

=>góc MBK= góc ICM

mà 2 góc này nằm ở vị trí so le trong nên BK//CI

vậy BK//CI

b)khó quá mấy chế ui

Đọc tiếp...
Huy Hoàng Hôm qua lúc 17:37
Báo cáo sai phạm

1/

a/ \(\frac{x}{-3,7}=\frac{-2,5}{0,25}\)

=> \(0,25x=\left(-2,5\right)\left(-3,7\right)\)

=> \(0,25x=9,25\)

=> \(x=\frac{9,25}{0,25}\)

=> \(x=37\)

b/ Bạn coi lại đề.

2/

a/ \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)<=> \(\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}\)

Ta có \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

=> \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}\)(tính chất tỉ lệ thức)

=> \(\frac{a}{c}=\frac{b}{d}=\frac{a+b}{c+d}\)(tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

Ta lại có \(\frac{a+b}{c+d}=\frac{b}{d}\)

=> \(\frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}\)(tính chất tỉ lệ thức) (đpcm)

Đọc tiếp...
Hoàng Tử Ánh Trăng Hôm qua lúc 19:11
Báo cáo sai phạm

thank bạn nhìu

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 10:59
Báo cáo sai phạm

ta có: \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}\)

ADTCDTSBN

có: \(\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}=\frac{1+2b-3c}{2+6-12}=\frac{-20}{-4}=5\)

\(\Rightarrow\frac{a}{2}=5\Rightarrow a=10\)

\(\frac{b}{3}=5\Rightarrow b=15\)

\(\frac{c}{4}=5\Rightarrow c=20\)

KL: a = 10; b= 15; c = 20

Đọc tiếp...
tth CTV Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Bài này easy, mình có cách khác.

Đặt \(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=k\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=2k\\b=3k\\c=4k\end{cases}\left(k\ne0\right)}\)

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}\Leftrightarrow\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}\). Theo tính chất tỉ dãy số bằng nhau,ta có:

\(k=\frac{a+2b-3c}{2+6-12}=\frac{-20}{-4}=\frac{20}{4}=5\)

Từ đó suy ra \(\hept{\begin{cases}a=5.2=10\\b=5.3=15\\c=5.4-20\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{4}=\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{2}=\frac{2b}{6}=\frac{3c}{12}=\frac{a+2b-3c}{2+6-12}=\frac{-20}{-4}=5\)

+) \(\frac{a}{2}=5\Leftrightarrow a=10\)

+) \(\frac{b}{3}=5\Leftrightarrow b=15\)

+) \(\frac{c}{4}=5\Leftrightarrow c=20\)

Vậy a = 10; b = 15; c = 20

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: