Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


Death Note Death Note 16 giờ trước (20:21)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2x+1\right)^3=343\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^3=7^3\)

\(\Leftrightarrow2x+1=7\)

\(\Leftrightarrow2x=6\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Đọc tiếp...
Bảo Linh Bảo Linh 16 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

(2x + 1)= 343

=> (2x + 1)= 73

=> 2x + 1 = 7

=> 2x = 6

=> x = 3

Đọc tiếp...
๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ ๖ۣۜ Šɦเภø ༂➴✰(ᴾᴿᴼ ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ 14 giờ trước (22:11)
Báo cáo sai phạm

(2.x+1)3=343

\(\Leftrightarrow\) ( 2x +1) = 73

\(\Leftrightarrow\) 2x + 1 = 7

\(\Leftrightarrow\)2x = 6

\(\Rightarrow\) x = 3

Vậy , x=3

Đọc tiếp...
⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇 3 giờ trước (8:59)
Báo cáo sai phạm

                               Bài Giải

    Phân số chỉ 7 m vải là :

        \(1-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{6}\)( tấm vải )

    Tấm vải đó dài là :

        \(7\div\frac{1}{6}=42\)( m )

                Đáp số : 42m

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn Hữu Khánh 15 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn mọi người nha

Đọc tiếp...
Tống Huyền Diệu Tống Huyền Diệu 15 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

Phân số ứng với số m vải còn lại là:

1 - ( 1/2 + 1/3 ) = 1/6 m

Tấm vải dài số m là :

7 : 1/6 = 42 ( m )

đ/s: 42 m

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 12 giờ trước (23:45)
Báo cáo sai phạm

a) A = 3 + 32 + 33 +  ... + 32006

=> 3A = 32 + 33 + 34 + ... + 32007

Lấy 3A trừ A theo vế ta có : 

3A - A = (32 + 33 + 34 + ... + 32007) - (3 + 32 + 33 +  ... + 32006)

=> 2A = 32007 - 3 

=> A = (32007 - 3) : 2

b) Sửa đề : 2A + 3 = 3x

=> 32007 - 3 + 3 = 3x

=> 3x = 32007

=> x = 2007

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 2 giờ trước (9:34)
Báo cáo sai phạm

a) \(\left(6\frac{2}{7}x+\frac{3}{7}\right)\cdot\frac{11}{5}-\frac{3}{7}=-2\)

=> \(\left(\frac{44}{7}x+\frac{3}{7}\right)\cdot\frac{11}{5}=-\frac{11}{7}\)

=> \(\frac{44}{7}x+\frac{3}{7}=-\frac{5}{7}\)

=> \(\frac{44}{7}x=-\frac{8}{7}\)

=> \(\frac{44x}{7}=-\frac{8}{7}\)

=> 44x = -8 => 11x = -2 => \(x=-\frac{2}{11}\)

b) \(3\frac{1}{4}x+\left(-\frac{7}{6}\right)-1\frac{2}{3}=\frac{5}{12}\)

=> \(\frac{13}{4}x-\frac{7}{6}-1\frac{2}{3}=\frac{5}{12}\)

=> \(\frac{13}{4}x-\frac{7}{6}=\frac{25}{12}\)

=> \(\frac{13}{4}x=\frac{13}{4}\)

=> x = 1

c) \(\left(x+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}-2x\right)=0\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{2}=0\\\frac{2}{3}-2x=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=-\frac{1}{2}\\x=\frac{1}{3}\end{cases}}\)

d) \(\left(x+\frac{1}{5}\right)^2+\frac{17}{25}=\frac{26}{25}\)

=> \(\left(x+\frac{1}{5}\right)^2=\frac{9}{25}=\left(\frac{3}{5}\right)^2\)

=> \(\orbr{\begin{cases}x+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}\\x+\frac{1}{5}=-\frac{3}{5}\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{2}{5}\\x=-\frac{4}{5}\end{cases}}\)

e) \(-1\frac{5}{27}-\left(3x-\frac{7}{9}\right)^3=\frac{-24}{27}\)

=> \(\left(3x-\frac{7}{9}\right)^3=-1\frac{5}{27}-\left(-\frac{24}{27}\right)=-\frac{32}{27}+\frac{24}{27}=-\frac{8}{27}\)

=> \(\left(3x-\frac{7}{9}\right)^3=\left(-\frac{2}{3}\right)^3\)

=> \(3x-\frac{7}{9}=-\frac{2}{3}\)

=> \(x=\frac{-\frac{2}{3}+\frac{7}{9}}{3}=\frac{1}{27}\)

g) \(\frac{x}{1\cdot2}+\frac{x}{2\cdot3}+\frac{x}{3\cdot4}+...+\frac{x}{99\cdot100}=\frac{99}{100}\)

=> \(\frac{x}{1}-\frac{x}{2}+\frac{x}{2}-\frac{x}{3}+...+\frac{x}{99}-\frac{x}{100}=\frac{99}{100}\)

=> \(\frac{x}{1}-\frac{x}{100}=\frac{99}{100}\)

=> \(\frac{100x-x}{100}=\frac{99}{100}\)

=> \(\frac{99x}{100}=\frac{99}{100}\)

=> x = 1

h) \(\frac{x}{3}+\frac{x}{6}+\frac{x}{10}+\frac{x}{15}=3x-1\)

=> \(\frac{2x}{6}+\frac{2x}{12}+\frac{2x}{20}+\frac{2x}{30}=3x-1\)

=> \(\frac{2x}{2\cdot3}+\frac{2x}{3\cdot4}+\frac{2x}{4\cdot5}+\frac{2x}{5\cdot6}=3x-1\)

=> \(2\left(\frac{x}{2\cdot3}+\frac{x}{3\cdot4}+\frac{x}{4\cdot5}+\frac{x}{5\cdot6}\right)=3x-1\)

=> \(2\left(\frac{x}{2}-\frac{x}{6}\right)=3x-1\)

=> \(2\left(\frac{3x}{6}-\frac{x}{6}\right)=3x-1\)

=> \(2\cdot\frac{2x}{6}=3x-1\)

=> \(\frac{x}{3}=\frac{3x-1}{2}\)

=> 2x = 3(3x - 1)

=> 2x - 9x + 3  = 0

=> -7x = -3

=> x = 3/7

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 3 giờ trước (9:05)
Báo cáo sai phạm

Bài đây tính nhanh nhé ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 chứ không phải quy đồng lên đâu :)

a) \(A=49\frac{8}{23}-\left(5\frac{7}{32}+14\frac{8}{23}\right)\)

\(A=49\frac{8}{23}-5\frac{7}{32}-14\frac{8}{23}\)

\(A=\left(49\frac{8}{23}-14\frac{8}{23}\right)-5\frac{7}{32}=35-5\frac{7}{32}=35-\frac{167}{32}=\frac{953}{32}\)

b) \(B=\frac{-3}{7}\cdot\frac{5}{9}+\frac{4}{9}:\frac{-7}{3}+2\frac{3}{7}\)

\(B=\frac{-3}{7}\cdot\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\cdot\frac{-3}{7}+2\frac{3}{7}\)

\(B=\frac{-3}{7}\left(\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\right)+2\frac{3}{7}\)

\(B=\frac{-3}{7}+\frac{17}{7}=\frac{14}{7}=2\)

c) \(C=\left(19\frac{5}{8}:\frac{7}{12}-13\frac{1}{4}:\frac{7}{12}\right)\cdot\frac{4}{5}\)

\(C=\left[\left(19\frac{5}{8}-13\frac{1}{4}\right):\frac{7}{12}\right]\cdot\frac{4}{5}\)

\(C=\left[\left(19\frac{5}{8}-13\frac{2}{8}\right):\frac{7}{12}\right]\cdot\frac{4}{5}\)

\(C=6\frac{3}{8}\cdot\frac{4}{5}=\frac{51}{8}\cdot\frac{4}{5}=\frac{51}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{51}{10}\)

d) \(D=\frac{54\cdot107-53}{53\cdot107+54}=\frac{\left(53+1\right)\cdot107-53}{53\cdot107+54}=\frac{53\cdot107+107-53}{53\cdot107+54}=\frac{53\cdot107+54}{53\cdot107+54}=1\)

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 17 giờ trước (18:48)
Báo cáo sai phạm

a=1135/23-((167/32+330/23)

a=1135/23-14401/736

a=953/32

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly Nguyễn Khánh Ly 18 giờ trước (17:37)
Báo cáo sai phạm

NẾU ĐÚNG THÌ NHỚ  TÍCH CHO MK VS ĐÓ.

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly Nguyễn Khánh Ly 18 giờ trước (17:36)
Báo cáo sai phạm

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ly Nguyễn Khánh Ly 18 giờ trước (17:35)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây đó là: a(cây)                    ( với 100

vì a chia hết cho 10,12,15 nên a thuộc vào BC(10,12,15). ta tìm BCNN(10,12,15).

ta có: 10=2x5 

          12=3x22 

           15=3x5

các thừa số nguyên tố chung và riêng là: 2,3,5

=> BCNN(10,12,15) = 22x3x5=60

=>BC(10,12,15)=B(60)=0;60;120;180,... Mà 100

Vậy, số cây là 120

Bạn thêm dấu ngoặc nhọn ở chỗ các B(60) HỘ MK VS NHÉ, MK KO ĐÁNH MÁY DẤU ĐÓ ĐƯỢC

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 19 giờ trước (17:14)
Báo cáo sai phạm

O x y n m

a, Các cặp góc kề bù trong hình vẽ trên là :

+ ) góc yOm và góc xOm

+ ) góc xOn và góc yOn

b, Ta có : góc xOn + góc nOm + góc yOm = 180độ

=>  40độ + góc nOm + 70độ   = 180độ

=> góc nOm = 180độ - 40độ - 70độ

=> góc nOm = 70độ 

c, Theo câu b : góc nOm = 70độ 

mà góc yOm = 70độ

=> góc nOm = góc yOm 

Vậy Om là tia phân giác góc nOy .

Học tốt

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 16 giờ trước (19:45)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{x-2}{3x\left(x+9\right)}=2ĐK:x\ne0;-3\)

\(\Leftrightarrow\frac{x-2}{3x^2+27x}=2\Leftrightarrow x-2=6x^2+54x\)

\(\Leftrightarrow-53-2-6x^2=0\)( vô nghiệm ) 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: