Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 4 giờ trước (9:56)
Báo cáo sai phạm

x15 = x2

=> x15 - x2 = 0

=> x2(x13 - 1) = 0

=> x2 = 0 hoặc x13 - 1 = 0

=> x = 0 hoặc x = 1

Vậy : ....

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 49 phút trước
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

\(x^{15}=x^2\Leftrightarrow x^{15}-x^2=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x^{13}-1\right)=0\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\x=1\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Trần Quân Trần Quân 3 giờ trước (10:38)
Báo cáo sai phạm

Theo mình nghĩ:

x15=x2

Bởi vì 1 mủ bao nhiêu vẫn băng một:

115=1

12=1

Nên

x15(N)=x2=1

Cái đó chỉ là theo mình nghỉ như vậy nếu có sai sót mong được các bạn chỉnh sửa

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 4 giờ trước (9:38)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 32x + 2 = 9x + 3

=> 32x + 2 = 32(x + 3)

=> 32x + 2 = 32x + 6

=> 2x + 2 = 2x + 6

=> 0x = 4

=> x \(\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ ๖²⁴ʱ✰๖ۣۜCɦεɾɾү☠๖ۣۜBσмbʂ✰⁀ᶦᵈᵒᶫッ 29 phút trước
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

\(3^{2x+2}=9^{x+3}\Leftrightarrow3^{2x+2}=3^{2x+6}\)

\(\Leftrightarrow2x+2=2x+6\Leftrightarrow-4\ne0\)( vô lí ) 

Đọc tiếp...
Duc Anh Duc Anh 2 giờ trước (12:08)
Báo cáo sai phạm

 ko co gia tri nao cua x

Đọc tiếp...
𝐌𝐲𝐧𝐚𝐦𝐞𝐢𝐳ᴹᵃⁱ ( Team NQCM ) 𝐌𝐲𝐧𝐚𝐦𝐞𝐢𝐳ᴹᵃⁱ ( Team NQCM ) 4 giờ trước (9:46)
Báo cáo sai phạm

\(3^{2x+2}=9^{x+3}\)

\(3^{2x+2}=\left(3^2\right)^{x+3}\)

\(3^{2x+2}=3^{2x+6}\)

\(\Rightarrow2x+2=2x+6\)(Vô Lý)

\(\Rightarrow\)Không có giá trị nào của x

Đọc tiếp...
FG★Lynx FG★Lynx CTV 4 giờ trước (9:32)
Báo cáo sai phạm

\(A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\)

\(2A=2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

\(2A=3+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2011}}\)

\(2A-A=A\)

\(=\left(3+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2011}}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

\(=3+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+...+\frac{1}{2^{2011}}-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}-\frac{1}{2^3}-...-\frac{1}{2^{2012}}\)

\(=2-\frac{1}{2012^2}\)

 \(B=\left(\frac{1}{99}+\frac{12}{999}+\frac{123}{9999}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)\)

\(B=\left(\frac{1}{99}+\frac{12}{999}+\frac{123}{9999}\right)\cdot\left(\frac{6}{12}-\frac{4}{12}-\frac{2}{12}\right)\)

\(B=\left(\frac{1}{99}+\frac{12}{999}+\frac{123}{9999}\right)\cdot0=0\)

Đọc tiếp...
Hermit Hermit 4 giờ trước (9:28)
Báo cáo sai phạm

\(2A=2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2011}}\)

=> \(2A-A=\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2011}}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{2012}}\right)\)

=>  \(A=2-\frac{1}{2^{2012}}=\frac{2^{2013}-1}{2^{2012}}\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 4 giờ trước (9:27)
Báo cáo sai phạm

a) (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + .... + (x + 15) = 128 (8 cặp số)

=> (x + x + ... + x) + (1 + 3 + 5 + ... + 15) = 128

       8 hạng tử x          8 số hạng

=> 8x + 8.(15 + 1) : 2 = 128

=> 8x + 64 = 128

=> 8x = 64

=> x = 8

b) (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) +... + (x + 22) = 829 (8 cặp số)

=> (x + x + ... + x) + (1 + 4 + 7 +... + 22) = 829

    8 hạng tử x                    8 số hạng

=> 8x + 8.(22 + 1):2 = 829

=> 8x + 92 = 829

=> 8x = 737

=> x = 91,125

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 4 giờ trước (9:26)
Báo cáo sai phạm

(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + ... + (x + 15) = 128

=> x + 1 + x + 3 + x + 5 + ... + x + 15 = 128(bỏ dấu ngoặc)

=> (x + x + ... + x) + (1 + 3 + 5 + ... + 15) = 128 ( chia thành 2 nhóm)

+) Số số hạng là : (15 - 1) : 2 + 1 = 8

Tổng : (1 + 15).8 : 2 = 64

=> 8x + 64 = 128

=> 8x = 64

=> x = 8

Vậy x = 8

(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + ... + (x + 22) = 829

=> x + 1 + x + 4 + x + 7 + ... + x + 22= 829

=> (x + x + ... + x) + (1 + 4 + 7 + ... + 22) = 829

+) Số số hạng là : (22 - 1) : 3 + 1 = 8

Tổng : (1 + 22).8 : 2 = 92

=> 8x + 92 = 829

=> 8x = 737

=> x = 737/8 

Đọc tiếp...
Myung Yeong Ryeo Myung Yeong Ryeo 4 giờ trước (9:23)
Báo cáo sai phạm

Cảm Ơn !

Đọc tiếp...
Lê Duy Khương Lê Duy Khương 4 giờ trước (9:19)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{6^3+3\times6^2+3^3}{-13}=\frac{2^3\times3^3+3\times2^2\times3^2+3^3}{-13}\)

                                    \(=\frac{3^3\left(2^3+2^2+1\right)}{-13}\)

                                     \(=\frac{3^3\times13}{-13}\)

                                      \(=-27\)

Đọc tiếp...
Hermit Hermit 5 giờ trước (9:11)
Báo cáo sai phạm

pt <=>     \(1+\frac{1}{\frac{2.3}{2}}+\frac{1}{\frac{3.4}{2}}+...+\frac{1}{\frac{x\left(x+1\right)}{2}}=2\)

<=>  \(1+\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{x\left(x+1\right)}=2\)

<=>   \(\frac{1}{2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+....+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=1\)

<=>    \(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}=1\)

<=>     \(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{x+1}=1\)

<=>     \(\frac{1}{x+1}=0\)

=>     VÔ LÍ

=>     PT VÔ NGHIỆM.

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 5 giờ trước (9:11)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{1.2:2}+\frac{1}{2.3:2}+\frac{1}{3.4:2}+...+\frac{1}{x.\left(x+1\right):2}=2\)

\(\frac{2}{1.2}+\frac{2}{2.3}+\frac{2}{3.4}+...+\frac{2}{x.\left(x+1\right)}=2\)

\(2.\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)=2\)

\(1-\frac{1}{x+1}=1\)

\(\frac{1}{x+1}=0\)

Vậy x vô nghiệm.

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 5 giờ trước (9:11)
Báo cáo sai phạm

\(1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+...+\frac{1}{1+2+3+...+x}=2\)

\(\Rightarrow1+\frac{1}{2.3}.2+\frac{1}{3.4}.2+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}.2=2\)

=> \(2\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=2\)

=> \(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{x\left(x+1\right)}=1\)

=> \(1-\frac{1}{x+1}=1\)

=> \(\frac{1}{x+1}=0\Rightarrow0\left(x+1\right)=1\Rightarrow x\in\varnothing\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hằng Nguyễn Thanh Hằng 5 giờ trước (8:47)
Báo cáo sai phạm

3x + 4 + 3x + 2 = 270

=> 3x . 81 + 3x . 9 =270

=> 3.( 81 +9 ) =270

=> 3x . 90 =270

=>3x = 3      => x =1 

vậy x = 1

Đọc tiếp...
Lê Duy Khương Lê Duy Khương 5 giờ trước (8:43)
Báo cáo sai phạm

\(3^{x+4}+3^{x+2}=270\)

\(\Rightarrow3^{x+2+2}+3^{x+2}=270\)

\(\Rightarrow3^{x+2}\times3^2+3^{x+2}=270\)

\(\Rightarrow3^{x+2}\times\left(9+1\right)=270\)

\(\Rightarrow3^{x+2}\times10=270\)

\(\Rightarrow3^{x+2}=27\)

\(\Rightarrow3^{x+2}=3^3\)

\(\Rightarrow x+2=3\)

\(\Rightarrow x=1\)

Đọc tiếp...
Trần Mỹ Chi Trần Mỹ Chi 5 giờ trước (8:43)
Báo cáo sai phạm

3^x.3^4+3^x.3^2=270

3^x.81+3^x.9=270

3^x(81+9)=270

3^x.90=270

=>3^x=3

=>x=1

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: