Giúp tôi giải toán


hà nhật minh 17 phút trước (17:19)
Báo cáo sai phạm

(2x+1)^3=125

(2x+1)^3=5^3

2x+1=5

2x    =5-1

2x    =4

x      =4/2

x      =2

Despacito 20 phút trước (17:16)
Báo cáo sai phạm

\(2^x.16^2=1024\)

\(2^x=1024:16^2\)

\(2^x=1024:256\)

\(2^x=4\)

\(2^x=2^2\)

\(\Rightarrow x=2\)

vay \(x=2\)

Trần Minh Hoàng 19 phút trước (17:17)
Báo cáo sai phạm

2x . 162 = 1024

\(\Rightarrow\)2x . 256 = 1024

\(\Rightarrow\)2x = 1024 : 256 = 4

\(\Rightarrow\)2x = 22

\(\Rightarrow\)x = 2

Despacito 35 phút trước (17:01)
Báo cáo sai phạm

b) \(\left(169-1000-37\right):\left(125-13\right)\)

\(=-868:112\)

\(=\frac{-31}{4}\)

\(=-7,75\)

nguyen khanh 34 phút trước (17:02)
Báo cáo sai phạm

Cậu ghi nhầm đề bài ak 169 làm sao mà trừ được 100 ! 

Ngọc Trân 41 phút trước (16:55)
Báo cáo sai phạm

\(3^4.3^x=3^7\)

\(3^x=3^7:3^4=3^{7-4}=3^3\)

<=>x=3

Hoàng Thảo 40 phút trước (16:56)
Báo cáo sai phạm

\(3^4.3^x=3^7\)

\(3^x=3^7:3^4\)

\(3^x=3^{7-4}\)

\(3^x=3^3\)

\(\Rightarrow x=3\)

vay \(x=3\)

grenate 34 phút trước (17:02)
Báo cáo sai phạm

34*3x=37

3x    =37/34

3x    =37-4

3x    =33

=> x=3

Ngọc Trân 44 phút trước (16:52)
Báo cáo sai phạm

bài 1:Qua điểm A và mỗi điểm B,C,D có ba đường thằng là AB, AC,AD. Qua điểm B và mỗi điểm C,D có hai đường thẳng là BC,BD (Không qua A). Qua điểm C và D còn lại có một đường thẳng CD (không đi qua A,B).
Chú ý: có thể trình bày ngắn gọn như sau : với 4 điểm A,B,C,D thì có 6 đường thẳng AB,AC,AD,BC,BD,CD

bài 2:Vì 3 điểm M,N,P thẳng hàng nên đường thẳng đi qua cả 3 điểm M,N,P trùng nhau và Q nằm ngoài đường thẳng trên nên kẻ được 3 đường thẳng lần lượt đi qua 3 điểm thẳng hàng.
Vậy ta có 4 đường thẳng: MP,QN,QM,QP(không kể MN, NP)

Ngọc Trân 53 phút trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

Số phần tử của tập hợp đó là:

(1999999-1):2+1=1000000

Ngọc Trân 56 phút trước (16:40)
Báo cáo sai phạm


Người thứ hai nếu khởi hành cùng một lúc sẽ đến B trước   20 – 5 = 15 (phút) = 0,25 (giờ)
Nếu khởi hành cùng lúc mà người thứ nhất đến B thì người thứ hai đã qua khỏi B khoảng cách là  
    36 x 0,25 = 9 (km)
Hiệu vận tốc của 2 người:   36 – 30 = = 6 (km/giờ)
Thời gian người thứ nhất đi từ A đến B là:   9 : 6 = 1,5 (giờ)
Quãng đường AB là:   30 x 1,5 = 45 (km)
Đáp số:  45 km 

Thắng Hoàng 1 giờ trước (16:27)
Báo cáo sai phạm

câu ghi sai đề rùi

Jane My 1 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

Có thể bạn ghi sai đề, chứ không có 3 mũ nào mà bằng 64 bạn nhé

Chào Mừng Các Bạn 1 giờ trước (15:49)
Báo cáo sai phạm

Ta có : ab.cdc = abab (a,c khác 0)

       => cdc = abab : ab

       => cdc = 101 => c = 1

a khác 0 => \(a\in N\)*

b  \(\in N\)

Lê Quang Phúc 2 giờ trước (15:08)
Báo cáo sai phạm

Mẫu số là:

(25 + 7) : 2 = 16.

Tử số là:

16 - 7 = 9.

Vậy phân số đó là \(\frac{9}{16}\)

Sakura kun sky fc11 2 giờ trước (15:22)
Báo cáo sai phạm

mẫu số như sau

(25+7):2=16

Tử số là

16-7=9

Vậy phân số đó là

\(\frac{9}{16}\)

i love hattori 2 giờ trước (15:14)
Báo cáo sai phạm

Mẫu là:

(27 + 5): 2= 16 

Tử là: 

16 - 7 = 9

Vậy số đó là 9/16

Lê Quang Phúc 2 giờ trước (15:09)
Báo cáo sai phạm

Hiệu của tuổi bố và tuổi con là:

40 - 12 = 28 ( tuổi )

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 ( phần )

Tuổi bố khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là:

28 : 2 x 3 = 42 ( tuổi )

Tuổi con khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là:

42 - 28 = 14 ( tuổi )

Chào Mừng Các Bạn 2 giờ trước (15:25)
Báo cáo sai phạm

    Bài giải

Hiệu số tuổi giữa hai bố con là : 40 - 12 = 28 (tuổi)

Ta có sơ đồ :
Tuổi bố   : I_____I_____I_____I

Tuổi con : I_____I....28 tuổi.....

Tuổi bố khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là : 28 : (3 - 1).3 = 42 (tuổi)

Tuổi con khi tuổi bố gấp 3 lần tuổi con là : 28 : (3 - 1).1 = 14 (tuổi)

Đáp số : Tuổi bố lúc đó : 42 tuổi

             Tuổi con lúc đó : 14 tuổi

i love hattori 2 giờ trước (15:15)
Báo cáo sai phạm

Tuổi bố là 42 và tuổi con là 14

Lê Quang Phúc 2 giờ trước (15:11)
Báo cáo sai phạm

\(27^{11}=\left(3^3\right)^{11}=3^{33};81^8=\left(3^4\right)^8=3^{32}\)

Vì \(33>32\Rightarrow27^{11}>81^8\)

Vậy 2711>818

Despacito 2 giờ trước (15:34)
Báo cáo sai phạm

\(27^{11}=\left(3^3\right)^{11}=3^{33}\)

\(81^8=\left(3^4\right)^8=3^{32}\)

vi \(3^{33}>3^{32}\) nen  \(2^{11}>81^8\)

vay \(2^{11}>81^8\)

Chào Mừng Các Bạn 2 giờ trước (15:28)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(27^{11}=\left(3^3\right)^3=3^9\)

\(81^8=\left(3^4\right)^8=3^{32}\)

Vì : \(9< 32\)nên \(27^{11}< 81^8\)

Lê Quang Phúc 2 giờ trước (15:10)
Báo cáo sai phạm

x.y-x.2=0

=> x.y = 0 và x.2 = 0

=> x = 0 hoặc y = 0 và x = 0.

Vậy x = 0, y = 0

pham trung thanh 2 giờ trước (15:29)
Báo cáo sai phạm

\(xy-x2=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(y-2\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\y-2=0\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=0\\y=2\end{cases}}}\)

Vậy x=0 hoặc y=2

i love hattori 2 giờ trước (15:24)
Báo cáo sai phạm

Bn lê quang phúc sai rồi 

i love hattori 2 giờ trước (15:28)
Báo cáo sai phạm

Số đó là 9

Mong bn học giỏi mãi nha 

Lê Quang Phúc 2 giờ trước (15:13)
Báo cáo sai phạm

315 = 3.3.5.7 = 5.7.9.

=> 3 số đó là 5,7,9.

Vì số lớn nhất là 9.

Nguyễn Hùng Dương 2 giờ trước (15:01)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

A={1;2;3;4;5;6}

B={3;5;7;...}

\(\Rightarrow\)C={3;5}

\(\Rightarrow\)Tập hợp C có 2 phần tử

Ngô văn Công 2 giờ trước (15:01)
Báo cáo sai phạm

C = { 3 ; 5 }

C có 2 phần tử

Bastkoo CTV 2 giờ trước (14:57)
Báo cáo sai phạm

a) (2:x-36).18 = 12

2:x-36 = 12:18

2:x-36 = 2/3

2:x = 2/3 + 36

2:x = 110/3

x = 110/3 . 2

x = 220/3

b) (x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+30)

= (x+x+x+...+x)+(1+2+3+...+30)

= 30x + 465

Bùi Tiến Vỹ 2 giờ trước (14:56)
Báo cáo sai phạm

(2:x-36)18=12

2:x-36=12:18=2/3

2:x=2/3+36=110/3

x=2:110/3

x=2/55

nguyen duc thanh 1 giờ trước (15:43)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn nhưng chưa học dạng này

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: