Giúp tôi giải toán và làm văn


Trịnh Quỳnh Nhi 8 giờ trước (22:26)
Báo cáo sai phạm

Vì x là số tự nhiên và 8: hết cho 3x+2

=> 3x+2 thuộc Ư(8)

=> 3x+2 thuộc {1;2;4;8}

(+) 3x+2=1=> x ko là số tự nhiên

(+) 3x+2=2=> x=0

(+) 3x+2=4=> x ko là số tự nhiên

(+) 3x+2=8=> x=2 

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 1 giờ trước (05:55)
Báo cáo sai phạm

|-1|+|-2|+|-3|+|-5|+|-8|+......+|-160|

=1+2+3+4+...+160

=\(\frac{160.\left(160+1\right)}{2}\)

=12880

đúng nhé

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 9 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

Em có đọc sách giải và biết đáp số là 49 con vịt.Nhưng với lập luận của em: " chẵn hàng" có nghĩa là sau khi xếp vịt phải được tổng số hàng là số chẵn, từ đó em thấy 49:7=7(số lẻ) nên không thỏa mãn.Vì vậy em lập luận đơn giản tìm được số vịt là 154.Số này đáp ứng đầy đủ mọi dữ kiện theo như ý hiểu của em.
Em rất mong tòa soạn có thể trả lời giúp em đáp số nào đúng. Và từ " chẵn hàng" có nghĩa là gì?
Cảm ơn tòa soạn rất nhiều

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 9 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

                              Bài giải

  Số vịt chia cho 5 thiếu 1 nên tận cùng bằng 4 hoặc 9.

Số vịt ko chia hết cho 2 nên ko tận cùng bằng 4. Do đó số vịt có tận cùng bằng 9.

Số vịt chia hết cho 7 nhỏ hơn 200, có tận cùng bằng 9 nên xét các bội của 7 tận cùng bằng 9 và nhỏ hơn 200, ta có : 

                   7 . 7 = 49

                   7 . 17= 119

                   7 . 27 = 189

Do số vịt chia cho 3 dư 1 nên ta loại các số 119, 189.

Vậy số vịt là 49 con

Đọc tiếp...
chiến 6b 9 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

số vịt chia hết cho 5 thiếu 1 nên tận cùng là 4 hoặc 9

số vịt ko chia hết cho 2 nên ko tận cùng là 4.do đó số vịt có tận cùng là 9

số vịt chia hết cho 7 nhỏ hơn 200,có tận cùng là 9 nên xét các bội của 7tận cùng là 9 nhỏ hơn 200 ta có:

7.7=49

7.17=119

7.27=189

do số vịt chia cho 3 dư 1 nên ta loại 119 và 189

vậy số vitj là 49 con

Đọc tiếp...
chiến 6b 10 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

\(5.4^2-18-3^2\)

\(=5.16-18-9\)

\(=80-18-9\)

\(=53\)

Đọc tiếp...
Mafia 9 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

\(5.4^2-18-3^2\)

\(=5.16-18-9\)

\(=80-27\)

\(=53\)

Đọc tiếp...
nguoibian 9 giờ trước (21:43)
Báo cáo sai phạm

5\(\times\)42\(-\)18\(\times\)32

=5\(\times\)16\(-\)18\(-\)9

=80\(-\)16\(-\)9

=64\(-\)9

=53

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trâm 9 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Lũy thừa bậc n của a là n các thừa số a nhân với nhau . an = a . a . a . a ..... ( n thừa số a )

Đọc tiếp...
Đặng Anh Tuấn 10 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

là n thừa số a nhân với nhau.

Đọc tiếp...
pham phan huy tuan 10 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

sách giáo khoa lớp 6

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 9 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

a : 17 dư 8 => (a+9) chia hết cho 17     (1)

a : 25 dư 16=> (a+9) chia hết cho 25        (2)

(1)(2) => a+9 thuộc BC(17;25)                        (3)

17=17

25=5^2

BCNN(17;25) = 17.5^2=425

BC(17;25)=B(425)={0;425;850;1275;...}              (4)

(3)(4)=> a+9 thuộc {0;425;850;1275;...}

=> a thuộc {0-9;425-9;850-9;1275-9;...}

=> a thuộc {-9;416;841;1266;...}

  vì a là số có 3 chữ số,a thuộc N

=> a=416;841

   vậy a=....

Đọc tiếp...
Bùi Minh Anh 9 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

Theo đề bài ta có: Đặt

a = 17k + 8 (k tự nhiên)

a = 25n + 16 (n tự nhiên)

=> 17k + 8 = 25n + 16    => 17k = 25n + 8 => 17k = 17n + 8n + 8

Vì 17k chia hết cho 17 => 17n + 8n + 8 chia hết cho 17 => 8n + 8 chia hết cho 17 ( vì 17n chia hết cho 17)

=> 8(n+1) chia hết cho 17 mà (8;17) = 1

=> n+1 chia hết cho 17 => n+1 = 17.m (m tự nhiên)

=> n = 17.m - 1 => a = 25(17m-1) + 16 = 425m - 25 +16 = 425m - 9

Vì a là số có 3 chữ số => m = 1 hoặc m = 2

+ Nếu m = 1 thì a = 416 mà 416 chia 17 dư 8 (tm)

+ Nếu m = 2 thì a = 841 mà 841 chia 17 dư 8 (tm)

Vậy a = 416 hoặc a = 841

Đọc tiếp...
nguyen huu loc 10 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

bạn k đúng cho mình

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 10 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

2x + 1 là ước của 15

\(\Rightarrow\)2x + 1 \(\in\){ 1;3;5;15 }

\(\Rightarrow\)2x \(\in\){ 0;2;4;14 }

\(\Rightarrow\)\(\in\){ 0;1;2;7 }

Vậy x \(\in\){ 0;1;2;7 }

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Trâm 10 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Ư(15) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 } \(\Rightarrow\)2x + 1 \(\in\){ 1 ; 3 ; 5 ; 15 } \(\Rightarrow\)\(\in\){ 0 ; 1 ; 2 ; 7 }

Vậy x \(\in\){ 0 ; 1 ; 2 ; 7 }

Đọc tiếp...
Hanh Nguyen 9 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

Vì 2x+1 là ước của 15

\(\Rightarrow\)15\(⋮\)2x+1

\(\Rightarrow\)2x+1\(\in\)1;15

Voi 2x+1=1\(\Rightarrow\)x=0

Voi 2x+1=15\(\Rightarrow\)x=7

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 9 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

Ta có: 10a+b=10(a+5b)-49b

Vì a+5b chia hết cho 7

Suy ra : 10*a+5b) chia hết cho 7 và 49b cũng sẽ chia hết cho 7

Nên : 10(a+5b)-49b chia hết cho 7

=>10a+b chia hết cho 7

Ngược lại, vì 10a+b và 49b chia hết cho 7

=>10(a+5b) chia hết cho 7

Mà 10 khong chia hết cho 7 => a+5b chia hết cho 7

Đọc tiếp...
Hanh Nguyen 9 giờ trước (21:23)
Báo cáo sai phạm

Xét tổng:

(10a+b)+4(a+5b)

=(10a+b)+4a+20b

=14a+21b

=7(2a+3b)\(⋮\)7(với mọi a,b\(\in N\)

Vì7(2a+3b)\(⋮\)7\(\Rightarrow\)(10a+b)+4(a+5b)\(⋮\)7

Ta có 10a+7\(⋮7\Rightarrow4\left(a+5b\right)⋮7\)Ma (4,7)=1

\(\Rightarrow a+5b⋮7\)

Đọc tiếp...
Lê Tự Phong 9 giờ trước (21:18)
Báo cáo sai phạm

Ta có

10a+b=(10a+b+49b)-49b (a,b thuộc N)

Vì 10a+b chia hết cho 7

49b chia hết cho 7

=>10a+b+49b chia hết cho 7

10a+b+49b=10a+50b=10(a+5b)

Vì 10a+b+49b chia hết cho 7

10 không chia hết cho 7

=> a+5b chia hết cho 7(đpcm)

Vậy 10a+b chia hết cho 7 (a,b thuộc N ) thì a+5b chia hết cho 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Linh 10 giờ trước (21:13)
Báo cáo sai phạm

câu tiếp theo lm tương tự nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Linh 10 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

a) ta có ab +ba= (10a +b)+(10b+a)

= (10a+a)+(10b+b)

=11a+11b

=11(a+b)

vì 11 chia hết cho 11 nên 11(a+b) chia hết cho 11

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Long 10 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

a) ab+ baa0 + b +b0 +a

               = (a0 + a)+(b0+b) =aa + bb

Vì  aa chia hết cho 11

 bb chia hết cho 11 

nên aa + bb chia hết cho 11

 phần b cũng tương tự bạn à

Đọc tiếp...
Ngô Thúy Hà 10 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

n2 + n + 1 = n.n+n+1=n.n+n.1+1=n.(n+1)+1
Vì n và n +1 là 2 số tự nhiên liên tiếp => 1 trong 2 số đó là số chẵn chia hết cho 2
Mà n.(n+1) chia hết cho 2 mà 1 ko chia hết cho 2 => n2+n+1 ko chia hết cho 2

Đọc tiếp...
Phạm Trần Anh Khoa 9 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

a) (2^x).4=128

2^x = 128:4

2^x = 32

mà 32=2^5=>x=5

b) ta có: x^15=x

theo quy ước: 0^15=0;1^15=1

=> x=1

4 câu còn lại mai mình sẽ giải nhé

Đọc tiếp...
Thằng phong 9 giờ trước (21:16)
Báo cáo sai phạm

nếu chia 5 dư 4 chỉ có thể là 4 và

chia 4 dư 1 => chia 2 dư 1=> b=9

mà a,b là số lớn nhất chia 3 dư 1

=>a =8

Đọc tiếp...
Thằng phong 10 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

kb ko bạn

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 10 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây là a (a thuộc tập hợp N*,cây,100<a<200)

vì theo đề bài nên ta có :a thuộc tập hợp BC(8;9)

8=23

9=32

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang 10 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi số cây mỗi đội trồng là a

Mỗi công nhân đội một trồng 8 cây \(\Rightarrow\)a chia hết cho 8

Mỗi công nhân đội hai trồng 9 cây \(\Rightarrow\)a chia hết cho 9

mà (8; 9) = 1 nên a chia hết cho 72

hay a \(\in\)B(72) 

mà a nằm trong khoảng từ 100 đến 200 nên a = 144

Vậy số cây mỗi đội trồng là 144

Đọc tiếp...
Ngô Thúy Hà 10 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

Gọi x là số cây mỗi đội phải trồng thì x thuộc BC(8; 9) và 100 <= x <= 200. 
BCNN(8; 9) = 72 
BC(8; 9) = B(72) = {0; 72; 144; 216; ...} 
Do 100 <= x <= 200 nên x = 144 
Vì hai đội trồng số cây như nhau nên mỗi đội trồng: 144 (cây) 
Mở rộng bài toán: 
Từ đây ta có thể tính được số công nhân của mỗi đội 
Đội 1 có 144 : 8 = 18 (công nhân) 
Đội 2 có 144 : 9 = 16 (công nhân)
CHÚC BẠN HỌC TỐT

Đọc tiếp...
Phan Quỳnh Giao 10 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số ngày ít nhất để hai bạn cùng trực nhật

Theo đề bài, ta có:

a chia hết cho 10

a chia hết cho 12; a nhỏ nhất, a thuộc N

Nên a thuộc BCNN(10;12)

10=2x5

12=22x3

BCNN(10; 12)=22x3x5=60

Vậy sau ít nhất 60 ngày để hai bạn cùng trực nhật

Đọc tiếp...
Lê Anh Tú 10 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

                                                             Giải

Ta có : Bạn An 10 ngày lại trực nhật một lần

Vậy: 10=2.5

            Bạn Bách 12 ngày lại trực nhật một lần

Vậy: \(12=2^2\cdot3\)

Hai bạn lại cùng trực nhật sau ít nhất số ngày là:

\(BCNN\left(10;12\right)=2^2\cdot5\cdot3=60\)

Vậy sau 60 ngày hai bạn lại cùng trực nhật

Đọc tiếp...
nhok bướng bỉnh 10 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

Gọi số  cần tìm là a

a chia hết cho 10 

a chia hết cho 12 

a nhỏ nhất 

=> a là BCNN của  10 , 12

10 = 2 * 5

12 = 2^2 * 3

BCNN ( 10 , 12 ) = 2^2 * 3 * 5 = 60

Vậy  cứ  ít nhất  60 ngày  thì hai bn lại cùng trực nhật. 

h mik nha! 

Đúng  100% 

Đọc tiếp...
Phạm Quốc Cường 10 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

x chia hết cho 12,21, và 28 

=> x thuộc BC(12,21,28)

12=22.3 

21=3.7 

28=22.7 

BCNN(12,21,28)=22.3.7=84

=> x thuộc BC(12,21,28)=BC(84)={0,84,168,252,..}

Mà 150<x<300 

=> x=168

Đọc tiếp...
Trần Ánh Tuyết 10 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

Vì x chia hết cho 12,21,28 và 150<x<300

=> x là BC(12,21,28) và 150<x<300

Tìm BCNN(12,21.28)

12=2^2.3

21=3.7

28=2^2.7

BCNN(12,21.28)=2^2.3.7=84

=>BCNN(12,21,28)=B(84)=(0;84;168;252;336...)

mà 150<x<300 nên x=252

Vậy x=252

Đọc tiếp...
Lê Thùy Trang 10 giờ trước (20:47)
Báo cáo sai phạm

168 ;152

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: