Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 54 phút trước
Báo cáo sai phạm

-5/6x-32/19:64/19+3/25=1/4

-5/6x-32/19×19/64+3/25=1/4

-5/6x-1/2+3/25=1/4

-5/6x-31/50=1/4

-5/6x=1/4+31/50

-5/6x=87/100

x=87/100:-5/6

x=87/100×-6/5

x=-261/250

vậy x=-261/250

Đọc tiếp...
Death Note Death Note 1 giờ trước (17:32)
Báo cáo sai phạm

\(-\frac{5}{6}x-1\frac{13}{19}:3\frac{7}{19}-\left(-0,12\right)=\left(-\frac{1}{2}\right)^2\)

\(\Rightarrow-\frac{5}{6}x-\frac{32}{19}:\frac{64}{19}+0,12=\frac{1}{4}\)

\(\Rightarrow-\frac{5}{6}x-\frac{1}{2}=\frac{1}{4}-0,12=\frac{13}{100}\)

\(\Rightarrow-\frac{5}{6}x=\frac{63}{100}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{189}{250}\)

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 2 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(A=\frac{12n+1}{2n+3}=\frac{\left(12n+18\right)-17}{2n+3}=\frac{6\left(2n+3\right)-17}{2n+3}=6-\frac{17}{2n+3}\)

Để A nguyên => \(\frac{17}{2n+3}\inℤ\)

\(\Rightarrow17⋮\left(2n+3\right)\Rightarrow\left(2n+3\right)\inƯ\left(17\right)=\left\{\pm1;\pm17\right\}\)

\(\Leftrightarrow2n\in\left\{-20;-4;-2;14\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-10;-2;-1;7\right\}\)

Vậy khi \(n\in\left\{-10;-2;-1;7\right\}\)thì A có giá trị nguyên

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 2 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

\(a,2\times31\times12+4\times6\times42+8\times27\times3\)

\(=24\times31+24\times42+24\times27\)

\(=24\times\left(31+42+27\right)\)

\(=24\times100\)

\(=2400\)

\(b,583.931+69.\left(170+583\right)+31.170\)

\(=583.931+69.170+69.583+31.170\)

\(=583.\left(931+69\right)+170.\left(69+31\right)\)

\(=583.1000+170.100\)

\(=583000+17000\)

\(=600000\)

\(c,732.976+24.\left(680+732\right)+76.680\)

\(=732.976+24.680+24.732+76.680\)

\(=732.\left(976+24\right)+680.\left(24+76\right)\)

\(=732.1000+680.100\)

\(=732000+68000\)

\(=800000\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Greninja Greninja 2 giờ trước (16:27)
Báo cáo sai phạm

a) 2 x 31 x 12 + 4 x 6 x 42 + 8 x 27 x 3

= 24 x 31 + 24 x 42 + 24 x 27

= 24 x ( 31 + 42 + 27 )

= 24 x 100

= 2400

b) 583 x 931 + 69 x ( 170 + 583 ) + 31 x 170

= 583 x 931 + 69 x 170 + 69 x 583 + 31 x 170

= 583 x ( 931 + 69 ) + 170 x ( 69 + 31 )

= 583 x 1000 + 170 x 100

= 583000 + 17000

= 600000

c) 732 x 976 + 24 x ( 680 + 732 ) + 76 x 680

= 732 x 976 + 24 x 680 + 24 x 732 + 76 x 680

= 732 x ( 976 + 24 ) + 680 x ( 24 + 76 )

= 732 x 1000 + 680 x 100

= 732000 + 68000

= 800000

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Hưng Nguyễn Tuấn Hưng 2 giờ trước (16:25)
Báo cáo sai phạm

a)2400

b)600000

c)800000

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Hưng Nguyễn Tuấn Hưng 2 giờ trước (16:34)
Báo cáo sai phạm

bạn có thể chọn\(\frac{1}{1}+\frac{-1}{3}=\frac{5}{6}\)

nếu mình đúng hãy k đúng cho mình nhé

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) 2 giờ trước (16:30)
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{5}{6}-\frac{b}{3}=\frac{5-2b}{6}\Rightarrow6=a\left(5-2b\right)\)

Đến đây bạn lm tiếp nha

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz 2 giờ trước (16:23)
Báo cáo sai phạm

sao chỉ có mỗi dấu cộng với dấu trừ thế bạn ? đề còn đâu 

Đọc tiếp...
✞Lani ~ nq.0  ^^❣︵²⁰⁰⁵ ✞Lani ~ nq.0 ^^❣︵²⁰⁰⁵ 1 giờ trước (17:21)
Báo cáo sai phạm

này , đừng có thiên vị nhá . k9 ko quan trọng ok

Đọc tiếp...
Nguyễn Tuấn Hưng Nguyễn Tuấn Hưng 2 giờ trước (16:39)
Báo cáo sai phạm

\(1+1=3\Rightarrow3\times1=3\)

\(3+3=9\Rightarrow3\times3=9\)

\(9+9=27\Rightarrow3\times9=27\)

\(\Leftrightarrow27+27=81\Rightarrow3\times27=81\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Ngọc Ánh 2 giờ trước (16:07)
Báo cáo sai phạm

1+1=3

1 + 1 = 3 <=> 2 = 3

Gỉa sử ta có: 14 + 6 – 20 = 21 + 9 – 30

Đặt 2 và 3 thừa số chung ta có:

2 x ( 7 + 3 – 10 ) = 3 x ( 7 + 3 – 10 )

Theo toán học thì hai tích bằng nhau và có thừa số thứ hai bằng nhau thì thừa số thứ nhất bằng nhau.

Như vậy: 2 = 3

Đọc tiếp...
Huyền Linh Huyền Linh 3 giờ trước (15:40)
Báo cáo sai phạm

Giải thích kĩ thế :))

Tính

\(\frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^2.2^5.3^5.3}{2^5.3^5.2^6}=\frac{3}{2^4}=\frac{3}{16}\)

Đọc tiếp...
nameless nameless 3 giờ trước (15:46)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^7.\left(3^2\right)^3}{\left(2.3\right)^5.\left(2^3\right)^2}=\frac{2^7.3^6}{2^5.3^5.2^6}=\frac{2^2.3}{2^6}=\frac{4.3}{64}=\frac{12}{64}=\frac{3}{16}\)
Lâu rồi không làm, không biết có sai sót ở đâu không =)).

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 3 giờ trước (15:45)
Báo cáo sai phạm

Ta có:\(\frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^7.\left(3^2\right)^3}{\left(2.3\right)^5.\left(2^3\right)^2}=\frac{2^7.3^6}{2^5.3^5.2^6}=\frac{2^7.3^6}{2^{11}.3^5}=\frac{3}{16}\)

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 2 giờ trước (16:41)
Báo cáo sai phạm

a) 38 : 36 = 32

210 : 83 = 210 : 29 = 2; 

127 : 67 = 214. 37 : 27. 37 = (214 : 27). (37 : 37) = 27;

21 : 813 = 35. 75 : 312 = 3-7. 75;

b) 58 : 252 = 58 : 54 = 54;

49 : 642 = 218 : 212 = 26;

225 : 324 = 225 : 220 = 25

Thấy đúng thì cho mình đúng nha!!! Cảm ơn các bạn!!! 

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 2 giờ trước (16:46)
Báo cáo sai phạm

~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ nhìn rối quá bạn à.

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 2 giờ trước (16:43)
Báo cáo sai phạm

Bài 1: Tính 

a) 38 : 36           b) 210 : 83          c) 127 : 67                          d) 215 : 813                    e) 58 : 252            g) 49 : 642                 h) 225 : 324

= 6561: 729     = 1024: 512     = 35831808 : 279936    = 4084101:531441     = 390625 : 625   = 262144: 4096     = 33554432: 1048576

= 9                   = 2                   = 128                             = 7. 684956561          = 625                  = 64                       = 32

                                                                                      = 7,68 

Đọc tiếp...
ZukaNoPro ZukaNoPro 3 giờ trước (15:05)
Báo cáo sai phạm

tổng dãy số đó là : 329265

số hạng thứ 405 là :1621

Bạn CTV nào làm hộ mk câu c nha

kb và tiếc j ko cho mk 1 k nhỉ?

Đọc tiếp...
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) 3 giờ trước (15:29)
Báo cáo sai phạm

c)Ta thấy rằng các số thuộc dãy trên đều chia 4 dư 1 nên ta có

308 chia hết cho 4

415 chia 4 dư 3

796 chia hết cho 4

1034 chia 4 dư 2

Vậy các số trên ko thuộc dãy trên

mk nghĩ thế

Đọc tiếp...
-_- -_- 3 giờ trước (15:25)
Báo cáo sai phạm

thank nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 5 giờ trước (13:34)
Báo cáo sai phạm

|----------|----------|----------| Tổng 3 số (Mỗi đoạn là TBC của 3 số)

|----------|---| Số thứ 3

2 lần TBC của 3 số là

25+28+7=60

TBC của 3 số là

60:2=30

Tổng 3 số là

30x3=90

Số thứ 3 là

90-(25+28)=37 hoặc 30+7=37

Đọc tiếp...
nguyen hai nam nguyen hai nam 6 giờ trước (12:53)
Báo cáo sai phạm

Thx mọi người nhiều :v

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 6 giờ trước (12:48)
Báo cáo sai phạm

à nhầm đoạn (2^3)^2016 đổi thành (2^3)^672 và chỗ 8^2016 đổi thành 8^672 nha!

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 6 giờ trước (12:47)
Báo cáo sai phạm

Bg

Ta có: A = 1 + 21 + 22 + 23 +...+ 22015 

=> 2A = 2.(1 + 21 + 22 + 23 +...+ 22015)

=> 2A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+ 22016 

=> 2A - A = (2 + 22 + 23 + 24 +...+ 22016) - (1 + 21 + 22 + 23 +...+ 22015)

=> A = 22016 - 1

=> A + 1 = 22016 - 1 + 1

=> A + 1 = 22016 

=> A + 1 = 23.672 

=> A + 1 = (23)672 

=> A + 1 = 8672

Đọc tiếp...
Death Note Death Note 7 giờ trước (11:49)
Báo cáo sai phạm

Đặt \(A=2+4+8+16+...+1024+2048\)

\(\Rightarrow2A=4+8+16+32+...+2048+4096\)

\(\Rightarrow2A-A=4096-2\)

\(\Rightarrow A=4094\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Trà My 7 giờ trước (11:52)
Báo cáo sai phạm

các bạn ơi có thể làm theo cách lớp 5 được ko 

vì mình năm nay mới lên lớp 6

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 7 giờ trước (11:46)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 2 + 4 + 8 +  ... + 2048

         = 2 + 22 + 23 + ... + 211

=> 2A = 22 + 23 + 24 + ... + 212

Lấy 2A trừ A theo vế ta có

2A - A = (22 + 23 + 24 + ... + 212) - (2 + 22 + 23 + ... + 211

=>   A = 212 - 2

Đọc tiếp...
Trương Bùi Linh Trương Bùi Linh 6 giờ trước (12:58)
Báo cáo sai phạm

thks bn nhìu

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 7 giờ trước (11:25)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\frac{3}{10}=\frac{3}{10};\frac{3}{11}< \frac{3}{10};\frac{3}{12}< \frac{3}{10};\frac{3}{13}< \frac{3}{10};\frac{3}{14}< \frac{3}{10}\)

\(\Rightarrow A< \frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\frac{15}{10}=1,5\left(1\right)\)

Ta lại có : \(\frac{3}{10}>\frac{3}{15};\frac{3}{11}>\frac{3}{15};\frac{3}{12}>\frac{3}{15};\frac{3}{13}>\frac{3}{15};\frac{3}{14}>\frac{3}{15}\)

\(\Rightarrow A>\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}+\frac{3}{15}=1\left(2\right)\)

Từ ( 1 ) và ( 2 ) \(\Rightarrow1< A< 1,5\)

=> ĐPCM

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 7 giờ trước (11:14)
Báo cáo sai phạm

Gọi ƯCLN của 2n + 1 và 3n + 1 là d, ta có:

\(2n+1⋮d\) và \(3n+1⋮d\)

\(\Rightarrow3\left(2n+1\right)⋮d;2\left(3n+1\right)⋮d\)

\(\Rightarrow\left(6n+3\right)-\left(6n+2\right)⋮d\)

\(\Rightarrow6n+3-6n-2⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

\(\Rightarrow\frac{2n+1}{3n+1}\)là p/s tối giản với mọi n

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngân Hà Nguyễn Ngân Hà 8 giờ trước (10:42)
Báo cáo sai phạm

 Bài 1:

a) Số học sinh thích cả toán và văn là: 75 + 60 - (100 - 5) = 40 ( học sinh )

b) Vì trong 100 học sinh có 75 học sinh thích toán và 60 học sinh thích văn nên số học sinh nhiều nhất thích cả toán và văn không thể vượt 60 học sinh.

- Vậy số học sinh thích cả 2 môn nhiều nhất là 60 ( học sinh )

c) Có ít nhất số học sinh thích cả 2 môn là: 75 + 60 - 100 = 35 ( học sinh )

                                                     Đáp số: a) 40 học sinh

                                                                : b) 60 học sinh.

                                                                : c) 35 học sinh

 Bài 2:

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có 90 số. => Số chữ số cần dùng là: 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 100 đến 256 có 157 số. => Số chữ số cần dùng là: 157 x 3 = 471 ( chữ số )

=> Cần dùng tất cả: 9 + 180 + 471 = 660 ( chữ số )

                                             Đáp số: 660 chữ số 

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Minh Anh 8 giờ trước (10:39)
Báo cáo sai phạm

Câu 1:                    Bài giải:

a) Có số học sinh thích Toán và Văn là:

    75 + 60 = 135 (học sinh)

    Số học sinh thích Toán và Văn là:

    135 - 100 + 5 = 40 (học sinh)

b) Do 75 học sinh thích Toán và 60 học sinh thích Văn nên số học sinh thích cả 2 môn nhiều nhất là 60 học sinh

c) Số học sinh ít nhất thích cả 2 môn là:  

    135 - 100 = 35 (học sinh)

     ĐS: a) 40 học sinh

           b) 60 học sinh

           c) 35 học sinh

Câu 2:                      Bài giải:
- Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số, nên có 9 chữ số
- Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số, nên có: 90 x 2 = 180 (chữ số)
- Từ 100 đến 256 có: 256 - 100 + 1 = 157 số có 3 chữ số, nên có: 157 x 3 = 471 (chữ số)
Vậy số chữ số đã viết để đánh hết cuốn sổ tay là: 9 + 180 + 471 = 660 (chữ số)

                                                                      Đáp số:660 chữ số.

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 8 giờ trước (10:17)
Báo cáo sai phạm

A = 2 + 22 + 23 + ... + 210 (10 số hạng)

 = (2 + 22) + (23 + 24) + ... + (29 + 210) (5 cặp số)

= 2(1 + 2) + 23(1 + 2) + ... + 29(1 + 2)

= (1 + 2)(2 + 23 + ... + 29)

= 3(2 + 23 + ... + 29\(⋮\)3

=> A  \(⋮\)3

Đọc tiếp...
Phạm Thị Bích Phạm Thị Bích 8 giờ trước (10:58)
Báo cáo sai phạm

A=2+22+23+24+25+26+27+28+29+210

A=2+20+2+20+3+20+4+20+5+20+6+20+7+20+8+20+9+210

A=20x8+(2+2+3+4+5+6+7+8+9)+210

A=160 +                46          +      210

A=     162      +                        256

A=               416

Vì  4+1+6=11  => 416 không chia hết cho 3

                        => A không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Đinh Lê Hoàng Hải Đinh Lê Hoàng Hải 8 giờ trước (10:25)
Báo cáo sai phạm

Đề bài có bị sai không vậy ạ.Mình thấy hơi sai sai

Đọc tiếp...
Trinh Nhu Quynh Trinh Nhu Quynh 9 giờ trước (9:52)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}.\frac{12}{13}+\frac{1}{4}.\frac{1}{13}-12\%\)

=\(\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right).\left(\frac{12}{13}+\frac{1}{13}\right)-\frac{3}{25}\)

=\(\frac{1}{2}.1-\frac{3}{25}\)

=\(\frac{1}{2}-\frac{3}{25}\)

=\(\frac{25}{50}-\frac{6}{50}\)

=\(\frac{19}{50}\)

Tìm x

a)\(\left|\frac{2}{5}:x\right|=\frac{1}{4}\)

=>\(\hept{\begin{cases}\frac{2}{5}:x=\frac{1}{4}\\\frac{2}{5}:x=\frac{-1}{4}\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}x=\frac{2}{5}:\frac{1}{4}\\x=\frac{2}{5}:\frac{-1}{4}\end{cases}}\)

=>\(\hept{\begin{cases}x=\frac{8}{5}\\x=\frac{-8}{5}\end{cases}}\)

+)Vậy x \(\varepsilon\left[\frac{8}{5};\frac{-8}{5}\right]\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 9 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{1}{4}\cdot\frac{12}{13}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{13}-12\%=\frac{1}{4}\cdot\frac{12}{13}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{13}-\frac{3}{25}=\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{12}{13}+\frac{1}{13}\right)-\frac{3}{25}\)

\(=\frac{1}{4}\cdot1-\frac{3}{25}=\frac{1}{4}-\frac{3}{25}=\frac{13}{100}\)

Nhớ bài đây sửa đi sửa lại cũng vì do cái số " % " :(((

a) \(\left|\frac{2}{5}:x\right|=\frac{1}{4}\)

Trường hợp 1 : \(\frac{2}{5}\) : x = \(\frac{1}{4}\)

=> x = \(\frac{2}{5}:\frac{1}{4}=\frac{2}{5}\cdot4=\frac{8}{5}\)

Trường hợp 2 : \(\frac{2}{5}:x=-\frac{1}{4}\)

=> \(x=\frac{2}{5}:\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{2}{5}\cdot\left(-4\right)=-\frac{8}{5}\)

Vậy \(x=\pm\frac{8}{5}\)

b) \(\frac{x}{24}=-\frac{1}{3}-\frac{1}{8}=-\frac{11}{24}\)

=> x = -11

c) \(\frac{3}{x+3}=\frac{-7}{21}\)

=> \(\frac{3}{x+3}=\frac{-1}{3}\)

=> -1(x + 3) = 9

=> -x - 3 = 9

=> -x = 12

=> x = -12

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 9 giờ trước (9:41)
Báo cáo sai phạm

1/4.12/13+1/4.1/13-3/25

1/4.(12/13+1/13)-3/25

1/4.1-3/25

1/4-3/25

1/8

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 9 giờ trước (9:14)
Báo cáo sai phạm

a) \(-1\frac{1}{15}:2\frac{1}{2}=-\frac{16}{15}:\frac{5}{2}=-\frac{16}{15}\cdot\frac{2}{5}=-\frac{32}{75}\)

b) \(\frac{1}{3}-\frac{5}{14}\cdot\frac{21}{25}=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{1}{3}-\frac{3}{10}=\frac{1}{30}\)

c) \(\frac{-5}{7}\cdot\frac{2}{11}+\frac{-5}{7}\cdot\frac{9}{11}+1\frac{5}{7}\)

\(=-\frac{5}{7}\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)+\frac{12}{7}\)

\(=-\frac{5}{7}\cdot1+\frac{12}{7}=-\frac{5}{7}+\frac{12}{7}=\frac{7}{7}=1\)

d) \(8\frac{1}{4}-\left(2\frac{5}{9}+3\frac{1}{4}\right)=8\frac{1}{4}-2\frac{5}{9}-3\frac{1}{4}=\left(8\frac{1}{4}-3\frac{1}{4}\right)-2\frac{5}{9}\)

\(=5-2\frac{5}{9}=5-\frac{23}{9}=\frac{22}{9}\)

e) \(\frac{1}{4}\cdot\frac{12}{13}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{13}-25=\frac{1}{4}\left(\frac{12}{13}+\frac{1}{13}\right)-25=\frac{1}{4}\cdot1-25=\frac{1}{4}-25=-\frac{99}{4}\)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 9 giờ trước (9:30)
Báo cáo sai phạm

Câu b bạn đã áp dụng được tính chất cơ bản của phép nhân chứ

Ví dụ câu b mình đang làm :

\(\frac{5}{14}\cdot\frac{21}{25}=\frac{5:5}{14:7}\cdot\frac{21:7}{25:5}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}\)(bạn rút gọn tử và mẫu cho nó dễ)

* Chứ bạn cứ nhân trực tiếp vô là mất công lắm , có khi còn rút gọn nữa :)

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang Huỳnh Quang Sang CTV 9 giờ trước (9:32)
Báo cáo sai phạm

f) Sửa lại nè -_-

\(\frac{1}{4}\cdot\frac{12}{13}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{13}-25\%=\frac{1}{4}\cdot\frac{12}{13}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{13}-\frac{1}{4}\cdot1=\frac{1}{4}\left(\frac{12}{13}+\frac{1}{13}-1\right)=\frac{1}{4}\left(1-1\right)=0\)

Xong rồi nhé :)

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 9 giờ trước (9:37)
Báo cáo sai phạm

có sai chỗ nào đâu

Đọc tiếp...
Việt Hoàng ( CB ) Việt Hoàng ( CB ) 9 giờ trước (9:32)
Báo cáo sai phạm

Sai chỗ quái nào zợ ?? Mới quay lại mà vẫn k sai ntn à ??

Đọc tiếp...
♛☣ Peaceful Life ☣♛ ♛☣ Peaceful Life ☣♛ 9 giờ trước (9:31)
Báo cáo sai phạm

Các khẳng định đúng là:

83. 4 = (8 . 4)3

83 : 43 = (8 : 4)3

Các khẳng định sai là:

83 - 43 = (8 - 4)3

83 + 43 = (8 + 4)3

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: