Giúp tôi giải toán và làm văn


Phạm Tuấn Đạt CTV 7 phút trước (22:34)
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3}{1.4}+\frac{3}{4.7}+...+\frac{3}{97.100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{97}-\frac{1}{100}\)

\(\Rightarrow A=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}\)

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 14 phút trước (22:26)
Báo cáo sai phạm

Gọi \(A=\left|x-2017\right|+\left|y-2018\right|\)

Có \(\left|x-2017\right|\ge0;\left|y-2018\right|\ge0\)

Mà \(A\le0\)

\(\Rightarrow x=2017;y=2018\)(1)

Thế (1) vào A

\(\Rightarrow A=1^{10}+2^2=1+4=5\)

Đọc tiếp...
Dorami Chan 31 phút trước (22:10)
Báo cáo sai phạm

      (x-3/2)^2=25/16

    =>\(^{x^2}\)-3/2^2=25/16

   =>x^2=25/16+3/2^2

   mk chán rồi bn tự làm tiếp đi

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 36 phút trước (22:04)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{16}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x-\frac{3}{2}=\frac{5}{4}\\x-\frac{3}{2}=-\frac{5}{4}\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\orbr{\begin{cases}x=2\frac{3}{4}\\x=\frac{1}{4}\end{cases}}\)

Vậy...

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 36 phút trước (22:04)
Báo cáo sai phạm

\(\left(x-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{25}{16}\)

\(\Rightarrow x-\frac{3}{2}=\orbr{\begin{cases}\frac{5}{4}\\-\frac{5}{4}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow x=\orbr{\begin{cases}\frac{11}{4}\\\frac{1}{4}\end{cases}}\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Hoài Thương 1 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x:5=6-2

x:5=4

=>x=4*5

    x=20

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn Huy 1 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

2 + x:5 = 6

=>x:5 = 8

=> x= 8:5

=> x= 1 dư 3

Đọc tiếp...
Tôn Nữ Hạnh Nhân 55 phút trước (21:46)
Báo cáo sai phạm

2 + x : 5 = 6

      x : 5 = 6 - 2 

      x : 5 = 4

      x      = 4 . 5

      x     = 20 

Vậy x = 20 nha bạn !

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{7}{4}.x-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}x-3\)

\(\Rightarrow\frac{7}{4}x-\frac{1}{2}x=\frac{3}{2}-3\)

\(\Rightarrow\frac{5}{4}x=-\frac{3}{2}\)

\(\Rightarrow x=-\frac{3}{2}.\frac{4}{5}=-\frac{6}{5}\)

Đọc tiếp...
nguyen khac hoang phuc 1 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

7/4*x - 3/2= 1/2 * x-3

7/4*x- 7/6*7/4=1/2*x-6*1/2

7/4*(x-7/6)=1/2*(x-6)

x-7/6=2/7*(x-6)(rút gon cả hai vế cho 7/4)

x-7/6=2/7x-12/7

x-2/7x=7/6-12/7

5/7x=-23/42

x=-23/42:5/7

x=-23/30

vậy x=..

Đọc tiếp...
Lê Thị Hồng 1 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

7/4*x - 3/2 = 1/2*x - 3
=)) 7/4*x - 1/2*x = -3 + 3/2
=) 5/4*x = -3/2
=) x = -6/5

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 1 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

(2 + x ) : 5 = 6

2 + x = 6 . 5

2 + x= 30

      x = 30 -2

      x = 28

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 1 giờ trước (21:28)
Báo cáo sai phạm

\(\left(2+x\right)\div5=6\)

\(\Rightarrow2+x=6\times5=30\)

\(\Rightarrow x=30-2\)

\(\Rightarrow x=28\)

Code : Breacker

Đọc tiếp...
Tôn Nữ Hạnh Nhân 1 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

( 2 + x ) : 5 = 6

( 2 + x )     = 6.5

( 2 + x )    = 30

x              = 30 - 2

x              = 28 

Vậy    x = 28 nha bạn !!!

Đọc tiếp...
cool queen 1 giờ trước (21:11)
Báo cáo sai phạm

Người La Mã dùng 7 kí hiệu số là I,V,X,L,C,D,M để biểu diễn số. M là 1000, lớn nhất trong các kí hiệu này 

Chỉ với 7 kí hiệu này thì theo cách viết La Mã, người ta không thể viết số quá 4000. Vì vậy để biểu diễn các số lớn hơn, người ta dùng thêm dấu gạch trên đầu để thể hiện nhân lên 1000 lần . Chữ X với dấu gạch trên đầu là 10.000. Chữ M với dấu gạch trên đầu là 1.000.000 (thông cảm nhé, ko thể dùng kí hiệu toán học ở Yahoo Hỏi Đáp). 

Như vậy cũng chỉ biểu diễn được tới hàng triệu, để biểu diễn hơn nữa, người ta có thể dùng thêm một dấu gạch nữa (2 gạch trên đầu) hoặc là một dấu gạch dưới chân (2 cách này tương đương). Như vây chữ M với 2 gạch trên đầu hoặc 1 gạch dưới chân là 1tỉ. 

Còn các số lớn hơn nữa thì thực sự không có quy luật, người ta có thể thêm gạch vào để biểu diễn tăgn 1000 lần. 
Sở dĩ nó không có quy luật là bởi vì vào thời kì mà số La Mã còn thông dụng, ít khi nào người ta dùng đến các số lớn đến hàng chục tỉ hay trăm tỉ. 
Chính vì sự rấc rối và các hạn chế của nó, ngày nay chữ số La Mã không còn được sử dụng trong tính toán. Người La Mã dùng 7 kí hiệu số là I,V,X,L,C,D,M để biểu diễn số. M là 1000, lớn nhất trong các kí hiệu này 

Chỉ với 7 kí hiệu này thì theo cách viết La Mã, người ta không thể viết số quá 4000. Vì vậy để biểu diễn các số lớn hơn, người ta dùng thêm dấu gạch trên đầu để thể hiện nhân lên 1000 lần . Chữ X với dấu gạch trên đầu là 10.000. Chữ M với dấu gạch trên đầu là 1.000.000 (thông cảm nhé, ko thể dùng kí hiệu toán học ở Yahoo Hỏi Đáp). 

Như vậy cũng chỉ biểu diễn được tới hàng triệu, để biểu diễn hơn nữa, người ta có thể dùng thêm một dấu gạch nữa (2 gạch trên đầu) hoặc là một dấu gạch dưới chân (2 cách này tương đương). Như vây chữ M với 2 gạch trên đầu hoặc 1 gạch dưới chân là 1tỉ. 

Còn các số lớn hơn nữa thì thực sự không có quy luật, người ta có thể thêm gạch vào để biểu diễn tăgn 1000 lần. 
Sở dĩ nó không có quy luật là bởi vì vào thời kì mà số La Mã còn thông dụng, ít khi nào người ta dùng đến các số lớn đến hàng chục tỉ hay trăm tỉ. 
Chính vì sự rấc rối và các hạn chế của nó, ngày nay chữ số La Mã không còn được sử dụng trong tính toán. 

Đọc tiếp...
cool queen 1 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

MCCXXXIVVVI

mk ko chắc nha

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

bó tay với các bn

thui,mk bít rùi,mk chỉ đố các bạn thui!

đây là 1 bài toán của nâng cao của lớp 6

và số 123456 đc viết như thế này:  CXXIIIMCDLVI

Đọc tiếp...
cool queen 1 giờ trước (21:06)
Báo cáo sai phạm

x/2=y/3 và  x/2=z/4

=> x/2=y/3=z/4

áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

x/2=y/3=z/4=x+y+x/2+3+4=-27/9=-3

x/2=-3=>x=-6

y/3=-3=>y=-9

x/4=-3=>z=-12

vậy x=-6,y=-9,z=-12

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt CTV 1 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

Do \(3x=2y\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)(1)

\(4x=2z\Leftrightarrow\frac{x}{2}=\frac{z}{4}\)(2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

Theo t/c dãy tỉ số "=" nhau :

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{2+3+4}=-\frac{27}{9}=-3\)

\(\Rightarrow x=-6;y=-9;z=-12\)

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

ta có: \(3x=2y\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}\)

\(4x=2z\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{z}{4}\)

\(\Rightarrow\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\)

ADTCDTSBN

có: \(\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}=\frac{x+y+z}{2+3+4}=-\frac{27}{9}=-3\)

=> x/2 = -3 => x = -6

y/3 = -3 => y = -9

z/4 = -3 => z = -12

KL:...

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 1 giờ trước (21:08)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{3}.x-x=-\frac{5}{6}\)

\(x.\left(\frac{4}{3}-1\right)=-\frac{5}{6}\)

\(x.\frac{1}{3}=-\frac{5}{6}\)

\(x=-\frac{5}{2}\)

Code : Breacker

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{4}{3}.x-x=-\frac{5}{6}\)

\(x.\left(\frac{4}{3}-1\right)=-\frac{5}{6}\)

\(x.\frac{1}{3}=-\frac{5}{6}\)

\(x=-\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
Linh Phương Ngô 1 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

\(x.\left(\frac{4}{3}-1\right)=-\frac{5}{6}\)

\(x.\frac{1}{3}=-\frac{5}{6}\)

\(x=-\frac{5}{2}\)

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 1 giờ trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

1) \(\frac{x}{4}=\frac{4}{x^3}\Rightarrow x.x^3=4.4\Rightarrow x^4=16\Rightarrow x=\orbr{\begin{cases}-2\\2\end{cases}}\)

Vậy x = 2 hoặc x = -2

2)


x O y t z 40 140

a) Vì: \(\widehat{xOz}< \widehat{xOt}\left(40^0< 90^0\right)\)

=> Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ot

b) Ta có: \(\widehat{xOz}+\widehat{xOm}=40^0+140^0=180^0\) 

=> Hai góc này kề bù với nhau

=> Oz và Om là hai tia đối nhau

Đọc tiếp...
Gokazaru 1 giờ trước (21:07)
Báo cáo sai phạm

\(a,\text{ }\frac{x}{4}=\frac{4}{x^3}\)

\(x\cdot x^3=4\cdot4\)

\(x^4=16\)

\(x^4=\left(\pm2\right)^4\)

\(\Rightarrow x=\pm2\)

Đọc tiếp...
Trần Hòa Bình 1 giờ trước (21:10)
Báo cáo sai phạm

a) \(x.x^3=4.4\)

\(x^4=\left(\pm2\right)^4\)

\(\Rightarrow x=\pm2\)

Code : Breacker

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 1 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

đề sai nhé thử ab = 21 thì ba = 12;  ab - ba = 21 - 12 = 9 ko chia hết cho 11

mk chỉnh lại đề nhé:

Chứng tỏ rằng:  \(B=\overline{ab}+\overline{ba}\)  chia hết cho 11

        Bài làm

\(B=\overline{ab}+\overline{ba}=10a+b+10b+a\)

\(=11a+11b=11\left(a+b\right)\)\(⋮\)\(11\)

Vậy B chia hết cho 11

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 1 giờ trước (20:54)
Báo cáo sai phạm

ab-ba=ax10+b-bx10+a

........=ax11-bx11

vậy B chia hết cho 11

Đọc tiếp...
phạm bảo chi trường thcs vạn phúc 1 giờ trước (20:59)
Báo cáo sai phạm

sai đề

đáng lẽ cộng lại trừ

Đọc tiếp...
Thùy Dung 1 giờ trước (20:53)
Báo cáo sai phạm

giải như thế này

a) Số bút trong mỗi hộp là a và giả sử Mai đã mua x hộp được 28 bút. Do đó 28=a.x; nghĩa là a là một ước của 28. Tương tự, Lan đã mua 36 bút nên a cũng là một ước của 36. Hơn nữa a>2.

b) Theo câu a) thì a là một ước chung của 28 và 36.

Ta có:

28=22.7,

36=22.32.

ƯCLN(28,36)=22=4. Do đó ƯC(28,36)={1;2;4}.

Vì a là một ước chung và lớn hơn 2 nên a=4.

c) Gọi số hộp bút Mai đã mua là x và 4.x=28 nên x=28:4=7.

Gọi số hộp bút Lan đã mua là y, ta có 4.y=36. Do đó y=36:4=9.

Vậy Mai đã mua 7 hộp, Lan đã mua 9 hộp.

k mik nha

Đọc tiếp...
phúc 1 giờ trước (20:51)
Báo cáo sai phạm

Đề đi !! 

 e ko có sách :D

=v

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Na 56 phút trước (21:45)
Báo cáo sai phạm

lên vietjack

~~~...học tốt...~~~

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI 1 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

a) ta có: n -6 chia hết cho n - 2

=> n - 2 - 4 chia hết cho n - 2

mà n - 2 chia hết cho n - 2

=>  4 chia hết cho  n - 2

=> n - 2 thuộc Ư(4)={1;-1;2;-2;4;-4}

...

rùi bn tự xét giá trị để tìm n nha

câu b;c ;ebn làm tương tự như câu a nha

d) ta có: 3n -1 chia hết cho 11 - 2n

=> 2.(3n-1) chia hết cho 11 - 2n

6n - 2 chia hết cho 11 - 2n

=> -2 + 6n chia hết cho 11 - 2n

=> 31 - 33 + 6n chia hết cho 11 - 2n

=> 31 - 3.(11-2n) chia hết cho 11 - 2n

mà 3.(11-2n) chia hết cho 11 - 2n

=> 31 chia hết cho 11 - 2n

=> 11 - 2n thuộc Ư(31)={1;-1;31;-31)

...

Đọc tiếp...
o0o I am a studious person o0o 1 giờ trước (20:57)
Báo cáo sai phạm

I don't now

...............

.................

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: