Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 6


28 = 23 + 5

28 = 17 + 11

Học tốt

Đọc tiếp...

Trả lời:

28 = 5 + 23

28 = 11 + 17

Đọc tiếp...

a)3<3\(^n\)\(\le\)3\(^5\)

=>n \(\in\){2;3;4;5}

b)8.16\(\ge\)2\(^n\)\(\ge\)4

2\(^3\) . 2\(^4\) \(\ge\) 2\(^n\)\(\ge\)2\(^2\)

=>n\(\in\){2;3;4;5;6;7}

Đọc tiếp...

có 69 m vải.muốn may 1 cái áo cần 8m vải.hỏi chúng ta có thể may nhiều nhất mấy cái áo và còn thừa mấy m vải?

Đọc tiếp...

Ta có

50\(^{20}\) = (50\(^2\))\(^{10}\)=2500\(^{10}\)

Vì 2500<2550 nên 2500\(^{10}\)<2550\(^{10}\)

Vậy 50\(^{20}\) < 2550\(^{10}\)

Đọc tiếp...

5020<255010 nha bn

Đọc tiếp...

So sánh 5020 và 255010

Ta có:\(50^{20}=\left(50^2\right)^{10}=2500^{10}\)

Ta thấy 2500<2550

\(\Rightarrow50^{20}< 2550^{10}\)

Đọc tiếp...

Trả lời:

7150 = 712.25 = ( 712 )25 = 504125

3775 = 373.25 = ( 373 )25 = 5065325

Ta thấy: 5041 < 50653

=> 504125 < 5065325

Vậy 7150 < 3775

Đọc tiếp...

Có: 7150=(712)25;3775=(373)25

Lại có: 712 nhỏ hơn 722=(2⋅36)2=22⋅362=4⋅362 nhỏ hơn 36⋅362=363 nhỏ hơn 373

Vậy 7150 nhỏ hơn 3775

Đọc tiếp...

7150 nhỏ hơn 3775

Đọc tiếp...

8.writes

9.tidies

10.plays

Đọc tiếp...

1. Thanh (go) ........goes....... to school early

2. She (do) ........does....... her homework in the afternoon

3. Mi (walk) ...walks........to school every morning

4. My mother (go) ......goes....... shopping every Saturday

5. The baby (sleep) .....sleeps......... a lot

6. Lan (watch) .......watches...........TV on Sunday mỏning

7. Mai and Lan (go)  ........go.......to the ciema on Sunday afternoon

Đọc tiếp...

Nhầm với Present continuous

Write the verb in the Present Simple

1. Thanh (go) .....goes.......... to school early

2. She (do) .......does........ her homework in the afternoon

3. Mi (walk) ...walks........to school every morning

4. My mother (go) .....goes........ shopping every Saturday

5. The baby (sleep) .........sleeps..... a lot

6. Lan (watch) ..........watches........TV on Sunday mỏning

7. Mai and Lan (go)  .....go..........to the ciema on Sunday afternoon

Đọc tiếp...

1. My mother ......teaches...... at a school in our town

2. Do you to .......wear........ a uniform every day ?

3. We ......watch....... TV in the evening ? 

4. Can you .....help..... me with my homeword ?

5. I ...share... the information with my classmates.

6. I alwways ....listen..... carefully when my teachers are talking

7. Cn you ...keep... in a secret and don"t tell it to anyone ?

8. Can you ....lend... me your book for a minute ?

* Nếu sai thì thông cảm ạ *

Đọc tiếp...

Complete the sentences with the verbs given below

listen                 lend            share         watch 

keep                  wear           help           teaches

 1. My mother teaches at a school in our town

2. Do you to wear a uniform every day ?

3. We watch TV in the evening ? 

4. Can you help me with my homeword ?

5. I share the information with my classmates.

6. I alwways listen carefully when my teachers are talking

7. Can you keep in a secret and don"t tell it to anyone ?

8. Can you lend me your book for a minute ?

Đọc tiếp...

1. play :.............................................

2. do : ...............................................

3.have : ......................................

4. study : ....................................

Đọc tiếp...

play: basketball, football, volleyball, badminton, the piano, the guitar, pop music.

do: judo, exercise, homework.

have: lessons, breakfast, lunch, dinner..

study: Maths, Science, English, Physics, History, Geography, Vietnamese, vocabulary, drawing, painting.

Bn hok tốt!!

Đọc tiếp...

558 - ( 15 : x + 29 ) . 17 = 14

         ( 15 : x + 29 ) . 17 = 558 - 14

         ( 15 : x + 29 ) . 17 = 554 

         ( 15 : x + 29 )        = 554 : 17

         ( 15 : x + 29 )        = 32

                       15 : x      = 32 - 29

                       15 : x      = 3

                              x = 15 : 3

                              x = 5

vậy x  = 5

Đọc tiếp...

 558 - ( 15 : x + 29 ) . 17 = 14

 ( 15 : x + 29 ) . 17 = 544

15:x+29=32

15:x=3

x=5

Đọc tiếp...

ơ sao giống mình thế linh

Đọc tiếp...

99910=(9992)5=998001599910=(9992)5=9980015

mà 9980015<99999959980015<9999995

⇒99910<9999995(đpcm)⇒99910<9999995(đpcm)

*Lưu ý: vì mũ 2 nên có thế bấm máy nhé!

Đọc tiếp...

Ta có :

999\(^{10}\) = \(\left(999^2\right)^5\) = 998 001\(^5\)

Vì 998 001 < 999 999 nên 998 001 \(^5\) < 999 999\(^5\)

Vậy 999\(^{10}\) < 999 999\(^5\)

Đọc tiếp...

Gọi số cần tìm là a

\(\Rightarrow a-32⋮35\) => a-32 đồng thời chia hết cho 5 và 7

\(\Rightarrow\left(a-2\right)-30⋮5\) mà \(30⋮5\Rightarrow a-2⋮5\)

=> a chia 5 dư 2

Đọc tiếp...

giải chi tiết nhé

Đọc tiếp...

10) \(\left(79.2.129-2.39.79\right)\div180\)

\(=\)\(\left(20382-6162\right)\div180\)

\(=\)\(14220\div180\)

\(=\)\(79\)

11) \(\left(47.54-47.23\right)\div31\)

\(=\)\(\left(47.\left(54-23\right)\right)\div31\)

\(=\)\(\left(47.31\right)\div31\)

\(=\)\(1457\div31\)

\(=\)\(47\)

12) \(\left(25.117-25.17\right)\div\left(5.36+64.5\right)\)

\(=\)\(\left(25.\left(117-17\right)\right)\div\left(5.\left(36+64\right)\right)\)

\(=\)\(\left(25.100\right)\div\left(5.100\right)\)

\(=\)\(25\div5\)

\(=\)\(5\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: