Giúp tôi giải toán và làm văn


Nghiem Tuan Minh 4 giờ trước (22:47)
Báo cáo sai phạm

Câu 2 tt

3/3n+2 chia hếy 2n-1

Ta có \(\hept{\begin{cases}\left(3n+2\right)⋮\left(2n-1\right)\\\left(2n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2\left(3n+2\right)⋮\left(2n-1\right)\\3\left(2n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\end{cases}}\)

\(\Rightarrow2\left(3n+2\right)-3\left(2n-1\right)⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Rightarrow1⋮\left(2n-1\right)\)

\(\Rightarrow\left(2n-1\right)\inƯ\left(1\right)=\left\{\pm1\right\}\)

Kẻ bảng như trên nhá bn

T.i.c.k cho mik

#TM

Đọc tiếp...
Nghiem Tuan Minh 4 giờ trước (22:30)
Báo cáo sai phạm

1/

Ta có 2n+7=2n-6+13=2(n-3)+13

Vì \(2\left(n-3\right)⋮\left(n-3\right)\)

Để \(\left[2\left(n-3\right)+13\right]⋮\left(n-3\right)\Leftrightarrow13⋮\left(n-3\right)\Leftrightarrow\left(n-3\right)\inƯ_{ }_{_{ }\left(13_{ }\right)_{ }}=\left\{\pm1;\pm13\right\}\)Ta có bảng:

n-3-13-1113
n-1024

16

Vậy...

Đọc tiếp...
Xyz 4 giờ trước (22:12)
Báo cáo sai phạm

Điều kiện xác định \(x+3\ge0\Rightarrow x\ge-3\)

Khi đó |x + 3| = x + 3

<=> \(\orbr{\begin{cases}x+3=x+3\\x+3=-x-3\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x\text{ thỏa mãn với }x\ge-3\\x=-3\end{cases}\Rightarrow x\ge-}3}\) 

Đọc tiếp...
cường xo 6 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

a )      nhỏ nhất  :   1-2-3

           lớn nhất :   1+2^3

b )    nhỏ nhất  :   1-2^-3-4

        lớn nhất  :   1+ 2^3^4

Đọc tiếp...
Bùi Thị Thảo Quyên 6 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

(x+x+x+x+x+...+x)+(1+3+5+...+99)=0

50x + 2500 = 0

50x=0- 2500

50x =-2500

x=-2500:50

x=-50 

Vậy x=-50

Đọc tiếp...
cường xo 6 giờ trước (20:43)
Báo cáo sai phạm

a)           (x+1) + (x+3) + .... + ( x+99 ) = 0

           =x.50 + ( 1+3+ ... +99 ) = 0

=) SSH: (99-1):2+1=50

   SC: 50:2=25

   TMC: 99+1=100

   T: 100.25 = 2500

=) x.50 + 2500 = 0 

   x.50 = 0-2500 = -2500

  x         = -2500:50 = - 50

vậy x=-50

Đọc tiếp...
cường xo 6 giờ trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

chờ mình nha !

Đọc tiếp...
❤ TྂRྂIྂệUྂLྂIྂNྂHྂ ︵︵ᵛᶰシK҉h̰̃Ổ△qȗÁღᏠᎮღ 4 giờ trước (22:39)
Báo cáo sai phạm

1yêu nhau cởi áo cho nhau                                        2anh đi anh nhớ quê nhà

 hôm sau:em đã có bầu anh ơi                                     nhớ em mảnh đất giá ba tỷ đông

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Anh 6 giờ trước (20:42)
Báo cáo sai phạm

Có làm thì mới có ăn 

Không làm chỉ có ăn đầu b**i,ăn cứt

Đọc tiếp...
duy 6 giờ trước (20:29)
Báo cáo sai phạm

nhớ (t i c k ) cho mình đã mình (t i c k) lại cho

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 6 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

\(x-14=3x+18\)

\(-14-18=3x-x\)

\(-32=2x\)

       \(x=-32:2\)

       \(x=-16\)

vậy \(x=-16\)

Đọc tiếp...
Kim Han Bin 6 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

\(x-14=3x+18\)

\(\Leftrightarrow x-3x=18+14\)

\(\Leftrightarrow-2x=32\)

\(\Leftrightarrow x=-16.\)

Vậy x=-16

Đọc tiếp...
•Oωε_ 7 giờ trước (20:02)
Báo cáo sai phạm

Ta có x - 14 = 3x + 18 

 <=> -14 = 3x - x + 18

<=> -14 = 2x + 18

<=> -14 - 18 = 2x 

<=> -32 = 2x 

<=> -16 = x

Vậy x = -16 

Hok tốt

# owe

Đọc tiếp...
cường xo 7 giờ trước (20:02)
Báo cáo sai phạm

ta có : 

3.x+2 chia hết cho x - 1

=) (3x+2)-(x-1) chia hết cho x-1

=) [3x+2-3(x-1)] chia hết cho x-1

=)  [3x+2-(3x+3)] chia hết cho x-1

=) ( 3x-3x) + (2+3) chia hết cho x-1

=) 5 chia hết cho x-1

=) x-1 thuộc Ư ( 5 ) 

mà Ư (5) = ( +-1;+-5)

=) x thuộc ( -4 , 2 , 0 , 6 )

Đọc tiếp...
Trần Khánh Vy 7 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm

Nếu đề bài là tìm số nguyên x, làm như sau :

Ta có : 3x+2\(⋮\)x-1

\(\Rightarrow\)3x-3+5\(⋮\)x-1

\(\Rightarrow\)3(x-1)+5\(⋮\)x-1

Vì 3(x-1)\(⋮\)x-1 nên 5\(⋮\)x-1

\(\Rightarrow x-1\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

+) x-1=-1\(\Rightarrow\)x=0  (thỏa mãn)

+) x-1=1\(\Rightarrow\)x=2  (thỏa mãn)

+) x-1=-5\(\Rightarrow\)x=-4  (thỏa mãn)

+) x-1=5\(\Rightarrow\)x=6  (thỏa mãn)

Vậy x\(\in\){-4;0;2;6}

Nếu như đề bài là tìm số tự nhiên x thì bạn chọn giá trị của x là số tự nhiên. Lần sau bạn nhớ ghi đề đầy đủ nhé!

Đọc tiếp...
•Oωε_ 7 giờ trước (19:58)
Báo cáo sai phạm

Ta có : 3x + 2 chia hết cho x-1

=> 3x - 3 +5 chia hết cho x - 1 

=> 3 ( x -1 ) + 5 chia hết cho x - 1

Mà 3 ( x -1 ) chia hết cho x-1 nên để 3 ( x - 1 ) + 5 chia hết cho x -1 thì 5 chia hết cho x -1

=> x - 1 \(\in\){ -5 ; - 1 ; 1 ; 5 }

Với x - 1 = -5 => x = -5 + 1 = -4 

Với x - 1 = -1 => x = -1 + 1 = 0 

Với x - 1 = 1 => x = 1 + 1 = 2

Với x - 1  = 5 => x = 5+ 1 = 6 

Vậy x có thể là -4 ; 0 ; 2 hoặc 6

Hok tốt 

# owe

Đọc tiếp...
Linh Chi - Dream 7 giờ trước (19:53)
Báo cáo sai phạm

Đề là gì vậy bạn?

Đọc tiếp...
Nghiem Tuan Minh 6 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

Ta có 6n+3=6n+15-12=[3(2n+5)-12]

Vì 3(2n+5)\(⋮\)(2n+5)

Để [3(2n+5)-12] \(⋮\)(2n+5)\(\Leftrightarrow\)12\(⋮\)(2n+5)\(\Leftrightarrow\)(2n+5)\(\in\)Ư(12)={±1;±2;±3;±4;±6;±12}

Rồi đến đây bm tự kẻ bảng rồi kết luận nhé

Đọc tiếp...
cường xo 6 giờ trước (20:16)
Báo cáo sai phạm

=) ta có : 6n+3 \(⋮\)cho 2n+5

=) (6n+3) - (  2n+5 ) \(⋮\) 2n+5

=) [6n+3-3(2n+5)\(⋮\)2n+5

=) ([6n+3-(6n+15)\(⋮\)2n+5

=) ( 6n-6n ) + ( 3-15 ) \(⋮\)2n+5

=) -12 \(⋮\)2n+5

=) 2n+5 \(\in\)Ư(-12)={+-1;+-2;+-3;+-4;+-6;+-12}

=) n\(\in\){-2;-3;-4;-1}

     
Đọc tiếp...
刘梦 8 giờ trước (18:09)
Báo cáo sai phạm

- 24 - ( - 64 ) - 75 + 36 

= - 24 + 64 - 75 + 36 

= (- 24 - 75 ) + ( 64 + 36 ) 

= - 99 + 100 

= 1

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 8 giờ trước (18:04)
Báo cáo sai phạm

Trl:

-24 - (-64) - 75 + 36

= -24 + 64 - 75 + 36

= 40 - 75 + 36

= -35 + 36

= 1

Hc tốt 

Đọc tiếp...
❤Châu 's ngốc❤(N♥C) 9 giờ trước (17:31)
Báo cáo sai phạm

Đáp án: Có 99 giá trị.

Giải thích các bước giải:

5(x−9)<05(x−9)<0

⇔x−9<0⇔x−9<0

⇔x<9⇔x<9

$⇔ x ∈ {0; 1; 2;... 8}.

Có 99 giá trị.

#Châu's ngốc

Đọc tiếp...
nameless 9 giờ trước (17:10)
Báo cáo sai phạm

|25 - 24 -10| - (28 - 30 + 4)
= |1 - 10| - (-2 + 4)
= |-9| - 2
= 9 - 2
= 7
-(-73) + (44 - 94 + 27) + 94
= 73 + (-50 + 27) + 94
= 73 + (-23) + 94
= 73 - 23 + 94
= 50 + 94
= 144
(-33 + 108 - 75) - (108 + 25)
= (75 - 75) - 133
= 0 - 133
= -133
120 - (-2 + 120 - 18) - 92
= 120 - (118 - 18) - 92
= 120 - 100 - 92
= 20 - 92
= -72

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 11 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

43.92 - 46.27 + 46.41

= 43.46.2 - 46.27 + 46.41

= 43.2.46 - 46.27 + 46.41

= 46.(43.2 - 27 + 41)

= 46.(86 - 27 + 41)

= 46.(59 + 41)

= 46.100

= 4600

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 11 giờ trước (16:01)
Báo cáo sai phạm

x(x + 1) = 650

Ta có: 25.26 = 650

=> x = 25

Cách này lấy máy tính bấm nhanh hơn:

\(\sqrt{650}\)

\(5\sqrt{26}\)

= 25,4950...

=> x = 25

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh 10 giờ trước (16:18)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Ta có: n2 - 1 và n2 + 1 (n không chia hết cho 3, n > 2, n \(\in\)N gì đó)

Xét n:

Vì n không chia hết cho 3

Suy ra n2 chia 3 dư 1

Xét ba số tự nhiên liên tiếp: n2 - 1; n2; n2 + 1

Vì n2 chia 3 dư 1

Nên n2 - 1 \(⋮\)3

Suy ra n2 - 1 là hợp số

Vậy...

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: