Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


❇ Pɾ๏PØV  ✳ ßìйɦ Ňℌ  ☀☯☀  ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ ❇ Pɾ๏PØV ✳ ßìйɦ Ňℌ ☀☯☀ ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ 5 tháng 8 lúc 7:48
Báo cáo sai phạm

                                      Bài làm :

Để số đó lớn nhất thì chữ số hàng chục nghìn là 9

=> Chữ số hàng nghìn là : 9-2=7

=> Chữ số hàng trăm là : 7-2=5

=> Chữ số hàng chục là : 5-2=3

=> Chữ số hàng đơn vị là : 3-2=1

Vậy số cần tìm là : 97531

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Lê Khánh Chi Lê Khánh Chi 4 tháng 8 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Để số đó lớn nhất ta sẽ có số hàng chục nghìn là 9

Từ đó => Các số còn lại lần lượt là 7 - 5 - 3 - 1

Vậy số đó là 97531.

Tk mk nha. Thanks

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Hiệp Lê Sỹ Hiệp 4 tháng 8 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

Số đó là 97531

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Anh Minh Nguyễn Ngọc Anh Minh 5 tháng 8 lúc 8:49
Báo cáo sai phạm

Phân số chỉ 7 cái kẹo là

1-3/4=1/4 số kẹo còn lại sau khi cô cho Hạ

Số kẹo còn lại sau khi cô cho Hạ là

7:1/4=28 cái

Nếu cô chỉ cho Hạ 2/5 số kẹo còn lại sau khi cho Xuân thì khi đó số kẹo còn lại sau khi cho Hạ là

28+8=36 cái

Phân số chỉ 36 cái kẹo là

1-2/5=3/5 số kẹo còn lại sau khi cô cho Xuân

Số kẹo còn lại sau khi cô cho Xuân là

36:3/5=60 cái

Nếu cô chỉ cho Xuân 1/3 gói kẹo thì số kẹo còn lại sau khi cô cho Xuân khi đó là

60+4=64 cái

Phân số chỉ 64 cái kẹo là

1-1/3=2/3 gói kẹo

Số kẹo cô có là

64:2/3=96 cái

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 4 tháng 8 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Vì lần thứ ba bán \(\frac{2}{5}\)số thóc còn lại sau hai lần đầu và 3 tạ nên 3 tạ chiếm \(\frac{3}{5}\)số thóc còn lại sau khi bán lần thứ ba

Số thóc còn lại sau hai lần bán đầu là :

3 : \(\frac{3}{5}\)= 5 ( tạ )

Nếu lần thứ hai chỉ bán \(\frac{1}{5}\)số thóc còn lại sau khi bán lần đầu thì số thóc còn lại sau khi bán lần hai chiếm \(\frac{4}{5}\)số thóc còn lại sau khi bán lần thứ nhất

Số thóc còn lại sau lần bán thứ nhất là :

( 5 + 3 ) : \(\frac{4}{5}\)= 10 ( tạ )

Nếu lần bán đầu chỉ bán được \(\frac{2}{3}\)số thóc thì số thóc còn lại chiếm \(\frac{1}{3}\)tổng số thóc lúc đầu 

Số thóc ban đầu là :

( 10 + 5 ) : \(\frac{1}{3}\)= 45 ( tạ )

Đáp số : 45 tạ thóc

Đọc tiếp...
❇ Pɾ๏PØV  ✳ ßìйɦ Ňℌ  ☀☯☀  ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ ❇ Pɾ๏PØV ✳ ßìйɦ Ňℌ ☀☯☀ ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ 5 tháng 8 lúc 7:51
Báo cáo sai phạm

                                 Bài làm :

Hiệu hai số trên là :

999 999 - 100 000 = 899 999

                           Đáp số : 899 999

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hoài Anh Nguyễn Bùi Hoài Anh Hôm kia lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

Hiệu 2 số là:

999 999 - 100 000 = 899 999 

ĐS: 899 999

Đọc tiếp...
Tô Lương Thảo Tiên4 Tô Lương Thảo Tiên4 5 tháng 8 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

  hiệu của hai số này là: 999 999 - 100 000= 899 999

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 3 tháng 8 lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Số tiền còn lại sau khi Hùng đã tiêu là : 

           36000  :  34  =  48000  ( đồng )

Số tiền lúc đầu Hùng có là : 

        36000  +  48000  =  84000 ( đồng ) .

                  Đáp số : 84000 đồng

Đọc tiếp...
Đặng Ngọc Khánh Nhi Đặng Ngọc Khánh Nhi 3 tháng 8 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Giải

Số tiền còn lại của Hùng là : \(36000:\frac{3}{4}=48000\) (đồng)

Số tiền ban đầu của Hùng là : 36000+48000=84000(đồng)

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ  Buồn ๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ Buồn 3 tháng 8 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Nữa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

128 : 2 =64 (m)

Ta có sơ đồ :

Chiều dài :   /-----/-----/-----/                      } 64m

Chiều rộng :/-----/

Chiều dài mảnh vườn là :

64 : ( 3 + 1 ) x 3 = 48 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là :

64 - 48 =16 (m)

Diện tích mảnh vườn là :

16 x 48 = 768 (m2)

Thu hoạch được số yến rau trên mảnh vườn là :

768 :4 x 10 =1920 (kg) =192yến

đ/s : 192 yến

*Ryeo*

Đọc tiếp...
pka pka 3 tháng 8 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi là :  128 : 2 = 64 (m)

Ta có sơ đồ 

Chiều dài là : 64 : ( 3 + 1 ) x 3 = 48(m)

Chiều rộng là : 64 - 48 = 16(m)

DT mảnh vườn là : 48 x 16 = 768 ( m )

Thu hoạch đc số rau là

            768 : 4 x 10 = 1920 ( kg )

                        đỏi 1920 kg = 192 yến 

                                    Đ/s .......

Đọc tiếp...
Phùng Minh Chiến Phùng Minh Chiến 3 tháng 8 lúc 19:25
Báo cáo sai phạm

nữa chu vi mảnh vườn :

128 : 2 = 64 [ m ]

chiều dài mảnh vườn :

64 : [ 3+1 ] x3 =48 [m]

chiều rộng mảnh vườn :

64-48=16 [m]

thu được số yến rau trên mảnh vườn đó là :

48x16:4x10=1920 kg = 192 yến

   Đ/S : 192 yến

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 3 tháng 8 lúc 19:08
Báo cáo sai phạm

Hiệu hai số đó là :

24 + 1 = 25

Số bé là :

( 2345 - 25 ) : 2 = 1160

Số lớn là :

2345 - 1600 = 1185

Đáp số : Số bé 1160

             Số lớn 1185

Đọc tiếp...
๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ  Buồn ๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ Buồn 3 tháng 8 lúc 18:53
Báo cáo sai phạm

bài giải

Hiệu của 2 số là :

24 + 1 = 25

Số lớn là :

(2345 + 25 ) : 2 = 1185

Số bé là :

2345 - 1185 = 1160

đ/s :.....

*Ryeo*

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Minh Anh 3 tháng 8 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

Bài giải:

Hiệu 2 số đó là: 24+1=25

số bé là : (2345-25):2=1160

số lớn là:2345-1160=1185

Đáp số: số bé:1160;

Số lớn: 1185.

Đọc tiếp...
Phan Thái Sơn Phan Thái Sơn Hôm qua lúc 9:33
Báo cáo sai phạm

Có tổng cộng 660 hành khách trên hai con tàu. Biết 30 hành khách xuống khỏi tàu A và 70 hành khchs lên tàu B. Khi đó, số lượng khách hai toa đều bằng nhau.Hỏi lúc đầu toa A có bao nhiêu khách

                                                      lúc đầu toa B    có bao nhiêu khách

Đọc tiếp...
Nguyễn Sơn Lâm Nguyễn Sơn Lâm 3 tháng 8 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là :9875

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau là :2222

Hiệu cần tìm là:

9875 - 2222=7653

Vậy hiệu cần tìm là :7653

         *Lâm*           5C

Đọc tiếp...
Ngọc Bích Lê Ngọc Bích Lê 3 tháng 8 lúc 13:51
Báo cáo sai phạm

- Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9875

- Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau là 2222

- Hiệu hai số đó là : 9875 - 2222 = 7653

                                          Đáp số : 7653

Đọc tiếp...
Lương Quốc Việt Lương Quốc Việt 3 tháng 8 lúc 11:26
Báo cáo sai phạm

Lúc này người thứ hai may được số quần là:

     852 : 2 = 426 ( quần )

Người thứ nhất may được số quần là:

     426 - 52 = 374 ( quần )

         Đáp số : 374 quần

Đọc tiếp...
Nguyễn Vân Hương Nguyễn Vân Hương 3 tháng 8 lúc 9:46
Báo cáo sai phạm

tổng số quần 2 người may được là:

852-52=800(cái)

số quần người thứ nhất may được là: 

(800-52):2=374(cái)

đáp số: 374 cái quần.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thảo Anh Nguyễn Thảo Anh 3 tháng 8 lúc 9:43
Báo cáo sai phạm

Nếu may thêm thì số quần của mỗi người là:

852 : 2 = 426 (cái quần)

Số quần lúc đầu của người thứ nhất là:

426 - 52 = 374 (cái quần)

Đáp số: 374 (cái quần)

k cho chị nhé   kkk -_-

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: