Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 giờ trước (19:05)

😮???

3 giờ trước (19:06)

Hi kết bạn với mik ik

24 tháng 6 lúc 21:57

7/8 x 6 + 7/8 x -7/6=

7/8 x (6 + -7/6)

7/8 x 29/36\

= tự tính

21 tháng 6 lúc 21:13

bỏ lộn lp kìa 

21 tháng 6 lúc 21:13

Cái này mà toán lớp 1 hả

21 tháng 6 lúc 9:52

Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số 28 cm

21 tháng 6 lúc 9:55

            Mảnh vải còn lại dài :

       98 - 35 = 63 ( cm )

           Mảnh vải còn lại dài hơn số mảnh vải đã cắt :

       63 - 35 = 28 ( cm )

              Đáp số:........

19 tháng 6 lúc 11:35

Cái hộp.

19 tháng 6 lúc 11:39

:vvvvv box Toán thì nó là hộp toán hã =))? 

19 tháng 6 lúc 9:03

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

Số giờ bé học là:

10 - 7 = 3 ( giờ ).
10−7=3(giờ)

Đáp số: 3 giờ

19 tháng 6 lúc 20:48

Kim dài chỉ số 12 ,kim ngắn chỉ số 10 nên bé đi học về lúc 10h

 

Số giờ bé học l

 

10 - 7 = 3 ( giờ 

10−7=3(giờ

 

Đáp số: 3 g

iờ)).à:: 3 giờ

18 tháng 6 lúc 22:09

câu hỏi hay

18 tháng 6 lúc 22:11

Câu hỏi khá hay,báo cáo admin còn hay hơn

18 tháng 6 lúc 21:54

Tham khảo tại : https://tienphong.vn/ai-moi-thuc-su-la-nguoi-da-xay-cac-kim-tu-thap-ai-cap-post1336945.tpo

19 tháng 6 lúc 9:03

phải nha bạn