Giúp tôi giải toán và làm văn


Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 23 tháng 1 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của một hình chữ nhật đó là: 

\(100:5=20\left(cm\right)\)

Chiều rộng của một hình chữ nhật đó là: 

\(360:20=18\left(cm\right)\)

Đáp số: chiều dài: \(20cm\), chiều rộng: \(18cm\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Hà 23 tháng 1 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Sorry thiếu đơn vị m nha!!!

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Hà 23 tháng 1 lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Gọi CD, CR ban đầu lần lượt là a, b (m)

-> S = axb

TĐB ta có: a = 2b

                  a + 3 -> (a + 3)xb = S + 60

-> axb + 3xb = S + 60

-> S + 3xb = S + 60

-> 3xb = 60 

-> b = 20

mà a = 2xb

=> a = 2 x 20 = 40

Vậy CD, CR ban đầu lần lượt là 40, 20

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) 23 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

Hc tốt

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ 23 tháng 1 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

= (10-9) + (8-7) + (6-5) + (4-3) + (2-1)

= 1 + 1 + 1 + 1 +1

= 5

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
Vương Tuệ Tuệ 23 tháng 1 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

=(10-9)+(8-7)+(6-5)+(4-3)+(2-1)

=1+1+1+1+1

=5

Đọc tiếp...
刘梦 23 tháng 1 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

4752 : ( x - 28 ) = 48 

( x - 28 ) = 99 

x = 99 + 28 

x = 127

Vậy x = 127 thì P = 48 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 23 tháng 1 lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Ta thay vào:4752:(x-28)=48

                          x-28 =4752:48

                          x-28  =99

                           x      =99+28

                            x      =127

Đọc tiếp...
Dương Ánh Nguyệt 23 tháng 1 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Thay P=48, ta có :

4752:(x-28)=48

x-28=4752:48

x-28=99

x=99+28

x=127

Vậy x=127.

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 23 tháng 1 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

123497+49756=173253

7246+698=7944

4876+9865-1111=13630

1999+5698-555=1242

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 23 tháng 1 lúc 17:08
Báo cáo sai phạm

Trl:

123497+49756=173253

7246+698=7944

4876+9865-1111=13630

1999+5698-555=1142

Học tốt

Đọc tiếp...
Michiel Girl Mít ướt 25 tháng 8 2015 lúc 15:14
Báo cáo sai phạm

123497 + 49756 = 173253

7246 + 698 = 7944

4876 + 9865 - 1111 = 13630

1999 + 5698 - 555 = 7142

sợ bn ko có mt nên tui tính giùm cko, khỏi **** 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao 23 tháng 1 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

3x7x8/7x8x9

=21x8/7x72

=24x72

=1728

Đọc tiếp...
Crazy :> 23 tháng 1 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3x7x8}{7x8x9}\)

\(=\frac{3}{9}\) 

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 23 tháng 1 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Trl

\(A=\frac{3.7.8}{7.8.9}=\frac{1}{2}\)

Study well

Đọc tiếp...
vu duc minh 23 tháng 1 lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

a ,            =(4/5+1/5)-(2/3+1/3)=1-1=0

  b   ,            =2/5 x (7/4-3/7) =2/5 x 37/28 =74/140=37/70

c,             =13/4 x 2/3 x 13/4  x 2/3=26/12 x 26/12= 13/6 x 13/6 =13 x 13/6 x 6(gạch 13 trên tử thì tử còn 1 x 13,mẫu hết.) =1 x 13/1=13

d,               =3/4+6/7+19/32 +1/4+1/7 +13/32=(3/4+1/4 )+(6/7+1/7)+(19/32+13/32)=1+1+1=3

e,            =(2/5+3/5)+(2/3+1/3)+(3/4+1/4) [6/9 rút gọn thành 2/3] =1+1+1=3

Đọc tiếp...
Me 23 tháng 1 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{4}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\)

\(=\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)=1-1=0\)

b, \(\frac{2}{5}\text{ x }\frac{7}{4}-\frac{2}{5}\text{ x }\frac{3}{7}\)

\(=\frac{2}{5}\text{ x }\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{7}\right)=\frac{2}{5}\text{ x }\frac{37}{28}=\frac{37}{70}\)

c, \(\frac{13}{4}\text{ x }\frac{2}{3}\text{ x }\frac{4}{13}\text{ x }\frac{3}{12}=\frac{13\text{ x }2\text{ x }4\text{ x }3}{4\text{ x }3\text{ x }13\text{ x }12}=\frac{1}{6}\)

d,  \(\frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\frac{3}{4}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{18}{21}+\frac{3}{21}\right)+\left(\frac{19}{32}+\frac{13}{32}\right)\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

e, \(\frac{2}{5}+\frac{6}{9}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{1}{5}\left(2+3\right)+\frac{1}{3}\left(2+1\right)+\frac{1}{4}\left(3+1\right)\)

\(=\frac{1}{5}\cdot5+\frac{1}{3}\cdot3+\frac{1}{4}\cdot4\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

Đọc tiếp...
Fudo CTV 23 tháng 1 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

                                                                Bài giải

a, \(\frac{4}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\)

\(=\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)=1-1=0\)

b, \(\frac{2}{5}\text{ x }\frac{7}{4}-\frac{2}{5}\text{ x }\frac{3}{7}\)

\(=\frac{2}{5}\text{ x }\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{7}\right)=\frac{2}{5}\text{ x }\frac{37}{28}=\frac{37}{70}\)

c, \(\frac{13}{4}\text{ x }\frac{2}{3}\text{ x }\frac{4}{13}\text{ x }\frac{3}{12}=\frac{13\text{ x }2\text{ x }4\text{ x }3}{4\text{ x }3\text{ x }13\text{ x }12}=\frac{1}{6}\)

d,  \(\frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\frac{3}{4}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{18}{21}+\frac{3}{21}\right)+\left(\frac{19}{32}+\frac{13}{32}\right)\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

e, \(\frac{2}{5}+\frac{6}{9}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{1}{5}\left(2+3\right)+\frac{1}{3}\left(2+1\right)+\frac{1}{4}\left(3+1\right)\)

\(=\frac{1}{5}\cdot5+\frac{1}{3}\cdot3+\frac{1}{4}\cdot4\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: