Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


conan conan Hôm kia lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

thi cung de thoi

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hoàng Đức Nguyễn Hữu Hoàng Đức 1 tháng 8 lúc 14:00
Báo cáo sai phạm

toán lớp 4 à !

Đọc tiếp...
Trinh Trinh Trinh Trinh 1 tháng 8 lúc 13:43
Báo cáo sai phạm

toán lớp mấy ạ

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 1 tháng 8 lúc 13:00
Báo cáo sai phạm

Con nhà người ta dùng nhiều vở viết bài nhiều, còn...

Bg

Sau khi Hà lấy 1/3 số quyển vở để dùng thì còn lại:

   1 - 1/3 = 2/3 (số quyển)

Phân số chỉ số quyển Lan lấy so với tổng số quyển ban đầu là:

   2/3 x 1/3 = 2/9 (số quyển)

Sau khi Lan lấy 2/9 số quyển thì số quyển còn lại là:

   2/3 - 2/9 = 4/9 (số quyển)

Phân số chỉ số quyển Ly lấy so với tổng số quyển ban đầu là:

   4/9 x 1/3 = 4/27 (số quyển)

Sau khi Ly lấy 4/27 số quyển thì số quyển còn lại là:

   4/9 - 4/27 = 8/27 (số quyển)

Số  quyển lúc đầu cả 4 bạn có là:

   16 ÷ 8/27 = 54 (quyển)

      Đáp số: 54 quyển

Đọc tiếp...
conan conan Hôm kia lúc 10:02
Báo cáo sai phạm

54cuon nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Bảo Nam Nguyễn Xuân Bảo Nam 1 tháng 8 lúc 14:03
Báo cáo sai phạm

54 quyển vở

Đọc tiếp...
conan conan Hôm kia lúc 10:03
Báo cáo sai phạm
nguyễn phan hà vy nguyễn phan hà vy Hôm kia lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

Đáp án:

  mùng 9

Giải thích các bước giải:

bn kẻ bảng ra vở rồi viết ngày tháng âm theo thứ tự tăng dần đến khi có ngày 26/10/19xx. Dựa vào bảng bn có thể bt đc ngày âm lịch. 

Đọc tiếp...
conan conan Hôm kia lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

18 con nha

Đọc tiếp...
Huỳnh Xuân Phương Huỳnh Xuân Phương 1 tháng 8 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Gọi x (thỏ) là số thỏ nhà bạn Hải nuôi.

Điều kiện: \(x\inℕ^∗\); x > 8

Số thỏ nhà bạn Hải bán đi ở đợt 1 là: \(\frac{1}{3}x\)(thỏ)

Số thỏ nhà bạn Hải bán đi ở đợt 2 là: \(\frac{1}{3}\cdot\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)x\right]\)(con)

Theo đề bài, ta có phương trình:

\(x-\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}x\cdot\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)x\right]=8\)

Giải phương trình trên, ta được:

x = 18 (thỏa mãn điều kiện \(x\inℕ^∗\); x > 8)

Vậy, nhà bạn Hải ban đầu nuôi 18 con thỏ.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Thị Diệp 1 tháng 8 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Sau khi bán đợt 2 thì còn lại số con là: 8:2x3= 12 (con)

Sau khi bán đợt 1 thì còn lại số con là: 12:2x3= 18 (con)

Nhà bạn Hải nuôi số con thỏ là: 18:2x3= 27 (con)

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 1 tháng 8 lúc 9:56
Báo cáo sai phạm

3/5:x=1/3

       x=3/5:1/3

       x=3/5×3/1

         x=9/5

vậy x=9/5

     

      

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 1 tháng 8 lúc 9:55
Báo cáo sai phạm

\(\frac{3}{5}\div x=\frac{1}{3}\)

\(x=\frac{3}{5}\div\frac{1}{3}=\frac{9}{5}\)

Đọc tiếp...
conan conan Hôm kia lúc 10:05
Báo cáo sai phạm
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 1 tháng 8 lúc 8:31
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10}{11}:\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{11}{33}-\frac{3}{33}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\frac{8}{33}\)

\(=\frac{15}{4}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Thị Diệp 1 tháng 8 lúc 8:33
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10}{11}:\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\frac{8}{33}\)

\(=\frac{10}{11}.\frac{33}{8}\)

\(=\frac{15}{4}\)

Đọc tiếp...
conan conan Hôm kia lúc 10:15
Báo cáo sai phạm

15/4 nha

Đọc tiếp...
Phan Trần Bảo Ngọc Phan Trần Bảo Ngọc 1 tháng 8 lúc 11:27
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10}{11}:(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11})\)

=\(\frac{10}{11}:(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}+\frac{2}{5}-\frac{2}{7}+\frac{2}{7}-\frac{2}{9}+\frac{2}{9}-\frac{2}{11})\)

=\(\frac{10}{11}:(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11})\)

=\(\frac{10}{11}:(\frac{1}{3}-\frac{1}{11})\)

=\(\frac{10}{11}:\frac{8}{33}\)

\(\frac{10}{11}.\frac{33}{8}\)\(\frac{15}{4}\)

Đọc tiếp...
@@ Kamado Tanjirou @@ @@ Kamado Tanjirou @@ 31 tháng 7 lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{10}{11}\div\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}\div\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}\div\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}\div\frac{8}{33}\)

\(=\frac{10}{11}\times\frac{33}{8}\)

\(=\frac{15}{4}\)

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 31 tháng 7 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

\(\frac{10}{11}:\left(\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}+\frac{2}{9.11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{11}\right)\)

\(=\frac{10}{11}:\frac{8}{33}=\frac{10}{11}.\frac{33}{8}\)

\(=\frac{15}{4}\)

Đọc tiếp...
Kyo-kun Kyo-kun 31 tháng 7 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2004.2006-2003}{2005.2005-2004}\)

\(=\frac{2004.2006-2003}{2004.2005+2005-2004}\)

\(=\frac{2004.2006-2003}{2004.2005+2004-2003}\)

\(=\frac{2004.2006-2003}{2004.2006-2003}\)

\(=1\)

Đọc tiếp...
ĐănG ĐănG 31 tháng 7 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

Bài làm:

Ta có: \(\frac{2004.2006-2003}{2005.2005-2004}\)

\(=\frac{\left(2005-1\right)\left(2005+1\right)-2003}{2005.2005-2004}\)

\(=\frac{2005.2005+2005-2005-1-2003}{2005.2005-2004}\)

\(=\frac{2005.2005-2004}{2005.2005-2004}\)

\(=1\)

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV 31 tháng 7 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Ta có : 

\(\frac{2004.2006-2003}{2005.2005-2004}=\frac{\left(2005-1\right).\left(2005+1\right)-2003}{2005.2005-2004}=\frac{2005.2005-2005+2005-1-2003}{2005.2005-2004}\)

 \(=\frac{2005.2005-2004}{2005.2005-2004}=1\)

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 31 tháng 7 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

Bài giải : Sau mỗi lần xé như vậy một mảnh giấy thành ba mảnh nhỏ hơn thì tổng số mảnh giấy tăng thêm : 3 - 1 = 2 ( mảnh giấy )

               Như vậy sau mỗi lần xé số mảnh giấy tăng lên là một số chẵn. Số mảnh giấy ban đầu của Hoa là số lẻ nên tổng số mảnh giấy thu được luôn luôn là một số lẻ . Mà số 100 là số chẵn => Hoa đã đếm sai .

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Hiển Nguyễn Hữu Hiển 31 tháng 7 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

nếu cứ thế tiếp tục thì có thể xé nhỏ hơn vụn mà mắt thường ko thấy nên là sai nha bạn

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Lương Hoàng Thị Lương 1 tháng 8 lúc 11:31
Báo cáo sai phạm

sainhabanj

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: