Giúp tôi giải toán và làm văn


Haibara Ai 18 giờ trước (20:02)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + 6  x X = 570

X x ( 4 + 6 )    = 570

X x 10            = 570

X                    = 570 : 10

X                    = 57 .

Vậy x = 57

Đọc tiếp...
Online Math 18 giờ trước (20:02)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + 6 x X = 570

X x ( 4 + 6 )   = 570

X x 10            = 570 : 10

X                    = 57

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 18 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + 6 x X = 570

X x ( 4 + 6 )   = 570

X x     10        = 570

X                    = 570 : 10

X                    =   57

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 17 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

Số m vải trắng bán đi vẫn hơn số m vải xanh bán đi là: 12-7=5 m.

Vậy ban đầu số m vải trắng dài hơn số m vải xanh là: 51+5=56 m.

Hiệu số phần bằng nhau là :3-1=2 phần

Số m vải trắng ban đầu là:

56:2.3=84 m

Số m vải xanh ban đầu là:

56:2.1=28 m

 Đ s:

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 18 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

Nếu cùng bớt đi 7m ở mỗi tấm vải hiệu số giữa vải trắng và vải xanh ko đổi . Vậy ban đầu tấm vải trắng nhiều hơn tấm vải xanh là : 51 + ( 12 - 7 ) = 56 ( m )

Hiệu số phần bằng nhau là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Tấm vải xanh ban đầu dài là : ( 56 : 2 ) x 1 = 28 ( m )

Tấm vải trắng ban đầu dài là : 28 x 3 = 84 ( m )

                                                    Đ/S : Vải trắng 84 m ; vải xanh 28 m

Đọc tiếp...
Ngọ Thị Thu Hà 18 giờ trước (20:13)
Báo cáo sai phạm

có số toa xe là:3+6=9(toa)

3 toa đầu chở được số kg hàng là:14580*3=43740(kg)

6 toa sau chở được số kg hàng là:13275*6=79650(kg)

tổng cộng chở được tất cả số kg hàng là:43740+79650=123390(kg)

trung bình mỗi toa chở được số kg hàng là:123390:9=13170(kg)

                    đáp số:13170 kg

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 18 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

3 toa đầu có số kg là

14580 nhân 3=43740kg

6 toa xe sau chở số kg là

13275 nhân 6=79650kg

có số toa xe là

3+6=9 toa

9 toa chở số kg là

43740+79650=123390 kg

tb mổi toa chở số kg là

123390:9=13710kg

đs 13710 kg

Đọc tiếp...
tony tony chopper 18 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

56*4*56*3+56*2+56=75432

Đọc tiếp...
nghiem thi hong anh 18 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

gui cach lam nha

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 18 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

56.4.56.3+56.2+56

=56.(56.3.4+2+1)

=56.675

=37800

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Ngọc 17 giờ trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

Ta gọi hai số là Số lớn và Số bé

a,Số lớn là

(42506+18472):2=30489

Số bé là

42506-30489=12017

b,Số lớn là

137859+85287=111438

Số bé là

137589-111438=26157

Đọc tiếp...
lương hoàng nam 18 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

a.(42506+18472):2=.............  sau đó thì 42506 -  kết quả lúc trước  đáp số là kết quả lúc trước và 

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Vinh 18 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

a. số bé là : ( 42506 - 18472 ) : 2 = 12017

số lớn là : 42506 - 12017 = 30489

b.số bé là : ( 137895 - 85287 ) : 2 = 52606

số lớn là : 137895 - 52606 = 85289

Đọc tiếp...
Nguyễn thuỳ dương 18 giờ trước (19:57)
Báo cáo sai phạm

xl bạn chưa xong

a.15=10.(3.5)

a.15=10.15

vậy a=10

Đọc tiếp...
Nguyễn thuỳ dương 18 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

A) 95.(a-75)=95.(100-75)

=>a-75=100-75

vậy a =100

B) 2003+a.15=2003.10.3.5

        a.15=10.3.5

Đọc tiếp...
tony tony chopper 18 giờ trước (19:54)
Báo cáo sai phạm

a)95*(100-75)=95*(100-75)           b)2003+10*15=2003+10*3*5

Đọc tiếp...
Online Math 18 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

 Số học sinh khối 4 hơn khối 3 là:

 340 - 280 = 60 học sinh 
Số quyển vở khối 4 mua nhiều hơn khối 3 là:

60 × 9 = 540 quyển vở. 

Đọc tiếp...
vuongphuongnhi 18 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

?/???/ cái gì vậy

Đọc tiếp...
Võ Anh Quân 18 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

2 số đó cách nhau 17 đơn vị

số lớn là

\(\left(2016+17\right):2=1016,5\)

số bé là

\(\left(2016-17\right):2=999,5\)

Đọc tiếp...
Gamerming
Trả lời
2
Đánh dấu

18 giờ trước (19:37)

giúp với:

 • Câu 1

   

   Giá trị của biểu thức m – n : p với m = 25741, n = 31766 và p = 7 là

   

   

   

 • Câu 2

   

   Hai thùng có 874 lít dầu, thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 26 lít dầu. Tính số lít dầu có ở thùng thứ hai. \s\s Trả lời: Thùng hai có chứa

   

  lít dầu.

   

 • Câu 3

   

  Tính: 2413 + 1039 + 3587 + 2961 =

   

   

 • Câu 4

   

     Giá trị của biểu thức a + b × c với a = 875, b = 235 và c = 8 là

   

    

   

 • Câu 5

   

  Trung bình cộng của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm số bé biết số lớn hơn số bé 326 đơn vị.   Trả lời: Số bé là

   

   

 • Câu 6

   

     Hai thửa ruộng thu hoạch được 5 tấn 40 kg thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch hơn thửa ruộng thứ hai là 2 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc?

   

  Trả lời: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được

   

  kg thóc.

   

 • Câu 7

   

   Vậy trung bình mỗi đợt chuyển được

   

  tấn gạo.  

   

 • Câu 8

   

     Tổng của hai số bằng hiệu của hai số và bằng 2016. Vậy số lớn là

   

    

   

 • Câu 9

   

     Hình chữ nhật có chu vi bằng 8dm 2cm. Nếu chiều rộng thêm 9cm và giữ nguyên chiều dài thì được hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?

   

  Trả lời: Diện tích hình chữ nhật ban đầu là

   

  cm(mét vuông nha)                    

   

 •  

   

   

   

  .

   

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Võ Anh Quân 18 giờ trước (20:18)
Báo cáo sai phạm

Câu 1

thay vào ta có 25741-3176:7

=25741-4538

=21203

Câu 2

thùng thứ 2 có 

(874-26):2=424

câu 3

2413+1039+3587+2961

=(2413+3587)+(1039+2961)

=6000+4000

=10000

câu 4

thay vào ta có

875+235x8(nhân trước cộng sau dễ nhầm lắm)

=875+1880

=2577

câu 5

số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1023

tổng 2 số là

1023x2=2046

số bé là

(2046-326):2=860

câu 6 

5 tấn 40kg=5040 kg

2 tạ=200kg

thửa ruộng thứ nhất thu được

(5040+200):2=2620

câu 7 

đợt 1 chuyển được

4x4=16 tấn(tấn)

đợt 2 chuyển được

4x7=28(tấn)

đợt 3 chyển được

4x5=20(tấn)

đợt 4 chuyển được

4x8=32(tấn)

câu 8

số lớn là 2016 số nhỏ là 0

dễ mà

câu 9 

8dm2cm=82cm

tổng của chiều dài và chiều rộng là

82:2=41(cm)

vì chiều rộng thêm 9cm thì thành chiều dài nên

CD-CR=9(cm)

chiều dài HCN là 

(41+9):2=25cm

chiều rộng hình chữ nhật là

25-9=16(cm)

diện tích HCN là

25x16=400\(cm^2\)

Đọc tiếp...
Đào Trọng Nghĩa 18 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

m - n : p

= 25741 - 31766 : 7

= 25741 - 4538

= 21203

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: