Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


Nguyễn Xuân Báo Nguyễn Xuân Báo Hôm kia lúc 15:07
Báo cáo sai phạm

Theo bài ra ta có :

Tổng                       =  Số bé x 5

Số bé + Số lớn       =  Số bé x 5

              Số lớn       =  Số bé x 4

Vậy số lớn gấp 4 lần số bé .

Ta có sơ đồ :

Số lớn : 4 phần bằng nhau.

Số bé  : 1 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

    4  +   1 =   5   (  phần )

Số bé hay giá trị 1 phần là :

   705  :  5  =   141  

Số lớn là :

   141  x  4  =  564  

                   Đáp số : Số bé : 141.

                                 Số lớn :  564.

Xong Rồi nhớ sơ đồ phải kẻ . 

Đọc tiếp...
๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ  Buồn ๖ۣۜβίή βίή♡๖ۣۜ Buồn Hôm kia lúc 15:05
Báo cáo sai phạm

 ta có sơ đồ sau :

Số lớn : I----------I----------I------------I-----------I

Số bé  : I-----------I                 705

Số bé là : 

705 : 3 = 235

Số lớn là :

235 x 4 = 940

*Ryeo*

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ •๖ۣۜTεαм ƒαʋσυɾĭтε αηĭмε⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm kia lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

Giải

Tổng 2 số gấp 5 lần số bé => Số lớn gấp 4 lần số bé 

Vậy số lớn là :

705 : ( 4 - 1 ) x 4 = 940

Số bé là :

940 - 705 = 235

Đáp số : Số lớn : 940

Số bé : 235

Hok tốt

Đọc tiếp...
~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ ~ Hắc Tử Nguyệt Phong ~ 9 tháng 8 lúc 22:00
Báo cáo sai phạm

Vì tuổi Tuấn đc bao nhiêu ngày thì tuổi của bố Tuấn đc bấy nhiêu tuần => tuổi bố của Tuấn gấp 7 lần tuổi của Tuấn.

Vì tuổi Tuấn đc bao nhiêu tháng thì tuổi ông Tuấn có bấy nhiêu năm => tuổi ông gấp tuổi của Tuấn tận 12 lần.

Sơ đồ thì bn tự suy nghĩ rồi vẽ bổ sung vào bài làm nha, gợi ý: Tuổi Tuấn 1 phần, tuổi bố Tuấn 7 phần, tuổi ông Tuấn 12 phần 

=> Tổng cộng tất cả gộp lại bằng 120 tuổi.

Tổng số phần bằng nhau là : 1 + 7+ 12 = 20 (phần)

Hiện tại Tuấn có số tuổi là : 120 : 20 = 6 (tuổi)

Hiện tại thì bố của bn Tuấn có số tuổi là : 6.7 = 42 (tuổi)

Hiện tại thì ông của bn Tuấn có số tuổi là : 6. 12 = 72 (tuổi)

      Đ/S : a) Tuổi của Tuấn : 6 tuổi

               b) Tuổi của bố Tuấn : 42 tuổi

               c) Tuổi của ông Tuấn : 72 tuổi

Đọc tiếp...
¿Oo_ღ♥£yภђ​​​♥Ŧạღ_oO¿ ¿Oo_ღ♥£yภђ​​​♥Ŧạღ_oO¿ Hôm kia lúc 7:57
Báo cáo sai phạm

                    Giải

Vì tuổi Tuấn được bao nhiêu ngày thì tuổi bố Tuấn được bấy nhiêu tuần nên tuổi bố Tuấn gấp 7 lần tuổi Tuấn
Vì tuổi Tuấn được bao nhiêu tháng thì tuổi ông Tuấn có bấy nhiêu năm nên tuổi ông Tuấn Gấp 12 lần tuổi Tuấn
Ta có sơ đồ :
Tuổi Tuấn (1 phần)
Tuổi bố Tuấn (7 phần)                             Tổng 120 tuổi
Tuổi ông Tuấn (12 phần)
  Tổng số phần bằng nhau là :
1 + 7 + 12 = 20 (phần)
   Tuổi Tuấn là :
120 : 20 = 6 (tuổi)
Tuổi bố Tuấn là :
  6 x 7 = 42 (tuổi)
Tuổi ông Tuấn là :
   6 x 12 = 72 (tuổi)
Đáp số : Tuấn 6 tuổi
             Bố Tuấn 42 tuổi
           Ông Tuấn 72 tuổi

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 9 tháng 8 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

Ta có : 1 tuần = 7 ngày

\(\Rightarrow\)Tuổi Tuấn = \(\frac{1}{7}\)tuổi Bố 

1 năm = 12 tháng

\(\Rightarrow\)Tuổi Tuấn = \(\frac{1}{12}\)tuổi ông

Tuổi Tuấn là : \(120\div\left(1+12+7\right)=6\)( tuổi )

Tuổi bố là : \(6\times7=42\)( tuổi )

Tuổi ông là : \(6\times12=72\)( tuổi )

     Đáp số : ..

Đọc tiếp...
ঔৣ༉ Ŧɾуเйǥ Ϯ๏ ℓąųǥɦ ༂ ∂ɞ ✰( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ ঔৣ༉ Ŧɾуเйǥ Ϯ๏ ℓąųǥɦ ༂ ∂ɞ ✰( ๖ۣۜTεαм ƙɦĭêηɠ ɦòм )✰ 9 tháng 8 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

a , \(\frac{8}{21}\)

b , \(\frac{6}{11}\)

c, \(\frac{8}{7}\)

d,\(=\frac{8}{21}\)\(.\frac{3}{2}\)\(=\frac{1}{2}\)

e, \(\frac{21}{21}\)\(=1\)

f , \(=\frac{3}{7}\)\(.\frac{7}{3}\)\(=\frac{21}{21}\)\(=1\)

g , \(=\frac{2.1.3.3}{3.3.2.11}\)\(=\frac{1}{11}\)

h , \(=\frac{1}{5}\)

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ 9 tháng 8 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

\(a,\frac{2}{3}\times\frac{4}{7}=\frac{8}{21}\)

\(b,\frac{3}{11}\times2=\frac{6}{11}\)

\(c,4\times\frac{2}{7}=\frac{8}{7}\)

\(d,\frac{8}{21}:\frac{2}{3}=\frac{8}{21}\times\frac{3}{2}=\frac{2\times4\times3}{3\times7\times2}=\frac{4}{7}\)

\(e,\frac{3}{7}\times\frac{7}{3}=1\)

\(f,\frac{3}{7}:\frac{3}{7}=\frac{3}{7}\times\frac{7}{3}=1\)

\(g,\frac{2}{3}\times\frac{1}{6}\times\frac{9}{11}=\frac{2\times1\times3\times3}{3\times3\times2\times11}=\frac{1}{11}\)

\(h,\frac{2\times3\times4}{2\times3\times4\times5}=\frac{1}{5}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 9 tháng 8 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

a ) \(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{7}=\frac{8}{21}\)

b ) \(\frac{3}{11}\cdot2=\frac{6}{11}\)

c ) \(4\cdot\frac{2}{7}=\frac{8}{7}\)

d ) \(\frac{8}{21}\div\frac{2}{3}=\frac{4}{7}\)

e ) \(\frac{3}{7}\cdot\frac{7}{3}=1\)

f ) \(\frac{3}{7}\div\frac{3}{7}=1\)

g ) \(\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{9}{11}=\frac{1}{11}\)

h ) \(\frac{2\cdot3\cdot4}{2\cdot3\cdot4\cdot5}=1\)

Đọc tiếp...
CTV CTV 9 tháng 8 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

A = 420 

Học Tốt !!!

Đọc tiếp...
Trieu van Trieu van 9 tháng 8 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

\(A=140.a\)\(-a-a-a-...-a\)(dấu chấm là dấu nhân )

=>\(A=420-\left(a+a+a+...+a\right)\)( 39 số a )

=>\(A=420-\left(40a-a\right)\)

=>\(A=420-120+3\)

=>\(A=303\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Phương Nga Nguyễn Thị Phương Nga 9 tháng 8 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

4500 số bạn a

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nguyễn Ngọc Khánh Vy 9 tháng 8 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

Dựa vào đầu bài ta có:

1001,1003,1004,.........,9997,9999

Ta có:

1003-1001=2; 9999-9997=2

Vậy khoảng cách của dãy số là 2

Có số số lẽ có 4 chữ số là:

        ( 9999-1001):2+1=4500

                       Đáp số:4500 số

Chúc hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Trường Nguyễn Ngọc Trường 9 tháng 8 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

ko trả lời được mà nói chung nhiều lắm

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 9 tháng 8 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi thửa ruộng đó là : 120/2 = 60 ( m )

Chiều dài hơn chiều rộng : 5 + 5 = 10 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là : ( 60 + 10 ) / 2 = 35 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là : 60 - 35 = 25 ( m )

Diện tích thửa ruộng là : 35 * 25 = 875 ( m2 )

Đ/s: 875m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Tú Linh Nguyễn Hồng Tú Linh 9 tháng 8 lúc 19:31
Báo cáo sai phạm

 Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ Nhật đó là:

120:2=60(m)

Chiều dài hơn chiều rộng là

5+5=10(m)

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

(60-10):2=25(m)

Chiều dài thửa ruộng đó là:

60-25=35(m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

25 x 35=875(m2)

                    Đáp số:875 m2

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 9 tháng 8 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

Hình vuông thì chiều dài và chiều rộng bằng nhau

=> chiều rộng + 5m = chiều dài - 5m

=> Chiều rộng = chiều dài - 5 - 5

=> Chiều rộng = chiều dài - 10

Bg

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật đó là: (dài + rộng)

   120 ÷ 2 = 60 (m)

Độ dài chiều rộng ít hơn chiều dài của thửa ruộng là:

   5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

   (60 + 10) ÷ 2 = 35 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

   60 - 35 = 25 (m)  [hoặc lấy 35 - 10 = 25 (m)]

Diện tích của thửa ruộng là:

   35 × 25 = 875 (m2)

      Đáp số: 875 m2 

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Tú Linh Nguyễn Hồng Tú Linh 9 tháng 8 lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

a) 2001x757+2002x243

=2001 x 757+ (2001+1) x233

=2001 x757+2001x233+1 x233

=2001x(757+233)+233

=2001x1000 +233

=201000+233

=2001233

b)(m:1-m x1):(mx2001+m+1)

=(m-m):(mx2001+m+1)

=0:(mx2001+m+1)

=0

   Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Thị Diệp 9 tháng 8 lúc 15:51
Báo cáo sai phạm

a) 2001 x 757 + 2002 x 233

    = 2001 x 757 + (2001 + 1) x 233

    = 2001 x 757 + 2001 x 233 + 1 x 233

    = 2001 x (757+233) + 233

    = 2001 x 1000 + 233

    = 2001000 + 233

    = 2001233

     

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: