Giúp tôi giải toán


Trần Hiếu Nghĩa 11 giờ trước (22:30)
Báo cáo sai phạm

a) số số hạng là:

( 100 - 1 ) : 3 + 1 = 34 ( số hạng )

b ) Tổng của dãy số trên là :

( 100 + 1 ) x 34 : 2 = 1717 

Trần Hà trang 11 giờ trước (22:29)
Báo cáo sai phạm

a) số số hạng = (100 - 1) : 3 + 1 = 34 . quy luật là (số cuôi - số đầu) : khoảng cách giữa 2 số liên tiếp +1

b) tổng = (100 + 1) x 34 : 2 = 1717 . Quy luật là (số cuối + số đầu) x số số hạng : 2

:)))

Vũ Ngọc Lan Phương 11 giờ trước (21:53)
Báo cáo sai phạm

trung bình cộng của 168 va 425 là

(168+425) /2=296.5

trung bình cộng của 425 và 319 là

(425+319) /2 =372

trung bình cộng của 168 và 319 là

(168+319) / 2=243.5

vậy số bé nhất là 243.5

Mai Văn Đức 11 giờ trước (21:55)
Báo cáo sai phạm

28 viên kẹo

Đặng Thị Thùy Dương 12 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

                  Số viên kẹo bác cho bạn Tuấn là :

                             56*\(\frac{1}{4}\)=14 ( viên kẹo )

               Sau khi chó Tuấn bác còn số viên kẹo là :

                            56-14=42 ( viên kẹo )

             Số viên kẹo bác cho Dũng là:

                        42*\(\frac{1}{3}\)= 14 ( viên kẹo )

       Cuối cùng bác còn lại số viên kẹo là:

                56-(14+14)=28 ( viên kẹo )

                         Đ/S :  28 VIÊN KẸO

Edogawa Conan 12 giờ trước (21:34)
Báo cáo sai phạm

Số kẹo bác cho tuấn là:

\(56\times\frac{1}{4}=14\)(cái kẹo)

số kẹo bác cho dũng là:

\(\left(56-14\right)\times\frac{1}{3}=14\)(cái kẹo)

Số kẹo còn lại của bác là:

56-14-14=28 (cái kẹo)

                  Đ/s:28 cái kẹo

KODOSHINICHI 12 giờ trước (21:21)
Báo cáo sai phạm

Số lượng gạo trong bao thứ nhất gấp số lần gạo trong bao thứ hai là 2,Nếu bớt ở bao thứ nhất 30kg và thêm vào bao thứ hai 25kg,số lượng gạo trong bao thứ nhất bằng 2/3 bao thứ hai,Hỏi lúc đầu mỗi bao chứa bao nhiêu gạo?,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

hơi khó đọc

KODOSHINICHI 12 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

gọi số gạo bao 1 là 2x, suy ra bao 2 là x
sau khi thay đổi: báo 1 là 2x-30, bảo 2 là x+25
mà sau khi thay đổi thì số lượng gạo trong bao thứ nhất bằng 2/3 bao thứ hai
suy ra (2x-30)/(x+25)=2/3
suy ra x=35
suy ra lúc đầu bao 1 có 70 , bao 2 có 35

nguoibian 12 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

chiều dài của mảnh vườn là:

216:9=24(m)

chu vi của mảnh vườn là:

(24+9)*2=66(m)

số cây bóng mát trồng được là:

66:3*1=22(cây)

đ/s..

Tran Thi Hong Giang 12 giờ trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của mảnh vườn là

216 : 9 = 24 m

Chu vi mảnh vườn là

(24 + 9 ) x 2 = 66 m

Số cây bóng mát trồng được là

66 : 3 = 22 cây

Love Life 12 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

Bài 4:            Bài giải:

Ta có sơ đồ:
Gạo nếp: |____|

Tổng : 315 kg(tự vẽ ngoặc nhé!)

Gạo tẻ:    |____|____|____|____|

Tổng số phần bằng nhau là: 

            4+1=5(phần)

Số kg gạo tẻ là:

          315:5x4=252(kg)

Số kg gạo nếp là:

          315-252=63(kg)

                      Đ/s:Gạo tẻ :252kg

                            Gạo nếp :63 kg

Bài 5 :                         Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Nam : |____|____|____|____|

Hiệu : 6 em ( tự ngoặc nhé!)
Nữ :   |____|____|____|

Hiệu số phần bằng nhau là:

           4-3=1 ( phần )

Số h/s nữ của lớp 5A là :

          6:1x3=18 ( em )

Số h/s nam của lớp 5A là:

          18+6=24( em)

                 Đ/s:Nam :24 em 

                        Nữ:18 em

Thank you and study well!!!~~

nguoibian 12 giờ trước (21:24)
Báo cáo sai phạm

tổng số phần bằng nhau là:

1+4=5(phần)

số ki-lô-gam gạo nếp là:

315:5*1=63(kg)

số ki-lô-gam gạo tẻ là:

315-63=252(kg)

đ/s..

nguoibian 12 giờ trước (21:29)
Báo cáo sai phạm

là 200,2008,2012,2016

Vũ Trí Dũng 13 giờ trước (20:40)
Báo cáo sai phạm

2004; 2008; 2012; 2016 là năm nhuận

I am your faith 13 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Các năm nhuận từ năm 2001 đến nay là : 2004 ; 2008 ;2012 ; 2016

OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 13 giờ trước (20:27)
Báo cáo sai phạm

Thùng thứ hai chứa số lít dầu là :

              25 + 4 = 29 ( lít )

Tổng số lít dầu của cả 3 thùng dầu là :

               35 x 3 = 105 ( lít )

Thùng thứ ba chứa số lít dầu là :

                105 - 25 - 29 = 52 ( lít )

                                      Đáp số : 52 lít dầu

nguoibian 12 giờ trước (21:37)
Báo cáo sai phạm

tổng số dầu ở 3 thùng là:

35*3=105(lít)

thùng thứ 2 chứa số lít dầu là:

25+4=29(lít)

thùng thứ 3 chứa số lít dầu là:

105-(29+25)=51(lít)

đ/s..

Phung van tri 13 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

                                     Tổng số lít dầu trong 3 thùng là:

                                          35x3 =105(lít)

                                    Thùng thứ 2 chứa số lít dầu là:

                                         25+4 =29(lít)

                                    Thùng thứ 3 chứa số lít dầu là:

                                        105 -(25+29) =51(lít)

                                                          Đáp số: 51 lít.

nguoibian 12 giờ trước (21:42)
Báo cáo sai phạm

gọi số cần tìm là abcde(a khác 0,b<10)

ta có :5abcde=abcde*9

suy ra:500000+abcd=9*abcde

500000=8 *abcde

như vậy ta thấy abcd là 62500

Tran Thi Hong Giang 13 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abcde

5abcde = 9 x abcde

500000 + abcde = 9 abcde

500.000 = 8 abcde

abcde = 62.500

Ngọc Trân 13 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

số cây tổ 1 trồng được là:

7x12=84(cây)

số cây cả 3 tổ trồng được là:

84+90+76=250(cây)

số bạn cả 3 tổ có tất cả là:

7+8+10=25(người)

trung bình mỗi người trồng được số cây là:

250:25=10(cây0

ĐS:10 cây

KODOSHINICHI 13 giờ trước (20:07)
Báo cáo sai phạm

đúng ko nhỉ

Một đội tham gia trồng cây và được chia thành 3 tổ,Tổ 1 có 7 người,mỗi người trồng được 12 cây,Tổ 2 có 8 người,tộng cộng trồng được 90 cây,tổ 3 có 10 người,trồng được tổng cộng 76 cây,Hỏi trung bình công nhân trồng được bao nhiêu cây?,Toán học Lớp 4,bài tập Toán học Lớp 4,giải bài tập Toán học Lớp 4,Toán học,Lớp 4

KODOSHINICHI 13 giờ trước (20:06)
Báo cáo sai phạm

đúng ko ?

Một đội tham gia trồng cây và được chia thành 3 tổ,Tổ 1 có 7 người,mỗi người trồng được 12 cây,Tổ 2 có 8 người,tộng cộng trồng được 90 cây,tổ 3 có 10 người,trồng được tổng cộng 76 cây,Hỏi trung bình công nhân trồng được bao nhiêu cây?,Toán học Lớp 4,bài tập Toán học Lớp 4,giải bài tập Toán học Lớp 4,Toán học,Lớp 4

Như Quỳnh Channel 13 giờ trước (20:13)
Báo cáo sai phạm

\(\Rightarrow\)Tổng các chữ số của số đó là : 6 x 3 = 18.

\(\Rightarrow\)abc có số a hơn số c 3 lần.ta suy ra các số lần lượt như sau:

         Các chữ số a , b và c bao giờ cũng bé hơn 10 vì chúng có 1 chữ số.

         Những số gấp số khác 3 lần mà bé hơn 10 thì chỉ có:

     -   I. a là 3,c là 1.

     -   II. a là 6,c là 2.

     -   III. a là 9,c là 3.

Nếu .....

     - a là 3,c là 1 thì 18 - (3 + 1) = 14 / loại.(vì 14 lớn hơn 10)

     - a là 6,c là 2 thì 18 - (6 + 2) =10 / loại.

     - a là 9,c là 3 thì 18 - (9 + 3) = 6 / chọn.(vì 6 bé hơn 10).

Suy ra abc chính là : 963.

Ngọc Trân 13 giờ trước (20:00)
Báo cáo sai phạm

Số đó là 963 nhé

Chu Quyen Nhan 13 giờ trước (19:55)
Báo cáo sai phạm

thêm vào chiều rộng 3 cm và giảm chiều dài 3 cm thì chu vi k thay đổi nhưng độ dài hai cạnh sẽ thay đổi ( trường hợp này là hai cạnh bằng nhau )

cạnh hình vuông là :

96 : 4 = 24 ( cm )

chiều dài là ;

24 + 3 = 27 ( cm )

chiều rộng là :

24 - 3 = 21 ( cm )

diện tích HCN là :

27 x 21 = 567 ( cm2 ) 

ĐS;.. 

Tran Thi Hong Giang 13 giờ trước (19:52)
Báo cáo sai phạm

Khi thêm vào chiều rộng và bớt đi chiều dài 3cm thì chu vi của hình vuông sẽ bằng chu vi hình chưc nhật = 96cm

Cạnh của hình vuông là

96 : 4 = 24 cm

Chiều rộng Hình chữ nhật là

24 - 3 = 21 cm

Chiều dài HCN là

24 + 3 = 27 cm

Diện tích HCN là

21 x 27 = 567 cm2

hoa tulip 14 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

ừm đây chỉ là đăng kí thôi 

hotboylạnhlùng 14 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

có nick rùi còn đòi thêm làm gì

Uzumaki Naruto 14 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

đừng đăng nhũng câu không liên quan đến toán
 

hotboylạnhlùng 14 giờ trước (19:37)
Báo cáo sai phạm

số 12 bạn ạ

my nguyễn thị 14 giờ trước (19:44)
Báo cáo sai phạm

cảm ơn các bn nhiều

lê văn hải 14 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

 số đó là : 12;36 nha bạn

Vũ Ngọc Diệp 14 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

 1. Mở bài: Trời oi bức, đứng gió, không khí ngột ngạt. Mây đen từ phía chân trời kéo về. Bầu trời tối sầm lại.

   2. Thân bài:

   Diễn biến của cơn mưa:

   - Một vài hạt mưa bắt đầu rơi.

   - Gió thổi ào ào, cây cối nghiêng ngả.

   - Mưa nặng hạt dần. Mưa rơi lộp độp.

   - Mưa xối xả, mưa như trút nước.

   - Cây cối trong vườn ngả nghiêng trong ánh chớp nhoáng, sáng loá và tiếng sấm ì ầm lúc gần, lúc xa.

   - Ngồi trong nhà nhìn ra thấy một màn mưa trắng xóa. Giữa nền trời tối đen, lâu lâu một vệt chớp loằng ngoằng sáng chói như muốn xé toang bầu trời âm u. Tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm, khiến cho mọi người giật mình.

   - Dòng nước mưa từ trên cao trút xuống lấp lánh như bạc, chảy lai láng

   - Mưa mỗi lúc một to, gió lay giật các cửa sổ và cửa ra vào.

   - Hơi nước mát lạnh bay vào gian phòng.

   Sau cơn mưa:

   - Lá vàng rơi đầy sân.

   - Trời trong veo không một gợn mây.

   3. Kết bài: Cơn mưa đem lại sự mát dịu cho con người và cảnh vật, xua đi cái nóng ngột ngạt của buổi trưa hè oi ả

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: