Giúp tôi giải toán và làm văn


Rapton321 20 phút trước (21:14)
Báo cáo sai phạm

diện tích hcn là:

18x33=594(cm2)

Đọc tiếp...
Breaker Long 19 phút trước (21:15)
Báo cáo sai phạm

Chiều dài hcn là 

51 + 15 : 2 =33(cm)

Chiều rộng hcn là 

51 - 33 = 18(cm)

Diện tích hcn là 

33 x 18 = 594(cm vuông)

đáp số : 594 cm vuông

Đọc tiếp...
Lộc Huỳnh Phước 22 phút trước (21:12)
Báo cáo sai phạm

Bài toán tổng hiệu đấy bạn

Chiều dài HCN là:

(51 + 15) : 2 = 33 (cm)

Chiều rộng HCN là:

33 - 15 = 18 (cm)

Diện tích HCN là:

33 x 18 = 594 (cm2)

ĐÁP SỐ: 594 cm2

Đọc tiếp...
Vũ Duy Đạt 38 phút trước (20:56)
Báo cáo sai phạm

a)\(A=2007\times2007\)

\(A=2004\times2007+3\times2007\)

b) \(B=2004\times2008\)

\(B=2004\times\left(2007+1\right)\)

\(B=2004\times2007+2004\)

Vì 2004 x 2007 = 2004 x 2007 và 3 x 2007 > 2004 nên A > B

Đọc tiếp...
Cậu Bé Tiến Pro 33 phút trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

+) A = 2007 x 2007

A = 2007 x ( 2004 + 3 )

A = 2007 x 2004 + 2007 x 3

A = 2007 x 2004 + 6021

+) B = 2004 x 2008 

B = 2004 x ( 2007 + 1 )

B = 2004 x 2007 + 2004 x 1

B = 2004 x 2007 + 8016

A = 2004 x 2007 + 6021 , B = 2004 x 2007 + 8016

Ta thấy : A = 2004 x 2007 = B =2004 x 2007

Nên ta có : 6021 < 8016

=> A < B

Đọc tiếp...
♡ Tiểu Yêu 2_k_6 ( cung Thiên Bình ) 34 phút trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

À mik nhầm 

\(B=2007\times2007-3\times2007+2004< 2007\times2007=A\)

\(\Rightarrow B< A\)

Sorry rất nhìu T^T

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh (Box Tiếng Anh) CTV 46 phút trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

a) y x 27 + y x 30 + y x 43 = 210500

\(yx\left(27+30+43\right)=210500\)

\(yx100=210500\)

\(y=210500:100\)

\(y=2105\)

b) 15 x y + 85 x y = 300

\(\left(15+85\right)xy=300\)

\(100xy=300\)

\(y=300:100\)

\(y=3\)

.................

\(x=\)NHÂN

Đọc tiếp...
Linh Nguyễn 45 phút trước (20:49)
Báo cáo sai phạm

a) y x 27 + y x 30 + y x 43 = 210500

Y x (27 + 30 +43) = 210500

Y x 100  = 210500

Y = 210500 : 100=2105

b) 15 x y + 85 x y = 300

Y x (15+85)=300

Y x 100 = 300

Y = 300:100 =3

Đọc tiếp...
jihoon hyung 46 phút trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

\(a,y\times27+y\times30+y\times43=210500\)

\(\Rightarrow y\times\left(27+30+43\right)=210500\)

\(\Rightarrow y\times100=210500\)

\(\Rightarrow y=210500:100=2105\)

\(b,15\times y+85\times y=300\)

\(\Rightarrow y\times\left(15+85\right)=300\)

\(\Rightarrow y\times100=300\)

\(\Rightarrow y=300:100=3\)

Đọc tiếp...
Lucky Channel 56 phút trước (20:38)
Báo cáo sai phạm

a) 2368 x 125 + 2368 + 8775

= 2368 x (125 + 8775)

= 2368 x 8900

= 21075200

b) 1995 x 3692 + 3692 x 5

= 3692 x (1995 + 5)

= 3692 x 2000

= 7384000

c) 117 x 89 + 117

= 117 x (89 + 1)

= 117 x 90

= 10530

GIẢI CHI TIẾT RÙI ĐÓ!

CHÚC HỌC TỐT NHA EM!

Đọc tiếp...
vũ tiến đạt 58 phút trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

a, 2368 x 125 + 2368x 8775

= 2368 x ( 125+8775)

= 2368 x 8900

= 1913200

b, 1995 x 3692+ 3692x5

=3692x (1995+5)

=3692x 2000

=7384000

c, 117x89+117

=(117+117)x89

=234x89

= 20826

Câu c mình nghĩ thế nhưng cũng chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huệ 59 phút trước (20:35)
Báo cáo sai phạm

a) 2368 x ( 125 + 8775) = 2368 x 8900 = 21075200

b) 3692 x (1995 + 5 ) =3692 x 2000 =7348000

c) 117 x ( 89 + 1 ) = 117 x 90 = 10530

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Việt Hoàng 2 giờ trước (19:23)
Báo cáo sai phạm

Trả Lời :

Kết quả bằng 0 nha bạn

Học tốt !

Đọc tiếp...
♛❋ ๖ۣۜQeen❋♛ 2 giờ trước (19:25)
Báo cáo sai phạm

1 x 1 x 689 x 567 x 0

= 1 x 689 x 567 x 0

= 390663 x 0

= 0 

* Hok tốt !

# Miu

P/s : Ko cần k cũng được

Đọc tiếp...
Linh Thùy _5_ 2 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

1 x 1 x 689 x 567 x 0

= 689 x 567

 = 390663 x 0 

= 0

Hk tốt

Đọc tiếp...
Lê Thị Hồng Vân 2 giờ trước (19:10)
Báo cáo sai phạm

a, 311*4+311*6

=311*(4+6)

=311*10=3110

b, 38*9-38*7

=38*(9-7)

=38*2

=76

Dẽ vậy mà 

Đọc tiếp...
_Bạch _Dương 2 giờ trước (18:49)
Báo cáo sai phạm

A)311 * 4 + 311 * 6

= 311* ( 4 + 6 )

= 311 * 10

= 3110

B)38 * 9 - 38 * 7

= 38 * ( 9 - 7 )

= 38 * 2 

= 76

Đọc tiếp...
buồn vì buồn mà ko thể nói 2 giờ trước (18:43)
Báo cáo sai phạm

Mà hình như mik làm câu b sai đề thì pải, cho làm lại nha:

B) 38 nhân ( 9-7)

= 38 nhân 2

= 76

Đọc tiếp...
Khánh Huyền 5 giờ trước (16:21)
Báo cáo sai phạm

TBC của 3 số là 600 thì tổng của 3 số là 600*3=1800

TH1: Nếu số thứ nhất là số thứ nhất là số có 1 chữ số thì số thứ hai gấp 11 lần số thứ nhất (vì viết thêm số thứ nhất vào bên phải hay bên trái chính nó thì số đó sẽ có dạng aa = a*11). Giả sử số thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số tức là 9 thì 9+9*11+9*18=270 < 1800 vậy số thứ nhất không thể là số có 1 chữ số.

TH2: Nếu số thứ nhất là số có 2 chữ số thì số thứ hai gấp 101 lần số thứ nhất (viết số thứ nhất vào bên phải hay bên trái chính nó thì sẽ có dạng abab = ab00 + ab = ab*100 + ab = ab*101). Nếu số thứ nhất thì số thứ hai là 101 phần và số thứ ba là 18 phần. Ta có: 

1 phần + 101 phần + 18 phần = 1800 => 120 phần = 1800 => 1 phần = 15. Vậy số thứ nhất là 15, số thứ hai là 1515 và số thứ 3 là 15*18=270

Đọc tiếp...
Lâm Thùy Ngân Hôm qua lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

goi so do la ab.

theo de bai ta co a + b = 11

va baab -63

=> 10x b + a= 10x a + b -63

=> 10x b - 10x a = b-a - 63

=> 10x (b-a) = (b-a)-63

=>  10x (b-a)-(b-a) = - 63 ( neu ban chua hoc so am thi cho minh xin loi nha)

=> (10- 1)x ( b-a)= - 63

=> 9 x (b-a)        = -63

=>            b-a      =  -63: 9= - 7  => 7 = a-b

 so b la: ( so be)  : (11-7) : 2= 2

so a la:( so be)   :  11 -2=9

vay so do la 92

Đọc tiếp...
Online Vietnamese Hôm qua lúc 20:55
Báo cáo sai phạm

Ta thấy 11=4+7=3+8=2+9=5+6

Ta được các số 47 hoặc 74

                          38 hoặc 83

                          29 hoặc 92

                          56 hoặc 65

+,Nếu số đó là 56 thì 56-65=loại;65-56=9(loại)

+,Nếu số đó là 92 thì 92-29=63(chọn);29-92=loại

+,Nếu số đó là 38 thì 38-83= loại;83-38=45(loại)

+,Nếu số đó là 47 thì 47-74=loại;74-47=27(loại)

Do đó số phải tìm thỏa mãn đầu bài là 92.

Vậy số phải tìm là 92.

Đọc tiếp...
Trần Viên Như Hôm qua lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

29

Chúc bạn học tốt!

Đọc tiếp...
visyduong 7 giờ trước (14:01)
Báo cáo sai phạm

cân nặng của nửa số dầu là: 72-38=34(kg)

so dau dung trong can co so kg la: 34*2=68(kg)

vay khi can rong thi nang:72-68=4(kg)

đáp số :4kg

Đọc tiếp...
Online Vietnamese Hôm qua lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

Nửa số dầu đó nặng số kg là:72-38=34(kg)

Số dầu khi đựng đầy trong can nặng:34.2=68(kg)

Vậy khi can không đựng dầu sẽ nặng:72-68=4(kg)

                                                       Đáp số:4 kg

Đọc tiếp...
đinh hà phương Hôm qua lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

nửa số dầu: 38+38=76

thùng rỗng nặng 76-72=4

Đs 4 kg

Đọc tiếp...
Lâm Thùy Ngân Hôm qua lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

co tong so sach 5a va 5b QG dc sau khi 5a quyen gop them la :356+ 54= 410 ( quyen)

mat khac, khi do lop 5a gop dc nhieu hon lop 5b la 24 quyen( sau khi 5a gop them)

=> lop 5a gop dc : ( 410 + 24) : 2= 217 ( quyen)

    ......5b..............: 410 - 217= 193 ( quyen )

vay.............

Đọc tiếp...
BÌNH HÒA QUANG Hôm qua lúc 20:39
Báo cáo sai phạm

Số sách của 2 lớp sau khi lớp 5A góp thêm 54 quyển là :

    356 + 54 = 410 ( quyển )

Lớp 5A góp số quyển sách là :

  ( 410 + 24 ) : 2 = 217 ( quyển )

Lớp 5B góp số quyển sách là :

 410 - 217 = 193 ( quyển )

      Đ/s : Lớp 5A : 217 quyển

              Lớp 5B : 193 quyển

Đọc tiếp...
ANGEL Hôm qua lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

bn chỉ cần làm theo dạng toán tổng hiệu:

số lớn=(tổng+hiệu):2

số bé=(tổng-hiệu):2

sau đó tìm các cặp số thỏa mãn điều kiện của đề bài

Đọc tiếp...
Thiênn Dii Hôm qua lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

35 thùng bánh chứa số bánh là;

100x35=3500(cái bánh)

15 thùng bánh chứa số bánh là:

100x15=1500(cái bánh)

Cửa hàng còn lại số bánh là:

3500-1500=2000(cái bánh)

Đ/S: 2000 cái bánh

đúng thì k hộ aukkey

chúc bn học tốt

#Dii

Đọc tiếp...
Mikasa Ackerman Hôm qua lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

 35 thùng bánh có số chiếc bánh là

      35x100 =3500 (chiếc)

15 thùng bánh có số bánh là

      15x100=1500 (chiếc)

       còn lại số bánh là

     3500-1500 = 2000 (chiếc)

đáp số 2000 chiếc bánh

Đọc tiếp...
BÌNH HÒA QUANG Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Của hàng còn lại số thùng bánh là :

          35 - 15 = 20 ( thùng )

Cửa hàng còn lại số chiếc bánh là :

          100 x 20 = 2000 ( chiếc bánh )

                  Đ/s: 2000 chiếc bánh

Đọc tiếp...
hai dragneel Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

jusr5i8s

Đọc tiếp...
nguyenminhhieu Hôm qua lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Cái hình vẽ đâu hả bạn?

Đọc tiếp...
Lê thị minh ngọc Hôm qua lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ ở bên dưới:


Read more: https://sachbaitap.com/cau-1-2-3-4-trang-65-vo-bai-tap-sbt-toan-lop-4-tap-1-c89a13873.html#ixzz5XD60yyLG

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Vũ Hôm qua lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là :

45x3=135

Số thứ hai là :

12x3=36

Số thứ nhất là:

135-12-36=87

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

Tổng của 3 số là : 45 . 3 = 135

Số thứ hai là : 12 . 3 = 36

Số thứ nhất là : 135 - ( 12 + 36 ) = 87

Đọc tiếp...
Nguyễn Mạnh Hùng Hôm qua lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

3192

10099

6870

4414

Đọc tiếp...
Nguyễn Lâm Sơn Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

1256+1936=3192

54645-44546=10099

458*15=6870

13242/3=4414

Đọc tiếp...
nguyễn quốc khánh Hôm qua lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

1256+1936=3192

54645-44546=10099

458*15=6870

13242/3=4414

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

0, 3km = 300m

Nửa chu vi thửa ruộng : 300 : 2 = 150

Gấp đôi = Gấp 2 lần

=> Chiều rộng = 1/2 chiều dài

Tổng số phần bằng nhau : 1 + 2 = 3 phần

Chiều dài thửa ruộng : 150 : 3 . 2 = 100m

Chiều rộng thửa ruộng : 150 - 100 = 50m

a) Diện tích thửa ruộng : 100 . 50 = 5000m2 = 0, 5ha

b) 1/2dam2 = 50m2

Số thóc thu hoạch được là : 5000 : 50 . 30 = 3000kg

Đ/s: ...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 19:42
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là : 99 . 2 = 198

Số lớn nhất có 1 chữ số là 9

Số là tích của 12 và 9 là : 12 . 9 = 108

=> Số còn lại là : 198 - 108 = 90

Đọc tiếp...
Lưu Thanh Vy Hôm qua lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

Tổng của 2 số đó là : 99 . 2 = 198

Số lớn nhất có 1 chữ số là 9

Số là tích của 12 và 9 là : 12 . 9 = 108

=> Số còn lại là : 198 - 108 = 90

TICK mik nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Công Tỉnh (Box Tiếng Anh) CTV Hôm qua lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

mỗi ô tô chở được số ki - lô gam gạo là:

60x50=3000(kg)

đội xe đó dó chở được bao nhiêu ki - lô gam gạo là:

3000x7=21000(kg)

Đôi 21000 kg=21 tấn

Đáp số...

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Như Hiếu Hôm qua lúc 19:21
Báo cáo sai phạm

Số bao gạo 7 ô tô đó chở là:

7 nhân 60= 420 (bao)

Số ki-lô-gam trong 420 bao gạo đựng được là:

420 nhân 50= 21 000 (kg)

Đổi 21 000kg=21 tấn

ĐS:21 tấn

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV Hôm qua lúc 18:57
Báo cáo sai phạm

7 ô tô đó chở được : 60 . 7 = 420 bao

420 bao đó nặng : 420 . 50 = 21 000kg

21 000kg = 21 tấn

Đ/s: 21 tấn gạo

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: