Giúp tôi giải toán và làm văn


Xyz 34 phút trước
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là ab

Theo bài ra ta có : ab + ba = 77

=> 10 x a + b + 10 x b + a = 77

=> 11 x a + 11 x b = 77

=> 11 x (a + b) = 77

=> a + b = 7

Vì ab là số tự nhiên => a ;b là số tự nhiên với a;b khác 0 

Khi đó ta có : 7 = 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 4 + 3 = 5 + 2 = 6 + 1

=> Các số ab thỏa mãn là : 16 ; 34 ; 52 ; 61 ; 25 ; 43

Đọc tiếp...
Trần Quốc Lợi 2 giờ trước (22:13)
Báo cáo sai phạm

Gọi số chẵn đó là ab
b∈{0,2,4,6,8}
=>8a+5b=ab
=>8a+5b=10a+b
=>2a=4b
=>a=2b
Thử từng TH của b thấy
b=0,6,8 không tm
b=2=>a=4=> số cần tìm là 42
b=4=>a=8=> số cần tìm là 84

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 12 giờ trước (12:10)
Báo cáo sai phạm

Ta có: \(2009:152=12\)( dư 33 )

Ta lại có: \(152\times2=304\)

Do đó khi ta thêm 2 chữ số vào bên phải số 2009 thì sau khi hạ chữ số hàng chục của số mới ta được 1.

Số lớn hơn 304 hơn 30.

Vậy chữ số hàng đơn vị phải bằng 4.

Vậy số cần tìm là: 44

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Cao Yên Nhi 12 giờ trước (12:14)
Báo cáo sai phạm

gọi số 

Đọc tiếp...
Dương Ánh Nguyệt 12 giờ trước (12:14)
Báo cáo sai phạm

Ta có : \(\overline{abab}+\overline{ab}=2550\)

\(\Rightarrow\overline{ab00}+\overline{ab}+\overline{ab}=2550\)

\(\Rightarrow\overline{ab}\times101+\overline{ab}=2550\)

\(\Rightarrow\overline{ab}\times\left(101+1\right)=2550\)

\(\Rightarrow\overline{ab}\times102=2550\)

\(\overline{ab}=2550:102\)

\(\overline{ab}=25\)

Vậy \(\overline{ab}\)=25.

Đọc tiếp...
• Jie • 12 giờ trước (11:43)
Báo cáo sai phạm

Ta có :

abab + ab = 2550

ab x 101 + ab x 1 = 2550

ab x ( 101 + 1 ) = 2550

ab x 102 = 2550

         ab = 2550 : 102

=>     ab = 25

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) 12 giờ trước (11:39)
Báo cáo sai phạm

\(abab+ab=2550\)

\(\Rightarrow ab\times101+ab\times1=2550\)

\(\Rightarrow ab\times\left(101+1\right)=2550\)

\(\Rightarrow ab\times102=2550\)

\(\Rightarrow ab=2550:102\)

\(\Rightarrow ab=25\)

Vậy \(ab=25\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Longhunter gaming 15 giờ trước (8:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{528}{m-5}+18\)

\(\frac{533-5}{m-5}+18\)

\(Để\frac{528}{m-5}+18\)\(Lớn\)\(nhất\)\(\Rightarrow\)\(\frac{533-5}{m-5}\)\(Lớn\)\(nhất\)\(\Rightarrow\)\(m-5\)\(nhỏ\)\(nhất\)\(\left(dương\right)\)

​​\(\Rightarrow\)m-5=1\(\Rightarrow\)m=6

tự kết luận

Đọc tiếp...
゚°☆Žυƙα☆° ゚ Hôm qua lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Gọi số cần tìm là \(\overline{abc}\)(điều kiện..);

 Ta có: \(\overline{2abc}=5x\overline{abc}\)

            \(\Rightarrow2000+\overline{abc}=5x\overline{abc}\)

             \(\Leftrightarrow2000=4x\overline{abc}\)

              \(\Rightarrow\overline{abc}=500\)

Vậy số cần tìm là 500

Đọc tiếp...
Quân super star Hôm qua lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

187 nha bn

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Hà Hôm qua lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

Gọi số hs là a (hs); số vở là b (q)

TĐB ta có: b : a = 3 dư 6            -> b = 3xa + 6

                 (b + 24) : a = 5 dư 0  -> b = 5xa 

-> 3xa + 6 = 5xa

-> 6 = 2xa

-> a = 3

mà b = 5xa

=> b = 5 x 3 = 15

Vậy lúc đầu có 15 quyển vở

Đọc tiếp...
Mr.Tết⁀ᶜᵘᵗᵉ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ ) Hôm qua lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

Chiều dài của một hình chữ nhật đó là: 

\(100:5=20\left(cm\right)\)

Chiều rộng của một hình chữ nhật đó là: 

\(360:20=18\left(cm\right)\)

Đáp số: chiều dài: \(20cm\), chiều rộng: \(18cm\)

Chúc bạn học tốt !!!

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Hà Hôm qua lúc 21:11
Báo cáo sai phạm

Sorry thiếu đơn vị m nha!!!

Đọc tiếp...
Hoàng Khánh Hà Hôm qua lúc 21:10
Báo cáo sai phạm

Gọi CD, CR ban đầu lần lượt là a, b (m)

-> S = axb

TĐB ta có: a = 2b

                  a + 3 -> (a + 3)xb = S + 60

-> axb + 3xb = S + 60

-> S + 3xb = S + 60

-> 3xb = 60 

-> b = 20

mà a = 2xb

=> a = 2 x 20 = 40

Vậy CD, CR ban đầu lần lượt là 40, 20

Đọc tiếp...
•Ňøbĭէα Ƙυη• ( Cool Team ) Hôm qua lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

Hc tốt

Đọc tiếp...
ღᏠᎮღ🅼🅸🅽🅷ঔ🅽🅶ụ🆈ঌ__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ Hôm qua lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

= (10-9) + (8-7) + (6-5) + (4-3) + (2-1)

= 1 + 1 + 1 + 1 +1

= 5

_Minh ngụy_

Đọc tiếp...
Vương Tuệ Tuệ Hôm qua lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

10-9+8-7+6-5+4-3+2-1

=(10-9)+(8-7)+(6-5)+(4-3)+(2-1)

=1+1+1+1+1

=5

Đọc tiếp...
刘梦 Hôm qua lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

4752 : ( x - 28 ) = 48 

( x - 28 ) = 99 

x = 99 + 28 

x = 127

Vậy x = 127 thì P = 48 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao Hôm qua lúc 17:38
Báo cáo sai phạm

Ta thay vào:4752:(x-28)=48

                          x-28 =4752:48

                          x-28  =99

                           x      =99+28

                            x      =127

Đọc tiếp...
Dương Ánh Nguyệt Hôm qua lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

Thay P=48, ta có :

4752:(x-28)=48

x-28=4752:48

x-28=99

x=99+28

x=127

Vậy x=127.

Đọc tiếp...
Crazy :> Hôm qua lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

\(A=\frac{3x7x8}{7x8x9}\)

\(=\frac{3}{9}\) 

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao Hôm qua lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

3x7x8/7x8x9

=21x8/7x72

=24x72

=1728

Đọc tiếp...
Murad đồ thần đao Hôm qua lúc 14:20
Báo cáo sai phạm

Bài này ko rõ

TH2 :3x7x8/7x8x9=3/9=1/3

Đọc tiếp...
vu duc minh Hôm kia lúc 10:23
Báo cáo sai phạm

a ,            =(4/5+1/5)-(2/3+1/3)=1-1=0

  b   ,            =2/5 x (7/4-3/7) =2/5 x 37/28 =74/140=37/70

c,             =13/4 x 2/3 x 13/4  x 2/3=26/12 x 26/12= 13/6 x 13/6 =13 x 13/6 x 6(gạch 13 trên tử thì tử còn 1 x 13,mẫu hết.) =1 x 13/1=13

d,               =3/4+6/7+19/32 +1/4+1/7 +13/32=(3/4+1/4 )+(6/7+1/7)+(19/32+13/32)=1+1+1=3

e,            =(2/5+3/5)+(2/3+1/3)+(3/4+1/4) [6/9 rút gọn thành 2/3] =1+1+1=3

Đọc tiếp...
Me Hôm kia lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

a, \(\frac{4}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\)

\(=\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)=1-1=0\)

b, \(\frac{2}{5}\text{ x }\frac{7}{4}-\frac{2}{5}\text{ x }\frac{3}{7}\)

\(=\frac{2}{5}\text{ x }\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{7}\right)=\frac{2}{5}\text{ x }\frac{37}{28}=\frac{37}{70}\)

c, \(\frac{13}{4}\text{ x }\frac{2}{3}\text{ x }\frac{4}{13}\text{ x }\frac{3}{12}=\frac{13\text{ x }2\text{ x }4\text{ x }3}{4\text{ x }3\text{ x }13\text{ x }12}=\frac{1}{6}\)

d,  \(\frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\frac{3}{4}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{18}{21}+\frac{3}{21}\right)+\left(\frac{19}{32}+\frac{13}{32}\right)\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

e, \(\frac{2}{5}+\frac{6}{9}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{1}{5}\left(2+3\right)+\frac{1}{3}\left(2+1\right)+\frac{1}{4}\left(3+1\right)\)

\(=\frac{1}{5}\cdot5+\frac{1}{3}\cdot3+\frac{1}{4}\cdot4\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

Đọc tiếp...
Fudo CTV Hôm kia lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

                                                                Bài giải

a, \(\frac{4}{5}-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{3}\)

\(=\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)-\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\right)=1-1=0\)

b, \(\frac{2}{5}\text{ x }\frac{7}{4}-\frac{2}{5}\text{ x }\frac{3}{7}\)

\(=\frac{2}{5}\text{ x }\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{7}\right)=\frac{2}{5}\text{ x }\frac{37}{28}=\frac{37}{70}\)

c, \(\frac{13}{4}\text{ x }\frac{2}{3}\text{ x }\frac{4}{13}\text{ x }\frac{3}{12}=\frac{13\text{ x }2\text{ x }4\text{ x }3}{4\text{ x }3\text{ x }13\text{ x }12}=\frac{1}{6}\)

d,  \(\frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\frac{3}{4}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1}{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}\)

\(=\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{18}{21}+\frac{3}{21}\right)+\left(\frac{19}{32}+\frac{13}{32}\right)\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

e, \(\frac{2}{5}+\frac{6}{9}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{2}{5}+\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+\frac{3}{5}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\)

\(=\frac{1}{5}\left(2+3\right)+\frac{1}{3}\left(2+1\right)+\frac{1}{4}\left(3+1\right)\)

\(=\frac{1}{5}\cdot5+\frac{1}{3}\cdot3+\frac{1}{4}\cdot4\)

\(=1+1+1\)

\(=3\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: