Giúp tôi giải toán và làm văn


Trắng_CV 2 giờ trước (16:25)
Báo cáo sai phạm

Conan : Bác giải giúp cháu bài toán trên với

Mori : super easy : 

Sau 1 phút suy nghĩ , Mori đã đưa ra kết quả :

a ) NX  : 5 = 5 x 1

10 = 5 x 2

15 = 5 x 3

20 = 5 x 4 

..

=> Số  hạng thứ 100 là : 5 x 100 = 500

Đọc tiếp...
Nguyễn Thu Trang 2 giờ trước (16:25)
Báo cáo sai phạm

a ) 500

b )200

Đọc tiếp...
Pain Thiên Đạo 2 giờ trước (16:37)
Báo cáo sai phạm

Trắng _CT đừng có bắt chước t 

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 4 giờ trước (14:08)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{35}{45}+\frac{2}{9}\)                                     \(\frac{15}{35}-\frac{1}{7}\)

\(=\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\)                               \(=\frac{3}{7}-\frac{1}{7}\)

\(=1\)                                            \(=\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
nguyen thu phuong 5 giờ trước (13:16)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{35}{45}+\frac{2}{9}\)

\(=\frac{7}{9}+\frac{2}{9}\)

\(=\frac{9}{9}=1\)

\(\frac{15}{35}-\frac{1}{7}\)

\(=\frac{3}{7}-\frac{1}{7}\)

\(=\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
phạm đức lâm 3 giờ trước (15:09)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{35}{45}\) \(\frac{2}{9}\)

\(\frac{7}{9}\) \(\frac{2}{9}\)

\(\frac{9}{9}\) = 1         

\(\frac{15}{35}\)\(\frac{1}{7}\)

\(\frac{3}{7}\) \(\frac{1}{7}\)

\(\frac{2}{7}\)

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy 4 giờ trước (14:00)
Báo cáo sai phạm

câu 1 : B

câu 2 : cạnh hình vuông là : 8 cm

             chu vi hình vuông là : 32 cm

Đọc tiếp...
Haibara Ai 5 giờ trước (13:10)
Báo cáo sai phạm

Câu 1 : 

5/8 của 40 là : 40 x 5/8 = 25

khoanh vô b.25

Đọc tiếp...
Haibara Ai 5 giờ trước (13:10)
Báo cáo sai phạm

Câu 2 :

Cạnh hình vuông đó là 8 vì 8 x 8 = 64.

Chu vi hình vuông đó là : 8 x 4 = 32 ( cm )

         Đ/s:...

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 9 giờ trước (09:30)
Báo cáo sai phạm

b) Lượng nước còn lại là :

                           \(\frac{4}{5}\)\(\frac{4}{5}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{2}{5}\)( bể )

Đọc tiếp...
Trần Nhật Dương 9 giờ trước (09:28)
Báo cáo sai phạm

Sau 2 giờ vòi nước chảy được :

                \(\frac{2}{5}\)\(\frac{2}{5}\)\(\frac{4}{5}\)( bể )

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 9 giờ trước (09:24)
Báo cáo sai phạm

Sau khi cho nhau mỗi bạn có:

108:3=36(con tem)

Lúc đầu An có:

36+10-6=40(con tem)

Đáp số:40 con tem

Đọc tiếp...
Diêm Công Lĩnh 11 giờ trước (07:08)
Báo cáo sai phạm

Sau khi cho nhau,mỗi bạn có:

108:3=36(con tem)

Lúc đầu An có:

36+10-6=40(con tem)

Đáp số:40con tem

Đọc tiếp...
Hacker Mũ Trắng 9 giờ trước (09:24)
Báo cáo sai phạm

Sau khi cho nhau mỗi bạn có:

108:3=36(con tem)

Lúc đầu An có:

36+10-6=40(con tem)

Đáp số:40 con tem

Đọc tiếp...
Cao Trí Nhật 22 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

đề sai r!

21 x 22 x 23 x 24 = 255024

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 22 giờ trước (20:11)
Báo cáo sai phạm

STN lớn nhất là : 254 160 : 4 = 63540

Vậy 4 số tự nhiên là : 63537 ; 63538 ; 63539 ; 63540

Đọc tiếp...
Lương Gia Phúc 22 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}\cdot\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{10}{9}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{40}{81}\)

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ >.<

Đọc tiếp...
Namikaze Minato 22 giờ trước (19:59)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}.\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(=\frac{5}{6}.\frac{8}{6}.\frac{4}{9}\)

\(=\frac{5.8.4}{6.6.9}\)

\(=\frac{5.2.2.2.2.2}{2.3.2.3.3.3}\)

\(=\frac{5.2.2.2}{3.3.3.3}\)

\(=\frac{40}{81}\)

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 22 giờ trước (19:47)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{5}{6}.\frac{8}{6}:\frac{9}{4}\)

\(\frac{10}{9}:\frac{9}{4}\)

\(\frac{40}{81}\)

Tk mk nha!

~HỌC TỐT~

Đọc tiếp...
Haibara Ai 23 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)

\(\frac{69}{12}+\frac{64}{12}\)

\(\frac{133}{12}\)

Đọc tiếp...
lương khánh linh 23 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)\(=\frac{69+64}{12}\)\(=\frac{133}{12}\)

Hc tốt #

Đọc tiếp...
KiKyo 23 giờ trước (18:44)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{23}{4}+\frac{16}{3}\)

\(=\frac{23}{4}+\frac{8}{1}\)

\(=\frac{23}{4}+\frac{32}{4}\)

\(=\frac{55}{4}\)

Học tốt

Đọc tiếp...
lương khánh linh Hôm qua lúc 17:07
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Dấu hiệu chia hết cho 9 là: Tổng các chữ số đều chia hết cho 9

Hc tốt #

~~~~~~

Đọc tiếp...
Miku Hôm qua lúc 16:52
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu \(⋮9\)là:

Những số có tổng các chữ số của nó \(⋮9\)thì số đó \(⋮9\)

P/S tham khảo  :)

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa Hôm qua lúc 16:38
Báo cáo sai phạm

trả lời :

Dấu hiệu chia hết cho 9: Tổng các chữ số chia hết cho 9.

~~hok tốt ~~

Đọc tiếp...
CÔNG CHÚA ÔRI Hôm qua lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

50 + 999 + 50 +1

= ( 50+50) + ( 999+1)

= 100 + 1000

= 1100

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Hôm qua lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

50 + 999 + 50 + 1 

= ( 50 + 50 ) + ( 999 + 1)

= 100 + 1000

= 1100

Chúc bạn học tốt !

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh Hôm qua lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

50 + 999 + 1 + 50

= ( 50 + 50 ) + ( 1 + 999 )

= 100 + 1000

= 1100

Đọc tiếp...
Nanami Lucia Hôm qua lúc 12:19
Báo cáo sai phạm

a, (6/11+5/11)x3/17

c1:=1x3/17

    =3/17

c2:=6/11x3/17+5/11x3/17

    =18/197+15/187

    =33/187

    =3/17

b,3/5x7/9-3/5x2/9

c1:=21/45-6/45

=15/45

=1/3

c2:=3/5x(7/9-2/9)

=3/5x5/9

=1/3

c,( 6/7-4/7):2/5

c1:=2/7:2/5

=2/7x5/2

=5/7

c2,6/7:2/5-4/7:2/5

=6/7x5/2-4/7x5/2

=15/7-10/7

=5/7

d,8/15:2/11+7/15:2/11

c1:=(8/15+7/15):2/11

=1x11/2

=11/2

c2:=8/15x11/2+7/15x11/2

=88/30+77/30

=165/30

=11/2

Đọc tiếp...
phongth04a ha Hôm qua lúc 13:34
Báo cáo sai phạm

a,3/17

b,1/3

c,5/7

d,11/2

chúc bạn hk tốt nhé(nhớ k cho tiu)

Đọc tiếp...
Trần Phạm Ngọc Khuê Hôm qua lúc 12:09
Báo cáo sai phạm

a) (\(\frac{6}{11}\) + \(\frac{5}{11}\)) x \(\frac{3}{17}\)=  \(\frac{11}{11}\) x \(\frac{3}{17}\)= \(1\) x\(\frac{3}{17}\)\(\frac{3}{17}\)

b) \(\frac{3}{5}\)x\(\frac{7}{9}\)\(\frac{3}{5}\)\(\frac{2}{9}\) = \(\frac{3}{5}\)x (\(\frac{7}{9}\)\(\frac{2}{9}\))= \(\frac{3}{5}\) x  \(\frac{5}{9}\)\(\frac{3}{9}\)

c) (\(\frac{6}{7}\)\(\frac{4}{7}\)) : \(\frac{2}{5}\)\(\frac{2}{7}\) x \(\frac{5}{2}\)\(\frac{5}{7}\)

d) \(\frac{8}{15}\) : \(\frac{2}{11}\) + \(\frac{7}{15}\)\(\frac{2}{11}\)=  ( \(\frac{8}{15}\)\(\frac{7}{15}\)) x \(\frac{11}{2}\)= 1 x \(\frac{11}{2}\)\(\frac{11}{2}\)

Chúc học tốt nha!

Đọc tiếp...
Namikaze Minato Hôm qua lúc 10:28
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông là:

18 . 4 = 72 ( m )

diện tích hình vuông là:

18 . 18 = 324 ( m2 )

đáp số: 72 m

324 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình vuông là :

\(18\times4=72\)(m)

Diện tích hình vuông là :

\(18\times18=324\)(m2)

                        Đáp số : Chu vi : 72 m

                                      Diện tích : 324 m2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
kudo shinichi Hôm qua lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

chu vi hình vuông đó là:

18x4=72(m)

diện tích hình vuông đó là:

18x18=324 ( m^2)

Đ/S: 72 m

        324 m^2

chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 10:19
Báo cáo sai phạm

Chu vi hình chữ nhật là : 

\(\left(12+8\right)\times2=40\)(m)

Diện tích hình chữ nhật là :

\(12\times8=96\)(m2)

                                   Đáp số : Chu vi : 40 m

                                                 Diện tích : 96 m2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
nguyễn thị khánh vy Hôm qua lúc 15:28
Báo cáo sai phạm

chu vi: 40 m

diện tích : 96 m2

Đọc tiếp...
Huỳnh Bá Nhật Minh Hôm qua lúc 13:10
Báo cáo sai phạm

Chu vi của hình chữ nhật là :

( 12 + 8 ) x 2 = 40 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là :

12 x 8 = 96 ( m2 )

Đáp số :

Chu vi : 40m

Diện tích : 96cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền Hôm qua lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

+) 1 năm nhuận có 366 ngày

+) 1 năm không nhuận có 365 ngày 

+) 1 tuần có 7 ngày 

+) 1 năm có 12 tháng 

+) Tháng có 31 ngày là tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12

+) Tháng có 30 ngày là tháng 4; 6; 9; 11

+) Tháng có 28, 29 ngày là tháng 2

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Chu Thị Phương Dung Hôm qua lúc 10:04
Báo cáo sai phạm

1 năm nhuận=..366...... ngày

1 năm không nhuận =..365.... ngày

1 tuần =..7.. ngày

1 năm có .12....tháng

tháng có 31 ngày là tháng...1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.......

tháng có 30 ngày là tháng..4, 6, 9, 11..

tháng có 28;29 ngày là tháng.....

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang Hôm qua lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

- 1 năm nhuận có 366 ngày

- 1 năm không nhuận có 365 ngày

- 1 tuần có 7 ngày

- 1 năm có 12 tháng

- Tháng có 31 ngày là tháng : \(3;5;7;8;10\)và \(12\)

- Tháng có 30 ngày là tháng :\(4;6;9\)và \(11\)

- Tháng có 28 hoặc 29 ngày là tháng : \(2\)

Đọc tiếp...
phongth04a ha Hôm qua lúc 09:46
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
nguyen thi bao tien Hôm qua lúc 09:44
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyen_Xuan_Quang 21 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

điều là phải luôn giúp đỡ học bài 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: