Giúp tôi giải toán và làm văn


oOo Hello the world oOo 3 giờ trước (21:36)
Báo cáo sai phạm

Số bị của em hơn: 49 - 27 = 22 ( viên )

Để số bi còn lại của Tèo anh bằng 1/3 số bi của tèo anh là :22 : ( 3 - 1 ) = 11 ( viên )

Phải bớt ở mỗi bạn cùng: 27 - 11 = 16 ( viên )

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 4 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2;5;9 là : 9990

Số bé nhất có 3 chữ số chia hết cho 2;5;9 là : 180

Hiệu đó là : 9990 - 180 = 9810

           Đáp số : 9810

k mk nha ( nếu đúng )

Đọc tiếp...
Haibara Ai 4 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

12 toa tàu như thế có số hành khách là :

          48 x 12 = 576 ( hành khách )

               Đáp số : 576 hành khách .

ủng hộ nha everyone!

Đọc tiếp...
Online Math 4 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

12 toa tàu có số hành khách là

     48 x 12 = 576 khách

          đáp số 576 khách

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 4 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

12 toa tàu có số hành khách là :

 48 x 12 = 576 (hành khách)

Đáp số : 576 hành khách

Đọc tiếp...
nhok bướng bỉnh 4 giờ trước (20:22)
Báo cáo sai phạm

Quãng  đường ô tô thứ nhất chạy đc  là :

700 * 82 = 57 400 ( m )

Quãng  đường  ô tô thứ hai chạy đc là :

800 * 82 =65 600 ( m )

Quãng đường đó dài là :

57 400 + 65 600 = 123 000 ( m )

Đổi : 123 000 m = 123 km

Đáp  số  : 123km

Tích  mik nha! 

Đọc tiếp...
Wrecking Ball 4 giờ trước (20:09)
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt:

Sau 1 giờ 22 phút.

1 phút: 700m

1 phút: 800m

Giải:

Quãng đường ô tô thứ nhất chạy được :
           700 x 82 = 57400 ( m )
Quãng đường ô tô thứ hai chạy được :
          800 x 82 = 65600 ( m )
Quãng đường đó dài :
          57400 + 65600 = 123000 ( m )
Đổi : 123000 m = 123 km
                          Đáp số : 123 km.

Đọc tiếp...
phan nguyen ngoc anh 4 giờ trước (20:20)
Báo cáo sai phạm

             Đổi : 1 giờ 22 phút = 82 phút

Trong 82 phút, ô tô 1 đi được số ki - lô - mét là :

          700 x 82 = 57 400 ( km )

Trong 82 phút, ô tô 2 đi được số ki - lô - mét là :

          800 x 82 = 65 600 ( km )

Quãng đường đó dài số ki - lô - mét là :

          57 400 + 65 600 = 123 000 ( km )

                      Đáp số : 123 000 ( km )

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Long 4 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

đơn giản

nửa chu vi hcn là 240 :2 =120 (cm)

nửa chu vi hinh vuông là 120-38=82(cm)

chiều rộng của hình chữ nhật là 82:2=41 (cm)

chiều dài là 41+38=79(cm0

diện tích hình chữ nhật là 41x79=3239 (cm vuông)

Nhớ học tập chăm chỉ nhé em

cho anh cái

Đọc tiếp...
Doann Nguyen 4 giờ trước (20:05)
Báo cáo sai phạm

Nửa chu vi hình chữ nhật: 

240:2=120 m

Nếu giảm chiều dài đi 38 m thì mảnh đất trở thành hình vuông.

=> chiều dài hơn chiều rộng là. 38 m

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(120-38):2=41 m

Chiều dài hình chữ nhật là:

(120+38):2=79 m

Diện tích hình chữ nhật là:

41.79=3239 m2

Đ s

Đọc tiếp...
Phạm Tuấn Đạt 4 giờ trước (19:58)
Báo cáo sai phạm

Nếu tăng chiều rộng 8m thì trở thành hình vuông nên chiều dài hơn chiều rộng 8m

Chiều dài mảnh đất là : (60+8) : 2 = 34 (m)

Chiều rộng mảnh đất là : 60 - 34 = 26 (m)

Diện tích mảnh đất là : 34 x 26 = 884 (m2)

                           Đáp số : 884 m2

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 4 giờ trước (20:27)
Báo cáo sai phạm

        2

884 M

CHÚC BẠN HỌC GIỎI 

THANKS

Đọc tiếp...
You are mine 4 giờ trước (20:04)
Báo cáo sai phạm

                                                                 Bài giải

Ta biết khi mảnh đất hình chữ nhật trở thành hình vuông => lúc đó chiều dài và chiều rộng bằng nhau.

Vậy nếu tăng chiều rộng đi 8m mà mảnh đất trở thành hình vuông thì chiều dài hơn chiều rộng 8m.

Áp dụng bài toán tính 2 số khi biết tổng và hiệu, ta có sơ đồ sau :

Chiều dài             !-------------------------------------------!

                                                        (-----8m----------)                 } 60 m

Chiều rộng          !-----------------------!

Chiều rộng khu đất HCN : (60-8 ) : 2= 26 ( m)

Chiều dài khu đất HCN : 26 +8 = 34 ( m)

Diện tích khu đất HCN : 34 x26 = 884 (m2 )

                                                                                          Đáp số :...

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Lợi 5 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

S 1 viên gạch để lát nền là : 5 . 5 = 25 ( dm2)

S phòng học đó rộng số mét vuông là :

                           25 . 400 = 10000 ( dm2)

                                         =  100 m2.

Vậy diện tích phòng học đó là 100 m 2.

Đọc tiếp...
Trần Thị Hoài An 4 giờ trước (20:01)
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Hồng Hà My 5 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

100 m đó bạn chúc bạn học giỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Văn Quyến 5 giờ trước (19:41)
Báo cáo sai phạm

nửa chu vi thửa ruộng là:

         48 / 2 = 24 ( m )

chiều dài thửa ruộng là:

         ( 24 + 12 ) / 2 = 18 ( m )

chiều rộng thửa ruộng là:

         24 - 18 = 6 ( m )

a. diện tích thửa ruộng là:

        18 * 6 = 108 ( m2 )

cạnh của thửa đất hình vuông là:

        48 / 4 = 12 ( m )

b. diện tích thửa ruộng hình vuông là:

        12 * 12 = 144 ( m2 )

                    đáp số: a. 108 m2

                                 b. 144 m2.

Đọc tiếp...
kacura 5 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

dòng số 23 từ trên xuống

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 5 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

Tích của 2 số đó là: 

1215+945=2160

Đáp số:......................

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
kacura 4 giờ trước (20:10)
Báo cáo sai phạm
sory,mình trả lời nhầm
Đọc tiếp...
Văn Dũng Nguyễn 5 giờ trước (19:32)
Báo cáo sai phạm

1 giờ con mèo leo đc là : 

2 -1=1(m)

Nó leo lên hết cây cau hết số giờ là : 

10x1=10 ( giờ ) 

         ĐS 

Tui chưa bao h thấy con mèo nào leo chậm như vậy đó 

Đọc tiếp...
Trần Thị Minh Hồng 5 giờ trước (19:42)
Báo cáo sai phạm

10  giờ

đơn giản nha

Đọc tiếp...
Nguyễn thảo nguyên 5 giờ trước (19:35)
Báo cáo sai phạm

vì con mèo trong 1 giờ leo lên 2 m nhưng lại tụt xuống 1 m nên ta có thể nói trong một giờ nó leo được: 2-1=1 m

vì vậy con mèo muốn leo lên cây cau đó phải mất : 10:1=10 (giờ)

( lưu ý là nó phải leo liên tục)

Đọc tiếp...
Oops Killer 5 giờ trước (19:43)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + X x 6 = 1900

X x ( 4 + 6 ) = 1900

X x 10 = 1900

X = 1900 : 10 

\(\Rightarrow\)X = 190 

Vậy X = 190

Đọc tiếp...
Cô nàng Thiên Yết 4 giờ trước (20:48)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + X x 6 = 1900

X x ( 4 + 6 ) = 1900

X x 10 = 1900

X = 1900 : 10

X = 190

Đọc tiếp...
Online Math 5 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

X x 4 + X x 6 = 1900

X x 10            = 1900

X                    = 1900 : 10

X                    = 190

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 5 giờ trước (19:27)
Báo cáo sai phạm

Bài giải

đổi : 300 dm =30 m 

30 dm=3 m

Nủa chu vi của mảnh đất là:

30:2=15 ( m )

Chiều rộng của mảnh đất là:

(15-3):2=6 (m)

Chiều dài của mảnh đất là:

6+3=9 ( m)

Diện tích của mảnh đất là:

6x9=54 ( m2 )

Đáp số:........................

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Vũ Mạnh Hùng 5 giờ trước (19:34)
Báo cáo sai phạm

54 MÉT BẠN NHÉ

Đọc tiếp...
băng giá 5 giờ trước (19:29)
Báo cáo sai phạm

                      nửa chu vi là 300:2 =150dm

                chiều rộng là : (150-30):2=60dm

                    chiều dài là:150-60=90dm

                 diện tích mảnh đất là:60*90=5400dm2

Đọc tiếp...
Nguyễn thảo nguyên 6 giờ trước (18:48)
Báo cáo sai phạm

3072-x:3= 1564

        x:3= 3072-1564

        x:3= 1508

       x    = 1508 x 3

      x     = 4524

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 6 giờ trước (18:42)
Báo cáo sai phạm

3072-x:3=1564

x:3=3072-1564

x:3=1508

x=1508x3

x=4524

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 6 giờ trước (18:45)
Báo cáo sai phạm

3072 - x : 3 = 1564

            x : 3 = 3072 - 1564

            x : 3 = 1508

            x = 1508 x 3

             x = 4524 

Đọc tiếp...
Mai Thanh Xuân CTV 6 giờ trước (18:27)
Báo cáo sai phạm

6346-654+3654-2346

=(6346-2346)+(3654-654)

=4000+3000

=7000

P/s tham khảo nha

Đọc tiếp...
Bùi Tiến Vỹ 6 giờ trước (18:32)
Báo cáo sai phạm

6346-654+3654-2346

=(4326-2346)+(3654-654)

=4000+3000

=7000

Đọc tiếp...
Ngọc Ánh Ngyễn 5 giờ trước (19:22)
Báo cáo sai phạm

con chó sủa như thế nào

Đọc tiếp...
Black Haze 8 giờ trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

100 chữ số

Đọc tiếp...
Bùi Thái Sang 7 giờ trước (17:41)
Báo cáo sai phạm

từ 1 đến 9 có:1 x 9 = 9 chữ số

từ 10 đến 99 có  tất cả 90 số nên sẽ có :90 x 2 = 180 chữ số

số 100 gồm 3 chữ  số nên từ 1 đến 100 có tất cả :9+180+3=192 chữ số

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Dung 8 giờ trước (16:38)
Báo cáo sai phạm

Có 189 chữ số

Đọc tiếp...
cute phô mai que 9 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

cấy thứ 2 có số quả là:

9+14=23 (quả)

cây thứ 3 có số quả là:

23+13=36 (quả)

cả 3 cấy có số quả là:

9+23+36= 68 (quả)

đ\s...tự ghi

Đọc tiếp...
Emma Granger 9 giờ trước (15:55)
Báo cáo sai phạm

Cây thứ hai có số quả là : 9 + 14 = 23 quả

Cây thứ ba có quả là : 23 + 13 = 36 quả

Cả 3 cây có số quả là: 9+23+36=68 quả

Chúc em học tốt!

Đọc tiếp...
Songoku Sky Fc11 8 giờ trước (15:57)
Báo cáo sai phạm

cây thứ hai có số quả là

9+14=23 quả

cây thứ ba có quả là

23+13=36 quả

cả ba cây có số quả là

9+23+36=68 quả

đáp số...............

Đọc tiếp...
Lê Thu Hiền 9 giờ trước (15:32)
Báo cáo sai phạm

còn 1 bạn

Đọc tiếp...
Bùi Ngọc Giang 9 giờ trước (15:54)
Báo cáo sai phạm

còn 2 bn nếu tính cả bn nghĩ, còn 1 bn nếu ko tính bn nghĩ

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 9 giờ trước (15:38)
Báo cáo sai phạm

2 hả bạn đúng thì tk ko thì thôi nhe 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: