Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 4


Huỳnh Lê Nhật Hàn Huỳnh Lê Nhật Hàn 1 giờ trước (10:31)
Báo cáo sai phạm

bỏ đi bài khó quá

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh 2 giờ trước (9:45)
Báo cáo sai phạm

Cách 1: Bg

Để gặt xong cánh đồng đó trong 1 giờ thì cần số máy làm là:

   2 x 6 = 12 (máy)

Thời gian để 6 máy gặt hết cánh đồng đó là:

   12 : 6 = 2 (giờ)

      Đáp số: 2 giờ

Cách 2: Bg (đây là tỉ lệ nghịch)

Số lần 6 máy hơn 2 máy là:

   6 : 2 = 3 (lần)

Thời gian để 6 máy gặt hết cánh đồng đó là:

   6 : 3 = 2 (giờ)

      Đáp số: 2 giờ

Đọc tiếp...
Duc Anh Duc Anh 2 giờ trước (9:42)
Báo cáo sai phạm

100000000000000000000000000000200000000000000000

Đọc tiếp...
lưu thu hương lưu thu hương 2 giờ trước (9:41)
Báo cáo sai phạm

10000000000000000000002000000000000000

Đọc tiếp...
huynh anh phuong huynh anh phuong 1 giờ trước (10:15)
Báo cáo sai phạm

\(\frac{2224}{6290}=\frac{1112}{3145}\)

Ta có \(\frac{1112}{3145}< \frac{1112+618}{3145+618}=\frac{1730}{3763}< \frac{2223}{3763}\)

Vậy \(\frac{2223}{3763}>\frac{2224}{6290}\)

Đọc tiếp...
Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn 2 giờ trước (9:18)
Báo cáo sai phạm

có bạn nào chơi frre fire k

Đọc tiếp...
DanLee DanLee 2 giờ trước (9:16)
Báo cáo sai phạm

                                                                      Bài giải 

theo bài ra ta có sơ đô 

( chiều rộng 1 phần , chiều dài 6 phần , )

hiệu số phần bằng nhau là : 

6-1=5 ( phần )

Chiều rộng mảnh đất đó là :

100:5x1=20 (m)

Chiều dài mảnh đất đó là :

20x6=120 (m)

Diện tích mảnh đất đó là :

120x20=2400 (m2 )

Số thóc thu được trên mảnh đất đó là :

2400 : 100 x50 = 1200 (kg )

Đáp số : 1200kg

 :)))) 

Đọc tiếp...
Mai Tiến Dũng Mai Tiến Dũng 3 giờ trước (8:53)
Báo cáo sai phạm

12 tấn

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄anime ⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄anime ⁀ᶦᵈᵒᶫ 15 giờ trước (21:04)
Báo cáo sai phạm

600 200 : Sáu trăm nghìn hai trăm 

651 000: Sáu trăm năm muơi mốt nghìn

81 92 :Tám nghìn một trăm chín mươi hai đồng

54 : năm mươi tư

1000:một nghìn

|Hok tốt

43 921:

Đọc tiếp...
Đinh Tiến Hùng Đinh Tiến Hùng 16 giờ trước (19:51)
Báo cáo sai phạm

600200:sáu trăm nghìn hai trăm 

651000:sáu trăm năm mốt nghìn

8192:tám nghìn một trăm chín mươi hai

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 16 giờ trước (19:45)
Báo cáo sai phạm

600 200 : Sáu trăm nghìn hai trăm

651 000 : Sáu trăm năm mươi mốt nghìn

81 92 : Tám nghìn một trăm chín mươi hai

54 : Năm mươi bốn

1000 : Một nghìn

43 921 : Bốn mươi ba nghìn chín trăm hai mươi mốt

Đọc tiếp...
Ngoc Han ♪ Ngoc Han ♪ CTV 15 giờ trước (20:33)
Báo cáo sai phạm

Gọi a là số bị trừ , b là số trừ , c là hiệu .

a  -  b  =  c  hay  a  =  b  +  c 

Trong phép trừ ta có :

a  +  b  +  c  =  7652

Hay :

a  +  a  =  7652

Do đó : Số bị trừ là :

      7652  :  2  =  3826

Tổng của số trừ và hiệu là :

     7652  -  3826  =  3826

Hiệu của 2 số là :

     ( 3826 + 789 ) : 2  = 2312

Số trừ là :

     2312  -  789  =  1514

       Đáp số : SBT : 3826

                      ST : 1514

                      H : 2312

Đọc tiếp...
CTV CTV Hôm kia lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

      Giải

Ban đầu thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất số dầu là :

     12 - 7 = 5 ( l )

Thùng thứ nhất chứa số dầu là :

    ( 72 - 5 ) ÷ 2 = 33,5 ( l )

Thừng thứ hai chứa số dầu là :

     72 - 33,5 = 38,5 ( l )

           Đáp số : thùng thứ nhất : 33,5 l dầu

                          :Thùng thứ hai : 38,5 l dầu

TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ THẾ NÀY RÙI THÌ CÁC BẠN CÒN TIẾC J 1 K CHO MK NỮA NHỈ?

Đọc tiếp...
Doãn Thanh Phương Doãn Thanh Phương Hôm kia lúc 19:15
Báo cáo sai phạm

Nếu Tí cho Sửu 18 viên bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau nên ban đầu Tí hơn Sửu 36 viên bi

Số bi của Tí ban đầu là :

     36 : ( 7 - 4 ) x 7 = 84 ( viên )

Số bi của Sửu ban đầu là :

     84 - 36 = 48 ( viên )

:))

Đọc tiếp...
dương huyền trang dương huyền trang Hôm kia lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

THANKS NHA

Đọc tiếp...
Blackpink Blackpink Hôm kia lúc 17:33
Báo cáo sai phạm

Gia đình Thomas có tất cả ít nhất 5 đứa trẻ.

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz Hôm kia lúc 17:23
Báo cáo sai phạm

? đề kiểu j thế bn 

Đọc tiếp...
Lê Thị Ánh Dương Lê Thị Ánh Dương Hôm kia lúc 17:21
Báo cáo sai phạm

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, Tiếng Việt và Ngữ Văn hoặc Tiếng Anh, và KHÔNG ĐƯA các câu hỏi linh tinh gây nhiễu diễn đàn.

bn ơi chú ý

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ ⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ ⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm kia lúc 16:25
Báo cáo sai phạm

Giải

Số liền trước số nhỏ nhất có 5 chữ số là : 9999

Số bé là :

9999 : ( 5 + 4 ) x 4 = 4444 

Đáp số : 4444 

Hok tốt

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm kia lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Ta có : Số liền trước số nhỏ nhất có 5 chữ số là 9999

Tổng số phần bằng nhau là : 5 + 4 = 9 phần

=> Số bé là 9999 : 9 x 4 = 4444

Đọc tiếp...
Trần Công Mạnh Trần Công Mạnh Hôm kia lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

Ta có sơ đồ:

Gạo nếp: |--|--|--|

Gạo tẻ:    |--|--|   Tổng: 1200 kg gạo

Bg

Tổng số phần bằng nhau là:

   3 + 2 = 5 (phần)

Số ki-lô-gam gạo nếp cửa hàng có là:

   1200 ÷ 5 × 3 = 720 (kg)

Số ki-lô-gam gạo tẻ cửa hàng có là:

   1200 - 720 = 480 (kg)

      Đáp số:...

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Hôm kia lúc 16:05
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Một của hàng có 1200kg gạo, trong đó có số gạo nếp bằng 3/2 số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kilôgam gạo nếp, bao nhiêu kilôgam gạo tẻ ?

  - Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 2 = 5 ( phần )

  - Cửa hàng đó có số kilôgam gạo nếp là : ( 1200 : 5 ) nhân 3 = 720 ( kilôgam )

  - Cửa hàng đó có số kilôgam gạo tẻ là : 1200 - 720 = 480 ( kilôgam )

                                                                       Đ/s : gạo nếp : 720 kilôgam

                                                                               gạo tẻ : 480 kilôgam  

Đọc tiếp...
Lê Thanh Ngọc Trúc Lê Thanh Ngọc Trúc Hôm kia lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:

        3+2=5 (phần)

Có số kg gạo nếp là:

        (1200:5)x2=480 (kg)

Có số kg gạo tẻ là:

        1200-480=720 (kg)

                Đáp số: gạo tẻ:720 kg

                             gạo nếp:480 kg

Đọc tiếp...
ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ ⁀ᶦᵈᵒᶫ ƒさ→๖☘❄ ɱI⃒¢ɦI⃒ø❖⚡K⃒A⃒Z⃒ʉø ❄ ⁀ᶦᵈᵒᶫ Hôm kia lúc 15:49
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng là :

114 x 50 = 5700 (m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :

5700 : 38 = 150 ( tạ )

Đáp số : 150 tạ 

Hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Hôm kia lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Đề bài : Thửa ruộng trồng lúa hình chữ nhật có kích thước hai cạnh là 114m và 50m, cú 38mthu hoạch đc 1 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch đc bao nhiêu tạ thóc ?

  - Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là : 114 X 50 = 5700 ( m)

  - Thửa ruộng đó thu hoạch đc số tạ thóc là :(5700 : 38 ) X 1 = 150 ( tạ )

                                                             Đ/s : 150 tạ thóc 

Đọc tiếp...
☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ ☂N🄶υɣễռミ★Thịミ★Thยミ★TŔ🅰N͙G̐︵²ᵏ⁷ Hôm kia lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

114 \(\times\)50 = 5700 \(\left(m^2\right)\)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :

5700 : 38 \(\times\)1 = 150 ( tạ thóc )

Đáp số : 150 tạ thóc .

Học tốt

Đọc tiếp...
 ༣☪ Ŧổηɕ  Ŧɦĭêη ℌy ☘ ༂ ༣☪ Ŧổηɕ Ŧɦĭêη ℌy ☘ ༂ Hôm kia lúc 12:29
Báo cáo sai phạm

Xe thứ 3 trở đc số tấn hàng là :

(25+35):2=30( kg ) 

Đ/s :30 kg

Đọc tiếp...
Trương Đăng Nguyên Trương Đăng Nguyên Hôm kia lúc 14:34
Báo cáo sai phạm

Ê ê mày có quà gì cho tui ăn đi rồi em ạ em đang làm việc ở đây không phải đi học về rêu rrao đi học bài em đang ở nhà tao chơi với em là em không có quà gì cho xem cái gì cho tui ăn đi ăn cơm đi em đi chơi vui không có đi chơi ko không biết làm gì vậy em đi chơi vui vẻ hạnh anh đi làm về ghé qua lấy đồ cho xem đi xem có quà gì cho xem đi xem có được đi xem đi học về rồi à đi chơi vui vẻ và hạnh phúc đi học 

Đọc tiếp...
lehoanglan lehoanglan Hôm kia lúc 14:08
Báo cáo sai phạm

xe thứ ba trở số tấn hàng là

(35+25):2=30 (tấn)

Đ/S 30 tấn hàng

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm kia lúc 11:08
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là 6 + 5 = 11 phần

=> Số tiền mẹ mua cá là 88 000 : 11 x 6 = 48000

=> Số tiền mẹ mua thịt là 88000 - 48000 = 40000 đồng

                                                 Đáp số 48000 đồng ; 40 000 đồng

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ Hôm kia lúc 11:13
Báo cáo sai phạm

Tổng số phần bằng nhau là :

6 + 5 = 11 ( phần )

Số tiền mẹ mua cá là :

88000 : 11\(\times\)6 = 48000 ( đồng )

Đáp số : 48000 đồng .

Học tốt

Đọc tiếp...
Đỗ Trí Dũng Đỗ Trí Dũng Hôm kia lúc 15:10
Báo cáo sai phạm

số tiền mẹ mua cá là: 88000:(6+5)x6=48000(đồng)

Đọc tiếp...
ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜŦhị ๖ۣۜŦhu ๖ۣۜHà ★彡 Hôm kia lúc 9:25
Báo cáo sai phạm

                          ♥ Bài giải

               Diện tích của mảnh đất là:                                                                       

                        24 x 15 = 360 ( m2 )

               Diện tích bể nước ứng với phân số là:

                       \(1-\frac{3}{8}-\frac{1}{5}=\frac{17}{40}\)                     

               Diện tích bể nước là:

                      \(360\times\frac{17}{40}=153\left(m^2\right)\)             

                                               Đáp số: 153m2              

                                                                                       

Đọc tiếp...
Xyz Xyz CTV Hôm kia lúc 9:24
Báo cáo sai phạm

Diện tích mảnh đất đó là 24 x 15 = 360 m2

Phân số chỉ số phần diện tích xây bể nước là 1 - 3/8 - 1/5 = 17/40 

=> Diện tích bể nước là : 360 x 17/40 = 153 m2

 Đáp số 153 m2

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: