Giúp tôi giải toán và làm văn


Câu 1: (1 đ)

 

Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

 

A. 14m            

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

 

a) 23  4

b) 207  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 108 : 9

b) 273 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Bài toán: (1,5 điểm)

  Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

 

Bài giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: (1 đ)

 
Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

 

A. 14m            

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

 

a) 23  4

b) 207  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 108 : 9

b) 273 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Bài toán: (1,5 điểm)

  Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

 

Bài giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: (1 đ)

 
Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

 

A. 14m            

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

 

a) 23  4

b) 207  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 108 : 9

b) 273 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Bài toán: (1,5 điểm)

  Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

 

Bài giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: (0,5 đ)

6 x 7 = …..

A. 42

B. 24

C. 36

Câu 2: (0,5 đ)

7 x 9 = …..

A. 36

B. 63

C. 54

Câu 3: (0,5 đ)

42 : 7 = …..

A. 8

B. 7

C. 6

Câu 4: (0,5 đ)

54 : 6 = …..

A. 8

B. 9

C. 7

Câu 5: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? (0,5 điểm)

A. 8 giờ 40 phút

B. 7 giờ 20 phút

C. 7 giờ kém 20 phút

Câu 6: (1 đ)

Một hình vuông có cạnh là 3cm (hình bên). Chu vi hình vuông là:

A. 6cm

B. 9cm

C. 12cm

Câu 7: (1 đ)

5m = ….. cm

A. 500

B. 50

C. 5

Câu 8: (1 đ)

36 : 6 + 13 ….. 20

A. >

B. <

C. =

Câu 9: (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD (hình vẽ bên) là:

A. 14m

B. 12m

C. 7m

Câu 10: Đặt tính rồi tính (1 đ)

a) 23 x 4

b) 207 x 4

  
  
  
  
  

Câu 11: Đặt tính rồi tính. (1 đ)

a) 108 : 9

b) 273 : 8

  
  
  
  
  

Câu 12: Bài toán: (1,5 điểm)

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

............................................................................................................. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 17:05
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98765.

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1024.

Tổng của 2 số đó là:

               98765 + 1024 = 99789

                             Đáp số : 99789

Mình nhầm , sorry nha

Đọc tiếp...
Lê Đặng Quỳnh Như 1 tháng 5 2015 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là : 98765

Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là : 1023

Tổng 2 số đó là :

     98765 + 1023 = 99788 

                          Đáp số : 99788

Đọc tiếp...
Suneochan 1 tháng 5 2015 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

Trương Quang Đạt copy bài của Lê Đặng Quỳnh Như. 

Đọc tiếp...
Şнαdσω ( Cool Team ) 4 tháng 1 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Trl:

9 x 9 + 25 x 9 + 33 x 18

= 9 x 9 + 25 x 9 + 33 x 2 x 9

= 9 x 9 + 25 x 9 + 66 x 9

= 9 x ( 25 + 9 + 66 )

= 9 x 100

= 900

Hc tốt

Đọc tiếp...
蓝湛 4 tháng 1 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

\(9\times9+25\times9+33\times18\)

\(=9\times9+25\times9+33\times2\times9\)

\(=9\times\left(9+25+33\times2\right)\)

\(=9\times\left(9+25+66\right)\)

\(=9\times100\)

\(=900\)

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Tin 5 tháng 1 lúc 9:36
Báo cáo sai phạm

\(9\times9+25\times9+33\times18\)

\(=81+225+33\)

\(=306+33\)

\(=339\)

VẬY GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC \(9\times9+25\times9+33\times\)

Đọc tiếp...
•_Ťɦїêɳ༉➢⁵²⁰ ( Cool Team ) 5 tháng 1 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

Trl

7 x 2 + 28 + 14 x 2 

= 14 + 28 + 28

= 42 + 28 

= 70

_Hc tốt

Đọc tiếp...
Şнαdσω ( Cool Team ) 4 tháng 1 lúc 19:23
Báo cáo sai phạm

Trl:

7 x 2 + 28 + 14 x 2

= 14 + 28 + 28

= 42 + 28

= 70

Hc tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hùng 5 tháng 1 lúc 10:32
Báo cáo sai phạm

7.2+28+14.2

=7.2+2.14+14.2

=2(7+14+14)

=2.35

=70

Đọc tiếp...
Şнαdσω ( Cool Team ) 4 tháng 1 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Trl:

Làm nhầm nha

7 x 2 + 28 + 14 x 2 

= 14 + 28 + 28

= 42 + 28

= 70

Hc tốt

Đọc tiếp...
Nguyen Trong Tin 5 tháng 1 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

7 . 2 + 28 +14 .2

=14 +28 +28

=42 + 28

=70

Đọc tiếp...
*~ Tuyết Băng ~* 4 tháng 1 lúc 19:19
Báo cáo sai phạm

   7 x 2 + 28  + 14 x 2

= 14  +    28 + 14 x 2

=      42        +   ( 14 x 2 )

=     42         +     28

=   70

Đọc tiếp...
Shiro senpai 4 tháng 1 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

đáp án bằng dùng máy tính casio

Đọc tiếp...
lê đức anh 4 tháng 1 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

tk mk nha

kb nữa

Đọc tiếp...
Mai Quang Minh 4 tháng 1 lúc 17:15
Báo cáo sai phạm

2345:2+1-2=1171.5

1234x2-57=2411

nhớ tích đúng và kết bạn với tui nha :))

.

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 4 tháng 1 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn An Khang 10 tháng 1 lúc 6:47
Báo cáo sai phạm

ko đăng lung tung

Đọc tiếp...
Mai Quang Minh 4 tháng 1 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm
Nguyễn An Khang 10 tháng 1 lúc 6:50
Báo cáo sai phạm

1*3=3

học tốt 

nhớ tk cho mình nha

Đọc tiếp...
Cao Mai Hoàng 4 tháng 1 lúc 6:04
Báo cáo sai phạm

Số quả trứng bác Loan mua là:

             1x3=3( quả trứng)

                     Đáp số:3 quả trứng

                   -HỌC TỐT-

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Huyền Trâm 4 tháng 1 lúc 5:57
Báo cáo sai phạm

đổi: một/1

số trứng bác loan bán là

1*3=3(TRỨNG)

Đáp số:3 trứng

Đọc tiếp...
Barcelona 4 tháng 1 lúc 16:03
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời

Đọc tiếp...
Nguyễn An Khang 10 tháng 1 lúc 6:52
Báo cáo sai phạm

=5

ko đăng lung tung

mình ko chơi

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 3 tháng 1 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: