Giúp tôi giải toán và làm văn


Namikaze Minato 22/05 lúc 08:38
Báo cáo sai phạm

theo bài ra hiệu số tuổi bằng nhau là:

40 - 15 = 25 ( tuổi )

tuổi của con khi mẹ 30 tuổi là:

30 - 25 = 5 ( tuổi )

đáp số: 5 tuổi 

Đọc tiếp...
Trần Hương Giang 22/05 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Giải:

Sơ đồ :

Mẹ 40 : con 15

Mẹ 30 : con ?

 Khi mẹ 40 tuổi thì mẹ hơn con số tuổi là :

40 - 15 = 25   ( tuổi )

Khi mẹ 30 tuổi thì ccon được :

30 - 25 = 5 ( tuổi )

Đáp số : Con 5 tuổi

Đọc tiếp...
Võ Thị Khánh Ly 22/05 lúc 11:28
Báo cáo sai phạm

Hiệu số tuổi là :

40 - 15 = 25 tuổi

Tuổi của con khi mẹ 30 tuổi là :

30 - 25 = 5 tuổi

       Đ/s:...........

Đọc tiếp...

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111+22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222+333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333=

 

Đọc tiếp...

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo
Kin_Soái 21/05 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Cho Kin hỏi xíu !! Cái câu này tu 7 kiếp học 7 đời cũng ko ai dạy đâu bạn oiii !! Lên lớp đó mà hỏi cô bạn ,.... bả cx bí luôn cho xem !! Vãi cả ... Thanh niên roảnh đi đăg linh tinh 

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Thắng 22/05 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

bài toán này ở đâu vậy ?

Đọc tiếp...
gaia bảo táp 21/05 lúc 21:18
Báo cáo sai phạm

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333........................................................................

Đọc tiếp...
vo phi hung 21/05 lúc 21:04
Báo cáo sai phạm

__ Vì lấy số đó chia cho 7 thì được thương là 5 và được số dư lớn nhất , nên số dư  là 6 ( vì 6 chính là số dư lớn nhất ) 

Gọi : số đó là a 

ta có công thức :  ( số bị chia - số dư  ) : số chia = thương 

                     <=>  (    a           -   6    )    :  7        =  5 

                suy ra      a           -    6                             =      5 x 7 

          suy ra            a -    6                                    =   35 

       suy ra              a                                             = 35 + 6 

    suy ra               a                                               =  41

 Vay : số đó là  41  

OK CHÚC BẠN HỌC TỐT !!! 

Đọc tiếp...
Ekachido Rika 21/05 lúc 20:53
Báo cáo sai phạm

-Vì số chia là 7 nên số dư lớn nhất sẽ là 6.

-Ta có:

+ Số chia là 7

+ Thương là 5

+ Số dư là 6.'

Số đó là: 7x 5+ 6= 41.

                         ĐS: 41.

*mk nghĩ là kq đúng còn cách làm thì ko biết làm thế có đc ko*

Đọc tiếp...
luu ngocthuan 21/05 lúc 20:52
Báo cáo sai phạm

đó là số 44 phải ko bạn ? 

lấy 5 nhân cho 7 rồi cộng 9 đúng ko ?

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Thắng 22/05 lúc 21:47
Báo cáo sai phạm

cả hai bạn cao số mét là:

1,5 + 2 =3,5 ( m )

Đ/S : 3,5 mét

Đọc tiếp...
Haibara Ai 22/05 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Hai bạn cao là :

  1,5 + 2 = 3,5 (m)

       Đ/S:...

Đọc tiếp...
lương khánh linh 21/05 lúc 20:24
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Hai bn cao số mét là:

\(1,5+2=3,5\)  ( m )

Đ/s: 3,5 mét

Hc tốt #

Đọc tiếp...
akabane karma 21/05 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

diện tích hình chữ nhật đó là

 6 x 6 = 36  ( m2 )

      đáp số : 36 m2

Đọc tiếp...
Haibara Ai 22/05 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật đó là :

  6 x 6 = 36 ( m2 )

      Đ/S:...

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 21/05 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Diện tích hình chữ nhật là:

      6 x 6=36(m2)

Đ/S:36m2

Đọc tiếp...
nguyễn đăng vũ 21/05 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

Cả hai bạn cao là:

 1+1,5=2,5(m)

      Đ/S:2,5m

Đọc tiếp...
NGUYEN LE DUC ANH 21/05 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

cả 2 người cao là 

    1+1,5=2,5 m

     đáp số 2,5 m

Đọc tiếp...
Haibara Ai 22/05 lúc 19:34
Báo cáo sai phạm

Cả 2 bạn cao :

   1 + 1,5 = 2,5 (m)

      Đ/s:....

Đọc tiếp...
chim sẻ ban mai 21/05 lúc 19:22
Báo cáo sai phạm

Bn ơi

hình đâu??????

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Vinh 21/05 lúc 19:48
Báo cáo sai phạm

hình đâu bạn.làm sao làm được nếu không có hình.

bạn nên chú ý trước khi ra câu hỏi.

chúc bạn học tốt.

Đọc tiếp...
Trần Lê Trang 21/05 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Hình đâu bn? Ko có hình thì sao mak lm đc!

Đọc tiếp...
kudo shinichi 21/05 lúc 14:13
Báo cáo sai phạm

 Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 21/05 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
công chúa tài năng 21/05 lúc 14:59
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Never_NNL 21/05 lúc 08:21
Báo cáo sai phạm

Cau 1 :

12m = 120dm

So lan phai cua :

  120 : 8 = 15 ( lan )

Thoi gian de cua :

  15 x 6 = 90 ( phut )

 Thoi gian nghi tay khi cua cay go do la :

  ( 15 - 1 ) . 5 = 70 ( phut )

Tong thoi gian de cua xong cay go :

  90 + 70 = 160 ( phut )

Cau 2 :

  De phep chia het thi phai tru so do ti 41 don vi va thuong ko giam . Muon thuong giam 3 don vi thi phai giam so do di : 153 . 3 = 459 don vi . 

Tong cong phai giam so do di :

  41 + 459 = 500 ( don vi )

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: