Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

3 giờ trước (9:51)

53 nha tick dùm mình với

 

3 giờ trước (9:54)

53 nhé

14 giờ trước (23:17)

Độ mixi

14 giờ trước (23:18)

bạn có xem stream trước mặt toàn gia đình không =))

16 giờ trước (20:50)

cho M

16 giờ trước (20:50)

TK ?

Đây là biểu tượng M trên một vòng tròn màu xanh lam. Thay mặt cho Metro, chúng ta thường thấy biển báo này ở tàu điện ngầm 🚇 , ga tàu điện ngầm 🚉 . Hoặc bạn có thể sử dụng nó khi bạn muốn thể hiện chữ M.

18 giờ trước (18:44)

ố ồ

18 giờ trước (18:40)

mày ba phải vừa thôi.

18 giờ trước (18:41)

oắt :v?

18 giờ trước (18:47)

90000000001000

18 giờ trước (18:56)

`90 000 000 001 000`

18 giờ trước (18:25)

    

 

18 giờ trước (18:55)

9.01e+12