Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 3


1 xe tải chở được số bao đường là 

210:5=42 (bao) 

3xe tải chở được số đường là 

42×3=126(bao) 

Có tất cả số bao đường được chở vào kho là 

210+126=336(bao) 

Đ/s : 336 bao đường 

# Học tốt #

Đọc tiếp...

Mỗi xe tải chở số bao đường là: 

\(210\div5=42\)(bao) 

\(3\)xe chở số bao đường là: 

\(42\times3=126\)(bao) 

Có tất cả số bao đường đã được chở vào kho là: 

\(210+126=336\)(bao)

Đọc tiếp...

1 xe tải chở đc số bao đường là 

210:5=42 (bao) 

3xe tải chở đc số đường là 

42×3=126(bao) 

Có tất cả số bao đường đc chở vào kho là 

210+126=336(bao) 

Đ/s : 336 bao đường 

Đọc tiếp...

Cô bán hàng còn phải trả Linh :

100 000 - ( 20 000 + 15 000 + 5 000 ) = 60 000 ( đồng )

          Đ/s:.....

~ Hok T ~

Đọc tiếp...

Số tiền mà Linh mua 1 chai nước mắm , 1 lọ tương, 1 hũ chao là :

       15000+20000+5000=40000(đồng)

Số tiền người bán hàng trả cho Linh là:

        100000-40000=60000(đồng)

          Đáp số: 60000 đồng

Đọc tiếp...

Giải

Người bán hàng phải trả Linh số tiền là:

100.000 - ( 20.000 + 15.000 + 5.000) = 60.000 ( đồng )

                       ĐS:

Đọc tiếp...

a) 1 + 1  x 2 

= 1 + 2

= 3 

b)  1 + 5 x 8 - 22

= 1 + 40 - 22

= 41 - 22

= 19

# Thien Han

Đọc tiếp...
\(1+1×2=3;1+5×8-22=19\)
Đọc tiếp...
(.) là dấu nhân 1+1.2=3 1+5.8-22=19
Đọc tiếp...
Máy tính sinh ra để làm mầu à
Đọc tiếp...

 = 18 148 nha bn

                Ch

Đọc tiếp...

54444 : 3 = 18148

hk tốt

Đọc tiếp...

Kết quả bằng: 175,485964912 nha

Đọc tiếp...

nó ra số dài lắm

Đọc tiếp...

Các bạn giải các bài toán sau nha !!!

1. Dạng Toán Tìm X

6. X x 5 + 122 + 236 = 633

7. 320 + 3 x X = 620

8. 357 : X = 5 dư­ 7

9. X : 4 = 1234 dư­ 3

10. 120 - (X x 3) = 30 x 3

11. 357 : (X + 5) = 5 dư­ 7

12. 65 : x = 21 d­ư 2

13. 64 : X = 9 d­ư 1

14. (X + 3) : 6 = 5 + 2

15. X x 8 - 22 = 13 x 2

16. 720 : (X x 2 + X x 3) = 2 x 3

17. X+ 13 + 6 x X = 62

18. 7 x (X - 11 ) - 6 = 757

19. X + (X + 5 ) x 3 = 75

20. 4 < X x 2 < 10

21. 36 > X x 4 > 4 x 1

22. X + 27 + 7 x X = 187

23. X + 18 + 8 x X = 99

24. (7 + X) x 4 + X = 108

25. (X + 15) : 3 = 3 x 8

26. (X : 12) x 7 + 8 = 36

27. X : 4 x 7 = 252

28. (1+ x) +(2 + x) + (3 + x) + (4 + x) + (5 + x) = 10 x 5

29. (8 x 18 - 5 x 18 - 18 x 3) x X + 2 x X = 8 x 7 + 24

2. Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình

1. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

2. Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm.

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm 8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

6. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

7. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

8. Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm 8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.

9. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2 cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 16 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

10. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng 32cm2.

11. Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi hình chữ nhật đó biết diện tích hình chữ nhật bằng 27cm2.

12. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 5cm thì được một hình vuông có chu vi bằng 36cm. Tính diện tích của hình chữ nhật.

13. Người ta đã ghép 5 viên gạch hình vuông để được một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạch bằng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

14. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu?

3. Các bài toán tính quãng đường - thời gian

1. Lan học xong bài hết 1 giờ 10 phút. Hồng học xong bài nhiều hơn Lan 36 phút. Hỏi cả hai bạn học xong bài hết thời gian bao nhiêu phút?

2. Một người đi xe gắn máy được 120m trong 1/10 phút. Vậy 45 giây người đó đi được là bao nhiêu mét?

3. Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà đến trường mất bao lâu biết rằng nhà Páo cách trường 3km.

4. Đường từ nhà An đến trường phải đi qua nhà Cường. Khoảng cách từ nhà Cường tới trường dài gấp 2 lần từ nhà Cường tới nhà An. An đi từ nhà đến nhà Cường hết 5 phút, mỗi phút đi được 60m. Quãng đường từ nhà An đến trường bao nhiêu mét?

5. Ô tô chạy 3 chặng đường với thời gian khác nhau. Chặng thứ nhất ô tô chạy hết 1/4 giờ. Chặng thứ hai ô tô chạy hết 16 phút, chặng thứ ba hết 1/5 giờ. Hỏi ô tô chạy 3 chặng đó trong bao nhiêu phút?

6. Một người đi xe máy trong 9 giờ được 315 km. Hỏi người đó cứ đi như vậy thì 6 giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

7. Một thùng có thể chứa được 200l nước. Cho ba vòi cùng chảy vào thùng đó. Vòi thứ nhất chảy 4l nước trong 1 phút. Vòi thứ hai chảy 6l nước trong 1 phút. Vòi thứ ba chảy 10l nước trong 1 phút. Tính thời gian cả ba vòi cùng chảy để đầy thùng?

4. Các bài toán tính chu vi- diện tích của một hình

1. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật.

2. Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật biết rằng nếu giảm chiều dài 6cm và giữ nguyên chiều rộng thì được một miếng bìa hình vuông và diện tích miếng bìa giảm.

3. Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?

5. Các bài toán về tiền Việt Nam

1. Mẹ mua cho Bình 2 thước kẻ và 3 bút chì. Biết giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng, giá tiền một bút chì là 2000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 10 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

2. Mẹ mua cho Lan 3 quyển vở và 4 thước kẻ, giá tiền mỗi quyển vở là 3500 đồng, giá tiền một thước kẻ là 1500 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 20000 đồng. Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là bao nhiêu?

3. Lan mua 2 quyển sách và một quyển vở hết tất cả 12000 đồng. Phượng mua 2 quyển sách và 2 quyển vở như thế hết tất cả 14000 đồng. Tính giá tiền một một quyển sách

6. Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

7. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 46cm. Chiều dài bằng 15cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

8. Tính diện tích của một miếng bìa hình vuông biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi bằng 6dm8cm; chiều dài hình chữ nhật có số xăng -ti-mét bằng số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số nhân với 3.

Đọc tiếp...

6

dài thế

Đọc tiếp...

dài thế này chắc làm cả ngày mới xong

Đọc tiếp...

phải có dấu thì mới hiểu dược chứ bạn 

câu 1: nhung, tuyết

câu 2: mình chịu viết không hiểu

hok tốt

Đọc tiếp...

Dien tu thich hop vao cho trong de cau van sau co hinh anh so sanh

a.Bàn chân của nó đen mượt như bông trong khi toàn thân phủ mỗi bộ lông trắng muốt như tuyết ......

b.Chú chó như thiên thần đã an ủi Pho-xo mỗi khi gặp chuyện buồn.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: