Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 3


Lê Trí Tiên Lê Trí Tiên CTV 5 tháng 8 lúc 18:39
Báo cáo sai phạm

gọi a,b,c lần lượt là số học sinh giỏi,khá, trung bình (a,b,c > 0 )

theo giả thiết

- số học sinh trung bình bằng 1/2 số học sinh khá \(\Rightarrow c=\frac{1}{2}b\Leftrightarrow\frac{c}{1}=\frac{b}{2}\)

-sô học sinh khá bằng 1/2 số học sinh giỏi \(\Rightarrow b=\frac{1}{2}a\Leftrightarrow\frac{b}{1}=\frac{a}{2}\)

ta có \(\hept{\begin{cases}\frac{c}{1}=\frac{b}{2}\\\frac{b}{1}=\frac{a}{2}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\frac{c}{1}=\frac{b}{2}\\\frac{b}{2}=\frac{a}{4}\end{cases}}}\Leftrightarrow\frac{a}{4}=\frac{b}{2}=\frac{c}{1}\)và \(a+b+c=84\)

theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{a}{4}=\frac{b}{2}=\frac{c}{1}=\frac{a+b+c}{4+2+1}=\frac{84}{7}=12\)

\(\hept{\begin{cases}\frac{a}{4}=12\Leftrightarrow a=4.12=48\\\frac{b}{2}=12\Leftrightarrow b=2.12=24\\\frac{c}{1}=12\Leftrightarrow c=1.12=12\end{cases}}\)

vậy  số học sinh giỏi là 48(hs) 

       số học sinh khá là 24(hs)

       số học sinh trung bình là 12(hs)

Đọc tiếp...
học dốt @_@ học dốt @_@ 5 tháng 8 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

CTV @Lê Trí Tiên ơi lớp 3 ko hiểu bạn giải đâu :)

Đọc tiếp...
☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ ☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ Hôm kia lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Lan còn số con gà là:

   10+5-7=8(con gà)

          Đ/s:8 con gà

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ Hôm kia lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

                  Bài giải

Nhà Lan còn số con gà là :

\(10+5-7=8\left(\text{con gà}\right).\)

                  Đáp số : 8 con gà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hoài Anh Nguyễn Bùi Hoài Anh 5 tháng 8 lúc 14:58
Báo cáo sai phạm

Lan còn số con gà là:

10 + 5 - 7 = 8 (con)

ĐS: 8 con

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 5 tháng 8 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

Anh hái được số quả táo là :

138 - 15 = 123 ( quả táo )

Em hái được số quả táo là :

123 - 45 = 78 ( quả táo )

Cả ba mẹ con hái được số quả táo là :

138 + 123 + 78 = 339 ( quả táo )

Đáp số : 339 quả táo

Đọc tiếp...
nguyễn lê vân anh nguyễn lê vân anh 5 tháng 8 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

anh hái được là: 138-15=123 quả

em hái được: 123-45=68 quả

ba mẹ con hái được; 123+68+138= 339

Đọc tiếp...
☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ ☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ Hôm kia lúc 8:50
Báo cáo sai phạm

Em gấp được số hạc là:

    365-137=228(con hạc)

Cả 2 anh em gấp được số hạc là:

     365+228=593(con hạc)

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 5 tháng 8 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

               Bài giải

Em gấp được số con hạc là :

\(365-137=228\left(\text{con hạc}\right).\)

Cả hai anh em gấp được số con hạc là :

\(365+228=593\left(\text{con hạc}\right).\)

                     Đáp số : 593 con hạc.

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 4 tháng 8 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

Bài giải

Em gấp được số con hạc là :

365 - 137 = 228 ( con hạc )

Cả hai anh em gấp được số con hạc là :

365 + 228 = 593 ( con hạc )

Đáp số : 593 con hạc

Đọc tiếp...
☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ ☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ Hôm kia lúc 8:53
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5=(1+5)+(2+4)+3=6+6+3=15
123+571=694
109+248=357
190-123=67
187-152=35
123+246=369

Đọc tiếp...
ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 ミ★ʟuғғʏ☆мũ☆ʀơм★彡 4 tháng 8 lúc 14:55
Báo cáo sai phạm

1+2+3+4+5=3+3+4+5=6+4+5=10+5=15

123+571=694

109+248=357

190-123=67

187-15235

123+246=369

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo Phúc Nguyễn Bảo Phúc Hôm kia lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

co ai biet tanjiro khong vay biet thi nho nhan cho minh nhan

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 4 tháng 8 lúc 18:50
Báo cáo sai phạm

Sắp xếp các số : 7680 , 3580 , 3581 , 4951 , 9835 theo thứ tự từ bé đến lớn 

 => Từ bé đến lớn : 3580, 3581, 4951, 7680, 9835

Sắp xếp các số : 7655 , 6594 , 8464 , 7484 , 4688 , 9035 theo thự tự từ lớn đến bé

=> Từ lớn đến bé : 9035, 8464, 7655, 7484, 6594, 4688

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 4 tháng 8 lúc 13:31
Báo cáo sai phạm

- Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là : 3580 , 3581 , 4951 , 4958 , 7680 , 9835 .

- Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là : 9035 , 8464 , 7655 , 7484 , 6594 , 4688 .

Học tốt

Đọc tiếp...
☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ ☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ 4 tháng 8 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

thứ tự từ bé đến lớn:3580;3581;4951;4958;7680;9835

thứ tự từ lớn đến bé:9035;8464;7655;7484;6594;4688

Học Tốt

Đọc tiếp...
☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘   ۣۜPɾσ  ☄ ☯ ๖ۣۜN๖ۣۜH๖ۣۜT ☘ ۣۜPɾσ ☄ 5 tháng 8 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

               \(\text{ Gọi số đó là y}\)

 \(\text{Theo bài ra ta có :}y\times2=30\times2.\)

                                \(y\times2=60\)

                                        \(y=60\div2\)

                                        \(\Rightarrow y=30.\)                    

Đọc tiếp...
Nguyễn Quang Bảo Nguyễn Quang Bảo 4 tháng 8 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

thì 30 x 2 = 30 x 2

dễ mà:D:D:D:D:D

Đọc tiếp...
☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ ☠️༉ɷ☪๖ۣۜAĭbą乂⚔长 ᴴĭɾσKĭ♔ʚ๖ۣۜ✪๛✰‿☆° ゚⁀ᶦᵈᵒᶫッ 3 tháng 8 lúc 21:40
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là x

Ta có: x . 2 = 30 . 2

          x.2=60

          x=30

Vậy số cần tìm là 30

. Dấu chấm = dấu nhân

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hà Anh Nguyễn Thị Hà Anh 2 tháng 8 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

Đọc tiếp...
Bùi Bảo Châu Bùi Bảo Châu 5 tháng 8 lúc 14:40
Báo cáo sai phạm

27+27=81

Đọc tiếp...
Nguyễn Phan Gia Khiêm Nguyễn Phan Gia Khiêm 4 tháng 8 lúc 8:01
Báo cáo sai phạm

100x33x66x77x44x55x88x99x7788:22566112345678x5+xdb+563214

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: