Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán lớp 2


Nguyễn Tuấn Hùng Nguyễn Tuấn Hùng 4 giờ trước (22:15)
Báo cáo sai phạm

Na có số sếu giấy là

    68* 1/2 = 34 ( con )

Bách có số sếu giấy là

    (68+34) * 3 =306 (con)

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 7 giờ trước (19:13)
Báo cáo sai phạm

Bài làm 

 Na có số con sếu bằng giấy là : 68 nhân 1/2 = 34 ( con sếu )

Đọc tiếp...
lưu thu hương lưu thu hương 13 giờ trước (13:22)
Báo cáo sai phạm

Na có số con sếu giấy là:

68x1/2=34(con)

Bách có số con sếu giấy là:

(68+34)x3=306(con)

HỌC TỐT!

Đọc tiếp...
Ngô Tuấn 	Vũ Ngô Tuấn Vũ Hôm qua lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

So cai keo sau khi me cho Lan la:

        10+7=17(cai keo)

So cai keo sau khi cho Hoang la:

          17-13= 4 (cai keo)

                    Dap so: 4 cai keo

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 7 giờ trước (19:16)
Báo cáo sai phạm

Số cái kẹo, sau khi mẹ  cho Lan là : 10 + 7 = 17 ( cái kẹo )

Lan có số cái kẹo  là : 17 - 13 = 4 ( cái kẹo ) 

                            Đ/s : 4 cái kẹo 

Đọc tiếp...
Nguyễn Bùi Hoài Anh Nguyễn Bùi Hoài Anh 13 giờ trước (13:02)
Báo cáo sai phạm

Lan có số kẹo lúc sau là:

10 + 7 - 13 = 4 (cái)

ĐS: 4 cái kẹo

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Hiệp Lê Sỹ Hiệp 16 giờ trước (9:57)
Báo cáo sai phạm

Đổ đầy nước vào can 5 lít và đổ nước ở can 5 lít vào can 2 lít thì được 3 lít

5-2=3(l)

Đáp số:3 lít nước

Đọc tiếp...
❇ Pɾ๏PØV  ✳ ßìйɦ Ňℌ  ☀☯☀  ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ ❇ Pɾ๏PØV ✳ ßìйɦ Ňℌ ☀☯☀ ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ Hôm qua lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

                                   Bài làm :

  • Bước 1 :Đổ đầy nước vào can 5 lít .
  • Bước 2 : Đổ nước từ can 5 lít sang can 2 lít đến khi can 2 lít đầy . Lúc này trong can 5 lít có : 5-2 = 3 (Lít) .

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
๖ۣۜHàn_Thiên_Linh`s ๖ۣۜHàn_Thiên_Linh`s Hôm qua lúc 15:43
Báo cáo sai phạm

Ta đổ đầy từ can 5 lí sang can 2 lít thì sẽ có được 3 lít nước.

Ta có phép tính như sau:

5 - 2 = 3 ( lít )

#Học tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Đức Mạnh 11 giờ trước (15:00)
Báo cáo sai phạm

số đó là 8 

8x2=16

16:4=4

đáp số 8

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Hiệp Lê Sỹ Hiệp 16 giờ trước (9:54)
Báo cáo sai phạm

Số cần tìm là:

4x4:2=8

Đáp số:8

Đọc tiếp...
❇ Pɾ๏PØV  ✳ ßìйɦ Ňℌ  ☀☯☀  ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ ❇ Pɾ๏PØV ✳ ßìйɦ Ňℌ ☀☯☀ ๖ۣۜP๖ۣۜK๖ۣۜF๖ۣۜR ❤ ₣₤ĄℌØღ ☦ Hôm qua lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

                               Bài làm :

Số cần tìm là :

4 x 4 : 2 = 8

              Đáp số : 8 .

Chúc bạn học tốt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Ngọc Mai Hôm kia lúc 12:20
Báo cáo sai phạm

16 người đó đã ngồi vào số bàn ăn là:

        16 : 4 = 4 (bàn ăn)

     Đáp số : 4 bàn ăn

học tốt

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch Hôm qua lúc 15:42
Báo cáo sai phạm

16 người đó đã ngồi vào số bàn là :

16 : 4 = 4 ( bàn ăn )

Đáp số : 4 bàn ăn

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyễn Thị Bảo Ngọc Hôm qua lúc 14:56
Báo cáo sai phạm

    16 người đã ngồi vào số bàn ăn là:

         16 : 4 = 4(bàn ăn)

                    Đáp số: 4 bàn ăn.

Đọc tiếp...
Lãnh Hàn Thiên Kinz Lãnh Hàn Thiên Kinz Hôm kia lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

22 + 23 = 45

44 - 5 = 39

70 + 9 = 79

mình chỉ làm bài để muốn có điểm hỏi đáp chứ ko phải vì muốn kb với bạn đâu nhé 

Đọc tiếp...
_Thành Đạt_ _Thành Đạt_ Hôm kia lúc 8:48
Báo cáo sai phạm

Nếu bn thật sự cần giúp thì đăng bài chớ

22+23=25

44-5=39

70+9=79

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Đức Mạnh 11 giờ trước (15:02)
Báo cáo sai phạm

22+23=45

44-5=39

Đọc tiếp...
lê quyên thảo lê quyên thảo Hôm kia lúc 8:29
Báo cáo sai phạm

12+12-23=1

26+36-11=47

10+37-26=21

19+42-10=51

Đọc tiếp...
Lê Sỹ Hiệp Lê Sỹ Hiệp 16 giờ trước (10:03)
Báo cáo sai phạm

12+12-23=1

26+32-11=47

10+37-26=21

19+42-10=51

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch Hôm qua lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

12 + 12 - 23 = 1

26 + 32 - 11 = 47

10 + 27 - 26 =21 

19 + 42 - 10 = 51

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Minh Quân  Nguyễn Hữu Minh Quân Hôm kia lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

nhhmjjj,,

Đọc tiếp...
Đặng Nhật Minh Đặng Nhật Minh Hôm kia lúc 17:04
Báo cáo sai phạm

Kết quả bằng 62626

  Là tính nhanh hay gì thế

Đọc tiếp...
LêNguyễnGiaHưng LêNguyễnGiaHưng Hôm kia lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

là :62 626

Đọc tiếp...
Nguyễn Hữu Minh Quân  Nguyễn Hữu Minh Quân Hôm kia lúc 18:26
Báo cáo sai phạm

an oi la oi quan

Đọc tiếp...
Nguyễn Bảo An Nguyễn Bảo An 1 tháng 8 lúc 20:51
Báo cáo sai phạm

14               50                      30

Đọc tiếp...
nguyen hai nam nguyen hai nam 1 tháng 8 lúc 20:23
Báo cáo sai phạm

Bài 17 : 14

Bài 18: 50

Bài 19: 

Gọi số cần tìm là abc (a khác 0 , a,b,c <10)

Ta có: 

   ab3 = abc + 273 

=> ab x 10 +3 = ab +273

=> ab x 9 = 273 - 3

=> ab x 9 = 270 

=> ab = 270 : 9

=>  ab = 30

Vậy số cần tìm là 30

Đọc tiếp...
(๖ۣƙí¢ɦ❖๖ۣۜtrụy❖•էɦїêŋ❖๖ۣۜ νươйǥ ) (๖ۣۜէεαɱ ƒαʋøʉɾїէε αŋїɱεッ ) (๖ۣƙí¢ɦ❖๖ۣۜtrụy❖•էɦїêŋ❖๖ۣۜ νươйǥ ) (๖ۣۜէεαɱ ƒαʋøʉɾїէε αŋїɱεッ ) 1 tháng 8 lúc 19:43
Báo cáo sai phạm

Bình nhiều hơn an số quả là :

11 - 7 = 4 ( quả dâu  )

Đ/s : 4 quả dâu

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Diễm Quỳnh Nguyễn Lê Diễm Quỳnh Hôm kia lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

số quả dâu Bình có nhiều hơn An là :

11 - 7 = 4 (quả)

Đáp số 4 quả

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Hôm kia lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

An có 7 quả dâu, Bình có 11 quả dâu. Hỏi Bình nhiều hơn An bao nhiêu quả dâu ?

                                           Bài giải 

Bình nhiều hơn An số quả dâu là :

    11 - 7 = 4 ( quả dâu ) 

                       Đ/s : 4 quả dâu

Đọc tiếp...
 그게 뭐야? 그게 뭐야? 31 tháng 7 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Các số có 2 chữ số là: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Số liền sau của số đó là số có 2 chữ số là số: 9 và 10

Vậy tổng của 2 số là: 9 + 10 = 19

:]

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ ♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ 30 tháng 7 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

         Bài giải

Số tuổi của em là :

\(27-18=9\left(\text{Tuổi}\right).\)

          Đáp số : 9 tuổi.

Đọc tiếp...
꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ ꧁༺🆃🆁🅰🅽🅶༻꧂ 30 tháng 7 lúc 19:40
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em là :

27 - 18 = 9 ( tuổi )

Đáp số : 9 tuổi .

Học tốt

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 7 giờ trước (19:18)
Báo cáo sai phạm

Số tuổi của em là : 27 - 18 = 9 ( tuổi )

Đ/s : 9 tuổi 

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 7 giờ trước (19:19)
Báo cáo sai phạm

Em cao số xăng - ti - mét là :

          165 - 33 = 132 ( cm )

                      Đ/s : 132 cm 

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim dung nguyễn thị kim dung Hôm kia lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

em cao số xăng-ti-mét là:

165 - 33 = 132 (cm)

             Đ/s: 132 cm

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim dung nguyễn thị kim dung Hôm kia lúc 20:06
Báo cáo sai phạm

Em cao số xăng-ti-mét là:

       165 - 33 = 132 (tuổi)

                     Đ/s: 132 tuổi

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai 7 giờ trước (19:20)
Báo cáo sai phạm

Gía tiền một chậu cây là :

                     700 + 400 = 1100 ( đồng) 

                                   Đ/s : 1100 đồng 

             HỌC TỐT NHA

Đọc tiếp...
Tiểu Bạch Tiểu Bạch 1 tháng 8 lúc 19:36
Báo cáo sai phạm

Gía tiền một chậu cây là :

700 + 400 = 1100 ( đồng )

Đáp số : 1100 đồng

Đọc tiếp...
Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến 31 tháng 7 lúc 17:09
Báo cáo sai phạm

700+400=1100

Đọc tiếp...
ʚℒїηɠ ʚℒїηɠ 28 tháng 7 lúc 16:19
Báo cáo sai phạm

Số kẹo Hoàng có là :

21 + 11 = 32 ( cái kẹo )

Cả ba bạn có số kẹo là :

10 + 21 + 32 = 63 ( cái kẹo )

Đáp số : 63 cái kẹo

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Hôm kia lúc 9:11
Báo cáo sai phạm

Số kẹo Hoàng có là :  21 + 11 = 32 ( cái kẹo ) 

Cả ba bạn có số kẹo là : 10 + 21 + 32 = 63 ( cái kẹo ) 

                     Đ/s : 63 cái kẹo 

Đọc tiếp...
Lê Minh Tâm Lê Minh Tâm 31 tháng 7 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

số cái kẹo cả ba bạn có là

   10+21=31(cái keo)

      đáp số 31cai1 kẹo

Đọc tiếp...
PhùngĐứcAnh PhùngĐứcAnh 28 tháng 7 lúc 10:06
Báo cáo sai phạm

bài này dễ vcl đáp án là 9 vì 3+6=5

Đọc tiếp...
ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜThị ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ★彡 ミ★ ๖ۣۜĐỗ ๖ۣۜThị ๖ۣۜThu ๖ۣۜHà ★彡 28 tháng 7 lúc 9:23
Báo cáo sai phạm

Tìm số 5 thì tìm được dễ, ở dãy 3 có một số 5, ở dãy 6 có hai số 5. Nhưng mình không biết cách trình bày, máy mình không copy được    ( cụ thể không nhấn được tổ hợp phím Ctrl + v )

Đọc tiếp...
Nguyễn Kỳ Anh Nguyễn Kỳ Anh 28 tháng 7 lúc 9:17
Báo cáo sai phạm

timf soo 5

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ ♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ 27 tháng 7 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

mk làm bài như thế là vì mk sửa để bài là :

Lan có 29 cái kẹo,Bình có nhiều hơn Lan 27 cái kẹo.Bình có ít hơn Linh 7 cái kẹo.Hỏi tổng cả 3 bạn có mấy cái kẹo ?

mk sửa như thế

Đọc tiếp...
♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ ♡๖ۣۜNɠυүễη ๖ۣۜHữυ ๖ۣۜTâм ๖ۣۜTĭтαηтαℓ♡ 27 tháng 7 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

          Bài giải

Bình có số kẹo là :

\(29+27=56\left(\text{Cái kẹo}\right).\)

Linh có số kẹo là :

\(56+7=63\left(\text{Cái kẹo}\right).\)

Cả ba bạn có số cái kẹo là :

\(29+56+63=148\left(\text{Cái kẹo}\right).\)

            Đáp số : 148 cái kẹo.

Đọc tiếp...
Trần Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Hôm kia lúc 9:15
Báo cáo sai phạm

Bình có số cái kẹo là : 29 + 27 = 56 ( cái kẹo ) 

Linh có số cái kẹo là : 56 + 7 = 63 ( cái kẹo )

Cả ba bạn có số cái kẹo là : 29 + 56 + 63 = 118 ( cái kẹo )

                                                   Đ/s : 118 cái kẹo 

Đọc tiếp...
Hai Ngox Hai Ngox CTV 25 tháng 7 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

áp dụng bđt AM-GM ta có:

\(\frac{a^3}{b\left(c+a\right)}+\frac{b}{2}+\frac{c+a}{4}\ge\frac{3a}{2}\)

\(\frac{b^3}{c\left(a+b\right)}+\frac{c}{2}+\frac{a+b}{4}\ge\frac{3b}{2}\)

\(\frac{c^2}{b+c}+\frac{b+c}{4}\ge c\)

cộng theo vế \(\frac{a^3}{b\left(c+a\right)}+\frac{b^3}{c\left(a+b\right)}+\frac{c^3}{b+c}+\frac{a}{2}+b+c\ge\frac{3a}{2}+\frac{3b}{2}+c\)

hay \(\frac{a^3}{b\left(c+a\right)}+\frac{b^3}{c\left(a+b\right)}+\frac{c^2}{b+c}\ge a+\frac{b}{2}\)

đẳng thức xảy ra khi a=b=c

Đọc tiếp...
conan conan 1 tháng 8 lúc 14:48
Báo cáo sai phạm

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Đọc tiếp...
conan conan 1 tháng 8 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

CHIU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đọc tiếp...
I LOVE YOU I LOVE YOU 24 tháng 7 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

a,x:5=5

      x=5x5

      x=25

b,5+x=9

       x=9-5

       x=4

c,66-x=6x6

   66-x=36

        x=66-36

        x=30

d,55-x=5x7

   55-x=35

        x=55-35

        x=20

Đọc tiếp...
Đỗ Hạnh Dung Đỗ Hạnh Dung 24 tháng 7 lúc 10:07
Báo cáo sai phạm

a) 25 : 5 = 5
b) 5 + 4 = 9
c)  66 - x = 6x6
     66 - x = 36
            x = 66 - 36
            x = 30
d)   55 - x = 5x7
       55 - x = 35
               x = 55 - 35
               x = 20

 

Đọc tiếp...
Phamminhtrang Phamminhtrang 27 tháng 7 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm
A) x=5×5 ×=25 B) x=9-5 X=4 C)66-x=36 X=66-36 X=30 D) 55-x=35 X=55-35 X=20
Đọc tiếp...
nguyễn thị kim dung nguyễn thị kim dung Hôm kia lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

kết quả là 0

Đọc tiếp...
Vũ Trần Thiên Phú Vũ Trần Thiên Phú 30 tháng 7 lúc 14:47
Báo cáo sai phạm
Bằng 0
Đọc tiếp...
nguyễn thị huế nguyễn thị huế 28 tháng 7 lúc 21:02
Báo cáo sai phạm

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*0=0

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: