Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Trung Kiên 15/03 lúc 15:00
Báo cáo sai phạm

\(200+200=400\)

\(120+120=240\)

\(250+520=770\)

\(1000+2100=3100\)

k nha

Đọc tiếp...
Guiltykamikk 15/03 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

200+200=400

120+120=240

250+250=500

1000+2100=3100

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 15/03 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

\(200+200=400\)

\(120+120=240\)

\(250+520=770\)\(\)

\(1000+2100\)

ai tk mk mk tk lại

Đọc tiếp...
Miku 15/03 lúc 12:28
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Yatogami Tohka 15/03 lúc 17:58
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hoàng Trung Kiên 14/03 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

\(30:3=10\)

\(18:3=6\)

\(15:3=5\)

k nha

Đọc tiếp...
I am your faith 15/03 lúc 13:15
Báo cáo sai phạm

30 : 3 = 10

18 : 3 = 6

15 : 3 = 5

^-^

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 15/03 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

30 : 3 = 10

18 : 3 = 6

15 : 3 = 5

Đọc tiếp...
I am your faith 15/03 lúc 13:16
Báo cáo sai phạm

10 + 20 = 30

30 + 30 = 60

40 + 40 = 80

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 15/03 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

10 + 20 = 30

30 + 30 = 60

40 + 40 = 80

Đọc tiếp...
yamamoto 15/03 lúc 07:45
Báo cáo sai phạm

10 + 20 = 30

30 + 30 = 60

40 + 40 = 80

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 14/03 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

1 + 0 = 1

=> Đề bài là :

1 + 0 = ?

Đọc tiếp...
linh cute 14/03 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

số cần tìm là:

1+0=1

đáp số:1

kb nha,nhưng lưu ý đây cx thuộc dạng câu hỏi linh tinh ó nha

.............

Đọc tiếp...
Miku 14/03 lúc 20:36
Báo cáo sai phạm

có thể kb nhưng:

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 14/03 lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Zeref Dragneel 14/03 lúc 18:51
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hậu Boy 15/03 lúc 20:11
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
PhamCongThanh 14/03 lúc 18:03
Báo cáo sai phạm

1=5

2=10

3=15

4=20

5=1

Đọc tiếp...
Cô nàng cự giải 14/03 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

1 = 5

2 = 10

3 = 15

4 = 20

5 = 25

Đọc tiếp...
phan lê ngọc như ý nguyện 18 giờ trước (07:13)
Báo cáo sai phạm

1=5                                                                                   1 x 5=5

                                                                                           2x5=10

2=10                                                                                  3x5=15

3=15                                                                                  4x5=20

4=20                                                                                        5x5=25

5=25 

Đọc tiếp...
Miku 14/03 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
letrunghieu 14/03 lúc 17:51
Báo cáo sai phạm

1 hạt cát nhỏ +1 hạt cát nhỏ =1 hạt cát lớn

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 14/03 lúc 17:49
Báo cáo sai phạm

2 hạt cát nhỏ

..............

=))))))))))))))))0

Đọc tiếp...
Uyên Trần 14/03 lúc 16:28
Báo cáo sai phạm

12+12=24

12x12=144

1200x100=120000

hok tốt nha #

Đọc tiếp...
nguyen duc thang 14/03 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

12 + 12 = 24

12 x 12 = 144

1200 x 100 = 120 000

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 15/03 lúc 07:46
Báo cáo sai phạm

12 + 12 = 24

12 x 12 =  144

1200 x 100 = 120000

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 14/03 lúc 16:02
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

6 + 6 = 12

Đọc tiếp...
yamamoto 15/03 lúc 07:48
Báo cáo sai phạm

1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 6

4 + 4 = 8

5 + 5  = 10

6 + 6 = 12

Đọc tiếp...
Vũ Quỳnh Nga 15/03 lúc 13:47
Báo cáo sai phạm

Câu trả lời :

1 + 1 = 2 4 + 4 = 8
2 + 2 = 4 5 + 5 = 10
3 + 3 = 6 6 + 6 = 12

Chúc bạn học giỏi ! 

^^ 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: