Giúp tôi giải toán và làm văn


Love Phương Forever 9 giờ trước (21:33)
Báo cáo sai phạm

bọn này điên hết ak

Đọc tiếp...
Lò Thị Luých 9 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Kim taehyung 9 giờ trước (21:32)
Báo cáo sai phạm

hellooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Đọc tiếp...
Izanami 9 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

3 tay ngu

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:20)
Báo cáo sai phạm

3 tay ngu

Đọc tiếp...
Tuấn Lê 9 giờ trước (21:31)
Báo cáo sai phạm

= 3 tay ngu

^^

Đọc tiếp...
Izanami 9 giờ trước (21:25)
Báo cáo sai phạm

1 ơi + 2 ơi =3 ơi (lưu ý: 3 là số)

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 9 giờ trước (21:26)
Báo cáo sai phạm

1 ơi + 2 ơi = 4 ơi - 1 ơi

mình biết câu này rùi

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:21)
Báo cáo sai phạm

3 ơi ( 3 số)

Đọc tiếp...
Hồng Phúc 9 giờ trước (21:22)
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

15 chứ còn sao

Đọc tiếp...
mỹ hạnh 9 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=15

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy 9 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

rồi ik

k đc đăng linh tinh nhé

ok nha bn

Đọc tiếp...
Nguyễn Tiến Đức 9 giờ trước (21:17)
Báo cáo sai phạm

vậy là gian lận đó

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm

không đăng linh tinh

Đọc tiếp...
Đoàn Tuấn Khang 10 giờ trước (20:39)
Báo cáo sai phạm

nội quy thi online math ra sao hả cha nội

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:22)
Báo cáo sai phạm
LINHLINHLINH 9 giờ trước (21:47)
Báo cáo sai phạm
quách anh thư 10 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

đổi 2h30p = 2.5 h 

xe máy đã đi quãng đường là:

42* 2,5=105 km

quáng đường xe máy còn lại là :

135-105=30 km 

đ/s: 

k mk nha mn 

Đọc tiếp...
luan the manh 10 giờ trước (20:23)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 6 =8

2+6+7=15

2-2+4-3=1

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

1+1+6=8

2+6+7=15

2-2+4-3=1

Đọc tiếp...
kinamoto yukiko 10 giờ trước (21:00)
Báo cáo sai phạm

1 + 1 + 6 = 8

2 + 6 + 7 = 15

2 - 2 + 4 - 3 = 1

Đọc tiếp...
mai ha phu loc 10 giờ trước (20:24)
Báo cáo sai phạm

mình nghĩ là 62 đấy

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:24)
Báo cáo sai phạm

chắc 62.minh tinh may tinh ra thế

Đọc tiếp...
kinamoto yukiko 10 giờ trước (21:01)
Báo cáo sai phạm

62 nha ban

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10 giờ trước (20:15)
Báo cáo sai phạm

     1+1+5=?

TL:1+1+5=7

kbn nha

Đọc tiếp...
kinamoto yukiko 10 giờ trước (21:02)
Báo cáo sai phạm

7 nha bn

Đọc tiếp...
Pham Minh Hoang 10 giờ trước (20:36)
Báo cáo sai phạm

1+1+5 BẰNG 7

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 11 giờ trước (19:33)
Báo cáo sai phạm

đề bài

 3x1=

trả lời

=3

^^

Đọc tiếp...
Miku 11 giờ trước (19:36)
Báo cáo sai phạm

\(3.1=3\)

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:25)
Báo cáo sai phạm

bang 3 nhe ban

Đọc tiếp...
The anh HL 14 giờ trước (16:48)
Báo cáo sai phạm

số đó là

32 + 43 - 00 + 23 - 12 = 86

đáp số 86

k cho mk nha

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:25)
Báo cáo sai phạm

32+43-00+23-12=86 nhé

Đọc tiếp...
kinamoto yukiko 9 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm
linh cute Hôm qua lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:26)
Báo cáo sai phạm

ờ không đăng linh tinh

Đọc tiếp...
kinamoto yukiko 9 giờ trước (21:03)
Báo cáo sai phạm

Thì mình sẽ dỗ và mua quà cho ny thui

Đọc tiếp...
The anh HL 14 giờ trước (16:51)
Báo cáo sai phạm

72 km / giờ = 720000 m / giờ

hết số thời gian là

720000 : 2400 = 300 ( phút )

đáp số : 300 phút

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:27)
Báo cáo sai phạm

dài minh khong viết nhung dáp án là 300 phút

Đọc tiếp...
nguyen dinh quang 10 giờ trước (20:19)
Báo cáo sai phạm

300 phút đấy bạn ạ

Đọc tiếp...
Uyên Trần Hôm qua lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Miku Hôm qua lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
linh cute Hôm qua lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Thảo Linh Hôm qua lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Miku Hôm qua lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
linh cute Hôm qua lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Uyên Trần Hôm qua lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
linh cute Hôm qua lúc 21:43
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Hoàng Phú Huy Hôm qua lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
tieu thu nha em 18 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + ........ + 99 x 100

3A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 3 + 3 x 4 x 3 + ........ + 99 x 100 x 3

3A = 1 x 2 x 3 +  2 x 3 x ( 4 - 1 ) + 3 x 4 x ( 5 - 2 ) + ......... + 99 x 100 x ( 101 - 98 )

3A = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 4 - 1 x 2 x 3 + 3 x 4 x 5 - 2 x 3 x 4 + ...... + 99 x 100 x 101 - 98 x 99 x 100

3A = 99 x 100 x 101

A = \(\frac{99\cdot100\cdot101}{3}\)

A = 333300

Đọc tiếp...
Đỗ Hải An 8 giờ trước (22:30)
Báo cáo sai phạm

đáp án là 333300 thì phải

Đọc tiếp...
yamamoto 18 giờ trước (12:09)
Báo cáo sai phạm

Đặt S = 1 x 2 + 2 x 3 + 3 x 4 + ........ + 99 x 100

3S = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 3 + 3 x 4 x 3 + ........ + 99 x 100 x 3

3S = 1 x 2 x 3 +  2 x 3 x ( 4 - 1 ) + 3 x 4 x ( 5 - 2 ) + ......... + 99 x 100 x ( 101 - 98 )

3S = 1 x 2 x 3 + 2 x 3 x 4 - 1 x 2 x 3 + 3 x 4 x 5 - 2 x 3 x 4 + ...... + 99 x 100 x 101 - 98 x 99 x 100

3S = 99 x 100 x 101

S = 333300

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: