Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Thu Hiền 3 tháng 10 2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

-Hiện tại đơn

 I help my mom

 I visit my sister

-HTTD

i'm doing my homework

i'm looking my teacher

-TL đơn

-I will be 13 on my next birthday

I will visit Ha Long Bay tomorrow

Đọc tiếp...
🌟_Sao๖ۣۜThiên ๖ۣۜVương_🌟 8 tháng 5 lúc 12:13
Báo cáo sai phạm

2 câu thì hiện tại đơn giản :

I do my homework

They are go to school

2 câu thì hiện tại tiếp diễn 

I am studying 

My mother is cooking 

2 câu thì tương lai đơn giản

I will be go on picnic next week

I will have a smart TV

Chúc bạn học tốt

Đọc tiếp...
Tịch Vân Nhã 20 tháng 10 lúc 22:08
Báo cáo sai phạm

HT: I usually do my homework

      He lives in Hanoi

HTTD: I am playing badminton now

            They are watching TV at 7.30

TL: I will buy some eggs for dinner

      Marry will go to Nha Trang

Đọc tiếp...
PhanQuốcViễn 19 tháng 12 2018 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

= 2x - 8 + 4x + 13 = 4x + 2x + 5
= 0 

Đọc tiếp...
Cô gái bí ẩn 25 tháng 12 2016 lúc 12:32
Báo cáo sai phạm

1. My brother is a factory worker ...

2. There is a small pond behind...

3.about

4. What does your brother do...

5. ...She is staying at home

6.What's the weather...

7. from

8. There is a violet fence...

9. There is a blue fence

10.What did your father do...

11. I'm not hungry now...

12. There are many clouds in the sky.

13. for

14. What

15. She comes from Australia.

Đọc tiếp...
Từ Đào Cẩm Tiên 24 tháng 12 2016 lúc 13:32
Báo cáo sai phạm

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, hoặc các bài toán linh tinh gây nhiễu diễn đàn. Online Math có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Chuyên mục Giúp tôi giải toán dành cho những bạn gặp bài toán khó hoặc có bài toán hay muốn chia sẻ. Bởi vậy các bạn học sinh chú ý không nên gửi bài linh tinh, không được có các hành vi nhằm gian lận điểm hỏi đáp như tạo câu hỏi và tự trả lời rồi chọn đúng.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn

Đọc tiếp...
nguyen duy hung 26 tháng 8 lúc 20:14
Báo cáo sai phạm

worker

behind

about

Đọc tiếp...
Cô gái bí ẩn 25 tháng 12 2016 lúc 12:37
Báo cáo sai phạm

1. learning

2. time

3.is

4. about

5. B

6. Does Tom play...

7. in

8. ... from Germany

9. behind

10. plus

11. kitchen

12. from

13. such

14. with

15. Australia

Đọc tiếp...
Đinh Thanh Tâm 5 tháng 1 2017 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

1 interested 

2 Time 

3.is

4 about

5.B

6.play

7. in

8.Germany

9.behind

10.plus

11.kitchen

12.from

13 such

14 with

15.Australia

k mk na đúng 100% đó

Đọc tiếp...
vubaduc 5 tháng 1 2017 lúc 16:32
Báo cáo sai phạm

đây là giải toán chứ có phải tiếng anh đâu

Đọc tiếp...
Nguyen Duc Thinh 13 tháng 4 2017 lúc 19:51
Báo cáo sai phạm

Gọi số tuổi của 3 người lần lượt là a,b,c

Ta có: a=2b=c+10

=> b=1/2 a; c=a-10

Do đó : a+b+c=30

hay a+1/2a+a-10=30

=> a+1/2a+a=40

5/2a=40

Nên a= 16

Từ đó ta suy ra b=8 ;c=6

Vậy số tuổi của ba bạn lần lượt là 16;8 và 6

Chúc bạn làm bài tốt :)

Đọc tiếp...
デル・ハッピー 24 tháng 8 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Call three chirle is a,b,c

I have: a= 2b = c+10

=> b =\(\frac{1}{2}\) a+a=10+30

=>a+\(\frac{1}{2}a+a-10=30\)

\(=>\frac{5}{2}a=40\)

*that you have to:a=16

And three chirlen are: b= 8 c=6

a=16

That well~ :>

Đọc tiếp...
Những nàng công chúa Winx 30 tháng 8 2017 lúc 15:40
Báo cáo sai phạm

1 . The book is blue 

It is a blue book .

2 My room is bigger than your room . 

Your room is smaller than my room . 

3 Let's visit the Great wall of China 

What about visiting the Great wall of China . 

4 . Mai walks to work every day

Mai goes to work on foot every day .'

k mình nhé !!!!!

Đọc tiếp...
Ánh 30 tháng 8 2017 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm

đây là nơi để học toán

Đọc tiếp...
Bùi Thái Hoàng 30 tháng 8 2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

1 It is blue book

2 is small than my room 

3 the Great wall of China 

4 to work by walk

tk cho mk nhé mk đang âm điểm

Đọc tiếp...
토니 17 tháng 7 lúc 23:37
Báo cáo sai phạm

Chúc mừng bạn nhé :)

Đọc tiếp...
nguyễn anh đức 11 tháng 8 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

chúc mừng nhé

Đọc tiếp...
๖ۣۜҨž ♫ ℱ¡ɗℰ£¡ɑ๖²⁴ʱ 20 tháng 7 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

Omedetou

Đọc tiếp...
huynh anh phuong 2 tháng 7 lúc 17:17
Báo cáo sai phạm

If there is 1 person tell truth, it will be right. Because the other wil say that, 1 people tell the truth is among of each person's neighbors,exepct the person tell the truth. But if 2 or more, it will be wrong. Because there are 13 neighbors, if there are 2 or more tell the truth, number people tell the truth is increase among of each person neighbors.

So there are 13 people are liars.

Đọc tiếp...
Linh's Linh's 21 tháng 6 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

4. Call that polynomial P (x) = ax3 + bx2 + cx + d

We have P(1)=a+b+c+d=3   (1)

P(2)=8a+4b+2c+d=3   (2)

P(3)=27a+9b+3c+d  =7       (3) 

P(4)=64a+16b+4c+d     =21    (4)

From (1) and  (2) =>  7a+3b+c=0

From (1) and  (4)  => 63a+15b+3c=18

=> 12b+6c=-18  => 2b+c=-3

From (1) and  (3) =>26a+8b+2c=4=> 13a+4b+c=2

=> 13a+2b=5

It is possible

Đọc tiếp...
๖²⁴ʱŤ.Ƥεɳɠʉїɳş༉ 21 tháng 6 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

#)Góp ý :

Mấy câu như thế này thì bạn nên lên Discuss with Math You - MathYou hỏi nhé ^^

Vì web này chuyên cho học sinh giải toán tiếng anh nên lên đây hỏi sẽ tiện hơn

Đọc tiếp...
TRẦN TUẦN NAM (Team Alan Walker ) 21 tháng 6 lúc 15:52
Báo cáo sai phạm
1. Tiffany và Ryan gửi một số tiền vào tài khoản ngân hàng chung sao cho tổng số dư còn lại 500. Nếu số tiền được gửi bởi Tiffany và Ryan được vẽ dưới dạng biểu đồ tuyến tính trên mặt phẳng xy, hãy tìm khu vực giữa biểu đồ này và trục tọa độ.

2.Một nhóm công nhân đang mở đường. Nếu họ mở 200m đường mỗi ngày, họ sẽ cần thêm 3 ngày nữa. để hoàn thành công việc. Nếu họ mở 240m đường mỗi ngày, họ sẽ hoàn thành công việc trước 2 ngày. Bao lâu là đường, tính bằng mét?

3. Bà Darlie có một chiếc nhẫn bạc, một chiếc nhẫn vàng và một chiếc nhẫn kim cương. Cô đặt chúng lên tay trái. Mỗi chiếc nhẫn có thể nằm trên bất kỳ ngón tay nào trong năm ngón tay. Khi có hai hoặc ba chiếc nhẫn trên cùng một ngón tay, nếu thứ tự chúng được đặt khác nhau, thì đó là một cách khác nhau. Có bao nhiêu cách khác nhau để Lea đặt những chiếc nhẫn này?

4. Đặt P (x) là một đa thức có bậc 3 sao cho P (1) = 3, P (2) = 3, P (3) = 7, P (4) = 21. Tìm giá trị của P (5).
Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 13 tháng 6 lúc 18:56
Báo cáo sai phạm

5) Gọi \(d\inƯC\left(2m+9;14m+62\right)\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\left(2m+9\right)⋮d\\\left(14m+62\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}7\left(2m+9\right)⋮d\\\left(14m+62\right)⋮d\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}\left(14m+63\right)⋮d\\\left(14m+62\right)⋮d\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\left(14m+63\right)-\left(14m+62\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\)

\(\Rightarrow d=\left\{-1;1\right\}\)

\(\RightarrowƯC\left(2m+9;14m+62\right)=\left\{-1;1\right\}\)

Vậy \(x=\frac{2m+9}{14m+62}\)là p/s tối giản (Vì tử và mẫu của p/s có ƯC là 1)

Đọc tiếp...
Nam Võ 13 tháng 6 lúc 18:38
Báo cáo sai phạm

1.

a) m > 2011

b) m<2011

c) m =2011

2.

a) \(m< \frac{-11}{20}\)
 

b)\(m>\frac{-11}{20}\)

3. -101 chia hết cho (a+7)

4. (3x-8) chia hết cho (x-5)

5. đề sai, N chứ ko phải n, tui ngu như con bòoooooooooooooooooooooo

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Ngân 17 tháng 10 2016 lúc 20:48
Báo cáo sai phạm

Hello ! Let me introduce my sister. Her name is Sophia and I'm 23 years old she was. She was absolutely beautiful!
  She had long black hair, blue eyes and a small nose. Her eyelashes are very long. she has a very beautiful white teeth. She and her height of 176 cm weighs 56 kg. She was thin and she had long legs, but her legs are quite small.
  She went to university where she studied economics. Sophia is very smart, and that is why she received a lot of money from various scholarships.
  I can not mention any negative features of her. She was very kind, she was concerned about her friends (she has a lot!). She often fun and a lot of jokers.
  My sister is very useful. She helps me with my homework and always help my parents around the house.
  In her spare time, she works as a model for a large and well-known companies.
  She regularly goes jogging to keep yourself fit and healthy

Đọc tiếp...
Le Vu Huyen Trang 19 tháng 10 2016 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

Bn vao google dich cho nhanh

Đọc tiếp...
Nguyễn Nga 14 tháng 10 2016 lúc 18:25
Báo cáo sai phạm

lên google mà dịch hỏi ở đây làm j cho mất công ra 

Đọc tiếp...
Lê Trần Tuệ Anh 10 tháng 6 lúc 16:20
Báo cáo sai phạm

b, \(\frac{43}{34}+\frac{63}{34}=\frac{116}{34}=\frac{58}{17}\)

c,\(\frac{42}{5}+\frac{42}{8}=\frac{42}{5}+\frac{21}{4}=\frac{168}{20}+\frac{105}{20}=\frac{273}{20}\)

d, 24 x 4 + 12 - 5 = 96 + 12 - 5 = 108 - 5 = 103

Đọc tiếp...
< K.ReNツpHạMঌ๖ۣۜTuấNo๖ۣۜMiNH๖ۣۜツ 10 tháng 6 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

Nhà bác em có nuôi một con lợn. Mỗi lần về quê em thường theo ra xem bác cho lợn ăn. Chú lợn rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Bác có ý định nuôi lâu dài nên chọn giống lợn sề. Chú lợn tính đến nay đã được 6 tháng tuổi. Ngày mới bắt về chú chỉ nhỏ xíu nhưng giờ đã nặng tới 60 kg. Bác em thường xuyên cân chú để biết tình hình rồi chăm sóc cho tốt hơn. Chú lợn có màu khoang đen trắng, nổi bật trên đó là những hàng lông ngắn và cưng cứng, vuốt cảm giác hơi tê tê tay. Đầu chú nhìn như quả dưa hấu nhỏ, suốt ngày gục gặc rất đáng yêu. Tai chú như 2 chiếc lá mít, mỗi khi cử động lại rung rung. Em để ý tai chú còn còn thể phe phẩy một cách rất ngộ nghĩnh.

Đôi mắt chú nhỏ dài, màu đen nhánh như 2 hòn bi. Hai lỗ mũi nhỏ hồng hồng suốt ngày khụt khịt, thỉnh thoảng lại hắt xì rất đáng yêu. Chiếc mõm chú dài với hàm răng nhọn hoắt. Lúc mới mua về bác em còn phải nhổ răng nanh cho chú lợn khiến chú kêu ầm ĩ hết cả nhà. Thân hình chú tròn trịa, cái bụng cồng kềnh sệ xuống sát mặt đất. Mông chú căng tròn, nở nang. Bốn chân chắc khỏe, vững chãi với bộ móng dày và cứng. Đuôi chú không dài lắm, suốt ngày ve vẩy đuổi ruồi, cuối đuôi có một chùm lông ngắn màu đen.

Chú lợn rất ham ăn. Bác em rất mừng vì điều này, nó ham ăn thì mới chóng lớn. Mỗi khi nghe thấy có tiếng bước chân người đến gần là chú lại vùng dậy, nghển cổ kêu ụt ịt, cọ mõm vào thanh xà cửa chuồng lợn ra vẻ đói lắm. Khi thức ăn đổ đầy vào máng chú vục mõm vào ăn ngon lành, vừa ăn vừa kêu ụt ịt ra chiều thích thú. Bình thường chú chỉ ăn 2 bữa một ngày, sáng và chiều, thỉnh thoảng bác em cho chú ăn thêm rau muống.

Chú rất thích ăn rau muống. Mỗi lần về quê em thường đi hái rau muống rồi vứt cho chú ăn. Chú rau rau ráu một cách ngon lành làm em cũng thấy rất vui. Ăn xong chú lại lặc lè quay vào trong một góc rồi nằm xuống lim dim. Thỉnh thoảng có con ruồi hay muỗi nào bén mảng đến chú lại lấy đuôi phe phẩy đuổi đi. Buồn quá thì chú dụi đầu vào góc tường ủi ủi. Ngắm nhìn chú lợn đáng yêu trong chuồng là một điều rất thú vị.

Em rất yêu quý chú lợn vì những hành động ngộ nghĩnh của chú. Mỗi lần về quê em đều ra ngắm nhìn chú. Nhìn chú lớn lên mỗi lần là em lại cảm thấy rất vui. Một ngày nào đó chú lợn sẽ giúp cho kinh tế gia đình bác em khá lên. Điều đó khiến em càng thêm yêu quý chú hơn.(Hết)

Đọc tiếp...
< K.ReNツpHạMঌ๖ۣۜTuấNo๖ۣۜMiNH๖ۣۜツ 10 tháng 6 lúc 16:00
Báo cáo sai phạm

Nhà em có nuôi rất nhiều gà, trong đó có một cô gà mái mơ thường xuyên đẻ trứng và ấp thành công rất nhiều những chú gà con xinh xắn. Vườn nhà em trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn cũng là nhờ công của cô gà mái mơ này.

Cô gà mái mơ nhà em có một bộ lông rất dày, màu nâu trông không rực rỡ nhưng lại rất hài hòa, giản dị. Những chiếc lông ở cánh của cô không mềm mại như ở thân và cổ mà nó rất cứng cáp, nhất là những lúc chú xòe to đôi cánh, vỗ phành phạch thì đôi cánh lúc ấy giống như chiếc quạt làm bay tung đống mùn nhỏ ở vườn. Cô gà mái không được cao lớn như những chú gà trống mà thân hình khá nặng nề vì đã nhiều lần đẻ trứng và ấp con.

Đôi chân thon nhỏ đi lại nhẹ nhàng. Gà mái mơ cũng có mào đỏ ở trên đầu nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều so sới gà trống. Bố em nói đó chính là đặc điểm để phân biệt hai loại gà. Gà mái mơ nhà em rất chăm chỉ, cần mẫn tìm kiếm thức ăn. Ngày nào mái mơ cũng ra vườn để nhặt nhạnh những hạt thóc vương vãi, những chú giun đất. Cũng nhờ sự chịu khó ấy của cô mà vườn nhà em trở nên sạch sẽ hơn.

Gà mái mơ ngày nào cũng đẻ một quả trứng nhỏ ở cái ổ rơm ấm áp và an toàn mà mẹ em làm cho cô ấy. Khi số lượng trứng vừa đủ, khoảng 15 đến 20 quả, mái mơ bắt đầu ngày đêm dùng hơi ấm của mình để ấp trứng cho đến khi nào chúng nở thành những chú gà con xinh xắn mới thôi. Thỉnh thoảng, mái mơ mới rời chuồng để nhấm nháp chút thức ăn và uống nước, sau đó lại vào ấp tiếp.

Khi những quả trứng đã nở ra thành những chú gà chiếp rất dễ thương thì lúc này gà mái mơ đã được làm mẹ. Dù đi kiếm ăn hay đi về chuồng ngủ thì lúc nào cô cũng dẫn theo đàn con nhỏ. Khi kiếm ăn thì hướng dẫn những chú gà con biết cách tìm mồi, khi về chuồng thì chú gà mái mơ lại dang rộng đôi cánh để đón những đứa con vào lòng. Khi những chú gà con bị bắt nạt bởi những chú gà trống to lớn khác thì gà mái mơ sẵn sàng dang cánh, xù lông để bảo vệ những đứa con của mình.

Nhìn hình ảnh cô gà mái mơ bảo vệ, che chở cho đàn con, em rất cảm động. Hình ảnh đó làm em nhớ đến mẹ em, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chị em em từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Em rất yêu quý cô gà mái mơ nhà mình vì mái mơ không chỉ chăm chỉ, cần mẫn kiếm ăn mà nó còn rất tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc những đứa con nhỏ của mình.(Hết

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: