Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Phước Toàn 7 giờ trước (10:48)
Báo cáo sai phạm

4dm=40cm

Chu vi hình tam giác là:

36+32+40=108cm

Đọc tiếp...
Nguyễn Nhật Duy 5 giờ trước (12:55)
Báo cáo sai phạm

   Đổi 4dm = 40 cm

Chu vi hình tam giác là :

36 + 32 + 40 = 108 ( cm )

                    Đ/S :.....................

Đọc tiếp...
Krissy 22 giờ trước (19:50)
Báo cáo sai phạm

chữ của của chúng tôi là our mà bn viết là uor, vs lại chỗ này mik thấy my thì đúng hơn. I am a student chứ đừng I am the student, primary phải viết hoa,cách mỗi hoạt đọng phải có dấu phẩy, mlik là sữa chứ ko phải mike, friend chứ ko phải triend

Đọc tiếp...
Phùng Ngọc Minh Anh 20 giờ trước (21:20)
Báo cáo sai phạm

Hay để mình sửa cho bạn nhé? Hình như bạn sai hơi nhiều từ

Hello! I am Hong Anh. My family has four people. I love my mother in family. I am a student at Ngoc Son Primary School. I can dance, sing, cook, ride a bike and draw but I can't play chess. Beff is my favorite food. Orange juice and milk is my favorite drink. I want to add more friend, can we be friends? Who will get mail then make friends?

Đọc tiếp...
Nguyễn huy hoàng 22 giờ trước (19:49)
Báo cáo sai phạm

viết sai chính tả kìa là friends chứ ko phải firiend còn nữa sao bạn lại cho thêm từ uor vô làm j vậy ?

Đọc tiếp...
lyli 17/11 lúc 19:49
Báo cáo sai phạm

bài  này là bài tiếng anh đúng ko zậy trả lời bằng t.a nha

we need bring a packbag , a coat ,  walking boots , fast food and drink , phone , ......

nhớ nha ( mik cũng hay bị đăng câu hỏi xong ko có ma nào trả lời hết trơn hà hihi)^^

Đọc tiếp...
Nguyen Viet Anh 18/11 lúc 20:13
Báo cáo sai phạm

Nhiều thứ lắm

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 17/11 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

sao hổng ai trả lời zậy

Đọc tiếp...
MiMokid 15/11/2017 lúc 21:22
Báo cáo sai phạm

mình chưa hiểu ý bạn lắm nhưng kết quả mình đưa ra là ninety-nine

Đọc tiếp...
Võ Hồng Đức 15/11/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

bằng 18 đó bạn ạ

Đọc tiếp...
Pikachu 15/11/2017 lúc 21:17
Báo cáo sai phạm

Thay x = 3 và y = 4 vào biểu thức 2x + 3y, ta có:

    2.3 + 3.4 = 18

Vậy giá trị của biểu thức là 18

Đọc tiếp...
Bui Danh 15/11/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

Thay vào ta có:2x+3y=2.3+3.4=6+12=18

Đọc tiếp...
Đinh Đức Hùng CTV 13/11/2017 lúc 13:07
Báo cáo sai phạm

We have : 

\(A=\frac{-2a}{2ab+2a+1}-\frac{b}{bc+b+1}+\frac{c}{-2ac-c-1}\)

\(=\frac{-2a}{2ab+2a+2abc}-\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{-2abc-bc-b}\)(\(abc=\frac{1}{2}\))

\(=\frac{-2a}{2a\left(bc+b+1\right)}-\frac{b}{bc+b+1}+\frac{bc}{-\frac{2.1}{2}-bc-b}\)(\(abc=\frac{1}{2}\))

\(=\frac{-1}{bc+b+1}-\frac{b}{bc+b+1}-\frac{bc}{bc+b+1}\)

\(=\frac{-bc-b-1}{bc+b+1}=-1\)

The value of A is - 1 because \(abc=\frac{1}{2}\)

Đọc tiếp...
trần thị thu nga 10/11/2017 lúc 20:21
Báo cáo sai phạm

/t/:mountain;waterfall;tent;torch;desert;...                                                                                                                                             /st/: plaster;forest;coast;longest;widest;...

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 10/11/2017 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

table,take,ten,teach,determine là phát âm t

k mk nha thanks ^-^

Đọc tiếp...
truong thanh binh 10/11/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Star và tall

Đọc tiếp...
Bui Dinh Quang 10/11/2017 lúc 16:01
Báo cáo sai phạm

pop music nghĩa là: nhạc pop

rock and roll nghĩa là: đá và cuộn

painting nghĩa là: bức vẽ

going to the at gallery nghĩa là: đi đến phòng trưng bày

acting nghĩa là: diễn xuất

playing the guitar nghĩa là: chơi guitar

dancing nghĩa là: khiêu vũ

drawing nghĩa là: vẽ

Đọc tiếp...
Nhi Tran 11/11/2017 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

len goole dich ma lam

Đọc tiếp...
không cần ai biết 10/11/2017 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

hì hì cảm ơn nha

Đọc tiếp...
nguyễn thị kim huyền 09/11/2017 lúc 20:07
Báo cáo sai phạm

sided hundred có nghã là j

Đọc tiếp...
Easy Steps 09/11/2017 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

ba mưới bốn trăm ( four-sided hundred) ?

Đọc tiếp...
Easy Steps 09/11/2017 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

 ba mươi bốn trăm nghĩa là gì?

Đọc tiếp...
anhduc1501 07/11/2017 lúc 12:17
Báo cáo sai phạm

Hình thang có một đáy lớn 2.8dm, đáy bé: 1.6dm, chiều cao 0.8dm. a) Tính diện tích bìa cứng? b) Cắt một phần tư diện tích. Tính diện tích của bìa cứng còn lại?

a) diện tích hình thang là :\(\left(2,8+1,6\right)\times0,8:2=1,76dm^2\)

b) 1/4 diện tích miếng bìa là: \(1,76:4=0,44dm^2 \)

diện tích miếng bìa còn lại là: \(1,76-0,44=1,32dm^2\)

Đọc tiếp...
không cần ai biết 03/11/2017 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

cảm ơn bn nha

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 03/11/2017 lúc 16:59
Báo cáo sai phạm

Volunteer is one of Vietnam’s long-standing activities contributing effectively to community development, capacity building and poverty reduction. Volunteer activities are taking place vibrantly with every passing day, not only do they bring positive results from specific volunteer programs but they also conduce to generate and raise awareness for a large number of people in Vietnam.
Tình nguyện viên là một trong những hoạt động lâu đời của Việt Nam đóng góp tích cực cho phát triển cộng đồng, xây dựng nguồn nhân lực và giảm nghèo. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi động vào mỗi ngày trôi qua, không chỉ đem lại những kết quả tích cực từ các chương trình tình nguyện cụ thể mà còn góp phần tạo ra và nâng cao nhận thức cho nhiều người ở Việt Nam.

The key point of volunteer activities is a part of a global effort to ensure that every child has access to a quality education – it’s a direct route out of poverty. In addition, the activities will be the main distributor of connecting the people, improving the living standard, and helping the poor around countries.
Điểm mấu chốt của các hoạt động tình nguyện là nằm trong một phần của nỗ lực toàn cầu để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được hưởng một nền giáo dục có chất lượng – đó là một con đường để thoát nghèo. Ngoài ra, các hoạt động này sẽ là tác nhân chính kết nối mọi người, nâng cao mức sống và giúp đỡ người nghèo xung quanh các quốc gia.

However, the volunteer activities of Vietnam are very diverse in both content and form. In fact, these volunteer activities remain separate and spontaneous; information on volunteer activities is not accessible with majority seeking information about specific volunteer programs that interest them due to the lack of coordinating network among volunteer clubs and organizations.
Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện của Việt Nam rất đa dạng về nội dung và hình thức. Nhưng, trên thực tế, các hoạt động tình nguyện này vẫn riêng biệt và tự phát. Thông tin về các hoạt động tình nguyện thường không được cập nhật để tiếp cận với đa số những người cần tìm kiếm thông tin về các chương trình tình nguyện cụ thể mà họ quan tâm, mà nguyên do chính là thiếu sự phối hợp giữa các câu lạc bộ và tổ chức tình nguyện.

With a tradition of solidarity and compassion, all Vietnamese people profoundly understand that, to rise from a low starting point, each individual has to make every effort to promote internal strength by volunteering to help the needy and contribute to the development of communities and country.
Với truyền thống đoàn kết và hòa hảo, tất cả mọi người Việt Nam hiểu sâu sắc rằng, từ điểm xuất chưa cao, mỗi cá nhân phải nỗ lực hết mình để phát huy nội lực bằng cách tình nguyện giúp đỡ người nghèo và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 31/10/2017 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

D

mk chắc chắn

tk cho mk nhacô gái lạnh lùng

Đọc tiếp...
tuyet hoa 01/11/2017 lúc 16:13
Báo cáo sai phạm

D là bạn mau thứ gì cũng được hết

Đọc tiếp...
Nguyễn Đình Toàn 31/10/2017 lúc 13:50
Báo cáo sai phạm

D. Highter

Đọc tiếp...
Monkey D Luffy 29/10/2017 lúc 16:29
Báo cáo sai phạm

I'm eating my brain.

Đọc tiếp...
KUDO SHINICHI 29/10/2017 lúc 16:31
Báo cáo sai phạm

I eating my brain

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Khanh 07/11/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Tớ dịch đầy đủ hơn nhiều:

Translate this sentence to his English ( Dịch câu này hộ mình sang Tiếng Anh )

I'm eating my brain ( translate into English ) ( Tôi đang ăn não của tôi.) ( Dịch sang tiếng anh )

Hurry and build your house ( Nhanh và mình xây nhà cho )

     Good lucky ^_^

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 27/10/2017 lúc 21:03
Báo cáo sai phạm

nếu bạn về quê hương vĩnh bảo của mình có nghề trồng thuốc lào và nơi đào tạo các quan trạng có trạng trình nguyễn bỉnh khiêm

Đọc tiếp...
nguyen duc thanh 31/10/2017 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

tớ có trường mầm non dạy noi đây

Đọc tiếp...
Loan Pham 29/10/2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

Vn là điểm đến du lịch nhieu nhất trong năm 2017 ahihiuo bởi nó nhiều cảnh đẹp thơ mộng môi vùng miền hay ở đâu điều cũng co và những di tích ls còn lưu giữ lại như hồ gươm cố đô huế bn muốn tìm hiểu thêm lên google cả trăm thứ cần j phải hỏi

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hiền Trang 22/10/2017 lúc 15:41
Báo cáo sai phạm

my house has two room, a living room and a kitchen.

Đọc tiếp...
Nguyễn Lê Tiến Huy 22/10/2017 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

cho mk hoi cau truc have/has nghia la "có" hay la thi hien tai hoan thanh z???

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: