Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp Toán tiếng Anh


9 nhé em

Đọc tiếp...

9 nha bạn

Đọc tiếp...

9 nhé bn

Đọc tiếp...

bằng 37

Đọc tiếp...

\(30-10+35-23+5\)

\(=20+35-23+5\)

\(=55-23+5\)

\(=32+5\)

\(=37\)

\(~HT~\)

Đọc tiếp...

25+32-19+10=57-19+10=38+10=48

Đọc tiếp...

25 + 32 - 19 + 10 = 48

Đọc tiếp...

25 + 32 - 19 + 10

= 57 - 19 + 10

= 38 + 10

= 48

~^Hok tốt^~

Đọc tiếp...

39+13-13= 52-13

               =39

Đọc tiếp...

bằng 39 nhé

Đọc tiếp...

39+13-13=52-13

               = 39

Đọc tiếp...

32 + 69 - 60 + 32 - 12 = 61

Đọc tiếp...

32+69-60+32-12=61

Đọc tiếp...

2.213aa = .................

Đọc tiếp...

bằng 5

Đọc tiếp...
Kết quả là bằng 5
Đọc tiếp...

5 nhá HT

Đọc tiếp...

2 + 6 - 3 + 9 = 14 

Đọc tiếp...

3+9-5+3=10

Đọc tiếp...

3+9-5+3

=12-5+3

=7+3

=10

Vậy giá trị của biểu thức là 10

Đọc tiếp...

băng 10 nha em trai.

Đọc tiếp...

=11

 TI ck cho anh nhé em

Đọc tiếp...
Bằng 11 nha
Đọc tiếp...

Tìm chữ khác biệt

a,⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏭⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮⏮ 

b,🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕛🕛🕖🕛🕛🕖🕖🕖🕛🕖🕖🕖🕖🕖🕗🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖🕖

c,🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇵🇱🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨

d,📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📑📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📑📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📑📄📄📄📄

 

Đọc tiếp...

20

Là sao, bạn không cho đề làm sao mà giải?!?!?!?!?!?!

Đọc tiếp...

là sao ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Đọc tiếp...

Dịch : 34 học sinh từ lớp 4e đăng ký tạp chí nhà khoa học ngày nay. 22 học sinh cùng lớp đăng ký vào tạp chí thế giới động vật. Bao nhiêu học sinh đăng ký tạp chí nếu sĩ số lớp là 42.

Bạn tính tổng xong thì tính bạn cộng hiệu của 42 và 34.

Đọc tiếp...

nghĩa là : 

Có 4n viên sỏi có trọng lượng 1, 2, 3 ,. . . , 4n. Mỗi viên sỏi được tô một trong n màu và có bốn viên sỏi mỗi màu. Chứng tỏ rằng chúng ta có thể sắp xếp các viên sỏi thành hai đống sao cho thỏa mãn hai điều kiện sau:

• Tổng trọng lượng của cả hai cọc là như nhau.

• Mỗi đống chứa hai viên sỏi mỗi màu.

Đọc tiếp...

bnfgvyjh,gbjo/ghi/luuj'[uyh9p'80uo;tg8.ukfv.ifyylfyuk;uiogftirtfgy7ilytfgy8prt8777tg79tg7l8fy6i,ltrfgrfgrfgyluji[thntonoyt\[67uk67

Đọc tiếp...

tgjirpeuyhr9tyurtyihririut405894uy89t

Đọc tiếp...

ĐÁP SỐ LÀ : 10 CON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Đọc tiếp...

etfdfko[fko[fko[fko[fko[fko[fko[fko[fko[fko[fko[gn,l/n

Đọc tiếp...

Một người có một số quả táo. Nếu anh ta chia tất cả các quả táo thành mười phần bằng nhau, thì sẽ có một quả táo ngắn. Nếu anh ta chia tất cả số táo thành chín phần bằng nhau, thì lại có một quả táo ngắn. Anh ta tiếp tục quá trình cho đến lần thứ 9 thì dừng lại. Số táo nhỏ nhất có thể có là bao nhiêu?

Đọc tiếp...

vbh dr tmnfgjhmnijm 

Đọc tiếp...

A, B và C đang chơi trò chơi.

A, B và C chọn một số từ 1 đến 100, sau đó một thiết bị sẽ chọn ngẫu nhiên một số từ 1 đến 100. 2 người chơi đoán gần nhất với số mà thiết bị chọn sẽ chiến thắng.

Biết rằng A chọn trước, B chọn thứ hai và C chọn thứ ba. B phải có chiến lược gì để giành chiến thắng mọi lúc?

Đọc tiếp...

GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH VEMC 2020 TRÊN HOC24.VN

Hiện tại trên trang hoc24.vn đang có một cuộc thi rất thú vị, một sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh sau một năm học đầy biến động. Đó là cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 3, diễn ra từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8!

-  Đối tượng tham gia: Là cuộc thi dành cho khối THCS (học lớp 6 đến lớp 9 năm 2020).

- Giải thưởng chung cuộc (được trao trên trang hoc24.vn, GP được trao trực tiếp vào tài khoản hoc24):

@ 1 GIẢI NHẤT: Tổng giá trị thẻ cào 100k + 30GP.

@ 2 GIẢI NHÌ: Tổng giá trị thẻ cào 50k + 20GP.

@ 3 GIẢI BA: 15GP.

@ Ngoài ra còn có những phần thưởng nhỏ dành cho những bạn qua từng vòng thi.

-  Đăng kí: ghi thông tin vào bài làm vòng 1, trong đó

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ:

@ Họ và tên: ……………………………. [VD: Nguyễn Văn A]

@ Lớp (năm học 2019-2020): ……………………….. [VD: 8]

Hiện tại vòng 1 đã bắt đầu diễn ra, kết thúc dự kiến vào 23h59 ngày 3/8. Tham dự ngay cuộc thi để rinh những phần thưởng rất hấp dẫn nhé!

Tham khảo thêm chi tiết thể lệ cuộc thi:

Cuộc thi Toán Tiếng Anh lần 3 - VEMC (2020) do Quoc Tran Anh Le tổ chức

Link vòng 1 của cuộc thi: Vòng 1 - Vòng sơ loại

[Thông báo từ cuộc thi diễn ra trên trang hoc24.vn. Các thầy cô và các bạn cộng tác viên giúp em cho câu hỏi này lên câu hỏi hay với ạ]

Đọc tiếp...

Được cập nhật 28 tháng 7 2020 lúc 9:09

0

bạn Phạm Thị Mai Anh ơi, như này là như nào bạn ?

Đọc tiếp...

Như này theo cách của Phạm Thị Mai Anh là như này............

Đọc tiếp...

Bài 2Quy ước: tất cả đều viết véc tơ:* Khai thác giả thiết:+ IA =2IB <=> IA = 2( AB -AI) <=> IA = -2AB <=> AI = 2AB+ 3JA + 2JC =0 <=> 3JA + 2(JA+ AC) =0 <=> JA = ( -2/5)AC <=> AJ = (2/5) ACChỉ ra được vị trí các điểm I, J:+ I đối xứng với A qua B ( tức B là trung điểm AI)+ J nằm trên đoạn AC sao cho AJ = 2/5 AC* Ta có:+ GI = GA + AI = GA + 2AB+ GJ = GA + AJ = GA + (2/5) ACSuy ra:GI - 5 GJ = -4 GA + 2(AB - AC) = -4GA + 2CB = -4GA + 2(GB -GC)= -2GA +4GB ( chỗ này có áp dụng tính chất trọng tâm: GA +GB + GC =0)Do B là trung điểm của AI => 2GB = GA +GISuy ra:GI - 5 GJ = -2GA + 2GA + 2 GI=> GI = - 5 GJĐẳng thức này suy ra I, J, G thẳng hàng => IJ đi qua G (đpcm)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: